13328

Комп’ютерний вибір оптимальних однорідних термоелектричних матеріалів для термоелектрики

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Звіт до лабораторної роботи № 1 Комп’ютерний вибір оптимальних однорідних термоелектричних матеріалів для термоелектрики Мета роботи Використовуючи експериментальні дані кінетичних коефіцієнтів навчитись проводити раціональний вибір термоелектричного мат

Украинкский

2013-05-11

29.5 KB

1 чел.

Звіт

до лабораторної роботи № 1

Комп’ютерний вибір оптимальних однорідних термоелектричних матеріалів для термоелектрики

Мета роботи

Використовуючи експериментальні дані кінетичних коефіцієнтів, навчитись проводити раціональний вибір термоелектричного матеріалу для термоелементів охолодження.

Методика виконання лабораторної роботи

Для заданого температурного діапазону з бази термоелектричних матеріалів провести раціональний вибір таких комбінацій матеріалів, які б мали максимальну добротність.

Розрахувати середньоінтегральні значення кінетичних коефіцієнтів термоелектричних матеріалів: термоерс α, електропровідність σ, теплопровідність κ за загальною формулою:

, (1)

де β(Т) – функціональна залежність кінетичного коефіцієнта (α, σ, κ) від температури.

Для отриманих середньоінтегральних параметрів матеріалу обчислити добротність пари. З бази даних термоелектричних матеріалів перебрати всі можливі комбінації та визначити такі, які б мати максимальну добротність.

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Виконати апроксимацію даних температурних залежностей характеристик матеріалів (α, σ, κ) поліномами, використовуючи відомі чисельні методи (метод найменших квадратів, інтерполяція сплайнами, багаточленами Ерміта тощо) .

2. Для заданого перепаду температур розрахувати за формулою (1) середньо інтегральне значення характеристик матеріалів n - і p - типів провідності – .

3. Обрахувати добротність термоелементів ZТЕ, що можуть бути утворені різними комбінаціями n - і p - типів матеріалів.

4. Порівнюючи ZТЕ, визначити оптимальні матеріали для віток термоелемента.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19269. Понятие жизненного цикла и модели жизненного цикла. Каскадная модель ЖЦ. Поэтапная модель с промежуточным контролем 311.49 KB
  Лекция 2. Понятие жизненного цикла и модели жизненного цикла. Каскадная модель ЖЦ. Поэтапная модель с промежуточным контролем. Спиральная модель ЖЦ. Процессы ЖЦ ПО. Rapid Application DevelopmentRAD. Extreme Programming XP. Rational Unified Process RUP. Microsoft Solution Framework MSF. Custom Development Method методика Oracle. 2.1...
19270. Каноническое проектирование. Типовое проектирование ИС. Параметрически-ориентированное проектирование. Модельно-ориентированное проектирование 280.39 KB
  Лекция 3. Каноническое проектирование. Типовое проектирование ИС. Параметрическиориентированное проектирование. Модельноориентированное проектирование. 3.1. Каноническое проектирование Организация канонического проектирования ИС ориентирована на использов...
19271. Работа с матрицами. Формирование матриц третьего порядка 17.02 KB
  В ходе лабораторной работы были сформированы две матрицы третьего порядка, с ними были выполнены указанные в задании операции. Результаты выполнения команд представлены в коде
19272. Системный подход к проектированию ИС. Структурные методы анализа и проектирования ИС. Объектно-ориентированная методика проектирования ИС 228.76 KB
  Лекция 4. Системный подход к проектированию ИС. Структурные методы анализа и проектирования ИС. Объектноориентированная методика проектирования ИС. Cравнение объектноориентированного и структурного подхода. Модели деятельности предприятия. Проведение обследования.
19273. Средства структурного анализа. Метод функционального моделирования IDEF0. Метод моделирования процессов IDEF3 255.24 KB
  Лекция 5. Средства структурного анализа. Метод функционального моделирования IDEF0. Метод моделирования процессов IDEF3. Моделирование потоков данных Модели сущностьсвязь ERмодели. Графические нотации ERмодели 5.1. Метод функционального моделирования IDEF0 Метод IDEF0 с...
19274. Методология ARIS. Диаграммы переходов состояний (State Transition Diagram, STD). Структурные карты Константайна 196.42 KB
  Лекция 6. Методология ARIS. Диаграммы переходов состояний State Transition Diagram STD. Структурные карты Константайна. Структурные карты Джексона. Метод EricssonPenker. Метод моделирования используемый в технологии Rational Unified Process 6.1. Методология ARIS Методология ARIS реализует принцип...
19275. История UML Описание UML. Сущности UML. Отношения UML. Диаграммы UML. Расширения языка UML. Диаграммы классов 290.15 KB
  Лекция 7. История UML Описание UML. Сущности UML. Отношения UML. Диаграммы UML. Расширения языка UML. Диаграммы классов. Диаграммы использования usecase диаграммы прецедентов. Диаграмма последовательности. Диаграмма кооперации. Диаграмма состояний. Диаграмма деятельности. ...
19276. Назначение CASE-средств. Архитектура CASE-средств. Классификация CASE-средств. Обзор CASE-средств. Системы автоматизированного проектирования 378.84 KB
  Лекция 8. Назначение CASEсредств. Архитектура CASEсредств. Классификация CASEсредств. Обзор CASEсредств. Системы автоматизированного проектирования. Обзор САПР. Компанииразработчики САПР. 8.1. Назначение CASEсредств Термин CASE расшифровывается как ComputerAssisted Software Engineerin...
19277. Проектирование фактографических ИС и хранилищ данных. Подходы к проектированию БД 298.35 KB
  Лекция 9. Проектирование фактографических ИС и хранилищ данных. Подходы к проектированию БД. Этапы нисходящего подхода к проектированию баз данных. Проектирование хранилищ данных. 9.1. Подходы к проектированию баз данных Можно выделить два основных подхода к про