1289

Організоване акціонерне товариство закритого типу Агро-Союз

Отчет о прохождении практики

Лесное и сельское хозяйство

Найважливішим у рослинництві було визначено впровадження грунтозахисної системи землеробства з розширенним відтворенням родючості грунтів та поступовим переходом на грунтозахисне, маловитратне, енергозберігаюче землеробство на основі нульового обробітку грунту з елементами біологічного землеробства.

Украинкский

2012-11-16

96 KB

25 чел.

 Характеристика місця та умов виконання роботи.

1.Характеристика місця практики.

АТЗТ «Агро - Союз» розташоване в Дніпропетровській області, Синельніківського району, с. Майське. В господарстві є чотири відділення такі як: Нове, Отябрське, Романівка, Новомиколаївка, а також господарство межує з такими селами: с. Лиманське, с. Зайцеве, с. Карабинівка. Господарство розташоване на 75 км від областного центру, а від районного центру - 25 км.  

Організоване акціонерне товариство закритого типу “Агро-Союз” в 1997 році на території КСП “Дружба”. Загальна площа господарства становила 9670 га, в тому числі ріллі 6787 га.

Зараз площа господарства становить приблизно 12000 га. Перед реформованим господарством постала проблема: як припинити спад виробництва і організувати його на нових правових, організаційних і технологічних засадах. Для цього знадобився пошук, освоєння і впровадження нових науково-обгрунтованих технологій сільськогосподарського виробництва. На базі вивчення передового досвіду вітчизняних і закордонних інститутів, фірм, господарств, керівництвом АТЗТ було розроблено стратегію розвитку підприємства. Наступним етапом була і реконструкція створення відповідної до потреб матеріально-технічної бази, закріплення технологічної і трудової дисципліни, вдосконалення системи управління.

Найважливішим у рослинництві було визначено впровадження грунтозахисної системи землеробства з розширенним відтворенням родючості грунтів та поступовим переходом на грунтозахисне, маловитратне, енергозберігаюче землеробство на основі нульового обробітку грунту з елементами біологічного землеробства. На даний час АТЗТ “Агро-Союз” уже увішло у міжнародну асоціацію з нульової технології в Канаді.

1.11.1. Рельєф, типи грунтів.

АТЗТ «Агро-Союз» розташоване в степовій зоні. Основні площі землекористування господарства - чорноземи: звичайні мологумусні, їх змиті та намиті різновиди. Вони мають сприятливі для землеробства воднофізичні, фізико-хімічні та агротехнічні властивості.

За показниками вмісту поживних речовин грунти господарства слабо забезпечені азотом, але підвищено і високозабезпечені фосфором, високо - калієм. Це одна з особливостей впливу на грунти обробіток їх без обертання скиби. За вмістом мікроелементів, грунти господарства мають низький рівень цинку середній і високий-кобальту і марганцю та високий рівень міді.Вміст у грунтах господарства важких металів у 2-10 разів менший ніж в гранично допустимій кількості.

З метою підвищення родючості ґрунтів, захисту їх від факторів деградації, збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, економії енергоресурсів та забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища в господарстві впроваджується ґрунтозахисна система землеробства.

За умов ринкової економіки і ціни на добрива зростають, значно підвищується роль добрива як засобу зростання продуктивності рослин і досягнення бездефіцитного балансу гумусу, що є основною для отримання високих та якісних врожаїв у землеробстві. З цією метою в господарстві у якості органічних добрив на полі залишають нетоварну частку врожаю: солому, подрібнені стебла кукурудзи, соняшника та інші після пожнивні рештки. Одна тона їх з компенсацією азотної нестачі, внесенням 10 кг/га діючої речовини азоту, за своєю дією і післядією на врожай і накопичення гумусу в ґрунті дорівнює 5 т напівперепрілого гною.

1.2 Клімат та погодні умови в період проходження практики.

АТЗТ "Агро-Союз" розташоване в зоні ризикованого землеробства. Головним лімітуючим кліматичним ресурсом є опади. За останні 10 років річна сума опадів коливались у межах від 321 мм в 1994році, до 746,6 мм в 1997 році.

Клімат території господарства, як і всього району в цілому, континентальний, помірно засушливий, із середньорічною температурою повітря +8,4° і середньорічною кількістю опадів 488,1 мм.

За час існування АТЗТ"Агро - Союз" найсприятливішими за рівнем зволоження був 1997 рік, а особливо посушливим -1999 рік.

За багаторічними даними посушливий період складає 56,6% вегетаційного сезону, а в 1997 році був взагалі відсутній. У 2000 році він становив 71%, а в 2001 році посушливий період був на 4,7% більше і становив 75,7%.

Середньорічне випаровування з водної поверхні змінюється від 550 мм до 950 мм, а випаровування з поверхні грунту в межах 400 мм. Річна сума опадів за останні десять років коливається від 354 мм до 746 мм. Коефіціент зволоження 0.62 – 0.67, в теплий період – 0.37 – 0.4, а в посушливі місяці він знижується до 0.26 – 0.35.

Вегетаційний період за середніми багаторічними даними (перехід температури повітря через +5 градусів ) продовжується з 1.04 по 31.10 і дорівнює 213 днів. Перші осінні заморозки відмічаються в першій декаді жовтня, останні весняні – в третій декаді квітня.

У цих умовах одним із пріоритетних завдань механічного обробітку ґрунту є накопичення і збереження вологи. Світова практика і досвід господарства свідчить, що завданню збереження вологи найбільше відповідає нульовий обробіток ґрунту - за ним майбутнє. Це було однією з основних причин відмови спеціалістів господарства від полицевого обробітку грунту.

Нульовий обробіток ґрунту, за ним майбутнє. Це було однією з основних причин відмови спеціалістів господарства від полицевого обробітку.

У 2001 році було встановлено електронну метеорологічну станцію АВ СОИ, яка автоматично фіксує кожні 15 хвилин дані за температурою і вологістю повітря й ґрунту, опадами, сонячною інсоляцією, швидкістю і напрямком вітру, визначає розу вітрів і автоматично передає ці дані на центральний комп'ютер, де акумулюється і обробляється вся інформація.

Автоматична метеорологічна станція встановлена на полях стаціонарного досліду "Концепт-Фарм", де вивчаються 4 технології обробітку ґрунту (традиційний обробіток - полицевий; мінімальний -поверхневий; нульовий та біологічне землеробство).

Рослинний  світ.

В господарстві дуже велике значення приділяють вирощуванню сільськогосподарських культур, які мають дуже високий попит на ринку України. Однак, спеціалісти підприємства вважають і на сьогодні структуру своїх посівних площ не оптимальною, тому робота з її вдосконалення ще триває. У 1997 році в новоствореному АТЗТ "Агро-Союз" відділ рослинницва визначив основні напрямки своєї діяльності:

       1Вирощування високоякісного посівного матеріалу.

       2 Вирощування товарного зерна найвищої якості.

       3 Своєчасна заготівля високоякісних кормів.

4. Ведення щорічної науково-дослідної діяльності для
адаптації і постійного удосконалення елементів світових технологій у
господарстві.

5. Своєчасне надання послуг іншим підрозділам на високому
рівні.

6. Вивчення і росповсюдження всім зацікавленим виробникам
сільськогосподарської продукції передових, адаптованих до
наших грунтово-кліматичних умов, технологій в
рослинництві.

Найголовнішим у рослинництві було визначення нашого курсу на впровадження ґрунтозахисної системи землеробства з розширеним відтворенням родючості грунту і поступовим переходом на ґрунтозахисне, маловитратне, енергозберігаюче землеробство на основі нульової технології обробітку грунту з основами біологічного землеробства.

Традиційний обробіток грунту, який застосовується протягом тривалого періоду, призвів до посилення водної та вітрової ерозії, зменьшення вмісту органічної речовини в грунті. А це, в свою чергу,призвело до погіршення екологічного стану.

Для збереження грунту від факторів деградації і в подальшому отриманні можливості вирощувати екологічно чисту продукцію (за високої врожайності і якості продукції), ми постійно вивчаємо світовий досвід вирішення цієї проблеми.

Найдешевшим і найефективнішим засобом боротьби з ерозією і збагачення грунту органічною речовиною є процес управління рослинними рештками.

Як стверджують науковці, саме пожнивні рештки сприяють скороченню ерозії грунту. Коли шар пожнивних решток досягає 100%, ерозія досягає 0%, при 50% - скорочення ерозії складає 83%, коли ж на полі тільки 10% поживних решток, скорочення ерозії складає 30%.

Насінництво - це спеціальна галузь сільськогосподарського виробництва. Прискорене розмноження та впровадження в виробництво нових сортів та гібрідів при збереженні й покращенні їх високих сортових, та врожайних властивостей - являється головною заданою насінництва.

В відповідності до наказу Мін. АПУ №127/127 від 31 грудня 1997 року, АТЗТ « Агро -Союз» являється базовим підприємством с/г виробництва України в галузі рослинництва та насінництва. В вз'язку з цим, господарству вручено Паспорт - патент №651 від 26 грудня 2001р.на право вирощування та реалізації АТЗТ «Агро - Союз» співпрацює з Українською академією аграрних наук м. Києва, Дніпропетровським інститутом зернового господарства, Національним Аграрним Університетом, Херсонським інститутом зрошувального землеробства, Одеським селекційно - генетичним інститутом, Харьковським інститутом рослинництва ім. Юр'єва, Югославським інститутом землероства та овочивництва міста Нові Сади, Краснодарським НДІ с/г ім. П.П. Лук'яненка, французькою с/г фірмою "Рустіка", американською насіннєвою компанією "Ріоnееr", швейцарською агропромисловою компанією "Sіngепtа" та іншими.

В АТЗТ "Агро - Союз" спеціалісти займаються сортовипробуванням сортів та гібрідів вітчизняної та іноземної селекції, зокрема:

- озимої пшениці - 39 сортів;

- озимого ячменю - 6 сортів;

-   гороху - 16 сортів;

- ярового ячменю - 21 сорт;

-   сої - 11 сортів, соняшнику - 52 гібріди; Насіннєві посіви висіваються по найкращим попередникам -багаторічним травам, гороху та сої. В 2001 році на площі 108 га було висіяно ділянки гібрідизації кукурудзи гібрідів Дніпропетровський -337, Кадр - 443, N8 -444. На площі 50 га посіяно ділянку гібрідизації соняшнику югославської селекції гібріду "Хортиця".

В 2002 році було висіяно 273,4 га ділянок гібрідізацІЇ кукурудзи гібрідів вітчизняної селекції Дніпропетровський - 337, Кадр -217, Кадр -267;французької селекції гібріда Тітус та югославської селекції гібріду N8 -300. Ділянка гібрідізацІЇ соняшнику в розмірі 30 га засіяна гібрідом французької селекції Аламо.

Насіннєві посіви озимої пшениці становлять 860 га, які представлені сортами: Дніпропетровської селекції і Одеського сел.ген. інститута - Рута, Знахідка, Селянка, Любава, Ніконія, Лузановка, Лада; російської селекції - Русса, Крошка, Купава, Ехо, Ніка - Кубані;

Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла - Миронівська -61, Мирхард, Миронівська - 67, Венера та Миріч.

Насінники озимого ячменю сортів Основа, Тамань, Луксор, Апполон, Мироновський - 87, Паллідум, закладено на площі 46 га.

В2002 році висіяно насінники вівса сортів Чернігівський -28, Льговський 1026 та Скакун на площі 31 га;насінники ярого ячменю сортів Донецький - 14, Віконт,Соборний, Звершення, Сталкер, Джерело та Гама - на площі 186 га.

Насінники гороху висіяні на площі 250 га сортами:"Дамір -
2, Мінгір, Мадонна, Беркут та Інтенсивний - 9

Насіннєві посіви висівають по найкращих попередниках - багаторічних травах, сої. У 2002 році на площі 272 га було посіяно ділянки гібридизації кукурудзи гібридів “Дніпровський – 337”, “Кадр – 443”, “NS – 300”, “Кадр – 217” та “Тітус”. На площі 25 га посіяно ділянку гібридизації соняшнику “Аломо”.

У 2004 році засіяли 260 га ділянок гібридизації кукурудзи гібридами вітчизняної селекції:

“Дніпровський – 337”, “Кадр – 443”. Ділянку гібридизації соняшнику площею 100 га заплановано засіяти гібридом французької селекції “Аламо”.

Насінневі посіви озимої пшениці становлять 727 га, де вирощуються сорти Одесько селекційно-генетичного інституту: “Знахідка”, “Селянка”, “Любава”, “Ніконія”, “Лузанівка”, “Лада”, “Застава”, “Куяльник”; Інституту фізіології та генетики рослин УААН України: “Палма”, “Крижинка”, “Подолянка”.

Також господарство займається насінництвом багаторічних трав. Сорти люцерни: “Надежда”, “Унітра”, “Зайкевича”,   на площі 256 га та галеги східної (козлятнік) -35 га

Всі насінневі посіви зберігаються в чистому стані. Проводяться як хімічні, так і механічні заходи боротьби з бур'яновим угрупованням. Проти шкідників та хвороб 2-3 рази проводяться обробки посівів пестицидами за допомогою наземних обприскувачів та авіації.

На насінниках ретельно проводяться сортові та видові прополки.

У господарстві постійно проводяться сортозміни як озимих, так і ярих культур. Жодного кілограму насіння не висівається в грунт без протруєння.

Висівається лише кондиційне, добре відкаліброване насіння, а збирають його у фазі повного фізіологічного достигання зерна, що дає змогу одержати якісне повноцінне, кондиційне насіння.

У 2004 році в господарстві розпочато будівництво насіннєвого заводу із сушінням, очищенням, переробкою та зберіганням насіннєвого матеріалу зернових, олійних та дрібнонасінних культур. Продуктивність 10000 тонн насіння за рік. Завод буде оснащено передовим технологічним устаткуванням.

У 1998 році було прийнято рішення про організацію на території господарства єдиної польової сівозміни з середнім розміром поля близько 800 га. Згідно з існуючою структурою посівних площ, оптимальною виявилася 9 – пільна сівозміна Але через постійне наростання поголів'я худоби у тваринницькій галузі гостро постало питання про кормову базу для стада. Тому і було розроблено сівозміну, в якій одне поле озимої пшениці було замінено на багаторічні трави (люцерну), щоб мати змогу в повному обсязі задовольнити

.

3. Головні напрямки та результати виробничої діяльності господарства за останні п'ять років.

Головними напрямками АТЗТ “Агро-Союз” є слідуючі:

  •  рослинництво;
  •  тваринництво;
  •  покращення соціальних умов працівників і населення;
  •  підвищення рівня знань спеціалістів.

З кожним роком збільшується кількість публікацій в пресі, в яких розповідається про досягнення АТЗТ “Агро – Союз” в рослинництві, тваринництві, розповсюджується інформація про передачу знань іншим підприємствам.

В рослинництві підприємство досягло значних результатів завдяки правильно вибраній технології. Валовий збір зерна по АТЗТ збільшується з року в рік. Великий об'єм валового збору зернових був отриманий у 1997 році. Ріст валового збору по господарству в 2001 році в порівнянні з 1996 роком складає 325000 тон. Хоча цей показник роботи не задовольняє колектив підприємства, він дуже важливий для аналізу роботи АТЗТ “Агро – Союз”, прогнозів забезпеченності концентрованими кормами в тваринництві, насінням – в рослинництві, і як сировинна база для борошно- мельного виробництва. Показник врожайності зернових є одним з головних показників. Він відображає не тільки його залежність від погодних умов. Перехід на нову технологію поверхневого обробітку грунту в рослинництві передбачає зниження врожайності в перші три роки після переходу. Однак, ріст врожайності в 2000 році в порівнянні з 1996 роком склав 136 % (при відсутності росту по Україні і зниженні врожайності по району). А в 2001 році врожайність озимої пшениці з площі 1600 га склала 60 ц/га (що на 200 % перевищує звичайний середньорічний показник). Витрати мінеральних добрив на 1 га ріллі збільшувалися до 1999 року. Зараз цей показник має тенденцію зниження як по плану, так і фактично. В подальшому він буде постійно знижуватися, тому що зараз вже 60 % площі відповідає еталонному показнику. Технологія поверхневого обробітку грунту передбачає перехід на біологічне землеробство при застосуванні тільки органічних добрив, що сприятливо відображається на навколишньому середовищі в регіоні, і дає можливість отриманню екологічно чистої продукції для споживачів. Затрати праці в рослинництві на обробіток 1 га ріллі за 5 років знизилися в два рази. Знову ж, цьому сприяє нова технологія обробітку грунту, застосування для обробітку більш потужної техніки разом з широкозахватними причіпними знаряддями, збільшення продуктивності праці механізаторів за рахунок постійного удосконалення рівня їх знань й професіональної майстерності.

У 2002 році підприємство реалізувало не тільки на ринок України, а й за кордон, насіння зернових та просапних культур. На сьогоднішній день більшість підприємств та організацій є споживачами продукції АТЗТ “Агро – Союз”. Тому їх зауваження і пропозиції приймають до уваги при визначенні результатів, які стосуються споживачів.

Вказані технології дали змогу відновити власні сільськогосподарські площі за вмістом фосфору та калію, довести їх до рівня еталонних, а це складає 7000 га. Для покращення екологічної ситуації в регіоні підприємство систематично проводить міроприємства як у виробничій сфері, так і на території села. Це проявляється в постійному проведенні програм по озеленінню території сел (посадка дерев, посів газонних трав). Виявив явні потреби населення, проведено окультурення пасовищ на площі 40 га.

Якщо звернутися до тваринництва, то результати АТЗТ “Агро – Союз” в цій галузі теж вражають. Підприємство надає послуги при закупівлі скота за кордоном з гарантією дотримання правильних умов карантину тварин. Будь-яке господарство, яке вирішило купити високопродуктивних тварин за кордоном, може скористуватися послугами ліцінзійно-митного складу. Метою створення Асоціації господарств–виробників молока (хоча такі підприємства, по суті є конкурентами АТЗТ) є співпраця з покращення якості молока, збільшення об'ємів поставок молока, для безперебійного задоволення потреб суспільства в молочній продукції. В 2000-2001 році підприємство займало перше місце серед постачальників молочного комбіната “Придніпровський” та нагороджено Почесною грамотою за досягнуті показники якості молочної сировини. Валове виробництво молока по підприємству з кожним роком збільшується, як і передбачено його стратегією і планами. Це відбувається при зниженні цього показника по району, області і Україні.

Також відбулася зміна породного складу корів (червона степова порода була замінена на високопродуктивну голштинську породу). Так, у 2002 році поголів'я корів цієї породи збільшилося до 950 голів. Зміна господарством стратегії реалізації молока значно вплинула на прибутки АТЗТ “Агро – Союз”. При цьому виграли усі зацікавлені сторони. Підприємства з переробки, отримуючи потрібну кількість молока, для безперебійного процесу свого виробництва, забезпечує при цьому робочі місця своїм працівникам, задовольняють інтереси своїх споживачів. Затрати праці на виробництво молока мають тенденцію зниження. На це вплинуло багато складників: притерпіли змін у ході заміни елементів технологій (годівля, гноєвидалення), удосконалення трудоємких процессів (доїння), підвищився рівень професіоналізму робітників завдяки безперервному процесу навчання. Об'єм реалізації молока в 2001 році, в порівнянні з 1996 роком, підвищився в два рази.

Цей показник відіграє роль при складанні стратегії і планів на перспективу. В структурі реалізації тваринницької продукції відсоток виручки від молока складає 78 %. Претензій, як такових, до якості молока немає, бо ця продукція не має аналогів в Україні і, навіть, за кордоном. Якщо ж трапляється, що споживач виявляє відхилення (на долю відсотків в жирності молока), це фіксується в актах розходження, які надсилаються споживачам. Всього АТЗТ “Агро – Союз” співпрацює з 47 споживачами продукції і споживачами послуг. Підтвердження іміджу підприємства служать дані про тривалість співробітництва з постійними споживачами, які споживають 73 % продукції цього підприємства.

З моменту утворення АТЗТ “Агро – Союз” (1996 рік) життя підприємства відобразилося і на соціально – культурному житті місцевого населення та працівників. Правління (лідери) вважає, що основний капітал підприємства – персонал. Розроблені та виконуються плани не тільки для задоволення потреб робітників, але і для створення колективу професіоналів – однодумців, поєднаних ідеями та духом. Навчання робітників в Учбовому центрі, у навчальних закладах відбувається за рахунок підприємства.

В основному лідери підтримують навчання зоотехніків, юристів, агрономів, економістів. Крім того, підприємство сплачує навчання дітей робітників в вузах.

АТЗТ “Агро – Союз” турбується про персонал, надаючи допомогу у випадках хвороби самих працівників та членів їх родини, виділяючи матеріальні засоби. Для оздоровлення робітників підприємство надає путівки в санаторії та лікарні і 90 % сплачує їх вартість( всього за 1998 – 1999 рік -7 путівок, у 2000 році –тільки 3 путівки ). Персонал веде активний образ життя, приймаючи участь в художній самодіяльності. АТЗТ силами своїх робітників організовує концерти, під час проведення свят за участю гостей ( споживачів, партнерів, адміністрації). Також в план включена організація навчальних програм для сімейного відпочинку робітників АТЗТ з родиною.

Підриємство своєчасно сплачує арендну плату мешканцям села за земельний пай, розмір якого в дев’ять разів перевищує середній розмір по Україні, і складає 60 $ за 1 га на рік. Паї надані в розпорядження підприємства, які є також акціонерами та робітниками АТЗТ.

Виконання планів підприємства не тільки по виробничим напрямкам, а і по соціальним викликає у персоналу почуття задоволення та відношення до загального результату. Підтвердженням є Почесна грамота Кабінету Міністрів України зі словами: “Ваше предприятие - образец для других. Вы – ведущие!!!”

Отже, АТЗТ має авторитет в області сучасного сільськогосподарського виробництва. Він один з небагатьох своєчасно проводить сплату податків в бюджет, в пенсійний фонд, не має зоборгованості по заробітній платі.

Інформація про підприємство розповсюджується в Європі, Канаді та Америці, що сприяє також покращенню думки про українські підриємства і, відповідно, підняттю іміджу України.

В 2004 році господарство відвідав президент України Леонід Данилович Кучма, він відвідав: комплекс по утриманню 5000 голів ВРХ, свинокомплекс, ферму по розведенню страусів, комплекс по переробці та зберіганню зерна. Відвідав поле №41, де проходив процес збору врожаю та поспілкувався з механізаторами. Президент був дуже задоволений від відвідування господарства АТЗТ ”Агро – Союз”, це важливе для цього господаства, тому що це формує імідж не тільки господаства, а ще вцілому України .

4. Технологія вирощування насіннєвої люцерни в АТЗТАгро-Союз

      

         Люцерна – одна з найстаріших культурних рослин. Вона й сьогодні в багатьох країнах з помірним кліматом є основною трав’янистою кормовою культурою. Велике різноманіття видів, екологічних типів і популяцій належить до роду Medicago, родини Fabaceal (Маслинков и др., 1985).

Зелена маса і сіно люцерни є високопоживним кормом для всіх видів сільськогосподарських тварин.

В кормовому і агротехнічному відношенні багаторічні види по відношенню к однорічним є більш цінними. Вони дають найкращі врожаї зеленої маси, сіна і накопичують в грунті велику кількість кореневої маси (Клюй, 1981).

По кількості білка, жиру, безазотистих екстрактивних речовин, кальція і фосфора люцерна набагато переважає в кормовому відношенні однорічні трави. В зеленій траві люцерни міститься від абсолютної сухої речовини: протеїна 20,3 % (білка 15,3 %), жиру 3 %, клітковини 26,3 %, безазотистих екстрактивних речовин 40,7 %, золи 9,8 %. В сіні люцерни міститься від абсолютної сухої речовини: протеїна 18 % (білка 14,2 %), жиру 2,7 %, клітковини 30,2 %, безазотистих екстрактивних речовин 39,4 %, золи 9,7 %. Мінеральних речовин в сіні міститься: кальція

2,06 %, фосфора 0,255 %, калія 2,22 %, натрія 0,288 %, магнія 0,265 %, заліза 0,093 %, сірки 0,238 %, хлора 0,252 %. В добре висушеному листі міститься 10 – 20 % білка, що переважає кількість білка в зерні вівса.

Скошене на початку цвітіння і правильно висушене, без втрат, листя, сіно люцерни є високопоживним кормом і широко використовується при годуванні тварин, особливо молодняка, дійних корів, свиней.

Люцерна містить велику кількість вітамінів: вітамін В1 (тіамін) в

1 кг сіна 1,8 – 2,5 мг; вітамін В2 (рібофлавін) в 1 кг листя 2,3 – 7,2 і до 13 мг; вітамін D в 1 кг сіна 0,025 мг, причому в листі більше, ніж в стеблях; вітамін Е (токоферол) в 1 кг сіна 500 мг, в зеленій масі 154 мг; вітамін К в 1 кг зеленої маси 15 - 30 мг; вітамін С в листях люцерни 240 – 370 мг на 100 г люцерни, як і інші бобові трави, при умові високих врожаїв збагачує грунт органічними речовинами (азотом), покращує її фізичні, фізико – хімічні і біологічні якості, посилюючи життедіяльність корисних мікроорганізмів, збільшує плодючисть грунту і збільшує врожай послідуючих культур на полях. При вирощуванні на протязі 2 – 3 років люцерна залишає в пахотному слої грунту кореневу масу, рівнозначну 40 – 60 т/га навозу.

Люцерна є гарним попередником для більшості культур. Також люцерна має велике значення в меліорації грунту: вона змінює водно – соляний та тепловий режим грунту. При оптимальній густоті травостою вона добре затінює поверхню грунту і випаровує велику кількість води. Суцільне затінення зменшує нагрівання поверхні грунту, випаровування вологи і капілярний винос нових водорозчинних солей в орний шар грунту. Коренева система люцерни використовую вологу з глибинних шарів грунту, тому припиняється зростаючий тік і значно послаблюється підняття солей з нижніх горизонтів (Лубенец, 1956).

Попередниками насіннєвої люцерни в АТЗТ “Агро - Союз” є озимі і ярові зернові культури.

Вже декілька років господарство вирощує 3 сорти люцерни: “Надежда”, “Зайкевича”, “Унитра”, але більше всього два перші сорти. У 2004 році під насіннєві посіви люцерни було відведено    , а вже в 2005 посіви насіннєвої люцерни 1 – го року життя склали 254 га, а люцерни 2 – го року життя 208,3 га. Середня врожайність за декілька років коливається в межах 1,5 – 2 ц/га. (Слід зауважити , що інтенсивне запилення люцерновою бджолою – листорізом (Megachile rotundata) насіннєвих посівів розпочато тільки в 2003 році).

4.1 Передпосівні роботи ( обприскування).

З осіні 2002 року АТЗТ ”Агро – Союз” перейшло на нульовий обробіток грунту. Це було продовжено і цього року, тому що це одна з найефективніших технологій обробітку грунту, яка направлена на зберігання її природних ресурсів. При нульовому обробітку – грунт залишається необроблений в період від урожая до посіву, крім внесення поживних речовин і посівних культур. Посів відбувається рядковими сівалками, які повинні зрізати рослинні рештки і зберігати грунт непошкодженим . Боротьба з бур’янами відбувається, в основному, за допомогою гербіцидів. Культивація може використовуватися для надзвичайної боротьби з бур’янами.

Саме тому, в господарстві до передпосівних робіт можна віднести тільки боротьбу з бур’янами за допомогою наземного обприскування гербіцидами. Обробку препаратами починають проводити як тільки з’явилися сходи небажаної рослинності. В цьому році, в зв’язку з піздньою весною, обприскування почали в середині квітня. В основному, захист проводився проти однорічних дводольних та кореневищних бур’янів. У передпосівній обробці використовували головним чином Раундап, з нормою витрати 2л/га.

                                                    4.2 Посів

Посів – найважливіший елемент у сільському господарстві. Дуже важливо правильно і точно провести цю роботу, бо саме від неї залежить майбутній врожай.  

Насіннєві посіви люцерни почали висівати 18 квітня за допомогою сівалки Horsch ATD – 18.3 м., при цьому під культуру було внесено 54 кг /га діючої речовини РКД. Норма висіву культури склала 20 кг/га. Посів культури був закінчен у мінімальні строки, а саме 20 квітня.

4.3. Догляд за люцерною у тому числі і роботи по

захисту рослин від шкідливіх організмів.

У системі догляду за посівами люцерни також дотримується загальна стратегія рослинництва до застосування широкозахватних агрегатів. Так, у 2003 році на полях господарства з’явився новий самохідний обприскувач Hagie. А вже у 2004 році на цю машину було встановлено супутникову систему “GPS” , яка дозволяє механізатору керувати машиною спираючись на показання комп’ютера, який розбиває поле на загінки, це значно полегшує роботу механізатора та зменьшує кількість людей необхідну для проведення хімічних робот.

Переваги цього агрегату в тому, що при ширині захвату 28 метрів він здатен обробляти до 500 га за день, при цьому робоча швидкість обприскувача досягає 30 км/год, а виробіток за одну мотогодину становить 43.20 га. Витрати палива на оброблену площу досягають 0.6 – 0.9 л/га. Агрегат обладнаний сталевим баком для розчину місткістю 4542 літрів та резервуаром для піни місткістю 136 літрів. А весь процес обприскування контролюється бортовим комп’ютером. В залежності від способу сівби культури колія обприскувача може змінюватись від 363 до 777см. Також за необходністю механізатор може регулювати висоту штанги від 50 до 267 см.

Для захисту посівів від шкідників поряд з новим обприскувачем використовують агрегат з трактора Valmet 8400 з наземним обприскувачем Amazone UG 3000 (ширина захвата 18 м) дозволяє щоденно вносити пестицидів на 90 – 110 га з витратами палива на гектар 1 літр .

На полях насіннєвої люцерни проводиться постійний моніторинг за розвитком та динамікою чисельності і шкодочинності  основних шкідливих організмів, що дає змогу своєчасно проводити заходи захисту від них.  

 За час масового з’явлення сходів на люцерні 1-го року життя була проведена крайова обробка баковою сумішшю інсектицидів Акцент+Альтекс (27.04.05) проти бульбочкових довгоносиків та піщаного мідяка (Opatrum sabulosum). У фазі 1-2 справжніх листків люцерни проводили обробку посівів гербіцидом Базагран Новий з нормою витрати 2л/га

На полях люцерни 2-го року життя (30.06.05) було проведено обробку (кінець бутонізації люцерни) баковою сумішшю Акцент+ Рекс-Дуо.  

Висока біологічна ефективність препаратів дала змогу знизити чисельність основних шкідників люцерни, завдяки чому стало можливим  використання люцернової бджоли-листоріза для запилення культури та отримання насіння.

4. Збирання врожаю.

Важливим елементом технології є збирання врожаю. На сьогоднішній день існує значна кількість видів комбайнів для збирання зернових та зернобобових культур з розкиданням побічної продукції (соломи, полови) по полю в господарстві використовують два потужних комбайни Lexion 480. Але мати потужний комбайн – це тільки половина виграшу. Тому кожен з комбайнів обладнаний широкозахватною жниваркою “Honey Bee“, ширина захвату якої складає 11,07 м. Характерною особливістю такої жниварки є те, що вона призначена як для прямого комбайнування, так і для скошування у валки. При прямому комбайнуванні виробіток агрегату: Lexion 480 + жниварка складає 7 га/мотогод., витрати пального 4,26 л/га. Крім цих потужних комбайнів в господарстві також використовують “Claas Mega 208“ та “Case International“ з цією ж жниваркою. Швидкість руху “Lexion 480“ складає 8 км/год, “Claas Mega”– 5 км/год, Case –5 км/год.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58114. Общество и общественные отношения 226 KB
  ОБЩЕСТВО - обособившееся от природы, но тесно с ней связанная часть мира, которая включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединений.
58115. Значение здоровья для человека 41 KB
  Цель: ознакомить с задачами и содержанием курса Основы здоровья; формировать представление о значении здоровья для обучения труда общения с родными; развивать память мотивацию основ сохранения и укрепления здоровья; воспитывать любовь к жизни к людям.
58116. Військові звання і знаки розрізнення. Начальники та підлеглі, старші та молодші, їх права і обовязки 182.5 KB
  Мета: Вивчити поняття щодо суті і значення військової дисципліни; Назвати статути Збройних сил України основні їх вимоги. Статути Збройних Сил України це зведення законів військової служби на основі яких проходять повсякденне життя виховання навчання бойова діяльність військ...
58118. Функции финансов, как экономической категории 15.22 KB
  Именно через эту функцию реализуется общественное назначение финансов – обеспечение каждого субъекта хозяйствования и государства необходимыми ресурсами, использ. в форме денежных фондов целевого назначения.
58119. Финансы как экономическая категория в системе социально-экономических категорий 15.17 KB
  Каждая наука оперирует определенным кругом понятий, имеет особые, специфические категории, которые являются концентрированным выражением общих, наиболее существенных признаков, качеств, закономерностей и взаимосвязей объектов той сферы
58120. Создание Интернет-страниц 32 KB
  Он требует терпения и знания основ «программирования» на языке html, который, по сути, языком программирования не является. Итак. Для работы нам будет достаточно программы Блокнот. И даже более того, достаточно будет использовать только меню FILE.
58121. СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ ст., ОСНОВНІ СТИЛЬОВІ НАПРЯМИ 120.5 KB
  Цi хронологiчнi межi визначаються не тiльки перебiгом революцiї 1905–1917 рр., а й вiдходом iз життя I. Франка (1916 р.) та М. Коцюбинського й Лесi Українки (обоє померли в 1913 р.). Формування пiсля 1905 р. Києва як лiтературної столицi України, поширення загальноукраїнської лiтературної перiодики
58122. ВВЕДЕНИЕ. МИР В XVI – XVIII ВВ 46 KB
  В более узком смысле история — это наука, изучающая всевозможные источники о прошлом для того, чтобы установить последовательность событий, исторический процесс, объективность описанных фактов и сделать выводы о причинах событий.