12849

ГАЗЕТА

Конспект урока

Педагогика и дидактика

ГАЗЕТА. Задачи: сплочение коллектива развитие творческой сообразительности показать детям то что они должны искать в окружающей жизни больше положительных моментов в отличии от современных СМИ которые освещают слишком много негативного. Период смены: серед

Русский

2013-05-07

23 KB

1 чел.

ГАЗЕТА.

Задачи: сплочение коллектива, развитие творческой сообразительности, показать детям

то, что они должны искать в окружающей жизни больше положительных моментов, в

отличии от современных СМИ, которые освещают слишком много негативного.

Период смены: середина-конец.

Возраст детей:9-14 лет

Продолжительность:2 часа и более.

Количество детей:10-12 в команде.

Место проведения: отряд.

Оборудование (для одной команды): пачка фламастеров,4-6 ручек,7-10листов формата А4,диктофон (не обязательно), козырьки (изготавливаются вожатыми из бумаги, для каждой команды свой цвет).

Начало:

     

         Отряд делится на команды по 10-12 человек(2-3 команды). Вожатый (главный редактор) объясняет задание и засекает время. Лучше, если задание будет ещё и написано,

на отдельном листе у каждой команды. Дальнейшая работа вожатых (ред. коллегия) наблюдать. Дети могут обращаться за советом.

30мин. Дети придумывают название газеты (пишут на козырьке), рубрик. Делятся в соответствии с заданием.

1час. Дети выполняют задание.

1час30мин. Оформление газеты, редактирование. Статьи лучше сопровождать рисунками,

фотографиями. Объём газеты можно увеличивать (минимум-4листа).

Затем готовые газеты сдаются вожатому. Лучшей газете полагается приз.

Далее можно размножить газету и отдать другим отрядам, ст. вожатому, директору. Если такой возможности нет, то можно её повесить на видное место в лагере (в этом случае статьи следует писать с одной стороны листа).

За лучшую статью можно также определить приз (для этого в конце каждой статьи должен быть указан автор).

После проведения мероприятия все газеты нужно вывесить в отрядном уголке.

Задание:

1ый лист(2-3человека)- Взять интервью у кого-нибудь из обслуживающего персонала, ст. вожатого, директора и т.д.

2ой лист(3 человека)- Написать статью о мероприятии лагеря, после которого дети получили заряд положительной энергии (если останется место можно заполнить его анекдотами).

3ий лист(3 человека)- Собрать информацию в рубрику: «Завтра в нашем лагере» (название дети могут придумать своё).

4ый лист(3 человека)- Последний лист команды оформляют по-своему усмотрению на свободную тему (кроссворд, анекдоты или любую другую рубрику).

                            

  


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64366. ПАРАДИГМА СИНТЕЗУ ЗАХІДНОЇ ТА СХІДНОЇ ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНИХ ТРАДИЦІЙ У ТВОРЧОСТІ Г.С.СКОВОРОДИ 153 KB
  Зроблено висновок що естетизм відігравав одну з провідних ролей у житті мислителя та формуванні його світогляду; розвинуто думку й вперше зроблено висновок про те що одне з центральних місць у концепції мислителя належить естетичній ідеї співвідношення...
64367. Організація взаємодії підприємств при здійсненні технічного обслуговування повітряних суден 567.5 KB
  Організаційно-економічне забезпечення технічного обслуговування здійснення контрольно-відновлюваних робіт та управління поставками авіаційного технічного майна для забезпечення льотної придатності повітряних суден є одним із визначальних чинників впливу...
64368. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СЛУЖБОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 182 KB
  Україна у межах адміністративної реформи здійснює реформування державної служби, як її органічної складової, що є цілісною системою становлення адміністративно-правового статусу посадових осіб...
64369. ПОЛІПШЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ БЕНЗИНОВОГО ДВИГУНА З СИСТЕМОЮ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ 2.71 MB
  Для ефективного зниження викидів шкідливих речовин ШР з ВГ бензинових двигунів широко використовують засоби зовнішньої очистки каталітичні нейтралізатори які дають можливість звести до нуля викиди ШР в окремих режимах роботи двигуна.
64370. ТЕРМОКІНЕТИЧНА ОЦІНКА І ПРОГНОЗ ВПЛИВУ ДОБАВОК НА ТВЕРДІННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТУ І БЕТОНУ 398.5 KB
  За рахунок освоєння високоефективних хімічних мінеральних і комплексних добавок забезпечуються недосяжні раніше властивості бетонних сумішей і бетонів віднесених у світовій практиці до бетонів нового покоління.
64371. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ЦИФРОВАНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ В-СПЛАЙНІВ П’ЯТОГО ПОРЯДКУ 698.11 KB
  Розвиток інформаційних технологій ІТ в Україні та світі демонструє сталу тенденцію до потреби обробки даних у обсягах що збільшуються. Існує декілька факторів що стримують розвиток математичних методів обробки даних.
64372. НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯ РОДЮЧОСТІ ҐРУНТІВ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗЕРНО-БУРЯКОВИХ СІВОЗМІН ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 763 KB
  Умовою інтенсивного ведення галузі землеробства є розширене відтворення родючості ґрунту за допомогою науково-обґрунтованих систем землеробства, які враховують ґрунтово-кліматичні умови, ландшафтні особливості і екологічну безпеку довкілля.
64373. ПРОГНОЗУВАННЯ, ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНОГО ГЕНЕЗУ У ОБПЕЧЕНИХ В ГОСТРІЙ СТАДІЇ ОПІКОВОЇ ХВОРОБИ 219 KB
  Результати лікування пацієнтів з поширеними та критичними опіками за площею ураження шкіри на сьогодні не можуть бути визнані задовільними. Незважаючи на певний прогрес в лікуванні такого контингенту травмованих завдяки обґрунтуванню та широкому застосуванню в останні роки раннього...
64374. РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ВЛАШТУВАННЯ БУРОНАБИВНИХ ПАЛЬ З ГІДРОФОБІЗОВАНИМ ПРОШАРКОМ У ПРОСАДОЧНИХ ҐРУНТАХ ІІ ТИПУ 915 KB
  Відомо що при влаштуванні буронабивних паль в просадочних ґрунтах ІІ типу для зниження негативного тертя що діє у просадочному шарі та підвищення несучої здатності рекомендується застосовувати антифрикційні покриття поліетиленові плівки пластик бітумні матеріали.