13277

Исследование рабочих, скоростных и регулировочных характеристик двигателя параллельного возбуждения

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа П3. Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. Цель работы: исследование рабочих скоростных и регулировочных характеристик двигателя параллельного возбуждения. = 220 В  220 В ABC V6 PH

Русский

2013-05-11

249 KB

1 чел.

Лабораторная работа П-3.

Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения.

Цель работы: исследование рабочих, скоростных и регулировочных характеристик двигателя параллельного возбуждения.

     = 220 В         220 В

      A B C

   V6        PH

       A1 B1 C1

      R2

          Генератор

  R3      К-505  I W V

  A6          Нагрузка

         МПТ2

           С1       С2      С3

       А9

        Ш1     С4   С5   С6

        Ш2

               АГ

Параметры двигателя:

SН = 2,2 кВт,  

UН = 220 В,  UВН = 220 В,

IН = 13.2 А, nН = 1000 об/мин,

Rя = 1.2 Ом.

  1.  Снятие рабочих характеристик.

Данные, полученные в результате опыта и расчета, сведем в таблицу.

Таблица П-3-1

Данные опыта

Данные расчета

Ia, A

n, об/мин

P1, Вт

P2, Вт

М, Нм

1

2

1270

440

325

2,45

0,739

2

4

1260

880

751

5,69

0,853

3

6

1255

1320

1167

8,88

0,884

4

8

1250

1760

1573

12,02

0,894

5

10

1240

2200

1970

15,17

0,895

6

12

1220

2640

2357

18,45

0,893

7

13,2

1200

2904

2585

20,57

0,89


  1.  Снятие скоростных характеристик.

Данные, полученные в результате опыта, сведем в таблицу.

Таблица П-3-2

IB = IBH

IB = 0.8IBH

I, A

n, об/мин

I, A

n1, об/мин

1

2

1270

2

1300

2

4

1260

4

1300

3

6

1255

6

1290

4

8

1250

8

1280

5

10

1240

10

1270

6

12

1220

12

1260

7

13,2

1200

13,2

1250

Рассчитываем изменение частоты вращения:

Для IB = IBH:

.

Для IB = 0.8IBH:

.

  1.  Снятие регулировочных характеристик.

Данные, полученные в результате опыта, запишем в таблицу П-3-3:

Таблица Т-1-5

Ia, A

M = 0

M = const

n, об/мин

1

0,5

1220

1260

2

0,45

1240

1300

3

0,4

1280

1340

4

0,35

1400

1440

5

0,3

1520

1560

Строим регулировочные характеристики:


Выводы. В данной работе мы исследовали рабочие, скоростные и регулировочные характеристики двигателя параллельного возбуждения. Были получены следующие зависимости:

  1.  При увеличении нагрузки частота вращения уменьшается, а вращающий момент и P2 – увеличиваются.
  2.  Частота вращения увеличивается при уменьшении тока возбуждения.

  1.  

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52486. In der Deutschstunde 119.5 KB
  Wie gehts Seid ihr guter Lune Die Schüler ntworten. L: Wir beginnen mit den Rätselerzählungen die ihr zu Huse geschrieben hbt. Die Schüler hören und rten ws für eine Stunde ds ist. Sch 1: In dieser Stunde turnen wir n den Ringen springen hoch lufen um die Wette spielen Fußbll.
52487. Розв’язування текстових задач, зокрема комбінаторних 43 KB
  Систематизувати й поглибити знання учнів шляхом розв’язування текстових задач, що потребують використання залежностей між величинами; розвивати логічне мислення, культуру математичної мови і записів; виховувати інтерес до математики, взаємодовіру, посилювати міжпредметну інтеграцію
52488. Функції психодіагностики в навчально-виховному процесі 146.5 KB
  Інформація яка буде одержана за допомогою діагностики дасть змогу сформулювати точні уявлення про позашкільні інтереси учнів їхні плани. Влітку перед початком занять я як майбутній класний керівник 5 класу проводжу попередню діагностику учнів класу: непряму переглядаю особові справи спілкуюся з класоводами цього класу; пряму відвідую сімї моїх майбутніх вихованців. Після чого складається таблиця Початкові відомості про учнів класу. У деяких учнів можуть зміниться навіть взаємини в родині її склад житлові умови та матеріальний...
52489. Розвиток діалогічного мовлення за професійним спрямуванням. (професії «Бармен, офіціант», «Кухар, офіціант») 106.5 KB
  Це може бути відповідь згода заперечення уточнююче запитання прояв солідарності співчуття радості і т.Запитання зустрічне запитання: − Cn you tke nother plce − Just now.Повідомлення запитання: Tht stek is not tsty .Спонукання запитання або повідомлення: We hve no strwberries tody.
52490. Кольори в ритмічній пульсації 57.5 KB
  Мета: Поглибити знання учнів про творчість французького композитора Клода Дебюссі на прикладі фортепіанної мініатюри Місячне сяйво з Бергамаської сюїти. Залучити учнів до сприйняття музичного творущо розкриває витончені відтінки багатогранної образної палітри настроїв людини та довкілля яке вона сприймає. Виховувати музичний смак учнів потяг до прекрасного. Групи учнів получили творчі завдання.
52491. Побудова стовпчикових і кругових діаграм 77.5 KB
  Вчити будувати й читати кругові й стовпчасті діаграми. Розвивати логічне мисленя, обчислювальні навички, навички роботи на комп`ютері. Виховувати активність, працелюбність
52492. Связь украинцев с украинской диаспорой за рубежом 132 KB
  Ход урока Учитель: Ldies nd gentlemen I m very gld to see you t our conference devoted to the meeting with the members of Ukrinin Dispor in the other countries. Учитель: Let me introduce you member of Ukrinin Dispor from London Mry Brown. I m techer of Ukrinin History t school. Ukrinin ssocition in London is situted in 154 Hollnd Prk venue.
52493. Використання дидактичного матеріалу на уроках світової літератури в 5 класі 405 KB
  Індійське Казки Існують різні класифікації видів казок. Він поділяв казки на чарівні казки про тварин та побутові. Народні казки казки побутові чарівні про тварин або фантастичні Завдання до теми Назви фантастичних героїв та чарівні предмети що зустрічаються у вірші К. ФЕЙНЫЕ СКАЗКИ У чудищ Я был в избушке на курьих...
52494. Дидактические игры для уроков с элементами обществознания 206.5 KB
  Другой вариант игры работа с печатным текстом. Так например на уроке по теме Походы Батыя на Русь учитель формулирует правила игры перед самостоятельным прочтением учащимися первого пункта Взятие Киева по учебнику Д. Вот один из возможных вариантов победителя игры: 1.