13012

Лабораторні роботи з дисципліни «Основи геоінформатики»

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторні роботи з дисципліни Основи геоінформатики ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 Тема: Просторові та атрибутивні дані Мета роботи: ознайомитися зі структурою даних геоінформаційних систем вивчити характеристики кількох різних структур. Підготовка до роб...

Украинкский

2013-05-07

2.26 MB

34 чел.

Лабораторні роботи 

з дисципліни «Основи геоінформатики»

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема: «Просторові та атрибутивні дані»

Мета роботи: ознайомитися зі структурою даних геоінформаційних систем, вивчити характеристики кількох різних структур. 

Підготовка до роботи

 1.  Вивчити теоретичну частину роботи.
 2.  Звернути увагу на виділені поняття та терміни.

Домашнє завдання

 1.  Згідно заданої теми підготувати звіт з лабораторної роботи у вигляді короткого опису головних положень.
 2.  Вивчити основні положення написаного звіту та підготуватись до захисту.

Зміст звіту

 1.  Пункти 1-2 «Домашнього завдання».
 2.  Висновки.

Короткі теоретичні відомості

Найкращі дані - ті, які ти маєш. 

Едгар Хорвуд (Edgar Horwood), засновник URISA

При створенні практичних застосувань важливо розуміти різні види змінних, які можуть зберігатись у будь-якій інформаційній системі.

Визначення. Номінальні змінні - це ті змінні, які описуються іменем без визначеного порядку. Категорії землекористування (такі як парки, пустелі, заповідні землі) та рослинність (клен, дуб, тощо) є різними видами номінальних змінних.

Визначення. Ординальні (порядкові) змінні - це список класів, але з властивим їм (невід'ємним) порядком. Класи водних потоків (1-го порядку, 2-го порядку і так далі по числу впадаючих у потік) або рівні навчання (початковий, середній, коледж, аспірантура) є ординальними змінними, так як дискретні класи мають природну послідовність.

Визначення. Інтервальні змінні мають природну послідовність, але додатково і відстань між величинами. Температура, що вимірюється у градусах C є інтервальною змінною, так як відстань між 10' C и 20' C така ж, як відстань між 20' С і 30' С.

Визначення. Відносні змінні мають таку ж характеристику, як і інтервальні змінні, але додатково вони мають натуральний 0 або стартову точку. Оскільки градуси Цельсія є вимірами з довільною нульовою точкою, точкою замерзання води, то вони не проходять за визначенням. Але градуси Кельвіна, що базуються на абсолютному стандарті - відносні змінні. Опади за місяць є загальними відносними змінними.

На додаток до 4-х видів даних, що описані вище, існує два різних класи даних, які є у великих ГІС.

Розглянемо простий просторовий об'єкт - криниця. З точки зору ГІС це примітивна, але суттєва частина інформації, запис про це джерело містить опис місцезнаходження на Землі - довготу і широту.

Однак, крім місцезнаходження, часто вимагається більша кількість інформації. Це може бути глибина, об'єм води за заданий період часу, хімічний аналіз води із джерела.

Друга множина даних - непросторові або атрибутивні дані, які логічно зв'язані з просторовим положенням об’єктів. Більшість ГІС мають засоби для зберігання і маніпуляцій непросторовими даними одночасно з просторовими. У деяких аплікаціях об'єм непросторових даних може в дійсності бути більшим, ніж об'єм просторових даних, і логічні зв'язки між просторовою і непросторовою інформацією є дуже важливими.

У США розроблено так званий стандарт SDTS. Цей стандарт базується на сутностях у реальному світі і механізмові для представлення цих сутностей в термінах об'єктів у БД. У цьому стандарті є множина визначень просторових об'єктів.

Можна розділити різні види просторових об'єктів на три класи, базуючись на розмірах об'єктів. 0-вимірним об'єктом є точка, яка визначає геометричне місцезнаходження. Найпростіший 1-вимірний об'єкт - пряма лінія між точками. Інші 1-вимірні об'єкти - множини прямих ліній, криві, що базуються на математичних функціях і лініях, напрямок яких визначений. Нарешті, 2-вимірний об'єкт - площа, яка також може бути кількох видів. Наприклад, полігон і область. 3-вимірні об'єкти не стандартизовані в SDTS (і ніде).

Деталі зв'язків між просторовими об'єктами, як, наприклад, інформація про площі, які розділяє лінійний сегмент, називаються топологією. Відмінною особливістю деяких підсистем управління даними ГІС є те, що вони мають явні механізми для зберігання топології.

Закон Mерфі адаптований до просторових даних: 

1.Тільки незначна кількість цифрових даних забезпечує щось більше, ніж просто базову топографію.

1(а) Якщо є дані необхідної вам якості і повноти, то обов’язково не на потрібну вам територію.

1(б) Якщо є дані потрібної точності та повноти і на потрібну вам територію, вони будуть представлені в такому форматі, що зробить їх використання в вашому проекті надто дорогим.

Структура даних ГІС.

Існує багато засобів організації даних в ГІС. Вибір структури просторових даних - одне з найбільш важливих питань проектування ГІС. Змістом просторової БД в решті решт є модель Землі.

Donna J. Peuquet запропонувала таке трактування понять реальність, модель даних, структура даних, файлова структура.

Визначення. Реальність - явище, яке існує у дійсності, включаючи усі аспекти, які можуть або не можуть бути сприйняті спостерігачем.

Визначення. Модель даних - абстракція реального світу, яка включає тільки властивості, що здаються придатними для застосування(ь), звичайно людська концептуалізація реальності.

Визначення. Структура даних - представлення моделі даних, часто виражене у термінах діаграм, списків та масивів, спроектованих для відображення даних, що кодуються комп`ютерним кодом.

Визначення. Файлова структура - представлення даних у апаратній пам`яті у вигляді плоских файлів.

    

Рис1. Растрові дані   Рис. 2. Векторні дані  

1. Растрові структури даних

Однією з найпростіших структур даних є растрова або коміркова організація просторових даних. У растрі значення параметра або властивості, що нас цікавить (наприклад, висота над рівнем моря, клас землекористування, біомаса водоростей у гр/м3), існує для кожної комірки, як правило, у регулярному масиві над простором. Наприклад, висота у метрах над рівнем моря представлена середньою висотою у регулярній комірці.

1.1. Прості растрові структури

Хоч проста растрова структура і популярна, але має принаймні два обмеження:

 •  на здатність визначення місцезнаходження - можна знаходитись лише в комірках - між ними нічого нема, причому межі комірок недостатньо тонкі;
 •  просторове сусідство: комірки, що розділяють сторони, у середньому ближчі одна до одної, ніж діагональні.

Визначення. Геометричні фігури, які повністю покривають частину простору, називаються мозаїками.

Растрові множини даних на практиці дуже великі. Наприклад, дані дистанційного зондування часто використовують для визначення типів ґрунтів на значних територіях. Стандарт U.S. Landsat ==30000 кв. км, що при номінальному розмірі піксела 30 метрів відповідає приблизно 35 млн. растрових комірок або пікселів (pixels. Pixel - скорочення "picture element").

Для роботи з такими великими множинами даних треба використовувати алгоритми компресії даних. Деякі з них зворотні. Інші мінімізують об`єм, втрачаючи деяку кількість інформації. Наведемо два методи, що допускають відновлення.

1.1.1. Кодування довжин прогону

Кодування довжин прогону (run length encoding - RLE) використовує той факт, що деякі множини даних мають великі однорідні області.

111 333 2 333 333 333 - 16 елементів

(3 1) (3 3) (1 2) (9 3) - 8 елементів

У наведеному прикладі ступінь компресії - 2 рази.

Для бінарних даних [Burrough] наводить інший приклад RL Coding, де у рядку зберігається позиція комірки, у якій починаються (перемикаються) прогони.

1.1.2. Ланцюгове кодування

Ідея – карта, як множина просторово координованих об`єктів розміщується поверх основи. Використання ланцюгових кодів ґрунтується саме на такій точці зору. Спочатку кодуються координати початкової точки границі об`єкту, а потім запам'ятовується (записується) послідовність головних напрямків (у точках повороту) комірок, які формують границю.

Це має важливе значення, якщо нас цікавлять об`єкти.

1.2. Ієрархічні растрові структури

Таке представлення називається квадродеревом, оскільки 4 комірки замінюються на 1.

Tobler, Chen обговорюють модифіковану квадросистему для кодування поверхні Землі. Єдиний вузол на вершині представляє всю планету. На 15-му рівні резолюція комірок порівняна з метеорологічними супутниками. На 26-му рівні просторова резолюція порівняна з більшістю аерофотознімків. 30-й рівень - 1-см резолюція, яка підходить для геодезичних контрольних точок для широкого вжитку.

Розглянемо растр з 32 пікселів в стороні. Цей растр вимагає 1024 комірки зберігання. Якщо ми включимо вищі рівні, тоді всього 1365 комірок. Тобто, кількість комірок збільшилась на 33%.

Але цей недолік у деяких застосуваннях не відіграє важливої ролі. Наприклад, коли не потрібна повна резолюція.

Q-дерево - яскравий приклад звичайної проблеми застосувань СУБД: протиріччя вартість зберігання даних - вартість обробки.

Ієрархічна природа q-дерева дозволяє скоротити деякі пошуки. Наприклад, пошук високих точок (але не найвищих). Зауважимо, що відразу відсікається 75% даних на кожному кроці. При пошуку найвищої точки треба продивлятись увесь шар.

Навіть зберігаючи по одному значенню даних в кожному вузлі, за допомогою q-дерева можна ефективно здійснювати дуже специфічні пошуки. Звичайно, такі можливості підсилюються, оскільки ми можемо зберігати у кожній комірці 3 величини: середнє по області, мінімум та максимум. Пошук тоді здійснюється для всього регіону дуже швидко. Але є додаткові витрати на зберігання.

Модифікація q-дерева - представлення максимального блоку (maximum block representation).

Проблеми q-дерева у тому, що вони не є інваріантними (незмінними) відносно зсуву, повороту та масштабу.

Приклад.

Оригінальний растр і q-дерево

Перенесені растр і q-дерево 

Що відбувається при переносі об’єкта на один проліт на схід? Він міг би представляти інший

об’єкт того ж типу та розміру, але в іншому місці. Існують деякі спроби вирішення цієї проблеми. Scott и Iyengar запропонували систему, яка базується на наступному:

 1.  знаходження однорідних кв. регіонів у растрі;
 2.  кодування розміру блоку і координат верхнього лівого кута блоку.

2. Векторні структури даних

Визначення. Вектор - величина з початковою точкою, асоційованим з нею зсувом та напрямком.

Векторні структури даних базуються на елементарних точках, розташування яких відоме. Замість прикладу розглянемо зберігання кола. В одній із зазначених растрових СД необхідно знайти й закодувати усі растрові комірки (визначеної форми й розміру), місцезнаходження яких відповідає границі кола. Це може бути названо низькорівневим описом кола. Опис вищого рівня, з другого боку, може ефективно зберігати коло, записуючи розташування точки для центру й радіуса кола. Зауважимо, що векторне зберігання менш витратне, якщо ми можемо вказувати геометричний об`єкт коло. Ці переваги можуть зникнути, якщо ми зберігаємо коло як зв`язану послідовність прямолінійних сегментів.

У більшості ГІС координати даних кодуються й зберігаються, як деякі комбінації точок, ліній, площ та полігонів. Декілька видів векторних СД знаходяться у загальному користуванні, замість засобів представлення БД всередині ГІС, так і замість стандартів обміну даними між системами. Це:

 1.  (цілісна) непросіяна полігональна структура (whole polygon structure),
 2.  подвійне незалежне кодування карт (Dual Independent Map Encoding (DIME)) файлова структура,
 3.  дуга-вузол (arc-node) структура,
 4.  реляційна (relational) структура,
 5.  цифрові лінійні графіки (digital line graphs або DLG).

2.1. Непросіяна полігональна структура (НПС)

У НПС кожен шар бази даних розділений на багато полігонів. Кожен полігон кодується у БД, як послідовність розміщень, що визначають границі кожної замкненої області у певній координатній системі (що іноді називають - "гранична петля"). Кожен полігон тоді зберігається як незалежна властивість (об’єкт).

В системі нема чітко визначених меж сусідніх областей. Тобто, вона може бути порівняна з ланцюговим кодуванням растру; в обох випадках наголос робиться на індивідуальних полігональних областях, де кожна дискретна область зберігається окремо.

Атрибути полігонів - такі, як тип ґрунту або власник, можуть зберігатись з координатним списком. Коли кожен полігон підтримується як окрема сутність, топологічна організація не підтримується.

Під топологією ми розуміємо співвідношення між різними просторовими об`єктами: які полігони розділяють границю, які точки влучають на границю окремого полігону і т.д. У НПС лінійні сегменти, що визначають границі полігонів, кодуються двічі - по одному разу для полігону по кожен бік лінії. Аналогічно, точки, що розподіляють декілька полігонів також будуть представлені кілька разів у БД. При такій організації дуже важко виконати редагування та оновлення БД без пошкодження структури даних.

2.2. DIME структура

DIME структура даних була створена для Бюро Перепису США, і спроектована, щоб поєднати топологічну інформацію про урбанізовані території для демографічного аналізу. Хоча DIME структура у цілому не відповідає внутрішній організації БД ГІС, вона використовується як архівний формат даних, так само, як і певний формат для обміну даними між різними системами. Основним елементом DIME структури даних є лінійний сегмент, визначений двома кінцевими точками або вузлами.

Лінійні сегменти та вузли відокремлюються суміжними полігональними одиницями. У цій структурі лінійні сегменти вважаються прямими. Криві лінії представляються у вигляді послідовно прямих лінійних сегментів. Кожний лінійний сегмент зберігається разом з трьома суттєвими компонентами: ім`я сегменту (як, наприклад, ім`я вулиці), що ідентифікує сегмент, та ідентифікатори полігонів ліворуч та праворуч від сегменту.

Багато додаткових атрибутів може кодуватись у DIME структурі файлу для того, щоб зберігати додаткову інформацію про різні просторові об`єкти. Коли сегмент є частиною вулиці, може бути збережена адреса, що знаходиться по обидва боки вулиці. Є поле для сегментів, що не є вулицями, щоб вказати такі властивості, як уявна вулиця або берегова лінія озера.

Додаткові поля атрибутів, відмічені номерами заголовків, наявні для груп сегментів таких, як телефонний комутатор, виборчі дільниці, чи код поштової адреси (ZIP-коди у США або аналогічні поштові коди у Великобританії, або Канаді). Окремо є множина полів, призначена для логічного групування й відмітки сегментів.

Головний недолік DIME структури полягає у складності маніпулювання комплексними лініями - функції пошуку уздовж вулиць. Оскільки вулиці представлені дискретними сегментами, утвореними перетинами вулиць, для перегляду сегментів, потребуються значні і складні обчислення.

Перевагою структури при застосуванні в деяких додатках є здатність порівняння адрес просторових об`єктів у множині файлів, тому що адреси явно зберігаються у DIME файлі.

2.3. Структура дуга-вузол

У дуга-вузол структурі даних об`єкти у базі даних структуруються ієрархічно. У цій системі точки є елементарними базовими компонентами.

Дуги - це індивідуальні лінійні сегменти, визначені множиною пар координат x,y. Вузли є кінцями дуг й утворюють точки їх перетину. Може розрізняти вузли на кінцях ліній й точками, які не пов`язані з лініями. Полігони - це площі, повністю обмежені множиною дуг. Тобто вузли одночасно відносяться і до дуг і до полігонів.

Структури “Дуга-вузол” дозволяють кодувати геометрію даних без надлишків. На відміну від непросіяної полігональної структури (whole polygon structure), точки зберігаються лише один раз. Вони з`являються стільки разів, скільки необхідно.

У базу даних “Дуга-вузол” можна легко включати атрибути різних якостей. На прикладі вулиці та контролю руху атрибути явно прив`язані до геометрії. Так, опис засобів контролю руху зберігається з відповідними вузлами, а довжини доріг та якість тротуарів зберігаються разом з відповідними дугами.

Зауважимо, що у цьому дуга-вузол транспортному прикладі зберігаються довжини дуг. Щоправда, збереження цієї інформації в базі даних - надлишкове, оскільки теоретично ці довжини можуть бути обчислені з координат вузлів на кінцях дуг. Але, якщо у додатках інтенсивно використовуються довжини дуг, то може бути більш ефективним визначити довжини один раз при конструюванні бази даних, ніж обчислювати кожного разу при використанні даних. Це приклад класичної проблеми у системах баз даних (СБД) досягнення балансу між вартістю зберігання, редагування та обробки. У сучасних ГІС користувач повинен бути в змозі впливати на цей баланс, базуючись на певних вимогах застосувань.

2.4. Реляційна структура

Іншу форму векторної організації даних “Дуга-вузол” називають ще іноді реляційною структурою даних. У останньому прикладі значення атрибутивних даних зберігаються вкупі з топологічною інформацією. У реляційній структурі даних атрибутивна інформація зберігається окремо.

Топологічні дані у реляційній структурі організовані так само, як і у структурі “Дуга-вузол”. Принципові відмінності є в атрибутивних значеннях. Вони зберігаються у реляційних таблицях.

Ці таблиці прямі: рядок таблиці представляє один запис, а стовпчики представляють різні поля або атрибути.

Одна з реляційних таблиць зберігає ряд атрибутів точок або вузлів у просторовій базі даних. У нашому прикладі ця таблиця містить: вказівники на вузли, типи контролю руху, що існують у цих вузлах, та наявність розміченого переходу на перетинах вулиць. Аналогічні таблиці для дуг можуть містити інформацію про довжини доріг, типи дорожнього покриття, дату, коли вулиця реставрувалась. Таблиці для полігонів можуть містити площу, зонування, вартість та власника.

Зауважимо, що цей спосіб зберігання даних подібний до структури “Дуга-вузол”. Головна відміна полягає у тому, що у реляційній структурі атрибутні дані підтримуються окремо від топологічної інформації. Таким чином, існує більше окремих файлів та вказівників, які необхідно підтримувати.

2.5. DLG структура

DLG - (Digital Line Graph) - один з найпопулярніших форматів, розроблених у U.S. Geogical Survey. Очевидно, саме на його основі були розроблені радянські класифікатори картографічної інформації.

Дані, що містяться у DLG файлах, розділені на різні тематичні шари. Перший шар містить адміністративні границі регіону. Другий шар призначений для гідрографічних об`єктів. Третій призначений для зберігання інформації про транспортну мережу. Нарешті, четвертий шар базується на громадській земельній реєстраційній системі (Public Land Survey System), що підпорядковується Бюро земельного управління США.

Істотні елементи даних рівня 3 DLG структури аналогічні до інших векторних структур (DIME, дуга-вузол, реляційна). Вузли представляють кінцеві точки ліній або їх перетини, тоді, як додаткові точки використовуються для відображення важливих властивостей уздовж ліній. Лінії мають початковий та кінцевий вузли, що, дозволяє визначити їх напрямок, і області, що знаходяться від неї ліворуч та праворуч. Спеціальна вироджена лінія позначена як лінія нульової довжини і використовується для визначення точкових об’єктів карти. Вироджені лінії легко впізнати, оскільки вони мають однакові початковий і кінцевий вузли. Площі (області) в DLG форматі повністю обмежуються лінійними сегментами. Кожна область може мати асоційовану точку, що представляє характеристики області; розміщення точки довільне, і може бути навіть не всередині області.

Токовий, лінійний і площинний елементи забезпечують інформацію про топологію і розташування. Нарешті, створена розвинута система для кодування атрибутної інформації елементів. Коди атрибутів базуються на властивостях, що представлені на USGS топографічних картах. Коди атрибутів структуруються визначеним способом при допомозі головної і другорядної компонент кодування. Головний код складається із 3-х цифр. Перші дві цифри позначають загальну категорію елемента, тоді як третя представляє додаткові деталі. Кілька головних кодованих категорій:

Головний код Категорія

020 гіпсографія (hypsography)

050 гідрографія

070 покриття поверхні (surface cover)

Другорядні коди складаються з чотирьох цифр. Перша цифра звичайно нуль. Решта три забезпечують подальші деталі:

Другорядний код Опис

001-099 вузли

100-199 області

200-299 лінії

300-399 вирождені лінії

400-499 загальноцільові коди

500-599 описові коди

Загальноцільові коди використовуються для тих властивостей, що можуть цифруватися як вузли, області або лінії, залежно від розміру та положення властивості. Описові коди використовуються для забезпечення додатковою інформацією.

Кілька кодів атрибутів мають спеціальне призначення. Код 000 0000 зарезервований для області поза даним листом карти. Інші коди зарезервовані для властивостей, що перевіряються фотографічно та об’єктів, що не можуть бути ідентифіковані з вихідних матеріалів. Для ілюстрації деякої частини, що може бути збережена у DLG форматі, представлено кілька кодів з шару гідрографії. Зауважимо, що головний код 050 визначає гідрографію:

Вузли(Nods)

050 0001 Верхній кінець потоку

050 0004 Потік, що входить в основне русло

050 0005 Потік, що виходить з основного русла

Області(Area)

050 0101 Резервуар

050 0103 Льодовик

050 0106 Рибний розсадник (fish hatchery)

Лінії(Lines)

050 0200 Берегова лінія

050 0201 Рукотворна берегова лінія

Загальноцільові атрибути

050 0400 Пороги

050 0401 Водоспади

050 0406 Дамба або гребля

Загальні описові атрибути

050 0601 Підземний

050 0603 Підвищений

050 0604 Тунельний

DLG файл даних третього рівня містить кілька записів заголовків, та відповідних записів даних.

Записи заголовка надають інформацію про дату створення файлу, картографічну проекцію, координатну систему і кількість точок, ліній і областей, що зберігаються у файлі.

Записи даних для вузлів включають опис (включаючи положення кута), головні та другорядні коди атрибутів, текстовий ряд. Записи даних для областей включають описи (в тому числі про розміщення координат представляючих точок), коди атрибутів, асоційований текстовий ряд. Записи даних для ліній включають опис (в тому числі ідентифікацію початкових і кінцевих вузлів із областей зліва і справа), впорядковану послідовність x,y координат, коди атрибутів і текстовий ряд.

Є також, щоправда, необов'язковий кінцевий запис з інформацією про оціночну точність даних. Треба відмітити, що вже існує нова розробка, що, як очікується, замінить DLG і DIME структури даних для використання в Бюро перепису США, названа TIGER: (Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing).

3. Комбіновані структури даних

Ідея однієї з загальновідомих [Burrough] комбінованих структур даних ґрунтується на розумінні того, що атрибути і топологічні дані повинні зберігатись окремо один від одного, але можуть бути легко зв'язані між собою. Атрибутивні дані, що описують сутності, можуть включати дані про їх реальні атрибути, а також про те, як сутність повинна керуватись у БД. Останні можуть включати також інформацію, що керує типами відношень, які дана просторова сутність може мати. Наприклад, точкова сутність не повинна мати запис, що вказує на її площу, і полігональна сутність повинна бути визначена у термінах записів, що включають інформацію про сутності (границі або піксели), котрі описують її просторово. Для границь і дуг дані сутності можуть бути описані множиною відношень (таблиць). Допустима множина таблиць управляється типом сутності. Нарешті, кожна сутність має ім'я сутності для її унікальної ідентифікації.

На самому високому рівні полігон описується простою множиною відношень, що перелічує (listing) ім'я сутності, тип сутності та дані сутності.

Тоді як ім'я і тип є простими записами, дані сутності є множиною таблиць, що включає атрибути, просторові відношення, покриття і просторовий опис. Зауважимо, що дані сутності ідентичні у всіх аспектах для векторної та растрової нотації, виключаючи множину таблиць, на яку посилаються у записі просторового опису.

У векторній формі тип сутності для границі встановлюється таким же чином, як і для полігону. Таблиця даних сутності включає атрибути границі, список дуг, що формують границю, і список граничних сутностей дірок всередині границі. Структура даних для дуг включає атрибути, що вказують полігони зліва і справа, границю, якій вони належать, і список їх координат.

І растрове, і векторне представлення простору є рівнозначними структурами даних. Якщо є підпрограми для швидкого перетворення із однієї просторової структури даних в іншу, то процедури пошуку і аналізу можна запрограмувати так, щоб вибрати структуру, найбільш ефективну для вирішення даної проблеми без втручання користувача.

4. Порівняння структур даних

4.1. Класифікація векторних і растрових структур

Класифікація векторних та мозаїчних структур даних наводиться згідно [Rhind et al].

4.1.1. Класифікація векторних структур

4.1.1.1. Прості структури даних

 •  Нетопологічні структури ("spaghetti" структури).
 •  Прості топологічні структури (напр., GIMMS).
 •  Направлені (directed) топологічні структури (напр., DIME).
 •  Ієрархічно індексовані топологічні структури (напр., POLYVRT).

4.1.1.2. Гібридні структури даних

 •  Мережеві індексовані векторні структури (напр., pre-TIGRIS Intergraph).
 •  Гео-реляційні структури (напр., ESRI's ARC/INFO, UNISYS's System 9).

4.1.2. Класифікація растрових структур

4.1.2.1. Регулярні мозаїки

 •  Комірчасті або растрові структури.
 •  Шестикутні структури.
 •  Трикутні структури.

4.1.2.2. Нерегулярні мозаїки

 •  Діаграми Вороного(Тіссена /Діріхле полігони).
 •  Делоне триангуляція.

4.1.2.3. Вкладені регулярні мозаїки

 •  Квадродерева областей (region quadtrees).
 •  Лінійні квадродерева.
 •  Краєві (edge) і лінійні дерева.
 •  Вкладені шестикутні структури.

4.1.2.4. Вкладені нерегулярні мозаїки

 •  Точкові квадродерева.
 •  K-d дерева.
 •  Смугові (strip) дерева. 

4.2. Порівняння переваг і недоліків векторних та растрових структур і методів роботи з ними

Порівняння переваг та недоліків растрових і векторних методів дано за [Burrough], [Берлянт та ін.].

4.2.1. Векторні структури і методи

4.2.1.1. Переваги

 •  Добре представлення феноменологічних структур даних.
 •  Компактна структура даних.
 •  Топологія може бути описана повністю за допомогою мережових зв'язків.
 •  Точна графіка.
 •  Можливі пошук, редагування та генералізація графіки та атрибутів.

4.2.1.2. Недоліки

 •  Складна структура даних.
 •  Комбінація кількох полігонів векторних карт або полігональних і растрових карт шляхом оверлея створює труднощі.
 •  Моделювання важке, оскільки кожна одиниця має відмінну топологічну форму.
 •  Відображення та малювання може бути дорогим, особливо при високій якості, кольорів, тощо.
 •  Технологія дорога, особливо для більш складного програмного та апаратного забезпечення.
 •  Просторовий аналіз та фільтрація всередині полігонів неможлива.

4.2.2. Растрові структури і методи

4.2.2.1. Переваги

 •  Проста структура даних.
 •  Оверлей і комбінування картографічних даних з даними ДЗ прості (легкі).
 •  Різні типи просторового аналізу легкі.
 •  Моделювання просте, оскільки кожна просторова одиниця має однаковий розмір та форму.
 •  Технологія дешева і енергійно розвивається.

4.2.2.2. Недоліки

 1.  Обсяги графічних даних.
 2.  Використання великих комірок для збільшення обсягів даних означає, що феноменологічно визнані дані можуть бути загублені і, таким чином, може бути серйозна втрата інформації.
 3.  Грубі растрові карти значно менш привабливі, ніж карти, намальовані векторними лініями.
 4.  Мережові зв'язки важко утворювати.
 5.  Перетворення проекцій займають багато часу, якщо не використовуються спеціальні алгоритми або апаратне забезпечення.

Великий інтерес представляє наступна таблиця 1 [Rhind et al.].

Табл. 1. Кількісні оцінки складності виконання деяких функцій для різних структур даних

Векторні структури даних

Мозаїчні структури даних (СД)

Гібридні СД

Неструктурована векторна ("spaghetti")

Індексна векторна (мережова або ієрарх. індексна)

Індексна векторна (мережова або ієрарх. індексна)

Регулярна мозаїка (грід або растр)

Вкладена рег. мозаїка (квадродерево

Нерегулярна мозаїка (TIN)

Вкладена нерегулярна мозаїка

Гео-реляційна

Гібридна мозаїка

Породження (generation)   

5

4  

3

5

4

3

3

3

3

Редагування

2

4

3

2

3

2

2

4

3

Перетворення структури

2

3

4

3

2

1

2

3

3

Геометричні перетворення  

3

3

4

1

2

2

3

4

3

Генералізація

2

3

3

1

2

2

2

3

2

Витягнення

2

3

3

2

5

2

5

4

4

Інтеграція

1

2

3

5

4

1

3

4

4

Управління БД

1

2

3

1

4

2

3

5

5

Аналіз

1

2

3

2

3

3

3

4

3

Відображення

3

4

4

5

4

3

4

4

4

Всього

22

30

29

27

33

21

30

38

35

1 - дуже важко, 2 - важко/неефективно, 3 - можливо/routine, 4 - просто/ефективно, 5 - ідеально підходить.

Таблиця відображає множину якісних рішень, наприклад, вона має на увазі наявність апаратного забезпечення для відображення у кожному випадку. Деякі із значень комірок не можна довести. Наприклад, Витягнення відмічено у таблиці як важке для "спагетті" СД, оскільки для витягнення властивостей може знадобитись послідовний пошук у базі даних.

                                                                                                                                                                                         

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Тема: «Метод візуалізації картографічного фону в геоінформаційних комплексах реального часу»

Мета роботи: вивчити запропонований метод візуалізації картографічного фону в геоінформаційних комплексах реального часу.

Підготовка до роботи

 1.  Вивчити теоретичну частину роботи.
 2.  Звернути увагу на головні поняття та терміни.

Домашнє завдання

 1.  Згідно заданої теми лабор. роботи підготувати звіт з лабораторної роботи у вигляді опису теоретичних відомостей, доповнивши їх додатковою інформацією за вказаною темою.
 2.  Вивчити основні положення написаного звіту та підготуватись до захисту.

Зміст звіту

 1.  Пункти 1-2 «Домашнього завдання».
 2.  Висновки.

Короткі теоретичні відомості

Для решения ряда прикладных задач, свойственных геоинформационным комплексам реального времени необходимо осуществлять представление динамической обстановки путем отображения движущихся в околоземном пространстве воздушных объектов, которые отображаются на картографическом фоне в виде символов. В качестве примера рассмотрим задачу, решаемую в системах разводки самолетов в районе аэропорта. У диспетчера, отвечающего за безопасность полетов, на дисплее отображается карта местности, над которой летят самолеты. Для решения задачи визуализации картографического фона в геоинформационных комплексах реального времени на экране видеотерминала отображается  карта  в заданном масштабе, при этом  предлагается осуществить преобразование электронной карты данной местности в векторный формат и выполнить алгоритм визуализации картографического фона в этом формате.

Для получения картографического изображения некоторой прямоугольной области земной поверхности, задаваемой географическими координатами, на экране устройства отображения предлагается метод, суть которого состоит в следующем. Сначала задаются элементы содержания, в рамках которых необходимо построить картографическое изображение. Далее, необходимо определить модель местности, покрывающей отображаемую прямоугольную область. В пределах каждой области для каждого элемента содержания нужно отобрать картографические объекты, находящиеся в отображаемой области. Каждый такой картографический объект проверяется на соответствие критериям генерализации  изображения. В случае соответствия одному из критериев генерализации, если картографический объект содержится в отображаемой прямоугольной области частично, необходимо произвести отсечение метрического описания этого объекта по видимому образу, или, как еще говорят, произвести кадрирование. Затем метрическое описание объекта с учетом масштабных коэффициентов преобразуется в координаты графического окна устройства вывода и далее, используя функции языка графических примитивов, объект отображается в виде соответствующего условного обозначения.

Процесс отображения картографической информации можно разделить на два основных этапа: извлечение данных, их генерализация при помощи программных процедур и непосредственный вывод  объектов на экран дисплея. Векторный формат изображения электронной карты позволяет быстро осуществлять преобразования изменения масштаба, поворота и движения.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Тема: «Метод візуалізації динамічних сцен в інтерактивних геоінформаційних комплексах оперативної взаємодії»

Мета роботи: вивчити запропонований метод візуалізації динамічних сцен в інтерактивних геоінформаційних комплексах оперативної взаємодії.

Підготовка до роботи

 1.  Вивчити теоретичну частину роботи.
 2.  Звернути увагу на головні поняття та терміни.

Домашнє завдання

 1.  Згідно заданої теми лабор. роботи підготувати звіт з лабораторної роботи у вигляді опису теоретичних відомостей, доповнивши їх додатковою інформацією за вказаною темою.
 2.  Вивчити основні положення написаного звіту та підготуватись до захисту.

Зміст звіту

 1.  Пункти 1-2 «Домашнього завдання».
 2.  Висновки.

Короткі теоретичні відомості

Потребность в интерактивных геоинформационных комплексах оперативного взаимодействия (ИГК ОВ) подтверждается все возрастающим спросом на информацию, имеющую пространственный аспект и содержащую «привязку» к территории, представленной в виде карты.

Типичным примером применения такого комплекса в гражданской авиации может быть комплекс, содержащий систему диспетчерской службы и предназначенный для отображения летящих самолетов в районе крупного аэропорта и принятия оперативных решений при решении задачи безопасной разводки самолетов. Участившиеся случаи авиакатастроф сами говорят об актуальности широкого внедрения таких комплексов для обеспечения безопасности полетов.

Представления динамических сцен в ИГК ОВ, т.е. отображение символов, движущихся на фоне карты с различными скоростями невозможно без первоначального построения карты с последующими операциями нанесения на нее неподвижных и движущихся изображений символов. Заметим, что  растровые изображения символов, составленные из точек, матрица которых превышает размер 8х8, называют сложными. Организация вычислений для обеспечения динамики сложных символов предполагает решение следующих первоочередных задач:

а) отыскание программно-аппаратных методов и средств, обеспечивающих отображение динамики сложных символов объектов на фоне карты в реальном времени;

б) разработка методов поиска, быстрой обработки и вывода отображения необходимой картографической информации, составляющей фон, в представляемой динамической сцене.

Проблема повышения качества визуализации связана с размерами матриц отображаемых символов, а также с уменьшением шага поворота и шага перемещения символа по траектории. Чтобы оператор не уставал и адекватно воспринимал маневр, отображаемый плавным поворотом, требуется не менее 16 направлений изображения каждого из таких типов символов, записанных в матрицы, содержащие даже до 50 х 50 точек.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Тема: «Загальні відомості про геоінформаційну систему MapInfo»

Мета роботы: ознайомитись  з існуючим програмним продуктом (MapInfo), вивчити функціональні можливості ГІС MapInfo, а також основні функції меню та панель інструментів.

Підготовка до роботи

 1.  Вивчити теоретичну частину роботи.
 2.  Звернути увагу на виділені поняття та терміни.

Домашнє завдання

 1.  Підготувати звіт з лабораторної роботи у вигляді короткого опису головних положень.
 2.  Вивчити основні положення написаного звіту та підготуватись до захисту.

Зміст звіту

 1.  Пункти 1-2 «Домашнього завдання».
 2.  Висновки.

Методичні вказівки

Обозначения, используемые в методических указаниях для выделения информации

В методических указаниях для выделения ключевых слов и основных понятий используются различные шрифты и значки.

Для выделения ключевых слов мы будем использовать этот шрифт.

Основные определения сформированы в виде текста на фоне.

ФАЙЛ - так обозначаются пункты главного меню программы.

ИНФОРМАЦИЯ - название инструмента на панелях "Операции" и ╚Пенал╩.

Открыть таблицу - так обозначаются пункты подменю программы.

Сохранить - функциональные кнопки в диалоговых окнах.

"Регистрация изображения" - названия диалоговых окон.

- таким значком выделяется последовательность необходимых практических действий по выполнению конкретного технологического процесса.

Геоинформационные системы (ГИС) широко используются в самых разных отраслях науки, управления и хозяйства, в том числе и для решения экологических задач. Эффективность использования геоинформационных технологий достигается картографической формой представления информации и оперативными возможностями ее анализа. Разноплановая информация представляется в виде отдельных слоев, а их совместный анализ в разных комбинациях позволяет получать дополнительную информацию в виде производных слоев, с их картографическим отображением (в виде изолинейных карт, совмещенных карт различных показателей и т.д.).

На рынке программных продуктов предлагаются различные ГИС, отличающиеся по функциональным возможностям, требованиям к аппаратным ресурсам и другим характеристикам. Одна из широко распространенных ГИС - MapInfo Professional, разработанная фирмой MapInfo Corporation (США).

Назначение и функциональные возможности ГИС MapInfo

MapInfo Professional - это геоинформационная система, позволяющая создавать и анализировать карты стран, территорий, районов, городов и вообще всего, что может рассматриваться как карта или план. Созданная электронная карта может быть отображена различными способами, в том числе в виде высококачественной картографической продукции. Кроме того, MapInfo позволяет решать сложные задачи географического анализа на основе реализации запросов и создания различных тематических карт, осуществлять связь с удаленными базами данных, экспортировать географические объекты в другие программные продукты и многое другое.

Основные возможности MapInfo:

 •  работа с векторными данными и связанной с ними тематической информацией;
 •  возможность редактирования картографической информации, в том числе по снимкам, используя их в качестве растровой подложки;
 •  просмотр данных в любом количестве и по-разному представленных, в виде окон трех видов: Карта, Список и График. Технология синхронного представления данных позволяет открывать одновременно несколько окон, содержащих одни и те же данные, причем изменение данных в одном из окон сопровождается автоматическим изменением этих данных во всех остальных окнах;
 •  разнообразные средства визуализации информации с помощью создания тематических карт;
 •  изменение проекций карт;
 •  составление запросов разной сложности: от простых выборок из отдельных файлов до сложных SQL - запросов по нескольким файлам;
 •  прямой доступ к файлам, созданным в dBase или графических файлах различных форматов.

Программный продукт MapInfo можно использовать для создания различных видов тематических карт, в которых регистрируются результаты анализа и обработки материалов, хранящийся в базе данных.

База данных MapInfo - не реляционная и не иерархическая; она может быть названа пространственной в том смысле, что все сведения, содержащиеся в ней, имеют единую географическую привязку, что обеспечивает взаимосвязь между всеми объектами хранения.

MapInfo совмещает преимущества обработки данных, которыми обладают базы данных (включая мощный язык запросов SQL), и наглядность карт, схем и графиков. В программном продукте совмещены эффективные средства анализа и представления данных.

MapInfo позволяет работать со следующими форматами:

 •  имя файла .GIF (Graphics Interchange Format),
 •  имя файла .JPG (JPEG format),
 •  имя файла .TIF (Tagged Image File Format),
 •  имя файла .PCX (Soft Paintbrush),
 •  имя файла .BMP (Windows Bitmap),
 •  имя файла .TGA (Targа),
 •  имя файла .BIL (Spot спутниковые фотографии).

В MapInfo вся информация (и текстовая, и графическая) хранится в таблицах (Tables).

Каждая таблица - это группа файлов, задающих вид карты или файла данных. Обычно при работе с MapInfo используется большое число таблиц и окон. Открывание таблиц и окон занимает определенное время. В MapInfo все используемые таблицы и окна можно объединить в Рабочий Набор.

Рабочий набор представляет собой список всех используемых в данный момент таблиц и окон, сохраняющихся в файле с расширением WOR.

Он содержит информацию обо всех открытых окнах, их размерах и положении на экране, текущих шрифтах, символах, линиях и штриховках. При сохранении Рабочего Набора игнорируются результаты редактирования таблиц, а также операции над косметическим слоем. Их сохранение производится отдельно.

Просмотр данных осуществляется с помощью трех окон:

 •  окно Карты - представляет информацию в виде обычной карты, что позволяет анализировать географические зависимости данных. Окно карты может содержать информацию сразу из нескольких таблиц, при этом каждая таблица представляется отдельным слоем карты;
 •  окно Списка - представляет информацию в виде электронной таблицы, списка записей, состоящих из строк и столбцов;
 •  окно Графика - представляет информацию в виде графиков и диаграмм, что позволяет анализировать числовые зависимости между данными.

Технология синхронного представления данных позволяет просматривать таблицу одновременно в нескольких окнах Карт, Списков и Графиков.

MapInfo работает со следующими типами растрового изображения:

 •  черно-белые изображения: при этом каждый пиксель соответствует черной или белой точке. Такие изображения занимают меньше всего места и быстрее всего читаются и показываются в MapInfo;
 •  полутоновые изображения: каждый пиксель содержит код черного, белого или одного из тонов серого цвета;
 •  цветные изображения: каждый пиксель отображает один из цветов, имеющихся в палитре данного изображения.

Основные функции меню и панель инструментов

Основные операции могут быть выполнены с помощью соответствующих пунктов меню или кнопок на панелях инструментов. Основные функции главного меню программы представлены на рис.1:

Рис.1

Ниже приведены назначения основных кнопок специальных панелей программы "Пенал" и "Операции".

Панель инструментов "Операции"

УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ ЛУПА служит для увеличения изображения. Есть два способа применения этого инструмента:

 1.  курсор помещается в рабочее поле окна, нажатие левой кнопки мышки увеличивает изображение в окне в два раза. Точка, которая была в центре изображения, останется в центре и при увеличении. Процедуру можно повторить несколько раз до требуемого разрешения.
 2.  инструментом рисуется прямоугольная область, для чего указатель помещается в воображаемый верхний левый угол прямоугольника и при нажатой клавише передвигается мышка. За указателем будет растягиваться пунктирный прямоугольник, когда он примет необходимые размеры, отпустите клавишу. Область, ограниченная пунктирной рамкой, будет увеличена. MapInfo увеличит размер изображения настолько, что выбранная область займет теперь все окно Карты. Однако увеличение произойдет с учетом пропорций, так, если Вы выбрали прямоугольник, отличный от формы окна, то увеличенная область будет немного больше, чем выбранная инструментом.

УМЕНЬШАЮЩАЯ ЛУПА служит для уменьшения изображения.

Кнопка используется для передвижения изображения в окне Карты или Отчета.

Кнопка включает инструмент ИНФОРМАЦИЯ. Инструмент используется для вызова вспомогательного окна "Информация" и отображения в нем табличных данных, относящихся к выбранному инструментом объекту. В окне также отображаются все объекты, которым может принадлежать точка, на которую указал инструмент в окне Карты. Доступны табличные данные для каждого объекта.

Кнопка включает инструмент ПОДПИСЬ. Инструмент используется для подписывания выбранного инструментом объекта на Карте с использованием полей из соответствующей базы данных. Кнопка доступна, если активно окно Карты, и хотя бы один слой доступен.

Кнопка открывает диалог "Управление слоями", позволяющий управлять режимами отображения и работы со слоями в окне Карты. Кнопка доступна, если активно окно Карты.

Кнопка выводит на экран вспомогательное окно "Легенда" для показа условных обозначений, используемых в окне Графика и в окне Карты, имеющей тематическое выделение.

Кнопка включает инструмент ВЫБОР-В-РАМКЕ. Инструмент используется для выбора объектов в прямоугольнике, очерченном этим инструментом. Указатель мыши на фоне Карты будет в виде указывающей руки.

Кнопка включает инструмент ВЫБОР-В-КРУГЕ. Инструмент используется для выбора объектов в круге, очерченном этим инструментом.

Кнопка включает инструмент ЛИНЕЙКА и открывает специальное окно "Линейка". Инструмент используется для определения расстояния на карте между двумя точками.

Кнопка включает инструмент СТРЕЛКА. Инструмент используется для выбора одного или более объектов, одной или более записи. Вы также можете использовать инструмент для операций правки на Карте, в Отчете или Списке.

Кнопка открывает инструмент СТАТИСТИКА, показывающий суммы и средние значения в числовых полях выбранных записей. Число выбранных записей (объектов) также показывается в этом окне. При изменении выбора значения автоматически пересчитываются.

Основные кнопки панели "Пенал"

Кнопка включает инструмент ЛИНИЯ. Данный инструмент используется для рисования прямых линий в окнах Карт и Отчетов.

Кнопка включает инструмент ПОЛИЛИНИЯ. Инструмент используется для рисования ломаных линий в окнах Карт и Отчетов.

Кнопка включает инструмент ДУГА. Инструмент используется для рисования объектов типа "дуга", представляющих собой четверть эллипса. После создания объекта Вы можете изменять форму дуги по своему желанию.

Кнопка включает инструмент ЭЛЛИПС. Инструмент используется для рисования эллипсов и окружностей.

Кнопка включает инструмент ПОЛИГОН. Инструмент используется для рисования многоугольников в окнах Карт и Отчетов, последовательно задавая его стороны.

Кнопка открывает диалог "Линии", используемый для изменения стиля оформления линейных объектов. Можно задавать текущий стиль оформления областей и изменять стиль выбранных объектов.

Кнопка открывает диалог "Стиль области", используемый для изменения стиля оформления площадных объектов, таких как область, прямоугольник, эллипс и скругленный прямоугольник. Вы можете изменить тип линии контура, ее цвет и толщину, а также цвет и тип штриховки. Диалог используется как для задания текущего стиля оформления областей, так и для изменения стиля выбранных объектов.

Кнопка включает инструмент ПРЯМОУГОЛЬНИК. Инструмент используется для рисования прямоугольников.

Кнопка включает одноименный режим, который позволяет изменять форму полигонов, полилиний, прямых линий путем передвижения, добавления и удаления узлов и сегментов линий. Вы также можете копировать и переносить узлы для создания новых линий и ломаных. Кнопка доступна, если выполняется одно из следующих условий: активно окно Карты и изменяемый слой или активно окно Отчета.

Кнопка включает инструмент СИМВОЛ. Инструмент используется для создания точечного объекта, отмечаемого символом на карте.

Кнопка открывает диалог "Символ", используемый для изменения стиля оформления точечных объектов. Вы можете изменить тип символа, его размер и цвет. Диалог используется как для задания текущего стиля оформления точечных объектов и текста в Списках, так и для изменения стиля выбранных объектов.

Кнопка включает инструмент ТЕКСТ, используемый для создания текстовых объектов в окнах Карт и Отчетов.

Кнопка открывает диалог "Стиль текста", используемый для изменения стиля оформления текстов. Вы можете изменить шрифт, его написание, размер и цвет. Диалог используется как для задания текущего стиля оформления текстовых объектов, так и для изменения стиля выбранных объектов.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

Тема: «Робота з растровими даними в MapInfo»

Мета роботи: навчитися відкривати та реєструвати растрові зображенния, виконувати векторизацію растрових даних в MapInfo.

Підготовка до роботи

 1.  Вивчити теоретичну частину роботи.

Домашнє завдання

 1.  Оформити звіт, який повинен містити поставлену ціль роботы та виконане завдання в  MapInfo.
 2.  Подготуватися до захисту лабораторної роботи.

Порядок выполнения работы

 1.  Запустити MapInfo.
 2.  Виконати завдання згідно з методичними вказівками..

Зміст звіту

 1.  Пункти 1-2 «Домашнього завдання».
 2.  Висновки.

Методичні вказівки.

Открытие и регистрация растрового изображения

Для открытия растрового изображения (карты или снимка) из меню ФАЙЛ выберите команду Открыть таблицу, в результате появится диалоговое окно (рис. 1).

Необходимо выбрать тип файла - Растр, указать имя файла (KARTA) и открыть его, используяОткрыть. После чего на экране появляется еще одно диалоговое окно, которое позволяет выбрать режим работы с изображением:Показать илиРегистрировать.

Рис. 1

Показать - изображение будет показано в окне карты в условной системе координат.

Регистрировать - предлагается выполнить регистрацию изображения, т.е. задать координаты минимум трех точек изображения в выбранной системе координат.

Регистрация, по сути, является основой для математического преобразования данных, представленных в одной координатной системе (например, "подпиксельной системе координат"), в другую систему координат (например, широта/долгота) таким образом, чтобы на полученный результат можно было накладывать корректно другие слои информации для проведения пространственного анализа.

Чтобы зарегистрировать изображение, необходимо выполнить следующие операции:

 •  определить набор опорных точек на изображении. Опорные точки должны быть ярко выраженными и опознаваемыми, чтобы их можно было быстро найти и на растровом изображении, и на карте. В качестве опорных точек лучше всего выбрать пересечения улиц, углы пашни, перекрестия дорог и т.д.
 •  затем следует ввести информацию об опорных точках в MapInfo. Координаты этих точек можно непосредственно задать в диалоге или получить, указав на некоторую точку карты, предварительно совместив ее с изображением.
 •  наилучший результат регистрации можно получить в том случае, если число опорных точек достаточно велико, при этом они должны быть распределены по всему растровому изображению. Не следует задавать много точек на одном участке растра. Регистрация для данного участка будет корректной, но для остальной части изображения будет нарастать погрешность. Если такое все-таки произошло, MapInfo позволяет изменить положение опорных точек или добавить новые точки в любой момент.

При регистрации растрового изображения очень важно точно наводить курсор на опорные точки. Если опорные точки размещены правильно, MapInfo будет показывать растровое изображение без искажений и поворотов. При наложении векторных данных MapInfo, таким образом, трансформирует векторную информацию, чтобы добиться правильного взаимного расположения растра и векторных слоев.

Для того, чтобы зарегистрировать растровое изображение при открытии изображения, необходимо выбратьРегистрация либо, открыв незарегистрированное изображение, в главном меню выбрать ТАБЛИЦА, затем Растр, затем Регистрация, в результате появляется диалоговое окно "Регистрация изображения" (рис. 2).

На первом этапе выбирается картографическая проекция и единицы измерения. Затем курсором мышки указывают на точку изображения. Появится диалоговое окно "Добавить опорную точку", в котором задают координаты точки (измеренные на карте или полученные из других источников). Точка будет помечена в окошке изображения. Для того, чтобы зарегистрировать карту, необходимо ввести координаты, по крайней мере, трех опорных точек; но если проекция изображения неизвестна, то число точек должно быть значительно больше. В процессе регистрации нового растрового изображения, в диалоговом окне "Регистрация изображения" для опорных точек выдаются значения погрешностей регистрации. Под погрешностью понимается разница между реальным положением точки на изображении и заданными координатами Х и У. Очень важно, чтобы значение погрешности было как можно меньше. При больших погрешностях регистрации возникнут отклонения при совмещении растрового и векторных слоев. Для того, чтобы добиться максимальной точности при указании координат опорных точек, необходимо увеличить изображение (кнопка +).

Точность регистрации можно увеличить за счет большего числа опорных точек. При слишком большой погрешности регистрации надо ввести изменения в координаты опорных точек. Для этого выбирают запись о точке в верхней части диалога "Регистрация изображения" и выбирают другое расположение точки на карте.

Рис. 2

Регистрацию растрового изображения выполняют только один раз. В дальнейшем эта информация будет храниться в файле с расширением tab (KARTA.tab).

 1.  ФАЙЛ Открыть таблицу - (тип файла - растр, имя - KARTA) -Открыть
 2.  Регистрировать Проекция - (категория - план-схема, метры)
 3.  указать курсором точку ввести значения координат -ОК
 4.  действие 3 повторить для каждой опорной точки.

Векторизация растровых данных в среде MapInfo

Следующий этап - сбор данных или векторизация растрового изображения. Векторизация выполняется по слоям. Эти слои можно представить, как прозрачные пленки, которые могут совмещаться в различных сочетаниях. Каждый слой содержит однотипные объекты, например, один слой может содержать пашни, другой - леса, третий - реки и т.д. Если поместить такие слои один поверх другого, то в результате получится полная карта. Для каждого слоя составляется своя таблица.

Для создания нового слоя используется косметический слой. Косметический слой - это пустой слой, лежащий на поверхности всех прочих слоев. Он используется для рисования, в него помещаются подписи, заголовки карт, разные географические объекты. Косметический слой всегда является самым верхним слоем карты. Его нельзя удалить из окна Карты, а также изменить его положение по отношению к другим слоям.

Создание слоев карты 

Для того, чтобы создать первый слой необходимо на панели "Операции" выбрать (Управление слоями).

После этого появится диалоговое окно "Управление слоями" (рис. 3). Необходимо установить флажок под значком "Рисовать" для косметического слоя и нажатьОК .

Рис. 3

После проделанной операции панель "Пенал" станет доступна для пользования. Теперь можно приступать к рисовке первого слоя. Для этого необходимо на панели "Пенал" выбрать инструмент (эллипс, прямоугольник, линию, замкнутый или незамкнутый полигон), а также соответствующий стиль и цвет.

Для отображения контура неправильной формы используется инструмент ПОЛИГОН. Указатель необходимо поместить в точку, с которой хотите начать рисование, и щелкнуть левой кнопкой мыши, а затем перемещать указатель так, чтобы линия, которую вы рисуете, совпадала с контурами на карте, изменение направления линии фиксируется одним нажатием левой кнопки мыши. Для замыкания ломаной дважды нажимается левая кнопка мыши, после чего соединяется первая и последняя точки. Точечные объекты помечаются символами. Выбирается инструмент СИМВОЛ, курсор помещается в нужное место карты, и нажимается кнопка мыши.

После того, как закончили рисовать данный слой, необходимо его сохранить. Для этого выбирают команду КАРТА Сохранить Косметику, появляется диалоговое окно, в окошке "Имя" задают наименование нового слоя и сохраняют его с помощью кнопкиСохранить.

Следующий слой создается так же, как и предыдущий.

Созданные слои можно использовать для совмещения разнородной информации на одной карте и представления географических связей между данными. Слои можно переупорядочивать, настраивать и удалять. Для того, чтобы поменять порядок слоев на панели "Операции", выбирают кнопкуУправление слоями, в появившемся диалоговом окне видно расположение слоев карты. Слой, который необходимо переместить, выделяют и нажимают кнопкуВверх илиВниз, после нажатияОК на экране появится измененное изображение карты. Для того, чтобы слой удалить или добавить, используют кнопкиДобавить илиУдалить.

В результате всех перечисленных действий получают векторную карту, состоящую из отдельных слоев, хранящихся в специальной таблице слоев, которые можно подгружать и редактировать в любой последовательности независимо друг от друга. Таким образом, можно получить векторное изображение снимка, плана и т.д.

Редактирование векторных данных. В MapInfo имеются средства для редактирования графических объектов. Изменения вносятся путем активизации того слоя, где произошли изменения. На панели "Операции" выбирают любой из инструментов, предназначенных для выделения объектов, и выделяют необходимый объект щелчком левой кнопки мыши. Выделенный объект можно переместить на новое место, изменить тип линий, штриховки, вид символов, а также изменить размер.

Изменение формы возможно только для тех объектов, которые созданы инструментом ПОЛИГОН. После того, как такой объект будет выделен, становится доступным инструмент ФОРМА, нажатие которого позволит увидеть все узлы, где сходятся две стороны ломаной. Изменять форму объекта можно путем перемещения, добавления или удаления узлов. Узлы используются не только для изменения формы, но и для выравнивания объектов относительно друг друга. Этот процесс называется совмещением узлов и важен для стыковки соседних объектов.

Режим совмещения узлов можно включить, нажав клавишуS или выполнив команду Настройка Режимы Окно карты, после чего задается радиус совмещения узлов в пикселях. При включенном режиме совмещения узлов автоматически совмещаются узлы одного объекта с соответствующими узлами другого объекта, если расстояние между ними становится меньше заданного радиуса.

Иногда в ходе редактирования необходимо преобразовать область в ломаную, в этом случае операции редактирования узлов становятся доступными для любых объектов. Это можно сделать, выбрав объект и выполнив команду Объекты Превратить в ломаную. Существуют и другие возможности редактирования.

Сохранение Рабочего Набора. При работе с несколькими таблицами в течение длительного времени рекомендуется сохранять информацию Рабочего Набора. Для этого выбирают команду ФАЙЛ Сохранить Рабочий Набор. На экране появится диалоговое окно, в котором указывается "Имя файла" для сохранения информации. В результате появится файл с расширением wor (karta 1.wor).

Установление подписей. Ни одна карта не обходится без подписей, так как подписи - это очень важный компонент. Подписи можно устанавливать автоматически и вручную.

Для того, чтобы нанести подписи вручную на панели "Операций", выбирают , курсор наводят на тот объект, на котором необходимо установить подпись, щелкают левой кнопкой мыши и набирают с клавиатуры подпись. Для того, чтобы автоматически подписать различные слои карты используют диалог "Управление слоями".

Подписи создаются из данных, соотнесенных с географическими объектами. Для этого устанавливают флажок Подписывание и нажимают кнопкуПодписи. Появляется диалоговое окно, в котором выбирают положение подписи относительно объекта на карте, атрибуты шрифта и прочие режимы, нажимаютОК и еще разОК в диалоговом окне "Управление слоями".

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

Тема: «Аналіз просторових даних»

Мета роботы: навчитися виконувати вибірку групи даних та виконання запитів, створювати тематичні карти и таблиці, створювати звіти.

Підготовка до роботи

1.   Вивчити теоретичну частину роботи.

Домашнє завдання

 1.  Оформити звіт, який повинен містити поставлену ціль роботы та виконане завдання в  MapInfo.
 2.  Подготуватися до захисту лабораторної роботи.

Порядок выполнения работы

 1.  Запустити MapInfo.
 2.  Виконати завдання згідно з методичними вказівками..

Зміст звіту

 1.  Пункти 1-2 «Домашнього завдання».
 2.  Висновки.

Методичні вказівки.

Выборка группы данных и выполнение запросов

В MapInfo имеются специальные функции, позволяющие организовывать и группировать данные в соответствии с требованиями пользователя. Для этого существует возможность выделенные объекты помещать в новую таблицу, тем самым, получая выборку данных. Используя для этой цели разные инструменты, можно выбирать объекты на заданном расстоянии от исходного объекта, объекты, расположенные в пределах некоторого площадного объекта, или объекты, удовлетворяющие некоторому условию. Рассмотрим подробнее некоторые возможности.

С помощью инструмента СТРЕЛКА можно выделить несколько объектов, дополнительно нажимая кнопкуShift. Выбранные таким образом объекты сохранятся в виде временной таблицы. Для ее просмотра необходимо выполнить команду ОКНО Новый список. В появившемся окне выбрать функцию "Выборка", появится таблица, в которой будут помещены выбранные объекты.

Выбрать объект на заданном расстоянии от исходного объекта можно инструментом ВЫБОР В КРУГЕ. Заметим, что объекты не обязательно должны полностью лежать внутри этого круга.

Инструмент ВЫБОР В ОБЛАСТИ предназначен для выбора объектов, расположенных в пределах некоторого площадного объекта, то есть выбирают объекты, лежащие в области другого объекта.

С помощью инструмента ВЫБОР В РАМКЕ выбираются объекты с верхнего слоя, расположенные внутри заданного прямоугольника.

Запросы. Производить выбор объектов можно также и с помощью команды SQL-запрос, которая позволяет составлять запросы разной сложности, например:

 •  создавать таблицы запросов, содержащие данные, которых не имеется в исходных таблицах (комбинирование различных таблиц в одну новую таблицу);
 •  создавать вычисляемые колонки;
 •  обобщать данные из всех записей в заданной колонке. При обобщении данных необходимо указать как группировать записи и как обобщать данные.

Создание тематических карт

Тематические карты предоставляют широкие возможности для анализа данных путем присвоения графическим объектам на карте цветов, штриховок, типов линий и символов на основании некоторого условия или числового значения.

Создание карты в MapInfo начинается с открытия таблицы или таблиц. Возможны два метода использования данных для создания тематической карты.

 1.  Данные используются из базовой (основной) таблицы. Нужно указать название Таблицы и Поля в диалоге КАРТА Создание тематической карты.
 2.  Данные используются из другой таблицы. В этом случае выбирают функциюОбъединение в диалоге КАРТА Создание тематической карты в списке. Поля для показа диалога "Обновить тематическую колонку". С его помощью создают временную колонку, по значениям которой и будет создаваться тематическая карта.

Вновь созданные тематические карты добавляются в окно КАРТА Управление слоями в виде отдельного слоя, помещаясь поверх того слоя, на основе которого она была создана. При этом необходимо соблюдать порядок их расположения, что важно при показе нескольких тематических слоев одновременно MapInfo позволяет создавать тематические карты следующего типа (рис. 1):

 1.  диапазоны значений;
 2.  столбчатые диаграммы;
 3.  круговые диаграммы;
 4.  размерные символы;
 5.  плотность точек;
 6.  отдельные значения;
 7.  поверхности.

Тематической переменной называется величина, отображаемая на тематической карте. Так, тематические карты типа "круговые диаграммы" и "столбчатые графики" строятся по нескольким тематическим переменным, а остальные типы карт отображают изменение одной переменной.

Рассмотрим более подробно каждый тип тематических карт.

Метод диапазонов группирует записи с близкими значениями тематической переменной, присваивая им различные цвета или типы линий.

Столбчатые и круговые диаграммы позволяют анализировать значения нескольких переменных одновременно. На такой карте значения определяют величину соответствующего столбца на графике или сегмента диаграммы. Пользователь имеет возможность:

 •  задавать цвет каждого столбца или сегмента, закрашивать фоновым цветом рамку вокруг каждого графика или тип границ секторов;
 •  изменять ориентацию столбцов (вертикальная или горизонтальная) или задавать угол, определяющий начальное положение первого сектора диаграммы;
 •  задавать месторасположение диаграмм;
 •  изменять вид диаграмм (например, диаграмма состоит из нескольких столбцов, или столбцы можно накладывать друг на друга);
 •  задавать различные размеры для разных столбцов.

Рис. 1

Метод размерных символов - тематическая переменная отображается символом, размер которого пропорционален ее значению, при этом цвет, тип и предельно допустимые размеры значков выбирает пользователь.

Метод плотности точек позволяет показывать данные точками, при этом число точек в каждой области пропорционально значению тематической переменной. Можно регулировать значение (задавать количество точек), изменять размер точек на карте (увеличивать или уменьшать). На карте точки расставляются хаотично.

Метод отдельных значений позволяет выделять точки, линейные и площадные объекты по отдельным значениям из заданного поля таблицы, сопоставляя каждое значение своим цветом.

Метод поверхности отображает данные в виде растровой поверхности с непрерывной цветовой раскраской карты. Этот метод в основном используется для иллюстрации изменений температуры или изображения рельефа топографической поверхности.

Процесс создания тематических карт состоит из следующих шагов:

 1.  выбор типа тематической карты;
 2.  выбор тематических переменных (название таблицы и ее поля);
 3.  настройка тематической карты.

Содержание задания. В процессе лабораторных работ каждый студент по отсканированному фрагменту план-схемы г. Новосибирска и статистическим данным об источниках загрязнения и объемах выбросов на данную территорию (вариант выдается преподавателем) должен сформировать средствами ГИС MapInfo следующую продукцию:

 1.  Создать базовые слои (гидрография, квартал, автомобильные и железнодорожные дороги, озеленение).
 2.  Сформировать тематические карты двух видов:
  •  методом диапазонов показать различные источники загрязнения;
  •  методом "круговая диаграмма" отобразить соотношение выбросов вредных веществ в атмосферу различными источниками загрязнения (данные приведены в приложении).

Рассмотрим последовательность выполнения операций на примере создания тематической карты "Источники загрязнения атмосферы вредными веществами" методами диапазонов и круговой диаграммы. В качестве основного материала будем использовать план-схема города Новосибирска масштаба 1 : 32 000.

Тематический слой (нагрузка) - источники загрязнения (заводы, фабрики, ТЭЦ и т.д.), - отрисовывается на карте после создания основных слоев (гидрографии, кварталов, автомобильных и железных дорог, озеленения).

Информация об источниках загрязнения содержится в таблице (рис. 2), по которой и будет строиться тематическая карта методом диапазонов.

Рис. 2

Для этого нужно указать название Таблицы и Поля в диалоге КАРТА Создание тематической карты (рис. 3):

Рис. 3

При нажатии на кнопкуДалее > появится таблица "Создание тематической карты", в которой предлагается образец автоматически раскрашенных диапазонов и окно Настройки, посредством которого можно задавать свои Диапазоны, Стили и Легенду. При выборе клавишиДиапазонов на экране монитора появится таблица "Настройка диапазонов". Выбираем метод - Равное количество записей, а с помощью команды # диапазоны задаем число диапазонов (в данном примере, число диапазонов равно 4). Таким образом, получим цветовую характеристику различных источников загрязнения. Выбрав клавишуСтили, настраиваем нужный нам стиль (например, от светло-серого до темно-серого тона) нажатием на кнопку слева.

С помощью кнопкиЛегенда можно задавать порядок строк в легенде, добавлять Заголовки, Подзаголовки, выбирать Шрифты и надписи при диапазонах (источники загрязнения) с помощью функции "Правка выбранного", а также изменять порядок показа условных значений в легенде с помощью клавишПо возрастанию илиПо убыванию. Каждая выбранная операция подтверждается кнопкойOK.

На рис. 4 отображен фрагмент тематической карты источников загрязнения методом диапазонов.

Для сохранения установок тематических карт, как стандартных, используется кнопкаЗапомнить как в соответствующих диалогах, и в дальнейшем они будут применяться по умолчанию при создании тематических карт.

Рис. 4

 1.  ОКНО Новый список "Новое окно списка" - (имя - легенда заводов)
 2.  КАРТА Создать тематическую карту - (тип - метод диапазонов) -Далее
 3.  "Создание тематической карты" - (таблица - заводы, поле - id) -Далее
 4.  Диапазоны - (метод - равное количество записей, число диапазонов) -OK
 5.  Стили "Настройка стиля картограммы" -OK
 6.  Легенда "Настройка легенды" - (заголовок, обозначение диапазонов) -OK
 7.  Сохранить как (имя - картограмма стандартная) -OK

Для отображения соотношений выбросов вредных веществ в атмосферу конкретным источником загрязнения, необходимо, чтобы таблица, содержащая информацию о вредных веществах (рис. 5) и базовая таблица заводов (рис. 7) были открыты. Затем выполняем команду КАРТА Создание тематической карты и выбираем метод "круговая диаграмма". При нажатии на кнопкуДалее > на мониторе появится диалог "Создание тематической карты", в котором выбирается "таблица заводов".

В окошке списка "Поле" при выбореОбъединение появится диалог "Обновить тематическую колонку". В окошке "Обновить таблицу" уже автоматически будет установлено базовое название - заводы, а в окошке "Обновить колонку" - установлено "Добавить новую временную колонку". В списке "Значения извлечь из" "Значение", а в списке "для" выбрать одно из вредных веществ, и после чего появится диалог "Создание тематической карты", в списке "Поля" из таблицы выбрать вредное вещество и при нажатии на клавишуДобавить> оно переместится в список "Поля для диаграммы", таким образом задаем поля для всех заданных вредных веществ.

Задав поля для диаграммы, нажимаем на кнопкуДалее>, появится диалог "Создание тематической карты", и в окошке "Образец" нам будет предложена диаграмма, сектора которой раскрашены автоматически. В списке "Настройки", выбрав кнопкуСтили, задаем свой цвет сегмента для каждого вредного вещества, вид, размеры, положение и оформление (задаем начальное положение первого сектора) диаграммы.

Легенда вредных веществ (рис. 5) создается аналогично легенде заводов (источников загрязнения).

Рис. 5

После нажатия кнопкиOK MapInfo покажет тематическую карту в текущем окне, на которой будет показано соотношение выброса вредных веществ в зависимости от источника загрязнения (рис. 6).

Рис. 6

С помощью ОКНО Новый отчет можно подготовить прекрасный наглядный материал с использованием созданной тематической карты, легенды и дополнительных данных (таблиц и графиков).

 1.  ОКНО Новый список "Новое окно списка" - (имя - легенда заводов, легенда вредных веществ)
 2.  КАРТА Создать тематическую карту - (тип - метод "круговая диаграмма") -Далее
 3.  "Создание тематической карты" - (таблица - заводы, поле - объединение) -Далее
 4.  "Обновить тематическую колонку" Добавить - (поля для диаграммы - вредные вещества) -Далее
 5.  Стили "Настройка стиля диаграммы" - (размеры, положение, оформление) -OK
 6.  Легенда "Настройка легенды" - (заголовок, обозначение диапазонов) -OK
 7.  Сохранить как - (имя - "круговая картодиаграмма") –OK

Создание таблиц

Для создания в MapInfo таблицы данных в косметическом слое устанавливаем флажком новый слой, после этого раскрываем меню Файл Новая таблица. При нажатии на кнопкуOK появится диалоговое окно "Новая таблица", выбираем функцию "Показать списком" Создать. На мониторе высветится диалог "Показать структуру данных", с помощью кнопкиДобавить поле задаем "Имя поля" (Поля: id, заводы), "Тип": целое, символьное, "Размер" и "Индексирование".

Для выбора характеристик имеется окно "Описание поля". После заполнения таблицы нажимаем на кнопкуСоздать (рис. 7).

Рис. 7

Появится диалоговое окно "Создать новую таблицу", то есть нам будет предложено сохранить таблицу под своим именем (например, сохраним файл под именем "заводы"), и после нажатия на кнопкуСохранить увидим созданную нами структурную таблицу, которую нужно заполнить соответствующей информацией. Нажатием на правую кнопку мыши увидим подменю и выберем команду Новая запись, с помощью которой и будет заполняться таблица нужными данными.

Таблица вредных веществ создается аналогично рассмотренной выше таблице заводов*.

 1.  ФАЙЛ Новая таблица - (Показать списком) -Создать
 2.  Добавить поле - (поля - id, заводы; тип - целое, символьное; индекс, помечая флажком) -Создать
 3.  "Создать новую таблицу" - (имя - легенда заводов) -Сохранить
 4.  Вводим информацию в созданную структурную таблицу, нажав на правую кнопку мыши Новая запись (заполняем таблицу данными - источники загрязнения).

* Для вредных веществ устанавливают: Тип - вещественное.

Формирование отчета

Конечную продукцию в виде карт или графиков можно распечатать на бумаге или сохранить в виде файла для использования в других программных продуктах. Для создания качественных распечаток используется окно Отчетов. В окне Отчета готовится макет, на котором размещаются для печати любые изготовленные в MapInfo материалы: карты, списки, графики, легенды, тексты или другие графические объекты. Окна (карты, списки и графики) помещаются внутри рамок, размеры и положение которых можно изменять. Режимы показа каждого фрагмента могут быть изменены. Также можно рисовать линии, картинки или вставить текст, чтобы сделать карту нагляднее или улучшить ее эстетическое качество.

Для того, чтобы сделать отчет, необходимо выбрать Окно Новый отчет. Появится диалоговое окно "Новое окно отчета" (рис. 8), выбирают один из трех вариантов и нажимаютOK.

Рис. 8

На экране появится окно "Отчета", которое обрамлено линейками для определения точных размеров макета. В окно "Отчета" можно поместить информацию из любых открытых окон.

 1.  ОКНО Новый отчет "Каждое открытое окно в своей рамке" -OK
 2.  "Отчет" (совмещает карту с легендой) название карты
 3.  ФАЙЛ Печать.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

Тема: «Знайомство із програмним середовищем «Digitals»»

Мета роботи: ознайомлення з програмним середовищем «Digitals», структурою програми; отримання навиків роботи з основними модулями програми та розуміння основних можливостей та функціоналу «Digitals».

Підготовка до роботи

1.   Вивчити теоретичну частину роботи.

Домашнє завдання

 1.  Оформити звіт, який повинен містити поставлену ціль роботи та виконане завдання.
 2.  Підготуватися до захисту лабораторної роботи.

Порядок виконання роботи

 1.  Ознайомитися з функціоналом та основними можливостями програмного середовища «Digitals», виконавши поставлені задачі.

Зміст звіту

 1.  Пункти 1-2 «Домашнього завдання».
 2.  Висновки.

Короткі теоретичні відомості

Возможности программной среды Digitals

В Digitals присутствуют все возможности, что и в любой другой землеустроительной программе, а также кое-что, чего нет в других программах, например…

Загрузка спутниковых снимков из Google Maps и Virtual Earth

Имея подключение к Интернет и карту любой территории в известной системе координат, можно автоматически загрузить растровую подложку прямо в карту. Снимки загружаются «на лету» и трансформируются в нужную проекцию (СК63, СК42, и т.д.). Это позволяет легко контролировать пространственное положение кадастровых обменных файлов и других объектов. Съемка всей территории земного шара доступна с разрешением от 15 до 0.6 м.

Вставка в карту и сшивка множества растров

Групповой режим трансформирования растров, позволяет сшивать множество отдельных планшетов в единый файл. Создание динамических растровых мозаик, с загрузкой исходных изображений на лету из исходных файлов без их трансформирования. Отсутствие ограничений на суммарный размер мозаики. В карту могут быть одновременно добавлены тысячи сканированных растров, космических снимков и ортофотопланов.

Многопользовательский режим работы

Имеется возможность хранения карт в бесплатной PostgreSQL или коммерческой MS SQL базе данных. При этом обеспечивается одновременный доступ к данным множества пользователей. Изменения, внесенные одним пользователем, отображаются на экранах всех остальных пользователей. СУБД обеспечивает целостность данных, создание резервных копий, назначение прав пользователей.

Развитые средства редактирования карт и планов

Digitals содержит мощный векторный редактор с простыми в использовании инструментами редактирования, добавления кадастровой информации при помощи настраиваемых форм ввода, создания текстовых подписей и таблиц, вставки объектов из офисных приложений с использованием OLE. Позволяет использовать формулы, функции, программируемые кнопки и макросы для автоматизации рутинных процессов. Выполняет контроль топологии – вложенности, пересечения, совпадения контуров с автоматическим исправлением ошибок.

Расширяемость программы

Digitals Professional это далеко не предел. При необходимости, вы сможете расширить функциональность Digitals, кпримеру добавив модуль стереоскопической обработки аэрофотосъемки, создания мозаичных ортофотопланов и даже планирования и выполнения залетов аэросъемки.

Работа с растровыми изображениями

Имеются инструменты для коррекции изображения, конвертирования в различные форматы, создания пирамиды масштабов и геодезической привязки растров. В качестве растровой подложки при оцифровке можно использовать аерофото и космические снимки, сканы бумажных карт, планов и схем. Обеспечивается быстрое отображение изображений больших размеров без полной их загрузки в память.

Отображение карт в трехмерном виде

В отличии от большинства землеустроительных пакетов и ГИС, все карты в Digitals являются трехмерными. Любая карта может быть представлена в 3D, позволяя рассмотреть ее с разных углов зрения. Данная возможность полезна для контроля правильности назначения высот объектам карты. Если карта содержит модель рельефа, она может быть представлена в виде поверхности. В обычном режиме отображения можно рассматривать в 3D выделенные объекты в в дополнительном окне – навигаторе.

Различие версий программного комплекса Digitals

1) версия начального уровня - Digitals Standard

2) полная версия - Digitals Professional с модулем геодезии и генератора отчетов. При покупке нескольких комплектов программы, цена оказывается еще ниже.

3) сетевая программа на пять рабочих мест Digitals Professional с двумя дополнительными модулями .

Компоненты программного комплекса Digitals

Digitals Standard - начальная версия программы, содержит все основные возможности: создание цифровых карт в условных знаках, чтение и запись In4 и других форматов, моделирование рельефа, расчет площадей и объемов, печать госактов и других графических документов.

Digitals Professional, помимо перечисленных выше возможностей, позволяет работать с растровыми изображениями, а также хранить карты на SQL-сервере, с возможностью одновременного многопользовательского доступа.

Существует также ряд дополнительных модулей, которые могут использоваться как с Digitals Standard, так и с Digitals Professional, а именно...

Обработка геодезических измерений (модуль Geodesy)

Позволяет импортировать данные из большинства файлов электронных тахеометров, либо вводить журнал измерений вручную, строить различные виды теодолитных ходов, проводить их совместное уравнивание с выдачей отчетов по результатам. Выполняет контроль ошибок во входных данных с возможностью корректировки измерений. Полученные в результате уравнивания координаты пикетов передаются затем в основной модуль Digitals.

Создание таблично-текстовых отчетов (модуль Reports)

Позволяет автоматически создавать готовые для печати документы, такие как, каталог координат, поземельная книга, форма 6-зем, регистрационная карточка, и др. на основе информации, содержащейся в карте или обменном файле. Основан на ядре Fast Reports. Шаблоны всех документов настраиваются пользователем. Имеется возможность создания собственных отчетов и документов. Содержит встроенный язык, позволяющий дополнительно обрабатывать данные при генерации отчета. Модуль полностью автоматизирует выдачу техдокументации на земельный участок.

Полуавтоматический векторизатор (модуль Topotracer)

Векторизатор оптимизирован для оцифровки топографических элементов, таких как горизонтали, точечные контура, отметки высот и др. Применим для полуавтоматической векторизации различных схем и планов. Позволяет выполнять векторизацию без предварительной обработки и приведения растра к монохромному представлению. Содержит инструменты для быстрого присвоения высоты горизонталям, редактирования объектов, сглаживания/прореживания контуров, добавления семантической информации. Удобный процесс оцифровки не требует постоянного переключения в ручной режим при прохождении сложных участков – это выполняется автоматически. Обеспечивает быструю работу с растровыми изображениями размером в несколько гигабайт. Прост в освоении и использовании.

Основные преимущества програмного комплекса «Digitals»:

- вмещает и геодезию и землеустойство:

Digitals обеспечивает автоматизацию геодезических работ от обработки полевых измерений до создания обменных файлов, кадастровых планов и техдокументации.
Не требует дополнительных программ, таких как
Autoсad или MapInfo.
Создает графические и текстовые документы на основе настраиваемых шаблонов, позволяя максимально автоматизировать процесс и легко адаптировать его под любые требования.

- совместимость и универсальность

Программу уже много лет используют тысячи организаций по всей Украине и за ее пределами. Предприятия Укргеодезкартографии создают карты в формате Digitals DMF. Это позволяет легко обмениваться цифровыми картами без потери их содержания и оформления.
Программа также открывает и записывает карты в популярных форматах
Autocad DXF/DWG, ArcGIS Shape, MapInfo MID/MIF, Microstation DGN, Panorama TXF и других. Digitals напрямую открывает растры имеющие геодезическую привязку в форматах GeoTIF, ArcInfo World File и MapInfo TAB. 

- универсальная платформа с огромным набором функций

Digitals позволяет уравнивать теодолитную и тахеометрическую съемку, создавать топографические и специальные карты и планы, накапливать кадастровую базу данных, строить модели рельефа и моделировать горизонтали, рассчитывать площади и объемы, просматривать карты в трехмерном виде, использовать спутниковые снимки, ортофотопланы и сканированные карты, создавать текстовую и графическую документацию.

- мощное картографическое ядро

Графическое ядро программы используется в цифровых фотограмметрических станциях Delta, известных во всем мире. Позволяет создавать векторные топографические планы и карты в условных знаках. Совмещает векторные карты и растровые изображения, такие как, результаты аэрокосмической съемки, ортофотопланы, сканированные карты и схемы. Позволяет накапливать сотни тысяч объектов в одной карте. Не выдвигает особых требований к системе и нормально работает даже на устаревших компьютерах.

- качественная поддержка программного продукта

Программный продукт активно развивается более десяти лет, постоянно расширяется его возможности.
Присутствует возможность получения пользователями
Digitals квалифицированной технической поддержки и консультации.

Практическая работа в программном комплексе Digitals

Созданный много лет назад как пакет для цифровой картографии, Digitals уже более десяти лет активно используется в землеустройстве. Его массовое применение началось в эпоху раздела колхозных земель на паи в конце 90-х годов. С той поры программа активно развивалась и дополнялась новыми возможностями, превратившись в итоге в полноценную землеустроительную ГИС. Мощное картографическое ядро, позволяющее использовать в одной карте тысячи растровых изображений и сотни тысяч векторных объектов в условных знаках. Поддержка полной технологической цепочки от обработки геодезических измерений до распечатки техдокументации. Запись и чтение файлов в форматах популярных ГИС. Нетребовательность к ресурсам и простота в освоении. Квалифицированная поддержка разработчиков. Вот основные факторы, обеспечившие распространение программы в Украине и за ее пределами. Несколько тысяч организаций, от небольших геодезических фирм до областных центров ДЗК, институтов землеустройства и аэрогеодезических предприятий избрали программу своим рабочим инструментом.

Первая версия Digitals появилась в 1992 году и предназначалась для дигитализации цифровых карт с бумажных оригиналов при помощи дигитайзера. Отсюда пошло название программы. Программа также применялась для стереосоставления карт по аэросникам на аналитических стереоплотерах “Стереоанаграф” и Leica “SD2000” (совместно с ЦНИИГАиК, Россия).

Стандарт In4

Формировать кадастровый обменный файл из готовых данных могут многие программы. А вот создать его «с нуля» по данным полевых геодезических измерений или результатам аэрокосмической съемки, можно только в Digitals. Причем для этого не потребуется дополнительных сторонних программ.

Давайте рассмотрим процесс формирования обменного файла в Digitals. Предположим, геодезист выполнил измерение поворотных точек участка и расположенных на нем строений. Затем, загруженный с электронного тахеометра файл измерений, поступает в программный модуль Geodesy, в котором выполняется уравнивание хода. В результате уравнивания мы получим набор координированных пикетных точек, по которым нужно построить контура. Сбор объектов в Digitals это несложная процедура, доступная даже начинающему пользователю. Достаточно выбрать из списка необходимый слой (угодье, участок, квартал, смежник) и собрать контур, указывая готовые пикетные точки. Вырезание всех вкрапленных угодий при помощи «петель», как этого требует стандарт In4, выполняется автоматически одной командой. Созданный участок с угодьями, кварталом и смежниками представляется в виде иерархического списка. Древовидный список позволяет проконтролировать геометрическую правильность и вложенность объектов, а также баланс площадей. В случае, если сумма площадей внутренних объектов не совпадет с площадью внешнего, это будет отображено специальным значком.

Использование готовых пикетов это лишь один из способов формирования метрической части. Дополнительные функции засечек позволяют добавлять точку по промерам, откладывать расстояние вдоль створа или по заданному направлению, строить перпендикуляры, делить и объединять полигоны, а также многое другое.

После создания метрической части необходимо заполнить семантические данные: код КОАТУУ, паспортные данные владельца, реквизиты техдокументации и т.д. Благодаря гибкой настраиваемой системе шаблонов, многие значения автоматически рассчитываются при помощи формул либо заполняются заранее заданными значениями. Данные для группы участков также можно вставлять из таблиц и текстовых файлов.

Когда все данные внесены, выполняется команда сохранения в формат In4. Созданный обменный файл при сохранении автоматически проверяется и, при наличии ошибок, открывается окно модуля проверки обменных файлов. Программа проверяет не только баланс площадей и правильность заполнения каждого дескриптора, но также их взаимное соответствие. Такая проверка позволяет снизить вероятность возврата обменного файла сдаваемого в центр ДЗК.

Несмотря на то, что имеются единые правила заполнения файлов, существуют различные дополнительные требования в разных регионах. Поэтому модуль проверки сделан полностью настраиваемым. Все правила описаны в так называемом сценарии проверки – текстовом файле, который может редактироваться пользователем. Такой сценарий формально описывает необходимые требования к обменному файлу, являясь единым шаблоном для центров ДЗК и землеустроительных предприятий.

Программа Geodesy

Программа Geodesy, входящая в пакет Digitals, выполняет обработку данных электронных тахеометров. Она поддерживает большинство популярных приборов. При появлении на рынке новых моделей, их поддержка оперативно добавляется.

При этом остается возможность вводить измерения вручную, однако использование электронных тахеометров значительно ускоряет процесс. После выполнения измерений, прибор подключается к компьютеру для считывания с него данных. Полученный файл открывается программой Geodesy и при этом проверяется на наличие грубых ошибок.

Далее вводятся координаты опорных точек и выполняется уравнивание измерений. В результате мы получим координаты всех пикетных точек и протокол уравнивания хода.

При ручном вводе измерений следует воспользоваться закладками Теодолит для описания ходов и Тахеометр для ввода измерений пикетных точек. Координаты точек рассчитываются автоматически в процессе ввода и отображаются на графической схеме. Кроме линейно-угловых сетей, программа позволяет работать с нивелирными сетями и решать прямые и обратные геодезические засечки. При использовании модуля уравнивания можно обрабатывать геодезические сети любой сложности. Это может быть и триангуляция и трилатерация, системы полигонометрических ходов.

Рассчитанные пикетные точки передаются в графический редактор Digitals, где выполняется дальнейшая обработка.

Земля в интернете

Компания Keyhole, позже поглощенная Google, совершила революцию, разработав технологию глобального доступа к космическим снимкам через Интернет. Google, в свою очередь, сделала эту технологию доступной, предоставив бесплатный сервис просмотра карт и снимков – Google Maps. Затем в игру включилась Microsoft с аналогичным сервисом Virtual Earth. Эра Интернет картографии началась.

Digitals позволяет загружать снимки, с упомянутых сервисов, непосредственно в открытую карту, накладывая только что созданный обменный файл на изображение земной поверхности. Снимки при этом на лету трансформируются в заданную систему координат и вставляются в карту в виде растровой подложки с сохранением их геодезической привязки. Оба сервиса используют преимущественно данные со спутника QuickBird имеющего максимальное разрешение 60 см. Однако точность их привязки значительно ниже и обычно не превышает нескольких метров. Причиной этого является использование общемировой модели рельефа низкого разрешения, точность которой ограничена. Однако эти ошибки обычно систематические и чаще всего поддаются существенному исправлению.

Для повышения точности привязки снимков в Digitals служит специальный инструмент позволяющий совместить загружаемые изображения с вашей картой, опознав имеющиеся на ней контура.

Все снимки записываются в специальную папку и могут затем использоваться повторно без подключения к Интернету. Создав общую сетевую папку на общедоступном сервере можно организовать единое хранилище загруженных снимков. Это позволит сэкономить трафик и ускорит загрузку – ранее загруженные снимки будут мгновенно вставляться в карту.

Под крылом самолета

В 1995 году в НПП “Геосистема”, на базе Digitals была разработана цифровая фотограмметрическая станция “Дельта”, которая пришла на смену аналитическим стереоплотерам “Стереоанаграф”, позволяя на компьютере Pentium-100 работать со стереопарой цифровых снимков высокого разрешения (с размером пиксела 10 мкм).

Точность определения координат по космическим снимкам, по самым оптимистическим прогнозам, не превышает одного метра. Поэтому их можно использовать лишь для общего контроля местоположения участков и в качестве подложки для индексно-кадастровых карт. Однако, заказав аэрофотосъемку и используя метод стереоскопических измерений можно определять координаты с точностью 10 см, сократив объем полевых работ до минимума.

Digitals справляется и с этой задачей. Ведь он изначально был разработан именно для создания карт фотограмметрическим методом. Оснащенный дополнительным модулем для стереообработки, пакет превращается в цифровую фотограмметрическую станцию «Дельта» обеспечивающую полный цикл обработки аэрофотосъемки. Для стереонаблюдений применяют специальный 3D-монитор или обычный монитор со стереоскопом. Для целей демонстрации подойдет анаглифический режим, который можно использовать на любом мониторе при наличии очков с красным и зеленым светофильтрами.

Програмное обеспечение Delta/Digitals позволяет обрабатывать снимки всех известных аэросъемочных камер, как аналоговых, так и цифровых, создавая цифровые карты, мозаичные ортофотопланы и цифровые модели рельефа.

Отчетная документация. Модуль Reports

Как не стремится современное общество полностью перейти на электронный документооборот, но результат работы геодезиста и землеустроителя, как правило, должен быть представлен на бумаге и скреплен соответствующими печатями и подписями.

В Digitals для распечатки отчетной документации, применяется модуль Reports. Это мощная программа, основанная на ядре Fast Report 4, однако ее использование является очень простым. Нужно лишь выделить в редакторе Digitals участок, вызвать меню «Генератор отчетов» и выбрать в списке нужный документ для печати. Программа сама позаботится о том, чтобы все необходимые данные автоматически перенеслись из описаний участков, кварталов и угодий в создаваемый документ. Документом может быть каталог координат, экспликация, регистрационная карточка или пояснительная записка. Документ обычно не требует редактирования и сразу готов к печати или экспорту.

Шаблоны документов в Reports полностью настраиваемые и могут редактироваться. Все шаблоны используют единую базу данных наименований, адресов и прочих реквизитов различных утверждающих организаций. Достаточно один раз внести туда данные для тех населенных пунктов, районов и областей, в которых мы работаем. При формировании технической документации на земельный участок программа автоматически выберет и подставит нужные реквизиты в зависимости от КОАТУУ его местонахождения.

Помимо стандартных шаблонов, имеющихся в поставке программы, также можно создавать свои собственные. Если часто нужно готовить к печати однотипные документы, что нередко встречается в землеустроительной практике, следует использовать модуль Reports.  Сдесь встроенными средствами редактирования создается шаблон будущего документа. Добавляются подписи, таблицы, изображения. В местах, где нужно вставить данные из обменного файла записываются формулы. Простейшая формула просто подставит, например, значение дескриптора NM из обменного файла. Более сложные формулы выполняют склонение по падежам, манипуляции со строками, расчет математических выражений и т.д. Кроме того, для сложной обработки можно написать собственную подпрограмму. Если же программирование и формулы вас пугают, а нужного шаблона нет в списке, вы всегда можете обратиться к разработчикам, прислав им образец требуемого документа.

Системы координат и картографические проекции

Системы координат и картографические проекции одна из самых сложных тем в картографии и геодезии. Проблема стала особенно актуальной с повсеместным распространением спутниковых геодезических измерений и с ростом требований к точности определения координат.

Digitals обеспечивает математически строгий пересчет между всеми популярными системами координат. Возможен пересчет из СК42 в СК63 и обратно в разных зонах, из СК63 в широту/долготу, из широты/долготы в UTM и т.д. Возможен пересчет в любую местную систему координат с известными параметрами. Все описания систем координат, включая параметры эллипсоида, коэффициенты Хельмерта и пр., хранятся в настроечном файле, позволяя добавлять и использовать любые другие системы.

Возможен как явный пересчет координат, так и пересчет координат на лету, для совмещения карты в одной системе с космическими снимками или сканированными картами в другой. Это позволяет совмещать разнородные источники и выполнять оцифровку объектов в требуемой системе координат, независимо от того, в какой системе была выполнена привязка растра.

Трехмерная графика

В 1996 году развитие DOS-версии Digitals было прекращено и началась разработка Windows версии Delta/Digitals для создания цифровых карт фотограмметрическим методом. Первая Windows версия Digitals вышла в 1997 году.

Мы привыкли видеть плоские карты, как на бумаге, так и на экране компьютера. Такие карты несут достаточно информации для целей землеустройства, однако мало пригодны для инженерных целей, экологического мониторинга, водного хозяйства, горного дела и многих других применений. Традиционно рельеф выражают в виде горизонталей, однако гораздо нагляднее он может быть представлен в виде трехмерной модели.

Карты в Digitals, всегда являются трехмерными, в том смысле, что каждая точка содержит значение высоты. Чтобы увидеть карту в объеме достаточно включить соответствующий вид. Модель рельефа может быть представлена в виде регулярной сетки или сплошной поверхности. На поверхность можно наложить изображение местности. Это позволяет обнаружить ошибки в модели рельефа и представить, как данная местность выглядит в реальности.

Программа также позволяет по результатам аэрофотосъемки создавать фотореалистичные трехмерные модели карьеров, зданий и городов.

Безопсность

В 1998 году НПП “Геосистема” совместно с ООО “Аналитика” выпустили первую версию Digitals для землеустройства. Были добавлены функции распаевки по площади и по стоимости (с учетом бонитетов агрогруп), а также распечатки государственных актов при помощи настраиваемых шаблонов.

Основной функцией географической информационной системы, является хранение и обработка значительных объемов геометрической и атрибутивной информации. Эта информация может накапливаться как в обычных файлах, так и в специализированных хранилищах – SQL базах данных. Если необходима параллельная коллективная работа нескольких пользователей над одной картой, тогда база данных это единственно верный выбор.

Digitals позволяет хранить карты и в файлах и на серверах баз данных. Поддерживаются две известные СУБД: Microsoft SQL (коммерческая) и PostgreSQL (бесплатная). Для PostgreSQL существует расширение PostGIS, содержащее функции для работы с пространственными данными и совместимое со стандартом OpenGIS. Это важная особенность, благодаря которой Digitals записывает координаты объектов и другую информацию в стандартном формате. А значит, работать с ней сможет любая клиентская программа, поддерживающая стандарт OpenGIS.

Для пользователя, работа с SQL-версией карты почти ничем не отличается от работы с обычной картой. Однако администратор может централизованно на уровне сервера ограничить доступ к данным на основе прав пользователей. Предположим, имеется база данных по земельным участкам на всю область. Исполнители имеют право лишь добавлять объекты, но не могут удалять или изменять их. Кроме того, исполнитель не сможет добавить участок в базу, если он находится в другом районе, или пересекается с другими участками.

Это схема работы областного центра ДЗК. Множество пользователей работают с одной картой, но в силу заданных ограничений не могут случайно либо умышлено повредить данные. Сервер базы данных следит за их целостностью, а также защищает данные от повреждения при внезапных отключениях питания и других сбоях.

Модуль Topotracer

Наследие прошлого – это архивы старых карт и планов, которые нужно ввести в компьютер для их использования. На начальном этапе достаточно их отсканировать. Однако использование сканированных (растровых) карт не всегда удобно, так как они занимают много места и их практически невозможно редактировать. Поэтому, для полноценного использования необходимо перевести карту в векторную форму, оцифровав все ее контура. Однако ручной сбор контуров на насыщенной карте или плане может занять неоправданно много времени. Для ускорения массовой оцифровки бумажных карт, был создан специальный модуль Topotracer.

Topotracer это простая в освоении программа, выполняющая полуавтоматическую векторизацию сканированных карт и планов. Например, для сбора горизонтали необходимо указать лишь начальную точку и направление, а программа автоматически оцифрует ее до разрыва или пересечения с другим объектом. Затем нужно указать программе следующее направление векторизации и трассировка горизонтали продолжится.

Модуль позволяет векторизовать горизонтали, точечные контура растительности и грунтов, распознает положение пикетов и подписей к ним. Программу можно использовать не только для топографических карт, но также для векторизации различных схем и планов.

Работа с растром

Порой даже автоматическая векторизация занимает слишком много времени и тогда сканированные бумажные карты приходится использовать в исходном растровом виде. То же самое относится и к ортофотопланам.

Для Digitals это не является проблемой, так как программа изначально создавалась для работы не только с векторными картами, но и со значительными массивами растровых изображений. Программа позволяет выполнять трансформирование и сшивку растров, а также вставку в карту большого количества карт и ортофотопланов загружаемых на лету из внешних файлов.

Растровое изображение состоит из множества точек – пикселей. Наиболее популярными форматами хранения растров являются TIFF и JPG. В Digitals активно используется наиболее прогрессивная разновидность формата TIFF – блочный TIFF (TIFF Tiled). Что он собой представляет? Представьте себе пол, покрытый кафельной плиткой. Каждая плитка содержит фрагмент большого изображения. В TIFF Tiled изображение хранится поблочно в виде отдельных фрагментов. Это значительно ускоряет вывод на экран, позволяя выборочно загружать с диска только те фрагменты, которые требуются в данный момент. Кроме того, этот формат позволяет использовать JPEG и ZIP сжатие. При этом каждый блок сжимается отдельно и его можно распаковать и вывести на экран, не затрачивая время на распаковку всего файла. Программа поддерживает спецификацию GeoTIFF, позволяя хранить данные о геодезической привязке карты или ортофотоплана непосредственно в заголовке растрового файла.

Также для ускорения вывода используется пирамида масштабов. Пирамида масштабов – это набор заранее созданных уменьшенных копий исходного изображения, в котором каждая следующая копия в два раза меньше предыдущей. Уменьшенные изображения находятся в одном файле с исходным изображением и могут быть удалены в любой момент для экономии дискового пространства. При наличии пирамиды, программе не нужно каждый раз сканировать большое исходное изображение, когда требуется показать его в уменьшенном масштабе. Достаточно загрузить готовую копию нужного масштаба. Таким образом, визуализация и масштабирование изображений значительно ускоряется за счет загрузки многократно меньшего объема данных.

Программа также поддерживает BMP, JPEG и классический TIFF. Однако для ускорения обработки рекомендуется преобразовать изображения в формат TIFF Tiled. Сделать это можно в групповом режиме при помощи программы DIPEdit.

DIPEdit это нетребовательный к ресурсам редактор растровых изображений. В нем можно настроить яркость, контраст, цветовой баланс изображения, создать или удалить пирамиду, вырезать нужный фрагмент, изменить разрешение, сохранить в другом формате и т.д. Большинство операций можно выполнять в групповом режиме.

Заключение

Digitals представляет собой универсальный инструмент способный решать множество самых разных задач. И это инструмент, растущий вместе с запросами пользователей от обработки геодезических измерений и создания техдокументации на один земельный участок, до ведения дежурных планов крупных городов и индексно-кадастровых карт масштаба области. Встроенный язык скриптов позволяет опытным пользователям еще больше расширить функциональность программы и максимально автоматизировать решение собственных типовых задач.

Варианты заданий

Таблица  – Варианты заданий

№ вар.

Задание

1

Привести скриншоты работы с програмным модулем обеспечивающим импорт растровой карты и ее векторизации или привести иные средства достижения поставленной цели

2

Привести скриншоты работы с програмным модулем обеспечивающим импорт фотографических снимков  и их привязки к заданной системе координат или привести иные средства достижения поставленной цели

3

Привести скриншоты работы с програмным модулем обеспечивающим формирование отчетной документации по составленным картографическим планам

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8(2.2)

Тема: «Програмний комплекс Digitals. Головне меню програми»

Мета роботи: отримання навиків роботи в програмному комплексі Digitals та орієнтації в головному меню програми.

Підготовка до роботи

1.   Вивчити теоретичну частину роботи.

Домашнє завдання

 1.  Оформити звіт, який повинен містити поставлену ціль роботи та виконане завдання.
 2.  Підготуватися до захисту лабораторної роботи.

Порядок выполнения работы

 1.  Ознайомитись з командами головного меню та представити результати роботи після використання кожної команди відповідно свого варіанту

Зміст звіту

 1.  Пункти 1-2 «Домашнього завдання».
 2.  Висновки.

Короткі теоретичні відомості

В главном меню программы содержатся следующие разделы:

Файл Правка Вид Вставка Группа Карта Растр Сбор Орто ЦМР Сервис GPS Окно

Для сокращения объема подаваемой информации опустим описания команд которые выполняют заведомо известные функции.

Раздел «Файл»

Команда «Cоздать»

Эта команда создает новое окно с цифровой картой.

Когда с помощью этой команды создается новая карта, то будет загружен файл Normal.dmf из папки с программой. Если Normal.dmf не будет найден, то новая карта не будет содержать никаких данных о слоях, параметрах, условных знаках помимо данных служебных слоев и фиксированных параметров.

Шаблоны

Для того, чтобы при создании новой карты в нее автоматически вносились необходимые вам настройки, создайте "чистую" карту (без объектов), которая содержит ваш список слоев (классификатор), параметров, условные знаки и пр. Затем скопируйте его под именем Normal.dmf в папку \Digitals.

Дополнительные шаблоны находятся в папке \Digitals\Templates.

Для создания новой карты по шаблону используйте кнопку  , щелкнув мышью справа от чистого листа (на стрелке вниз) и выбрав нужный шаблон из списка.

При щелчке на изображении чистого листа будет создана карта на основе шаблона по умолчанию Normal.dmf.

Поддерживаются файлы следующих форматов:

Digitals for Windows 32bit

Стандартный формат программы.

Позволяет хранить в одном файле все настройки карты и атрибуты объектов.

AutoCad DXF+DBF

Обменный формат программы AutoCad с дополнительным файлом базы данных для передачи атрибутивной информации. Поддерживается большинством программ ГИС и САПР.

MapInfo MID/MIF

Обменный формат ГИС MapInfo.

ArcView Shapefile

Обменный формат ГИС ArcView.

ArcASCII DEM-Grid

Обменный формат ArcView/ArcInfo для передачи ЦМР в виде регулярной сетки высот.

Microstation DGN

Формат программы проектирования Microstation 

IN4/GBD

Формат программы Инвент-Град (кадастровый обменный файл).

Поддерживаются обе реализации формата, старая (DOS) и новая (Windows).

Panorama TXF

Формат TXF российской ГИС Панорама является текстовым и позволяет передавать как геометрию, так и атрибутивную часть (значения параметров).

ASCII 

Текстовый файл. Этот формат удобно использовать для нанесения на карту объекта или группы объектов по координатам. Простейшей разновидностью ASCII формата пригодного для чтения является файл, содержащий списки точек объектов разделенные пустыми строками (наличие координаты Z - необязательно).

X1  Y1 Z1

X2  Y2 Z2

..….

XN  YN Z3

X1  Y1 Z1

X2  Y2 Z2

..….

XN  YN ZN

Файл также может содержать другие атрибуты (слои объектов). Сохраните любую карту в ASCII формате для получения примера. Все параметры за исключением координат являются необязательными.

DAT file (N X Y Z)

Этот формат удобно использовать для нанесения на карту результатов полевых измерений, опорных точек и пр. Файл должен содержать список точек с номерами.

N1 X1  Y1 Z1

N2 X2  Y2 Z2

При чтении из DAT файла каждая точка заносится в отдельный объект, а номер заносится в значение первого по порядку параметра (при его отсутствии на пустой карте он добавляется).

SurPac stringfile

Обменный файл маркшейдерской программы SurPac Vision.

Trimble ART-file

Выходной текстовый формат GPS-приемников фирмы Trimble.

Команда «Экспорт»

Команда дает возможность преобразовать карту в форматы BMP, WMF и TIF.

Вам необходимо задать разрешение, с которым будет создан файл того или иного формата, и ввести имя файла.

Раздел «Правка»

Команда «Специальная вставка»

Имеются следующие варианты специальной вставки:

Правка|Специальная вставка|В текущую позицию

Функция позволяет вставить объекты из буфера обмена в центр экрана. Это полезно для копирования элементов легенды и зарамочного оформления.

Правка|Специальная вставка|Только параметры

Функция позволяет присвоить значения параметров одного объекта другим объектам.

Для этого скопируйте исходный объект в буфер обмена стандартной операцией Правка|Копировать.

Затем пометьте объект (объекты), в который хотите вставить параметры и выполните специальную вставку.

Правка|Специальная вставка|В другом масштабе

Функция позволяет изменить размеры объекта, не изменяя его площади, периметра и пр.

Обычно это необходимо при создании планов установленных границ и прочих документов.

Вставка параметров объектов из Word/Excel

Если вы используете Word или Excel для набора фамилий владельцев участков, паспортных и адресных данных, то эти данные могут быть вставлены во все участки в Digitals. Участки должны иметь заполненное поле Номер участка, а их параметры на закладке Инфо должны соответствовать колонкам в Excel.

Первым по порядку параметром у слоя участков должен идти Номер участка, вторым Имя пользователя и т.д. (Для изменения списка доступных слою параметров используйте Карта|Слои).

Колонки с данными в Excel должны располагаться в том же порядке (слева направо) что и параметры на закладке Инфо (сверху вниз).

Для вставки параметров пометьте в Excel необходимые колонки с данными и скопируйте их в буфер обмена Windows. Затем, переключитесь в Digitals, пометьте все участки и выполните команду Правка|Специальная вставка|Только параметры.

Данные из Excel будут скопированы в участки с соответствующими номерами.

Команда «Пометить»

Данная команда имеет следующие варианты пометки:

Правка|Пометить|Все

Помечает все объекты на карте (за исключением тех, статус слоя которых не допускает пометки).

Правка|Пометить|Слои...

При активизации этой команды появляется диалоговое окно со списком слоев, из которого можно выбрать один или несколько слоёв для пометки. После выбора слоя (слоёв) будут помечены все объекты, принадлежащие к выбранному слою (слоям).

Правка|Пометить|Весь слой

Помечает все объекты слоя, к которому принадлежит последний помеченный объект.

Правка|Пометить|Область видимости

Помечает все объекты, которые попадают в видимый фрагмент карты (те, которые в данный момент видны на экране).

Правка|Пометить|Внутри помеченного

Помечает все объекты, которые находятся внутри предварительно помеченного объекта.

Правка|Пометить|Пересекающие

Помечает все объекты, которые пересекает помеченный объект.

Правка|Пометить|Смежные

Помечает все объекты, которые имеют с помеченным объектом общие точки и не находятся внутри него.

Правка|Пометить|Все смежные

Помечает все объекты, которые имеют с помеченным объектом общие точки, и повторяет эту процедуру для каждого вновь помеченного объекта. Таким способом можно, например, пометить все участки одного квартала без внутренних объектов - домов, строений и т.п.

Правка|Пометить|Примыкающие

Помечает все объекты, которые имеют с помеченным объектом общую границу, включая те, которые находятся внутри него.

Правка|Пометить|Все примыкающие

Помечает все объекты, которые имеют с помеченным объектом общую границу, включая те, которые находятся внутри него. Процедура повторяется для каждого вновь помеченного объекта.

Правка|Пометить|Полигоны

Помечает все замкнутые объекты (полигоны). Это позволяет обнаружить объекты, которые должны быть полигонами, но не являются строго замкнутыми.

Правка|Пометить|Объекты с разрывом

Помечает все сложные объекты (содержащие разрывы).

Правка|Пометить|Близлежащие

Помечает объекты, которые находятся на заданном расстоянии от помеченного объекта или ближе.

Правка|Пометить|Неперекрытие слоев...

Помечает все объекты, слой которых совпадает со слоем помеченного объекта, но которые не содержат внутри ни одного объекта выбранного в окне слоя.

Правка|Пометить|Невхождение слоя

Эта команда помечает все замкнутые объекты(полигоны), которые не содержат внутри ни одного объекта выбранного слоя.

Команда «Снять пометку»

Эта команда имеет следующие варианты снятия пометки:

Правка|Снять пометку|Все

Все помеченные объекты на карте теряют признак пометки.

Правка|Снять пометку|Слои...

При активизации этой команды появляется диалоговое окно со списком слоёв, из которого можно выбрать один или несколько слоёв для отмены пометки. После выбора пометка будет снята со всех объектов, принадлежащих к выбранному слою (слоям).

Правка|Снять пометку|Весь слой  

Снимает пометку со всех объектов слоя, к которому принадлежит последний помеченный объект.

Правка|Снять пометку|Видимую область

Снимает пометку со всех объектов, которые попадают в видимый фрагмент карты (т.е. в данный момент видны на экране).

Команда «Инвертировать»

Эта команда инвертирует состояние всех объектов на карте, т.е. снимает пометку с помеченных объектов и помечает непомеченные.

Команда «На передний план»

Эта команда изменяет очередность отображения объектов карты. Пометьте объекты, которые вы хотите вынести на передний план, перед выполнением этой команды. После ее выполнения помеченные объекты будут отображаться на карте поверх всех остальных. Применяйте эту команду, чтобы избежать ситуации, когда объект "накрывается" закрашенным объектом, внутри которого он находится.

Для вынесения на передний план целого слоя выполните следующие действия:

1) Пометьте любой объект, принадлежащий данному слою.

2) Выполните команду Правка|Пометить|Весь слой.

3) Выполните команду Правка|На передний план.

Команда «На задний план»

Эта команда изменяет очередность отображения объектов на карте.

Пометьте объекты, которые вы хотите переместить на задний  план, перед выполнением этой команды. После ее выполнения помеченные объекты будут отображаться на карте позади всех остальных. Применяйте эту команду, если необходимо, чтобы объект не закрывал объекты, которые расположены внутри него.

Для вынесения на задний план целого слоя выполните следующие действия:

1) Пометьте любой объект, принадлежащий слою.

2) Выполните команду Правка|Пометить|Весь слой.

3) Выполните команду Правка|На задний план.

Команда «Совместить с соседними»

Эта команда полезна в том случае, когда на карте имеется смежные объекты, общие контуры которых точно не совпадают. В этом случае следует выбрать объект (объекты), границы которого необходимо совместить с границами соседей, и затем выполнить эту команду. Если точка контура рассматриваемого объекта находится на расстоянии допуска от некоторой точки соседнего объекта, она совмещается с точкой соседнего объекта.

На рис. 1 показаны два объекта, контуры которых не совпадают по их общей границе:

      

Рис. 1 Рис. 2

Чтобы совместить общую часть, помечаем левый объект и выполняем команду Правка|Совместить с соседними.

В результате операции выравнивания контуров точки помеченного объекта, которые находились в пределах допуска точности карты от соответствующих точек соседнего объекта, были совмещены с этими точками (рис 2).

В качестве допуска для этой операции (и многих других) берётся значение точности карты на бумаге.

Чтобы установить значение точности, выполните команду Сервис|Настройки..., выберите в диалоговом окне закладку Правка и измените значение в поле Точность карты на бумаге. Обычно это значение устанавливают в процессе работы в диапазоне 0.1 до 0.5 мм.

Операция выравнивания также вставит в объект отсутствующие точки в местах стыковки его линий со смежными объектами.

Команда «Сгладить»

Команда позволяет сгладить помеченные объекты (чаще всего применяется к горизонталям).

Операция сглаживания заключается в перемещении тех точек объекта, которые отстоят от общего направления контура.

Команда «Добавить точки»

Команда позволяет добавить точки в объект с указанным шагом.

Высота добавляемых точек интерполируется по высоте точек, образующих отрезок, в который вставляется очередная точка.

Для удаления избыточных точек (лежащих на одной прямой) можно воспользоваться командой Карта|Генерализация.

Команда «Свойства объекта»

Эта команда вызывает окно, в котором выводится на экран список координат и различные свойства помеченного объекта.

При использовании данной команды для табличных объектов появится окно с возможностью редактирования содержимого таблицы. В этом окне также можно изменить высоту строк таблицы.

Для всех остальных объектов появится окно поточечного редактирования координат.

В верхней части Свойства объекта располагаются данные о количестве точек и разрывов в объекте, о слое, к которому принадлежит объект, а также его порядковый номер в списке объектов и уникальный идентификатор.

В нижней части расположен Список точек объекта с координатами. Если объект в данный момент виден на экране, то при помещении указателя мыши на какую-либо точку в списке, на карте появляется мигающий маркер, указывающий на соответствующую точку.

Окно Свойства объекта также можно вызвать, выбрав кнопку, с изображением таблицы на закладке Правка. Это окно можно не закрывать после окончания работы с ним, просто переместив его удобное для вас место.

В данном окне можно производить различные операции над маркированными точками.

 

Чтобы маркировать точку, можно щелкнуть на ячейке, содержащей её номер; можно пометить точки, которые необходимо маркировать, и нажать на кнопку с "галочкой" (которая замаркирует помеченные точки).

Для того, чтобы маркировать все точки, можно щелкнуть на левой верхней ячейке, содержащей символ # (при этом будут помечены все точки), а затем нажать на кнопку с "галочкой".

 

Чтобы отменить маркировку у помеченных точек, пользуйтесь кнопкой с изображением "резинки".

На карте маркированная точка отображаются в виде окружности с порядковым номером точки в объекте.

С помощью контекстного меню, которое можно вызвать, щелкнув правой кнопкой мыши на списке точек объекта, можно производить следующие операции над маркированными точками:

Маркировать

Маркировать помеченные точки.

Отменить

Отменить маркировку помеченных точек.

Вырезать точки

Удалить маркированные точки.

Вырезать линии

Удалить линии, находящиеся между маркированными точками.

Вырезать разрыв

Удалить разрывы, находящиеся между маркированными точками.

Копировать

Копировать маркированные точки в буфер обмена.

Вставить

Вставить точки из буфера обмена.

Если вы хотите сделать помеченную линию невидимой, сначала убедитесь, что не помечен флажок Игнорировать невидимые линии в Сервис|Настройки|Вид. Затем используйте кнопку "перечеркнутый карандаш".

Если вы хотите сориентировать растр, используя в качестве опорных точек, точки из активной карты, используйте эту кнопку. При ее нажатии точки помеченного объекта будут установлены в качестве опоры для ориентирования.

Раздел «Вид»

Режимы просмотра карты

Возможны следующие режимы просмотра карт на экране (эти установки не влияют на печать):

Вид|Черновой

В этом режиме объекты карты изображаются без соблюдения установленных типов и толщин линий, заливок, условных знаков и подписей. Это самый быстрый режим просмотра. Невидимые линии в этом режиме отображаются как сплошные.

Вид|Обычный

В этом режиме объекты изображаются с соблюдением всех установленных атрибутов, кроме толщины линий. В этом режиме линии всегда изображаются толщиной в один пиксел.

Невидимые линии в этом режиме отображаются штрих-пунктиром.

Вид|Полный

В этом режиме объекты изображаются с соблюдением всех установленных атрибутов. Изображение на экране имеет такой же вид, который карта будет иметь на принтере. Однако в этом режиме не происходит отсечение по рамке, т.е. изображается вся карта, а не область, ограниченная рамкой.

Команда «Расслоение»

При помеченном пункте Расслоение программа сдвигает на экране все объекты на произвольное расстояние.

Такой режим позволяет выявить обрывки объектов, которые полностью накрыты другими объектами, и проконтролировать общие границы смежных контуров. В этом режиме недоступны операции редактирования точек.

При повторном выборе пункта Расслоение пометка пункта снимается, и карта возвращается к обычному состоянию.

Команда «Развернутый»

При выборе данного пункта меню программа запросит угол для разворота карты и развернет ее на экране на указанный угол.

При повторном выборе данного пункта карта вернется к исходному состоянию.

Разворот происходит только на экране и не изменяет координат объектов.

Данная команда удобна при работе Digitals совместно с аналитическим прибором.

Команда «Увеличить»

Эта команда увеличивает масштаб карты на экране в 2 раза.

Команда «Уменьшить»

Эта команда уменьшает масштаб отображения карты в 2 раза.

Команда «Показать все»

Эта команда выбирает такое увеличение, чтобы все объекты карты уместились в окне.

Команда «Показать помеченные»

Эта команда показывает карту с таким увеличением, чтобы все помеченные объекты находились в видимой области.

Если вызвать эту команду, не пометив ни одного объекта, то на экране будет показана область рамки карты.

Команда «Сохранить позицию»

Команда позволяет запомнить текущую позицию карты на экране. Это дает возможность вернуться в данную позицию позже по команде Вид|Восстановить позицию.

Сохранение запоминает текущее положение и масштаб карты в окне, которое затем может быть восстановлено, в том числе и в другом окне. Это удобно при сравнении разных версий одной карты или разных карт на одну и ту же территорию.

Команда «Восстановить позицию»

Команда возвращает карту на экране в позицию, предварительно сохраненную в Вид|Сохранить позицию.

Команда «Cинхронизация позиций»

Этот режим удобно использовать, для сравнения двух различных карт на одну и ту же территорию.

Если помечен пункт меню Синхронизация позиций, то, каждый раз при переходе к другому окну с картой оно будет автоматически позиционироваться в положение, которое имела текущая карта.

Выбрав для просмотра какое-либо место на одной карте, вы автоматически попадете в то же место при переходе к окну с другой картой.

Команда «Фон»

Эта команда служит для выбора фонового цвета окна карты и имеет следующие варианты:

Вид|Фон|Выбрать...

Вызывает стандартное диалоговое окно выбора цвета Windows, позволяющее выбрать цвет фона, на котором будет изображаться карта на экране.

Вид|Фон|Стандартный

Цвет фона устанавливается в цвет окна по умолчанию из палитры Windows (обычно белый).

Эта установка не влияет на операции распечатки и сохранения карты в BMP/TIF/WMF.

Раздел «Вставка»

Команда «Карта...»

При активизации этой команды появляется стандартное диалоговое окно открытия файлов Windows, с помощью которого можно выбрать файл с цифровой картой.

После выбора файла все его объекты будут добавлены в текущую карту.

5.5.2. Команда «Карта в шаблон...» 

Данная операция выполняет то же действие, что и обычная вставка карты.

Отличием от обычной вставки является то, что слои, параметры и условные знаки, которые отсутствуют в шаблоне (карте-приемнике), не добавляются из вставляемой карты.

Объекты, слой которых отсутствует в карте-приемнике, не будут вставлены.

Значения параметров, отсутствующие в списке параметров карты-приемника, также не будут вставлены.

Эта операция полезна в том случае, когда карта содержит большое количество атрибутов (слоев и принадлежащих им объектов, параметров), которые нужно отфильтровать, например, для сохранения в формате MID/MIF, для передачи заказчику и пр.

Чтобы не повторять каждый раз операции удаления слоев, параметров, объектов и т.д., необходимо проделать это один раз и сохранить карту (удалив все объекты) в качестве шаблона. Теперь при вставке любого листа в этот шаблон он примет вид, определяемый шаблоном.

Команда «Растровое изображение»

Эта команда используется для вставки в карту растровых изображений из файлов.

Это необходимо для создания накидного монтажа блока триангуляции, внесения в создаваемые карты гербов,  логотипов и прочих растровых изображений.

Используйте команду для вставки группы растровых файлов (снимков блока) указав при этом увеличение (zoom), например 1:16 (при наличии пирамиды).

Если растровые файлы были сориентированы, то они будут вставлены в соответствии с геодезической привязкой.

Растры, не имеющие ориентирования, будут вставлены в текущую позицию карты на экране.

Вставленные растры масштабируется на экране также как векторные объекты, причем растр будет иметь свой исходный размер в пикселах когда текущий экранный масштаб совпадает с масштабом карты.

Растровые изображения можно перемещать как обычные объекты, а также разворачивать и выполнять зеркальную перестановку, используя команду Сервис|Разворот.

Команда «Рамка и легенда...»

Эта команда вставляет в карту рамку и зарамочное оформление.

Создайте изображение рамки и зарамочного оформления, используя функции сбора и редактирования, затем рамку, по которой будет отсекаться изображение карты, перенесите на задний план командой Правка|На задний план.

Вы можете создать рамку, элементы которой принадлежат к различным слоям (это необходимо, например, для присвоения элементам различных толщин линий).

Для этого создайте любые дополнительные слои с произвольными именами, но присвойте им всем стиль Рамка и легенда в Менеджере слоев.

Создайте параметры, необходимые для зарамочного оформления (наименование листа, масштаб, исполнители и пр.), используя Менеджер параметров, и вынесите их на план в виде подписей.

Для вставки в создаваемую рамку многострочных текстовых блоков лучше всего использовать табличные слои, т.е. слои, имеющие стиль Таблица.

Сохраните созданную рамку в формате DMF, например, под именем R-500.dmf.

Функция вставки рамки сходна со вставкой карты, однако при вставке рамки происходит ее автоматическое совмещение с координатами углов рамки, заданными в Карта|Свойства.... 

После выполнения вставки нужно лишь изменить содержимое подписей нового листа и распечатать карту.

Если карта содержит несколько листов, то для печати следующего листа измените координаты углов рамки карты и повторите вставку рамки в новую позицию.

Можно вставть в карту схему разбивки на листы для быстрого переключения между разными рамками.

Команда «Сетка...» 

Эта команда вставляет в карту километровую сетку, что необходимо для мелкомасштабных карт, когда позиция километровой сетки не привязана жестко к левому нижнему углу рамки.

При активизации этой команды появляется окно для задания параметров сетки.

Поместить в слой

В этом выпадающем списке можно выбрать слой, в который будут помещены объекты сетки после вставки.

По умолчанию это слой Рамка и легенда (при необходимости создается автоматически).

Вставить в

Рамку карты - вставляет сетку в рамку карты (обрезая линии по рамке).

Размеры и позицию рамки на карте можно задать с помощью команды "Карта|Свойства...".

Помеченный объект - вставляет сетку в помеченный объект (обрезая линии сетки по контуру объекта).

Данная возможность будет активна в том случае, если на карте помечен хотя бы один объект.

Это необходимо в том случае, когда сетка должна выходить за внутреннюю область карты и заканчиваться на внешней рамке. После вставки в карту рамки трапеции пометьте ее внешний контур и вставьте в него километровую сетку.

Шаг сетки, м

Задает шаг сетки (расстояние между линиями) в метрах.

Левый нижний угол

Определяет координаты начальной точки сетки.

Подписать X,Y

Если этот пункт помечен, то в местах пересечения сеткой контура рамки/объекта автоматически будут вставлены подписи с координатами X - для горизонтальных и Y - для вертикальных линий сетки.

Впоследствии вы сможете перемещать их как обычные подписи.

Вид

Определяет, будет ли созданная сетка состоять из сплошных линий или перекрестий.

Команда «Разбивка на листы...»

Функция позволяет автоматически разбить карту на листы заданного масштаба.

Разбивка помещается в отдельный слой со стилем Разбивка по листам и сохраняется вместе с другими объектами карты. Теперь для быстрого переключения пометьте любую из созданных рамок и выполните Карта|Установить рамку для ее установки в качестве текущей. Рамки можно удалять и копировать как обычные объекты карты.

Особенностью объектов слоя Разбивка по листам является то, что они не будут печататься при распечатке карты.

Разбивку на листы удобно применять, если вам необходимо распечатать карту большого размера на листах меньшего формата (например, карту форматом А3 на листах формата А4). Тогда можно использовать разбивку карты на листы с перекрытием. Вы можете распечатать любую карту, выбрав команду Файл|Печать(Выделенный), установив ее текущей, или все листы карты, выбрав команду Файл|Печать(Все).

Команда «Номенклатурная рамка»

Номенклатурная рамка используется для создания мелкомасштабных рамок и зарамочного оформления.

Она создается в разграфке системы координат 1942 года.

Для создания рамки введите масштаб и номенклатуру листа карты, затем задайте ее вид

(выбрав желаемые опции: Только внутренняя, Рразвернуть карту и Логотип).

После этого нажмите кнопку Создать.

Для вставки логотипа используется заранее подготовленный файл Logotype.dmf из текущей папки программы.

Кнопка Расчет вычисляет координаты углов трапеции без вставки в карту.

Нажмите кнопку Подписи для редактирования содержимого текстовых подписей трапеции.

Команда «Таблица»

Эта команда имеет следующие варианты:

Таблица|Текст...

Из набранного текста формируется таблица, в каждой ячейке которой размещается отдельная строка текста. Эта таблица вставляется в карту. Форма набора текста позволяет вставлять его из буфера обмена Windows.

Таблица|Параметры объекта

Вставляет в карту таблицу с параметрами помеченного объекта. В таблицу вставляются не все доступные объектам данного слоя параметры, а только те, значения которых ранее были введены для помеченного объекта. В левой колонке таблицы вставляются названия параметров, а в правой - соответствующие им значения.

Таблица|Параметры(Настраиваемая)

Вставляет в карту таблицу с определенными параметрами помеченного объекта, которые можно задать в виде строки формата, например:

P[1] P[2] P[0] вертикальное расположение параметров

P[1] P[2] P[0]/ горизонтальное расположение параметров

Для стандартного вертикального расположения в левой колонке таблицы вставляются названия параметров, а в правой - соответствующие им значения.

Выбрав в форме ввода формата соответствующие настройки можно создать суммарную таблицу для всех помеченных объектов или отдельную таблицу для каждого объекта.

Таблица|Длины

Вставляет в карту таблицу с длинами линий помеченного объекта. В левой колонке таблицы вставляются номера точек, а в правой - длины линий.

Таблица|Длины|Углы

Вставляет в карту таблицу с длинами линий и значениями углов помеченного объекта. В крайней левой колонке таблицы вставляются номера точек, а в остальных - длины линий и дирекционных углов.

Таблица|Координаты XY 

Вставляет в карту таблицу со значениями координат точек помеченного объекта. В крайней левой колонке таблицы вставляются номера точек, а в остальных - соответствующие координаты.

Таблица|Координаты XYZ

Вставляет в карту таблицу со значениями координат точек помеченного объекта. В крайней левой колонке таблицы вставляются номера точек, а в остальных - соответствующие координаты.

Таблица|Координаты|Длины|Углы

Вставляет в карту таблицу со значениями координат точек помеченного объекта, длинами линий и значениями углов помеченного объекта. В крайней левой колонке таблицы вставляются номера точек, а в остальных - соответствующие X,Y координаты точек, длины линий и соответствующие значения смежных с ними углов.

Таблица|Координаты|Длины|Углы внутренние

Вставляет в карту таблицу со значениями координат точек помеченного объекта, длинами линий и значениями внутренних углов помеченного объекта. В крайней левой колонке таблицы вставляются номера точек, а в остальных - соответствующие X,Y координаты точек, длины линий и соответствующие значения смежных с ними внутренних углов.

Таблица|Настраиваемая

Вставляет в карту таблицу значения выбранных параметров заданных строки формата, например: NXYAL*I*.

Возможные значения:

N номер точки

XYZ координаты точки

L длина линии

А дирекционный угол (азимут)

I внутренний угол

a,i дирекционный и внутренний угол до десятых секунды

* подбивать сумму в предыдущей колонке

Символ * обычно указывается после формата длины (L), тогда внизу колонки будет подсчитан периметр объекта.

Таблица|Экспликация

Вставляет в карту таблицу с экспликацией помеченного объекта (объектов). В левой колонке таблицы вставляются слои объектов, находящихся внутри помеченного объекта, а в правой - значения площадей этих объектов.

Таблица|Список смежников

Вставляет в карту таблицу смежных участков и их атрибутов.

Таблица|В центр объекта

Если этот пункт помечен, то все таблицы вставляются в центр объекта, а иначе каждый тип таблицы располагается с разных сторон от объекта.

Вставляемые таблицы помещается в первый найденный табличный слой. Для изменения слоя таблицы после вставки выберите нужное значение в выпадающем списке слоев  на закладке Правка.

Для редактирования содержимого любой таблицы воспользуйтесь функцией Правка|Объект или кнопкой Список точек на закладке Правка.

5.5.9. Команда «Засечки»

Эта команда имеет такие варианты засечек:

Засечки|Точки по промерам

Позволяет добавить новую точку по известным расстояниям (промерам) к двум или трем существующим точкам.

Последовательность действий:

1) Переключиться в режим Сбор.

2) Собрать новый объект, состоящий из двух (трех) точек, расстояния к которым известны.

4) Переключиться в режим Правка.

5) Пометить созданный объект.

6) Выполнить команду Засечки|Точки по промерам.

Программа запросит расстояния к точкам, которые необходимо указать в порядке их регистрации.

Если построение выполняется по двум промерам, то будут созданы две точки пересечения, одну из которой нужно будет удалить стандартными средствами.

Засечки|Угловые пересечения

Используется для определения расстояний, недоступных для непосредственного измерения (например, когда при измерении встречается река, овраг и т.д.). 

Последовательность операций следующая:

1) Пометить объект, на котором будут построены засечки.

2) Пометить базовую линию, от которой будут откладываться углы засечек;

3) Вызвать команду Вставка|Засечки|Угловые пересечения;

4) в появившемся окне ввести список углов (отложенных от базовой линии).

Схема построения угловых пересечений приведена на рисунке:

                         

Засечки|Метод перпендикуляров

Используется при съемке вытянутых объектов, например, каналов, дорог, а также при городских съемках.

Последовательность операций при построении засечек методом перпендикуляров следующая:

1) Пометить объект из 2 точек, задающий базовое направление засечки.

2) Вызвать команду Вставка|Засечки|Метод перпендикуляров.

3) В появившемся диалоге задать расстояние и направление, в котором нужно отложить точки.

Засечки|Вписанная дуга

Для вставки дуги пометьте объект и замаркируйте одну из его точек (пересечение касательных к дуге).

Программа построит вписанную дугу из предыдущей точки к следующей.

Засечки|Описанная дуга

Для вставки дуги пометьте объект и замаркируйте одну из его точек (середина дуги).

Программа построит дугу, проходящую через 3 точки (предыдущую, текущую и следующую).

Засечки|Точки вдоль контура

Используется при проектировании железных, автомобильных дорог (создание отводов).

Последовательность операций при этом следующая:

1) Пометить объект.

2) Маркировать начальную точку (если не замаркирована, то засечки будут строиться от первой точки).

3) Вызвать команду Вставка|Засечки|Точки вдоль контура.

4) Задать расстояние вдоль контура, на котором необходимо отложить точку. Можно задать список расстояний, разделенных пробелами, где первое расстояние отсчитывается вдоль контура, а все последующие по перпендикуляру (+ вправо, - влево).

Засечки|Дуга по радиусу

Используется при проектировании железных, автомобильных дорог.

Последовательность операций при этом следующая:

1) Пометить объект.

2) Маркировать точки, начала и конца дуги.

3) Вызвать команду Вставка|Засечки|Дуга по радиусу.

4) Задать радиус дуги, который может быть положительным (дуга по часовой стрелке) или отрицательным (против часовой стрелки).

5.5.10. Команда «Промеры»

Для вставки промеров пометьте полигон и точку (пункт стояния), после чего выполните эту команду. 

Программа создаст линии из пункта стояния до каждой точки участка и подпишет их длины и дирекционные углы.

Для показа дирекционных углов убедитесь, что помечен флажок Вид|Показывать длины с углами в Сервис|Настройки....

5.5.11. Команда «Внутренние углы»

Данная команда вставляет во все помеченные объекты (полигоны) подписи значений их внутренних углов.

Внутренние углы вставляются в виде объектов в отдельный слой, а подписи значений углов заносятся в параметры этих объектов.

Внутренние углы и их подписи могут редактироваться и удаляться как обычные объекты карты.

5.5.12. Команда «Точки в полигон...»

Команда заполняет помеченные полигоны одиночным условным знаком.

В отличии от автоматического заполнения (площадной условный знак) после выполнения этой команды можно будет передвигать, копировать и удалять каждый условный знак.

Для заполнения площадного объекта условным знаком необходимо:

1) Пометить один или несколько полигонов.

2) Выполнить команду Вставка|Точки в полигон.

Далее на запрос программы выберите слой типа Символ, с нужным одиночным условным знаком и шаг между точками по Х и по Y (в мм).

Укажите вид заполнения: равномерный или шахматный.

После нажатия кнопки ОК полигоны будут заполнены точками с указанным шагом.

5.5.13. Команда «База данных...»

Команда позволяет пополнить атрибутивную часть описания объектов (параметры) информацией из внешней базы данных в формате DBF.

Вставка параметров выполняется по одному или нескольким ключевым полям.

Например, на карте имеются объекты (участки земли) у которых заполнен параметр Кадастровый номер, а параметры Адрес пользователя, Наименование пользователя и др. не заполнены.

Пусть имеется DBF-файл, содержащий следующие поля: Code, Name, Address. Причем, поле Code хранит кадастровые номера участков, а остальные поля соответствующие атрибуты пользователя участка.

Пометьте все объекты, в которые предполагается вставлять данные из внешней базы, и выполните команду Вставка|База данных, после чего возникнет диалог выбора DBF-файла и окно настройки параметров загрузки.

В правой части окна располагается список полей, найденных в DBF-файле, а в левой части - список параметров карты. Установите пометку на ключевое поле Code в списке слева и на параметр Кадастровый номер в списке справа и нажмите кнопку Ключевое.

Далее установите пометку на поле Address в списке слева и на параметр Адрес пользователя в списке справа и нажмите кнопку Связать.

Установите пометку на поле Name в списке слева и на параметр Наименование пользователя в списке справа и нажмите кнопку Связать.

После нажатия кнопки ОК программа найдет для каждого помеченного объекта соответствующую запись DBF-файла (по совпадению поля Code со значением параметра Кадастровый номер) и занесет в остальные параметры объекта данные из соответствующих полей этой записи (Name, Address).

Ключевых полей может быть несколько, например Улица, Дом.

В этом случае заполнение полей будет выполнено только при совпадении обеих значений.

5.5.14. Команда «Блок триангуляции...»

После уравнивания и ориентирования блока в модуле Триада границы всех снимков могут быть вставлены в карту.

После вызова команды вставки появится диалог открытия файла. Выберите в нем TMF-файл проекта триангуляции.

Границы всех снимков блока будут вставлены в отдельный слой как объекты карты, имя файла для соответствующего растра будет занесено в параметр для каждого объекта.

Для открытия растра пометьте границу снимка, переключите правую панель на закладку Инфо и выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на параметре с именем файла.

Вставленный блок можно использовать для автоматического ортотрансформирования всего блока.

Другая область применения - это стереосбор.

Открыв стереопару, вы можете перейти к соседней при помощи клавиш курсора.

В режиме захвата переключение между стереопарами будет производиться автоматически, когда марка выходит за зону перекрытия (если помечен пункт меню Сбор|Автосмена растра).

Вставленный блок триангуляции можно использовать для ЦМР корреляции всех снимков блока (Растр|Восстановление рельефа)

Раздел «Группа»

Команда «Пометить»

Команда помечает все объекты заданной группы. 

Для создания новой группы пометьте объекты, которые хотите в нее занести и выполните Группа|Создать..., после чего введите имя группы.

При выборе команды объекты созданного документа автоматически группируются.

Команда «Список объектов»

Команда может быть использована для просмотра параметров объектов группы в виде текстового списка.

При пометке строки в списке на карте помечается соответствующий объект. Двойной щелчок на элементе списка показывает объект на весь экран.

Параметр в первой колонке может быть изменен прямо в списке. Для его редактирования нажмите F2.

Список можно сортировать по любому из параметров, для этого щелкните мышью на заголовке соответствующей колонки.

Список можно использовать для просмотра всех объектов карты. Для этого пометьте все объекты и выполните Группа|Создать, затем введите имя (например "Вся карта") и воспользуйтесь командой Список Объектов.

Аналогично можно создать группу, содержащую все объекты любого слоя (Пометить|Весь слой).

Команда «Создать»

Для создания новой группы пометьте объекты, которые хотите в нее занести и выполните Группа|Создать..., программа запросит имя.

Команда «Занести помеченные в»

Данная команда очищает существующую группу и заносит в нее помеченные объекты.

В результате ее выполнения группа будет содержать только помеченные объекты.

Команда «Добавить помеченные в»

Данная команда не очищая группу заносит в нее помеченные объекты.

В результате ее выполнения группа будет содержать как помеченные объекты, так и те объекты, которые были в ней ранее.

Команда «Изъять помеченные из»

Данная команда исключает помеченные объекты из группы.

Команда «Переименовать»

Данная команда изменяет имя группы. Состав объектов группы при этом не меняется.

Раздел «Карта»

Менеджер слоёв, команда «Слои...»

Обзор Менеджера слоев

В Менеджере слоев (семантики) можно создавать и редактировать список слоев карты (кроме фиксированных) и устанавливать их атрибуты: толщину, тип и цвет линии, цвет и шаблон закраски, условный знак, доступные для слоя параметры. Также можно записать список слоёв в файл.

Редактирование списка слоев

Для редактирования списка нажмите кнопку Редактирование на верхней инструментальной панели. Пока кнопка нажата, список будет находиться в режиме редактирования. Вы можете свободно перемещаться по списку в этом режиме и модифицировать его содержимое. Используйте клавишу <Ins> для добавления нового слоя. Нажатие <Enter> в последней строке списка вызывает то же действие. Используйте правую кнопку мыши для вызова контекстного меню с функциями редактирования.

По завершению редактирования нажмите кнопку Редактирование повторно.

Режим редактирования необходим только для изменения наименований слоев. Прочие операции: копирование, удаление и вставка -  доступны по правой кнопке мыши в обычном режиме, так же как изменение атрибутов слоев.

Сортировка списка слоев

Последовательность изображения слоев в Менеджере может быть изменена. Для этого необходимо вызвать контекстное меню Менеджера (щелчок правой кнопкой мыши на списке слоев) и в нем выбрать пункт Сортировать, в котором выбрать один из подпунктов: По ID (по коду), По имени или По числу объектов. При сортировке по коду слои будут размещены в порядке возрастания их идентификатора, при сортировке по имени слои будут расположены в алфавитном порядке.

Установка атрибутов (графического представления) слоев

Для изменения атрибутов слоя (слоев) пометьте требуемые слои и воспользуйтесь элементами управления на правой инструментальной панели. Все ее пространство разбито на следующие группы:

Атрибуты линии (Line Attributes):

 

Используйте выпадающий список цветов для задания цвета линии из стандартной палитры Windows.

 

Используйте выпадающий список стандартных шаблонов для задания типа линии.

 

Используйте поле редактирования для задания толщины линии на бумаге в десятых долях миллиметра.

 

Используйте кнопку для вызова расширенного диалога определения цвета (Не из стандартной палитры Windows).

Тип слоя (Layer Style):

Используйте выпадающий список для задания типа помеченного слоя (слоев).

Поддерживаются следующие типы слоев:

Полигон/Полилиния (Polygon/Polyline)

Отображается как последовательность точек объекта, соединенных прямыми линиями. Этот тип имеет подавляющее большинство картографических объектов.

Для того, чтобы различать полигоны и полилинии, поставьте флажок Только полигоны для тех слоев, которые содержат только полигоны. Этот признак применяется при экспорте в некоторые форматы (например, ArcView Shapefile, Panorama TXF).

Полигон/Полилиния гладкая (Polygon/Polyline Smoothed)

Отображается как последовательность точек объекта, соединенная плавными линиями, которые не обязательно проходят через все точки объекта.

Этот тип обычно назначают для горизонталей.

Пикет (SpotHeight)

Отображается в виде точки. Этот тип назначают отметкам высот, глубин и пр.

Одиночный символ (Symbol)

Отображается в виде точки (одиночного условного знака).

Этот тип имеют колодцы, одиночные деревья, столбы и т.д. и т.п.

Рамка и легенда (Frame and Legend)

Отображается так же, как и Полигон/Полилиния, однако слои с таким типом не отсекаются по рамке при выводе карты на печать. Такой тип используют для элементов зарамочного оформления.

Таблица (Table)

Отображается в виде таблицы, содержащей одну или несколько колонок текста. Атрибуты линии, описанные выше, определяют вид сетки таблицы. Для того, чтобы сетка была невидима, нужно присвоить слою пустой тип линии. Атрибуты заливки определяют фон (или прозрачность фона) таблицы.

Шрифт текста в таблице задается в группе Атрибуты шрифта на панели справа.

Сетка ЦМР (DEM-Grid)

Отображается в виде регулярной или нерегулярной сетки высот (цифровой модели рельефа).

Сетка высот создается процедурой восстановления рельефа по растровой стереопаре (Растр|Восстановление рельефа) или при помощи интерполяции из существующих контуров и пикетов (ЦМР|Создать ЦМР).

Триангуляционная сеть (TIN)

Представляет собой сеть триангуляции Делоне, которая строится по существующим пикетам командой ЦМР|Создать TIN. Сеть триангуляции может использоваться для построения горизонталей.

Разбивка по листам (Print Layout)

Отображается в виде квадратов либо прямоугольников, содержащих углы рамки листа карты.

Разбивка по листам вставляется в карту командой Вставить|Разбивка на листы, а для установки рамки в качестве текущей используйте Карта|Установить рамку.

Объекты разбивки по листам не выводятся на принтер при распечатке.

Группа слоев (Group Layout)

Данный тип слоя используется при экспорте в некоторые форматы файлов, например ArcView Shapefile, где объекты каждого слоя (покрытия) хранятся в отдельном файле. Создание групп позволяет уменьшить число создаваемых при экспорте файлов объединяя в группы сходные слои.

Например, на карте есть объекты, собранные в слоях: Лес высокоствольный, Лес низкоствольный, Кустарник, Залесенная местность и т.д. Тогда при экспорте в ArcView Shapefile для каждого слоя будет создан отдельный файл.

Объедините похожие слои в группу. Для этого создайте группу Растительность, в которую занесите все вышеуказанные слои. Теперь при экспорте будет создаваться файл Растительность, в который будут занесены объекты всех слоев, входящих в группу.

 Атрибуты закраски (Brush Attributes):

 

Используйте выпадающий список цветов для задания цвета закраски из стандартной палитры Windows.

 

Используйте выпадающий список стандартных шаблонов для задания типа закраски.

 

Используйте эту кнопку для выбора BMP-файла в качестве шаблона закраски объектов. Размер шаблона — 8 на 8 точек. Если изображение в BMP-файле имеет больший размер, то используется его левая верхняя часть.

 

Используйте эту кнопку для вызова расширенного диалога определения цвета (не из палитры Windows).

Статус слоя (Layer State):

Используйте список для изменения статуса помеченного слоя (слоев). Слой может находиться в одном из следующих состояний:

Статус Доступные операции

Редактируемый (Editable) Разрешены все операции над объектами данного слоя.

Помечаемый (Selectable) Объекты данного слоя видимы и могут быть помечены, однако не могут редактироваться.

Видимый (Visible) Объекты данного слоя видимы, однако не могут ни помечаться, ни редактироваться.

Невидимый (Hidden) Объекты данного слоя не отображаются на карте и не могут ни помечаться, ни редактироваться.

Диапазон видимости слоя (Visible Scale Range):

Используйте два выпадающих списка для задания самого крупного и самого мелкого масштаба карты, для которых будет происходить отображение данного слоя.

Установка параметров (полей базы данных), доступных для слоя

 

Для изменения параметров, которые доступны для помеченного слоя (слоев), воспользуйтесь кнопкой на верхней инструментальной панели.

В вызванном окне слева находится список всех параметров карты, а справа — параметры, доступные для данного слоя или слоев.

Пометьте требуемые параметры в левом списке, а затем используйте кнопку Copy для переноса их в правый. Аналогично, пометив слои в правом списке, можно вернуть их с помощью кнопки Remove. Кнопка Copy All позволит перенести все параметры из левого списка в правый, а Remove All — очистить правый список. Используйте также двойной щелчок левой кнопкой мыши на любом из параметров для переноса его из одного списка в другой.

Для добавления новых параметров в список используйте Менеджер параметров.

Выбор условного знака для слоя

 

Для изменения условного знака, помеченного слоя (слоев) воспользуйтесь кнопкой на верхней инструментальной панели. В вызванном окне высветятся все условные знаки карты.

Для редактирования библиотеки условных знаков карты используйте Менеджер условных знаков.

Наряду с изображением условного знака присутствует также и его тип, один из следующих:

Тип знака Объекты, для которых используется

Ordinal (Одиночный) Например: колодец, фонарь, репер;

Linear (Линейный) Например: ограда, граница, откос;

Areal (Площадной) Например: газон, растительность, сад;

Oriented linear (Линейно-ориентированный) Например: линии электропередач;

Scalable linear (Линейно-масштабируемый) Например: откос, подпорная стенка;

Сorner Ordinal (Одиночно-угловой) Например: мост, беседка, навес на столбе;

Corner Linear (Линейно-угловой) Например: кварталы проектируемые;

Double Linear (Двулинейный) Например: дороги, шоссе, каналы немасштабные;

Shading Absolute (Штриховка абсолютная) Например: болото, солончак;

Shading Relative (Штриховка относительная) Например: строения нежилые огнестойкие.

Пометьте  необходимый условный знак и нажмите кнопку OK. Используйте также двойной щелчок левой кнопкой мыши на любом из знаков для его выбора и закрытия окна условных знаков.

Запись и чтение списка слоев из файла

 

Для записи списка слоев в текстовый файл используйте кнопку записи, а затем укажите имя файла, в который хотите записать список.

 

Для чтения списка слоев из текстового файла используйте кнопку чтения, а затем укажите имя файла, в котором находится список.

Перекодировка

Позволяет изменить коды (ID) всех слоев загрузив их из списка перекодирования.

Создайте в текстовом редакторе (блокноте) файл, содержащий две колонки цифр, разделенных пробелом или знаком табуляции. В левой колонке должны быть старые (текущие) коды слоев, а в правой - новые коды.

Для перекодирования нажмите кнопку Перекодировка и укажите имя созданного текстового файла.

 Перетаскивание

Активизирует режим перетаскивания слоев, для упорядочивания списка. После входа в этот режим используйте щелчок левой кнопкой мыши на любом слое и перетяните его в новую позицию удерживая кнопку мыши нажатой.

 Фильтр

Эта команды позволяет оставить в списке только определенный вид слоев (площадные, линейные, и т.д.) временно скрыв все остальные.

Фиксированные (служебные) слои

Слои с кодами, меньшими и равным нулю, являются фиксированными. Эти слои зарезервированы для некоторых категорий объектов: помеченных, удаленных и пр. Вы можете изменять атрибуты этих слоев для задания способа отображения таких объектов на экране.

Существуют следующие фиксированные слои:

Слои Предназначение

Selected objects: Помеченные объекты (красный цвет линии по умолчанию);

Deleted objects: Удаленные объекты (слой невидим по умолчанию);

Hidden objects: Невидимые объекты (слой которых имеет статус невидимости);

Service layer: Служебный слой (рамка, опорные точки и пр.);

Советы:

Если пометить объект на карте, а затем вызвать Менеджер слоев,  пометка устанавливается на слой, к которому принадлежит объект.

Двойной щелчок левой кнопкой мыши на списке слоев или в левом верхнем углу списка помечает все слои (кроме служебных).

Менеджер параметров, команда «Параметры...»

Обзор Менеджера параметров

В Менеджере параметров (полей базы данных) создается и редактируется список всех доступных объектам карты параметров (кроме фиксированных), задаются их типы и устанавливаются атрибуты отображения в виде подписей на карте.

Параметры объектов могут выноситься на карту в виде подписей и, в этом случае, они будут иметь атрибуты шрифта и заливки, заданные в Менеджере параметров.

Работа со списком параметров очень похожа на работу со списком слоев (в Менеджере слоёв).

Редактирование списка параметров

 

Для редактирования списка нажмите кнопку на верхней инструментальной панели. Пока кнопка нажата, список будет находиться в режиме редактирования. Вы можете свободно перемещаться по списку в этом режиме и модифицировать его содержимое. Используйте клавишу <Ins> для  добавления параметра. Нажатие <Enter> в последней строке списка вызывает то же действие. Используйте правую кнопку мыши для вызова контекстного меню с функциями редактирования. По завершению редактирования нажмите кнопку повторно.

Режим редактирования необходим только для изменения наименований параметров. Прочие операции: копирование, удаление и вставка доступны по правой кнопке мыши и в обычном режиме, так же как изменение атрибутов.

Сортировка списка параметров

Последовательность параметров в списке может быть изменена. Для этого необходимо вызвать контекстное меню Менеджера (щелчок правой кнопкой мыши на списке параметров) и в нем выбрать пункт Сортировка, в котором выбрать один из подпунктов: По ID (по коду) и По имени.

При сортировке по идентификатору параметры будут размещены в порядке возрастания идентификатора, при сортировке по имени, параметры будут расположены в алфавитном порядке.

Установка атрибутов (графического представления) параметров

Для изменения атрибутов пометьте требуемые параметры и воспользуйтесь элементами управления на правой инструментальной панели.

Все ее пространство разбито на следующие панели:

Тип параметра (Parameter Style):

 

Используйте этот выпадающий список для задания типа помеченного параметра (параметров). Поддерживаются следующие типы:

Тип параметра Назначение

Байт, Слово, Целое Предназначены для хранения целочисленных значений, которые ограничены диапазонами 0..255, 0..65535 и -2147483648 .. 2147483647 соответственно.

 Примечание: Рекомендуем всегда использовать тип Целое для целочисленных значений.

Вещественное Предназначен для хранения вещественных чисел (содержащих целую и дробную части).

Строка Предназначен для хранения текстовой строки.

Логическое Предназначен для хранения логических значений Истина/Ложь (Да/Нет).

Файл Содержит ссылку на любой внешний файл. Это может быть текстовый, графический, звуковой или любой другой файл, связанный с объектом. При его активизации будет автоматически запущено соответствующее Windows-приложение. Эта возможность позволяет связать объект карты с большим объемом разнородных данных, например для создания Multimedia-карт.

Список Предназначен для параметров задаваемых собственным классификатором (списком возможных значений). Для редактирования списка используйте команду Свойства контекстного меню списка параметров.

Таблица Предназначен для параметров задаваемых списком значений состоящих из одной и более колонок.

Атрибуты заливки (Brush Attributes):

 

Используйте выпадающий список цветов для задания цвета закраски подписи из стандартной палитры Windows. Если необходимо, чтобы подпись "затирала" нижележащие объекты (подпись горизонтали), то укажите в качестве цвета закраски — белый.

 

Используйте выпадающий список стандартных шаблонов для задания типа закраски.

 

Используйте эту кнопку для вызова расширенного диалога определения цвета (не из палитры Windows).

Статус параметра (Parameter State):

Используйте список для изменения статуса помеченного параметра (параметров). Параметр может находиться в одном из следующих состояний:

Статус параметра Доступные операции

Редактируемый (Editable): Разрещены все операции над параметром.

Помечаемый (Selectable): Подписи данного параметра видимы и могут быть помечены, однако не могут редактироваться.

Видимый (Visible): Параметры видимы, однако не могут ни помечаться, ни редактироваться.

Невидимый (Hidden): Подписи данного параметра не отображаются на карте и не могут ни помечаться, ни редактироваться.

Диапазон видимости параметра (Visible Scale Range):

Используйте два выпадающих списка для задания самого крупного и самого мелкого масштабов карты, для которых еще будет происходить отображение данного параметра.

Установки шрифта для подписей параметра

Настройки шрифта для подписей помеченного параметра можно изменить в группе Атрибуты шрифта.

В этой группе из выпадающего списка можно выбрать тип шрифта, с помощью прокручивающегося поля ввода задать размер шрифта и выбрать один из стандартных цветов Windows для подписи.

Выбранный шрифт будет использован в качестве шрифта по умолчанию при создании подписей помеченного параметра (параметров). Размер шрифта для конкретной подписи можно изменить прямо на карте (см. Операции с подписями).

 

Нажмите эту кнопку для вызова стандартного диалогового окна Windows для выбора шрифта. В этом окне кроме выбора типа, размера и цвета шрифта можно также указать стиль шрифта (обычный, жирный, курсив), и т.п.

 

Используйте эту кнопку для вызова расширенного диалога определения цвета.

Задание маски форматирования параметра

На верхней инструментальной панели Менеджера находится поле Маски, в котором вы можете ввести маску форматирования помеченного параметра (параметров), или выбрать одну из стандартных масок, находящихся в списке:

Маски форматирования это шаблоны представления значения параметров на панели Инфо, на карте, в отчетах и пр. Маски применимы только к параметрам типа Вещественное и Строковое.

Маски вещественных параметров

Числовые маски в основном используются для задания количества знаков после запятой, а также для изменения единиц измерения параметра (например, из квадратных метров в гектары).

В масках для Вещественных параметров можно использовать следующие символы:

Символ . (точка) указывает программе, что на этой позиции находится символ-разделитель целой и дробной части числа (точка или запятая зависит от настройки Windows Язык и стандарты).

Символ 0 (ноль) указывает программе, что на этой позиции обязательно должна находиться цифра, если в значении параметра на указанном месте нет значащей цифры, то на этом месте будет выводиться 0.

Символ # указывает программе, что на этой позиции может находиться цифра, в том случае, если она - значащая.

Например, если параметр принимает значения 5.1, 3.14, 7.7252, и задана маска 0.00 (два обязательных знака после запятой), то он будет выводиться соответственно как 5.10, 3.14, 7.73.

При установленной маске 000.000 (три обязательных знака перед запятой и три после запятой) значения будут выводиться как 005.100, 003.14, 007.725.

При установленной маске 0.## (два необязательных знака после запятой) значения будут выводиться как 5.1, 3.14, 7.73.

Для подписей пикетов обычно используется маска 0.00, а для подписей горизонталей - 0.##.

Маски строковых параметров

Маска строковых параметров позволяет контролировать правильность заполнения и находить ошибки. Если для определенного параметра заполнено поле маски, то значения параметров, которые не соответствуют заданной маске, будут подсвечены красным цветом в таблице параметров объектов на закладке Инфо правой панели.

В маске строкового параметра допускаются следующие символы и их комбинации:

* - любое текстовое или числовое значение (допускается пустое);

# - только числовое значение (пустое не допускается);

, - разделитель частей параметра по умолчанию (или другой как описано ниже).

Например, маска "*, *, *" описывает параметр, который должен состоять из трех частей, разделенных запятыми.

Маска "#, *, *, *" определяет параметр из четырех частей, причем первая часть должна быть целочисленной.

Дополнительно можно указывать минимальную, максимальную или фиксированную длину каждого фрагмента.

Например, "#8" задает целочисленный параметр, состоящий из 8 цифр, а "* > 0" задает любую непустую строку. Для контроля правильности заполнения календарных дат служат маски вида ##.##.####, ##/##/## и др.

Для задания значения по умолчанию каждой части параметра используйте =значение.

Маска также может явно задавать значение разделителя, если он отличен от запятой. Для этого первым символом маски должен быть символ-разделитель, отделенный от маски при помощи "|".

Например, маска " |, *, *, *" определяет параметр, состоящий из трех частей, разделенных пробелом. Такую маску удобно использовать для контроля фамилии имени отчества.

Параметры, состоящие из нескольких частей, удобнее вводить (редактировать) при помощи формы ввода. Для ее вызова нажмите кнопку , которая появится на закладке Инфо для всех строковых параметров, у которых заполнено поле маски.

Также можно использовать двойной щелчок левой кнопки мыши в поле ввода соответствующего параметра. Форма ввода позволяет отдельно вводить и редактировать каждую часть параметра (поле).

Для облегчения ввода можно присвоить имена всем полям ввода.  Для этого в конце маски нужно добавить список имен полей, отделив его символом @ и разделив имена между собой символом |.

Примеры масок:

|***@Фамилия|Имя|Отчество

#3=804,*=Винницкая*,*,*,*,*,*@Код|Область|Район|Город|Улица|Дом|Корпус|Квартира

##.##.####,##.##.####@Дата начала|Дата окончания

Существуют следующие фиксированные параметры:

Line Length[N] Длины линий в объекта (параметр-массив).

Points number[N] Номера точек в объекте (параметр-массив).

Count Количество точек в объекте.

Layer ID Идентификатор слоя объекта.

Object ID Идентификатор объекта.

Слой (Layer): Наименование слоя объекта.

X: Координата X центра объекта.

Y: Координата Y центра объекта.

Z: Координата Z центра объекта.

Длина (Length): Длина (периметр) объекта (сумма длин составляющих его линий).

Площадь (Area): Геометрическая площадь объекта.

Производные параметры

Можно создавать параметры, значения которых являются производными от значений других параметров. Например, отметки высоты горизонталей и пикетов должны иметь различные атрибуты: цвет, размер шрифта, маску и т.п. Однако имеется всего один фиксированный параметр высоты (Z). В этом случае вы можете создать второй параметр, производный от высоты.

Для этого создайте новый параметр, имя которого  "=P[-2] Высота горизонтали"

Первая часть названия такого параметра =P[-2] (до первого пробела) указывает, что значение параметра будет равно значению параметра с номером -2 (то есть значению высоты Z).

Далее (после пробела), следует произвольное имя параметра (в нашем случае Высота горизонтали).

Настройте желаемые атрибуты шрифта для созданного параметра.

Сделайте параметр Z (фиксированный) доступным для слоя пикетов, а вновь созданный - для слоя горизонталей. Вынесите эти параметры на карту. Теперь высоты горизонталей будут иметь свои правила отображения (коричневый цвет, маска 0.##), а высоты пикетов - свои, но в каждом случае их значения будут равны значению параметра Z.

При вводе имен производных параметров можно ссылаться не только на фиксированные параметры. Просто укажите в квадратных скобках идентификатор нужного вам параметра.

Например, имя "=P[10],P[11],P[12]" создаст суммарный параметр из значений параметров с номерами: 10, 11 и 12, разделенных запятыми.

Для вещественных и целочисленных параметров можно вводить формулы, вычисляющие значение, производное от нескольких параметров, например =P[0]*P[25], =P[15]+P[17], =P[20]/P[41].

При создании подобных формул для производных параметров используйте символы + (плюс), - (минус), * (умножить) и / (разделить).

Использование функций в производных параметрах

Функции, которые можно использовать в создании производных параметров зависят от типа создаваемого параметра (строковый или вещественный).

Функции для вещественных параметров:

Delta X

Размах объекта по Х-координате.

Delta Y

Размах объекта по Y-координате.

Delta Z

Размах объекта по Z-координате.

SlopeAngle

Вертикальный угол уклона объекта.

SlopeDir

Дирекционный угол направления уклона объекта.

MapScale

Масштаб карты.

Latitude

Широта центра объекта, т.е. перевод текущей координаты X в градусы широты.

Longitude

Долгота центра объекта, т.е. перевод текущей координаты Y в градусы широты.

Примечание: Удобно использовать для формирования подписей углов рамок, километровой сетки, и пр.

AreaDeviation

Cреднеквадратическая ошибка вычисления площади объекта.

Вычисляется исходя из условия, что точность определения координат объекта составляет 1 метр.

Для приведения ошибки ее нужно умножить на реальную точность определения координат объектов карты.

Например =AreaDeviation*0.1 даст ошибку площади для точности определения координат в 0.1 м.

Функции для строковых параметров:

Для строковых параметров доступна операция сложения (объединения). Например, если параметр с номером 3 хранит название улицы, а параметр 4 номер дома, то для получения суммарного адреса создайте следующий параметр =P[3]_[P4] Адрес. Символ подчеркивания "_" используется здесь для замены символа пробел и он будет автоматически заменен пробелом при форматировании значений.

Существует также ряд функций для склонения собственных имен:

(пусть, параметр P[5] содержит фамилию: Иванов Петр Васильевич)

FIO(P[5]) 

Переводит фамилию, имя, отчество в фамилию с инициалами в именительном падеже (Иванов П. В.);

FIR(P[5])

Переводит фамилию, имя, отчество в фамилию с инициалами в родительном падеже (Иванова П. В.);

FID(P[5])

Переводит фамилию, имя, отчество в фамилию с инициалами в дательном падеже (Иванову П. В.);

ROP(P[5])

Переводит ФИО полностью в родительный падеж (Иванова Петра Васильевича);

DAP(P[5])

Переводит ФИО полностью в дательный падеж (Иванову Петру Васильевичу).

Правила перевода этих функций задаются следующими текстовыми файлами:

Names.txt

Содержит список всех мужских имен в именительном падеже.

Rod.txt

Содержит варианты склонения окончаний в родительный падеж для женских и мужских имен и фамилий.

Dat.txt

Содержит варианты склонения окончаний в дательный падеж для женских и мужских имен и фамилий.

Функция GET 

Выполняет выделение частей параметра по запятым и пробелам.

Например, пусть параметр P[24] содержит строку:

'804, Киевская, Васильковский, пгт. Глеваха, ул. Петра Запорожца, 1, 4',

тогда:

GET([1,P[24]]) вернет '804' (первый фрагмент, деленный по запятым)

GET([5,P[24]]) вернет 'ул. Петра Запорожца' (пятый фрагмент, деленный по запятым)

GET([5/1,P[24]]) вернет 'ул.' (из пятого фрагмента берется первая часть до пробела)

GET([5/-1,P[24]]) вернет 'Петра Запорожца' (из пятого фрагмента берется все, кроме первой части)

Функция CUT

Выполняет выделение частей параметра по позиции.

Например, пусть P[26]='2567410028' тогда:

CUT(1,3,P[26]) вернет '256' (три символа, начиная с первого)

CUT(4,2,P[26]) вернет '74' (два символа, начиная с четвертого)

Менеджер условных знаков, команда «Условные знаки...»

Обзор возможностей Менеджера условных знаков

Менеджер условных знаков служит для создания и редактирования векторных условных знаков, которые затем можно присваивать различным слоям карты.

Ниже подробно описаны возможности Менеджера условных знаков.

Окно Менеджера условных знаков

Менеджер условных знаков представляет собой окно, предназначенное для просмотра и редактирования условных знаков. В верхней части окна расположена панель инструментов, на которой расположены кнопки, нажимая на которые можно совершать различные операции над знаками.

В правой части окна расположена панель с двумя закладками: Symbols (знаки) и Edit (редактирование). На первой находится каталог с изображениями всех условных знаков текущей библиотеки, а на второй можно осуществлять различные настройки, касающиеся текущего условного знака. Оставшуюся часть окна занимает рабочая область, на которой и производится редактирование знака.

Кроме того, в Менеджере можно вызывать контекстные меню (щелчком правой кнопки мыши), как для редактируемого знака (щелчок на рабочей области), так и для всей библиотеки (щелчок на каталоге условных знаков).

В нижней части окна находятся кнопки OK (выход с сохранением всех изменений библиотеки знаков), Cancel (выход с отменой всех произведенных изменений) и Help (вызывает эту страницу помощи).

Возможности Менеджера условных знаков описаны подробнее ниже.

Создание условного знака

Чтобы создать новый условный знак, нажмите на указанную кнопку на верхней панели инструментов Менеджера или выполните команду New (новый) контекстного меню каталога условных знаков (вызывается щелчком правой кнопки мыши на каталоге знаков). При этом создается новый (пустой) условный знак. Центральная часть рабочей области ограничивается красной линией, показывая текущие размеры знака (при создании знака по умолчанию 2х2 мм). В центре рабочей области появляется перекрестие из двух зеленых линий, указывающее точку привязки знака.

Выбор типа условного знака

После создания условного знака укажите его тип, который можно выбрать из ниспадающего списка на верхней панели инструментов Менеджера:

Возможны следующие значения:

Тип знака Объекты, для которых используется

Ordinal (Одиночный) Например: колодец, фонарь, репер;

Linear (Линейный) Например: ограда, граница, откос;

Areal (Площадной) Например: газон, растительность, сад;

Oriented linear (Линейно-ориентированный) Например: линии электропередачи;

Scalable linear (Линейно-масштабируемый) Например: откос, подпорная стенка;

Сorner Ordinal (Одиночно-угловой) Например: мост, беседка, навес на столбе;

Corner Linear (Линейно-угловой) Например: кварталы проектируемые;

Double Linear (Двулинейный) Например: дороги, шоссе, каналы внемасштабные;

Shading Absolute (Штриховка абсолютная) Например: болото, солончак;

Shading Relative (Штриховка относительная) Например: строения нежилые огнестойкие.

Для того чтобы создать Линейный условный знак, выберите точку привязки в крайнем левом углу объекта.

Длина условного знака определяет шаг его повторения.

Точка привязки Площадного условного знака, как правило, располагается в центре.

Линейно-ориентируемый условный знак отличается от Линейного тем, что он не тиражируется с постоянным шагом, а рисуется на каждой точке объекта (например, на каждой столбе ЛЭП).

На каждой точке объекта за исключением первой и последней знак отображается дважды: в направлении предыдущей и последующих точек.

Линейно-масштабируемый условный знак используется для объектов типа откос, подпорная стенка и т.д. Чтобы его создать, выполните такую последовательность операций:

1) Выберите точку привязки в левом крайнем углу объекта;

2) Проведите сверху вниз служебную линию, которая будет определять высоту условного знака (предел масштабирования);

3) Проведите остальные линии условного знака.

Задание размеров условного знака

Для того, чтобы задать размеры знака, нужно переключиться на закладку Edit на правой панели Менеджера, и ввести значения в поля ввода Length (длина) и Height (ширина) в группе Dimensions (размеры):

Рисование условного знака

После того, как создан пустой условный знак, необходимо создать геометрические фигуры (элементы), из которых он будет состоять. Чтобы начать рисовать отдельный элемент, нажмите на одну из указанных выше кнопок, для выбора требуемого режима рисования.

Режимы рисования:

 Полилиния

 Прямоугольник

 Окружность

 Полукруг

Пометка элементов знака

Все операции над элементами знака можно производить только тогда, когда они помечены. Для того, чтобы пометить элемент условного знака, просто щелкните левой кнопкой мыши на рабочем поле вблизи нужного элемента. Он пометится (сменит свой цвет на красный). Если пометился не тот элемент, который был нужен, значит, он находится ближе к месту, на котором вы щелкнули. Попробуйте щелкнуть еще ближе к требуемому элементу. После пометки нужного элемента вы можете производить над ним различные операции редактирования: удалить весь элемент, удалить или переместить одну или несколько его точек, переместить весь элемент в другое место, установить атрибуты изображения знака.

Если какой-либо элемент уже помечен, а вы помечаете другой элемент, то пометка с ранее помеченного элемента снимается и переходит на элемент, помеченный последним. Таким образом, при обычном способе пометки может быть помечен только один элемент. Если необходимо пометить несколько элементов, то пометьте первый из них обычным способом, а все следующие помечайте, удерживая клавишу <Ctrl>. При этом пометка с ранее помеченных объектов сниматься не будет. Сигналом того, что действует режим множественной пометки, служит знак + около стрелки указателя мыши, который появляется при нажатии клавиши <Ctrl>.

 Пометка

С помощью этой кнопки вы можете перемещать пометку последовательно с одного на другой элемент. Таким образом можно помечать элементы которые трудно пометить с помощью мыши. Пометив любой элемент, щелкайте мышью на этой кнопке до тех пор, пока пометка не переместится на нужный объект.

Изменение формы существующих элементов знака

Иногда бывает необходимо исправить форму элемента, то есть передвинуть одну или несколько точек полилинии или прямоугольника, увеличить радиус окружности или полукруга, изменить ориентацию полукруга, или же переместить весь элемент в другое место, не изменяя его контуров. Это делается следующим образом:

1) Пометьте элемент, который нужно изменить.

2) Наведите элемент на одну из точек поворота (для полилинии), одну из вершин (для прямоугольника), любую точку на окружности или на один из концов диаметра полукруга. При этом курсор примет форму кружка с расходящимися от него по диагонали стрелками.

3) Нажмите левую кнопку мыши, и, удерживая ее в нажатом состоянии, передвигайте курсор в нужную позицию. При этом точка вместе с соседними линиями (полилиния/прямоугольник) будет перемещаться, окружность или полукруг будут растягиваться/сжиматься.

4) Когда нужное положение достигнуто, отпустите левую кнопку мыши. Элемент зафиксируется в новом положении.

Таким образом, при редактировании построенного ранее элемента знака следует сперва его пометить, а затем передвигать его точки в нужном направлении, также как и при построении элемента. Разница заключается только в том, что при движении точек существующего элемента нужно удерживать левую кнопку мыши.

Если необходимо удалить точку полилинии, нужно выполнить шаги 1 и 2, а затем нажать клавишу Delete (Del). Точка с прилегающими линиями будет удалена.

 Режим перемещения

Если вы хотите передвинуть один или несколько элементов целиком, щелкните на этой кнопке на верхней панели инструментов. Пометьте нужный элемент (элементы), наведитесь на одну из его точек и переместите элемент в новую позицию нажав и удерживая левую кнопку мыши.

Чтобы выключить режим движения объектов, снова щелкните на этой кнопке.

Изменение атрибутов элементов знака

Для изменения атрибутов, созданных ранее одного или нескольких элементов, нужно их пометить, а затем переключиться на закладку Edit на правой панели Менеджера. На ней находятся две группы:

Группа атрибутов линии

Здесь вы можете выбрать один из стандартных цветов для изображения контуров элемента в ниспадающем списке Color и изменить толщину линии условного знака (в десятых долях миллиметра) с помощью поля ввода Width.

Диалог расширенного выбора цвета для линий помеченных элементов.

Группа атрибутов заливки 

Здесь вы можете выбрать один из стандартных цветов для заливки элемента (если его контур замкнутый) в ниспадающем списке Color и выбрать один из стандартных шаблонов заливки условного знака с помощью ниспадающего списка Style.

Диалог расширенного выбора цвета заливки помеченных элементов

Изменение порядка отображения элементов знака

Иногда бывает необходимо, чтобы какой-либо элемент был изображен поверх других или, наоборот, позади других. Это позволяет предотвратить нежелательное "затирание" одних элементов другими.

Для того, чтобы элемент изображался поверх всех элементов, пометьте его, вызовите контекстное меню и выберите команду Bring to Front (на передний план).

Для того, чтобы элемент изображался позади всех элементов, пометьте его, вызовите контекстное меню и выберите команду Send to Back (на задний план).

Управление сеткой в рабочей области

Для настройки изображения сетки в рабочей области переключетесь на закладку Edit правой панели и задайте в группе Grid (сетка) требуемые параметры.

В поле ввода Size (размер) введите размер шага сетки в мм. По умолчанию это значение равно 0.1 мм.

Пометив пункт Show grid (показывать сетку), вы включаете режим изображения сетки на рабочем поле. Сетка очень полезна при построениях элементов знака, так как с ее помощью можно легко определять размеры элементов знака. По умолчанию этот режим включен.

Пометив пункт Snap to grid (привязывать к сетке), вы включаете режим привязки элементов к сетке. Когда этот режим включен, то при построении элементов или при передвижении их точек они могут передвигаться только в узлы сетки, ближайшие к точке, на которую указывает курсор.

Установка точки привязки знака

 Привязка

Эта кнопка включает режим выбора точки привязки знака. Точка привязки указывает ту точку знака, которая при изображении его на карте будет совмещена с точкой объекта карты. Для указания точки привязки нужно навести курсор на требуемую точку рабочего поля и щелкнуть на ней левой кнопкой мыши. После указания точки привязки этот режим выключается автоматически.

Разбиение элементов знака на группы

 Группировка

Эта кнопка служит для группирования помеченных элементов знака. Это необходимо для площадных условных знаков, для лучшего заполнения полигонов.

Часто случается так, что при заполнении объекта знаками, у самой границы объекта уже не хватает места на изображение всего условного знака. В таком случае, если элементы не были разделены на группы, знак не будет изображен совсем. Однако, если вы объедините элементы знака в такие группы, элементы которых будут одновременно видимы или невидимы, тогда программа в случае, если не хватает места на изображение всего знака, будет пытаться изобразить каждую из групп отдельно и может изобразить хотя бы часть, если нет места для всего знака.

Пометьте элементы, которые хотите сгруппировать, а затем нажмите на указанную кнопку. Далее пометьте элементы, которые хотите отнести к другой группе, нажмите на эту кнопку, и т.д.

Операции над группами знаков и всей библиотекой

Выбор условного знака для редактирования

Когда вам нужно отредактировать условный знак, который уже существует в текущей библиотеке, его надо пометить в каталоге знаков (на правой панели Менеджера - закладка Symbols). Пометка осуществляется щелчком левой кнопкой мыши на изображении нужного знака или передвижением пометки с помощью клавиш управления курсором. При этом знак увеличено изображается в рабочей области и доступен для редактирования, а в каталоге изображение знака стает помеченным (синим цветом).

Для выполнения операций удаления и копирования часто нужно пометить не один, а много знаков в каталоге. Возможна только последовательная пометка нескольких знаков, то есть пометка ряда знаков по горизонтали, по вертикали или прямоугольной области каталога. Для этого пометьте самый верхний из нужных знаков, затем нажмите и удерживайте клавишу Shift и двигайте мышь (или нажимайте клавиши управления курсором) в направлении самого нижнего знака из группы. Вся группа будет выделена. Когда все нужные знаки будут помечены, отпустите левую кнопку мыши. Пометка зафиксируется на нужной группе знаков, а в рабочей области будет изображен знак, который был помечен первым. Теперь с помеченными знаками можно производить операции вырезания, копирования и вставки.

Операции над помеченными условными знаками

Над помеченными условными знаками возможны следующие операции, которые вызываются нажатием следующих кнопок на инструментальной панели:

 Вырезать

 Копировать

 Вставить

 Загрузить

Доступны следующие форматы файлов:

Digitals for Windows 32bit Library   расширение .slb - библиотека условных знаков Digitals.

DOS-Digitals Library расширение .idx - библиотека знаков старой версии Digitals.

 Сохранить

Доступны следующие форматы файлов:

Digitals for Windows 32bit Library   расширение .slb - библиотека условных знаков Digitals.

DOS-Digitals Library расширение .idx - библиотека знаков старой версии Digitals.

Команда «Система координат...»

Команда используется для пересчета координат всех объектов карты из одной системы координат в другую.

Возможны такие варианты пересчета:

Плоская-Плоская

Одна плоская система координат пересчитывается в другую с использованием от 1 до 4 точек, задаваемых в старой и в новой системе. В зависимости от числа точек пересчет использует преобразование, включающее сдвиг, разворот и масштабирование, а, при необходимости, перестановку координатных осей.

Плоская-Сферическая (широта/долгота)

Плоская система (Гаусса-Крюгера) пересчитывается в географическую систему координат (широта, долгота в градусах) с использованием указанного эллипсоида.

Сферическая (широта/долгота)-Плоская

Географическая система координат пересчитывается в плоскую систему для указанного эллипсоида.

Архитектурная система координат

Используется при оцифровке фасадов зданий и позволяет выполнять трехмерное преобразование с перестановкой осей (например, из Вида спереди в Вид сверху).

5.7.5. Команда «Переопределить слои»

Данная команда полезна при загрузке карты из некоторых форматов (Shape, MID/MIF), где объекты разных слоев могут быть записаны в один файл. В качестве слоя в этом случае используют определенное поле базы данных.

После переопределения слоев по значению какого-либо параметра, те объекты, значения данного параметра у которых одинаковы, будут сгруппированы в один слой. Имя слоя берется из значения параметра.

Для автоматического переопределения после загрузки из Shape-файла установите значение константы ShapeLayerField в Сервис|Настройки|Главная. В качестве значения необходимо задать имя поля, содержащего идентификатор слоя.

5.7.6. Команда «Статистика»

Эта команда используется для получения информации о составе карты.

Пример статистики:

Имя файла D:\Digitals\М-35-105-Б-б-4.dmf

Размер 1685 Kb

Изменен 09.02.2003 12:36:34

Масштаб 1:10000

Координаты углов рамки:

5,458,521.40   5,604,657.10

5,463,155.20   5,604,569.00

5,463,243.50   5,609,115.30

5,458,609.70   5,609,207.30

Слоев 923, активных 153, скрытых 0

Параметров 243, активных 148

Условных знаков 492, активных 119

Объектов 8388, точек 109629

X min 5,458,426.82, X max 5,463,337.99, DX 4,911.18

Y min 5,604,475.26, Y max 5,609,299.09, DY 4,823.83

Z min -7.37, Z max 1,130.44, DZ 1,137.81

Распределение объектов по слоям:

2560 Отдельные строения невыдающиеся немасштабные

1272 Отдельные деревья в населенных пунктах

691 Отдельные строения невыдающиеся

663 Бергштрихи

309 Горизонтали основные

265 Отметки высот (пикеты)

193 Горизонтали дополнительные

180 Лес густой высокий

...

Команда «Контроль»

Вызывает систему контроля качества цифровых карт.

(требует предварительной настройки для конкретного классификатора)

Команда «Проверка»

Этот пункт меню содержит следующие функции:

Испорченные

Эта команда полезна в тех случаях, когда при загрузке карты вся информация изображается в очень мелком масштабе (вся карта сжимается на экране в точку). Обычно это случается из-за того, что некоторые объекты на карте имеют координаты, слишком далеко отстоящие от координат основной массы объектов. Данные таких объектов вероятнее всего испорчены и их следует удалить. Эта команда автоматически находит далеко отстоящие объекты и удаляет их.

Одинаковые

Эта команда полезна в случае, когда на карте присутствуют полностью идентичные объекты (имеющие одинаковые координаты и слой). Эта команда находит и помечает такие объекты-дубликаты. Далее их можно удалить или переместить в другую карту (используя Правка|Вырезать, Правка|Копировать).

Уникальность ID

Если в результате операций редактирования и вставки карта содержит объекты с повторяющимися идентификаторами (Object ID) это приведет к некорректной записи в формат DXF+DBF, где код объекта является связующим и должен быть уникальным.

Выполните операцию проверки, и программа заменит повторно встречаемые идентификаторы для обеспечения их уникальности.

Перенумерация ID

Присваивает ID каждого объекта значение, равное порядковому номеру объекта.

Сдвинуть ID

Прибавляет ко всем ID объектов заданное число. Используется для формирования уникальных ID при вставке одной карты в другую. Перед копированием в одной из карт ID сдвигается за пределы значений другой.

Геометрия объектов

Эта операция сканирует все объекты карты на предмет наличия некорректной геометрии (две совпадающие точки подряд и пр.). Исправленные объекты помечаются. Операция не изменяет формы объектов и не обеспечивает их согласования со смежными контурами как Правка|Совместить с соседними.

Формат параметров (Parameters Format)

Используется для контроля значений строковых параметров при помощи масок.

(Смотри Маски строковых параметров)

Контроль превышения

При двумерном рассмотрении трехмерной цифровой модели сложно найти точки с ошибочными высотами.

Данная функция находит и маркирует точки, превышение линии которых больше заданного. Превышение задается в процентах и представляет собой отношение разницы высот к горизонтальному проложению. Так, линия, длина которой на плоскости равна 1 м и имеющая разность высот конечных точек в 1 м будет иметь превышение 100%, что соответствует наклону по отношению к горизонту в 45 градусов.

Превышение, большее чем 50-100%, как правило, свидетельствует об ошибочной точке, возможно возникшей вследствие трехмерного присоединения (захвата).

Включите показ узлов (показ центров) для того, чтобы видеть все маркированные точки.

Фильтр высот

Данная функция пытается автоматически выявить точки с большим перепадом по высоте (превышением) и присвоить таким точкам высоту интерполяцией по соседним точкам.

Все исправленные точки при этом маркируются.

Включите показ узлов (показ центров) для того, чтобы видеть все маркированные точки.

Команда «Генерализация»

Команда удаляет точки объектов, лежащие на одной прямой в пределах указанного допуска для текущего масштаба карты.

Тем самым значительно уменьшается количество точек на карте (размер файла).

Команда «Сортировка»

Команда сортировки автоматически располагает объекты карты в таком порядке, чтобы одни объекты не закрывали другие.

Сортировка применяет следующие правила:

1) Первыми в списке идут площадные объекты (в порядке убывания их площадей), имеющие заливку или площадной условный знак.

2) Далее следуют линейные объекты.

3) Последними отображаются все точечные объекты.

Команда «Установить рамку»

Эта команда использует помеченный объект для установки координат углов рамки карты.

Позволяет выполнять быструю смену рамки из нескольких, вставленных командой Вставка|Разбивка на листы....

Команда «Помеченные в рамку»

Устанавливает такую рамку карты, чтобы она содержала все помеченные объекты.

Пометив все объекты через Правка|Пометить все можно установить рамку, которая содержит всю карту. Предварительно можно изменить масштаб, используя Карта|Свойства.

Команда «Свойства...»

При активизации этой команды появляется диалоговое окно, в котором задаются параметры рамки и масштаб карты для последующей печати.

Задайте значение масштаба выбором из выпадающего списка, либо набрав с клавиатуры.

Пометьте флажок Прямоугольная для задания прямоугольной рамки и введите геодезические координаты левого нижнего угла рамки и размеры рамки на бумаге в миллиметрах.

Снимите пометку с элемента Прямоугольная для задания непрямоугольной рамки и введите геодезические координаты углов трапеции в списке координат.

Координаты углов рамки мелкого масштаба (1:10,000 - 1:1000,000 в СК 42) могут быть вычислены автоматически по номенклатуре листа.

Введите для этого значение номенклатуры в поле Имя и нажмите кнопку ызывает программу Geo.exe).

Атрибуты доступа карты

Атрибуты, расположенные справа в окне свойств, позволяют, с помощью системы паролей, ограничить доступ к карте и ее изменение.

Нажмите на кнопку Создать для создания пароля с нулевым (наивысшим) уровнем доступа и введите дважды значение пароля, например MASTER. Далее создайте пароль первого уровня, который вы сообщите пользователю карты, например USER.

Для регистрации в системе под определенным паролем введите его в поле ввода и нажмите кнопку Войти. Если теперь пометить некоторые ограничения по работе с картой, то они будут действовать для всех паролей нижнего уровня.

Например, создатель карты, который вошел с паролем MASTER (уровень доступа 0), пометил флажки Запрет изменять геометрию, Запретить экспорт и Привязка к компьютеру, для привязки готовой карты к компьютеру заказчика, запрета на изменение координат и выдачу в другие форматы.

Далее он сообщает пользователю карты пароль USER (уровень доступа 1). Войдя с этим паролем, администратор пользователя может содавать пароли более низкого уровня (2,3 и т.д.), которые он сообщит разным лицам для доступа к карте.

При этом действует следующее правило, на пароль любого уровня действуют все ограничения, наложенные пользователями с более высоким уровнем. Уровень доступа 0 - считается наивысшим, уровень 9 - самым низким.

Например, администратор пользователя, войдя с паролем USER (уровень 1), наложил дополнительное ограничение Запрет изменять параметры, а затем создал пароль OPERATOR с уровнем доступа 2, который сообщил своим операторам, работающим с картой.

Теперь, если ввести при открытии карты пароль OPERATOR, то будут действовать как ограничения, наложенные на уровне 1 (USER), так и ограничения, наложенные на уровне 0 (MASTER).

Для удаления пароля нажмите кнопку Удалить и введите пароль, который хотите удалить.

Раздел «Растр»

Команда «Открыть...»

При активизации этой команды появляется стандартное диалоговое окно открытия файлов, с помощью которого можно выбрать растровый файл формата TIF или BMP с растровым изображением снимка или карты. (Программа поддерживает спецификацию GeoTIFF)

Растровое изображение далее может быть использовано для сбора векторной информации.

Векторная информация карты на экране изображается поверх растрового изображения снимка или плана. Она накладывается на растр в соответствии с его элементами ориентирования. Так если снимок имеет угол каппа 90 градусов, то вся векторная информация окажется повернутой. Разворот выполняется на лету, и геодезические координаты объектов карты при этом не изменяются.

Вы можете открыть только те растровые файлы, который предварительно были сориентированы (имеют геодезическую привязку).

Элементы ориентирования всех растровых изображений хранятся в файле Models.ini в секциях вида [Image ПолноеИмяФайла]. Помимо этого, элементы ориентирования записываются также в заголовок TIF-файла, что делает возможным их открытие на других компьютерах.

Секция ориентирования в MODELS.INI имеет приоритет, т.е. программа сначала пытается загрузить элементы ориентирования из MODELS.INI, а при их отсутствии - из заголовка растрового файла.

Для ориентирования растров используйте пункт Растр|Ориентирование или запустите программу Models.exe.

Если включен режим "Растр|Стерео", то в меню автоматически появляется два пункта: "Открыть левый..." и "Открыть правый..." для открытия растровых файлов обеих снимков стереопары.

Для того, чтобы поменять снимки местами после открытия, используйте Растр|Поменять.

Открытие растров, ориентирование которых  выполнялось на данном компьютере, удобно выполнять через Растр|Список.

Команда «Список...»

Используйте эту команду для открытия списка ориентированных растров (из найденных в Models.ini).

Здесь можно открывать, удалять и добавлять секции ориентирования из другого Ini-файла.

Вы можете помечать более одного элемента в списке, удерживая нажатой левую кнопку мыши или клавишу Ctrl.

Для того, чтобы поменять снимки местами после открытия, используйте Растр|Поменять.

Команда «Поменять»

Эта команда меняет местами левое и правое растровые изображения.

В режиме Моно (когда открыт только левый растр) ее можно использовать для быстрого закрытия растра. Повторное ее выполнение откроет растр снова.

Также ее можно использовать в режиме Моно для быстрого переключения между двумя разными растрами.

Команда «Переключить»

Данная команда загружает следующую или предыдущую по порядку стереопару маршрута.

Так, если в данный момент загружены снимки 8741 и 8742, то в случае выбора пункта Следующий,

будут загружены снимки 8742 и 8743.

Команда «Закрыть»

Закрывает растровое изображение, открытое с помощью команды Растр|Открыть....

После выполнения этой команды изображение растра исчезнет с экрана, и векторная карта будет отображаться в обычной ориентации (север сверху).

Команда «Спрятать»

Используйте Растр|Спрятать для временного закрытия растров и переключения из режима Стерео в режим Моно.

Пункт меню при этом станет помеченным. Для возврата в исходный режим выполните данную команду повторно (снимите пометку с пункта меню).

Команда «Ориентирование...»

Эта команда вызывает программу ориентирования растров Models.exe.

Процесс ориентирования заключается в связи растрового изображения с заданной геодезической системой координат. Ориентирование выполняется путем регистрации на растровом изображении точек с известными геодезическими координатами (опорных точек).

Для различных исходных материалов необходимо выполнение следующих процессов ориентирования:

Карта (плановая проекция)

Внешнее ориентирование, выбрав Вид съемки|Карта.

Одиночный снимок

Внутреннее ориентирование с выбранным пунктом Метод ориентирования|Одиночный снимок.

Внешнее ориентирование с выбранным пунктом Вид съемки в зависимости от вида снимков (аэро, космический или космический панорамный) и выбрав Метод ориентирования|Одиночный снимок.

Стереопара снимков

Внутреннее ориентирование снимков с выбранным пунктом Метод ориентирования|Стереопара.

Взаимное ориентирование снимков.

Внешнее ориентирование модели, выбрав Вид съемки  в зависимости от вида снимков (аэро или космические) и установив Метод ориентирования|Стереопара.

Команда «Восстановление рельефа...»

Эта команда предназначена для автоматического создания цифровой модели рельефа по стереопаре растровых снимков. Цифровая модель рельефа помещается в специальный объект - сетку высот (ЦМР).

Перед восстановлением нужно включить Растр|Стерео и открыть растровые снимки, которые должны быть сориентированы. Также необходимо установить начальное увеличение (обычно 1:8, 1:16) используя клавиши <+>/<->.

При активизации этой команды программа запросит шаг создаваемой сетки (в миллиметрах на снимке). После ввода шага программа начнет создание сетки высот по всей зоне перекрытия или внутри помеченного объекта. Если помечен какой-либо объект на карте, то программа создаст сетку для наименьшей прямоугольной области, охватывающей этот объект.

В процессе создания сетки программа сначала производит ее построение (корреляцию) на текущем увеличении, а затем уточняет ее при увеличении в 16 раз большем, чем исходное. Поэтому установите увеличение растра в диапазоне 1:4 - 1:16 перед вызовом этой команды. Увеличение меняется клавишами <+> и <->, а отображается в строке статуса в правом нижнем углу.

При построении сетка на левом снимке формируется как структура правильной формы, а на правом - как совокупность точек, соответствующих узлам на левом снимке.

После создания сетка помещается в слой со стилем ЦМР сетка. Если такого слоя не было на карте, то программа автоматически создаст его. В последующем можно изменять атрибуты этого слоя как обычно в Менеджере слоев.

Таким образом, эта команда позволяет создать цифровую модель рельефа только на основании снимков и данных их ориентирования для автоматизации таких процессов, как построение горизонталей и ортофототрансформирование.

Создание ЦМР для всех снимков блока

Если выполнялась триангуляция, то можно создать сетку высот сразу для всего блока снимков. Для этого блок должен быть вставлен в карту через Вставка|Блок триангуляции и границы всех снимков должны быть помечены.

Альтернативный способ создания ЦМР

ЦМР, полученная в результате восстановления может потребовать большого объема редактирования, поскольку она строится "с нуля".

При достаточно сложном рельефе более эффективным может оказаться другой способ построения.

Для этого необходимо выполнить следующее:

1) В стереорежиме выполнить сбор характерных точек местности (вершин и впадин). Можно дополнить сбор линиями хребтов, седловин, тальвегов и пр.

2) Далее необходимо пометить собранные объекты, используя Правка|Пометить все, и построить по ним сетку высот командой ЦМР|Создать ЦМР. Обратите внимание на то, что в этом режиме шаг сетки задается в метрах на местности.

3) Теперь можно выполнять уточнение сетки методом корреляции командой ЦМР|ЦМР Корреляция.

Поскольку корреляция всегда работает с текущим увеличением (размер зоны поиска составляет 30 пикселей), то, устанавливая перед корреляцией различное увеличение, можно управлять диапазоном смещения точек.

Редактирование ЦМР

Для ручного редактирования ЦМР необходимо войти в режим стереосбора c захватом (кнопка Capture на правой панели Сбор) и пометить сетку (нажав <Enter>). Теперь, для уточнения положения любой точки сетки необходимо навестись вблизи нее на поверхность, и нажать клавишу <Z>.

Если необходимо установить большое количество точек на одинаковую высоту используйте команду ЦМР|Выровнять ЦМР внутри полигона. Обычно эта команда применяется для точек сетки находящихся внутри водоемов и других плоских участков.

Команда «Построение горизонталей»

Эта команда позволяет строить горизонтали по существующей сетке высот (ЦМР) или нерегулярной триангуляционной сети (TIN).

Перед ее выполнением необходимо пометить ЦМР или TIN.

При активизации этой команды программа запросит сечение рельефа (в метрах), с которым будут строиться горизонтали. Программа построит горизонтали в зоне, покрываемой сеткой высот.

После построения горизонталей они помещаются в первый по порядку слой (Default Layer). Пока горизонтали остаются помеченными после создания, измените их слой.

Команда «Стерео»

Эта команда переключает режим одиночного снимка и стереопары.

При включенном режиме Стерео экран разделяется на две части, в которых изображаются левый и правый снимки.

(только при установке стерео интерфейса Стереоскоп в Сервис|Настройки|Устройства)

Используйте пункты меню "Растр|Открыть левый..." и "Растр|Открыть правый..." для открытия снимков стереопары.

Для сбора в стереорежиме переключите правую инструментальную панель на закладку Сбор и нажмите кнопку Capture для перехода в режим захвата (можно использовать клавишу F9).

Для выхода из режима захвата нажмите клавишу Esc (или F9).

Команда «Моно плюс»

Режим Моно+ является промежуточным между режимами Моно и Стерео.

Он позволяет открыть правый снимок (или любой другой растр) в отдельном небольшом окне. Окно автоматически отслеживает перемещение курсора на основном изображении. Это делает возможным сбор по стереопаре снимков без использования стереоскопа при относительно плоском рельефе (нажав кнопку Capture на панели Сбор).

В этом режиме целесообразно использовать корреляцию для автоматического отслеживания высоты.

Для этого щелкните мышью на панели Z: в строке статуса программы (в правом нижнем углу) и выберите из контекстного меню пункт Корреляция.

Изменение режим высоты также доступно в меню Сбор|Режим высоты.

Если корреляция работает некорректно, попробуйте переместить курсор на более четкий контур.

Поскольку собранные векторные объекты используются в качестве начального приближения для корреляции, полезно предварительно собрать несколько пикетов вручную (в стереорежиме) по всей зоне перекрытия.

Полуавтоматическое создание ЦМР

Используя режим Моно+, можно полуавтоматически набирать пикеты для ортофототрансформирования, поскольку на застроенных территориях в крупном масштабе автоматическое восстановление рельефа обычно требует больших затрат на ручное редактирование созданной ЦМР.

В режиме Моно+ вы можете сами выбирать места для пикетов (контура на поверхности земли), высота в которых будет определяться автоматически.

Независимо от того, на каком увеличении растра вы производите набор пикетов, корреляция в этом режиме будет использовать максимальное увеличение для уточнения высоты.

Команда «Моно»

Этот режим используется для сбора данных по одиночному снимку (или растровой карте).

При включенном режиме этот пункт меню помечается.

Для сбора по одиночному снимку переключите правую инструментальную панель в режим Collect и выполняйте сбор, регистрируя точки объектов левой кнопкой мыши.

Для сбора по снимку необходимо предварительно загрузить данные о рельефе, поскольку высота необходима для правильного определения геодезических координат любой точки по снимку центральной проекции.

Программа использует все присутствующие на карте объекты для интерполяции высоты в любой точке, где находится курсор. При этом убедитесь, что выбранный режим высоты - интерполяция.

Для сбора по карте (плановая проекция) данных о рельефе не требуется, однако если они присутствуют (например, горизонтали), то создаваемая карта будет трехмерной. Т.е. при сборе каждая точка объекта получит интерполированную высоту.

Присвоение высоты объектам после сбора

Если в карте присутствует часть объектов с правильной высотой (пикеты, горизонтали и пр.), а высота остальных объектов, собранных по растровой карте, нулевая, то можно переопределить ее, выполнив команду ЦМР|Переприсвоить высоты.

Команда «Негатив»

Этот режим инвертирует растровое изображение  на экране, т.е превращает негативное изображение в позитивное.

Команда «Коррекция изображения...»

При активизации этой команды на экране появляется окно с ползунками, передвигая которые можно изменять яркость, контрастность, экспозицию изображений и выполнять гамма-коррекцию растров.

Гамма-коррекция возможна также с помощью клавиш <PgUp> и <PgDn> для обоих изображений, либо в комбинации с <Ctrl> для левого и с <Alt> для правого изображения отдельно.

Коррекция выполняется "на лету" и не изменяет растровых файлов на диске.

Команда «Свойства...»

При активизации этой команды программа выводит в окне данные об открытом растровом файле (файлах).

Пример выводимой информации:

Файл: \\Gate\Images\Vinnitsa_1\8440.tif, 109.3Mb

Формат: TIFF tiled(JPEG-90%)(Intel)

Размер образа: 233.4x233.4 мм, 14592x14592 пиксели

Размер пиксела: 15.991987938µm, 1588dpi

Бит на пиксел: 8

Пирамида: есть, от 1:2 до 1:64

Внешняя пирамида: Нет

==================

Элементы ориентирования

Вид съемки: Аэрофото

Камера:

Внутреннее ориентирование

X0=203.014310393968    Y0=767.383243185626

A11=1.00005517448335    A12=-0.00116926555505303

A21=0.00124942418245651    A22=1.00000331272338

PC,mm: 0    0

P0,m: 23666.0315295339    36250.903684197    1007.25234076556

Альфа,градусы: -2.85545021227237

Омега,градусы: 2.61856740114858

Каппа,градусы: -26.3329778502734

Раздел «Сбор»

Команда «Авторегистрация»

Эта команда включает/выключает режим автоматической регистрации точек собираемого объекта.

Авторегистрация применяется при сборе гладких контуров, например, горизонталей. После включения этого режима наведитесь на начало собираемого контура, зарегистрируйте первую точку (левой кнопкой мыши или педалью регистрации), а затем перемещайте курсор вдоль контура.

При этом точки буду добавляться в собираемый объект автоматически с шагом 1 мм в масштабе карты.

По достижении конечной точка контура, нажмите левую кнопку мыши или педаль регистрации снова и завершите сбор объекта при помощи команды Сбор|Закончить объект (клавиша F5).

Шаг и другие параметры автоматической регистрации можно изменить на закладке Сбор в Сервис|Настройки.

Команда «Замкнуть объект»

Эта команда замыкает собираемый объект, т.е. автоматически добавляет замыкающую точку, совпадающую с первой точкой объекта (см. рис. 2).

           

Рис. 1 Рис. 2

Другой способ построения замкнутых объектов состоит в использовании шаблона сбора Полигон.

Команда «Разрыв»

Разрыв применяется, когда нужно собрать несколько отдельных контуров в один объект.

Выполняйте эту команду после сбора каждого фрагмента, не завершая сбор объекта. Когда все части составного объекта будут собраны, завершите сбор командой Сбор|Закончить объект.

Объект, собранный таким образом, будет единым целым, и его длина/периметр, площадь и т.п. будет вычисляться, как суммарная всех составляющих его частей.

Если все подобъекты находятся внутри первого, то площадь такого объекта будет равна площади первого подобъекта за вычетом внутренних подобъектов (полигон с внутренними областями).

Для разделения сложного объекта на отдельные составляющие используйте кнопку на закладке Правка.

Для объединения внешнего контура с его внутренними объектами используйте кнопку на закладке Правка.

Команда «Невидимая линия»

Эта команда переключает статус невидимости собираемых линий.

Когда режим невидимой линии включен, то данный пункт меню становится помеченным.

Невидимые линии применяются на общих границах объектов, чтобы избежать наложения линий и условных знаков. Линейный условный знак не отображается на невидимой линии.

В режиме просмотра Черновой  невидимая линия отображается на экране как обычная, в режиме Обычный она отображается штрих-пунктиром.

Команда «Закончить объект»

Эта команда завершает сбор объекта. После её выполнения с объекта снимается пометка.

Для отмены данной операции и продолжения сбора объекта используйте Правка|Отмена.

Команда «Установить высоту»

Эта команда устанавливает курсор на заданную высоту во время сбора в стерео режиме.

Это необходимо при сборе горизонталей, когда необходимо установить фиксированное значение высоты.

Команда активизирует диалоговое окно для ввода значения высоты и (необязательно) значения интервала, на которое высота будет автоматически изменяться после завершения сбора каждого объекта.

Значения высоты и интервала разделяются пробелом.

Команда «Вставить дугу»

Используйте эту команду во время сбора объекта, для преобразования трех последних точек в гладкую дугу.

Вызывать эту команду можно из контекстного меню сбора или нажатием комбинации <Ctrl><A>.

Команда «Удалить точку»

Эта команда удаляет последнюю собранную точку.

Команда действует только в процессе сбора объекта, т.е до выполнения команды Сбор|Закончить объект.

Команда «Отменить объект»

Эта команда удаляет весь собираемый объект.

Объект находится в процессе сбора до выполнения команды Сбор|Закончить объект.

Для удаления объекта после того, как его сбор закончен, пометьте его (клавишей Enter) и выполните команду Правка|Удалить.

Можно использовать клавишу Backspace для удаления как собираемого, так и любого помеченного объекта (или нескольких).

Для отмены удаления используйте Правка|Отмена.

Команда «Шаблон»

Используйте эту команду для выбора текущего шаблона собираемого объекта.

Другой способ выбора шаблона это кнопки на закладке Сбор правой панели.

Ниже приведена таблица соответствия между кнопками и пунктами меню:

Если не нажата ни одна кнопка, то текущий шаблон - Полилиния.

Полигон

Прямоугольник

Ортогональный

Точка

Линия

Окружность

Параллельный

Лестница

Переход

Трилиния

При активной странице Сбор правой панели (включен режим сбора), шаблон можно также вызвать из контекстного меню.

Команда «Слой»

Эта команда активизирует список последних использованных слоев сбора.

Щелкните на имени слоя, чтобы сделать его активным.

Выберите пункт Еще..., чтобы вызвать список всех слоев.

Часто используемые слои также можно выбирать кнопками в группе Избранные слои на закладке Сбор.

Команда «Режим высоты»

Команда определяет режим определения высоты для точек, собираемых объектов.

 Режим высоты действует только при сборе в режимах Моно или Моно+.

Команду можно вызвать, щелкнув мышью на строке статуса в зоне со значением высоты (в правом нижнем углу).

Имеются следующие режимы вычисления текущей высоты

Интерполяция

Высота текущей точки определяется по ранее собранным (загруженным) объектам карты.

Корреляция

Возможна только в режимах Моно+ и Стерео. Автоматически определяет текущую высоту, сравнивая растровые изображения левого и правого снимка.

Примечание: используйте клавишу <G> для включения/выключения режима корреляции (отслеживания поверхности) в стереорежиме.

Ручной

Высота изменяется ножным штурвалом, колесом прокрутки мыши или перемещением мыши при нажатой клавише Ctrl.

Фиксированный

Текущая высота не может быть изменена ножным штурвалом или мышью (применяется при сборе горизонталей).

Команда «Автопараметры»

При пометке этого пункта меню активизируется режим автоматического ввода параметров.

В этом режиме программа будет запрашивать ввод параметров после окончания сбора каждого объекта.

По окончанию сбора каждого объекта, автоматически будет активизироваться закладка Инфо. Значения параметров предыдущего собранного объекта будут занесены в соответствующие поля. После изменения параметров щелкните на кнопке OK  для сохранения. При этом программа автоматически вернется в режим сбора.

Использование автопараметров в режиме редактирования

Автопараметры также можно использовать для ускорения процесса заполнения параметров у ранее собранных объектов.

Например, необходимо выполнить последовательную нумерацию земельных участков.

Для этого пометьте первый объект и введите его номер (1) на закладке Инфо, далее пометьте следующий объект и введите его номер (2). Теперь при пометке третьего объекта его номер будет подставлен автоматически (3). Нажмите кнопку OK для сохранения.

Команда «Автоподписи»

При пометке этого пункта меню активизируется режим автоматического создания подписей.

В этом режиме программа будет автоматически создавать подписи по окончанию сбора каждого объекта. Этот режим обычно используется в сочетании с Автопараметрами.

Например, необходимо, чтобы при сборе каждого объекта создавалась подпись с его площадью.

Для этого соберите один объект, переключитесь на страницу Инфо правой инструментальной панели и создайте необходимую подпись (кнопкой "глаз").

Затем вернитесь на страницу Сбор и соберите следующий объект в том же самом слое.

По завершению сбора объекта программа создаст для него те же подписи, что и для предыдущего, сохраняя их относительное положение.

Команда «Автосмена растра»

Активизирует режим автоматической смены растров в стереорежиме.

Данный режим работает только с блоком триангуляции, который нужно предварительно вставить в карту, используя команду Вставка|Блок триангуляции.

После входа в стереорежим (режим захвата, <F9>) при перемещении курсора к краю зоны перекрытия будет автоматически загружена соседняя стереопара в маршруте или соответствующая стереопара смежного маршрута.

Команда «Ввод»

Эта команда переключает программу в режим сбора с помощью внешнего источника.

Внешним источником может быть любое аппаратное-программное обеспечение, в котором имеется возможность в режиме реального времени выдавать текущие геодезические координаты.

Примерами таких систем служат аналитические стереоплоттеры Стереоанаграф или SD-2000.

Такой системой может служить вторая копия Digitals, запущенная в режиме Сбор|Вывод на том же или на другом компьютере (связь по TCP/IP).

Возможные источники данных:

COM1:

Программа начинает прием данных с порта COM1.

COM2:

Программа начинает прием данных с порта COM2.

TCP/IP

Программа начинает прием данных по протоколу TCP/IP.

Прием данных по ТСP/IP обычно используется для связи одного Digitals (работающего в стереорежиме с открытыми растровыми файлами) с другим Digitals, в котором собирается только векторная карта.

Такая система может работать в двухкомпьютерном или двухмониторном режимах.

SD2000

Программа начинает работу в режиме SD20/SD2000.

Модули, необходимые для управления этим прибором, включены в Digitals.

Стереоанаграф

Программа начинает работу в режиме сбора с аналитического стереоплоттера.

Модули, необходимые для управления этим прибором, включены в Digitals.

Второй монитор

Вызывает внешнюю программу Rasters.exe, передавая ей для открытия имена текущих растровых файлов

и оставляет в текущем окне только векторные данные.

(Требует компьютер с двумя мониторами)

Пункт меню Настройка... вызывает диалоговое окно настройки параметров ввода данных.

Для завершения режима приема данных из любого источника выберите в данном подменю команду Закрыть.

Команда «Вывод»

Эта команда активизирует передачу геодезических координат в режиме реального времени другой программе (или другому устройству) одним из указанных ниже способов.

Внешней системой может быть и вторая копия Digitals на другом или том же компьютере.

Возможные способы передачи данных:

COM1:

Программа начинает передачу данных в порт COM1.

COM2: 

Программа начинает передачу данных в порт COM2.

TCP/IP

Программа активизирует TCP/IP сервер, ожидая входящих соединений для передачи данных (текущих координат и статуса педалей).

Пункт меню Настройка... вызывает окно параметров скорости и протокола вывода.

Прекратить режим передачи можно, выбрав в этом же подменю команду Закрыть.

Раздел «Орто»

Команда «Создать...»

Эта команда создает чистый ортофотоплан заданного размера с указанным разрешением.

В результате выполнения команды будет создан растровый файл формата TIF, открытый в новом окне с картой

(формата DMF). Созданный растр создается как  GeoTIF, имеющий геодезическую привязку.

Перед выполнением этой команды, задайте масштаб и размеры рамки создаваемого ортофотоплана в Карта|Свойства.

При активизации этой команды появится окно, в котором нужно указать имя создаваемого растрового файла, его цветовой формат и разрешение или размер пиксела.

После ввода данных будет создано чистое (белое) растровое изображение и открыто в новом окне.

Переключение между исходным окном (содержащим снимок) и окном ортофотоплана выполняется с помощью закладок с именами файлов.

Впоследствии созданный файл будет заполняться трансформированными фрагментами ортофото-изображений. Для этого в исходном окне необходимо пометить полигон(ы) для трансформирования и выполнить команду Орто|Трансформировать.

Команда «Выровнять границы»

Команда работает с триангуляционным блоком, вставленным в карту при помощи команды Вставка|Блок триангуляции.

Она настраивает границы снимков, выбирая их центральные зоны с заданным перекрытием.

Команда «Трансформировать»

Для ортофототрансформирования необходима цифровая модель рельефа в виде регулярной сетки или нерегулярных пикетов и/или контуров.

ЦМР для каждой стереопары может быть создана автоматически процедурой восстановления рельефа.

После создания (импорта) ЦМР и создания "чистого" ортофотоплана в заданной разграфке командой Орто|Создать... можно приступать к трансформированию.

Трансформирование производится для фрагмента растрового изображения, который находится внутри помеченного полигона (полигонов).

Создание ортофото из одного снимка

Если созданный ортофотоплан полностью лежит внутри одного снимка, достаточно пометить рамку и активизировать эту команду. В результате весь ортофотоплан будет заполнен трансформированным изображением.

Создание мозаики из множества снимков

Если созданный ортофотоплан содержит фрагменты несколько снимков, тогда следует собрать границы трансформирования для каждого снимка.

Далее необходимо поочередно открывать нужные снимки (Растр|Открыть), помечать соответствующий ему полигон и выполнять эту команду.

Внутренние области помеченных полигонов будут трансформированы в ортофотоплан.

Процесс продолжается по мере заполнения всего ортофотоплана.

Команда «Cовмещение по тону»

Если этот пункт меню помечен, то программа будет выполнять радиометрическую коррекцию каждого фрагмента при трансформировании. Коррекция обеспечивает равномерную беcшовную мозаику.

Для коррекции растровые фрагменты разных снимков должны перекрываться.

Команда «Автозагрузка растра»

Если этот пункт меню помечен, то программа будет автоматически загружать соответствующий снимок при трансформировании каждого фрагмента.

Команда «Стандартное ортофото»

В этом режиме создается стандартное ортофото-изображение, содержащее трансформированные растры исходных снимков.

Команда «Режим отмывки рельефа»

Эта команда "заливает" растр (созданный ортофотоплан) цветом в зависимости от высоты пиксела.

Полученное растровое изображение удобно для анализа рельефа.

При этом исходные растры (снимки) не требуется, так как заполнение выполняется только по векторным данным (сеткам высот, пикетам и пр.).

Команда «Ортофото с отмывкой»

Ортофото с отмывкой это комбинация двух режимов (Орто|Стандартное и Орто|Отмывка рельефа).

Яркость создаваемого ортофотоплана в этом случае модулируется высотой местности.

Эту команду удобно использовать для поиска сбойных высот.

Команда «Нарезать по листам»

После создания мозаики на весь блок ее можно разделить на отдельные листы.

Перед этим необходимо использовать команду Вставка|Разбивка на листы для задания рамок.

Команда «Коррекция фрагмента»

Эта команда вызывает окно для коррекции растрового изображения внутри помеченного полигона.

Команда полезна для выравнивания яркости и контраста фрагментов ортофотопланов, полученных из различных снимков.

Поскольку полигоны, которые ограничивают фрагменты при трансформировании, переносятся на ортофотоплан, можно производить коррекцию растровых фрагментов по отдельности.

При необходимости можно создавать новые полигоны, используя стандартные средства сбора.

Пометив собранный полигон, и вызвав Орто|Коррекция фрагмента, можно изменять яркость и контраст любого растрового участка.

Раздел «ЦМР»

Команда «Переприсвоить высоты»

Если цифровая карта была создана методом векторизации сканированной бумажной карты или импортирована из двумерного формата (например, MID/MIF), то она обычно не имеет данных о высоте объектов, за исключением горизонталей и пикетов.

С помощью этой команды можно сделать всю карту трехмерной, рассчитав высоты всех точек объектов на основании горизонталей и пикетов.

Для этого необходимо пометить все объекты, имеющие правильное значение высоты (обычно горизонтали и/или пикеты) и выполнить эту команду.

Команда «Создать ЦМР...»

С помощью этой команды создается регулярная цифровая модель рельефа (ЦМР), используя помеченные пикеты и/или контура.

Для выполнения этой команды пометьте все объекты, информация которых должна участвовать в формировании сетки высот. ЦМР создается в прямоугольной области, описывающей помеченные объекты, и помещается в специальный слой со стилем ЦМР-сетка.

Команда «Создать TIN...»

С помощью этой команды можно создать триангуляционную нерегулярную сетку (TIN), используя помеченные пикеты и/или контура (по методу Делоне).

Для выполнения этой команды пометьте все объекты, информация которых должна участвовать в формировании сетки. Созданная сеть триангуляции (TIN), соединяющая помеченные точки, помещается в специальный слой со стилем Триангуляционная нерегулярная сеть.

TIN можно использовать для построения горизонталей используя ЦМР|Горизонтали из ЦМР/TIN.

Команда «ЦМР корреляция»

Эта команда позволяет уточнить ЦМР, созданную методом интерполяции.

Для уточнения ЦМР используется растровая стереопара. ЦМР уточняется методом корреляции, при этом используется текущее установленное на экране увеличение.

Уточнение можно выполнять в несколько этапов, изменяя увеличение от более мелкого (1:8, 1:16), к более крупному (2:1, 4:1) масштабу.

Перед выполнением этой команды необходимо выполнить следующие действия:

1) Перейти в стереорежим, вызвав Растр|Стерео.

2) Открыть левый снимок командой Растр|Открыть левый...

3) Открыть правый снимок командой Растр|Открыть правый...

4) Установить необходимое увеличение растра (клавишами +/-);

5) Пометить уточняемую ЦМР.

Команда «Фильтровать/сгладить ЦМР»

Эта команда позволяет выполнить сглаживание сетки для устранения точек с ошибочной корреляцией.

Возможно применение следующих фильтров

Сгладить

Высота всех точек с низким значением корреляции вычисляется как среднее значение высоты всех ее соседних точек.

Сгладить с порогом

Перед началом сглаживания вычисляется среднее значение перепада высот между соседними точками матрицы,и это значение принимается за порог. Теперь для каждой точки, перепад высот в которой превышает порог, применяется сглаживание, аналогичное предыдущему пункту.

Команда «Выровнять ЦМР внутри полигона»

Команда используется для согласования ЦМР с площадными объектами гидрографии.

Перед выполнением команды необходимо пометить ЦМР и полигон (обычно озеро или река). В результате выполнения команды всем точкам ЦМР, лежащим внутри помеченного полигона, будет присвоена его средняя высота.

Команда «Горизонтали из ЦМР/TIN...»

Команда строит горизонтали по сетке ЦМР или триангуляционной сети TIN.

Для построения пометьте ЦМР или TIN и выполните эту команду, введя сечение рельефа (разность высот между соседними горизонталями).

Построенные горизонтали будут по умолчанию помещены в первый по порядку слой.

Измените их слой на нужный сразу после построения (пока все они помечены).

Команда «Интерполировать горизонтали...»

Команда используется для формирования промежуточных горизонталей методом интерполяции.

Для ее выполнения пометьте существующие (утолщенные) горизонтали и укажите желаемое сечение рельефа.

В результате выполнения команды программа построит промежуточные горизонтали.

Построенные горизонтали будут по умолчанию помещены в первый слой.  Измените их слой на нужный сразу после построения (пока все они помечены).

Команда «Сверить с пикетами»

Иcпользуется для сверки горизонталей с пикетами.

Сначала помечаются все горизонтали, а затем, при вызове команды, задается допуск.

Пикеты, высота которых отличается от поверхности, задаваемой горизонталями, будут помечены.

Команда «Сверить с горизонталями»

Команда дает возможность сверять высоты точек объектов с горизонталями.

Пометьте объекты, которые хотите сверить и вызовите эту команду.

В объектах будут замаркированы все точки, высота которых отличается от поверхности, описываемой горизонталями.

Команда «Совместить с горизонталями»

Команда находит пересечение помеченных объектов с горизонталями и заменяет высоту всех точек, на высоту, вычисленную по горизонталям.

Обычно используется для гидрографии (совмещение с горизонталями рек, ручьев и т.д.).

Команда «Монотонность высот»

Обеспечивает монотонность убывания или возрастания высоты точек по ходу объекта, устраняя локальные пики.

Используется для гидрографии.

Команда «Профиль...»

Команда используется для построения вертикального профиля залегания полезных ископаемых, используя данные скважин.

Параметры карты и слои должны иметь специальную структуру.

Ниже приведен пример организации атрибутов карты для каолинового карьера

Список параметров

1 Номер скважины  

2 Отметка верха  

3 Отметка кровли  

4 Отметка подошвы  

. . .

Залегание каолина Таблица

. . .

Для каждой скважины необходимо заполнить табличный параметр Залегание каолина, который представляет собой трехколоночную таблицу следующего вида

КН-78 286.6 274.0

КН-80 274.0 262.0

КН-73 262.0 259.6

Здесь КН-78, КН-80 и т.д. представляет собой название соответствующего сорта каолина, а в следующих двух колонках верхняя и нижняя кромка пласта его залегания.

Параметр Z (высота) скважины должен содержать отметку поверхности земли.

В текущей директории должен находится файл PROFILE.DMF - шаблон для профилей и сечений, с аналогичным списком параметров.

1 Номер скважины  

2 Отметка верха  

3 Отметка кровли  

4 Отметка подошвы  

. . .

Слои в PROFILE.DMF следующие

N Код Слой 

1 0 Default layer

2 100 Вскрыша

3          101 Ось скважины

4 102 Скважина

5 103 Вертикаль

-------------------------------------

6 1 КМ-63

7 2 КН-78

 ....

Наименования слоев, начиная с 6, соответствуют наименованиям марок каолина в таблицах скважин.

Перед построением профиля нужно, используя средства сбора, провести линию, проходящую через некоторое количество скважин. Для построения профиля пометьте эту линию и вызовите ЦМР|Профиль... , после чего укажите табличный параметр с исходными данными (Залегание каолина) и задайте коэффицент изменения масштаба по высоте (обычно 2).

Создаваемый в отдельном окне профиль имеет следующий вид:

5.11.14. Команда «Сечение...»

Команда используется для построения горизонтального сечения (среза) залегания полезных ископаемых по данным скважин.

Параметры карты и слои должны иметь специальную структуру.

Ниже приведен пример организации атрибутов карты для каолинового карьера

Список параметров

1 Номер скважины  

2 Отметка верха  

3 Отметка кровли  

4 Отметка подошвы  

. . .

Залегание каолина Таблица

. . .

Для каждой скважины необходимо заполнить табличный параметр Залегание каолина, который представляет собой трехколоночную таблицу следующего вида

КН-78 286.6 274.0

КН-80 274.0 262.0

КН-73 262.0 259.6

Здесь КН-78, КН-80 и т.д. представляет собой название соответствующего сорта каолина, а в следующих двух колонках верхняя и нижняя кромка пласта его залегания.

Параметр Z (высота) скважины должен содержать отметку поверхности земли.

В текущей директории должен быть файл PROFILE.DMF - шаблон для профилей и сечений, с аналогичным списком параметров.

1 Номер скважины  

2 Отметка верха  

3 Отметка кровли  

4 Отметка подошвы  

. . .

Слои в PROFILE.DMF следующие

N Код Слой 

1 0 Default layer

2 100 Вскрыша

3          101 Ось скважины

4 102 Скважина

5 103 Вертикаль

-------------------------------------

6 1 КМ-63

7 2 КН-78

 ....

Наименования слоев, начиная с 6, соответствуют наименованиям марок каолина в таблицах скважин.

Перед построением сечения нужно, используя средства сбора, собрать полигон, задающий границу построения сечения. После сбора полигона пометьте его и выполните команду Правка|Пометить|Внутри помеченного для пометки всех внутренних скважин.

После этого вызовите ЦМР|Сечение..., укажите табличный параметр с исходными данными (Залегание каолина) и задайте высоту, на которой выполняется сечение.

Сечение, созданное в отдельном окне, будет иметь следующий вид:

Команда «Объем»

Для расчета объема (например, отвала горной породы) необходимо собрать его нижнюю бровку (основание).

Затем для отвала правильной формы нужно собрать верхнюю бровку или точку на вершине.

Для отвалов неправильной формы дополнительно можно набрать пикеты и/или горизонтали (сечения).

Все контура и пикеты, которые находятся внутри нижней бровки, будут использованы для расчета.

Для подсчета объема пометьте нижнюю бровку и вызовите пункт меню ЦМР|Объем.

Подсчет объемов для ям (выработок) выполняется аналогично, только помечать необходимо верхнюю бровку (внешний контур).

Раздел «Сервис»

Команда «Разворот...»

Эта команда поворачивает помеченные объекты на заданный угол относительно центра карты или помеченный растровый объект на заданный угол относительно центра самого объекта.

Также для растровых изображений можно производить зеркальную перестановку.

При активизации команды возникает запрос, в котором требуется задать угол поворота в градусах по часовой стрелке. Для разворота против часовой стрелки заданное значение должно быть со знаком минус. Если необходимо произвести зеркальную перестановку, то вместо угла поворота указывается ось (X или Y), вдоль которой требуется получить зеркальное отображение.

5.12.2. Команда «Обрезать по рамке»

Эта команда обрезает объекты по рамке, параметры которой задаются в Карта|Свойства....

После выполнения этой команды будут удалены объекты, полностью лежащие за пределами рамки и будут удалены фрагменты объектов выходящие за пределы рамки.

При обрезке полигона усеченные части его контура заменяются линиями, совпадающими с рамкой. Таким образом, замкнутые полигоны после обрезки останутся замкнутыми.

Если необходимо, чтобы полигоны при обрезке не замыкались по рамке, снимите пометку с флажка

Сохранять полигоны при обрезке в Сервис|Настройки|Правка.

Команда «Обрезать по полигону»

Функция аналогична обрезке по рамке, однако позволяет обрезать карту по произвольному полигону.

Команда «Вырезать внутри полигона»

Эта команда вырезает объекты, которые находятся внутри произвольного полигона.

Команда «Преобразовать»

Линию в точку

Эта команда превращает объект, состоящий из двух точек (линию), в точку, присваивая ориентацию линии условному знаку.

Команда применяется при создании мелкомасштабных карт, на которой строения изображаются ориентированными одиночными условными знаками.

Такие строения следует собирать как линии (объекты, состоящие из двух точек), проходящие по оси здания.

После окончания сбора всех внемасштабных зданий пометьте их и выполните эту команду.

Укажите угол поворота символа относительно заданного линией направления (0 - для зданий).

Все объекты-линии будут заменены точками (в центре линии), а условный знак каждого объекта примет ориентацию линии.

   

Для присвоения слою условного знака воспользуйтесь Менеджером слоев

Символ в объект

Команда позволяет преобразовать условный знак (символ) в объект карты.

Конвертация символа необходима для его передачи в другие системы или для редактирования конфигурации сложных условных знаков (линейно-масштабируемых откосов).

Например, одиночная точка с условным знаком здания (прямоугольник) будет преобразована в замкнутый объект, состоящий из пяти точек. Откос после преобразования будет состоять из основной линии контура и множества линий (разделенных разрывами) собственно условного знака.

После преобразования сразу выключите условный знак у данного слоя, поскольку линии объекта теперь полностью повторяет конфигурацию условного знака. Если необходимо иметь часть объектов с "родным" условным знаком, а часть с редактируемым, то нужно создать два слоя. Например, один Откос (с условным знаком), а второй Откос (без условного знака), который присваивайте объектам после преобразования.

Точку в окружность

Команда позволяет преобразовывать точку в окружность заданного радиуса.

Невидимые линии в разрывы

Преобразует все невидимые линии в разрывы (например, для передачи в DXF).

Команда «Маскировать перекрестки»

При сборе дорог возникает необходимость маскировать перекрестки в месте их пересечения дорог.

(когда дорога имеет оранжевый цвет с черной окантовкой).

Для маскирования перекрестков необходимо:

1. Создать одиночный условный знак перекрестка в виде оранжевого прямоугольника 2-4 мм длиной и шириной, равной ширине оранжевой сердцевины дороги.

2. Создать для перекрестков отдельный слой типа Символ и назначить ему созданный условный знак.

3. Пометить основную (длинную) дорогу и выбрать команду Маскировать перекрестки.

После этого программа вставит условный знак перекрестка во всех местах пересечения (примыкания) к основной дороге.

Команда «Разделить по площади...»

Для разделения участка проведите линию, используя обычные средства сбора.

Пометьте участок и (удерживая <Ctrl>) секущую линию, затем выберите пункт меню Сервис|Разделить по площади..., после чего будет высвечено окно, показанное ниже:

Группа Установки содержит настройки, которые задаются один раз перед началом работы.

Группа Исходный объект показывает следующие данные помеченного объекта, который подлежит делению. Здесь Площадь это приведенная площадь объекта с учетом агрогрупп, а S - физическая площадь объекта.

Приведенная и физическая площади

Соотношение между площадями следующее. Например, поле с физической площадью (S) в 100Га целиком находится в агрогруппе с коэффициентом бонитета 1.2. В этом случае его приведенная площадь будет равна 120Га. Если поле с той же физической площадью (S=100Га) находится внутри агрогруппы с бонитетом 0.7, то его площадь будет 70Га.

Если на территории поля или земельного участка имеется несколько зон, то его площадь будет рассчитана как сумма площадей пересечений с каждой зоной, умноженных на соответствующие бонитеты.

Пусть то же поле расположено в трех агрогруппах с бонитетами 1.2, 1 и 0.8, и площади пересечений агрогрупп с полем составляют 20,30 и 50 Га соответственно. В таком случае приведенная площадь поля составит 20x1.2+20x1+50x0.8.

Приведенная площадь напрямую связана со стоимостью. Так, если у двух участков одинаковая приведенная площадь, то и их стоимость также одинакова (физические площади при этом могут отличаться).

Пересчет приведенной площади в стоимость выполняется умножением на стоимость единичного гектара (гектара агрогруппы с бонитетом 1.0) заданной в группе Установки.

Группа Разделить по задает режим раздела. Режим раздела по Площади (приведенной) является основным. Режимы раздела по Количеству и Стоимости предназначены для автоматического вычисления площади раздела.

Режим раздела по Списку позволяет делить поле на участки неравной площади или делить не все поле (отрезать участки или кварталы заданной площади).

Раздел по списку

При выборе этого режима появится окно, в котором необходимо ввести или вставить из буфера список.

Список может состоять из фамилий и площадей, или только из площадей.

Например:

Иванов П.С. 4.2

Петров П.С. 3.8

...

Колонка фамилий может отсутствовать. Здесь 4.2 и 3.8 это значения площадей (приведенных) участков в гектарах. Кроме задания площадей в гектарах в списке, можно задавать количество участков. Например, в форме, приведенной выше, поле площадью 106.6564 предполагается разделить на 24 участка площадью 4.4444 каждый.

Для раздела на кварталы выберите раздел по списку и задайте следующий список

В результате деления будет создан квартал, состоящий из 4 участков (площадью 4x4.4444),

затем два квартала по 6 участков. Оставшийся квартал будет содержать 24-4-6-6=8 участков.

Группа Параметры раздела

В этой группе можно задать площадь раздела. В случае задания стоимости или количества участков значение площади будет рассчитано автоматически.

Пометьте флажок Делить без остатка для деления на заданное количество участков без остатка (округленная площадь будет высвечена справа).

Выберите из списка Поместить в слой название слоя, в который будут помещаться созданные в процессе деления участки. Все созданные участки будут помечены, и их слой можно будет изменить позже.

Деление вдоль одной из сторон

Если необходимо разделить поле вдоль одной из сторон, то после его пометки необходимо замаркировать линию раздела, щелкнув по ней мышью, удерживая нажатой клавишу <Alt>.

После этого выполните команду Сервис|Разделить по площади.

Команда «Вставить дороги»

Эта функция используется для вставки дорог заданной ширины с сохранением соотношений площадей кварталов.

Разделите поле на кварталы, используя Сервис|Разделить по площади. Далее проведите линии в тех местах (между кварталами), где необходимо вставить дороги. Пометьте поле и, вызвав команду Сервис|Вставить дороги..., введите ширину дороги в метрах.

После этого программа повторно уравняет все кварталы, находящиеся внутри поля с сохранением соотношения площадей, освобождая место для дорог.

Например, поле, содержащее 24 участка, было разбито на 4 квартала равной площади по 6 участков каждый. После вставки двух дорог программа модифицирует все 4 квартала таким образом, чтобы их площади были по прежнему равны.

Команда «Уравнять по точке»

Команда предназначена для уравнивания площадей двух смежных участков перемещением любой их общей точки. Пометьте два смежных участка и замаркируйте одну из их смежных точек перед вызовом этой функции.

Необходимость в уравнивании возникает после редактирования участков, созданных в процессе деления.

Например, два смежных участка имеют общую линию (две общих точки). При этом необходимо синхронно переместить одну из общих точек (при нажатой кнопке на верхней панели) для согласования с соседними участками.

Допустим, оба участка до перемещения имели равную площадь - по 2 Га каждый. После перемещения общей точки их площади стали 1.9 и 2.1 Га. Теперь нужно пометить оба участка и замаркировать вторую их общую точку (на любом из участков).

После выполнения уравнивания общая точка будет передвинута в положение, когда площади обоих участков станут равны 2 Га.

Команда «Разделить треугольник»

Данная функция предназначена для раздела треугольного участка на три равные части.

Перед ее вызовом пометьте треугольный участок (замкнутый объект, состоящий из 4 точек) и выберите в появившемся подменю один из вариантов раздела: По перпендикулярам, По центрам сторон или По параллелям.

Команда «Подогнать по точке»

Команда предназначена для изменения площадей двух смежных участков перемещением любой их общей точки.

В отличии от команды Сервис|Уравнять по точке, которая всегда устанавливает точку в положение равенства площадей, команда Подогнать по точке запрашивает требуемую площадь.

Пометьте два смежных участка и замаркируйте одну из их смежных точек перед вызовом этой функции.

Затем выберите команду Сервис|Подогнать по точке и задайте необходимую площадь одного из смежных участков. Участки будут разделены по-новому.

Команда «Настройки...»

Команда вызывает диалоговое окно, позволяющее изменять глобальные настройки программы.

Окно состоит из ряда страниц (закладок), настройки в которых сгруппированы по функциям.

После нажатия кнопки OK изменения вступят в силу. Используйте кнопку Применить, чтобы не закрывая окна проверить, какой результат вызовут произведенные вами изменения (например при изменении шрифта программы).

Главная

Основной шрифт

В этой группе можно изменить тип и размер шрифта, который используется в окнах программы.

Язык интерфейса

В выпадающем списке можно установить язык, на котором будут выводиться меню, диалоги и сообщения программы.

Automatic Программа сама определяет язык интерфейса по версии Windows.

English Устанавливает английский язык интерфейса.

Русский  Устанавливает русский язык интерфейса.

Espanol  Устанавливает испанский язык интерфейса.

Исполнение команд по TCP/IP

Если активизировать флажок и задать значение порта для соединения, то Digitals при запуске будет работать как сервер, позволяя внешним программам получить доступ к своим внутренним функциям для выполнения специальных задач, конвертирования и пр.

Взаимодействие с сервером производится при помощи системы текстовых команд, список которых можно получить, нажав на кнопку Список команд.

Смотрите также описание взаимодействия с сервером команд Digitals

Рабочий стол

Если пометить флажок Загрузка при запуске, то Digitals при старте будет автоматически открывать последний рабочий файл в той позиции, которая была при закрытии программы.

Рабочая папка по умолчанию

Задайте здесь путь, где хранятся ваши рабочие файлы и программа будет предлагать его каждый раз при сохранении, создании ортофото, и пр.

Список констант

Позволяет изменять различные текстовые константы и настройки,

которые используются при работе Digitals:

Default Neighbor

Используется для формирования таблицы смежников при создании актов (документов).

Если участок не имеет смежника, то в таблицу заносится заданная текстовая строка (Земли резерва).

ShapeLayerField

Константа используется для автоматического разделения Shape-файла на слои при чтении.

Для этого нужно задать имя поля в DBF-файле, которое отвечает за слой.

ActArrows

Константа позволяет включать (отключать) стрелки смежников при создании актов.  

При  ActArrows=1 - стрелка создается, при  ActArrows=0 - стрелка отсутствует.

CoordinateReportHeader

Константа  включает/отключает наличие заголовка таблицы координат и углов при создании простого отчета с координатами.

CoordinateReport

Константа задает порядок колонок ппростого отчета с координатами,

где N - номер точки, X,Y,Z - cоответствующая координата точки, L - длина линии, A - дирекционный угол, I - внутренний угол.

Если требуется сумма по соответствующей колонке, то после нее нужно поставить *, например: NXYZL*AI*.

Значения "a" и "i" задают соответствующие углы с десятыми долями секунды.

RoadSideLayer

Константа позволяет задать слой, которым собирается сторона дороги (шаблон Трилиния).

ActGrid

Константа позволяет автоматически создавать в документах координатную сетку с заданным шагом.

Шаг может указываться в метрах на местности (например 100) или в метрах на бумаге в масштабе карты (например 0.1). 0 - отсутствие сетки.

AreaBalance

С помощью константы можно выполнить подсчет и выдачу итогового баланса площадей в экспликации.

Задайте здесь непустую текстовую строку (например "Прочие земли").

FrameSelectedMargin

Задает отступы в миллиметрах при задании рамки карты по помеченным объектам.

ToolbarSize

Задает размер кнопок создаваемых инструментальных панелей в пикселях.

SaveDocuments

Дает возможность отключить запрос на сохранение для всех окон, созданных через Сервис|Документы.

ClosePrintedDocuments

Включает/отключает режим автоматического закрытия всех окон, созданных через Сервис|Документы,

после их распечатки.

SplitAreaAccuracy

Эта команда определяет, какая часть (в долях) от площади делимого участка (поля) считается неделимой (например 0.01). При этом минимальный остаток площади будет распределяться равномерно между всеми участками.

AutoCAD DXF

Десятичный разделитель

Символ-разделитель целой и дробной части для координат, читаемых из формата DXF.

Менять местами X Y

Перестановка координат при чтении.

Пометьте этот пункт, если координата X в файле имеет направление, отличное от направления на Север.

Mapinfo MID/MIF

Десятичный разделитель

Символ-разделитель целой и дробной части для координат, читаемых из формата MIF.

Менять местами X Y

Перестановка координат при чтении.

Пометьте этот пункт, если координата X в файле имеет направление, отличное от направления на Север.

ArcView Shape

Менять местами X Y

Перестановка координат при чтении.

Пометьте этот пункт, если координата X в файле имеет направление, отличное от направления на Север.

Коды слоев In4

В этом поле можно задать настройку слоев при чтении объектов из In4.

В In4 существует пять типов объектов: BL - блок (кадастровый квартал), SR - участок,

CL - угодье, BR - бордюр, NB - смежник.

Задайте через запятую коды слоев (ID) из вашего Normal.dmf, в который должны заносится соответствующие объекты.

Коды слоев GBD

В этом поле можно задать настройку слоев при чтении объектов из GBD.

Задайте через запятую коды слоя (ID из вашего шаблона Normal.dmf), в которые будут заноситься точки тахеометрических ходов, и слоя, в который будет засылаться полигон, соединяющий эти точки (полигон создается автоматически).   

Создавать пикеты с номерами - при чтении файла из In4, кроме полигонов, создаются пикеты с подписями номеров.

Запись

На этой странице определяются настройки для записи файлов различных форматов.

DMF сжатие

Нет запись файлов производится без сжатия.

Быстрое  запись файлов производится с минимальным сжатием при максимальной скорости.

Нормальное запись файлов производится с большим сжатием информации.

Максимальное запись файлов производится с максимальным сжатием при наименьшей скорости.

MID/MIF

MID разделитель

Разделитель полей при записи параметров объектов в MID файл.

Десятичный символ

Разделитель целой и дробной части чисел, передаваемых в формат MID/MIF. Выпадающий список содержит возможные варианты символов.

Менять местами XY

Изменение порядка следования координат X,Y. Программа всегда подразумевает направление на Север для координаты Х, для изменения этого в выходном файле пометьте данный пункт.

Все в один файл

Cостояние этого флажка указывает, будет ли при записи карты в формат MID/MIF создана одна пара файлов (флажок включен). При отключенном флажке будут записаны 10 пар MID/MIF файлов, в зависимости от старшей цифры кода слоя объекта.

Запрос полей

Если этот флажок включен, при сохранении в формат MID/MIF будет появляться диалог для выбора параметров, которые нужно передавать в MID-file.

Запись 3D-координат

Если этот флажок включен, то высота точек объектов записывается в MID файл.

(Не поддерживается текущей версией MapInfo)

ID слоя вида хххх0

Если этот флажок включен, то при записи в файл программа принудительно устанавливает последнюю цифру идентификаторов слоев в ноль.

Autocad DXF

Десятичный разделитель

Символ-разделитель целой и дробной части для чисел, передаваемых в формат DXF. Выпадающий список содержит возможные варианты символов.

Менять местами XY

Изменение порядка следования координат X,Y. Программа всегда подразумевает направление на Север для координаты Х, для изменения этого в выходном файле пометьте данный пункт.

Не создавать DBF

Позволяет отключить создание DBF-файла. Флажок может быть отключен, если карта не содержит атрибутов для передачи в другой формат.

Слой

Содержит две кнопки Код и Имя. Если активна кнопка Код, то при записи в DXF файл в качестве имени слоя будет записываться идентификатор слоя, когда активна кнопка Имя, в качестве имени слоя в DXF файл будет записываться имя слоя.

Arcview Shape

3D-Shape

При помеченном флажке создает трехмерные Shape-файлы, при отключенном - двухмерные.

Менять местами XY

Изменение порядка следования координат X,Y. Программа всегда подразумевает направление на Север для координаты Х, для изменения этого в выходном файле пометьте данный пункт.

Не создавать DBF

Позволяет отключить создание DBF-файла. Флажок может быть отключен, если карта не содержит атрибутов для передачи в другой формат.

In4

Новая версия (Windows кодировка)

Этот формат совместим с версией Инвент-Град под Windows. Флажок должен быть включен. При его отключении происходит запись In4 в кодировке DOS.

Опускать замыкающую точку

Флажок должен быть включен. В In4 для замкнутых полигонов последняя точка, которая совпадает с первой, не записывается.

Записывать пустые параметры

Флажок дает возможность определить, будут ли сохраняться в In4 те параметры, которые не заполнены (пустые). По умолчанию должен быть включен, так как недостающие данные могут добавляться в In4 позже в текстовом редакторе.

Резервное хранилище

При использовании резервного хранилища туда будут записываться копии всех сохраняемых карт.

Для этого флажок Использовать резервное хранилище должен быть помечен.

Создайте в Windows папку, которую вы хотите использовать в качестве хранилища и введите ее имя.

Сохраняемые файлы, будут записываться в хранилище в папках с именем компьютера и текущей датой, чтобы при необходимости можно было открыть версию карты, за любое число.

По умолчанию флажок должен быть включен.

Запись при сборе каждого объекта

Если этот флажок включен, то при каждом собранном объекте карта будет сохранена.

Также можно задавать интервал времени, через который файл будет автоматически сохраняться.

Вид

На этой странице задаются параметры просмотра карт в следующих группах элементов управления:

Карта

Всегда показывать символы

Когда эта настройка выключена, программа не изображает условные знаки малого размера при слишком мелком увеличении, так как это замедляет отрисовку карты на экране.

Если нужно всегда изображать условные знаки независимо от увеличения, тогда включите эту настройку.

Всегда показывать подписи

Когда эта настройка выключена, программа не изображает подписи малого размера при слишком мелком увеличении, так как это замедляет отрисовку карты на экране.

Если нужно всегда изображать подписи независимо от увеличения, тогда включите эту настройку.

Задержка вектора поверх растра

Когда этот флажок включен, при сборе в режиме захвата мыши векторная карта не будет регенерироваться при каждом перемещении растра, а будет перерисовываться с задержкой после окончания движения. Это особенно полезно при большом объеме векторных данных.

Игнорировать невидимые линии

Когда включен этот флажок, то все объекты на карте показываются видимыми линиями, независимо от того, какой тип линии - использовался при сборе.

Показывать длины с углами

Когда этот флажок включен, то к значению фиксированного параметра Длина (Периметр) добавляется дирекционный угол, (измеряется от направления на Север по часовой стрелке).

Десятичное представление углов

Когда эта настройка включена, то значения углов в свойствах линии, функциях разворота, и т.д. запрашивается в десятичной форме.

Показывать ЦМР в виде крестов

ЦМР может изображаться либо в виде сетки (флажок отключен), либо в виде крестов (флажок включен).

Применять диапазон видимости

В Менеджере слоев можно задать самый крупный и самый мелкий масштаб карты, для которых будет происходить отображение данного слоя. Когда этот флажок включен, для каждого слоя будет использоваться заданный диапазон видимости в зависимости от текущего экранного масштаба, а при распечатке от заданного масштаба карты.

Программа

Верхняя инструментальная панель

Когда этот флажок включен, на экране изображается главная панель инструментов. Если вы не пользуетесь кнопками панели инструментов и хотите расширить область видимости, выключите этот флажок.

Закладки окон

Когда этот флажок включен, окна на экране изображаются закладками с именами загруженных карт, что позволяет легко переключаться между открытыми картами. Если этот флажок выключен, то выбрать активное окно можно с помощью раздела Окно главного меню.

Навигатор

Эта настройка позволяет отключить окно навигатора на правой панели, который используется для быстрого перемещения по карте.

Размер шрифтов в мм

Позволяет задавать в миллиметрах, а не в пунктах размер шрифтов в Менеджере параметров.

ЦМР|Профиль

Тип профиля

Эта настройка используется для построения профилей.

Существует два варианта профиля:

Карьер: разрезы открытых карьеров по данным залегания пластов в скважинах бурения.

Трасса: профиль железной дороги по промерам пикетов. Для него можно выбрать допустимую погрешность при построении подборки, включив флажок Аппроксимация с точностью.

Документы

Игнорировать угловых смежников

Используется при построении списка смежников при создании документов.

Если этот флажок помечен, то в список смежников не будут включаться участки, имеющие только одну общую точку с активным участком.

Правка

Точность карты на бумаге, мм

Это значение задаёт допуск, размеры зоны, внутри которой координаты двух (или более) точек считаются совпадающими.

Допуск определяет зону присоединения к точкам (захвата) при сборе объектов и при операциях выравнивания по соседям (Правка|Совместить с соседними).

Общее

Сохранять полигоны при обрезке

При обрезке замыкает полигоны по рамке (Обрезать по рамке). По умолчанию должна быть включена (см. рисунок).

Иначе полигоны утратят замкнутость при обрезке.

                                    

Сохранять Z при совмещении

Используется при совмещении объектов (Совместить с соседними).

Если эта опция включена, то при совмещении точек текущего объекта с соседними они будут сохранять свою высоту. Т.е. совмещение в этом случае будет двухмерным.

Включить опору в Z-интерполяцию

Интерполяция выполняется с учетом высоты опорных точек. По умолчанию должна быть включена.

Z - интерполяция только по ЦМР

Интерполяция высоты выполняется только по объектам типа Сетка ЦМР.

Все остальные векторные данные при этом игнорируются.

Сохранять горизонт при развороте

Используется для сохранения горизонтальных подписей при развороте карты (например, пикетов).

Вставка объекта как текст

Вставляет объект из буфера обмена. Скопируйте из любой программы в буфер обмена список координат объекта, разделенных пробелами или табуляцией, а затем используйте Правка|Вставить.

При вставке по заданным координатам будет добавлен новый объект.

Следующие настройки описывают формат списка координат в буфере:

Номер есть

В списке присутствует номера точек в первой колонке.

Высота есть

В списке присутствует высоты точек в последней колонке.

Очистка буфера

После вставки объекта буфер обмена автоматически очищается.

Менять XY

Переставляет координаты при вставке.

Поточечно

При вставке будет создан отдельный объект для каждой точки.

Шаг ЦМР-сетки по умолчанию, мм

Задает шаг временной ЦМР-сетки, автоматически создаваемой программой при трансформировании ортофото.

 Полигональное ортофото

Используется только при наземной архитектурной съемке, чтобы уменьшить искажения ортофото для объектов состоящих из плоских поверхностей. Эта опция отключает интерполяцию высоты при трансформировании полагая, что высоты всех пикселей внутри полигонов одинаковы.

Не следует включать при создании ортофото по аэро- или космической-съемке.

Интерфейс

Выбор пометки двойным щелчком

Когда эта опция включена, то при двойном щелчке левой кнопкой мыши на карте будет вызвано окно со списком всех ближайших объектов.

Сбор

На этой странице устанавливаются настройки сбора объектов.

Время автозавершения объекта

В этом поле задается время автозавершения собираемого объекта (обычно 0.5-1.0 сек).

Если при регистрации точки, в процессе сбора объекта, задержать нажатой левую кнопку мыши или педаль регистрации дольше заданного времени, то программа автоматически завершит сбор объекта.

Если задать в этом поле 0, то автозавершение будет выключено.

Общее

Запретить индикацию захвата

Включает/отключает показ маркера захвата точки/линии при перемещении курсора при сборе.

Разделять параллельные

При использовании шаблона сбора Параллельный (См. Описание шаблонов сбора) разделяет собранный объект на две линии сразу после завершения объекта.

Звук при захвате точки линии

Включает/отключает звук при регистрации с захватом точки/линии.

Звук при регистрации

Включает/отключает звук при регистрации точек объекта.

Пометка захваченного объекта

Включает/отключает пометку захваченного объекта в процессе сбора нового.

Автоматическая ортогонализация

Если эта опция включена, то при регистрации каждой точки объекта программа попытается подправить ее так, чтобы линия собираемого полигона шла перпендикулярно к предыдущей.

(при условии, что поправка не превышает допуска точности карты на бумаге)

Автоматическая генерализация

После завершения сбора объекта из него будут удалены точки, лежащие на одной прямой (с допуском точности карты). Опция полезна для уменьшения объема данных при сборе в режиме авторегистрации.

3D - захват с лимитом по Z

Если эта опция включена, то при захвате точки будет выполняться трехмерная привязка (в том числе и по высоте), а иначе только в плане с сохранением текущей высоты.

При включенном трехмерном захвате можно задать лимит превышения текущей высоты и высоты захваченной точки. Если разница окажется больше, то будет выполнен двумерный Шаг авторегистрации, мм

Задает шаг автоматической регистрации при сборе.

Угловой лимит, град

При сборе в режиме авторегистрации добавляет точку, если угол между линиями превышает заданное значение.

Позволяет более точно передавать форму контура при резких изгибах.

Плоскость с лимитом по Z

Если при сборе в стереорежиме плоский объект (например, крыша) имеет перепад высот, не превышающий заданного значения (по умолчанию 0,1 м), то всем точкам объекта присваивается одинаковая (средняя) высота.

Подпись высоты у пикетов

Автоматически создает подпись высоты при регистрации пикета (тип слоя Пикет).

Ориентирование растра

Полиномиальное

Если эта опция включена, то программа использует полином, устраняющий невязки внешнего ориентирования на опорных точках.

Пересчет

Пересчитывает карту, собранную без полиномиальной коррекции.

Устройства

На этой странице задаются параметры аппаратных средств фотограмметрической станции.

Штурвалы/педали

Поменять XY

Если флажок включен, то отсчеты с левого и правого штурвалов будут меняться местами.

Без захвата мыши

Пометьте этот флажок, если вы имеете штурвалы ЦФС. Мышь в этом случае не будет захватываться при сборе и сможет быть использована для выбора пунктов меню и других стандартных операций.

X, Y, Z

В выпадающем списке можно выбрать показатель чувствительности (скорость) каждого штурвала.

Флажок Реверс изменяет направление движения штурвала.

Использовать динамическую редукцию

Режим динамической редукции при приеме данных со штурвалов динамически увеличивает чувствительность в зависимости от скорости вращения.

Ввод

На этой странице задаются параметры ввода данных от внешней программы и/или компьютера.

Входная последовательность

Указывает, в какой последовательности внешняя система будет передавать данные координат.

Статус кнопок/педалей и координаты передаются в строке текста, разделенные пробелами.

Здесь, С - означает код команды (статус педалей), X, Y, Z - координаты точки, <CR>, <LF> - соответственно символы возврата каретки и перевода строки (коды <13> и <10>).

Масштаб координат в метрах

Для каждой из координат задает множитель для перевода поступающих координат в метры если внешняя система передает данные в других единицах измерения. Например, если внешняя система передает координаты в сантиметрах, то следует ввести во все поля (X, Y, Z) множитель 0,01.

Параметры ком-порта

В списке Скорость указывается скорость передачи данных в бодах, если связь с внешней системой осуществляется через COM-порт.

TCP/IP сервер

Если внешняя система обеспечивает связь сети по протоколу TCP/IP, то в поле Адрес нужно указать адрес, сервера передачи данных, а поле Порт - номер порта для соединения.

Путь файлов SD2000

Если сбор ведется с помощью станции SD20, в этом поле укажите путь к программам.

Он необходим для получения данных ориентирования.

Вывод

На этой странице задаются параметры вывода данных во внешние программы.

Выходная последовательность

Указывает, в какой последовательности программа должна передавать внешней системе статус кнопок/педалей и текущие координаты. Данные разделяются пробелами. Задайте требуемый формат данных, где С - означает код команды, X, Y, Z - координаты точки, <CR>, <LF> - соответственно символы возврата каретки и перевода строки (коды <13> и <10>).

C-команда

Задает числовую маску передачи кода команды (номера нажатой педали). Нули в маске соответствуют цифрам, и если код команды содержит меньше цифр, чем указано в маске, он будет дополнен нулями до нужной длины.

X,Y,Z - координата

В этой группе указывается множитель, для масштабирования координат из метров в требуемую систему измерения. Например, если внешняя программа рассчитана на ввод данных в сантиметрах, то следует ввести множитель 100. В поле Маска содержится числовая маска (образец) представления координат.

Конфигурация TCP/IP

Введите в поле Порт номер порта, на котором внутренний TCP/IP сервер будет принимать соединения для передачи данных.

Установки

Группа общих установок для вывода данных. Пометьте флажок Запретить педаль навигации, чтобы запретить навигационный режим от второй педали фотограмметрической станции.

Параметры COM-порта

В списке Скорость указывается скорость передачи данных в бодах, если связь с внешней системой осуществляется через COM-порт.

Раздел «GPS»

Меню «GPS»

Этот раздел содержит команды приема данных с навигационного GPS-приёмника.

Используя навигационный GPS (например Garmin), портативный компьютер и карту соответствующей территории можно отслеживать свое текущее положение на карте.

Команды "Соединить с COM1", "Cоединить c COM2" начинают приём данных с GPS-приёмника подключеного к порту COM1 или COM2.

Команда "Отключить" прекращает приём данных.

Раздел «Окно»

Меню «Окно»

В этом меню содержатся стандартные команды управления окнами:

Окно|Каскад