13403

Створення шаблону рамки для креслень згідно із затвердженим стандартом

Лабораторная работа

Архитектура, проектирование и строительство

Тема. Створення шаблону рамки для креслень згідно із затвердженим стандартом. Мета: систематизувати практичні навички роботи з командами побудови та редагування ознайомитись з поняттям шару рівня та менеджером шарів ознайомитись зі зразками та мет

Украинкский

2013-05-11

288.5 KB

10 чел.

Тема: . Створення шаблону рамки для креслень згідно із затвердженим стандартом.

Мета: систематизувати практичні навички роботи з командами побудови та редагування, ознайомитись з поняттям шару (рівня) та менеджером шарів, ознайомитись зі зразками та методикою штрихування.

Обладнанн: ПК, програмне забезпечення, - AutoCad 2012, методичні вказівки.

Хід роботи :

Завдання 1. Побудувати рамку для креслення за зразком для першої та другої сторінок лабораторної роботи (див. файл «Перша сторінка.bmp»,»Друга сторінка» .bmp, «Штамп для креслень.bmp). Вписати свої текстові дані, використовуючи команди побудови однорядкового та багаторядкового тексту.

Завдання 2. Зобразити план котеджу за зразком,створити новий шар «Розміри», зробити його поточним, виставити розміри об’єкту. Після цього зробити шар невидимим для подальшого редагування креслення.

Завдання 3. Заштрихувати стіни котеджу, самостійно обравши стиль штрихування. Для цього спочатку об’єднайте всі елементи за допомогою команди «Соединить». Повинні утворитись 3 об’єкти. Заштрихуйте їх командою «Штрихування», обравиш для позначення матеріалу зразок штрихування

Після виконання штрихування та вмикання видимості шару «Розміри»  креслення набуває вигляду:

Контрольні  запитання.

  1.  Алгоритм роботи з командою «hatch» (штриховка) .
  2.  Опишіть призначення елементів діалогового вікна штриховки.
  3.  Як відключити видимість шару? Чим відрізняється видимість від заморожування?
  4.  З’ясуйте різницю між однорядковим та багаторядковим текстом..

Викладач ___________Т.В.Аністратенко


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42886. Поиск и индексация в Web. Интернет-каталоги 1004 KB
  Помимо глобального поиска в пространстве Интернет существует также проблема локального поиска, т.е. поиска в пределах одного сайта или портала. Существуют готовые решения, однако для поиска внутри сайта иногда требуется более точная настройка и свои, индивидуальные, алгоритмы, которые будут осуществлять более точный и быстрый поиск по тем данным, с которыми работает сайт. Одним из главных недостатком стандартных решений от Google или Яндекс, например, также является низкая скорость обновления информации о страницах, т.е. индексации.
42890. Дивідендна політика в банку та методи її реалізації 101.48 KB
  Дивідендна політика це сукупність заходів які здійснюються банком і спрямовані на прийняття рішень із нарахування та виплати дивідендів власникам акцій цього банку. Використання коштів на виплату дивідендів акціонерам перший із двох основних шляхів розподілу прибутку банку після оподаткування другим є спрямування коштів на інвестиції для подальшого розвитку банку що приводить до збільшення майбутніх грошових потоків. Перший підхід носить назву Теорія нарахування дивідендів за залишковим принципом . Іншими словами сума виплачених...
42891. Анализ финансового состояния ООО «Алексеевское» Горьковсвского района Омской области 170.8 KB
  Огромное значение в этом вопросе имеют такие понятия рыночной экономики как деловая активность платежеспособность и кредитоспособность предприятия порог рентабельности запас финансовой прочности запас безопасности степень риска эффект финансового рычага и др. В процессе снабженческой производственной сбытовой и финансовой деятельности происходит непрерывный процесс кругооборота капитала изменяется структура средств и источников их формирования потребность в финансовых ресурсах и как следствие финансовое состояние предприятия....
42892. Сестринский процесс при сахарном диабете 231.9 KB
  Сахарный диабет это группа метаболических обменных заболеваний характеризующихся гипергликемией которая является результатом дефектов секреции инсулина действия инсулина или обоих этих факторов. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ Заболевание обусловленное абсолютной или относительной недостаточностью инсулина в организме и характеризующееся в связи с этим нарушением всех видов обмена веществ и в первую очередь обмена углеводов. Главной причиной развития...
42893. Дослідження цільових програм готельного обслуговування в Україна та світі 108.1 KB
  Ринок туристичних послуг провадиться описання характерних типів сегментованого ринку Любіцева О. Ринок туристичних послуг. Навчальний посібник âУніфіковані технології готельних послугâ знадобився авторові при виділенні сукупності факторів що впливають на комплексність надання послуг у готельних підприємствах Лук‘янова Л.
42894. Моделирование динамических систем 652.61 KB
  Модель несёт системообразующую и смыслообразующую роль в научном познании. На модели изучают неизвестные свойства предметов. Модель стремится как можно более ярко выразить структуру явления, его главные аспекты; является концентрированным выражением сущности предмета или процесса, выделяя только его основные черты.