13336

Обробка масивів у мові асемблер

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота №2 Тема:Обробка масивів. Мета:Навчитися описувати масиви у мові асемблер; набути навиків використання масивів їх обробки та виводу на екран. Завдання згідно варіанту: Описати масив розмірністю N10 де N порядковий номер студента у журналі сто...

Украинкский

2013-05-11

26.6 KB

27 чел.

Лабораторна робота №2

Тема: Обробка масивів.

Мета: Навчитися описувати масиви у мові асемблер;

набути навиків використання масивів, їх обробки та виводу на екран.

Завдання згідно варіанту:

Описати масив розмірністю N+10, де N – порядковий номер студента у журналі (сторінка лабораторних робіт). Номер варіанту, це залишок від ділення N на 4 націло.

Варіант 0. Знайти суму парних елементів масиву, якщо результат ділення N на 4 націло парне число, інакше знайти суму непарних.

Варіант 1. Знайти максимальне значення з усіх від’ємних елементів масиву, якщо результат ділення N на 4 націло парне число, інакше додатних.

Варіант 2. Знайти мінімальне значення з усіх елементів масиву чиї номера парні, якщо результат ділення N на 4 націло парне число, інакше тих, чиї номера непарні.

Варіант 4. Знайти суму максимального та мінімального елементу масиву, якщо результат ділення N на 4 націло парне число, інакше знайти різницю.

Приклад:

Знайти максимальне значення з усіх від’ємних елементів масиву, якщо результат ділення N на 4 націло парне число, інакше додатних

model small

.stack 100h

.data

   mas    db   15,-5,10,2,-14,-3,-4,8,-9,56,11,-8,-7,10,-15

.code

   start:  mov ax,@data

           mov ds,ax

           mov si,0

           mov bl,mas[si]

           mov dl,mas[si]

           mov cx,15

   cycl:   cmp mas[si],0

           jl  Negat

           jge Posit

   negat:  cmp mas[si],dl

           jl  next

           mov dl,mas[si]

   posit:  cmp mas[si],bl

           jl  next

           mov bl,mas[si]

   next:   inc si

           loop cycl

   exit:   mov ax,4c00h

           int 21h

end         start

Результати відладки програми:

В результаті виконання програми в регістр bl (знаходиться максимальний додатний елемент масиву) занеслося 3816 = 5610, в регістр dl (знаходяться максимальний від’ємний елемент масиву) занеслося fffd16 старша частина (знаковий розряд в регістрі dh) – ffff16, що в десятковій системі числення дорівнює –3

Зміст звіту:

 1.  Номер роботи.
 2.  Тема.
 3.  Мета.
 4.  Завдання згідно варіанту.
 5.  Текст програми.
 6.  Результати відладки.
 7.  Висновки.

Контрольні запитання:

 1.  Як описати масив в мові асемблер?
 2.  Які методи адресації пам’яті передбачені мікропроцесором?
 3.  Описати способи ініціалізації елементів масиву.
 4.  Які алгоритми використовуються при обробці масивів?
 5.  Навести приклад програми для обробки масиву.
 6.  Яким чином розташовуються в пам’яті елементи двомірного масиву?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20585. Проведення сталінської політики воєнного-комуністичного штурму в Україні: результати, наслідки 35.5 KB
  складовою частиною національнокультурних процесів в Україні була політика українізації що проводилася в роки НЕПу. Політика українізації була складовою частиною політики коренізацїі яку запровадило партійне керівництво на підставі рішень XII з'їзду РКПб квітень 1923 р. Для проведення українізації було створено комісію на чолі з секретарем ЦК КПбУ В. Українська Інтелігенція стала рушійною силою українізації.
20586. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ В МОДЕЛИ СОВОКУПНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 18.84 KB
  Располагаемый доход (Yd) – доход, остающийся после всех налоговых выплат. Средняя склонность к потреблению – это выраженная в процентах доля любого данного располагаемого дохода, идущая на потребление...
20587. Сталінський терор проти укр. народу в 20-30 рр. ХХ ст 38 KB
  На початку цього періоду боротьба за незалежність України завершилася поразкою. Кращі борці за волю України загинули. Найбільша частина України з населенням майже 40 мли стала об'єктом небаченого за своїми масштабами експерименту який на думку його ініціаторів мав на меті побудову найпередовішої в світі економічної та політичної системи. південні степові райони України.
20588. Соціально-економічний та політичний розвиток західноукраїнських земель в 1920-30-ті рр.. 32.5 KB
  українців у Чехословаччині 455 тис. у Румунії 790 тис. Українці проживали на території 146 тис. Українців звільняли з державних установ в тому числі і з повітових а на землях Галичини були поселені понад 200 тис.
20589. Заснування організації українських націоналістів ОУН. Розкол в ОУН. А.Мельник, С.Бандера 28 KB
  Заснування організації українських націоналістів ОУН. Розкол в ОУН. Не здійснилися та й не могли здійснитись сподівання ОУН на допомогу гітлерівської Німеччини у відновленні української державності. Спроба українських патріотів з числа членів ОУН проголосити ЗО червня 1941 р.
20590. Українське питання в міжнародних стосунках напередодні Другої світової війни. Пакт Молотова-Ріббентропа і українські землі. Похід червоної армії в західну Україну 36.5 KB
  Українське питання в міжнародних стосунках напередодні Другої світової війни. Це робило українське питання клубком серйозних суперечностей а українську карту серйозним козирем у дипломатичній грі. Українське питання у вузькому розумінні це питання про місце і роль українського чинника у внутрішньому житті держав до складу яких входили українські землі у широкому це питання про умови і механізм возз'єднання українських земель та створення власної української державності. Напередодні Другої світової війни чітко визначилися три групи...
20591. Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні. Радянський партизанський рух у більшовицьке підпілля 55 KB
  Майже по 200 тис. осіб знищили гітлерівці в Янівському Станіславському Львівському Рівненському Проскурівському і Славутському майже по 100 тис. У Миколаєві в двох таборах Шталаг № 364 та Дулаг № 162 знищено ЗО тис. У Дарницьких таборах загинуло понад 130 тис.
20592. Український національно-визвольний рух в роки Другої світової війни. ОУН і УПА 29.5 KB
  ОУН і УПА. На початку війни Організація українських націоналістів ОУН виступила проти Москви у союзі з німцями. ОУН планувала використати ці частини для утворення в майбутньому національної армії а німці мали намір використовувати їх для каральних акцій спрямованих передусім проти поляків і євреїв. На проголошення незалежної Української держави німці не погодилися: український уряд було розігнано а деяких його діячів заарештовано що поглибило розкол в ОУН на два крила.
20593. Физические процессы в вакууме 414 KB
  При перемещении твердого тела со скоростью vn за счет передачи количества движения молекулам газа возникает сила внутреннего трения. Коэффициент пропорциональности называем коэффициентом динамической вязкости а отношение коэффициентом кинематической вязкости плотность газа. Во всех случаях увеличивается при росте температуры газа. Таким образом сила тения в области высокого вакуума пропорциональна молекулярной концентрации или давлению газа.