13336

Обробка масивів у мові асемблер

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота №2 Тема:Обробка масивів. Мета:Навчитися описувати масиви у мові асемблер; набути навиків використання масивів їх обробки та виводу на екран. Завдання згідно варіанту: Описати масив розмірністю N10 де N порядковий номер студента у журналі сто...

Украинкский

2013-05-11

26.6 KB

26 чел.

Лабораторна робота №2

Тема: Обробка масивів.

Мета: Навчитися описувати масиви у мові асемблер;

набути навиків використання масивів, їх обробки та виводу на екран.

Завдання згідно варіанту:

Описати масив розмірністю N+10, де N – порядковий номер студента у журналі (сторінка лабораторних робіт). Номер варіанту, це залишок від ділення N на 4 націло.

Варіант 0. Знайти суму парних елементів масиву, якщо результат ділення N на 4 націло парне число, інакше знайти суму непарних.

Варіант 1. Знайти максимальне значення з усіх від’ємних елементів масиву, якщо результат ділення N на 4 націло парне число, інакше додатних.

Варіант 2. Знайти мінімальне значення з усіх елементів масиву чиї номера парні, якщо результат ділення N на 4 націло парне число, інакше тих, чиї номера непарні.

Варіант 4. Знайти суму максимального та мінімального елементу масиву, якщо результат ділення N на 4 націло парне число, інакше знайти різницю.

Приклад:

Знайти максимальне значення з усіх від’ємних елементів масиву, якщо результат ділення N на 4 націло парне число, інакше додатних

model small

.stack 100h

.data

   mas    db   15,-5,10,2,-14,-3,-4,8,-9,56,11,-8,-7,10,-15

.code

   start:  mov ax,@data

           mov ds,ax

           mov si,0

           mov bl,mas[si]

           mov dl,mas[si]

           mov cx,15

   cycl:   cmp mas[si],0

           jl  Negat

           jge Posit

   negat:  cmp mas[si],dl

           jl  next

           mov dl,mas[si]

   posit:  cmp mas[si],bl

           jl  next

           mov bl,mas[si]

   next:   inc si

           loop cycl

   exit:   mov ax,4c00h

           int 21h

end         start

Результати відладки програми:

В результаті виконання програми в регістр bl (знаходиться максимальний додатний елемент масиву) занеслося 3816 = 5610, в регістр dl (знаходяться максимальний від’ємний елемент масиву) занеслося fffd16 старша частина (знаковий розряд в регістрі dh) – ffff16, що в десятковій системі числення дорівнює –3

Зміст звіту:

 1.  Номер роботи.
 2.  Тема.
 3.  Мета.
 4.  Завдання згідно варіанту.
 5.  Текст програми.
 6.  Результати відладки.
 7.  Висновки.

Контрольні запитання:

 1.  Як описати масив в мові асемблер?
 2.  Які методи адресації пам’яті передбачені мікропроцесором?
 3.  Описати способи ініціалізації елементів масиву.
 4.  Які алгоритми використовуються при обробці масивів?
 5.  Навести приклад програми для обробки масиву.
 6.  Яким чином розташовуються в пам’яті елементи двомірного масиву?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60772. Кандидатская диссертация. Практическое пособие 1020.5 KB
  Диссертация должна давать научную информацию в наиболее полном виде, обязательно раскрывая результаты и ход изыскания и детально описывая методику исследования. Полнота научной информации должна находить свое отражение и а том...
60773. ДОБРОТА ИСТИННАЯ И ДОБРОТА ЛОЖНАЯ 52 KB
  Формирование нравственных качеств: умения дружить умение отличать доброту истинную от доброты ложной. Оборудование: Карточки со словами для пословиц добрые добрых добро добро доброе...
60775. Корпоративные информационные системы SAP R 3 352 KB
  Основная цель внедрения ERP-системы — организация эффективного управления предприятием, опирающегося на стратегию его развития — важнейшая и то же время весьма непростая задача. Для ее реализации нужна единая интегрированная платформа, охватывающая все бизнес-процессы предприятия и сочетающая в себе новейшие управленческие и информационные технологии.
60777. Спостереження за будовою тіла та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума 49.5 KB
  Мета: Систематизувати знання учнів про особливості будови процесів життєдіяльності найпростіших на прикладі прісноводних морських і паразитичних форм; провести лабораторну роботу зі спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших акваріума...
60779. База данных для работы таможенной службы 2.34 MB
  Выполнить анализ предметной области автоматизации процесса обработки данных о таможенной службе, описать постановку задачи для разработки автоматизированной системы; выполнить проектирование автоматизированной системы обработки данных о таможенной службе, этапы которого отразить в техническом проекте...