13278

Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа П4. Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. Цель работы: ознакомление с методами пуска и регулирования частоты вращения двигателя последовательного возбуждения изучение его рабочих характеристик. Параметры дви

Русский

2013-05-11

416 KB

5 чел.

Лабораторная работа П-4.

Исследование двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.

Цель работы: ознакомление с методами пуска и регулирования частоты вращения двигателя последовательного возбуждения, изучение его рабочих характеристик.

Параметры двигателя:

РН = 1,5 кВт,  UН = 220 В,

IН = 6.5 А, nН = 1200 об/мин,

  1.  Характеристика холостого хода.

    220 В       

  С1 С2 С3

       ИП1

  С4 С5 С6

        А4

         С1      С2

  СМ

       И1  И2  МПТ1      Я1

      А5

      ИП2                 V4

             Я2

Данные, полученные в результате опыта и расчета, сведем в таблицу.

Таблица П-4-1

Данные опыта

Данные расчета

Ia, A

Ua, В

n, об/мин

CMФ, Нм/А

1

1

45

1000

0,43

2

2

80

1000

0,764

3

3

100

1000

0,955

4

4

110

1000

1,051

5

5

120

1000

1,146

6

6

125

1000

1,194

7

6,5

127

1000

1,213


  1.  Рабочие характеристики.

= 220 В

        C1      C2       C3

       R2

  A6              R1       XC

              K6

    V4

   C1         C4      C5      C6

   C2      CM

A4   МПТ1  И1        И2

          A5     ИП2

Я1 Я2

Данные, полученные в результате опыта, сведем в таблицу.

Таблица П-4-2

Данные опыта

Данные расчета

Ua, B

Ia, A

n, об/мин

P1, Вт

М, Нм

Р2, Вт

, %

1

210

6,5

1450

1365

7,885

1197

87,691

2

211

6

1500

1266

7,164

1125,1

88,871

3

212

5

1600

1060

5,73

960

90,556

4

214

4

1800

856

4,204

792,3

92,557

5

216

3

2050

648

2,865

615

94,896
  1.  Искусственная механическая характеристика.

Данные, полученные в результате опыта, запишем в таблицу:

Таблица П-4-3

Данные опыта

Данные расчета

Ua, B

Ia, A

IВ, A

n, об/мин

М, Нм

1

130

7

5

800

2

150

6

4

900

3

160

5

3

1100

4

170

4

2.5

1350

5

180

3

2

1600

  1.  
    Регулировочная характеристика при постоянной частоте вращения.

Таблица П-4-4

Данные опыта

Данные расчета

Ua, B

Ia, A

n, об/мин 

P1`, Вт

P1, Вт

М

P2, Вт

`, %

, %

1

210

7

1400

1470

1470

8,491

1245

84,67

84,67

2

200

6

1400

1260

1200

7,164

1050

87,51

83,34

3

190

5

1400

1050

950

5,73

840

88,41

80

4

170

4

1400

840

680

4,204

616,2

90,62

70,36

5

150

3

1400

630

450

2,865

420

93,32

66,66


  1.  Регулировочная характеристика при постоянном моменте.

Таблица П-4-5

Данные опыта

Данные расчета

Ua, B

Ia, A

n, об/мин 

P1`, Вт

P1, Вт

М

P2, Вт

`, %

, %

1

210

4

1700

1470

1470

8,491

1245

84,67

84,67

2

200

4

1600

1260

1200

7,164

1050

87,51

83,34

3

180

4

1400

1050

950

5,73

840

88,41

80

4

140

4

1000

840

680

4,204

616,2

90,62

70,36

5

70

4

400

630

450

2,865

420

93,32

66,66


Выводы. В данной работе мы исследовали характеристики двигателя последовательного возбуждения. Были получены следующие зависимости:

  1.  При увеличении тока якоря частота вращения уменьшается, а вращающий момент и P2 – увеличиваются.
  2.  Получены зависимости n, Ia, `, , M = f(U) при постоянной частоте вращения и постоянном моменте.

  1.  

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36657. ОХОРОНА ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 74.5 KB
  Основним способом охорони об’єктів інтелектуальної власності є видача автору або іншому суб’єкту права на об’єкт інтелектуальної власності охоронного документа: патенту чи свідоцтва.
36658. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 85 KB
  ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВЯЗАНЬ План Поняття оцінка та види короткострокових зобовязань пасивів. Облік заробітної плати і зобовязань по заробітній платі. Поняття оцінка та види короткострокових зобовязань пасивів підприємства. Зобовязання це заборгованість підприємства іншим підприємствам організаціям та особам яка виникає внаслідок здійснення фірмою різних угод.
36659. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 135.5 KB
  Прогнозування розвитку національної економіки 2. Макроекономічне планування розвитку національної економіки 3. Прогнозування розвитку національної економіки В умовах ринкової економіки прогнозування є важливою складовою цілісного механізму управління національною економікою.
36660. Україна у 60-80-ті роки ХХ століття 86.5 KB
  Після завершення Другої світової війни Радянський Союз постав перед проблемою відбудови значною мірою зруйнованої економіки. Особливо постраждала Україна
36661. Основна теорема алгебри 379 KB
  Будь-який многочлен, степінь якого n більше 0 має в комплексній області рівноn коренів, серед котрих можуть бути і рівні між собою. Якщо попарно різні корені многочлена степеняn, то попарно взаємно прості.
36662. Облік товарно-матеріальних запасів. Система обліку та методи оцінки товарно-матеріальних запасів 97 KB
  Товарно-матеріальними запасами вважаються: товари, які були куплені підприємством і зберігаються на складі для наступної реалізації: готова продукція, напівфабрикати та незавершене виробництво: різні матеріали, що зберігаються на складі і призначені для переробки в процесі виробництва або для забезпечення виробничого процесу.
36663. Організаційно-методичні принципи сертифікації в Україні 115 KB
  Прискоренню розвитку національної системи сертифікації сприяє активне міжнародне співробітництво України в галузі технічного регулювання, безпосередня участь у роботі міжнародних і регіональних організацій та їх технічних комітетів.
36664. Термореактивные полимеры и материалы на их основе 59.5 KB
  Термореактивные полимеры (смолы) применяются в качестве связующих веществ, в которые вводят обычно отвердители, наполнители, пластификаторы и другие модифицирующие добавки. Основными требованиями к связующим веществам являются: высокая клеящая способность (адгезия)
36665. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація 250 KB
  Методика аналізу фінансового стану підприємства на базі звітності. Фінансова звітність це система взаємоповязаних узагальнюючих показників що відображають фінансовий стан підприємства установи організації та результати діяльності за звітний період. Таблиця 1 Призначення компонентів фінансової звітності Компонент Призначення Баланс Інформація про фінансове становище підприємства на певну дату. Звіт про прибутки та збитки Інформація про доходи витрати та фінансові результати діяльності підприємства за звітний період Звіт про зміни у...