13333

Комп’ютерне моделювання дискретно - неоднорідного термоелектричного матеріалу для секційних термоелементів

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Звіт до лабораторної роботи № 6 Компютерне моделювання дискретно неоднорідного термоелектричного матеріалу для секційних термоелементів Мета роботи Використовуючи експериментальні температурні залежності коефіцієнтів Зеебека α електропровідності σ те

Украинкский

2013-05-11

26.5 KB

0 чел.

Звіт

до лабораторної роботи № 6

Комп’ютерне моделювання дискретно - неоднорідного термоелектричного матеріалу для секційних термоелементів

Мета роботи

Використовуючи експериментальні температурні залежності коефіцієнтів Зеебека α, електропровідності σ теплопровідності κ для кількох різних термоелектричних матеріалів, спроектувати з цих матеріалів дискретно-неоднорідний термоелектричний матеріал для вітки генераторного термоелемента з заданим робочим інтервалом температур.

Методика виконання лабораторної роботи

Провести апроксимацію експериментальних залежностей кінетичних коефіцієнтів (α, σ, κ) від температури для різних напівпровідникових матеріалі п - і p - типів провідності. Для заданого температурного режиму визначити такі комбінації матеріалів та їх кількість (секцій), при яких добротність буде максимальною.

Порядок виконання лабораторної роботи

1. Для кожного з матеріалів провести апроксимацію заданих температурних залежностей характеристик матеріалів α, σ, κ.

2. Для кожного з матеріалів обрахувати температурні залежності добротності Z(T).

3. Побудувати на одному графічному рисунку залежності Z(T) для всіх матеріалів.

4. Розв'язуючи рівняння , і=1,…,N де , Nкількість матеріалів, визначити точки перетину графіків Ті, для різних матеріалів і встанови оптимальні інтервали робочих температур для кожного з матеріалів.

5. Спроектувати секційну вітку термоелементів для заданого робочого інтервалу температур, тобто визначити оптимальну кількість секцій і матеріал для кожної з них.

6. Обрахувати середньотемпературне ефективне значення добротності Z для кожної з визначених секцій.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

3604. Відношення і пропорції. 149.18 KB
  Тема. Відношення і пропорції. Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів з теми; показати застосування математичних пропорцій у мистецтві та архітектурі;розвивати вміння застосовувати математику в проблемних ситуаціях; виховувати ерудова...
3605. КАЧЕСТВО САХАРА И ПУТИ ЕГО ПОВЫШЕНИЯ 4.64 MB
  Введение Увеличение производства сахара в мире, в том числе в Республике Беларусь, связано одновременно с возрастающими требованиями к его качеству. Имея отличные вкусовые качества и высокую калорийность, сахар является одним из самых важных пр...
3606. Водні ресурси України 8.51 MB
  Водні ресурси – це природне багатство, яке вимагає збереження і охорони особливо в теперішній час коли суспільство змінює свої погляди, розширює можливості. У сільськогосподарському виробництві використувується 72,2% території країни, а 57,5%...
3607. ВАНТАЖОПІДЙОМНА, ТРАНСПОРТУЮЧА ТА ТРАНСПОРТНА ТЕХНІКА 9.59 MB
  В посібнику описані сучасні конструкції вантажопідйомної, транспортуючої та транспортної техніки, яка використовується при переміщенні великої кількості вантажів в процесі виробництва в різних галузях народного господарства, в будівництві промислово...
3609. Банкротство предприятий и антикризисный менеджмент в современных российских условиях 887.5 KB
  Объективным процессом рыночной экономики, основанной на конкуренции, является постоянный переток капиталов в наиболее доходные сферы, перераспределение собственности от неэффективных хозяйствующих субъектов к эффективным. Осуществляется дан...
3610. Инженерная графика 9.34 MB
  Учебно-методическое пособие представляет базовый курс инженерной графики. Приводится необходимая информация для освоения курса инженерной графики и выполнения расчетно-графических работ. Содержатся основные положения нормативно-технической документа..
3611. Исследование некоторых эксплуатационных показателей трелевочных тракторов ОТЗ различной энергонасыщенности 8.82 MB
  Введение Основной задачей технического прогресса в лесозаготовительной промышленности на перспективный период является увеличение производительности труда за счет интенсификации общественного производства, т.е., за счет роста его энерговооруженности...
3612. Характеристика суждения 59.5 KB
  Характеристика суждения Придать логическую форму следующим высказываниям (выразить через суждения вида А, Е, I, О): а) Рыба дышит жабрами. А: Все S есть P б) Лень никогда не приводит к добру; E: все S не есть P в) Иногда металлы жидкие. I: Некоторые ...