13403

Створення шаблону рамки для креслень згідно із затвердженим стандартом

Лабораторная работа

Архитектура, проектирование и строительство

Тема. Створення шаблону рамки для креслень згідно із затвердженим стандартом. Мета: систематизувати практичні навички роботи з командами побудови та редагування ознайомитись з поняттям шару рівня та менеджером шарів ознайомитись зі зразками та мет

Украинкский

2013-05-11

288.5 KB

10 чел.

Тема: . Створення шаблону рамки для креслень згідно із затвердженим стандартом.

Мета: систематизувати практичні навички роботи з командами побудови та редагування, ознайомитись з поняттям шару (рівня) та менеджером шарів, ознайомитись зі зразками та методикою штрихування.

Обладнанн: ПК, програмне забезпечення, - AutoCad 2012, методичні вказівки.

Хід роботи :

Завдання 1. Побудувати рамку для креслення за зразком для першої та другої сторінок лабораторної роботи (див. файл «Перша сторінка.bmp»,»Друга сторінка» .bmp, «Штамп для креслень.bmp). Вписати свої текстові дані, використовуючи команди побудови однорядкового та багаторядкового тексту.

Завдання 2. Зобразити план котеджу за зразком,створити новий шар «Розміри», зробити його поточним, виставити розміри об’єкту. Після цього зробити шар невидимим для подальшого редагування креслення.

Завдання 3. Заштрихувати стіни котеджу, самостійно обравши стиль штрихування. Для цього спочатку об’єднайте всі елементи за допомогою команди «Соединить». Повинні утворитись 3 об’єкти. Заштрихуйте їх командою «Штрихування», обравиш для позначення матеріалу зразок штрихування

Після виконання штрихування та вмикання видимості шару «Розміри»  креслення набуває вигляду:

Контрольні  запитання.

  1.  Алгоритм роботи з командою «hatch» (штриховка) .
  2.  Опишіть призначення елементів діалогового вікна штриховки.
  3.  Як відключити видимість шару? Чим відрізняється видимість від заморожування?
  4.  З’ясуйте різницю між однорядковим та багаторядковим текстом..

Викладач ___________Т.В.Аністратенко


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2582. Статика и кинематика твердого тела 397.78 KB
  На схеме показаны три способа закрепления бруса, ось которого – ломаная линия. Задаваемая нагрузка и размеры во всех случаях одинаковы. Определить реакции опор для того способа закрепления бруса, при котором реакция YA имеет наименьший модуль. ...
2583. Документооборот на предприятии 520 KB
  Понятие документа, виды документов и их классификация. Состав и структура документов. Атрибуты документов. Документ (документированная информация) - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентиф...
2584. Эвтаназия. Право выбора. Урок 167.43 KB
  Тема: Эвтаназия. Тип урока: урок - проблема. Вид урока: урок - диспут. Цель: обсудить с учащимися понятие Эвтаназия, историю возникновения; обсудить эвтаназию как проблему легкой смерти. Задачи:  Раскрыть содержание понятие...
2585. Облік у зарубіжних країнах 134.34 KB
  Навчальну програму з дисципліни Облік у зарубіжних країнах створено на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра Облік і аудит. Мета дисципліни Облік у зарубіжних країнах...
2586. Основні положення нормативно-правового регулювання питань електронного цифрового підпису в Україні 128.5 KB
  Метою лекції є вивчення основних положень нормативно-правового регулювання процесу створення, впровадження та експлуатації систем цифрового підпису та електронного документообігу в Україні. Під час розгляду навчальних питань звертається увага на...
2587. Предпринимательская производственная деятельность предприятия сервиса 2.17 MB
  Тема 1. Характеристика предпринимательства. Предпринимательство — это особый вид экономической активности, (под которой понимается целесообразную деятельность, направленная на извлечение прибыли), которая основана на самостоятельной инициативе,...
2588. История философии 670.39 KB
  Тема: Философия: смысл и предназначение План Предмет философии. Происхождение слова философия. Основные проблемы философии. Философия как мировоззрение. Типы мировоззрения. Функции философии в культуре. 1. Предмет фил...
2589. Психология человека 1.71 MB
  Содержание Часть 1. Психология человека – составная часть научного человекознания  Психология человека Историческое развитие представлений предмете психологии человека.Основные направления психологии человека как науки Ча...
2590. Стратегический менеджмент. Теории стратегического планирования 726.59 KB
  Классическая теория стратегического планирования Развитие стратегического менеджмента Основные положения разработки стратегии  Виды стратегии. Развитие стратегического менеджмента В развитии стратегического менеджмента можно выделить...