13233

Вивчення стенду, команд однокристальної ЕОМ КР1816ВЕ31

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Лабораторна робота №1. Вивчення стенду команд однокристальної ЕОМ КР1816ВЕ31 Тема: Вивчення стенду команд однокристальної ЕОМ КР1816ВЕ31. Мета роботи: Вивчення функціональних можливостей учбовоналагоджувального стенду внутрішньої структури і системи команд ЕОМ КР1816ВЕ3...

Украинкский

2013-05-11

27.5 KB

14 чел.

Лабораторна робота №1. Вивчення стенду, команд однокристальної ЕОМ КР1816ВЕ31

Тема: Вивчення стенду, команд однокристальної ЕОМ КР1816ВЕ31.

Мета роботи: Вивчення функціональних можливостей учбово-налагоджувального стенду, внутрішньої структури і системи команд ЕОМ КР1816ВЕ31.

Учбова задача: Вивчення команд пересилок, арифметичних, логічних команд, команд переходів. Взаємодія внутрішніх вузлівЕОМ.

Порядок виконання лабораторної роботи:

 1.  Вивчити структурну схему стенду, розподіл пам'яті, призначенні вузлів. Вивчити структуру ЕОМ КР1816ВЕ31. Вивчити синтаксис команд пересилки, арифметичних команд, команд переходів.
 2.  Розробити алгоритм для виконання індивідуального завдання до початок лабораторного заняття (таблиця завдання №1).
 3.  Розробити програму для виконання індивідуального завдання до початок лабораторного заняття.
 4.  Ввести програму індивідуального завдання на ПК.
 5.  Вивчити програмно налагоджувальні засоби (ПНЗ) для КР1816ВЕ31.
 6.  За допомогою ПНЗ проаналізувати виконання індивідуальної програми.
 7.  Завантажити програму в стенд ОЕВМ. Переконатися в правильному виконанні індивідуального завдання, при негативному результаті здійснити зміну алгоритму або програми. Повторити завантаження програми в стенд ОЕВМ
 8.  Роздрукувати лістинг правильно працюючої програми.
 9.  Відповісти на контрольні питання викладача

Контрольні питання:

 1.  Час виконання команд (поняття такту, машинного циклу)
 2.  Типи команд. Формат команд. Команди прямої і непрямої адресації.
 3.  Команди зрушення. Арифметичні команди. Логічні команди.
 4.  Регістр ознак, команди викликають зміна регістра ознак
 5.  Команди роботи із стеком, послідовність дій (команд) при роботі із стеком
 6.  Призначення внутрішніх вузлів ЕОМ
 7.  Призначення і робота з внутрішньою пам'яттю даних ЕОМ.Система переривання ЕОМ.Призначення портів ЕОМ.
 8.  Фізичні характеристики вихідних сигналів ЕОМ.

Короткі теоретичні відомості Додаток №4 

Приклад виконання лабораторної роботи №1

Вміст регістрів R1 і R4 скласти і відобразити на індикаторі

ORG  0

mov R1,#04h ;записати у R1 число 04

mov R4,#30h ;встановити у R4 число 30

mov DPTR,#0B000h ;встановити на DPTR адресу Інд.DD17,DD18 

mov A,R1  ;записати у А значення R1

add A,R4  ;скласти значення в А і R4 результат суми в А

movx @DPTR,A ;засвітити на Інд. DD17,DD18 число зберігається в А

mov A,#00h ;обнулити А

Сon: jmp  Con ;перехід на зациклення програми 

END

Варіанти індивідуальних завдань

 1.  Таблиця завдань до л.р. №1

Текст індивідуального завдання

1

Занести в рег. R4  число 12H, в рег.R6 10, суму чисел відобразити  на статичній індикації HG1

2

Занести в рег. R3 число 06h  відобразити його на  статичній індикації HG1.

3

Занести в рег. A число 55h  відобразити його на світлодіодній лінійці 0A006H.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2161. Теория химии. Органическая и неорганическая химия и методика ее преподавания 3.36 MB
  Расчетные химические задачи, их типы. Внеклассная работа по химии, её принципы, формы, направления. Политехнизация знаний по химии. Общая характеристика разбавленных растворов неэлектролитов. Производные карбоновых кислот: соли, галогенангидриды, ангидриды, эфиры, амиды и их взаимные переходы. Механизм реакции этерификации.
2162. Фізика. Теорія и практика фізичних процессів 9.24 MB
  Порівняйте основні властивості біполярних і польових транзисторів з ізольованим затвором. Обґрунтуйте переваги використання транзисторів інтегральних мікросхем з бар`єром Шотткі. Проаналізуйте умови стаціонарної генерації випромінювання напівпровідникових лазерів. Як зміниться критична густина струму, якщо ширина робочого тіла інжекційного лазера зміниться вдвічі.
2163. Технологические процессы в машино-строении 8.29 MB
  Элементы теплофизики металлургических и литейных процессов. Метод точечных источников тепла. Выравнивание температуры в неограниченном стержне. Оценка потерь тепла через стены шахтной печи при стационарном теплообмене с окружающей средой. Кинематические и геометрические параметры способов обработки резанием. Силы при фрезеровании торцово коническими прямозубыми фрезами.
2164. Определение шага расстановки грузов при укладке трубопровода 16.62 KB
  Цель: Рассчитать шаг расстановки исследуемых чугунных грузов при укладке нефтепровода через болото.
2165. Проверка подземного и наземного (в насыпи) трубопровода на прочность и недопустимость пластических деформаций 24.5 KB
  Цель: Проверка на прочность, на недопустимость пластических деформаций участок магистрального трубопровода с наружным диаметром - Dн и толщиной стенки – δ.
2166. Математическое моделирование тепловых процессов 31.78 KB
  Задание. Разработать математическую модель: процесса теплообмена, позволяющую находить один из параметров процесса в соответствии с вариантом задания.
2167. Виховна система 18.85 KB
  Педагогічний процес здійснюється в рамках певної виховної системи. Виховна система - це сукупність взаємопов'язаних цілей і принципів організації виховного процесу, методів і прийомів їх поетапної реалізації в межах певної соціальної структури.
2168. План воспитательной работы в группе 18.81 KB
  Психолого-педагогическая характеристика группы. Цель воспитательной работы. Содержание воспитательной работы. Индивидуальная работа с учащимися.
2169. Микроклимат семьи и его влияние на социализацию подростка 23.65 KB
  Семья выступает в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие состоит в том, что никто кроме самых близких, не относится к ребёнку лучше, и вместе с тем никто не может потенциально нанести столько вреда в воспитании, сколько семья.