13330

Проектування термоелектричного матеріалу для віток термоелемента на основі мікроскопічної теорії явищ перенесення

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Звіт до лабораторної роботи № 3 Проектування термоелектричного матеріалу для віток термоелемента на основі мікроскопічної теорії явищ перенесення Мета роботи На основі макроскопічної теорії явищ перенесення навчитись моделювати напівпровідниковий матеріа

Украинкский

2013-05-11

38 KB

1 чел.

Звіт

до лабораторної роботи № 3

Проектування термоелектричного матеріалу для віток термоелемента на основі мікроскопічної теорії явищ перенесення

Мета роботи

На основі макроскопічної теорії явищ перенесення навчитись моделювати напівпровідниковий матеріал для створення віток термоелектричних модулів.

Методика виконання лабораторної роботи

Метою проектування матеріалу для віток термоелектричних модулів є знаходження таких концентрацій носіїв струму в вітках термоелементів при яких добротність Z буде максимальною. Для досягнення максимуму Z необхідно задовольнити співвідношенню

.  (1)

Для розв’язку задачі скористаємось наступними наближеннями:

1. Класичної статистики, вираз для розподілу Фермі замінюється на функцію розподілу Максвелла , тоді вирази для α, σ, κ можуть бути представлені в вигляді явних функцій від концентрації носіїв струму n:

(2)

(3)

, (4)

. (5)

2. Припустимо, що максимальне значення добротності спостерігається у випадку коли електронна теплопровідність ел знехтувально мала по відношенню до градкової теплопровідності р, тоді

(6)

3. Теплопровідність кристалічної гратки р і рухливість n не залежать від температури.

Порядок виконання лабораторної роботи

Знайти оптимальну концентрацію носіїв струму в напівпровіднику, що описується співвідношеннями (2)-(5) використавши пакет прикладних програм MathCad.

1. Побудувати графік залежності кінетичних коефіцієнтів α, σ, κ і добротності Z від концентрації носіїв струму n.

2. Знайти оптимальне значення концентрації, при якій добротність Z буде максимальною.

3. Зробити аналіз отриманих результатів.

4. Оформити роботу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63175. Зміцнення Київської держави 37.81 KB
  Князь роки Внутрішня політика Зовнішня політика Ольга 945-964. Питання на активізацію пізнавальної діяльності учнів: за що княгиня Ольга була названа наймудрішою серед людей і визнана церквою Святою...
63176. Людина і закон 36.1 KB
  Обладнання матеріали: Конституція України; для прикладу будьякі закони й і кодекси України підзаконні акти; часопис Відомості Верховної Ради України газети Голос України або Урядовий курєр.
63177. Виникнення рільництва і скотарства 25.23 KB
  Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть: називати хронологічні межі палеоліту неоліту енеоліту та часів бронзового віку; основні заняття людей за різних періодів первісного суспільства...
63178. СУСПІЛЬНИЙ УСТРІЙ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ЖИТТЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ У ІХ-Х СТ 29.38 KB
  Мета: висвітлити суть і значення розквіту Київської Русі у IX XI ст. ознайомити із соціальним та господарським життям Київської Русі розкрити значення розвитку ремісничих професій і їх вплив на розквіт держави...
63179. Юридична відповідальність. Особливості юридичної відповідальності неповнолітніх 23.96 KB
  Розкрити зміст понять юридичної відповідальності крайньої необхідності необхідної оборони; ознайомити з видами юридичної відповідальності та конституційними принципами юридичної відповідальності...
63180. Правомірна поведінка і правопорушення 27.83 KB
  Мета: розкрити поняття правомірна поведінка правопорушення юридична відповідальність; навчити учнів користуватися правовою термінологією застосовувати отримані знання в подальшому житті...
63182. Перші землероби та скотарі на території України 21.74 KB
  План зразок 1 Коли на території України існувала найдавніша цивілізація 2 Чому відкрита вченими культура була названа трипільською і 3 Які заняття були головними в трипільців и 4 Якими знаряддями праці вони користувалися...
63183. ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ» 19.09 KB
  У 907 році київський князь Олег згідно з легендою літопису повісив на воротах Константинополя свій щит. а показати жителям міста свою приязнь до них; б підкреслити: Візантія віднині під владою Олега; в символічно засвідчити перемогу Київського князя над містом.