12793

Позиционирование элементов

Практическая работа

Информатика, кибернетика и программирование

Позиционирование элементов При помощи CSSпозиционирования вы можете разместить элемент точно в нужном месте страницы. Вместе с поплавками см. лаб. № 11 позиционирование даёт вам большие возможности для создания точного и навороченного дизайна. В этом уроке мы обсуди

Русский

2013-05-03

41.88 KB

3 чел.

Позиционирование элементов

При помощи CSS-позиционирования вы можете разместить элемент точно в нужном месте страницы. Вместе с поплавками (см. лаб. № 11) позиционирование даёт вам большие возможности для создания точного и навороченного дизайна.

В этом уроке мы обсудим следующее:

  •  Принципы CSS-позиционирования 
  •  Абсолютное позиционирование 
  •  Относительное позиционирование 

Принципы CSS-позиционирования

Представим окно браузера как систему координат:

Принципы CSS-позиционирования  - в том, что вы можете расположить бокс в системе координат где угодно.

Скажем, мы хотим позиционировать заголовок. При использовании боксовой модели (см. лаб.№7) заголовок выглядит так:

Если мы хотим расположить его на 100px от верхней границы документа и на 200px слева, мы должны ввести следующий код CSS:

h1 {

position:absolute;

top: 100px;

left: 200px;

}

Вот результат:

Как видите, Позиционирование с помощью CSS - очень точная техника при размещении элементов. Это намного проще, чем использовать таблицы, прозрачные изображения или ещё что-нибудь подобное.

Абсолютное позиционирование

Элемент, позиционированный абсолютно, не получает никакого пространства в документе. Это означает, что после позиционирования он не оставляет после себя пустое пространство.

Для абсолютного позиционирования элемента свойство position должно иметь значение absolute. Вы можете использовать значения left, right, top и bottom для размещения бокса.

В качестве примера абсолютного позиционирования мы разместим 4 бокса в углах документа:

#box1 {

position:absolute;

top: 50px;

left: 50px;

}

#box2 {

position:absolute;

top: 50px;

right: 50px;

}

#box3 {

position:absolute;

bottom: 50px;

right: 50px;

}

#box4 {

position:absolute;

bottom: 50px;

left: 50px;

}

  •  Показать пример 

Относительное позиционирование

Чтобы позиционировать элемент относительно, установите в свойстве position значение relative. Разница между относительным абсолютным позиционированием состоит в том, как обсчитывается позиционирование.

Позиция элемента, размещаемого относительно, обсчитывается относительно его оригинальной позиции в документе. Это означает, что вы смещаете элемент вправо, влево, вверх или вниз. Таким образом, элемент всё ещё занимает в документе пространство после позиционирования.

Как пример относительного позиционирования попробуем разместить три рисунка относительно их оригинального расположения на странице. Обратите внимание, что рисунки оставили после смещения пустое пространство на своих оригинальных позициях в документе:

#dog1 {

position:relative;

left: 350px;

bottom: 150px;

}

#dog2 {

position:relative;

left: 150px;

bottom: 500px;

}

#dog3 {

position:relative;

left: 50px;

bottom: 700px;

}

  •  Показать пример 

Задание: в последнем примере поменяйте позиционирование на абсолютное, почувствуйте разницу. 

Резюме

В последних двух уроках вы научились создавать поплавки и позиционировать элементы. Эти два метода дают вам определённые преимущества при конструировании страниц без необходимости использовать старые методы вроде таблиц и прозрачных изображений в HTML. Вместо них используйте CSS. Это точнее, имеет определённые преимущества  и намного проще в работе.

К началу


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24622. Правове регулювання біх. обліку та фінансової звітності в Україні 26 KB
  обліку та фінансової звітності в Україні Основні нормативні акти які регулюють побудову та організацію на підприємстві. Організація бух обліку на підприємстві регулюється законом україни про бух облік та фін звітність.При організації і ведені б о підприємства керуються положеннями б о які являють собою нормативно правові акти затверджені мін фіном україни що визначають принципи та методи ведення б о і складання фін звітності що не суперечать міжнародним стандартам.Наказом мін фін україни було затверджено план рахунків б о активів капіталу...
24623. Облікова політика підприємства, її суть і значення 27 KB
  У відповідності з законом україни про б о та фін звітність в україні облікова політика – це сукупність принципів методів і процедур що використовуються підприємством для складання та подання фін звітності. Фін результати залежать від способів обліку: 1.оцінки елементів затрат виробництва та їх групування і т д Облікова політика може змінюватися у випадках коли змінюються статутні вимоги і якщо зміни забезпечать реальне відображення операцій у фін звітності підприємства.Обл політика та її зміни відображаються у підтримках до фін звітності.
24624. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх взаємозв’язок 25 KB
  Рахунки синтетичного і аналітичного обліку їх взаємозв’язок. По об’єму записів рахунки бувають синтетичними і аналітичними. Всі рахунки балансу є синтетичними. Але в багатьох випадках для цілей управління і контролю такої інформації не достатньо тому синтетичні рахунки можуть поділитися на більш детальні аналітичні рахунки.
24626. Бухгалтерський баланс та його структура 40 KB
  Існує два визначення балансу: економічне згідно з яким це спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату і бухгалтерське згідно з яким це двобічна таблиця ліва частина якої актив призначена для відображення засобів підприємства права пасив для відображення джерел їх формування. Зміст форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням стандартом бухгалтерського обліку 2 затвердженим наказом Міністерства...
24627. Облік касових операцій підприємства 34 KB
  Надходження грошей в касу оформляється прибутковим касовим ордером який підписує гол бухгалтер і касир завіряється печаткою про приймання грошей видається квитанція. Касові ордери до передачі у касу той хто їх виписує реєструється у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів.покупця по векселю шляхом внесення готівки в касу 301 34 2.надійшли у касу пеніштрафи і від реаліз.
24628. Облік грошових коштів на поточних рахунках в банках 37 KB
  Облік грошових коштів на поточних рах. Для зберігання вільних грошових коштів і проведення безготівкових розрахунків підприємствам організаціям громадянам суб'єктам підприємницької діяльності в банках відкривають поточні рахунки згідно з Інструкцією №3 Про відкриття банками рахунків у національній і іноземній валюті затвердженою постановою правління Національного банку України. З поточного рахунка оплачуються операції що забезпечують виробничогосподарську комерційну та іншу діяльність; розрахунки за товарноматеріальні цінності з...
24630. Порядок нарахування з/п за невідпрацьований на підпр-ві час. Нарахування єдиного соціального внеску 31.5 KB
  Відповідно до кодексу законів про працю оплата за невідпрацьований час і за особливі умови праці передбачає різноманітні види оплат. Відрядникам доплата здійснюється за всі понад нормові години в розмірі 100 тарифної ставки за погодинною системою компенсація шляхом надання відпустки не допускається. оплата часу освоєння нової продукції здійснюється за середнім заробітком за попередні 6 місяців оплата при переведені на нижче оплачу вальну роботу та при переміщенні. При переміщенні працівника може знижуватись заробіток із незалежних від...