13330

Проектування термоелектричного матеріалу для віток термоелемента на основі мікроскопічної теорії явищ перенесення

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Звіт до лабораторної роботи № 3 Проектування термоелектричного матеріалу для віток термоелемента на основі мікроскопічної теорії явищ перенесення Мета роботи На основі макроскопічної теорії явищ перенесення навчитись моделювати напівпровідниковий матеріа

Украинкский

2013-05-11

38 KB

1 чел.

Звіт

до лабораторної роботи № 3

Проектування термоелектричного матеріалу для віток термоелемента на основі мікроскопічної теорії явищ перенесення

Мета роботи

На основі макроскопічної теорії явищ перенесення навчитись моделювати напівпровідниковий матеріал для створення віток термоелектричних модулів.

Методика виконання лабораторної роботи

Метою проектування матеріалу для віток термоелектричних модулів є знаходження таких концентрацій носіїв струму в вітках термоелементів при яких добротність Z буде максимальною. Для досягнення максимуму Z необхідно задовольнити співвідношенню

.  (1)

Для розв’язку задачі скористаємось наступними наближеннями:

1. Класичної статистики, вираз для розподілу Фермі замінюється на функцію розподілу Максвелла , тоді вирази для α, σ, κ можуть бути представлені в вигляді явних функцій від концентрації носіїв струму n:

(2)

(3)

, (4)

. (5)

2. Припустимо, що максимальне значення добротності спостерігається у випадку коли електронна теплопровідність ел знехтувально мала по відношенню до градкової теплопровідності р, тоді

(6)

3. Теплопровідність кристалічної гратки р і рухливість n не залежать від температури.

Порядок виконання лабораторної роботи

Знайти оптимальну концентрацію носіїв струму в напівпровіднику, що описується співвідношеннями (2)-(5) використавши пакет прикладних програм MathCad.

1. Побудувати графік залежності кінетичних коефіцієнтів α, σ, κ і добротності Z від концентрації носіїв струму n.

2. Знайти оптимальне значення концентрації, при якій добротність Z буде максимальною.

3. Зробити аналіз отриманих результатів.

4. Оформити роботу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64337. НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРИ РІЗНИХ ШВИДКОСТЯХ НАВАНТАЖЕННЯ В УМОВАХ НАГРІВАННЯ ДО +200 С 394.5 KB
  Для бетону в умовах підвищених температур істотним чинником є температурне старіння що проявляється в значній кількісній зміні характеристик механічних і реологічних властивостей при збільшенні тривалості навантаження і нагрівання.
64338. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР ПОЛІТИКИ ЯК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИКО-СОЦІОЛОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ 244.5 KB
  Феномен інформаційно-комунікативного простору політики його структурнозмістовну неоднорідність не вдається ефективно вивчати в межах загальновизнаних політикофілософських і соціологічних теорій підходів і шкіл.
64339. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГОЛОЗЕРНОГО ВІВСА ТА МЕТОДИ ЙОГО ЗБЕРІГАННЯ 242.5 KB
  Завдяки усуненню головного недоліку вівса плівчастого твердої плівки витрати на переробку вівса голозерного значно зменшилися а отже відповідно зріс і попит на нього у виробників. Свіжозібране зерно голозерного вівса з поля потрапляє на хлібоприймальні підприємства та заготівельні...
64340. ЕРГО-ДИЗАЙНЕРСЬКИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 504.31 KB
  Сучасні вимоги до лікувальних закладів в світовій практиці їх проектування і будівництва наскільки змінилися, що виникла необхідність в удосконаленні архітектурних принципів формування їх архітектурного середовища.
64341. Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції 873 KB
  При чому всі названі складові потребують отримання оцінок на базі кількісного оцінювання якості. Становлення галузі знань про кількісне оцінювання якості своїми коренями сягає 20х років коли в своїй праці з теорії розмірностей...
64342. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ УЧНІВСЬКИХ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ КЛУБІВ 200.5 KB
  Актуальною формою практичної реалізації такого напрямку організації позакласної фізкультурнооздоровчої та спортивномасової роботи у загальноосвітніх навчальних закладах є учнівські фізкультурнооздоровчі клуби.
64343. Інформаційні технології в системах навчання оперативного технічного персоналу екологічно-небезпечних виробництв 812.5 KB
  З урахуванням специфіки роботи подібних підприємств в Україні прийнято Закон Про об'єкти підвищеної небезпеки який регламентує первинну та повторну інформаційну підготовку ІП технічного персоналу як у традиційній формі так і з використанням інформаційних технологій.
64344. РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ 180 KB
  Реформування аграрної сфери економіки яке супроводжувалося становленням ринкових відносин проведенням земельної реформи створенням нових підприємницьких організаційних структур різних форм власності не дало очікуваних результатів.