13333

Комп’ютерне моделювання дискретно - неоднорідного термоелектричного матеріалу для секційних термоелементів

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Звіт до лабораторної роботи № 6 Комп’ютерне моделювання дискретно неоднорідного термоелектричного матеріалу для секційних термоелементів Мета роботи Використовуючи експериментальні температурні залежності коефіцієнтів Зеебека α електропровідності σ те

Украинкский

2013-05-11

26.5 KB

0 чел.

Звіт

до лабораторної роботи № 6

Комп’ютерне моделювання дискретно - неоднорідного термоелектричного матеріалу для секційних термоелементів

Мета роботи

Використовуючи експериментальні температурні залежності коефіцієнтів Зеебека α, електропровідності σ теплопровідності κ для кількох різних термоелектричних матеріалів, спроектувати з цих матеріалів дискретно-неоднорідний термоелектричний матеріал для вітки генераторного термоелемента з заданим робочим інтервалом температур.

Методика виконання лабораторної роботи

Провести апроксимацію експериментальних залежностей кінетичних коефіцієнтів (α, σ, κ) від температури для різних напівпровідникових матеріалі п - і p - типів провідності. Для заданого температурного режиму визначити такі комбінації матеріалів та їх кількість (секцій), при яких добротність буде максимальною.

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Для кожного з матеріалів провести апроксимацію заданих температурних залежностей характеристик матеріалів α, σ, κ.

2. Для кожного з матеріалів обрахувати температурні залежності добротності Z(T).

3. Побудувати на одному графічному рисунку залежності Z(T) для всіх матеріалів.

4. Розв'язуючи рівняння , і=1,…,N де , Nкількість матеріалів, визначити точки перетину графіків Ті, для різних матеріалів і встанови оптимальні інтервали робочих температур для кожного з матеріалів.

5. Спроектувати секційну вітку термоелементів для заданого робочого інтервалу температур, тобто визначити оптимальну кількість секцій і матеріал для кожної з них.

6. Обрахувати середньотемпературне ефективне значення добротності Z для кожної з визначених секцій.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

57721. Квадратні рівняння 72 KB
  Мета: навчальна: перевірити узагальнити систематизувати знання учнів з теми Квадратні рівняння усувати помилки які допускають учні під час розвязування вправ і задач які зводяться до квадратних рівнянь...
57723. Решение квадратных уравнений 169.5 KB
  Нужно знать: определение квадратного уравнения; виды квадратных уравнений; формулы для вычисления дискриминанта; формулы для нахождения корней квадратного уравнения; теорему Виета.
57724. Чарівний світ квадратних рівнянь 90.5 KB
  МЕТА: Узагальнити й систематизувати знання учнів з теми «Квадратні рівняння»; закріпити вміння та навички учнів розв’язувати рівняння різними способами, використовуючи основні формули, теореми Вієта, коефіцієнтів квадратного рівняння...
57725. Квадратні рівняння 151 KB
  Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про квадратні рівняння; продовжувати формувати вміння та навички розв’язувати квадратні рівняння; розвивати творчі здібності учнів шляхом розв’язування рівнянь різними способами...
57726. Квантовая физика с помощью компьютера. Обработка табличных величин 1.42 MB
  Названия химических элементов текстовая информация: барий вольфрам рубидий. Программы должна дать ответы на вопросы: Какой из химических элементов имеет большую работу выхода электронов...
57727. Landschaften (Ландшафти) 52.5 KB
  Мета: вчити нові слова, тренувати їх вживання у мовленні та в тексті. Виконувати тренувальні вправи на закріплення нової лексики. Повторити Positiv, Komparativ, Superlativ – ступені порівняння, виконувати тренувальні вправи на їх використання.
57728. Листок – бічний орган пагона 55 KB
  Мета: розширити і поглибити знання учнів про будову листка; з’ясувати особливості будови листка в зв’язку з його функціями; формувати вміння встановлювати взаємозв’язок між будовою листка і його функціями...
57729. Літосфера. Внутрішня будова Землі 68.5 KB
  Мета: сформувати в учнів первинні знання про внутрішню будову Землі способи вивчення земних глибин; розвивати вміння учнів працювати зі схемами атласу підручника; виявляти на основі схем відмінності між океанічною і материковою земною корою...