13280

Исследование трехфазного двухобмоточного трансформатора

Лабораторная работа

Физика

Лабораторная работа Т1. Исследование трехфазного двухобмоточного трансформатора. Цель работы: ознакомление с конструкцией и принципом работы трехфазного двухобмоточного трансформатора а также определение параметров его схемы замещения в симметричных режимах при

Русский

2013-05-11

625.5 KB

19 чел.

Лабораторная работа Т-1.

Исследование трехфазного двухобмоточного трансформатора.

Цель работы: ознакомление с конструкцией и принципом работы трехфазного двухобмоточного трансформатора, а также определение параметров его схемы замещения в симметричных режимах при холостом ходе, коротком замыкании и нагрузке.

Параметры трансформатора: SН = 2,2 кВА,

UЛ1Н = 127 В,

UЛ2Н = 127 В,

IЛ1Н = 10 А,

IЛ2Н = 10 А.

Рассчитаем сопротивление обмоток. Для t = 20 C:

R1 = 0,47 Ом, R2 = 0,52 Ом.

Пересчитаем для t = 75 C:

,.

  1.  Опыт холостого хода.

Данные, полученные в результате опыта, сведем в таблицу.

Таблица Т-1-1

UAB,B

UBC,B

UCA,B

Uab,B

Ubc,B

Uca,B

IA,A

IB,A

IC,A

PA,Bт

PB,Bт

PC,Bт

1

17,5

22,5

20

16

21,5

19

0,06

0,04

0,07

0,75

0,75

0,75

2

24

29

27

22

28

25,5

0,075

0,05

0,08

1,5

1

1

3

40

45

43

38

43

41

0,11

0,08

0,12

4

2,25

2,5

4

90

95

94

86

90

89

0,25

0,16

0,26

6,5

4

3

5

127

132

130

121

125

123

0,55

0,34

0,56

18

6

2

6

140

146

143

141

146

143

0,8

0,5

0,8

25

8

0

Производим необходимые расчеты:

; ; ;

;  .  ;

;   ;   .

Полученные результаты сводим в таблицу:

Таблица Т-1-2

k

r0, Ом

x0, Ом

z0, Ом

cos0

P0, Вт

I0r0*

I0x0*

1

1,06

233,564

264,6

353

0,662

2,25

2

1,062

249,851

300

390,24

0,64

3,5

3

1,008

273,153

287,8

396,8

0,688

8,75

4

1,023

90,221

394,3

404,5

0,223

13,5

5

1,03

37,1

259,43

262,07

0,142

26

15,714

142,134

6

0,998

22,45

203,05

204,3

0,11

33

* - рассчитывается только для номинального значения U1H.

По данным таблицы Т-1-2 строим зависимости P0, I0, r0, x0, z0, cos0 в функции U10, а также векторную диаграмму трансформатора для номинального значения напряжения U1H.

Рис.1.1. Зависимости P0 и I0 от U10.

Рис.1.2. Зависимости r0, x0, z0 в функции U10.

Рис.1.3. Зависимость cos0 в функции U10.

  1.  


Опыт короткого замыкания.

Данные, полученные в результате опыта, сведем в таблицу.

Таблица Т-1-1

UAB,B

UBC,B

UCA,B

IA,A

IB,A

IC,A

PA,Bт

PB,Bт

PC,Bт

1

13

13

12

9,5

9,8

10

65

67

72

2

12

12

11,5

9,3

9,4

9,4

61

61

61

3

10

10

9,5

8

8

8

42

43

43

4

8

8

7

5,8

6,2

6

25

27

27

5

6

6

5

3

3,7

5

12

13

13

Производим необходимые расчеты:

; ; ;

; ; ; ;

;  

Полученные результаты сводим в таблицу:

Таблица Т-1-4

rк, Ом

xк, Ом

zк, Ом

cosк

Pк, Вт

Uka%*

Ukp%*

Uk%*

1

0,713

0,23

0,75

0,55

204

5,5

8,35

10

2

0,695

0,22

0,73

0,55

183

3

0,667

0,243

0,71

0,542

128

4

0,731

0,1

0,74

0,572

79

5

0,657

0,1

0,84

0,573

38

* - рассчитывается только для номинального значения I1H.

По данным таблицы Т-1-4 строим зависимости Pk, Ik, rk, xk, zk, cosk в функции Uk, а также векторную диаграмму трансформатора и треугольник короткого замыкания для номинального значения тока I1H.

Рис.2.1. Зависимости Pk и Ik от Uk.

Рис.2.2. Зависимости rk, xk, zk в функции Uk.

Рис.2.3. Зависимость cosk в функции Uk.

  1.  
    Работа трансформатора под нагрузкой.

Данные, полученные в результате опыта, запишем в таблицу Т-1-5.

Таблица Т-1-5

UAB,B

UBC,B

UCA,B

Uab,B

Ubc,B

Uca,B

IA,A

IB,A

IC,A

PA,Bт

PB,Bт

PC,Bт

I2a,A

I2b,A

I2c,A

1

127

127

126

105

108

106

10

10

10

680

700

730

11

11

11

2

127

127

126

105

109

110

9,4

9,5

9,6

630

640

670

10

10

10

3

128

133

132

113

117

116

7,4

7,4

7,5

530

535

550

8

7,5

8

4

130

134

133

115

119

118

6,3

6,3

6,3

450

450

470

7

6,5

7

5

131

135

134

119

124

122

4,5

4,65

4,55

330

330

330

5

4,5

5

Производим необходимые расчеты:

; ;  

; ; 

Полученные результаты сводим в таблицу:

Таблица Т-1-6

КНГ

U2, B

U, %

1

1,1

106,3

16

2

1

108

14,7

3

0,783

115,3

12

4

0,683

117,3

11,3

5

0,483

121,7

8,75

6

0

123

5,141

По данным таблицы Т-1-6 строим зависимости U2 и  U от КНГ, а также векторную диаграмму трансформатора для номинального значения тока I2H.

Рис.3.1. Зависимости U2 и  U от КНГ.


Рассчитываем КПД и
 U % при изменении КНГ и cos2:

;

;

;

cos(2) = 0.8

cos(2)

cos(-2) = 0,8

КНГ

 U %

U2, B

 U %

U2, B

 U %

U2, B

1,1

10,351

113,85

0,876

6,05

119,32

0,9

-0,671

127,85

0,876

1

9,41

115,05

0,884

5,5

120

0,905

-0,64

127,77

0,884

0,783

7,37

117,64

0,9

4,31

121,53

0,92

-0,48

127,6

0,9

0,683

6,43

118,83

0,91

3,76

122,23

0,925

-0,42

127,53

0,91

0,483

4,55

121,22

0,92

2,66

123,62

0,935

-0,3

127,37

0,92

Выводы. В данной работе мы исследовали работу трехфазного двухобмоточного трансформатора, а также определили параметры его схемы замещения в симметричных режимах при холостом ходе, коротком замыкании и нагрузке.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18224. Математичні терміни 154.5 KB
  Математичні терміни. Твердження судження думка в якій виділяється певний об'єкт встановлюються його властивості або зв'язки з іншими об'єктами. Ознака думка про властивість об'єктів. Ознака істотна ознака без якої об'єкт існувати не може. Ознака неі...
18225. Поняття інформаційних системи, б/д - визначення, властивості, етапи розвитку, класифікація; інформаційна модель концептуального рівня 94.5 KB
  Поняття інформаційних системи б/д визначення властивості етапи розвитку класифікація; інформаційна модель концептуального рівня. 1.1. Поняття інформаційної системи. При самому загальному підході інформаційну систему ІС можна визначити як сукупність організац
18226. Реляційне числення. Мова Альфа 87.5 KB
  Реляційне числення. Мова Альфа Реляційне числення Кодда є одним із найважливіших наріжних каменів теорії реляційних моделей баз даних. У СУБД що існували до появи реляційного підходу було багато засобів для обробки даних і формулювання запитів. Основою для їх р
18227. Логічне проектування баз даних 106.5 KB
  Логічне проектування баз даних. Функціональна залежність. При логічному проектуванні баз даних вирішуються проблеми відображення обєктів предметної області в абстрактні обєкти моделі даних. Це відображення не повинно бути у протиріччі з семантикою предметної
18228. Накриття множин залежності 112.5 KB
  Накриття множин залежності. Стосовно реляційного відношення R ми можемо розглядати множину функціональних залежностей F які визначені на ньому. У.Армстронг досліджуючи властивості таких функціональних залежностей виділив дві групи: система R система Р. Пізніше бу
18229. Особливості мови QBE в середовищі СУБД Paradox 75 KB
  Особливості мови QBE в середовищі СУБД Paradox Реалізація мови QBE в СУБД Paradox є однією з найближчих по функціональним можливостям та по концептуальній схемі до тієї версії яку запропонував Zloof. Але дрібних відмінностей всетаки багато. Функція Print P задається за допом
18230. Query-By-Example 144.5 KB
  QueryByExample Семантична основа мови теорія відображень. QBE розшифровується як Query By Example запит за зразком є мовою запитів реляційних баз даних. Це графічна мова запитів. Основний спосіб роботи з використанням цієї мови полягає в тому щоб у надані бланки таблиць бази ...
18231. Реляційна модель баз даних. Мови запитів 119.5 KB
  Реляційна модель баз даних. Мови запитів. Теоретичні основи реляційної моделі баз даних були закладені Е.Коддом на початку 70х років [1] і спочатку дійсно мали чисто теоретичний характер. На відміну від поширених на той час систем з ієрархічними чи мережаними типами стр
18232. SQL – абревіатура від Structured Query Language (структурована мова запитів) 231.5 KB
  SQL SQL абревіатура від Structured Query Language структурована мова запитів. Мова SQL найбільш поширена мова запитів для реляційних баз даних. Її перші версії називались SEQUEL тому часом SQL називають сіквел але більш правильно його називати ескюел. Однією з головних переваг мо...