13420

Визначення перехідної поверхні при порушенні умов формоутворення

Лабораторная работа

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Визначення перехідної поверхні при порушенні умов формоутворення Ціль роботи: Дослідження форми і умов утворення перехідної поверхні при обробці ступінчатого валу торцевою фрезою. Вихідні дані: r радіус малої сходинки валу; 2r радіус великої сходинки ва...

Украинкский

2013-05-11

16.73 KB

0 чел.

Визначення перехідної поверхні при порушенні умов формоутворення

Ціль роботи: Дослідження форми і умов утворення перехідної поверхні при обробці ступінчатого валу торцевою фрезою.

 Вихідні дані:

  1.  r - радіус малої сходинки валу;
  2.  2r - радіус великої сходинки валу;
  3.  R - радіус фрези;
  4.  e - відстань між осями інструменту і деталі.

Знайти:

  1.  форму перехідної ділянки поверхні деталі при різних значеннях ексцентриситету е.

Методика виконання роботи:

Експериментальна  частина:

1. Закріпити на екрані лист паперу і відмітити на ньому величину радіуса r. Пишучий вузол налаштувати на величину радіусу R - відстань від кінця пишучого вузла до осі інструменту.

2. Отримати лінії перетину траєкторії точки інструментальної поверхні і екрану при різних значеннях ексцентриситету е (0, 3, 6, 9 мм).

Розрахункова частина:

3. До отриманих кривих провести вертикальні і горизонтальні дотичні. Петлевидна ділянка кривої між двома взаємно перпендикулярними дотичними, це профіль перехідної поверхні ступінчатого вала.

4. По результатах експерименту визначити профіль перехідної поверхні для кожного значення ексцентриситету е. Визначити розміри і форму перехідної кривої в залежності від ексцентриситету.

5. Вибрати деяке значення ексцентриситету.

6. Для вибраного значення е, графічно побудувати профіль перехідної кривої.

7. Для вибраного значення е аналітично розрахувати профіль перехідної кривої і побудувати її графік.

Розрахунок вихідних даних:

r=3+B+0.3N+Δ=3+1+0.3*4+0.15=5.35 мм.

R=25-N+ Δ=25-4+0.15=21.15 мм.

е=0, 3, 6, 9 мм.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2934. Основы физики. Вещества и их перемещения 616 KB
  С каждой движущейся массой вещества связан волновой процесс, а длина волны определяется соотношением где n – постоянная Планка, m – масса тела, v – скорость движения. Это соотношения называется «постулат Луи де Бройля» Элек...
2935. Электромагнитная индукция, ЭДС индукции, токи Фуко 37 KB
  Электромагнитная индукция, ЭДС индукции, токи Фуко: В электропроводящем контуре при изменении проходящего через него потока возникает ток, независящий от способа изменения потока, и называемый индукционным. В контуре так же возникает ЭДС...
2936. Изнасилования и их расследование 278.5 KB
  Изнасилования и их расследование В настоящее время экспертами и криминалистами разработано множество новых систем и подходов к решению задач борьбы с преступностью. Улучшение научных технологий криминалистики, повышение профессионализма следователей...
2937. Здоровый образ жизни, мероприятие для 10 класса 70.5 KB
  Сформировать ценностное отношение к собственному здоровью при помощи углубления знаний по анатомии и физиологии человека; Создать условия для формирования и развития у учащихся умения самостоятельно приобретать и применять знания, описывать результаты наблюдений, выдвигать гипотезы, делать выводы, обсуждать результаты эксперимента, участвовать в дискуссии.
2938. Хто квітень наш отак підступно зрадив 69.5 KB
  Хто квітень наш отак підступно зрадив? Мета:  висвітлити основні відомості про Чорнобильську трагедію, виховувати почуття поваги й пам’яті до трагічних в сторінок історії України. Обладнання: проекто...
2939. Святкування Водохреща 63 KB
  Святкування Водохреща. Мета: розширити знання учнів про святкування Водохрещення, розвивати вміння аналізувати і робити висновки, порівнювати, бажання загартовувати свій організм; виховувати повагу до традицій і звичаїв українського народу. Об...
2940. Исследование колебаний механической системы с одной степенью свободы 45.5 KB
  Дана механическая система с одной степенью свободы, представляющая собой совокупность абсолютно твердых тел, связанных друг с другом посредством невесомых нерастяжимых нитей, параллельных соответствующим плоскостям. Система снабжена внешней упругой ...
2941. Дружба. Виховна година. 51 KB
  Виховна година на тему Дружба Мета, розкрити зміст понять дружба, дійсний друг показати його відмінність від понять приятель і знайомий прищепити учням повагу до цінностей дружби, сприяти розвиткові критичного ставлення до себе і с...
2942. Праздник 8 Марта — день чудесный 50.5 KB
  Тема, 8 Марта — день чудесный. Форма, концертная программа. Цели, - развивать творческие возможности детей, фантазию, наблюдательность, - память, - доставить детям радость от участия в мероприятии. Задачи, - способствовать развитию речевых ум...