13090

Правила школьной жизни. Классный час для первокласников

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Классный час для первоклассников Правила школьной жизни Проходя сложный путь социализации ребенок подвергается частым воздействиям окружающей действительности которая выступает как стрессор длительного действия истощающий запас адаптационной энергии. Пробл...

Русский

2013-05-08

34 KB

3 чел.

Классный час для первоклассников

«Правила школьной жизни»

Проходя сложный путь социализации, ребенок подвергается частым воздействиям окружающей действительности, которая выступает как стрессор длительного действия, истощающий запас адаптационной энергии.

Проблема адаптации первоклассника к школе является актуальной для всей системы образования. Приходя в школу практически все дети переживают и волнуются. Детям неизвестны многие правила поведения ученика на уроках.

Цели: формирование представлений детей о необходимости правил в различных взаимоотношениях, обучение навыком конструктивного общения, формирование рефлексивной позиции по отношению к другому.

Задачи:

  1.  Дать представление детям о необходимости правил в различных взаимоотношениях, осознание и принятие правил поведения в школе;
  2.  Формировать интерес и уважение к личности другого человека, навыком сотрудничества;
  3.  Познакомить с системой приемов, позволяющих сдерживать эмоции.

Материал и оборудование: набор картинок с изображением правил поведения в школе, набор деталей для одежды.

Ход занятия.

Время

Содержание

Необходимый материал

1

5 мин.

Упр. «Доброе утро…»

Я сажу слова «Доброе утро…» и назову кого – то из нашего класса. Те, кого я назову, помашут мне рукой – значит, вы услышали и отвечаете на приветствие.  Попробуем? Доброе утро всем девочкам! Доброе утро все мальчикам! И.т.д.

2

10 мин.

Правила школьной жизни

Ребята вы обращали внимание на дорожные знака? Они указывают где и как можно ездить водителям. Дорожные знаки помогают и подсказывают нам где и как вести себя на дороге. А есть ли в школе правила? Подскажите мне, чего нельзя делать на уроках? А как надо вести себя на уроках? Чтобы мы не забыли о правилах для учеников, школьных правилах, нам нужны свои знаки. (Показываем знаки и обсуждаем их).

Правила

3

13 мин

Ателье

Дети делятся на команды. Им предлагается детали одежды платья и комбинезоны. Задача детей разукрасить детали и соединить их в одно изделие. В каждом наряде не хватает одной детали, зато есть она у соседей. Когда дети обращаются к психологу он предлагает найти какой - либо выход, подводя к мысли что можно спросить у соседей.  Формулируем новое правило: «если не получается выполнить задание, нужно обратиться за помощью».

Набор одежды

4

2 мин

Спасибо

Давайте поблагодарим друг друга, за работу  сказав «Спасибо всем»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48192. Джерела з історії середньовічної Європи (V-XV ст.) 145.5 KB
  На території власне германських областей панували місцеві діалекти зокрема законодавчі документи перекладалися цими діалектами. В Англії латина була мовою церкви документи та історичні твори писалися місцевою мовою. Поодинокі документи збереглися лише через те що знаходилися за межами імперії. Це варварські правди для раннього середньовіччя потім королівське законодавство правові документи феодального звичаєвого права парламентське законодавство.
48193. Лісові культури для Літинського лісництва «ДП Хмільницьке ЛГ» 938 KB
  Для задоволення потреб у садивному матеріалі дерев і чагарників, в лісовому господарстві створена і функціонує ціла сітка спеціалізованих лісових розсадників по вирощуванню потрібного садивного матеріалу, головним чином, з відкритою кореневою системою із застосуванням при цьому широкої та комплексної механізації і хімізації робіт (гербіцидів, міндобрив, отрутохімікатів).
48194. Мікроекономіка 22.13 MB
  Цей опорний конспект лекцій створено з метою надання допомоги студентам в процесі вивчення дисципліни. Інформація в опорному конспекті лекцій розташована в порядку викладання тем дисципліни у відповідності з навчальною програмою
48195. Соціальна профілактика як аспект соціальної політики держави 403 KB
  Соціальна профілактика як аспект соціальної політики держави Сутність соціальної профілактики. Предмет обєкти та субєкти чинники соціальної профілактики. Рівні профілактики. Нормативноправова база держави в напрямку профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі.
48196. СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1.47 MB
  050104 ФІНАНСИ усіх форм навчання та слухачів ЦПО Суми Видавництво СумДУ 2009 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів напряму підготовки 0501 спеціальності 7.050104 ФІНАНСИ усіх форм навчання та слухачів ЦПО Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни âСоціальне страхуванняâ. Суми Видавництво СумДУ 2009 Соціальне страхування: Конспект лекцій Укладачі: П.
48197. СОЦІОЛОГІЯ. КУРС ЛЕКЦІЙ 4.91 MB
  Цей курс лекцій належить до нової генерації підручників, за допомогою яких здійснюється перехід до нових, інтерактивних методів викладання та діалогової форми навчання. Він містить три теоретичні розділи, а також окремий розділ, присвячений розробці програми і технологій конкретно-соціологічних досліджень. Подаються рекомендації щодо ефективної організації навчального процесу, поточного контролю знань студентів із застосуванням тестової системи
48198. Соціологія. Конспект лекцій 665.5 KB
  Значення дисципліни в підготовці фахівця зумовлено тим, що вона забезпечує формування й розвиток у студентів наукових поглядів, переконань, знань в галузі суспільних відносин, основних сферах життєдіяльності людини, взаємовідносин між різними соціальними спільнотами та групами. Ці знання необхідні випускникам університету для аналізу соціальних процесів, що відбуваються в сучасному суспільстві, зокрема, в Україні
48199. Современная зарубежная журналистика (лекции) 822 KB
  Это был отказ от той структуры вершину которой венчала центральная газета страны Правда за ней следовала другая периодика рангом пониже. Первая современная ежедневная газета появилась в Японии в 1870 году. В настоящее время в стране издается 121 ежедневная газета.
48200. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА КАК НАУКА 245.5 KB
  В основе отклонений в развитии ребенка лежат в одних случаях органические или грубые функциональные нарушения центральной нервной системы в других периферические поражения отдельного или нескольких анализаторов; значимыми являются также резко неблагоприятные условия жизни ребенка в раннем периоде. Если слепой или глухой ребенок достигает в развитии того же что и нормальный то дети с дефектом достигают этого иным способом на ином пути иными средствами и для педагога особенно важно знать своеобразие пути по которому он...