13214

Російська держава у ХVІ – XVII ст.

Реферат

История и СИД

Російська держава у ХVІ XVII ст. План. Росія у період правління Івана Грозного 1533 1584 рр.. Смута в Росії на початку XVII ст. Заснування і правління династії Романових у XVII ст. 1. Іван IV Грозний 15331584. Владу у малолітнього Івана оспорювали боярські угрупов

Украинкский

2013-05-11

32.57 KB

8 чел.

Російська держава у ХVІ XVII ст.

План.

  1. Росія у період правління Івана Грозного (1533 – 1584 рр.).
  2. Смута в Росії на початку XVII ст.
  3.  Заснування і правління династії Романових у XVII ст.

1. Іван IV Грозний (1533–1584). Владу у малолітнього Івана оспорювали боярські угруповування Шуйських і Бельських. Вінчання на царство Івана IV відбулося у 1547 р. (вперше московський великий князь отримує титул царя).

Метою проведення реформ І. Грозного були:

  1.  централізація державного управління;
  2.  обмеження ролі впливу бояр на державні справи;
  3.  створення верств служилих людей як опори царської влади;
  4.  зміцнення державної власності на землях Росії;
  5.  зробити все населення підданими російського царя.

З 1549 р. до 1560 р. при царі працює Вибрана рада (Олексій Адашев, священик Сильвестр, митрополит Макарій), що займається питаннями реформування державного управління.

В 1550 р. було створено новий Судебник (обмеження привілеїв удільних князів, посилення державних судових органів, вводилось покарання за хабарництво). В цьому ж році була створена обрана тисяча з дворян – особиста армія царя (в подальшому – військо з вогнепальною зброєю).

1551 р. скликається Стоглавий церковний собор (уніфікація всіх церковних обрядів за грецьким зразком, розглядається питання моральності духовенства, затверджується пантеон російських святих).

1553–1560 рр. – створені прикази як нові центральні органи виконавчої влади.

1555–1556 рр. – ліквідація системи кормління, намісників замінено губними старостами.

Починаючи з 1565 по 1572 рр. Іван Грозний запроваджує масові репресії, земельні конфіскації для боротьби з ймовірною опозицією і зрадниками

Опричнина має два значення:

1) система репресивних заходів;

2) землі, які виділив у державну власність Іван IV(Північ, Центр і Південь Росії)  

Підсумки: 1) зруйнування станової монархії (цар мав абсолютну владу); з 43 членів Боярської думи було страчено 19; 2) знищення спадкової аристократії і встановлення відносин підданства; 3) зруйновано господарство країни; 4) великі жертви (до 22 тис. чол.); 5) порушено систему організації і комплектування помісного війська;

Зовнішня політика: боротьба за вихід до Балтійського моря – Лівонська війна (1558–1583); завоювання нових земель: Казанське ханство (1554), Астраханське ханство (1556), з 1574 р. починається завоювання Західного Сибіру, походи проти Кримського ханства (1556–1559 рр.); встановлення регулярних торгівельних відносин з Англією через Біле море (з 1553 р.).

Оцінка правління Івана Грозного в історичній науці

В.О. Ключевський «Русская история»

Він з дитинства бачив себе серед чужих людей. У душі його рано і глибоко врізалось і все життя зберігалося почуття сирітства, покинутості та одинокості; також у ньому розвинулася підозрілість, що з роками перетворилось у глибоку недовіру до людей. Найбільше у ньому працював інстинкт самозбереження. Рання розвинутість та збудливість, душевна нерівновага, схилення у поганий, дурний бік. Прив’язаність до людей, яким він довіряв (дружина Анастасія, священик Сильвестр, Адашев, Малюта Скуратов). Риси його характеру визначали особливий напрямок його думок політичних – політичний спосіб дій.

Політичне значення царя Івана IV в історії Російської держави не таке велике. Грозний цар більше задумував, ніж зробив. Сильніше подіяв на нерви своїх сучасників та їхню уяву, ніж на сучасний йому державний порядок. Життя Московської держави було би легше та рівніше, ніж воно було при ньому та після нього; важливі політичні питання були б вирішені без тих потрясінь, які були ним підготовлені.

Однобокий, себелюбивий напрям його думок при нервовій збудливості позбавив його практичного такту; успішно розпочавши реформи державного управління, він закінчив тим, що мало не поховав його.

В.М. Татіщев позитивно оцінював правління Івана Грозного, негативно ставився до бояр, які заважали монархічному правлінню (прибічник петровського абсолютизму).

Карамзін М.М. «История государства Российского»: негативна оцінка в цілому, осудив боротьбу Івана IV з боярством, яке, на його думку було прив’язано до самодержавства і не чинило опір цареві. Опричнина – наслідок жахливих змін у душі царя після смерті його дружини Анастасії (психологічний фактор).

С.М. Соловйов: опричнина – наслідок ворожого ставлення царя до своїх старих бояр, необхідний етап у боротьбі старого родового ладу із ладом державним.

В.Г. Белінський: діяльність Івана  – продовження політики Івана ІІІ. Іван IV – сильна натура; боротьба з боярством – боротьба за зміцнення Російської держави довершив ліквідацію уділів.

Герцен А.І.: тиранія Івана IV, Петра I можуть бути виправдані державними цілями.

Костомаров М.І.: утвердження опричнини – знаряддя демократизації російського народу. Іван Грозний – натура нервова, п’яний, розпусний кровожадний тиран, впертий деспот і боягуз по натурі.

С.Ф. Платонов: опричнина була спрямована проти потомства удільних князів, мала метою зламати їх традиційні права та переваги. Події смутного часу виводяться з політичної кризи часів Івана IV.

В радянській історичній літературі основна увага приділялась соціально-економічній сутності опричнини. Однак роботи Р.Ю. Віппера, С.В. Бахрушина, І.І. Смирнова ідеалізують діяння Івана IV та опричнину (у період культу особи Сталіна). Цьому у великій мірі сприяли висловлювання Сталіна, який вихваляв Івана IV, забуваючи про біди, які нанесла опричнина народу та кріпацтво.

М.Н. Тихомиров у праці «Россия в 16 столетии»(М.,1962) показав залишки економічного та політичного роздрібленості у країні (наприклад, новгородські вольності – похід у 1570р. і жорстокий розгром Твері).

Зімін О.О. (Опричнина Ивана Грозного. М.,1964, Реформы Ивана Грозного): смисл опричнини полягав у завершальному ударі, що було нанесено останнім оплотом удільної роздробленості(наприклад Володимиру Старицькому). Це була свідомо здійсню вальна політична лінія, що мала метою зламати супротивника, а не хвороблива малодушність царя, династичні причини. Особливістю опричнини було те, що централізаторська політика проводилася в дуже архаїчних формах(наприклад створення уділу государевого - опричнини).

Варварські середньовічні методи боротьби Івана Грозного із своїми політичними супротивниками, його жорсткий характер накладали на всі заходи опричних років печатку деспотизму та насильництва. Посилення феодального гніту в умовах розорення країни було найважливішою умовою, що підготувала остаточне закріпачення селян.

Сучасні російські історики (История России/ Под ред. Сахарова А. М. – М., 2006) для розуміння епохи Івана Грозного, сповненої драматизму та неясності, необхідно подивитись у дитинство царя. Уньому відповіді на всі складні питання й загадки. Іван IV був видатним державним діячем й досить складною та суперечливою особистістю; багато зробив для становлення і розвитку Російської держави.(взяття Казані, Астрахані).

2. Правління сина Івана Грозного Федора Івановича (15841598). Фактично управляв через свою сестру Борис Годунов. Зі смертю Федора Івановича припиняється династія Рюриковичів.

1591 р. в Угличі від рук найманих вбивць загинув 9-літній син Івана Грозного царевич Димитрій.

1598 р. на Земському соборі царем обрано Бориса Годунова.

1601–1603 рр. в Московській державі був великий голод, через що зростало незадоволення Борисом Годуновим. В цей же період пішли чутки, що Дмитро врятувався.

1603 р. в Речі Посполитій з'явився чоловік, який стверджував, що він і є Дмитрій (збіглий ченець Чудова монастиря Григорій Отреп’єв). В Москві було оголошено, що це самозванець.1604 р. Лжедмитрій при допомозі українських козаків вирушає на Москву.

У 1605 р. помирає Борис Годунов; поширились чутки, що його отруїли.

Червень1605 р. Лжедмитрій урочисто вступає в Москву і через деякий час вінчається на царство. Він намагається здійснити реформи в Російській державі і наблизити її до Речі Посполитої і Західної Європи. Московські бояри у травні 1606 р. організовують повстання, вбивають Лжедмитрія, новим царем оголошують боярина Василя Шуйського, який правив до 1610 р.

В цей же період з 1606 по 1607 рр. в країні відбулось повстання під проводом Івана Болотнікова, але закінчилось його поразкою.

1607 р. у м. Стародуб зявився Лжедмитрій ІІ. 1608 р. він підходить зі своїми загонами до Москви і стає табором біля московського поселення Тушино.

1609 р. Василій Шуйський звертається за допомогою боротьбі проти Лжедмитрія ІІ до шведського короля. Внаслідок цього починається відкрита інтервенція поляків у Московську державу. 1610 р. польський гетьман Хоткевич розбиває польське військо біля с. Клушино.

З 1610 по 1613 рр. відбувається національно-визвольний період в історії Московської держави.

В липні 1610 р. Василій Шуйський скинутий з престола, і влада перейшла до уряду семи бояр (Семибоярщина) – вони запропонували польському королю обрати на московський престол його сина Владислава. Оскільки польський король Сигізмунд ІІІ хотів стати російським царем, це сприяло відтягненню військових сил Лжедмитрія ІІ під Москвою у бік Смоленська. Лжедмитрія було вбито у Калузі.

У 1611 р. в Рязанській землі збирається перше народне ополчення під керівництвом дворянина Ляпунова, яке рушило на Москву виступило за православного царя, але програло полякам.

Осінь 1611 р. – за ініціативою земського старости Козьми Мініна і князя Дмитрія Пожарського було створено Друге народне ополчення. В жовтні 1612 р. визволили Москву від польських інтервентів. Поляки намагались знайти майбутнього претендента на московський престол – Михайла Романова. Іван Сусанін врятував йому життя, який в цей час перебував у монастирі з матірю, завівши поляків у болото. Батько М. Романова Філарет у 1619 р. повернувся з Польщі в Москву.

 Смута в історіографії

«История России» (п/п Сахарова А.Н.)- М.,2006 с. – 323-324 «Смутний час показав російським людям, що створена московськими князями єдина держава необхідна також їм».

«когда на чашу весов была поставлена сама судьба Московского царства – облик этого царства с его создавшимся веками величием, с его историческими традициями, с егославным прошлым восторжествовал в умах и сердцах русских людей над тяготами»(дослідник П.Г. Восенко).

Чехарда на престолі та міжусобна війна призвели до того, що держава послабла та стала об’єктом інтервенції сусідніх держав. Врятувало державу лише велике патріотичне піднесення всіх здорових сил суспільства.

В Смуту різко підвищилось самосвідомість російського народу. В.М. Татищев: до Смути призвели закони Б. Годунова щодо закріпачення селян.

М.М. Карамзін: Смута «дело ужасное и нелепое», наслідок розпусти, підготовленої тиранством Грозного та властолюбством Годунова, винного у вбивстві царевича Дмитрія та припиненні законної династії. Народ усвідомив свою силу і грав царями. «внутрішні варвари» діяли у недрах Росії, але спрямовували їх поляки.

С.М. Соловйов: до Смути привела боротьба земських людей – власників з вільними козаками, безземельними людьми. Рух Болотнікова – соціальна війна, селянська. Поганий стан народної моралі, головна внутрішня причина Смути.

В.О. Ключевський: в основі Смути була соціальна боротьба. Сам тягловий устрій Росії породжував соціальні негаразди, що випливали з тяжкого становища низів.

С.Ф. Платонов: Смута – складна соціальна і політична криза підготовлена всім ходом розвитку Росії у другій половині 16 ст.

У повстанні Болотнікова вперше мала відкритий характер давня ворожнеча між класом служилих землевласників та кріпосними низами.

Зімін О.О. : повстання Болотнікова – перша селянська війна в Росії, що продовжувалась з 1603 до1614р.

Скринніков Р.Г.: головний соціальний конфлікт 17ст. був продовженим закріпаченням селян та кріпосними законами про холопів. В умовах громадянської війни цей протест набув своєрідну форму. Громадянська війна на поч.17 ст. була викликана кризою попереднього історичного розвитку російської держави.політична криза була тісно пов’язана з еволюцією форм феодального землеволодіння, змінами у структурі феодального стану(поява дрібних вотчинників – дітей боярських). Служилим дворяни 16ст. значно зміцнили свої позиції. Опричнина Івана Грозного породила розкол між дворянами – опричниками та земцями, що зберігався протягом 20 років. Знать боярська була незадоволена,що після припинення династії Рюриковичів трон посів Б.Годунов, що був раніше опричником. Голод 1601-1603 рр. приніс народу багато страждань і смерті.

3. 21 лютого 1613 р. – Земський собор обирає новим царем Михайла Федоровича Романова, так починається нова династія Романових, що існувала до 1917 р.

11серпня 1613 р. згідно російської традиції, Михайло Романов вінчався на царство. Бояри присягнулись, що ця династія правитиме вічно.

Михайло Романов правив за допомоги боярської думи, що складалась з системи приказів, як органів виконавчої влади в Росії. Земський собор працював безперервно, особливо в перші десятиліття правління царя. Російським патріархом став Філарет (батько Михайла Романова). Завдання, які ставились перед Михайлом Федоровичем: відновлення економіки; відновлення внутрішнього порядку і стабільності.

Заходи, проведені Михайлом Федоровичем:

  1.  закріплення селян за їх володіннями; у1619 р. було встановлено 5-тирічний, а з 1642 р. –10-ти річний термін пошуку збіглих селян.
  2.  відбувався розвиток мануфактур (металургійні заводи на Уралі, Тулі, шкіряні заводи в Казані); держава приписувала до заводів селян.

   3) освоєння нових територій (Сибір, Далекий Схід, Північ),експедиція Пояркова по р. Амур в Охотське море.

1632–1634рр. – Смоленська війна, в якій Росія програла, поляки утримали Смоленськ, підписано перемиря, за яким Владислав, польський король, визнав владу російського царя Михайла Романова.

Налагодились дипломатичні відносини з Австрійською монархією, шведами. Донські козаки захопили турецьку фортецю Азов, проте Земський собор виступив проти приєднання її до Російської імперії.

За Михайла відбуваються повстання на Півночі Росії в 1614–1615рр., козацько-селянські рухи 1633–34 рр.

Михайло Федорович Романов

Введення запросних грошей, надзвичайні податок –«п’ятину» 1.5 всьогомайна для торгових людей, а потім для посадського населення всього – розширення кількості і складу Приказів(до 40).

Олексій Михайлович(1645–1676) – „Тихий цар”

1648 р. в Москві відбувся „Соляний бунт” із-за підвищення ціни на сіль у 4 рази.

1649 р. за підтримки бояр в Московській державі було укладено новий законодавчий акт „Соборноє уложеніє” – захист православної церкви, встановлено безстроковий пошук селян, заборона переходу від феодала до феодала, встановлено покарання, населення міст підпорядковувалось владі царя.

1654 р. – Переяславська рада – частина українських земель перейшла під владу царя.

1654 р. – церковна реформа патріарха Нікона, яка неоднозначно сприйнята суспільством.: уніфікувались обряди у богослужінні за грецьким зразком: три пальці при хрестінні Зявились старообрядники.

В1654–67рр. – відбулась війна з Річчю Посполитою, внаслідок якої було підписано Андрусівське перемиря.1686 р. – „Вічний мир” Росії з Польщею.

1656–58рр. – російсько-шведська війна за вихід до Балтійського моря.

1670–71рр. в Росії відбулась селянська війна під проводом Степана Разіна.

1576–81рр. війна Росії з Османською імперією та Кримським ханством.

 СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У XVII ст.

Цар – у Московській державі у 1547–1721 рр. офіційний титул глави держави. Першим царем було проголошено Івана IV Грозного. Був замінений титулом імператора під час правління Петра І, але неофіційно зберігся до падіння самодержавства у 1917 р.

Боярська дума – станово-представницький дорадчий орган аристократії у Московській державі в X– на початку XVIII ст., що мав законо-дорадчий характер і розглядав питання зовнішньої та внутрішньої політики.

Патріарх – вищий сан духовенства у православній церкві, глава самостійної церкви, обирався церковним собором. У Московській державі патріаршество було встановлено у 1589 р. й проіснувало до 1721 р.

Земські Собори – центральні загальнодержавні станово-представницькі установи Московської держави у середині XVIXVII ст. вищі законодавчі і виконавчі органи влади. Скликалися царями, а в часи міжцар'я – станами. Основою Земських соборів та їхньою постійною складовою були церковний собор на чолі з Патріархом (до 1589 р. — Митрополитом) і Боярська дума.

Прикази – органи центрального управління. Виникли на основі виконання боярами окремих державних функцій за дорученням (наказом) царя. Поступово ці доручення набули постійного характеру, а навколо осіб, які їх виконували, створювалось коло помічників. Система приказів досягла найвищого розвитку у XVII ст. В той час у Московії нараховувалося 14 адміністративних приказів, 7 обласних, 14 військових, 16 фінансових, 11 палацових і 3 патріарших прикази. Прикази були скасовані у XVII ст. царем Петром І.

Губні установи – виборні органи місцевого самоврядування Московської держави у ХУІ-ХУІІ ст. Займалися розслідуванням кримінальних злочинів.

За період з 1505 р. до 1676 р. територія Московської держави розширилась з 2,2 млн. кв. км до 14,52 млн. кв. км.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

45097. Исследование процесса аналого–цифрового преобразования радиолокационных эхо-сигналов 1.21 MB
  Исследование спектрально-корреляционных свойств радиолокационных сигналов и помех Временная реализация процесса: Автокорреляционная функция процесса: Спектр процесса: Исследование характеристик аналого-цифрового преобразования Исследование влияния на ошибки квантования спектры квантованного сигнала и сигнала ошибки выбора величины динамического диапазона АЦП Спектры квантованного сигнала и сигнала ошибки выбора величины динамического диапазона АЦП: А Д А=Д А Д При уменьшении амплитуды сигнала от D до...
45098. Знакомство с основами работы с Visual DSP++. Изучение программно-логической модели ADSP-2181 3.15 MB
  Сигнальный процессор взаимодействует с внешней средой путём использования адресной шины (ADDR), шины данных параллельного обмена (DATA), мультиплексированной шины адреса/данных (IAD)...
45099. Программная реализация алгоритма ДПФ на языке ассемблера процессора ADSP-2181 4.2 MB
  Сигнальный процессор взаимодействует с внешней средой путем использования адресной шины ADDR, шины данных параллельного обмена DATA, мультиплексированной шины адреса/данных IAD, линий последовательного обмена DT0, DR0, DT1, DR1 и использования информационных, управляющих, служебных сигналов и сигналов прерываний
45100. English in my life 15.61 KB
  English is the max widespread language nowadays. It is a world language, spoken by more than 1750 million people. Residents of more than 70 countries speak English(for example, Canada, Australia, New Zeeland, USA and others)
45101. Great Britain 14.21 KB
  Gret Britin is situted on the British Isles. The lrger of two big islnds is known s Gret Britin. The islnd of Gret Britin together with the neighboring minor islnds nd the northestern prt of Irelnd constitute the United Kingdom of Gret Britin nd Northern Irelnd.
45102. The Judicial System of Great Britain 17.32 KB
  The courts in Gret Britin re divided into two lrge groups: criminl division nd civil division. Criminl courts re Mgistrtes Courts nd Crown Courts. The mjority of ll criminl cses re delt with in the Mgistrtes courts by mgistrtes who re lso clled Justice of Pece. Mgistrtes courts normlly consist of three JPs up to seven.
45103. Legal profession in Russia 15.84 KB
  I wаnt to tell you bout min kinds legl profession in Russi. dvocte is licensed lwyer to prctice lw nd independent dviser on legl issues. He should hve higher legl eduction t lest two yers of legl experience nd to pss qulifiction exms. They consult clients on legl issues; drft documents present clients in ll kinds of civil dministrtive litigtions provide criminl defense; nd do ll other legl services.
45104. London 13.53 KB
  London is the capital of the Great Britain. Population of London is about 8 million people. It’s one of the largest cities in the world. It’s one of the most important commercial, cultural and political centers in the world
45105. Police 12.84 KB
  Police is the gency of community or government tht is responsible for mintining public order preventing nd detecting crime. The bsic police mission preserving order by enforcing rules of conduct lws. The conception of the police force s protective nd lw enforcement orgniztion developed from the use of militry bodies s gurdins of pece such s the Pretorin Gurd bodygurd of the ncient Romn Emperors.