13277

Исследование рабочих, скоростных и регулировочных характеристик двигателя параллельного возбуждения

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа П3. Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. Цель работы: исследование рабочих скоростных и регулировочных характеристик двигателя параллельного возбуждения. = 220 В  220 В ABC V6 PH

Русский

2013-05-11

249 KB

1 чел.

Лабораторная работа П-3.

Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения.

Цель работы: исследование рабочих, скоростных и регулировочных характеристик двигателя параллельного возбуждения.

     = 220 В         220 В

      A B C

   V6        PH

       A1 B1 C1

      R2

          Генератор

  R3      К-505  I W V

  A6          Нагрузка

         МПТ2

           С1       С2      С3

       А9

        Ш1     С4   С5   С6

        Ш2

               АГ

Параметры двигателя:

SН = 2,2 кВт,  

UН = 220 В,  UВН = 220 В,

IН = 13.2 А, nН = 1000 об/мин,

Rя = 1.2 Ом.

  1.  Снятие рабочих характеристик.

Данные, полученные в результате опыта и расчета, сведем в таблицу.

Таблица П-3-1

Данные опыта

Данные расчета

Ia, A

n, об/мин

P1, Вт

P2, Вт

М, Нм

1

2

1270

440

325

2,45

0,739

2

4

1260

880

751

5,69

0,853

3

6

1255

1320

1167

8,88

0,884

4

8

1250

1760

1573

12,02

0,894

5

10

1240

2200

1970

15,17

0,895

6

12

1220

2640

2357

18,45

0,893

7

13,2

1200

2904

2585

20,57

0,89


  1.  Снятие скоростных характеристик.

Данные, полученные в результате опыта, сведем в таблицу.

Таблица П-3-2

IB = IBH

IB = 0.8IBH

I, A

n, об/мин

I, A

n1, об/мин

1

2

1270

2

1300

2

4

1260

4

1300

3

6

1255

6

1290

4

8

1250

8

1280

5

10

1240

10

1270

6

12

1220

12

1260

7

13,2

1200

13,2

1250

Рассчитываем изменение частоты вращения:

Для IB = IBH:

.

Для IB = 0.8IBH:

.

  1.  Снятие регулировочных характеристик.

Данные, полученные в результате опыта, запишем в таблицу П-3-3:

Таблица Т-1-5

Ia, A

M = 0

M = const

n, об/мин

1

0,5

1220

1260

2

0,45

1240

1300

3

0,4

1280

1340

4

0,35

1400

1440

5

0,3

1520

1560

Строим регулировочные характеристики:


Выводы. В данной работе мы исследовали рабочие, скоростные и регулировочные характеристики двигателя параллельного возбуждения. Были получены следующие зависимости:

  1.  При увеличении нагрузки частота вращения уменьшается, а вращающий момент и P2 – увеличиваются.
  2.  Частота вращения увеличивается при уменьшении тока возбуждения.

  1.  

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73555. Українська історіографія в епоху Гетьманщини 177 KB
  Події від середини ХVІІ і до кінця ХVІІІ ст. – це період Національної революції, Гетьманщини і ліквідації автономного ладу України в складі Російської імперії. Національна революція, що почалася 1848 року, привела до утворення Української гетьманської держави. На червень 1652 року Україна фактично виборола незалежність
73556. Введение в высокотемпературную теплотехнологию и энергетику теплотехнологии 32.17 MB
  Возобновляемые источники энергии – энергия солнца ветра тепла земли естественного движения водных потоков а также энергия существующих в природе градиентов температур. Возобновляемые ТЭР основаны на использовании возобновляемых источников энергии: солнечного излучения энергии морей рек и океанов внутреннего тепла Земли воды и воздуха энергии естественного движения водных потоков и существующих...
73557. Методи розрахунку однофазних лінійних електричних кіл синусоїдного змінного струму при наявності двох і більше джерел живлення 668.5 KB
  Застосування символічного методу при розрахунку Іф кіл СЗС при наявності двох і більше джерел живлення. Методи вузлових і контурних рівнянь та контурних струмів. Методи вузлових потенціалів (двох вузлів) та суперпозиції. Метод еквівалентного генератора.
73558. Українська історіографія на початку національного відродження (кінець XVIII — перша половина XIX ст.) 97 KB
  Україна переживала з кінця XVIII століття складний етап своєї історії. Після поділу Польщі українські землі опинилися у складі двох імперій: Російської (80% території) і Австрійської. Суспільне життя краю характеризувалося кризою кріпосницького ладу, розгортанням російського визвольногопольського національно-визвольного та процесом українського національного відродження.
73559. Источники энергии высокотемпературных теплотехнологических установок 261 KB
  Классификация реакторов высокотемпературной теплотехнологической установки; Структурная схема теплотехнологического реактора; Схемы размещения источников энергии и движения дымовых газов в камерах (зонах) реакторов высокотемпературных технологических установок; Схема тепломассообмена в рабочем пространстве высокотемпературных теплотехнических установках;
73560. Розрахунок лінійних електричних кіл синусоїдного змінного струму методом провідностей 404.5 KB
  Визначення співвідношень опорів для перетворення схеми з послідовним зєднанням опорів в схему з їх паралельним зєднанням. Визначення співвідношень провідностей для перетворення схеми з паралельним зєднанням опорів в схему з їх послідовним зєднанням...
73561. Українська iсторiографiя другої половини ХIХ – початку ХХ століть 201 KB
  Народницький напрям в українськiй iсторiографiї сформувався в 40-вi роки ХIХ столiття. Вiн став домiнуючим у другiй половинi ХIХ ст. i поширився на першi десятилiття ХХ столiття. Його засновниками були Михайло Олександрович Максимович i Микола Iванович Костомаров, а, за висловом М.С.Грушевського, він сам був «останнiм могiканом» української народницької iсторiографii.
73562. Резонансні режими в лінійних електричних колах СЗС 757.5 KB
  Резонансом напруг Іф. ЛЕК СЗС називається такий режим роботи нерозгалуженого кола, що містить послідовно з’єднані активний, індуктивний і ємнісні опори, при якому повний опір кола набуває активного характеру, спади напруг на індуктивних і ємнісних опорах компенсують один одного, а повна напруга співпадає за фазою зі струмом.
73563. М.С. ГРУШЕВСЬКИЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 101.5 KB
  Життя і науково-організаційна діяльність. Історіософія М. С. Грушевського. Історіографічна спадщина. «Історія України-Руси». Історичні школи М.С. Грушевського та їх значення.