12769

Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на компакт-диски различных видов

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 Тема: Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на компактдиски различных видов. Цель: освоить работу с программой – архиватором WinRar и программой для работы с дисками Nero. Задание: Открыть программу WinRar оз

Русский

2013-05-03

14.26 KB

161 чел.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

Тема: Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на компакт-диски различных видов.

Цель: освоить работу с программой – архиватором WinRar и программой для работы с дисками Nero.

Задание:

 1.  Открыть программу WinRar, ознакомиться с интерфейсом программы.
 2.  Освоить процедуры:
 3.   упаковывания файлов в архив,
 4.  извлечения файлов из архива,
 5.   просмотра содержимого архива,
 6.   тестирования,
 7.  добавления файлов в уже существующий архив.
 8.  создания самораспаковывающегося архива

ВСЕ ДЕЙСТВИЯ ВЫПОЛНЯЙТЕ С ФАЙЛАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В ВАШЕЙ ПАПКЕ ИЛИ НА ВАШЕЙ ФЛЭШ-КАРТЕ!!!

 1.  Ответьте в отчете на вопросы:
 2.  Как извлечь файлы из архива в заданную папку?

Ответ выделяем файл и нажимаем извлечь.

 1.  Как проверить архив на наличие вирусов?

Ответ пи помощи функции проверка на наличие вирусов.

 1.  Можно ли извлечь из архива один из файлов? Если да, то опишите, как?

Ответ да при помощи функции мастер

 1.  Как создать самораспаковывающийся архив? Какое расширение имеет такой архив?

Ответ при помощи функции мастер такой архив имеет расширение exe

 1.  Создайте архив из нескольких файлов из вашей папки, разместите его на вашей ФЛЭШ-КАРТЕ и установите пароль для вашего архива. Отметьте в отчете размеры (исходных файлов и архива).
 2.  Выйдите из программы WinRar.
 3.  Запустите программу Nero, ознакомиться с интерфейсом программы.
 4.  Создайте образ диска.
 5.  Ответьте в отчете на вопросы:
 6.  Перечислите способы записи данных на CD-диски.

Ответ при помощи специального по или ос windows 7

 1.  Перечислить основные виды CD-дисков и их отличительные особенности.

Ответ CD R CD CD RV

 1.  На какие диски можно записывать данные только один раз?
 2.  На какие диски данные можно записывать много раз, но только пока не заполнится весь диск?
 3.  Какие диски можно многократно перезаписывать?
 4.  Особенности хранения и чистки компакт-дисков.
 5.  Функциональные возможности программы NERO.
 6.  Что такое ОБРАЗ ДИСКА? Цель создания образа диска.

Тип файла

До сжатия

После сжатия

Коэффицент сжатия

Mp3

20022101

19563724

1.02

wav

93696360

65142045

1.43


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

39805. Використання творів образотворчого мистецтва на уроках малювання і ліплення в початковій школі 22 KB
  Жодного уроку з образотворчої діяльності не повинно бути без аналізу творів образотворчого мистецтва. Програма пропонує використовувати репродукції фотографії таких видів образотворчого мистецтва: живопис графіка скульптура архітектура декоративнеприкладне мистецтво. Інколи для порівняння аналізів творів образотворчого мистецтва можна ввести в заключну частину при аналізі дитячих робіт щоб діти самі аналізуючи свою роботу могли знайти недоліки у своїх роботах.
39806. Вплив підготовки дітей на якість виконання робіт з образотворчого мистецтва 21 KB
  Одним із факторів підготовки є: спостереження предметів із навколишнього світу. виконання багаточисленнних ескізів і начерків предметів з ескізних блокнотах. виконання різноманітних вправ по техніці зображення предметів по утворенню кольорів та по використанню перспективи. навчання дітей послідовності зображення предметів використання педагогічного малюнка використання зразка вчителя ґрунтовна розповідь про даний предмет і сюжет індивідуальна робота з дітьми виконання окремих копій.
39807. Педмалюнок і його роль у формуванні практичних навичок у молодших школярів 21.5 KB
  При повторному зображенні використовується частковий показ різноманітні прийоми нагадування виконання малюнка словесне нагадування малювання в повітрі малювання на своєму аркуші на столі у дитини малювання на додатковому аркуші для проб малювання на аркуші дитини. Зразок і педмалюнок є основою для малювання і впливає на якість малюнка.
39808. МЕТОДИ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ДАТИ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРОБЛЕМНОМУ І ДОСЛІДНИЦЬКОМУ МЕТОДУ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 75 KB
  Під методами трудового навчання розуміють способи спільної роботи учителя і учнів. Методи трудового навчання – це способи взаємозв’язаної і взаємозумовленої діяльності учителя та учнів під час якої учні під керівництвом учителя набувають теоретичних знань про працю людей матеріали та інструменти про планування технологічного процесу виготовлення виробів а також умінь і навичок з обробки матеріалів відповідними інструментами та виготовленням виробів. Технічні прийоми – потребують різноманітного обладнання матеріалів пристроїв технічних...
39809. Уравнение динамики АСР 301.5 KB
  Уравнение динамики АСР. АСР в установившемся режиме или статическом режиме работе при появлении внешнего возмущающего воздействия или регулирующего воздействия переходит в динамический режим работы который заканчивается новым установившимся режимом или прежним. ibi – постоянные коэффициенты определяющие АСР и ОУ. Динамический режим работы АСР.
39810. Типовые динамические звенья 414.5 KB
  Элемент описываемый дифференциальными уравнениями не выше второго порядка – типовое динамическое звено. Усилительное безинерционное звено. Интегрирующее звено. Инерционное звено первого порядка апериодическое.
39811. Типовые законы управления и регуляторы 302 KB
  Регулятором является устройство анализирующее состояние объекта управления и вырабатывающее управляющее воздействие. В зависимости от поставленных задач и объекта управления выбирается структура и параметры регулятора. Законом управления регулирования называется описывающее регулятор дифференциальное уравнение.
39812. Устойчивость АСР 81 KB
  ПП зависит как от свойств системы так и от вида возмущающего воздействия. Устойчивость системы это ее способность переходить из исходного равновесного состояния в другое равновесное состояние после приложения внешнего воздействия и возвращаться к исходному состоянию равновесия после снятия этого воздействия. Если САР является линейной или линеаризованной то под влиянием воздействия xt изменение переменной yt во времени является решением дифференциального уравнения: Если в некоторый момент времени t1 воздействие xt с системы снять и...
39813. Анализ качества АСР 433.5 KB
  Анализ качества АСР. Системы построенные только по условиям физической реализации как правило не удовлетворяют показателям качества а реализация переходного процесса близко к идеальному связано с большими энергозатратами. Наиболее тяжёлым для АСР является единичный сигнал поэтому если АСР удовлетворяет заданным показателям качества при ступенчатом воздействии то она будет вести себя не хуже при остальных воздействиях. Методы оценки качества переходного процесса АСР.