13233

Вивчення стенду, команд однокристальної ЕОМ КР1816ВЕ31

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Лабораторна робота №1. Вивчення стенду команд однокристальної ЕОМ КР1816ВЕ31 Тема: Вивчення стенду команд однокристальної ЕОМ КР1816ВЕ31. Мета роботи: Вивчення функціональних можливостей учбовоналагоджувального стенду внутрішньої структури і системи команд ЕОМ КР1816ВЕ3...

Украинкский

2013-05-11

27.5 KB

10 чел.

Лабораторна робота №1. Вивчення стенду, команд однокристальної ЕОМ КР1816ВЕ31

Тема: Вивчення стенду, команд однокристальної ЕОМ КР1816ВЕ31.

Мета роботи: Вивчення функціональних можливостей учбово-налагоджувального стенду, внутрішньої структури і системи команд ЕОМ КР1816ВЕ31.

Учбова задача: Вивчення команд пересилок, арифметичних, логічних команд, команд переходів. Взаємодія внутрішніх вузлівЕОМ.

Порядок виконання лабораторної роботи:

 1.  Вивчити структурну схему стенду, розподіл пам'яті, призначенні вузлів. Вивчити структуру ЕОМ КР1816ВЕ31. Вивчити синтаксис команд пересилки, арифметичних команд, команд переходів.
 2.  Розробити алгоритм для виконання індивідуального завдання до початок лабораторного заняття (таблиця завдання №1).
 3.  Розробити програму для виконання індивідуального завдання до початок лабораторного заняття.
 4.  Ввести програму індивідуального завдання на ПК.
 5.  Вивчити програмно налагоджувальні засоби (ПНЗ) для КР1816ВЕ31.
 6.  За допомогою ПНЗ проаналізувати виконання індивідуальної програми.
 7.  Завантажити програму в стенд ОЕВМ. Переконатися в правильному виконанні індивідуального завдання, при негативному результаті здійснити зміну алгоритму або програми. Повторити завантаження програми в стенд ОЕВМ
 8.  Роздрукувати лістинг правильно працюючої програми.
 9.  Відповісти на контрольні питання викладача

Контрольні питання:

 1.  Час виконання команд (поняття такту, машинного циклу)
 2.  Типи команд. Формат команд. Команди прямої і непрямої адресації.
 3.  Команди зрушення. Арифметичні команди. Логічні команди.
 4.  Регістр ознак, команди викликають зміна регістра ознак
 5.  Команди роботи із стеком, послідовність дій (команд) при роботі із стеком
 6.  Призначення внутрішніх вузлів ЕОМ
 7.  Призначення і робота з внутрішньою пам'яттю даних ЕОМ.Система переривання ЕОМ.Призначення портів ЕОМ.
 8.  Фізичні характеристики вихідних сигналів ЕОМ.

Короткі теоретичні відомості Додаток №4 

Приклад виконання лабораторної роботи №1

Вміст регістрів R1 і R4 скласти і відобразити на індикаторі

ORG  0

mov R1,#04h ;записати у R1 число 04

mov R4,#30h ;встановити у R4 число 30

mov DPTR,#0B000h ;встановити на DPTR адресу Інд.DD17,DD18 

mov A,R1  ;записати у А значення R1

add A,R4  ;скласти значення в А і R4 результат суми в А

movx @DPTR,A ;засвітити на Інд. DD17,DD18 число зберігається в А

mov A,#00h ;обнулити А

Сon: jmp  Con ;перехід на зациклення програми 

END

Варіанти індивідуальних завдань

 1.  Таблиця завдань до л.р. №1

Текст індивідуального завдання

1

Занести в рег. R4  число 12H, в рег.R6 10, суму чисел відобразити  на статичній індикації HG1

2

Занести в рег. R3 число 06h  відобразити його на  статичній індикації HG1.

3

Занести в рег. A число 55h  відобразити його на світлодіодній лінійці 0A006H.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31277. МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ 829 KB
  050702 – ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА КРЕМЕНЧУК 2011 Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни Мікропроцесорні пристрої в електромеханічних системах для студентів денної та заочної форм навчання у тому числі скорочений термін навчання за напрямом 6. Гладир Кафедра систем автоматичного управління та електропривода Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Протокол №____ від__________ Заступник голови методичної ради______________ доц.21 ВСТУП Дисципліна Мікропроцесорні...
31278. ОСНОВИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ І ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ. Методичка 13.69 MB
  Принципова схема печатної плати 13 8 Розробка печатної плати електричної частини електротехнічного пристрою електромеханічної системи в пакеті Р САD 14 8.1 Вибір і обґрунтування конструкції печатної плати 14 8.2 Розробка принципової електричної схеми печатної плати в редакторі Schematic 16 8.5 Трасування печатної плати у середовищі пакета PCAD 20 9 Висновки 21 10 Перелік використаної літератури 21 11 Додатки 22 Список літератури 23 Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки 24 Додаток Б Зразок завдання на курсову роботу 25 ВСТУП...
31280. ОСНОВИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВ І ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ 4.6 MB
  Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни „Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 6.092200 – „Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” (у тому числі скорочений термін навчання)
31281. ОСНОВИ СИЛОВОЇ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 8.41 MB
  Курс Основи силової перетворювальної техніки розрахований на вивчення протягом двох семестрів і складається з трьох основних частин: – перетворення змінного струму в постійний струм випрямлячі; – імпульсне регулювання постійного і змінного напруги імпульсні перетворювачі; регулювання частоти напруги або струму – перетворювачі частоти. Перед тим як приступити до виконання лабораторних робіт необхідно ознайомитися із джерелом живлення в лабораторії щоб з’ясувати наявність у ньому небезпечної для життя людини напруги. Наявність...
31283. СИЛОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ 408.5 KB
  Лабораторна робота №1 Моделювання та дослідження часових діаграм однофазного однополуперіодного випрямляча програма схемотехнічного моделювання NI Circuit DesignSuite Лабораторна робота №2 Моделювання дослідження характеристик та часових діаграм роботи різноманітних видів однофазних мостових випрямлячів в системи NI Circuit Design Suite Лабораторна робота №3 Дослідження характеристик та часових діаграм роботи силової частини тиристорного перетворювача БУ 3609 з однофазною мостовою схемою...
31284. СПЕЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ 713 KB
  Перелік лабораторних робіт 4 Лабораторна робота № 1 Дослідження характеристик та регулювальних властивостей виконавчого приводу постійного струму з якірним та полюсним керуванням. Лабораторна робота № 2 Дослідження характеристик та регулювальних властивостей виконавчого приводу постійного струму з полюсним керуванням. Дослідженння характеристик виконавчих електроприводів з двигунами постійного струму з якірним та полюсним керуванням. Змоделювати якірне та полюсне керування двигуном постійного струму структурна схема...
31285. СПЕЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ. Методичні вказівки щодо практичних занять 2.08 MB
  5 Практичне заняття № 1 Розрахунок характеристик виконавчих електроприводів з двигунами постійного струму з якірним та полюсним керуванням. Статичний момент приведений до валу двигуна при підйомі Мс=42кГм а при спуску він являється активним и дорівнює 34кГм. Приведений до валу двигуна момент інерції механізму Jмех=00815 кГм∙сек2. Момент інерції ротора двигуна Jд= 04 кГм∙сек2.