13328

Комп’ютерний вибір оптимальних однорідних термоелектричних матеріалів для термоелектрики

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Звіт до лабораторної роботи № 1 Комп’ютерний вибір оптимальних однорідних термоелектричних матеріалів для термоелектрики Мета роботи Використовуючи експериментальні дані кінетичних коефіцієнтів навчитись проводити раціональний вибір термоелектричного мат

Украинкский

2013-05-11

29.5 KB

1 чел.

Звіт

до лабораторної роботи № 1

Комп’ютерний вибір оптимальних однорідних термоелектричних матеріалів для термоелектрики

Мета роботи

Використовуючи експериментальні дані кінетичних коефіцієнтів, навчитись проводити раціональний вибір термоелектричного матеріалу для термоелементів охолодження.

Методика виконання лабораторної роботи

Для заданого температурного діапазону з бази термоелектричних матеріалів провести раціональний вибір таких комбінацій матеріалів, які б мали максимальну добротність.

Розрахувати середньоінтегральні значення кінетичних коефіцієнтів термоелектричних матеріалів: термоерс α, електропровідність σ, теплопровідність κ за загальною формулою:

, (1)

де β(Т) – функціональна залежність кінетичного коефіцієнта (α, σ, κ) від температури.

Для отриманих середньоінтегральних параметрів матеріалу обчислити добротність пари. З бази даних термоелектричних матеріалів перебрати всі можливі комбінації та визначити такі, які б мати максимальну добротність.

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Виконати апроксимацію даних температурних залежностей характеристик матеріалів (α, σ, κ) поліномами, використовуючи відомі чисельні методи (метод найменших квадратів, інтерполяція сплайнами, багаточленами Ерміта тощо) .

2. Для заданого перепаду температур розрахувати за формулою (1) середньо інтегральне значення характеристик матеріалів n - і p - типів провідності – .

3. Обрахувати добротність термоелементів ZТЕ, що можуть бути утворені різними комбінаціями n - і p - типів матеріалів.

4. Порівнюючи ZТЕ, визначити оптимальні матеріали для віток термоелемента.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

12988. Экспертные системы. Назначение экспертных систем 53.55 KB
  Экспертные системы Назначение Экспертных Систем Структура Экспертных Систем Этапы разработки экспертных систем Интерфейс с конечным пользователем Представление Знаний В ЭС Уровни Представления И Уровни Детальности Организация Знаний В Р...
12989. Методы работы со знаниями 40.97 KB
  Лекция 9: Методы работы со знаниями Основные определения Подготовительный этап Основной этап Системы приобретения знаний от экспертов Формализация качественных знаний Пример формализации качественных знаний Основные определения Приобретением...
12990. Системы понимания естественного языка 50.03 KB
  Лекция 10: Системы понимания естественного языка Введение Предпосылки возникновения систем понимания естественного языка Понимание в диалоге Примеры системы обработки естественного языка Методы озвучивания речи Наиболее распространенные системы синт...
12991. Системы машинного зрения 30.22 KB
  Лекция 11: Системы машинного зрения Введение Основные принципы или целостность восприятия Распознавание символов Шаблонные системы Структурные системы Признаковые системы Структурнопятенный эталон Уроки машинного чтения от Cognitive Technologies Распо
12992. Тенденции развития систем искусственного интеллекта 41.29 KB
  Лекция 12: Тенденции развития систем искусственного интеллекта Введение Состояние и тенденции развития искусственного интеллекта Успехи систем искусственного интеллекта и их причины Экспертные системы реального времени основное направление искусственног...
12993. Авіаційні геоінформаційні комплекси 357 KB
  РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА навчальної дисципліни Авіаційні геоінформаційні комплекси ВСТУП Метою навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ методів та засобів побудови авіаційних геоінформаційних комплексів. Головною задачею дисципліни Авіацій
12994. Вступ до предмету Інформатика 305.5 KB
  Лекція №1 Вступ до предмету Інформатика План 1. Вступ. Про цифрове проектування. 2. Відношення між аналоговим і цифровим. 3. Роль програмування в проектуванні цифрових пристроїв. 1. Вступ. Про цифрове проектування. В настоящий момент ...
12995. Представлення чисел в цифрових системах 217.5 KB
  Лекція №2. Представлення чисел в цифрових системах . План 1. Позиційна система числення. 2. Восьмирічні та шістнадцятирічні числа. 3. Переведення чисел з однієї системи числення в іншу. Цифровые системы строятся на основе схем в которых происх...
12996. Простейшие узлы вычислительной техники 400.5 KB
  Лекция №3 Тема Простейшие узлы вычислительной техники ЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. Понятие о логической функции и логическом устройстве. Диоднорезисторные схемы. ТРИГГЕРЫ. Классификация триггеров. Асинхронные триггеры. Син