13273

Исследование трёхфазного синхронного двигателя

Лабораторная работа

Физика

Исследование трёхфазного синхронного двигателя Цель работы: ознакомление с методом пуска работой и характеристиками синхронного двигателя. Определение его устойчивого режима работы по угловой характеристике. Опыты проводим по схеме: ...

Русский

2013-05-11

240.5 KB

2 чел.

Исследование трёхфазного синхронного двигателя

Цель работы: ознакомление с методом пуска, работой и характеристиками синхронного двигателя. Определение его устойчивого режима работы по угловой характеристике.

Опыты проводим по схеме:

 

1. Снятие V–образных характеристик синхронного двигателя.

1.1 На холостом ходу при Ia=0 (разомкнут В5)

UC=const ;   n=nн=const

Результаты эксперимента записываем в таблицу С–4–1а

Таблица С–4–1а

IA

IB

IC

PA

PB

PC

If

1,8

2

1,35

90

20

10

7

125

1,45

0,875

85

20

8

6

0,81

0,84

0,48

75

21

8

5

121

0,66

0,83

55

43

6

4

1,725

1,325

1,5

60

50

10

3

2,4

2,15

2,175

55

58

25

2

3,1

2,9

2,45

50

60

40

1

1.2 При моменте нагрузки М2=0,5Мн

UC=const ;   n=nн=const ; Ia=0,5Iaн

Результаты эксперимента записываем в таблицу С–4–1б

Таблица С–4–1б

IA

IB

IC

PA

PB

PC

If

2,4

2,35

1,8

165

85

90

7

1,6

1,55

1,05

150

90

75

6

1,3

1,125

0,75

145

100

70

5

1,35

1

0,9

137,5

108

70

4

1,875

1,5

1,55

130

120

80

3

2,35

2,05

2,1

125

120

90

2

1.3 Обработка результатов экспериментов.

По результатам экспериментальных данных табл. С–4–1а, б рассчитываем I, P, cos().  Расчётные формулы:

    

Данные расчёта записываем в таблицу С–4–3.

Таблица С–4–3

Опыт

I, А

P, Вт

cos()

Ia=0

1,717

120

0,183

1,192

113

0,249

0,71

104

0,384

0,878

104

0,311

1,517

120

0,208

2,242

138

0,162

2,817

150

0,14

Ia=0,5Iaн

2,183

340

0,409

1,4

315

0,59

1,058

315

0,781

1,217

315,5

0,681

1,642

330

0,528

2,3

335

0,382

По данным таблицы С–4–3 строим в одних координатных осях V–образные характеристики и графики  cos().

2. Снятие рабочих и угловых характеристик синхронного двигателя.

2.1 Результаты эксперимента записываем в таблицу С–4–2.

U=const ; If=I=const

Таблица С–4–2

IA

IB

IC

PA

PB

PC

UГ

IГ

2,65

2,4

2

265

185

195

165

2,5

3

2,65

2,4

325

245

260

160

2,5

3,65

3,15

3,1

425

350

370

155

5

4,1

3,5

3,7

480

420

440

150

6

4,6

4,4

4,2

560

480

510

148

7

2.2 По результатам экспериментальных данных табл. С–4–2 рассчитываем I, P, cos(),h, P2 и результаты вычислений записываем в таблицу С–4–4.

Расчётные формулы:

  

    

Таблица С–4–4

P2, Вт

I, A

P, Bт

cos()

M2, Нм

h

497

2,35

645

0,72

4,75

0,771

567

2,683

830

0,812

5,424

0,84

698

3,3

1145

0,911

6,67

0,88

797

3,767

1340

0,934

7,613

0,895

903

4,267

1550

0,953

8,624

0,91

По полученным данным табл. С–4–4 строим рабочие характеристики.

Эти данные дают возможность рассчитать угловую характеристику.

Для построения угловой характеристики необходимо определить значение угла нагрузки Q для каждого значения тока. Для этого строится векторная диаграмма и вспомогательные данные записываются в таблицу С–4–5.

Таблица С–4–5

I

jXСНI

Q

2,35

j2,82

43,95

22

2,683

j3,22

35,71

29

3,3

j3,96

24,36

38

3,767

j4,52

20,93

44

4,267

j5,12

17,64

53

Упрощенная векторная диаграмма строится следующим образом:

 

И окончательно получаем угловую характеристику:

Выводы: в работе построили V-образные характеристики и графики зависимости cos()=f(If) из этих графиков видно, что центры тяжести (максимумы или минимумы) этих характеристик, для фиксированной нагрузки, лежат на одной прямой, а при увеличении нагрузки они сдвигаются вправо по оси токов возбуждения.  Из построения угловой и рабочих характеристик видно что зависимость между и Q обратная, а между М2 и Q прямая, что можно использовать для регулирования реактивной мощности. Из векторной диаграммы видно что вектор тока опережает вектор напряжения, что говорит о том что двигатель является перевозбуждённым и ток создаёт ёмкостную составляющую Isin(), следовательно, перевозбуждённый двигатель потребляет из сети опережающий ток и отдаёт в сеть реактивную мощность.


 нагрузка

А   W    V

генератор

С6

С5

С4

С1

С2

С3

И2

И1

 ИП1

 A5

  С2

 С1

 A4

 ИП2

МПТ1

  Я1

 Я2

А6

V4

5

С

В

А

А

В

С


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69763. Таймери і системний час 27.5 KB
  Таймери керують пристроями які передають у систему інформацію про час. Вони відстежують поточний час доби здійснюють облік витрат процесорного часу повідомляють процеси про події що відбуваються через певний проміжок часу тощо.
69764. Термінальне введення-виведення в UNIX та Linux 40.5 KB
  Консоль Linux емулює спеціальний вид термінала, який називають Linux. Він надає доволі широкі можливості щодо керування відображенням інформації (підтримку кольору, керуючих клавіш, перевизначення символьної таблиці «на ходу»).
69765. Графічний інтерфейс користувача 61.5 KB
  Спільним у них є набір основних елементів реалізації куди входять вікна з елементами керування кнопками смугами прокручування тощо меню і піктограми а також використання пристрою для переміщення курсору по екрану та вибору окремих елементів наприклад миші.
69766. Реалізація стека протоколів Інтернету 66 KB
  Канальний рівень (data link layer) відповідає за передавання кадру даних між будь-якими вузлами в мережах із типовою апаратною підтримкою (Ethernet, FDDI тощо) або між двома сусідніми вузлами у будь-яких мережах (SLIP, PPP).
69767. Завантаження операційної системи Linux 57.5 KB
  Під час завантаження Linux використовують двоетапний завантажувач. Є кілька програмних продуктів, що реалізують такі завантажувачі, найвідоміший із них l i l o (від Іішіх loader). Він може бути встановлений як у MBR (замінивши там код, що завантажує перший сектор активного розділу)...
69768. Завантаження Windows XP 40 KB
  Завантаження Windows XP починають стандартним способом — із передавання керування коду завантажувального сектора активного розділу диска. Головне його завдання — визначити місцезнаходження файла ntldr у кореневому каталозі цього розділу, завантажити його...
69769. Продуктивність багатопроцесорних систем 29 KB
  Під масштабуванням навантаження (workload scalability) у SMP-системах розуміють вплив додавання нових процесорів на продуктивність системи. У реальних умовах воно залежить від багатьох факторів.
69770. Планування у багатопроцесорних системах 34.5 KB
  Головною особливістю планування у багатопроцесорних системах є його двовимірність. У цьому розділі розглянемо деякі підходи до організації планування які враховують ці фактори а у наступному важливе поняття спорідненості процесора що впливає на організацію планування у багатопроцесорних системах.
69771. Особливості архітектури: Windows XP 97 KB
  Менеджер об’єктів відповідає за розподіл ресурсів у системі підтримуючи їхнє універсальне подання через об’єкти. Концепція об’єктів забезпечує важливі переваги. Імена об’єктів організовані в єдиний простір імен де їх легко знаходити. Доступ до всіх об’єктів здійснюється однаково.