13273

Исследование трёхфазного синхронного двигателя

Лабораторная работа

Физика

Исследование трёхфазного синхронного двигателя Цель работы: ознакомление с методом пуска работой и характеристиками синхронного двигателя. Определение его устойчивого режима работы по угловой характеристике. Опыты проводим по схеме: ...

Русский

2013-05-11

240.5 KB

2 чел.

Исследование трёхфазного синхронного двигателя

Цель работы: ознакомление с методом пуска, работой и характеристиками синхронного двигателя. Определение его устойчивого режима работы по угловой характеристике.

Опыты проводим по схеме:

 

1. Снятие V–образных характеристик синхронного двигателя.

1.1 На холостом ходу при Ia=0 (разомкнут В5)

UC=const ;   n=nн=const

Результаты эксперимента записываем в таблицу С–4–1а

Таблица С–4–1а

IA

IB

IC

PA

PB

PC

If

1,8

2

1,35

90

20

10

7

125

1,45

0,875

85

20

8

6

0,81

0,84

0,48

75

21

8

5

121

0,66

0,83

55

43

6

4

1,725

1,325

1,5

60

50

10

3

2,4

2,15

2,175

55

58

25

2

3,1

2,9

2,45

50

60

40

1

1.2 При моменте нагрузки М2=0,5Мн

UC=const ;   n=nн=const ; Ia=0,5Iaн

Результаты эксперимента записываем в таблицу С–4–1б

Таблица С–4–1б

IA

IB

IC

PA

PB

PC

If

2,4

2,35

1,8

165

85

90

7

1,6

1,55

1,05

150

90

75

6

1,3

1,125

0,75

145

100

70

5

1,35

1

0,9

137,5

108

70

4

1,875

1,5

1,55

130

120

80

3

2,35

2,05

2,1

125

120

90

2

1.3 Обработка результатов экспериментов.

По результатам экспериментальных данных табл. С–4–1а, б рассчитываем I, P, cos().  Расчётные формулы:

    

Данные расчёта записываем в таблицу С–4–3.

Таблица С–4–3

Опыт

I, А

P, Вт

cos()

Ia=0

1,717

120

0,183

1,192

113

0,249

0,71

104

0,384

0,878

104

0,311

1,517

120

0,208

2,242

138

0,162

2,817

150

0,14

Ia=0,5Iaн

2,183

340

0,409

1,4

315

0,59

1,058

315

0,781

1,217

315,5

0,681

1,642

330

0,528

2,3

335

0,382

По данным таблицы С–4–3 строим в одних координатных осях V–образные характеристики и графики  cos().

2. Снятие рабочих и угловых характеристик синхронного двигателя.

2.1 Результаты эксперимента записываем в таблицу С–4–2.

U=const ; If=I=const

Таблица С–4–2

IA

IB

IC

PA

PB

PC

UГ

IГ

2,65

2,4

2

265

185

195

165

2,5

3

2,65

2,4

325

245

260

160

2,5

3,65

3,15

3,1

425

350

370

155

5

4,1

3,5

3,7

480

420

440

150

6

4,6

4,4

4,2

560

480

510

148

7

2.2 По результатам экспериментальных данных табл. С–4–2 рассчитываем I, P, cos(),h, P2 и результаты вычислений записываем в таблицу С–4–4.

Расчётные формулы:

  

    

Таблица С–4–4

P2, Вт

I, A

P, Bт

cos()

M2, Нм

h

497

2,35

645

0,72

4,75

0,771

567

2,683

830

0,812

5,424

0,84

698

3,3

1145

0,911

6,67

0,88

797

3,767

1340

0,934

7,613

0,895

903

4,267

1550

0,953

8,624

0,91

По полученным данным табл. С–4–4 строим рабочие характеристики.

Эти данные дают возможность рассчитать угловую характеристику.

Для построения угловой характеристики необходимо определить значение угла нагрузки Q для каждого значения тока. Для этого строится векторная диаграмма и вспомогательные данные записываются в таблицу С–4–5.

Таблица С–4–5

I

jXСНI

Q

2,35

j2,82

43,95

22

2,683

j3,22

35,71

29

3,3

j3,96

24,36

38

3,767

j4,52

20,93

44

4,267

j5,12

17,64

53

Упрощенная векторная диаграмма строится следующим образом:

 

И окончательно получаем угловую характеристику:

Выводы: в работе построили V-образные характеристики и графики зависимости cos()=f(If) из этих графиков видно, что центры тяжести (максимумы или минимумы) этих характеристик, для фиксированной нагрузки, лежат на одной прямой, а при увеличении нагрузки они сдвигаются вправо по оси токов возбуждения.  Из построения угловой и рабочих характеристик видно что зависимость между и Q обратная, а между М2 и Q прямая, что можно использовать для регулирования реактивной мощности. Из векторной диаграммы видно что вектор тока опережает вектор напряжения, что говорит о том что двигатель является перевозбуждённым и ток создаёт ёмкостную составляющую Isin(), следовательно, перевозбуждённый двигатель потребляет из сети опережающий ток и отдаёт в сеть реактивную мощность.


 нагрузка

А   W    V

генератор

С6

С5

С4

С1

С2

С3

И2

И1

 ИП1

 A5

  С2

 С1

 A4

 ИП2

МПТ1

  Я1

 Я2

А6

V4

5

С

В

А

А

В

С


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55716. Исследования графов и их изучение 126 KB
  Точки графа называются его вершинами а отрезки соединяющие их ребрами графа. Более того графы являются эквивалентными либо попросту одним и тем же графом если соответствующие вершины одного графа соединены так же как и соответствующие вершины другого то есть соединены...
55717. ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ТА ФОРМ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 268 KB
  Активне навчання потребує залучення учнів у навчальний процес. У розв’язанні цих проблем важливе місце відводиться інформаційно комунікативним технологіям інтерактивним методам та формам навчання комп’ютерному програмному забезпеченню освітнього процесу.
55718. Використання засобів ІКТ у процесі вивчення біології та хімії 74.5 KB
  Біологія та хімія є одними з тих навчальних предметів що дають багатий матеріал для відпрацювання найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією.
55719. Інтеграція початкового і дошкільного навчання, як діалог двох освітніх структур в межах округу 51 KB
  І досі на цьому перехідному місточку виникає багато питань: це продовження соціалізації дитини забезпечення психологічного комфорту врахування особливостей здоров’я та розвитку дітей вивчення статусу сім’ї. Перевантаження в школах пов’язанні зі складністю навчальних програм надлишкові домашні завдання ведуть до погіршення стану здоров’я учнів. І це є проблема над якою працюють вчителі всіх освітніх округів міста бо як казав один мудрець: Здоров’я – це ще не все але без здоров’я все інше – ніщо. Тому вчителі всіма...
55720. Взаимодействие участников коррекционного пространства в условиях спецшколы-интерната для детей с тяжелыми нарушениями речи 43.5 KB
  В законодательных документах усиленное внимание общества обращено к проблеме детей с особенностями психического и речевого развития и создания благоприятных условий для их социальной адаптации и реабилитации.
55721. Ліворукі діти: особливості розвитку 232 KB
  Мета: познайомити учасників із дослідженнями науковців щодо особливостей психофізіологічного складу та розвитку ліворуких дітей; навчити розрізніти поняття праворукі ліворукі та амбідекстри...
55722. Проектна технологія навчання у сучасній школі 61 KB
  А метод проектів це можливо те що в якійсь мірі якраз розвантажить вчителя тому що дасть більше свободи для діяльності учнів те що дасть можливість вирішити не розвязані досі проблеми класу...
55723. Профилактика инфекционных заболеваний 3.23 MB
  Цель: дать общее представление об инфекционных заболеваниях, о причинах их возникновения, возбудителях, симптомах заболеваний; учить защищать свой организм от инфекций, вести профилактику инфекционных заболеваний; воспитывать грамотных в отношении здоровья детей.
55724. Розробка позакласного заходу з трудового навчання 235.5 KB
  Мета. Закріпити теоретичні знання учнів, набуті в 6—9 класах із трудового навчання; стимулювати цікавість учнів до предмета; виховувати повагу до трудової діяльності, людей праці.