12767

Гипертекстовое представление информации

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Практическая работа № 15 Гипертекстовое представление информации. Цель: получить представление об OCR программах распознавания текста познакомиться с возможностями данных программ научиться распознавать отсканированный текст передавать и редактировать его ...

Русский

2013-05-03

53.55 KB

157 чел.

Практическая работа № 15

Гипертекстовое представление информации.

Цель:

 1.  получить представление об OCR – программах распознавания текста, познакомиться с возможностями данных программ, научиться распознавать отсканированный текст, передавать и редактировать его в MS Word;
 2.  научиться формировать гипертекстовое представление информации

Оборудование: ПК

Программное обеспечение:  Microsoft Office 2007: MS Word

Порядок выполнения работы

 1.  Возможности систем распознавания текстов.
 2.  Ознакомьтесь с файлом «Распознавание текстов» и ответьте на вопросы:
  1.  Какие упоминаются программы для распознавания текстов?
  2.  Какие из этих программ являются платными/бесплатными?
  3.  Что означает понятие «омнифонтовая система».
 3.  ABBYY FineReader и CuneiForm
 4. Существует онлайн-версия FineReader. Сервис платный. На данный момент до 10 страниц в день можно распознавать бесплатно. CuneiForm распростроняется свободно.
 5. омнифонтовая система позволяет распознавать тексты, набранные практически любыми шрифтами, без предварительного обучения.
 6.  Гипертекстовое представление информации.
 7.  Гипертекстом, в общем понимании, называют любой набор текстов, содержащий узлы перехода от одного текста к какому-либо другому, позволяющие избирать читаемые сведения или их последовательность. В компьютерной терминологии, гипертекст – текст, сформированный с помощью языка разметки (например, HTML), потенциально содержащий в себе ссылки. В толковом словаре по информатике гипертекст трактуется как информационный массив, на котором заданы и автоматически поддерживаются ассоциативные и смысловые связи между выделенными элементами, понятиями, терминами или разделами.
 8.  Возможны варианты:
  1.  Создание настроенной гиперссылки на документ, файл или веб-страницу
  2.  Создание гиперссылки на пустое сообщение электронной почты
  3.  Вставка гиперссылки на элемент текущего документа или веб-страницы
  4.  Указание местоположения гиперссылки
  5.  Вставка закладки.
  6.  Применение стиля заголовков.
  7.  Вставка гиперссылки на элемент другого документа или веб-страницы.  
 9.  Создать гиперссылку на существующий файл «Распознавание текстов»

Распознование текстов

 1.  Создать гиперссылку на веб-страницу CuneiForm в Википедии

CuneiForm

 1.  Создать гиперссылку на новый документ

Новый документ

 1.  Создать гиперссылку на место в документе с помощью закладки

закладка

 1.  Создать гиперссылку на место в документе с помощью стиля заголовка в Word

заголовок

 1.  Создание настроенной гиперссылки на адрес электронной почты.

mailto:trynov999@mail.ru

 1.  Включение/Выключение функции автоматического распознавания гиперссылок.
 2.  Нажмите кнопку Microsoft Office , а затем выберите пункт Параметры Word
 3.  Щелкните Правописание
 4.  Щелкните Параметры автозамены, затем перейдите на вкладку Автоформат при вводе
 5.  Установите/Снимите флажок адреса Интернета и сетевые пути гиперссылками.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17359. Сутність ринку і його головні елементи 103 KB
  1. Сутність ринку і його головні елементи. Субєкти ринкового господарювання. Принципи функціонування ринку. Функції ринку: позитив негатив. Сьогодні ринок розглядається як економічний інститут власності і далі з цього будемо і виходить в розкритті засад функціо
17360. ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ 143.5 KB
  ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ Зазначимо що інноваційна підприємницька діяльність у формі інноваційного бізнесу в країнах Заходу дає понад 50 найважливіших нововведень. ВСТУП. Основною причиною високої ефективності малого бізнесу в цій сфері є специфіка п
17361. Ціни і ціноутворення та підприємництво, венчурний бізнес й інновації в ринковій економіці 130.5 KB
  Ціни і ціноутворення та підприємництво венчурний бізнес й інновації в ринковій економіці Визначення ціни в межах ринкового підходу: Ціна це форма вираження цінності благ що мають прояв в процесі їх обміну. Тут виділяємо два акценти: 1підкреслюється безпосередній
17362. Фірма як основна структурна одиниця бізнес-діяльності 123.5 KB
  Фірма як основна структурна одиниця бізнесдіяльності. Фірми являють собою складне економічне утворення. Так Фірми з одного боку це особливий інститут сучасної економічної системи в якому домінує контрактне право. А Фірми з другого боку це основна...
17363. Малий і середній бізнес та його місце в Україні 55.5 KB
  Малий і середній бізнес та його місце в Україні. Світовий досвід і практика господарювання показують що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих середніх і малих підприємств їх оптимальне співвідношення. Найбільш динам
17364. ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 114 KB
  ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА Вступ Інновація кінцевий результат впровадження нововведення з метою зміни об'єкта управління і отримання економічного соціального екологічного науковотехнічного або іншого виду ефекту. До того ж необхідно зазначити: Людей які задумують ...
17365. ФРАНЧАЙЗИНГ 31 KB
  ФРАНЧАЙЗИНГ апгл. franchising букально це угода про передання права на використання торгової марки у широкому значенні це форма поєднання переваг великого і малого бізнесу змістом якої є система взаємовідносин між франчайзером материнською компанією і франчайз
17366. Економічна сутність заробітної плати і чинники її величини 216 KB
  1. Економічна сутність заробітної плати і чинники її величини Категорія Заробітна плата З/П є конкретизацією таких категорій як трудові відносини наймана праця робоча сила ринок робочої сили ринок праці власність на робочу силу вартість робочої ...
17367. Національна економіка і цілі її розвитку. Структура національної економіки. Економічні системи. Економічна політика держави 86.5 KB
  Національна економіка і цілі її розвитку. Структура національної економіки. Економічні системи. Економічна політика держави. Національна економіка характеризується: 1.рівнем розвитку продуктивних сил; 2.типом економічної системи; 3.характером суспільного відтворення; 4....