13392

CORELDRAW. ПРИМЕНЕНИЕ НАВЫКОВ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа N 8 CORELDRAW. ПРИМЕНЕНИЕ НАВЫКОВ Порядок выполнения работы Выполнить построение изображения согласно индивидуальному заданию и предложенным рекомендациям. ВАРИАНТ 1. КОЛЛАЖ ТУПИК РЕКОМЕНДАЦИИ: Д

Русский

2013-05-11

165.88 KB

39 чел.

Лабораторная работа N 8

"CORELDRAW. ПРИМЕНЕНИЕ НАВЫКОВ"

Порядок выполнения работы 

Выполнить построение изображения согласно индивидуальному заданию и предложенным рекомендациям. .

ВАРИАНТ 1. КОЛЛАЖ "ТУПИК" 

РЕКОМЕНДАЦИИ:

  1.  Для стен использовать сетку с применением к ней эффекта "Перспектива".
  2.  Для имитации стеклянного шара использовать сферу, применив к ней эффект линзы "Рыбий глаз".
  3.  Для окрашивания стен тупика выбирается радиальная градиентная заливка.

ВАРИАНТ 2. ШЕСТЕРЕНКИ 

РЕКОМЕНДАЦИИ:

  1.  На основе фигуры "Звезда" и кругов разных диаметров путем пересечения и объединения этих фигур получить базовый элемент для шестеренки.
  2.  Для имитации металла применить линейную градиентную заливку вида:

  1.  Использовать инструмент "Интерактивный объем" для обеспечения большей реалистичности.

ВАРИАНТ 3. СТЕКЛЯННАЯ КНОПКА 

РЕКОМЕНДАЦИИ:

  1.  Получить три базовых фигуры для формирования кнопки:

  1.  Выбрав предварительно соответствующую заливку, применить эффект "Интерактивное перетекание" от нижнего элемента к базовому, а верхнему элементу назначить соответствующую интерактивную прозрачность.
  2.  Сформировать надпись на кнопке путем изменения формы текста таким образом, чтобы создать иллюзию объема.
  3.  Добавить интерактивную тень как к надписи на кнопке, так и к самой кнопке после завершения всей работы.

ВАРИАНТ 4. СЛОМАННАЯ ДОСКА 

РЕКОМЕНДАЦИИ:

  Получить две части доски такие, что при их совмещении можно получить одно целое. (Для формирования ломаного края одной части можно использовать инструмент "Грубая кисть", после чего доработать края инструментом "Форма")

  Выбрав в качестве заливки соответствующий рисунок, применить к полученным частям эффект "Интерактивный объем"

ВАРИАНТ 5. КАЛЕНДАРЬ 

Индивидуальные задания 

N варианта

Слово для обработки

1

ВАРИАНТ 1

2

ВАРИАНТ 2

3

ВАРИАНТ 3

4

ВАРИАНТ 4

5

ВАРИАНТ 5 (Январь)

6

ВАРИАНТ 1

7

ВАРИАНТ 2

8

ВАРИАНТ 3

9

ВАРИАНТ 4

10

ВАРИАНТ 5 (Март)

11

ВАРИАНТ 1

12

ВАРИАНТ 2

13

ВАРИАНТ 3

14

ВАРИАНТ 4

15

ВАРИАНТ 5 (Июнь)

16

ВАРИАНТ 1

17

ВАРИАНТ 2

18

ВАРИАНТ 3

19

ВАРИАНТ 4

20

ВАРИАНТ 5 (Сентябрь)

21

ВАРИАНТ 1

22

ВАРИАНТ 2

23

ВАРИАНТ 3

24

ВАРИАНТ 4

25

ВАРИАНТ 5 (Декабрь)

26

ВАРИАНТ 1

27

ВАРИАНТ 2

28

ВАРИАНТ 3

29

ВАРИАНТ 4

30

ВАРИАНТ 5 (Май)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65385. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ПРОСА ПОСІВНОГО 1.49 MB
  Важливим є глибоке вивчення управління сортовими особливостями асиміляційного апарату рослин проса шляхом поєднання абіотичних і біотичних факторів та елементів технології вирощування на продуктивність рослин...
65386. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЧАСУ В СОЦІОЛОГІЇ 144.5 KB
  Представники різних наук, які, так чи інакше, підходять до проблематики часу відчувають раціональну потребу обєднати зусилля у його подальшому вивченні. Спроби співставити і порівняти різні тлумачення часу що пропонують фізики і біологи, геологи і екологи, психологи і логіки...
65387. ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ДОЗУВАННЯ І РОЗРОБКА РЕШІТНОГО ДОЗАТОРА КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ 962.5 KB
  Тому створення конструкції і обґрунтування оптимальних параметрів решітного дозатора з вібророзрідженою подачею концентрованих кормів є актуальним і перспективним науковоприкладним завданням для розвитку тваринницької галузі України...
65388. РОБАСТНА ОБРОБКА СИГНАЛІВ НА ОСНОВІ АДАПТИВНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ НЕГАУСОВИХ ЗАВАД 364 KB
  На сучасному етапі розвитку техніки в Україні спостерігається збільшення числа радіотехнічних систем, а саме систем радіолокації, радіонавігації, дистанційного зондування (ДЗ) та моніторингу, телекомунікацій, тощо. При цьому збільшення об’єму інформації, що передається, зростання кількості користувачів...
65389. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУР ЇХ ГОРЛОВИН 350.5 KB
  Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 1 провести аналіз відомих структур та теорій розрахунку параметрів гіркових горловин; 2 розробити новий клас структур гіркових горловин СГГ і провести дослідження ефективності їх застосування...
65390. РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 235 KB
  Регулювання екологічних аспектів діяльності підприємства Показники екологічності як результат управління екологічними аспектами діяльності підприємства Показники екологічності системи адміністра тивного управління підприємства...
65391. Розробка оптимальних за тепловими втратами систем керування позиційним електроприводом 8.88 MB
  Для позиційних електроприводів розроблені закони керування оптимальні за швидкодією або за тепловими втратами. Застосування систем регулювання положення СРП оптимальних за тепловими втратами дозволяє знизити непродуктивні витрати електроенергії...
65392. ВПЛИВ ДОВГОТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ НА ГУМУСОВИЙ СТАН ТА АГРОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ГРУНТУ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 1.03 MB
  Мета роботи встановити закономірності змін гумусового стану і агрохімічних показників дерновопідзолистого поверхнево оглеєного супіщаного ґрунту за довготривалого застосування вапна гною і мінеральних добрив та оптимізувати систему удобрення...
65393. УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА КОНСЕРВОВАНОГО ЗЕЛЕНОГО ГОРОШКУ 970.5 KB
  В процесі технологічної переробки свіжого зеленого горошку мають місце значні втрати розчинних речовин цукрів амінокислот вітамінів які складають біля 30 від їх вмісту у свіжому зерні. Проведені низкою авторів дослідження показали що на переробку...