13077

Классный час «Правила поведения в столовой»

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Классный час Правила поведения в столовой Цель: объяснить детям правила поведения в столовой. Учитель: Ребята мы сейчас отправимся в самое вкусное место в школе. Куда же это Ученики: В школьную столовую. Проводится игра. Давайте покажем как идем в столовую В

Русский

2013-05-08

29 KB

107 чел.

Классный час «Правила поведения в столовой»

Цель: объяснить детям правила поведения в столовой.

Учитель: Ребята мы сейчас отправимся в самое «вкусное» место в школе. Куда же это?

Ученики: В школьную столовую.

(Проводится игра. Давайте покажем как идем в столовую)

- Вот так (маршируют на месте)

- А как тихо идем?

- Вот так (идут на носочках)

- А как руки моем?

- Вот так.

- А как едим в столовой?

- Вот так (показывают)

- А как жуем?

- Вот так.

- А что говорим после обеда?

- Спасибо.

Учитель: Ну вот мы и пришли. Ребята, а нравится ли вам приходить в школьную столовую?

                 Вкусно ли готовят наши повара? Нужно ли их благодарить за приготовленную пищу?

(Можно взять интервью у школьного повара. Вопросы могут быть такими:

 1.  В котором часу вы приходите на работу, чтобы приготовить завтрак учащимся?
 2.  Сколько стаканов, вилок, ложек и тарелок нужно вымыть за рабочий день?
 3.  Сколько теста нужно замесить, чтобы испечь то количество пирожков, которое продают в столовой за день?
 4.  Сколько раз за день вы слышите слово «спасибо»?

                                  Запоминалочки

 1.  В столовой есть закон такой – руки мой перед едой!
 2.  Очень пища хороша – кушай пищу не спеша!
 3.  Если будешь все съедать – шанс учиться есть на пять!
 4.  Ты поел? Чистая тарелка? Отнеси скорей – ка!
 5.  Уходя, скажи спасибо тем, кто стол накрыл красиво!

Учитель: А теперь назовите уже известные вам правила поведения в столовой.

Как вести себя в столовой

 1.  Входить в столовую надо организованно.
 2.  Не толкайся, не кричи, соблюдай порядок
 3.  Перед едой всегда мой руки.
 4.  Не разговаривай во время еды.
 5.  Не отодвигай свою грязную тарелку в сторону соседа.
 6.  Убери за собой посуду.
 7.  Скажи «спасибо» тем, кто накормил.

Учитель: А теперь послушаем стихотворение Г.Остера «Советы наоборот»

Ученик: Если руки за обедом

              Вы испачкали салатом

              И стесняетесь о скатерть

              Пальцы вытереть свои,

              Опустите незаметно

              Их под стол и там спокойно

              Вытирайте ваши руки

              Об соседские штаны.

Учитель: Почему так не надо вести себя за столом? А как поступить себя правильно?

Хорошо веди себя в школьной столовой

Звонок! Все дружною гурьбой

В столовую летят стрелой

А здесь есть правила свои,

Запомни их и повтори!

Ешь аккуратно, не спеши,

Не брызгай, на пол не кроши

Хлеб береги и уважай,

Его повсюду не бросай,

Поел – и убери, друг мой,

Свою посуду за собой.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36493. Термічна ефузія 238 KB
  Кількість зіткнень з нею за одиницю часу становить за законом косинусу . Повна кількість молекул у такому об’ємі становить . Цей простір буде також необмежений тому ми можемо вважати кількість комірок у ньому нескінченною. Скористаємось формулою Больцмана де у нашому випадку у знаменнику немає обмеження оскільки кількість комірок є нескінченною .
36494. Основи вакуумної техніки 120.78 KB
  Мірою кількості газу що переміщується у системі є величина яка згідно із рівнянням стану ідеального газу може бути записана як . Вакуумники – люди консервативні тому міра газу визначається у несистемних одиницях : лмм рт. або лтор а всі розрахунки кількості газу ми будемо вести на одиницю часу. Швидкістю відкачки насосу будемо називати такий об’єм газу який входить за одиницю часу до насосу і виміряний при тискові який має місце біля його входу .
36495. Термічна дифузія 233.6 KB
  Перший доданок являє собою потік взаємної дифузії молекул 1 газу а другий – термодифузійний потік. На рисунку вихідні сталі відносні концентрації змінились і набули вигляду концентрація молекул першого газу біля першої пластини; концентрація молекул першого газу біля другої пластини; концентрація молекул другого газу біля першої пластини; концентрація молекул другого газу біля другої пластини. В результаті такої конвекції нагріта частина газу рухається відносно холодної створюючи провиток. Очевидно що температура газу поблизу проволоки...
36496. Взаємна дифузія 175.31 KB
  Згідно із основним рівнянням переносу можна записати ; . Згідно із рівнянням Фіка яке справедливо і для суміші газів коефіцієнт дифузії першого газу у суміші двох газів . Рівняння політропного процесу робота при цьому процесі Ізотермічний і адіабатний процеси – це процеси ідеалізовані. Запишемо для нього рівняння.
36497. Квантовий підхід Дебая-Борна 315.41 KB
  Хоча швидкості молекул змінюються у стані термодинамічної рівноваги властивості газу залишаються сталими. Насправді закон про статистичний закон розподілу молекул за швидкостями можна сформулювати так : скільки молекул газу або яка їх частка мають швидкості значення яких лежать у деякому інтервалі наближеному до заданої швидкості Зрідження газів і методи одержання низьких температур. Рівняння ВандерВаальса показує що будь який газ може бути переведеним в рідкий стан але необхідною умовою для цього є попереднє охолодження газу до...
36498. Рівняння Ван-дер-Ваальса 238.96 KB
  Дія відштовхування зводиться до того що молекула не допускає проникнення у свій об’єм інших молекул. Отже сили відштовхування враховуються через деякий ефективний об’єм молекул. Якщо газ у нас не дуже стиснутий то взаємодії між молекулами будуть лише парні участь третьої четвертої та інших молекул малоймовірна. Припустимо що у посудині із об’ємом знаходяться лише дві однакові молекули.
36499. Розподіл газових молекул за проекціями (напрямками) швидкостей 3.96 MB
  Переписавши ось у такому вигляді отримане рівняння визначимо фізичний зміст цієї функції. У вибраній нами системі координат у просторі швидкостей відстань до початку координат і є модуль швидкості отже Тепер ми можемо записати таке рівняння . Такого роду рівняння мають назву функціональних. Для їх визначення ми повинні знайти два незалежних рівняння.
36500. Розподіл молекул у полі сил. Формула Больцмана. Барометрична формула. Дослід Перрена по визначенню числа Авогадро 258.99 KB
  Наявність зовнішньої сили призведе до того що молекули у просторі будуть розміщені неоднорідно отже створюватимуть у різних точках простору різний тиск. Для осі ця різниця тисків на грані паралелепіпеда перпендикулярні осі де зміна тиску на одиницю довжини; зміна тиску на бічних гранях; площа граней. Згадаємо що ; – відповідно повні диференціали зміни тиску та потенціальної енергії. Повний диференціал зміни тиску газу дорівнює добутку концентрації молекул на повний диференціал зміни потенціальної енергії молекули взятому з...
36501. Біноміальний розподіл 536.29 KB
  Кількість частинок у ньому . Кількість комірок у об’ємі причому завжди виконується умова тобто частинка завжди знайде собі місце. Виділимо у об’ємі менший фіксований об’єм і будемо шукати імовірність того що кількість частинок потрапить у цей об’єм. Кількість комірок у об’ємі повинно бути принаймні не меншою за щоб усі частинки могли розміститись.