1287

Завдання з фізики. Визначити кількість пазів на полюс і фазу

Задача

Физика

Визначити кількість пазів на полюс і фазу. Матеріали, які використовують при виготовленні електричних машин. Виробничий та технологічний процеси. Основні типи валів, які використовують в електричних машинах.

Украинкский

2013-01-06

108 KB

6 чел.

ЗАВДАННЯ №1

Визначити полюсний поділ та крок одношарової трифазної обмотки, якщо:    z = 24; 2р = 4.

Відповідь. Для одношарової трифазної обмотки крок  - діаметральний. Тому :

.

ЗАВДАННЯ №2

Визначити кількість пазів на полюс і фазу, а також полюсний поділ одношарової трифазної обмотки, якщо: z = 24; 2р = 2.

Відповідь. Для одношарової трифазної обмотки полюсний поділ:

,

кількість пазів на полюс і фазу:

,

де m = 3 – кількість фаз трифазної обмотки.

ЗАВДАННЯ №3

Визначити крок двошарової трифазної обмотки, якщо: z = 18; 2p = 2;      kскор = 0,777.

Відповідь. Полюсний поділ двошарової трифазної обмотки:

,

- коефіцієнт скорочення обмотки. Звідси крок двошарової трифазної обмотки:

.

ЗАВДАННЯ №4

Визначити коефіцієнт скорочення двошарової трифазної обмотки, якщо:     z = 18; 2р = 4; у = 4.  Відповідь. Полюсний поділ двошарової трифазної обмотки:

,коефіцієнт скорочення такої обмотки: .

ЗАВДАННЯ №5

Визначити перший та другий часткові кроки одношарової симетричної концентричної трифазної обмотки, якщо: z = 18; 2р = 4.

Відповідь. Полюсний поділ одношарової трифазної обмотки:

.

Крок обмотки не може бути дробовим числом. Тому перший частковий крок одношарової симетричної концентричної трифазної обмотки буде:

y1 < τ:       y1 = 4,

а другий частковий крок обмотки:

y2 > τ:       y2 = 5.

ЗАВДАННЯ №6

Матеріали, які використовують при виготовленні електричних машин.

Відповідь.Матеріали, які використовують при виготовлення електричних машин, поділяють на: конструкційні, активні та ізоляційні. Окрему групу матеріалів складають щітки. До конструкційних матеріалів належать:сталь, чавун, кольорові метали та їх сплави, пластмаси. До активних матеріалів відносять магнітні та провідникові. Магнітні матеріали: сталі литі, сталі гарячо- та холодно катані.

Магнітотверді сплави.

Провідникові матеріали: електротехнічні мідь та алюміній.

Ізоляційні матеріали: органічні та неорганічні, тверді, рідкі та газоподібні. Поділяють за температурним індексом.

ЗАВДАННЯ №7

Типи виробництв. Відповідь. У залежності від номенклатури, стабільності та об’ємів випуску розрізняють виробництво масове, серійне та одиничне. Масове виробництво характеризується вузькою номенклатурою та великим об’ємом випуску виробів. Серійне виробництво характеризується обмеженою номенклатурою виробів, які випускаються періодично партіями великих об’ємів. Одиничне виробництво характеризуються малим об’ємом та широкою номенклатурою випущених виробів.

ЗАВДАННЯ №8

У чому полягає головна особливість технології виробництва електричних машин?

Відповідь.Головна особливість технології виробництва електричних машин полягає в:

 1.  Надзвичайна різноманітність технологічних процесів, які включають в себе усі види механічної обробки матеріалів: сварку, штамповку, ковку, ізолювання, виготовлення обмоток, складання та випробування електричних машин.
 2.  Багатономенклатурність випускаємих виробів від велетенських турбо- та гідрогенераторів та трансформаторів до мініатюрних мікромашин спеціального призначення.
 3.  Велика частка ручної праці та особливий психологічний режим. Багато операцій неможливо механізувати. Якість виконання більшості операцій можливо проконтролювати при кінцевому випробуванні машин, тому кінцевий результат у значній мірі залежить від кваліфікації усіх працюючих.

ЗАВДАННЯ №9

 Виробничий та технологічний процеси. Що собою являє виробничий процес? Що собою являє технологічний процес?

  Відповідь: Виробничий процес – це сукупність усіх дій людей та знаряддя виробництва, спрямованих на отримання чи ремонт виробів.

Технологічний процес – це частка виробничого процесу, яка містить дії по зміненню форми, властивостей чи матеріалів для отримання повного стану предмета.

ЗАВДАННЯ  №10

Елементи технологічного процесу.

Відповідь: Технологічна операція – це частка технологічного процесу, яка виконується на одному робочому місці. Вона охоплює всі дії робочого та верстата при обробці деталей.

Технологічний перехід – це частка операції, яка характеризується постійністю застосовуваного інструменту та режиму роботи верстата.

Робочий хід – це частка технологічного переходу, яка характеризується одноразовим переміщенням інструменту в результаті чого змінюється деталь.

ЗАВДАННЯ №11

Засоби виконання технологічного процесу.

Відповідь.Технологічне обладнання – це знаряддя виробництва, у якому розміщені матеріали чи заготовки, засоби впливу на них та джерела енергії. Технологічна оснастка – це знаряддя виробництва, які додаються до технологічного устаткування для виконання визначених операцій (ріжучий інструмент, устаткування для виготовлення обмоток, тощо)

ЗАВДАННЯ №12

Підготовка виробництва та її стадії.

Відповідь. Підготовку виробництва можна умовно розділити на стадії:

 1.  Наукова, на якій здійснюється наукове обґрунтування можливості випуску продукції.
 2.  Технічна, яка поділяється на:

а)конструкторську, де виконується технічний проект, робочі креслення, а також виготовляють дослідний зразок;

б)технологічна, де оцінюються можливості виробництва, йде виготовлення технологічних пристроїв, тощо.

3. Матеріально-технічна, на якій іде оцінка матеріальних умов та технічних можливостей.

4. Організаційно-планова, де розглядаються питання організації виробництва та строки виконання робіт.

5.Економічна – це пошук коштів для виконання робіт.

6. Соціально-психологічна, де розглядаються соціально-психологічні умови можливостей суспільства прийняти той чи інший вид продукції.

ЗАВДАННЯ №13

Види технологічної документації.

 Відповідь. До технологічної документації відносять графічні та текстові документи, які в сукупності визначають технологічний процес виробництва чи ремонту виробів. Всі документи технологічної документації об’єднані Єдиною Системою Технологічної Документації (ЄСТД).

У комплект ЄСТД входять:  1) маршрутна карта (МК), яка містить опис технологічного процесу виготовлення чи реготу виробу по всім операціям в їх технологічній послідовності з показанням матеріальних та трудових ресурсів;2) карта технологічного процесу (КТП), яка містить опис процесу по всім операціям одного виду робіт. Наприклад, механічна обробка деталей; 3)відомість деталей до типового технологічного процесу (ВТП), яка містить перелік деталей, які виробляють по типовому технологічному процесу.

ЗАВДАННЯ № 14

Види заготовок механічних деталей, які використовуються при виробництві електричних машин. Вибір видів заготовок механічних деталей.

Відповідь. По способу отримання заготовки, які використовуються при виробництві електричних машин, поділяють на: поковки, прокат, штамповки, відливки та заготовки, які отримують методом зварювання.

Вибір типу заготовки визначається техніко-економічними факторами: об’єм заготовки, використання матеріалів, трудомісткість одержання заготовки, простота обробки, вартість технологічного оснащення, можливість механізації процесу, тривалість технологічного циклу, надійність деталей в експлуатації.

ЗАВДАННЯ № 15

Які існують припуски при механічній обробці деталей ?

Відповідь. Припуск – це шар металу, який залишають на заготовці та який видаляють з її поверхні в процесі обробки.

Припуски поділяють на проміжні та загальні. Проміжний припуск – шар металу, який знімають з заготовки при її обробці на даному переході.

Загальний припуск – шар металу, який знімають з заготовки на всіх стадіях її обробки до отримання готової деталі. Загальний припуск дорівнює сумі проміжних.

ЗАВДАННЯ № 16

Які існують бази при механічній обробці деталей ?

Відповідь. Базами називають початкові поверхні, лінії або точки, які визначають положення заготовки в процесі її обробки на верстаті, або готової деталі в складеній машині. Бази поділяють на конструкторські, технологічні, вимірювальні та складальні.

ЗАВДАННЯ № 17

Які бази називають конструкторськими ?

Відповідь. Конструкторськими базами називають поверхні, вісі або точки, які визначають положення деталі відносно інших деталей під час її роботи в машині. За конструкторські бази часто приймають не матеріальні, а геометричні елементи деталей машин.

ЗАВДАННЯ № 18

Які бази називають технологічними ?

Відповідь. Технологічними базами називають поверхні, які використовують для визначення положення заготовки чи виробу в процесі виготовлення.

Технологічні бази поділяють на горнові, проміжні та остаточні. Крім того технологічні бази поділяють на основні та допоміжні.

ЗАВДАННЯ № 19

Які бази називають вимірювальними ?

Відповідь. Вимірювальна база – це поверхня, лінія або точка поверхні, відносно якої вимірюванням перевіряють положення обробленої поверхні.

ЗАВДАННЯ № 20

Які бази називають складальними ?

Відповідь. Складальними базами є оброблені поверхні, якими деталь приєднується до інших деталей, які визначають її положення в машині.

ЗАВДАННЯ № 21

Основні типи валів, які використовують в електричних машинах. Призначення кожного з них.

Відповідь. В електричних машинах розрізняють такі основні типи валів:

 •  гладкі вали діаметром до 5 мм – використовують тільки в мікро- машинах;
 •  безфланцевий з двома підшипниковими шийками – найбільш масова форма ступінчатого вала;
 •  з фланцем – використовують для машин з великим обертаючим моментом;
 •  ребристий – використовують для машин з великим діаметром ротора;
 •  вали турбогенераторів, які виковують з бочкою ротора.

ЗАВДАННЯ № 22

Види заготовок для виготовлення валів.

Відповідь. Заготовками для виготовлення валів електричних машин можуть бути:

 •  круглий циліндричний прокат;
 •  поперечно-гвинтовий прокат;
 •  поперечно-клиновий прокат;
 •  поковки, які отримують радіальною ковкою;
 •  поковки, які отримують звичайною ковкою в штампах на ковочних молотах.

ЗАВДАННЯ № 23

Основні технологічні операції механічної обробки валів.

Відповідь. Основні технологічні операції механічної обробки валів:

 •  фрезерування торців та центрування отворів;
 •  токарна обробка;
 •  фрезерування шпоночних канавок;
 •  рифлення;
 •  свердління;
 •  нарізання різьб;
 •  шліфування.

ЗАВДАННЯ № 24

Які існують види холодної штамповки?

Відповідь. Під холодною штамповкою розуміють штамповку без попереднього розігріву заготовки при температурі оточуючої середи. Холодну штамповку поділяють на об’ємну штамповку сортового металу та листову штамповку листового металу. Основними різновидами холодної об’ємної штамповки є: холодне видавлювання, холодна висадка та об’ємна формовка.

ЗАВДАННЯ № 25

Шляхи підвищення використання електротехнічної сталі.

Відповідь. Підвищити використання електротехнічної сталі можливо за рахунок:

 •  вирубування деталей в шаховому порядку;
 •  штамповки листів осердь з стрічки або рулону;
 •  використання відходів для виготовлення осердь машин побутової техніки;
 •  змінення форми листів статора з круглої на квадратну.

ЗАВДАННЯ № 26

Типи штампів, які використовуються в електромашинобудуванні.

Відповідь. Найбільш поширені при виготовленні електричних машин мають штампи:

 •  вирубні – для отримання деталей з стрічки або листа;
 •  пробивні – для пробивки в деталях отворів різної конфігурації;
 •  гибочні – для перетворення плоскої заготовки в зігнуту деталь;

По характеру виконання операцій штампи поділяють на прості та комбіновані (компаундні). Комбіновані штампи бувають суміщеної дії та послідовної дії.

ЗАВДАННЯ № 27

Які вимоги пред’являються до осердь електричних машин?

Відповідь. Головні вимоги які пред’являються до осердь:

 •  мінімальне зміщення листів відносно одне-одного;
 •  добра ізоляція між листами осердя;
 •  висока щільність пре совки осердя, високий коефіцієнт заповнення осердя сталю;
 •  надійне скріплення листів між собою, з корпусом чи з валом.

ЗАВДАННЯ № 28

Типи колекторів.

Відповідь. Колектор електричних машин по конструкції та технології виготовлення можна розділити на:

 •  колектори зі сталевими втулками арочного типу;
 •  колектори з бандажними кільцями;
 •  колектори на пластмасі.

Кожний тип колектора має велику кількість різновидів.

По розташуванню робочих поверхонь колектори підрозділяють на циліндричні та торцеві.

ЗАВДАННЯ № 29

Які існують методи контролю при виготовленні колекторів?

Відповідь. В процесі виготовлення колектори випробовують на електричну та механічну міцність, на відсутність замикання між мідними пластинами. На механічну міцність колектор перевіряють під час операції розгону.

Випробовування на електричну міцність виконується змінним струмом частотою 50 Гц. Величина випробувальної напруги залежить від товщини ізоляції та робочої напруги машини.

Для випробовування на відсутність замикання між мідними пластинами одночасно підводять напругу до двох суміжних колекторних пластин.

ЗАВДАННЯ № 30

Вимоги до ізоляції, яку застосовують в електричних машинах.

   Відповідь. Це - електрична та механічна міцність, теплотривкість та теплопровідність, технологічність у використанні.

ЗАВДАННЯ № 31

Перерахуйте основні операції по виготовленню обмоток мікродвигунів.

Відповідь.

 1.  Ізолювання пазів, торців пакету та вала. Ізолюють пази безперервною стрічкою ізоляції чи пазовими коробочками. Торці пакету ізолюють ізоляційними шайбами. Вал ізолюють стрічкою або трубою.
 2.  Вкладання обмоток в пази. Виконують на обмотувальних верстатах.
 3.  Пайка схеми.
 4.  Ув’язування та ізолювання лобових частин.
 5.  Просочення та сушіння обмоток.
 6.  Випробування.

ЗАВДАННЯ № 32

Які існують нові типи якірних обмоток мікро двигунів?

Відповідь. Завдяки розробці епоксидних смол, які після твердіння мають велику механічну міцність, стало можливим не вкладати провідники в пази, а приклеювати їх до гладкої поверхні якоря. Електродвигун з таким якорем має малу інерцію та може з успіхом використовуватись в схемах автоматики. При цьому значно спрощується процес виготовлення осердя якоря та особливо намотки.

Електродвигун з без пазовим якорем має кращі характеристики, має майже 10-ти кратний пусковий момент, та краще охолоджується.

Електродвигуни з печатними обмотками якоря можна виконати як з циліндричним так і з плоским якорем.

ЗАВДАННЯ № 33

Дайте перелік та наведіть коротку характеристику способам заливки короткозамкнених обмоток роторів.

Відповідь. Існують такі способи заливки короткозамкнених обмоток роторів:

 1.  Заливка під високим тиском. Виконується на спеціальних ливарних машинах. Цим способом виконують заливку роторів 95 % електричних машин. Способ має велику продуктивність, але якість лиття не дуже висока.
 2.  Заливка під низьким тиском. Забезпечує високу якість заливки, але має малу продуктивність. Тому використовується тільки для машин великої потужності.
 3.  Статичний спосіб. Має дуже низьку якість лиття, але потребує найменших затрат. Тому використовується в ремонтних цехах невеликих підприємств.
 4.  Вібраційний. Спосіб трудомісткий та потребує спеціального обладнання, але забезпечує дуже високу якість лиття обмоток з вузькими стрижнями.
 5.  Центр обіжний. Потребує спеціального обладнання, але якість лиття не дуже висока.

ЗАВДАННЯ № 34

Які способи з’єднань використовують в обмотках електричних машин?

Відповідь. Для безаварійної роботи електричних машин необхідно щоб усі з’єднання обмоток були міцними та забезпечували надійний контакт. Тому всі з’єднання виконують нероз’ємними. Роз’ємні з’єднання виконують тільки там, де за умови складання, монтажу або ремонту необхідно від’єднувати токопровідні деталі. Нероз’ємні з’єднання: пайка, зварювання електроконтактне,  аргоннодугове та холодне.

ЗАВДАННЯ № 35

На які види поділяють припої для з’єднань в обмотках електричних машин?

Відповідь. Припої, які застосовують для з’єднань в обмотках електричних машин поділяють на: м’які з температурою плавлення нижче 300 оС, та тверді, з температурою плавлення вище 600 оС.

З м’яких припоїв найбільше поширення мають олов’янисто-свинцові : ПОС-30, ПОС-40, ПОС-60. До твердих припоїв відносять припої срібні та міднофосфористі: ПСр-15; ПСр-45; ПМФ-7.

ЗАВДАННЯ № 36

Наведіть переваги та недоліки холодного зварювання (пресування) при виконанні з’єднань в обмотках електричних машин.

Відповідь: Під великим тиском деталі, що з’єднуються спресовуються в однорідне тіло. Холодне зварювання використовують , головним чином, для кріплення кабельних наконечників на гнучких багатожильних кабелях, зрощуванні кабелів, з’єднанні алюмінієвих та мідних дротів.

Холодне зварювання не потребує припоїв та флюсів, значно знижується трудомісткість робіт, виключена можливість ураження ізоляції дротів при нагріванні.

Недолік холодного зварювання – великий перехідний опір з’єднання, що призводить до швидкого його руйнування.

ЗАВДАННЯ № 37

Як впливає просочення обмоток на теплопровідність,нагрівостійкість, логостійкість, електричну та механічну міцність ізоляції ?

Відповідь: Після вкладання в пази статорів та роторів обмотки просочують лаком або компаундом з наступним сушінням обмотки. При цьому відбувається заповнення лаком повітряних проміжків між провідниками та пазовою ізоляцією. Внаслідок просочення та сушіння покращується теплопровідність, нагрівостійкість, вологостійкість, електрична та механічна міцність ізоляції.

ЗАВДАННЯ № 38

Які матеріали використовуються для просочення обмоток ?

Відповідь: Для просочення обмоток використовують лаки з розчинниками, лаки без розчинників та компаунди.

Лаки з розчинниками складаються з основи лаку (50 %) – натуральних чи синтетичних смол та розчинників.

Лаки без розчинників складаються на 100 % з основи лаку.

Компаунди – це просочуючі склади, рідкі в нагрітому стані та твердіючі після охолодження.

Компаунди бувають також термореактивними. Після запічки, в результаті хімічних реакцій, такі компаунди вже не можуть бути розм’якшені.

ЗАВДАННЯ № 39

Яке призначення мають покривні лаки ?

Відповідь: Зовнішні поверхні обмоток після сушіння фарбуються покривними лаками. Виникаюча на поверхні обмоток тверда та гладка плівка добре захищає ізоляцію від вологи, масла, хімічно-агресивних випаровувань.

ЗАВДАННЯ № 40

Дайте коротку характеристику методу просочення обмоток занурювання в лак.

Відповідь: Метод просочення обмоток занурюванням в лак – найбільш поширений серед методів просочування лаками, які містять розчинник. Просочують обмотки один або кілька разів в залежності від призначення електричних машин, конструкції обмоток або типу лаку.

Недоліки методу: ціллю операції є просочення ізоляції обмоток та пазів осердя, в лак доводиться занурювати осердя цілком. Внаслідок чого збільшуються витрати лаку за рахунок вкриття ним металевих деталей. Цей лак доводиться змивати з цих поверхонь вручну. Після просочування приблизно 20-30 хвилин з виробів на піддон стікає лак. Пари розчинників, які виділяються в цей час, призводять до загазованості просочувальних приміщень. При певній концентрації парів розчинників просочувальне приміщення стає взриво- та пожеженебезпечним і шкідливим для здоровя.

ЗАВДАННЯ №41

Дайте коротку характеристику методу просочення обмоток на стендах з нижньою подачею лаку.

Відповідь. Вироби, які підлягають просоченню, встановлюють на спеціальні стенди. До стендів знизу підведений лакопровід, через який всередину статора просочуюча речовина. При застосуванні цього методу скорочуються витрати лаку, він вкриває, головним чином, лише обмотки, менше забруднюється просочуюча речовина, менше загазовується просочувальне відділення. Недоліком методу є мала продуктивність, необхідність герметизації отворів в статорі.

ЗАВДАННЯ №42

Дайте коротку характеристику стуйному (крапельному) методу просочування обмоток.

Відповідь. Статор чи якір підключають до низьковольтного джерела живлення, що призводить до нагрівання обмоток струмом по заданій програмі. На нагріту обмотку тонким струменем подається просочуючий розчин. Статор чи ротор знаходяться в нахиленому стані та обертаються. Просочуючий розчин подається на лобові частини обмотки та проникає через пори між провідниками в нижню лобову частину. Після закінчення просочування статор чи якір повертається в горизонтальне положення  але продовжує обертатись. При цьому просочуюча рідина рівномірно розподіляється по лобових частинах обмоток.

Переваги метода: значне скорочення тривалості процесу просочування, відсутність необхідності зачищування осердь магнітопроводів від напливів просочуючої рідини, малі втрати просочуючої рідини, висока якість просочення, зниження втрат енергії.

Недолік метода – висока вартість устаткування.

ЗАВДАННЯ №43

Дайте коротку характеристику надзвуковому методу просочення обмоток.

Відповідь. В двокорпусній ванні нижнє відділення заповнюється водою, в яку занурюють випромінювачі надзвукової частоти. У верхню частину ванни з просочуючою речовиною підвішують обмотані статори або ротори. Вібрація з нижньої частини ванни у верхню передається через мембрану. Просочуючий лак проникає в найдрібніші пори, а також між листами осердя, що уповільнює процес сушіння обмоток.

ЗАВДАННЯ №44

З якою метою виконують балансування роторів електричних машин.

Відповідь. У виготовленому роторі електричної машини внаслідок нерівномірного розподілу мас центральна вісь інерції, на якій міститься центр тяжіння, рідко співпадає з віссю обертання. Зміщення осі інерції викликано, головним чином технологічними причинами. Такі ротори називають неврівноваженими. При обертанні таких роторів з’являється вібрація, що призводить до руйнування підшипників, ізоляції обмоток передчасного виходу електричної машини з ладу. Тому для запобігання цих негативних явищ перед збиранням електричної машини ротор балансують.

ЗАВДАННЯ №45

Які ротори називають неврівноваженими?

Відповідь. У виготовленому роторі електричної машини внаслідок нерівномірного розподілу мас центральна вісь інерції, на якій міститься центр тяжіння, рідко співпадає з віссю обертання. Зміщення осі інерції викликано, головним чином, технологічними причинами. Такі ротори називають неврівноваженими.

ЗАВДАННЯ №46

Як розміщені осі інерції та обертання при статичній неврівноваженості?

Відповідь. У виготовленому роторі електричної машини внаслідок нерівномірного розподілу мас центральна вісь інерції, на якій міститься центр тяжіння „С” (див. рис.), рідко співпадає з віссю обертання. Зміщення осі інерції викликано, головним чином, технологічними причинами. При статичній неврівноваженості вісь інерції О розташована паралельно вісі обертання   О-О.

 

ЗАВДАННЯ №47

Як розміщені осі інерції та обертання при динамічній неврівноваженості?

Відповідь. У виготовленому роторі електричної машини внаслідок нерівномірного розподілу мас центральна вісь інерції О’-О’, на якій міститься центр тяжіння „С” (див. рис.), рідко співпадає з віссю обертання О-О. Зміщення осі інерції викликано, головним чином, технологічними причинами. При динамічній неврівноваженості центр тяжіння всього ротора розташлваний на осі обертання, але кожна з половин ротора неврівноважена, а їх центри тяжіння лежать в одній площині по обидва боки від осі обертання на рівних відстанях.

ЗАВДАННЯ №48

Як виконують статичне балансування роторів?

Відповідь. Найбільш поширеним методом статичного балансування є перекачування ротора, покладеного шийками вала на сталеві горизонтальні лінійки.

Для легких (до 30 кг) роторів замість лінійок використовують тонкі сталеві диски, які обертаються на підшипниках. При задовільному стані підшипників цей спосіб забезпечує високу точність.

Ще більшу точність балансування забезпечують балансировочні ваги, які, крім місця встановлення зрівноважуваного вантажу, дозволяють визначити його вагу.

ЗАВДАННЯ №49

Як виконують динамічне балансування роторів?

Відповідь. Динамічне балансування роторів виконують на спеціальних стендах. Ротор встановлюють на підпружинену раму та обертають від сторонього двигуна. Незбалансована маса ротора призводить до коливань рами. Ці коливання вимірюють та по найбільшій величині відхилення визначають масу та точку кріплення зрівноважувального вантажу чи місце висвердлювання необхідної кількості металу. Ротор балансують на кожній з двох опор.

ЗАВДАННЯ №50

Чому обмотки високовольтних машин просочують лаками без розчинників або компаундами?

Відповідь. Ізоляція обмоток високовольтних машин достатньо товста. Якщо просочити таку товсту ізоляцію лаками з розчинниками, то при випаровування розчинників в процесі сушіння обмоток в товщі ізоляції, неодмінно виникатимуть мікроскопічні пори та розшарування. В процесі експлуатації в цих порах і розшаруваннях зявиться волога, що призведе до появи корони та часткових розрядів в ізоляції. Така ізоляція скоро вийде з ладу. В лаках без розчинників чи компаундах процес сушіння просочуючих речовин проходить рівномірно по всій товщині ізоляції. Тому після сушіння ізоляція стає монолітною і без розшарувань.


О’

О

О

С

С

O

O

O’

О


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83765. Налоговая система. Основы законодательства о налогах и сборах. Принципы налогообложения 48.43 KB
  Понятие НС сегодня следует отнести к дискуссионным вопросам и актуальному предмету исследования в сфере налогов.2: НС это совокупность налогов сборов пошлин и других платежей взимаемых в установленном порядке.: НС это совокупность установленных в государстве существенных условий налогообложения установленных НП и налоговым законодательством. 3 НК порядок установления и введения налогов часть 1 НК система налогов совокупность отдельных налогов обладающая организационноправовым и экономическим единством.
83766. Элементы юридического состава налога. Основные и факультативные. Понятие и их правовое значение 43.59 KB
  Обязанность плательщика по уплате налога устанавливается совокупностью элементов юридического состава налога. Элементы налога это внутренние исходные функциональные единицы которые в своей совокупности составляют юридическую конструкцию налога и придают им их универсальность. Обязательные существенные элементы юридического состава налога это элементы без которых налоговое обязательство и порядок его исполнения не могут считаться определенными.
83767. Субъект налогообложения: понятие субъектов, виды, правовой статус 47.87 KB
  Общественные отношения преимущественно образующие предмет налогового права складываются относительно перехода права собственности на денежные средства. Большинство названных отношений направлены на достижение баланса частных и публичных интересов поэтому и понятие субъекта налогового права носителя интереса является ключевым. Точное определение субъекта налогового права имеет и практическое значение поскольку позволяет выявить круг лиц вступающих в налоговые отношения и действия которых влекут юридически значимые последствия. Наличие...
83768. Объект и предмет налогообложения. Масштаб налога и налоговая база 44.73 KB
  Объект налогообложения это те юридические факты действия события состояния которые обуславливают обязанность субъекта заплатить налог совершение оборота по реализации товара работ услуг; ввоз товара на территорию России; владение имуществом; совершение сделки куплипродажи ценных бумаг; вступление в наследство; получение дохода и т. наличие объекта налогообложения. Налоговый кодекс Российской Федерации определяет понятие объект налогообложения так: Объектами налогообложения могут являться операции по реализации товаров работ...
83769. Налоговый период, порядок исчисления налога, способы, сроки и порядок уплаты налога 42.93 KB
  Налоговый период календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога подлежащая уплате. Продолжительность момент начала и момент окончания каждого налогового периода устанавливается законодательством о налогах и сборах применительно к каждому отдельному налогу. Порядок исчисления налога ст.
83770. Понятие системы налогов и сборов. Структура и принципы построения 45.33 KB
  Система налогов и сборов не путать с налоговой системой это совокупность налогов и сборов взимаемых с плательщиков в порядке и на условиях определенных Налоговым кодексом. 12 НК РФ устанавливает следующие виды налогов и сборов в РФ: федеральные; региональные; местные. Федеральные налоги Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы которые установлены НК РФ и обязательны к уплате на всей территории РФ при отсутствии специальных налоговых режимов п.
83771. Налоговое право РФ: общие положения, предмет, метод, система 46.7 KB
  Сегодня основными научными подходами для определения места НП в системе юридических наук являются: 1 концепция рассмотрения НП в качестве обособленной части АП швейцарская налоговая правовая доктрина 2 концепция рассмотрения НП в качестве обособленной части ФП неаполитанская налоговая правовая школа 3 концепция автономии НП согласно которой оно занимает особое или даже исключительное положение в системе права независимое от общих принципов как частного так и публичного права французская налоговая правовая доктрина 4 концепция...
83772. Источники налогового права. Налоговое законодательство и дополнительные источники налогового права 48.45 KB
  Налоговое законодательство и дополнительные источники налогового права. Источники налогового права это внешние конкретные формы его выражения т. правовые акты представительных и исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления содержащие нормы налогового права.
83773. Нормы налогового права: понятие, особенности, виды норм налогового права 48.68 KB
  Особенности норм НП: 1 налоговые нормы отличаются от всех иных норм права по своему непосредственному целевому назначению 2 реализация большинства из них политически направлена в рамках внутренней и внешней экономической политики Признаки: 1 это правила поведения гарантированные государством 2 возлагают юридические обязанности и предоставляют субъективные права 3 имеют общеобязательный характер 4 всегда выражены в НПА 5 являются средством реализации публичных а не частных интересов 6 практически не имеют своего прототипа в...