13336

Обробка масивів у мові асемблер

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота №2 Тема:Обробка масивів. Мета:Навчитися описувати масиви у мові асемблер; набути навиків використання масивів їх обробки та виводу на екран. Завдання згідно варіанту: Описати масив розмірністю N10 де N порядковий номер студента у журналі сто...

Украинкский

2013-05-11

26.6 KB

27 чел.

Лабораторна робота №2

Тема: Обробка масивів.

Мета: Навчитися описувати масиви у мові асемблер;

набути навиків використання масивів, їх обробки та виводу на екран.

Завдання згідно варіанту:

Описати масив розмірністю N+10, де N – порядковий номер студента у журналі (сторінка лабораторних робіт). Номер варіанту, це залишок від ділення N на 4 націло.

Варіант 0. Знайти суму парних елементів масиву, якщо результат ділення N на 4 націло парне число, інакше знайти суму непарних.

Варіант 1. Знайти максимальне значення з усіх від’ємних елементів масиву, якщо результат ділення N на 4 націло парне число, інакше додатних.

Варіант 2. Знайти мінімальне значення з усіх елементів масиву чиї номера парні, якщо результат ділення N на 4 націло парне число, інакше тих, чиї номера непарні.

Варіант 4. Знайти суму максимального та мінімального елементу масиву, якщо результат ділення N на 4 націло парне число, інакше знайти різницю.

Приклад:

Знайти максимальне значення з усіх від’ємних елементів масиву, якщо результат ділення N на 4 націло парне число, інакше додатних

model small

.stack 100h

.data

   mas    db   15,-5,10,2,-14,-3,-4,8,-9,56,11,-8,-7,10,-15

.code

   start:  mov ax,@data

           mov ds,ax

           mov si,0

           mov bl,mas[si]

           mov dl,mas[si]

           mov cx,15

   cycl:   cmp mas[si],0

           jl  Negat

           jge Posit

   negat:  cmp mas[si],dl

           jl  next

           mov dl,mas[si]

   posit:  cmp mas[si],bl

           jl  next

           mov bl,mas[si]

   next:   inc si

           loop cycl

   exit:   mov ax,4c00h

           int 21h

end         start

Результати відладки програми:

В результаті виконання програми в регістр bl (знаходиться максимальний додатний елемент масиву) занеслося 3816 = 5610, в регістр dl (знаходяться максимальний від’ємний елемент масиву) занеслося fffd16 старша частина (знаковий розряд в регістрі dh) – ffff16, що в десятковій системі числення дорівнює –3

Зміст звіту:

 1.  Номер роботи.
 2.  Тема.
 3.  Мета.
 4.  Завдання згідно варіанту.
 5.  Текст програми.
 6.  Результати відладки.
 7.  Висновки.

Контрольні запитання:

 1.  Як описати масив в мові асемблер?
 2.  Які методи адресації пам’яті передбачені мікропроцесором?
 3.  Описати способи ініціалізації елементів масиву.
 4.  Які алгоритми використовуються при обробці масивів?
 5.  Навести приклад програми для обробки масиву.
 6.  Яким чином розташовуються в пам’яті елементи двомірного масиву?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

51648. Архитектурная 3D визуализация многоэтажного дома 1.87 MB
  Как я уже говорил архитектурная 3D визуализация в таких программах как 3ds mx Vry доступна многим. Во второй части урока мы рассмотрим Vry материалы и Vry освещение. Архитектурная 3d визуализация настройка Vry.Vry материалы и Vry освещение 14.
51653. Сценарий конкурса на Новый год 84.5 KB
  Действующие лица: Работник он же Царь Волшебник Царица Старший царевич Средний царевич Младший царевич Дьякписарь Невеста старшего царевича Невеста среднего царевича Гарем младшего царевича 35 девушек Дед Мороз Снегурочка Снежная королева Баба Яга Молодец из зала Выходит работник предприятия Раб.Царь: О Новый год скоро Хлопушечек прикупил постреляем на новогоднем вечере.Царь: Ты кто Откуда взялся Волшебник: Из хлопушки.
51656. Стандартні вимоги до виховного простору загальноосвітнього навчального закладу 28 KB
  Функції класного керівника Інформаційноаналітична передбачає збір і систематизацію даних про учнів та їхні сімї; аналіз стану навчальновиховного процесу в класі збір відомостей про стан здоров'я учнів. Плановопрогностична передбачає планування роботи класу а також своєї діяльності та освіти прогнозування особистісного росту учнів та розвитку і становлення класного колективу. Регуляційнокореляційна передбачає здійснення корекції поведінки учнів регулювання взаємовідносин у класному колективі; забезпечення умов для всебічного...