13420

Визначення перехідної поверхні при порушенні умов формоутворення

Лабораторная работа

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Визначення перехідної поверхні при порушенні умов формоутворення Ціль роботи: Дослідження форми і умов утворення перехідної поверхні при обробці ступінчатого валу торцевою фрезою. Вихідні дані: r радіус малої сходинки валу; 2r радіус великої сходинки ва...

Украинкский

2013-05-11

16.73 KB

0 чел.

Визначення перехідної поверхні при порушенні умов формоутворення

Ціль роботи: Дослідження форми і умов утворення перехідної поверхні при обробці ступінчатого валу торцевою фрезою.

 Вихідні дані:

  1.  r - радіус малої сходинки валу;
  2.  2r - радіус великої сходинки валу;
  3.  R - радіус фрези;
  4.  e - відстань між осями інструменту і деталі.

Знайти:

  1.  форму перехідної ділянки поверхні деталі при різних значеннях ексцентриситету е.

Методика виконання роботи:

Експериментальна  частина:

1. Закріпити на екрані лист паперу і відмітити на ньому величину радіуса r. Пишучий вузол налаштувати на величину радіусу R - відстань від кінця пишучого вузла до осі інструменту.

2. Отримати лінії перетину траєкторії точки інструментальної поверхні і екрану при різних значеннях ексцентриситету е (0, 3, 6, 9 мм).

Розрахункова частина:

3. До отриманих кривих провести вертикальні і горизонтальні дотичні. Петлевидна ділянка кривої між двома взаємно перпендикулярними дотичними, це профіль перехідної поверхні ступінчатого вала.

4. По результатах експерименту визначити профіль перехідної поверхні для кожного значення ексцентриситету е. Визначити розміри і форму перехідної кривої в залежності від ексцентриситету.

5. Вибрати деяке значення ексцентриситету.

6. Для вибраного значення е, графічно побудувати профіль перехідної кривої.

7. Для вибраного значення е аналітично розрахувати профіль перехідної кривої і побудувати її графік.

Розрахунок вихідних даних:

r=3+B+0.3N+Δ=3+1+0.3*4+0.15=5.35 мм.

R=25-N+ Δ=25-4+0.15=21.15 мм.

е=0, 3, 6, 9 мм.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53571. Кейс-технология на уроках русского языка 4.22 MB
  Респондентам людям от 15 до 25 лет было предложено объяснить значения слов которые широко употреблялись представителями предыдущих поколений: честь совесть этика мораль патриотизм и др. Респондентам людям от 15 до 25 лет было предложено объяснить значения слов которые широко употреблялись представителями предыдущих поколений: честь совесть этика мораль патриотизм и др. Респондентам людям от 15 до 25 лет было предложено объяснить значения слов которые широко употреблялись представителями предыдущих поколений: честь...
53572. Продукти харчування і здоров’я 156.5 KB
  Мета уроку: Навчальна: формування поняття про харчові добавки штрихкод генномодифіковані продукти. Форма проведення: урокконсультація Тип уроку: урок засвоєння нової інформації Обладнання: виставка інформаційних джерел про здорове харчування і харчові добавки; епіграф уроку; плакати про штрихкод шкідливі добавки про правила покупця; чорний ящик; набори упаковок продуктів...
53573. Харківщина - моя Батьківщина 169 KB
  Кожна дитина повинна зрозуміти що не тільки вчитель а й сам він учень є вихованцем самого себе як індивідуальності а саме: вдосконалювати себе поєднувати в собі єдність слова і діла поглядів і вчинків моралі і поведінки та розвивати традиції народу. Звучить пісня Бабаї Учень Що стоїть за словом Батьківщина Може то садочок пишним цвітом Чи криниця з чистою водою Поле що так смачно пахне літом Чи стеблина поєна росою Учень Знаєш брате мабуть Батьківщина То наша родина й домівка То земля що зветься Україна То село якому...
53574. Театральне та літературне життя Харкова початку ХХ століття 474.5 KB
  Учитель з художньої культури Доброго дня З великим задоволенням пропоную вам розпочати урок під час якого ми познайомимося з надзвичайно цікавою інформацією яка допоможе не тільки краще зрозуміти культурномистецьке життя Харкова на початку ХХ століття а також дасть можливість усвідомити культурні зв’язки між митцями. Заснування стаціонарного театру мало велике значення для розвитку культурномистецького життя.Старицький повість Оборона Буші драматичні твори За двома зайцями та Циганка Аза пісня що стала народною Ніч яка...
53575. Управление дебиторской задолженностью 28.5 KB
  Дебиторская задолженность представляет собой долг покупателей за проданную им продукцию. Длительность финансового цикла и соответственно требуемый объем инвестиций в его обеспечение во многом зависит от периода оборачиваемости дебиторской задолженности.
53576. Источники финансирования деятельности предприятия 26.5 KB
  По отношению к организации источники финансирования подразделяются на внутренние и внешние. К внутренним источникам относятся ресурсы, сформированные внутри организации, а к внешним – средства, формируемые вне предприятия.
53577. Чай пить – не дрова рубить 70.5 KB
  Цели мероприятия: усиление межпредпредметных связей; формирование ответственности за свою работу и работу в группе; ознакомление учащихся с историей чая как напитка; изучение некоторых свойств чая; формирование системы знаний обеспечивающих эстетическое воспитание. Задачи мероприятия: изучение состава и свойств веществ входящих в состав чая; определение основных показателей качества сырья; ознакомление учащихся с информацией о благоприятном влиянии чая на организм человека; стимулирование желания...
53578. Взаимосвязь финансового левериджа и финансового риска 25 KB
  С категорией финансового левериджа связано понятие финансового риска. Финансовый риск — это риск, обусловленный возможным недостатком средств для выплаты процентов по ссудам и займам.
53579. Стратегии финансирования оборотных средств 26 KB
  В теории финансового менеджмента выделяются следующие стратегии финансирования оборотных активов: идеальная, агрессивная, консервативная и компромиссная.