13391

CORELDRAW. ИНТЕРАКТИВНОЕ ИСКАЖЕНИЕ. ИМИТАЦИЯ ОБЪЕМА

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа N 7 CORELDRAW. ИНТЕРАКТИВНОЕ ИСКАЖЕНИЕ. ИМИТАЦИЯ ОБЪЕМА Эффект Интерактивное искажение Инструмент Интерактивное искажение является инструментом категории интерактивных инструментов и предназначен для деформации формы объекта к которому он при

Русский

2013-05-11

309.26 KB

37 чел.

Лабораторная работа N 7

"CORELDRAW. ИНТЕРАКТИВНОЕ ИСКАЖЕНИЕ. ИМИТАЦИЯ ОБЪЕМА"

Эффект "Интерактивное искажение"

Инструмент "Интерактивное искажение" является инструментом категории интерактивных инструментов и предназначен для деформации формы объекта, к которому он применяется.

Инструмент может работать в нескольких режимах в зависимости от настроек, выбранных на панели свойств.

Порядок выполнения работы 

1. Получить "ледяную" надпись, пользуясь нижеследующей схемой, взяв исходный текст согласно индивидуальному заданию.

1.1. Сформировать текст 

1.1.1. Получить исходную надпись, выбрав шрифт с засечками (в данном случае был выбран "Wide Latin", 107) и преобразовать ее в кривые.

1.1.2. Сделать надпись более угловатой при помощи инструмента "Интерактивное искажение" (Тип - зигзаг; амплитуда 5; частота 0)

1.1.3. Увеличить засечки текста при помощи инструмента Shape (Форма).

1.1.4. Залить надпись соответствующей текстурой, предварительно убрав абрис.

1.1.5. Предать надписи вид ледяного узора с помощью инструмента "Интерактивное искажение" (Тип - зигзаг; амплитуда 8; частота 5)

1.1.6. Установить минимальную толщину обводки второго прямоугольника и назначить ей белый цвет. Разместить второй прямоугольник поверх первого.

1.2. Подчеркнуть глубину и блеск надписи. 

1.2.1. Увеличить глубину добавлением интерактивной тени, выбрав в качестве цвета тени - голубой.

1.2.2. Сформировать блик, взяв в качестве основы фигуру "звезда"

1.2.3. Залить фигуру белым цветом.

1.2.4. Применить к фигуре эффект "Интерактивная прозрачность", выбрав базовый тип прозрачности.

1.2.5. Применить к блику эффект "Интерактивная тень", выбрав голубой цвет тени.

1.2.6. Убрать абрис с блика.

1.2.7. Разместить блики по надписи хаотично, чтобы не перегрузит изображение.

2. Получить "колючую" надпись, взяв исходный текст согласно индивидуальному заданию.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

  1.  "Колючки" распылить на текст из пульверизатора. Для этого предварительно создать новую последовательность из четырехконечных звезд, повернутых на разные углы.

  1.  Текст и "колючки" объединить в одну фигуру и добавить черные штрихи.

  1.  Можно усилить эффект переведя надпись в растр и применив затем к ней 3-мерных эффект "Чеканка" ().

Индивидуальные задания 

N варианта

Слово для обработки

1

Солнце

2

Январь

3

Вечность

4

Февраль

5

Сердце

6

Март

7

Корона

8

Апрель

9

Сирень

10

Май

11

Загадка

12

Июнь

13

Поэзия

14

Июль

15

Радость

16

Август

17

Верность

18

Сентябрь

19

Вздор

20

Октябрь

21

Пророк

22

Ноябрь

23

Крайность

24

Декабрь

25

Восклицание

26

Кинжал

27

Лаванда

28

Кольцо

29

Страх

30

Песня


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17279. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку 41.5 KB
  Методичні прийоми метод бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік як і кожна наука має свій метод. Слово метод від гр. methodos дослідження означає спосіб дослідження явищ підхід до вивчення явищ планомірний шлях встановлення істини взагалі прийом спосіб дії. У ...
17280. Суть і побудова бухгалтерського балансу 43.5 KB
  Суть і побудова бухгалтерського балансу Оперативне управління господарюючим суб'єктом вимагає достовірних і точних даних про стан і наявність господарських засобів їх склад і розміщення а також про джерела їх формування і цільове призначення. Таку інформацію узагал
17281. Структура балансу 55.5 KB
  Структура балансу Змістовна частина бухгалтерського балансу визначається його будовою та структурою. У побудові активу і пасиву є як вітчизняна так і світова практика. Загальну характеристику побудови активу і пасиву балансу у світовій і вітчизняній практиці показан
17282. Вплив господарських операцій на баланс 77.5 KB
  Вплив господарських операцій на баланс Бухгалтерський баланс як відомо відображає в узагальненому грошовому вимірнику стан засобів підприємства та джерел їх формування на певну дату. Проте у процесі господарської діяльності відбуваються безперервний рух засобів зм...
17283. Порядок читання та аналізу балансу 42.5 KB
  Порядок читання та аналізу балансу Бухгалтерський баланс це не тільки метод узагальнення інформації про стан та склад господарських засобів підприємства і джерел їх формування а й форма фінансової звітності яка містить важливу інформацію про фінансовий стан підпри...
17284. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова 47.5 KB
  Рахунки бухгалтерського обліку їх зміст та будова Зафіксована в первинних документах інформація за технологією облікового процесу підлягає реєстрації та класифікації групуванню з метою її систематизації з тим щоб у кінцевому підсумку стати окремою статтею балансу....
17285. Метод подвійного запису 43.5 KB
  Метод подвійного запису Економічна суть господарської операції полягає в тому що вона викликає подвійні й рівновеликі зміни засобів та джерел їх формування. Двоїстий характер господарської операції зумовлює необхідність відображення її на рахунках методом подвійног...
17286. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозвязок 42 KB
  Синтетичні й аналітичні рахунки їх взаємозв'язок Залежно від обсягів інформації і рівня узагальнення рахунки бухгалтерського обліку поділяють на синтетичні і аналітичні. Рахунки бухгалтерського обліку які відкриваються на підставі статей балансу для обліку господ...
17287. План рахунків бухгалтерського обліку 51.5 KB
  План рахунків бухгалтерського обліку Для забезпечення єдності порівнювання й узагальнення облікових даних необхідно щоб господарські операції однаково відображалися на рахунках бухгалтерського обліку підприємств незалежно від організаційноправових форм. Такої є