13384

Основи роботи з векторною графікою. Середовище CorelDraw

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторна робота № 1 Тема: Основи роботи з векторною графікою. Середовище CorelDraw Мета: Освоїти основні прийоми роботи в середовищі CorelDraw. Навчитися користуватися головним меню програми панелями інструментів та атрибутів. Навчитися будувати основі фігури трансформ...

Украинкский

2013-05-11

13.44 MB

41 чел.

Лабораторна робота № 1

Тема: Основи роботи з векторною графікою. Середовище CorelDraw

Мета: Освоїти основні прийоми роботи в середовищі CorelDraw. Навчитися користуватися головним меню програми, панелями інструментів та атрибутів. Навчитися будувати основі фігури, трансформувати та перетворювати їх.

1. Об'єктно-орієнтований підхід у редакторі CorelDRAW

CorelDRAW є інтегрованим об'єктно-орієнтованим пакетом програм для роботи з ілюстративної графікою.

Під словами "інтегрований пакет" слід розуміти, що CorelDRAW є не одиночною програмою, орієнтованою на рішення якого-небудь одного чітко поставленого завдання, а сукупність програм (пакет), орієнтованих на вирішення безлічі різних завдань, що виникають при роботі користувача в певній прикладній області, а саме в області ілюстративної графіки.

Інтегрованість пакета слід розуміти в тому сенсі, що програми які входять до його складу можуть легко обмінюватися даними або послідовно виконувати різні дії над одними і тими ж даними. Таким чином, досягається багатофункціональність пакету, можливості різних програм об'єднуються, інтегруються в єдине ціле, що являє собою щось більше, ніж суму своїх складових частин.

Ілюстративна графіка являє собою прикладну гілку машинної графіки, порівняно недавно виділилася в достатньо автономне напрямок, поряд з графікою ділової, наукової та інженерної. До області ілюстративної графіки відносяться в першу чергу малюнки, колажі, рекламні оголошення, заставки, постери - все, що прийнято називати художньою продукцією. Об'єкти ілюстративної графіки відрізняються від об'єктів інших прикладних областей своєю первинністю - вони не можуть бути побудовані автоматично за деякими вихідними даними, без участі художника або дизайнера. На відміну від них такі графічні зображення, як діаграми (ділова графіка), креслення і схеми (інженерна графіка), графіки функцій (наукова графіка), являють собою лише графічний спосіб подання первинних вихідних даних - як правило, таблиці (або аналітичної моделі, представленої в іншій формі). У цьому полягає їх вторинність, производность.

Термін "об'єктно-орієнтована" слід розуміти в тому сенсі, що всі операції, що виконуються в процесі створення і зміни зображень, користувач проводить не із зображенням в цілому і не з його дрібними, атомарними частинками (пікселями точкового зображення), а з об'єктами - семантично навантаженими елементами зображення. Починаючи із стандартних об'єктів (кругів, прямокутників, текстів і т. д.), користувач може будувати складені об'єкти (наприклад, значок в розглянутому вище прикладі) і маніпулювати з ними як з єдиним цілим. Таким чином, зображення стає ієрархічною структурою, на самому верху якої знаходиться ілюстрація в цілому, а в самому низу - стандартні об'єкти.

Друга особливість об'єктної орієнтації пакету полягає в тому, що кожному стандартному класу об'єктів ставиться у відповідність унікальна сукупність керуючих параметрів або атрибутів класу. Якщо ми говоримо про прямокутнику висотою 200 мм і шириною 300 мм, залитого синім кольором, обведеного жовтою лінією шириною 3 пункти, центр якого розташований в 150 мм по вертикалі і в 250 мм по горизонталі від лівого нижнього кута сторінки, а кут нахилу довгої сторони до горизонталі становить 32°, ми маємо справу з екземпляром класу - об'єктом, для якого зафіксовані значення керуючих параметрів.

Третя особливість об'єктної орієнтації пакету полягає в тому, що для кожного стандартного класу об'єктів визначений перелік стандартних операцій. Наприклад, описаний вище прямокутник можна розвернути, масштабувати, закруглювати йому кути, перетворити його в об'єкт іншого класу - замкнуту криву.

Об'єктна орієнтація CorelDRAW дає користувачеві майже необмежену гнучкість в роботі. Можна виділяти окремі об'єкти зображення і модифікувати їх на будь-якому етапі роботи, що неможливо ні при роботі з точковими зображеннями, ні при використанні традиційних інструментів художника - паперу, кисті, пера, фарб, олівців.


2. Робоче середовище та інтерфейс користувача

Запуск CorelDRAW виконується стандартними для Windows способами за допомогою головного меню. Після запуску програми на екрані розкривається представлене на рис. 2.1 головне вікно CorelDRAW з основними елементами інтерфейсу.

Рис. 2.1. Робоче середовище користувача CorelDRAW

У лівій частині робочого простору розташований характерний для продуктів фірми Corel елемент інтерфейсу - так звана панель інструментів (Toolbox). Формально будучи просто однією з безлічі інструментальних панелей програми, фактично вона призначена для вибору робочого режиму і тому використовується частіше інших. Вибір режиму здійснюється клацанням мишею на одній з кнопок панелі інструментів - це називається вибором інструменту. З вибору інструментів починаються практично всі дії користувача з об'єктами зображення.

Деякі кнопки інструментів забезпечені трикутником у нижньому правому куті. Це - покажчик, що насправді з кнопкою пов'язаний не один, а кілька інструментів. Щоб побачити їх всі, після виконання клацання слід затримати кнопку миші на необхідному інструменті в натиснутому стані - на екрані розкриється панель конкретного інструменту. На рис. 2.2 представлена панель, що розкривається кнопкою одного з інструментів - Fill (Заливка).

Рис. 2.2. Панель інструменту Fill (Заливка)

У розташованій під рядком меню стандартної панелі інструментів (Toolbar) розташовані елементи управління, відповідні найбільш часто виконуваним командам: відкриття, збереження та закриття файлів ілюстрацій, операціям із системним буфером обміну, режимам і масштабу перегляду ілюстрацій.

Нижче стандартної панелі інструментів за замовчуванням розташовується панель атрибутів (Property Bar). Вона являє собою сукупність елементів управління, що відповідають керуючим параметрам виділеного об'єкта і стандартним операціями, які можна виконати над ним за допомогою обраного інструменту. Вміст панелі атрибутів постійно змінюється.

Уздовж правої межі вікна розташована екранна палітра кольорів (Color Palette). Вона застосовується для завдання кольору заливки та обведення об'єктів ілюстрації.

У нижнього краю вікна CorelDRAW знаходиться рядок стану (Status Bar). У ньому в процесі роботи виводяться відомості про виділений об'єкт і багато допоміжної інформації про режим роботи програми.

3. Створення нового документу

За замовчуванням після запуску програми CorelDRAW завжди відкривається вікно документа. Якщо програма запускалась не клацанням на значку файлу, асоційованого з CorelDRAW, це буде новий документ. Якщо в процесі роботи буде потрібно створити ще один новий документ, виберіть команду New меню File (Файл) або просто натисніть кнопку New (Новий документ), розташовану на лівому краю стандартної панелі інструментів. У результаті розкриється нове вікно документа CorelDRAW з чистою друкованою сторінкою.


4. Зміна параметрів сторінки та одиниць вимірювання

Після створення нового документа іноді потрібно змінити прийняті за замовчуванням розміри друкованої сторінки. Ця операція виконується за допомогою елементів панелі атрибутів, зовнішній вигляд якої для ситуації, коли на малюнку не виділено жодного об'єкту, представлений на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Панель атрибутів за відсутності виділених об'єктів

Розмір друкованих сторінок документа вибирається за допомогою списку Paper Type/Size (Тип/Формат паперу), розташованого в самій лівій позиції панелі атрибутів. За замовчування після створення нового документа розмір друкованої сторінки відповідає аркушу паперу формату А4.

Розмір друкованої сторінки не обов'язково повинен відповідати формату паперу, на якому потім буде роздрукована ілюстрація. Достатньо, щоб він не перевищував розмірів листа. Якщо розмір друкованої сторінки буде менше розмірів аркуша паперу, то навколо ілюстрації будуть чисті поля.

Розміри друкованої сторінки можна обирати як із випадаючого меню зі стандартних форматів аркушів, так і задавати їх в ручному режимі (поля для вводу розмірів у міліметрах знаходяться праворуч від випадаючого меню).

Правіше знаходиться панель зміни орієнтації сторінки (книжна або альбомна).

Далі випадаюче меню вибору одиниць вимірювання, одиниць зміщення під час переміщення та одиниць зміщення під час копіювання.

Примітка: якщо ви не впевнені у правильності вибору конкретного інструменту чи компоненту, наведіть курсор миші на відповідну іконку та зачекайте деякий час, після чого біля іконки з’явиться її назва.

Таблиця 4.1. Панель інструментів CorelDraw (ToolBox)

- вказівник

- форма

- обрізка

- масштаб

- вільна форма

- інтелектуальна заливка

- прямокутник

- еліпс

- багатокутник

- основні фігури

- текст

- інтерактивне перетікання

- піпетка

- абрис (обвідка)

- заливка

- інтерактивна заливка

В даній таблиці приведені основні інструменти середовища CorelDraw, які пропонуються користувачу за замовчуванням. Це не повний набір, всі інші інструменти можна вибрати натиснувши та утримуючи натиснутою мишу на відповідному класі інструментів (під класом інструментів слід розуміти іконку зі стрілочкою в правому нижньому куті).


5. Складові елементи зображення

5.1. Прямокутники

На рис. 5.1.1. представлено декілька екземплярів об'єктів, що відносяться до класу прямокутників.

Рис. 5.1.1. Екземпляри класу прямокутників

Верхній з представлених об'єктів - "класичний" прямокутник. Саме так виглядають прямокутники відразу після створення. Другий (розташований нижче) об'єкт після створення був повернутий на 45 °, від чого, звичайно, прямокутником бути не перестав. У третього об'єкту після створення були закруглені три з чотирьох кутів, а самий нижній з об'єктів після закруглення кута був ще підданий операції скоса. Як бачите, за зовнішнім виглядом далеко не завжди легко відрізнити прямокутник від інших об'єктів. Проте існує надійний спосіб - виділити підозрілий об'єкт клацанням миші і подивитися на рядок стану. Якщо там з'явиться повідомлення («Прямоугольник вкл. Слой 1») – це прямокутник.

Рамкою виділення називається група з восьми маркерів (невеликих квадратів з чорною заливкою), що позначають на екрані габарити виділеного об'єкта або декількох об'єктів. В центрі рамки виділення знаходиться маркер центру у вигляді косого хрестика. Елементи рамки виділення використовуються при перетвореннях об'єктів.

На панелі атрибутів представлені елементи управління, що містять параметри моделі об'єкта (у даному випадку - прямокутника), і кнопки, що дозволяють виконувати стандартні дії над об'єктами цього класу.

 1.  Координати, середини. Два поля, що містять точні значення координати середини прямокутника в поточній системі координат (зазвичай пов'язаної з лівим нижнім кутом сторінки). Ввівши в ці поля нові значення, можна перемістити прямокутник.
 2.  Висота і ширина. Значення в цих полях управляють геометричними розмірами прямокутника. Змінюючи їх, можна зробити прямокутник більше або менше. Строго кажучи, в цих полях вказуються не розміри об'єкта, а його габарити, тобто розміри рамки виділення для цього об'єкту. Відмінність полягає в тому, що сторони цієї рамки завжди паралельні осям координат. Тому, наприклад, для квадрата, повернутого на кут 45°, значення ширини і висоти будуть рівні довжині його діагоналі.
 3.  Коефіцієнти, масштабування. У цих двох полях містяться коефіцієнти лінійного розтягування або стиснення об'єкта. Змінюючи їх, можна виконувати відповідне перетворення об'єкта.
 4.  Блокування роздільного масштабування. Якщо ця кнопка (замок) натиснута, розтягування і стиснення об'єкта уздовж однієї із сторін приводитиме до пропорційного розтягування і стиснення вздовж другої сторони.
 5.  Кут повороту. У цьому полі міститься значення керуючого параметра операції повороту об'єкту.
 6.  Коефіцієнти заокруглення кутів. У цих полях містяться значення, що характеризують відносні величини радіусу заокруглення кожного з кутів прямокутника. Значення виражені у відсотках, за 100% прийнята половина довжини короткої сторони прямокутника.
 7.  Блокування роздільного закруглення кутів. Якщо ця кнопка (замок) натиснута, зміна будь-якого з чотирьох коефіцієнтів закруглення приведе до автоматичної зміни решти коефіцієнтів на ту ж величину.

5.2. Застосування клавіш-модифікаторів при побудові об’єктів в CorelDraw

Якщо будувати прямокутник, описаним раніше способом, але в процесі перетягування покажчика миші по діагоналі майбутнього об'єкту утримувати натиснутою клавішу CTRL, то при цьому абрис (форма) споруджуваного об'єкта незалежно від напрямку переміщення миші залишиться строго квадратним. Це – найпростіший спосіб побудови квадратів в CorelDRAW.

Клавіша CTRL виконує функції обмежувача не тільки в цій ситуації - в більшості випадків при побудові нових або перетворенні раніше побудованих об'єктів утримування її в натиснутому стані приводить або до жорсткого зв'язування значень окремих атрибутів об'єкта, або до заміни безперервного інтервалу на ряд фіксованих значень. Наприклад, якщо поворот об'єкту здійснюється при натиснутій клавіші CTRL, то замість плавного руху об'єкт переміщатиметься "скачками" по 15°.

Перетягування покажчика миші з утримуванням натиснутою клавіші SHIFT. При цьому, якщо всі раніше побудовані прямокутники розташовувалися так, що в точці початку перетягування покажчика миші виявлявся кут, то тепер там опинився маркер середини. Цей прийом дуже зручний, коли заздалегідь задано, де повинен розташовуватися центр прямокутника.

Обидва модифікатора також можна використовувати спільно, тобто якщо при перетягуванні покажчика інструменту Rectangle (Прямокутник) одночасно утримувати клавіші CTRL і SHIFT, то буде побудовано квадрат "від середини".

5.3. Заокруглення кутів трикутника

Якщо вибрати в панелі інструментів інструмент Shape (Форма), перемістити його покажчик на будь-який з розташованих в кутах прямокутника вузлів і перетягнути його вздовж будь-якої з сторін прямокутника, то в міру віддалення покажчика миші від кута прямокутника всі чотири кути починають заокруглюватися, причому чим далі перетягується покажчик, тим більше стає радіус заокруглення (рис. 5.3.1).

Рис. 5.3.1. Заокруглення кутів прямокутника

Для заокруглення тільки одного з кутів прямокутника необхідно навести покажчик інструменту «Форма» на будь-який із вузлів і перед початком перетягування вузла клацнути на нього лівою клавішею миші.

Після клацання скидається виділення всіх вузлів, крім того, на якому було виконано клацання. Тепер перетягування вузла призводить до закруглення тільки виділеного кута прямокутника.

Перетягувати вузол уздовж короткої сторони прямокутника можна "до упору". При цьому один з пари вузлів, що утворилася з кутового вузла прямокутника, переміщається мишею, а другий рухається синхронно з ним уздовж суміжної сторони. Переміщення припиняється, коли один з вузлів (неважливо який) досягне середини сторони прямокутника.

Максимальний радіус заокруглення кута прямокутника (100%) дорівнює половині довжини його короткої сторони.

Клацанням миші можна перевести на панелі атрибутів кнопку блокування роздільного закруглення кутів в віджате положення. При введенні в ліве нижнє поле з групи коефіцієнтів закруглення кутів значення 50 і клацанні на будь-яке інше поле тієї ж панелі, то закруглитися лівий нижній кут прямокутника.

5.4. Еліпси

Так само як клас об'єктів "Прямокутник" є набагато ширшим геометричного поняття "прямокутник", клас об'єктів "Еліпс" включає в себе об'єкти, які з геометричної точки зору еліпсами не є, а саме сектори і дуги еліпсів, які виходять з еліпса прийомами, аналогічними закругленню кутів прямокутника.

В геометрії розміри еліпса визначаються розмірами його півосей, в CorelDRAW – розмірами габаритного прямокутника (збігається з рамкою виділення). Еліпс дотикається до рамки виділення в тих місцях, де у неї розташовуються чотири середні маркера сторін (рис. 5.4.1). У побудованого еліпса є тільки один вузол.

Рис. 5.4.1. Панель атрибутів для еліпсів

Більшість елементів панелі атрибутів аналогічні атрибутам прямокутників. Однак є атрибути, які специфічні для еліпсів.

 1.  Ellipse (Еліпс). Ця кнопка натиснута в тому випадку, коли виділений об'єкт є еліпсом. Натискання цієї кнопки при попередньому виділення сектора або дуги перетворює їх в замкнутий еліпс.
 2.  Sector (Сектор). Ця кнопка натиснута, коли виділений сектор. Її натиснення перетворює в сектори еліпси і дуги.
 3.  Arc (Дуга). Ця кнопка натиснута, коли виділена дуга. Її натиснення перетворює в дуги еліпси і сектори.
 4.  Початок і кінець дуги. У цих двох лічильниках містяться значення напрямних кутів радіусів, що з'єднують центр сектора або дуги відповідно з початковою і кінцевою точкою дуги. Направляючі кути задаються в системі координат, що пов'язана з еліпсом з якого утворюються сектор або дуга. Початок відліку цієї системи пов'язано з центром еліпса, а початковий промінь (0°) з'єднує центр і ту точку еліпса, яка перебувала правіше всіх інших у момент його побудови.
 5.  Напрямок дуги. Ця кнопка дозволяє вибирати, яка з двох дуг, що одержані в результаті розбиття еліпса на дві частини, буде побудована – та що йде за годинниковою стрілкою або та що йде проти годинникової стрілки від початкового радіуса до кінцевого.

5.5. Побудова еліпсів, дуг та секторів

Якщо вибрати в панелі інструментів інструмент Ellipse (Еліпс) і протягнути вказівник інструменту по діагоналі габаритної рамки майбутнього еліпса, то станеться зміна повідомлень в рядку стану і значень в панелі атрибутів в процесі протягування і після відпускання кнопки миші на малюнку з'являється еліпс в рамці виділення.

Клавіші-модифікатори працюють з інструментом Ellipse (Еліпс) точно так само, як з інструментом Rectangle (Прямокутник). Утримуючи CTRL, можна побудувати не еліпс, а правильний круг, а клавіша SHIFT дозволяє будувати еліпс, розтягуючи його не від кута, а від середини габаритного прямокутника. При утримуванні одночасно обох клавіш-модифікаторів будуватиметься круг від центру. Звільняти клавіші-модифікатори слід тільки після відпускання кнопки миші.

Якщо вибрати інструмент Shape (Форма), натиснути кнопку миші і змістити вузол у напрямку до центру габаритного прямокутника, а потім, не виходячи за кордон еліпса, - за годинниковою стрілкою (рис. 5.4.1, нижній малюнок), то після відпускання кнопки миші еліпс буде перетворений в сектор. При цьому в рядку стану і панелі атрибутів відображатимуться центральний кут сектора і напряму обмежуючих його радіусів.

Якщо при побудові еліпса повторити описану в попередньому кроці послідовність дій, тільки на цей раз переміщати вузол еліпса не всередину нього, а назовні, то в результаті буде побудована дуга еліпса, а не сектор.

Якщо в процесі перетягування вузла еліпса утримувати клавішу CTRL, то центральний кут дуги або сектора буде змінюватися не плавно, а стрибками по 15°. Це буває зручно при побудові секторів і дуг заздалегідь заданої величини.


5.6. Багатокутники та зірки

До класу об'єктів "Багатокутник" в CorelDRAW відносяться далеко не всі багатокутники геометричні - тільки правильні: опуклі і зірчасті (які частіше називають просто зірками). Причому правильність розуміється не в строгому геометричному сенсі. В CorelDRAW правильність багатокутника означає, що він складається з відрізків прямої, що з'єднують суміжні пари рівномірно розміщених по довжині кордону еліпса (причому "рівномірно" в сенсі рівності центральних кутів секторів, на які ці точки розбивають еліпс). В опуклих багатокутниках боку обмежуються цими точками, в зірчастих вони тривають до перетину з продовженнями інших сторін того ж багатокутника. При використанні замість еліпса правильного кола (як окремого випадку еліпса) виходять багатокутники, правильні і в строгому геометричному сенсі.

Так само як прямокутники і еліпси, багатокутники можуть бути модифіковані, змінюючись деколи до невпізнання, але залишаючись при цьому об'єктами того ж класу. Приклади багатокутників CorelDRAW наведені на рис.5.6.1.

Рис. 5.6.1. Об’єкти, що належать класу «Багатокутники»

Для побудови багатокутників, так само як для примітивів раніше розглянутих класів, в CorelDRAW передбачений спеціальний інструмент. У версії 13 його кнопка розташовується на панелі інструменту Polygon (Багатокутник) разом з кнопками ще п’яти інструментів (рис. 5.6.2).


Рис. 5.6.2. Панель інструментів «Багатокутник»

Малюнок на кнопці панелі інструментів, що розкриває цю панель, визначається тим, який з п’яти інструментів використовувався останнім. Тому кнопка з піктограмою інструменту Polygon (Багатокутник) може бути відсутнім на панелі інструментів. Щоб вибрати інструмент, досить розкрити панель інструменту, яка б піктограма з п’яти наведених на рис. 5.6.2, не була зображена на кнопці (для цього достатньо при клацанні мишею затримати кнопку в натиснутому стані трохи довше звичайного), а вже потім клацнути потрібну кнопку.

На відміну від уже відомих прийомів побудови примітивів, при роботі з багатокутниками в переважній більшості випадків доводиться працювати з елементами панелі атрибутів не після, а до побудови примітиву за допомогою інструменту.

Більшість елементів управління стандартні. Їх зовнішній вигляд і призначення ті ж, що для еліпсів і прямокутників. Інші елементи управління - специфічні для об'єктів класу "Багатокутник".


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31415. Дослiдження елементiв кола змiнного струму – R, L, C за умов 125.5 KB
  Дослiдження RC ланки Зiбрати стенд для одного з варiантiв ємностi C згiдно завдання C=C1 C=C2 C=C1C2 Електрична схема Перемичкою X3 закорочено iндуктивнiсть L точки 23. Вимiряти напругу джерела живлення E точки 111 напругу на опорi UR точки 12 наругу на конденсаторi UC точки 511. Вимiряти напругу джерела живлення E точки 111 напругу на опорi UR точки 12 напругу на iндуктивностi UL точки 24. Вимiряти напругу джерела живлення E точки 111 напругу на опорi UR точки 12 напругу на iндуктивностi UL точки...
31416. Дослідження трансформатора 72.5 KB
  Варiант Первинна обмотка до джерела ЕРС Вторинна обмотка до навнтаження N1 N2 N1 Пермичка X1: точки 1011 або 1012 N2 Пермичка X2: точки 2124 або вiдсутня N2 N1 N2 Пермичка X2: точки 2021 або 2022 N1 Пермичка X1: точки 1114 або вiдсутня Далi по тексту завдання елементи схеми контрольнi точки вимирiв i точки пiдєднання перемичок наводиться для варiанту N1 N2 для варiанту N2 N1 у скобках....
31417. Дослiдження бiполярного транзистора 79.5 KB
  Для розрахунку параметрiв схем для рiзних включень транзiстору спiльний емiтер спiльний колектором спiльна база використовуються сукупностi ВАХ вхiдних та вихiдних характеристик: cукупнсть залежностей струму бази Ib вiд напруги базаемiтер Ube для рiзних значень напруги колектор емiтер Uce сукупнсть залежностей струму колектора Ic вiд напруги колектор емiтер Uce для рiзних значень струму бази Ib. Виставити потрiбний струм бази Ib i вимiряти залежнiсть струму колектора Ic вiд напруги колектор емiтер Uce для цього...
31418. Дослiдження поведiнки транзистора у поширених схемах включення зi спiльним емiтером i cпiльним колектором 70.5 KB
  Для зменшення обсягу вимiрiв та прискорення виконання роботи струми Ib Ic Ic вимiрються не безпосередньо а обчислюються за вiдомими значеннями опорiв Rb Rc Re i вимiряними значеннями падiння напруг URb URc URe. Для дослiжуємого бiполярного транзистору КТ961А npnтипу з коефiцiентом пiдсилення у дiапазонi 10100 доцiльно використовувати такi значення опорiв: Rb =20KΩ; Rc =1KΩ; Re =0 перемичка. Занотувати значення опорiв для дослiджуємої схеми Rb = ; Rc =...
31419. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини 86.5 KB
  Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності. Інтелектуальна власність як право. Еволюція промислової власності. Еволюція авторського права і суміжних прав. Еволюція інтелектуальної власності в Україні. Соціально-економічні стратегії в країнах світового товариства. Роль промислової власності у економічному розвитку. Авторське право і розвиток культури.
31420. Дослiдження бiполярного транзистора 56.5 KB
  Обладнання: Стенд з двома регульованими напругами вольтметрами та амперметрами опори NPNтранзiстор блок живлення постiйного струму. Для розрахунку параметрiв схем для рiзних включень транзiстору спiльний емiтер спiльний колектором спiльна база використовуються сукупностi ВАХ вхiдних та вихiдних характеристик: cукупнсть залежностей струму бази Ib вiд напруги базаемiтер Ube для рiзних значень напруги колектор емiтер Uce сукупнсть залежностей струму колектора Ic вiд напруги колектор емiтер Uce для рiзних значень струму бази ...
31421. Дослiдження поведiнки транзистора у поширених схемах включення 52.5 KB
  Для зменшення обсягу вимiрiв та прискорення виконання роботи струми Ib Ic Ic вимiрються не безпосередньо а обчислюються за вiдомими значеннями опорiв Rb Rc Re i вимiряними значеннями падiння напруг URb URc URe. Для дослiжуємого бiполярного транзистору КТ961А npnтипу з коефiцiентом пiдсилення у дiапазонi 10100 доцiльно використовувати такi значення опорiв: Доцiльно використовувати такi значення опорiв: Rb =20KΩ; Rc =0 перемичка; Re =1KΩ. Занотувати значення опорiв для дослiджуємої схеми Rb =...
31422. Система інтелектуальної власності 117.5 KB
  Суб’єкти права інтелектуальної власності. Творець (автор) як суб’єкт права. Громадяни, юридичні особи та держава як суб’єкти права інтелектуальної власності. Суб’єкти права промислової власності. Суб’єкти авторського права. Суб’єкти суміжних прав.