13330

Проектування термоелектричного матеріалу для віток термоелемента на основі мікроскопічної теорії явищ перенесення

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Звіт до лабораторної роботи № 3 Проектування термоелектричного матеріалу для віток термоелемента на основі мікроскопічної теорії явищ перенесення Мета роботи На основі макроскопічної теорії явищ перенесення навчитись моделювати напівпровідниковий матеріа

Украинкский

2013-05-11

38 KB

1 чел.

Звіт

до лабораторної роботи № 3

Проектування термоелектричного матеріалу для віток термоелемента на основі мікроскопічної теорії явищ перенесення

Мета роботи

На основі макроскопічної теорії явищ перенесення навчитись моделювати напівпровідниковий матеріал для створення віток термоелектричних модулів.

Методика виконання лабораторної роботи

Метою проектування матеріалу для віток термоелектричних модулів є знаходження таких концентрацій носіїв струму в вітках термоелементів при яких добротність Z буде максимальною. Для досягнення максимуму Z необхідно задовольнити співвідношенню

.  (1)

Для розв’язку задачі скористаємось наступними наближеннями:

1. Класичної статистики, вираз для розподілу Фермі замінюється на функцію розподілу Максвелла , тоді вирази для α, σ, κ можуть бути представлені в вигляді явних функцій від концентрації носіїв струму n:

(2)

(3)

, (4)

. (5)

2. Припустимо, що максимальне значення добротності спостерігається у випадку коли електронна теплопровідність ел знехтувально мала по відношенню до градкової теплопровідності р, тоді

(6)

3. Теплопровідність кристалічної гратки р і рухливість n не залежать від температури.

Порядок виконання лабораторної роботи

Знайти оптимальну концентрацію носіїв струму в напівпровіднику, що описується співвідношеннями (2)-(5) використавши пакет прикладних програм MathCad.

1. Побудувати графік залежності кінетичних коефіцієнтів α, σ, κ і добротності Z від концентрації носіїв струму n.

2. Знайти оптимальне значення концентрації, при якій добротність Z буде максимальною.

3. Зробити аналіз отриманих результатів.

4. Оформити роботу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24511. Реализация (создание) процессов и потоков 14.71 KB
  Одной из основных подсистем мультипрограммной ОС является подсистема управления процессами и потоками которая занимается их созданием и уничтожением поддерживает взаимодействие между ними а также распределяет процессорное время и другие ресурсы между одновременно существующими процессами и потоками. Подсистема управления процессами взаимодействует с другими подсистемами ОС ответственными за управление ресурсами: подсистемой управления памятью подсистемой вводавывода файловой системой. Создать процесс значит создать дескриптор...
24512. Планирование и диспетчеризация процессов и потоков. Вытесняющие и невытесняющие алгоритмы планирования 26.96 KB
  Планирование и диспетчеризация процессов и потоков.Планирование и диспетчеризация потоков На протяжении существования процесса выполнение его потоков может быть многократно прервано и продолжено. Планирование потоков включает в себя решение двух задач: определение момента времени для смены текущего активного потока; выбор для выполнения потока из очереди готовых потоков. Существует множество различных алгоритмов планирования потоков посвоему решающих каждую из приведенных выше задач.