13429

ПРОГРАМА АРХІВАЦІЇ WINRAR

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 ПРОГРАМА АРХІВАЦІЇ WINRAR 1. Мета роботи Навчитися виконувати архівацію файлів документів і програм за допомогою програми архівації WinRAR. 2. Задачі роботи 2.1. Освоїти роботу з програмою архівації WinRAR. 2.2. Придбати практичні навички по архіва...

Украинкский

2013-05-11

477 KB

25 чел.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

ПРОГРАМА АРХІВАЦІЇ WINRAR

1. Мета роботи

Навчитися виконувати архівацію файлів документів і програм за допомогою програми архівації WinRAR.

2. Задачі роботи

2.1. Освоїти роботу з програмою архівації WinRAR.

2.2. Придбати практичні навички по архівації програмного забезпечення.

2.3. Оволодіти методами архівації.

3. Зміст роботи

3.1 Відкрити папку архівації WinRAR.

3.2 Оцінити можливості стиснення інформації.

3.3 Виконати роботу у режимі роботи з архівами.

3.4. Придбати практичні навички по архівації.

3.5. Оформити звіт.

4. Вимоги до звіту

Звіт про виконану роботу повинний містити:

- титульний лист з назвою роботи та відомостями про виконавця;

- мету і задачі роботи;

- послідовність її виконання;

- висновок по роботі; 

- відповіді на контрольні питання з п.6.

5. Методичні рекомендації

5.1. Загальні відомості про архівацію даних

Сучасне програмне забезпечення вимагає все більше і більше місця на жорсткому диску. Та й результати вашої роботи, що зберігаються в документах, також напевно будуть зростати з кожним днем.

Не маючи довіри до надійності збереження інформації в комп'ютері, Ви, як досвідчені користувачі, звичайно ж, подбаєте про створення резервних копій Ваших даних і найбільш важливого програмного забезпечення. Резервні копії можна створювати на запасному жорсткому диску („вінчестері”), магнітних стрічках, магнітооптичних дисках, а також на самому популярному, дешевому і доступному накопичувачі - дискетах.

При створенні резервних копій, Ви відразу, або з часом, зіткнетеся з проблемою катастрофічної нестачі місця на резервному диску. Вирішити цю проблему можна по-різному - або витратити гроші і придбати ще декілька дисків, або небагато заощадити і, використовуючи спеціальні програми архівації, спробувати „стиснути” Вашу інформацію для звільнення дискового простору.

Стискати інформацію корисно ще і для того, щоб одержати більше вільного місця на робочому диску; для переносу інформації з комп'ютера на комп'ютер за допомогою дискет (економія Ваших грошей на купівлю додаткових дискет), або за допомогою комп'ютерної мережі (економія Вашого часу і грошей на оплату послуг користування мережею).

Стиснення інформаціїце процес перетворення інформації, що зберігається у файлі, до виду, при якому зменшується надмірність у її представленні і відповідно потребується менший об'єм пам'яті для її збереження.

Стиснення інформації у файлах провадиться за рахунок усунення надмірності різними способами, наприклад за рахунок спрощення кодів, виключення з них постійних бітів або представлення повторюваних символів, або повторюваної послідовності символів у вигляді коефіцієнта повторення і відповідних символів. При цьому, застосовуються різноманітні алгоритми подібного стиснення інформації. Стискуватися можуть як один, так і декілька файлів, котрі в стиснутому вигляді поміщаються в так називаний архівний файл або архів.

Архівний файл це спеціальним чином організований файл, що містить в собі один або декілька файлів, зазвичай у стиснутому вигляді і службову інформацію про імена файлів, дату і час їх створення, модифікацію, розмір тощо.

Найбільш поширеними видами сервісних програм є програми, призначені для архівації, упаковки файлів шляхом стиснення (упакування) інформації, котра зберігається в них.

Метою упакування файлів є забезпечення більш компактного розміщення інформації на диску, скорочення часу і відповідно вартості передачі інформації по каналам зв'язку в комп'ютерних мережах. Крім того, упаковка в один архівний файл групи файлів істотно спрощує їх перенос з одного комп'ютера на інший, скорочує час копіювання файлів на диски, дозволяє захистити інформацію від несанкціонованого доступу, сприяє захисту від зараження комп'ютерними вірусами.

Ступінь стиснення файлів характеризується коефіцієнтом Кс, що визначається як відношення об'єму стиснутого файлу Vc до об'єму вихідного файла Vq, що виражений у відсотках:

Кс=Vc/Vq*100%

Ступінь стиснення, залежить від використовуваної програми стиснення, методу стиснення і типу вихідного файлу. Найкраще стискуються графічні, текстові файли, файли даних, для яких ступінь стиснення може досягати від 5% до 40%, менше стискуються виконувані файли програм і завантажувальні модулі – 60–90%. Майже не стискуються архівні файли.

Програми для архівації відрізняються використовуваними методами стиснення, які відповідно впливають на ступінь стиснення.

Архівація (упакування) – завантаження вихідних файлів в архівний файл в стиснутому або не стиснутому виді.

Розархівація (розпакування) – процес відновлення файлів з архіву точно в такому ж виді, який вони мали до завантаження в архів.

При розпакуванні файли витягаються з архіву і поміщаються на диск, або в оперативну пам'ять.

Програми, що здійснюють упакування і розпакування файлів, називаються програмами-архіваторами. Великі по об'єму архівні файли можуть бути розміщені на декількох дисках (томах). Такі архіви називаються багатотомними.

Томце складова частина багатотомного архіву. Створюючи архів з декількох частин, можна записати його частини на декілька дискет. На сучасному етапі розвитку комп’ютерної техніки, застосовується декілька десятків програм-архіваторів, які відрізняються переліком функцій і параметрами роботи, однак, кращі з них мають приблизно однакові характеристики. З числа найбільш популярних програм можна виділити: ARJ, РКРАК, LHA, ICE, HYPER, ZIP, РАК, ZOO, EXPAND, а також AIN і RAR.

Зазвичай, упакування і розпакування файлів виконуються однією і тією ж програмою, але інколи це може здійснюватись різними програмами, наприклад, програма PKZIP виконує упакування файлів, a PKUNZIP – розпакування файлів.

Програми-архіватори дозволяють створювати і такі архіви, для розпакування яких, не потрібні будь-які програми, тому що самі архівні файли можуть містити програму розпакування. Такі архівні файли називаються саморозпаковуючими.

Саморозпаковуючий архівний файл – це завантажувальний, виконавчий модуль, який здатний до самостійної розархівації файлів що знаходяться в ньому без використання програми-архіватора.

Саморозпаковуючий архів одержав назву SFX-архів (SelF-eXtracting). Архіви такого типу в MS DOS зазвичай створюються у формі ЕХЕ – файла. Багато програм-архіваторів виконують розпакування файлів, вивантажуючи їх на диск, але є і такі, які призначені для створення упакованого виконуючого модуля (програми). В результаті такої упаковки створюється програмний файл з тим же ім'ям і розширенням як і вихідний файл, який при завантаженні в оперативну пам'ять саморозпаковується і відразу ж запускається. Разом з тим можливе і зворотне перетворення програмного файла в розпакований формат. До числа таких архіваторів відносяться програми PKLITE, LZEXE. Програма EXPAND, що входить в склад утиліт операційної системи MS DOS і оболонки Windows, застосовується для розпакування програмних продуктів, що поставляються фірмою Microsoft. Програми-архіватори RAR і AIN, крім звичайного режиму стиснення, мають режим solid, в якому створюються архіви з підвищеним ступенем стиснення і особливою структурою організації. В таких архівах, усі файли стискуються як один потік даних, тобто областю пошуку повторюваних послідовностей символів є вся сукупність файлів, завантажених в архів, і тому розпакування кожного файлу, якщо він не перший, пов'язане з обробкою інших.

Архіви такого типу переважно використовуються для архівації великої кількості однотипних файлів. Управління програмою-архіватором здійснюється одним з двох способів:

за допомогою командного рядка MS DOS, у якому формується команда запуску, що містить ім'я програми-архіватора, команду управління та ключі її настроювання, а також імена архівного і вихідного файлів; подібне управління характерно для архіваторів ARJ, AIN, ZIP, РАК, LHA та ін;

за допомогою убудованої оболонки та діалогових панелей, що з'являються після запуску програми і які дозволяють провадити управління з використанням меню та функціональних клавіш, що створює для користувача більш комфортні умови роботи. Таке управління має програма-архіватор RAR.

Виконуючи запропоновані нею дії, програма-архіватор, зазвичай, виводить на екран протокол своєї роботи. Усі сучасні програми-архіватори оснащені екранами допомоги, які викликаються при уведенні в командний рядок тільки одного імені програми, або імені з ключем /?.  Допомога може бути короткою – на одному екрані, або розгорнутою – на декількох. Багато архіваторів мають екрани допомоги з прикладами складання команд, для виконання різних операцій. Допоміжна інформація, зазвичай, виводиться англійською або іншою міжнародною мовою.

У цій роботі, розглянемо програму архівації WinRAR для Windows 2000. Усі інші програми, дуже схожі між собою. За допомогою програми „Провідник”, або „Windows Commander” на диску D створіть папку (каталог) з Вашим прізвищем.

Виконайте пошук на диску С усіх файлів з розширенням .hlp і скопіюйте 10 будь-яких знайдених файлів в Вашу папку.

За допомогою ярлика на „Робочому столі” або команди „Головного меню” запустіть програму „WinRAR”.

5.2. Вікно архіватора WinRAR

Після запуску програми „WinRAR” на екран з’явиться вікно архіватора (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Вікно архіватора „WinRAR”

У цьому вікні присутні вже знайомі Вам елементи вікна: рядок заголовка, меню, панель інструментів, рядок стану і Робоча область вікна.

Програма „WinRAR” має два основних режими: режим управління файлами і режим управління архівами. 

В режимі управління файлами, в робочій області вікна „WinRAR” висвітлюється список файлів та папок поточної папки, над якими можна виконувати різноманітні операції, наприклад, виконувати архівацію файлів, або їх видалення. У цьому режимі також можна протестувати групу архівів і „витягти” з них певні файли.

В режимі управління архівами, у вікні „WinRAR” показується список файлів і папок у відкритому архіві. Тут також можна виділити стиснуті файли і папки та виконати ряд операцій з ними, наприклад, розпакувати, протестувати або прокоментувати їх.

В обох режимах, можна змінити поточну папку (реальну або архівну). Перехід в батьківську папку здійснюється натисканням клавіш <ВасkSрасе>, <Сtrl>+<РgUp>, або подвійним клацанням лівою кнопкою миші на папці ".." у списку файлів. Якщо це зробити в кореневій папці архіву, то буде здійснено закриття архіву і перехід в ту папку на диску, де він знаходиться (перехід в режим управління файлами).

Перехід в іншу папку виконується натисканням клавіш <Еnter>, <Сtrl>+<РgDn>, або подвійним клацанням лівою кнопкою миші на цій папці. Ці ж дії на файлі архіву приведуть до відкриття архіву.

Для початку роботи перейдіть у Вашу папку.

В рядку меню, розкрийте підміню Файл”. Використовуючи підміню „Вибрати диск”, виберіть диск D. Потрібний диск можна вибрати і з допомогою списку, який з’явиться у верхній частині Панелі інструментів (рис.6.1).

Тепер у робочій області вікна розкрийте вміст Вашої папки одним з тих способів, які були розглянуті вище.

Швидко потрапити у потрібну папку можна і іншим способом:

У рядку меню виберіть підменю Файл команду Вибрати папку”. Розкриється вікно структури Вашої комп'ютерної системи, за допомогою якої є можливість швидко добратися до потрібної папки. Закрийте це вікно. Список файлів і папок можна впорядкувати. Робоча область вікна має заголовки – Ім'я”, Розмір”, Тип” і т. ін. Спосіб впорядкування, зображений стрілкою на відповідному заголовку.

У робочій області вікна клацніть лівою кнопкою миші на заголовках полів, щоб впорядкувати списки файлів по імені, типу, розміру тощо. Слідкуйте за стрілкою, яка буде з'являтися у відповідному заголовку.

Встановіть упорядкування файлів по імені. Для того, щоб виконати певні дії над файлами і папками, їх потрібно спочатку виділити.

Використовуючи клацання лівою кнопкою миші у сполученні з натиснутою клавішею <Shift> або <Сtrl> (як це зазвичай робиться у Windows), виділіть усі файли Вашої папки. Для виділення усіх файлів можна також скористатися командою контекстного меню Виділити усі”, яке викликається клацанням правою кнопкою миші в робочій області вікна.

Якщо Вас не влаштовують ці способи виділення файлів, розкрийте підміню Файл” і подивіться, як ще можна виділяти файли.

Параметри відображення інформації, вигляд вікна, та параметри по умовчанню програми „WinRAR”, можна змінити. Усі настроювання „WinRAR” виконуються у вікні настроювань („Параметри Установки... ”). 

У рядку меню виберіть команду ПараметриУстановки...” (рис. 6.2).

Рис. 6.2 Вікно настроювань параметрів „WinRAR”

 •  У вікні настроювань параметрів виберіть вкладку Загальні”. 

Розглянемо деякі параметри вікна цієї вкладки. Якщо прапорець Відкривати в одному вікні” встановлений, то при спробі розкрити архів у вікні „WinRAR” (перехід у режим управління архівами), архів буде відкритий в існуючому вікні. Якщо ж цей прапорець знятий, то архів буде відкритий в новому вікні „WinRAR”.

Якщо прапорець „Запис протоколу помилок” встановлений, то всі повідомлення про помилки та інформація про ушкодження архіву буде записана у файл „Rar.log” у тій же папці, де знаходиться WinRAR.ехе. Для перегляду змісту файлу протоколу, використовується команда Перегляд протоколу... ” з підменю „Параметри”.

Для отримання інформації про інші параметри цієї вкладки, клацніть на кнопці Довідка”. Після ознайомлення, закрийте вікно довідки.

 •  Клацніть на вкладці Список файлів” і за допомогою довідки ознайомтеся з параметрами виводу списку файлів у робочій області вікна архіватора. Після ознайомлення, закрийте вікно довідки.
 •  Клацніть на вкладці Шляхи”. Тут представлені такі параметри:

Папка для тимчасових файлів” - процеси архівації, розархівації та інші дії з архівами супроводжуються створенням тимчасових файлів, які потім автоматично видаляються. „WinRAR” використовує зазначену папку для створення тимчасових файлів. Якщо це поле порожнє, то усі тимчасові файли і папки створюються у поточній папці.

Примітка Тимчасові файли за короткий період свого існування займають місце на диску, що іноді може привести до нестачі вільного місця для створення архівного файлу. Тому для створення тимчасових файлів краще всього вибрати папку на тому диску, де достатньо вільного місця.

Використовувати тільки при роботі зі змінними дисками  при роботі з жорсткими дисками, найбільш швидким буде створення тимчасового архіву у поточній папці. Однак для дискет, більш ефективно буде спочатку створити архів на жорсткому диску, і лише потім скопіювати його на дискету. Щоб „WinRAR” створював архів на дискеті саме таким чином, потрібно включити цю опцію.

Папка запуску” - тут можна увести ім'я папки, у яку „WinRAR” буде переходити відразу ж після запуску. Зверніть увагу, на те, що якщо встановлений прапорець Під час запуску переходити в останню робочу папку”, то параметр цього поля не має значення – „WinRAR” завжди буде переходити в ту папку, яка була поточною під час його останнього сеансу роботи.

З іншими вкладками і параметрами ознайомимося пізніше. Закрийте вікно настройки параметрів.

5.3. Оцінка ступеня стиснення інформації

WinRAR” дозволяє виконувати архівацію файлів різноманітними методами. Крім того, „WinRAR” підтримує ще й роботу з ZІР-архівами. ZIP-архіви формуються за допомогою програми „WinZIP” і є досить популярними в мережі INTERNET.

В обох форматах (RAR та ZIР) підтримуються шість методів: Без стиску”, Швидкісний”, Швидкий”, Нормальний („Звичайний”), Хороший і Найкращий („Максимальний”). 

„Найкращий” („Максимальний”) метод забезпечує найбільш високий ступінь стиснення, але з найменшою швидкістю. Навпаки, Швидкісний” стискує погано, але дуже швидко. Метод Без стиску” просто переміщує файли в архів без їх стиску.

Якщо Ви створюєте архів для тривалого збереження інформації, краще вибрати метод Найкращий” для забезпечення максимального стиску інформації. Якщо ж Ви створюєте щоденну резервну копію даних, то краще використовувати метод - „Нормальний”.

Перед процесом архівації було б непогано оцінити ступінь стиснення файлів при використанні різноманітних методів. Це дало б можливість припустити розмір майбутнього архівного файла, і вирішити, який метод стиску підійде Вам більше усього.

Виділіть усі файли Вашої папки і клацніть на кнопці Оцінити”, що знаходиться на „Панелі інструментів”.

У вікні, що відкриється (рис.6.3), порівняйте параметри стиснення різноманітними методами.

 •  Закрийте це вікно.

Рис. 6.3 Вікно оцінки ступеня стиснення

5.4. Створення простого архіву

 •  Виділіть усі файли, для яких буде створюватися архів.
 •  Клацніть на кнопці Добавить” на „Панелі інструментів”, або виконайте команду Добавить файли в архів” з підміню „Команди”. 
 •  Розкриється діалогове вікно „Ім’я та параметри архіву” (рис. 6.4), де можна задати параметри архівації.

Рис. 6.4. Діалогове вікно завдання параметрів архіву

 •  У полі Архів” задайте ім'я архівного файлу ПРОСТИЙ.rar. Якщо клацнути лівою кнопкою миші на кнопці Огляд... ”, то у вікні, яке розкриється, можна задати ще й папку, де буде створений архівний файл. Поки що всі архівні файли будемо розміщувати у Вашій папці.

В області Формат архіву” виберіть архів „RAR”.

У спадаючому списку Метод стиску”, вибирається метод архівації.

Виберіть метод  Нормальний”.

Наступний параметр – Розмір словника”. Словник  це спеціальна область пам'яті, яка використовується алгоритмом стиску. Він може приймати значення 64, 128, 256, 512 і 1024 Кб. Більші значення цього параметра призводять до більш якісного, однак, більш повільного стиску інформації. Збільшення розміру словника, підвищує ступінь стиску, але потребує більших об’ємів пам'яті та часу. При розархівації, швидкість і вимоги до пам'яті від розміру словника не залежать. Якщо в комп'ютері усього 16 Кб оперативної пам'яті, то потрібно вибирати словник меншого розміру.

 •  Виберіть розмір словника 256 Кб.
 •  У списку Метод обновлення”, виберіть метод „Додати із заміною файлів”. Цей метод завжди замінює архівні файли, на однойменні файлами, що додаються, і завжди додає файли, яких ще немає в архіві. Про інші методи, Ви можете прочитати у довідці по „WinRAR”.
 •  В області Параметри архівації” встановіть прапорець Добавить інформацію про автора”. В архів буде записана інформація про автора, час останнього відновлення тощо.

Прапорець Мультимедіа-стиск” у цій же області, застосовує спеціальний алгоритм  мультимедіа-стиску, призначений для поліпшення стиску таких даних, як оцифрований звук, кольорові зображення в форматі .bmp і т. ін. У цьому випадку, може бути досягнута на 30% більш висока ступінь стиску, чим при звичайному стиску. Мультимедіа-стиск можна використовувати тільки з архівами RAR.

В області Параметри для резервного копіювання” знаходяться такі прапорці:

Очищати змінний диск перед архівацією на нього – перед створенням архіву, з диску призначення будуть видалені всі файли і папки. При використанні цього режиму Ви повинні бути впевнені, що на змінних дисках не знаходиться потрібна інформація.

Додавати тільки з встановленим атрибутом "Архівний" – в архів будуть додані тільки файли з встановленим атрибутом „Архівний”.

Знімати атрибут "Архівний" після архівації” – після успішної архівації у файлі, буде знятий атрибут „Архівний”.

 •  Залишіть ці прапорці виключеними. Інші параметри вікна завдання параметрів архіву розглянемо пізніше при створенні інших видів архівів.
 •  Поки більше не встановлюйте ніяких параметрів і клацніть на кнопці „ОК” для запуску процесу архівації.

Після закінчення процесу архівації, в робочій області вікна „WinRAR” з'явиться архівний файл „ПРОСТИЙ.rar”.

Параметри архівації, які „WinRAR” буде пропонувати по умовчанню, можна встановити у вікні настроювань:

 •  Розкрийте вікно настроювань параметрів „WinRAR” ( „ПараметриУстановки... ”).
 •  Виберіть вкладку Архівація”. Як бачите, вміст цієї вкладки настроювань архівації за умовчання майже повністю збігається з вікном завдання параметрів архіву.
 •  Закрийте вікно настроювань параметрів.

5.5. Робота в режимі управління архівами

 В робочій області вікна „WinRAR” двічі клацніть лівою кнопкою миші на архівному файлі „ПРОСТИЙ.rar” для переходу в режим управління архівами.

Тепер в робочій області висвітлюється вміст архівного файла, а „Панель інструментів” змінилась (рис. 6.5).

Рис. 6.5  Панель інструментів „WinRAR” в режимі управління архівами

5.5.1. Перегляд інформації про архів

При створенні архіву, був встановлений прапорець додавання інформації про автора. Подивимося тепер цю інформацію.

На „Панелі інструментів” клацніть на кнопці Інфо”. Ознайомтеся з вікном, що розкрилося, і закрийте його.

5.5.2. Інформація для відновлення

Формат архівів „RAR” підтримує спеціальний тип додаткової інформації, яка називається інформацією для відновлення. Якщо в архіві є ця інформація, то завжди є шанс відновити архів у випадку ушкодження даних.

Для додавання інформації для відновлення клацніть на кнопці „Захист” на „Панелі інструментів”. Інформацію для відновлення можна також добавляти прямо при створенні архіву.

Подивіться рис. 6.4, і в області Параметри архівації” Ви побачите прапорець Інформація для відновлення”.

5.5.3. Тестування окремих файлів у архіві

В режимі управління архівами можна виконати тестування окремих файлів в архіві на наявність помилок.

Виділіть декілька файлів в архіві і клацніть на кнопці Тест”. Виявлені помилки будуть висвітлені у вікні Діагностичні повідомлення”.

5.5.4. Обробка файлів в архіві

В архіві можна переглянути зміст стиснутого файлу.

 •  Виберіть будь-який файл і клацніть на кнопці Перегляд” на „Панелі інструментів”.
 •  Після перегляду закрийте вікно редактора. В архівному файлі можна також здійснити обробку файлів. Згадаємо, що при виконанні подвійного клацання лівою кнопкою миші на файлі, Windows 2000 запускає асоційовану з даним типом файла програму.
 •  Клацніть двічі лівою кнопкою миші на будь-якому файлі. В архіві у Вас знаходяться файли з розширенням .hlр, які  представляють собою файли довідкової системи. Тому повинна розкритися довідка по вибраній Вами темі.
 •  Закрийте вікно довідки. Поводження архіватора „WinRAR” при виконанні вищезазначених дій залежить від настроювання параметрів „WinRAR” („Параметри Установки...Перегляд”).
 •  У рядку меню виберіть підміню „Параметри   „Установки... Перегляд”.
 •  Використовуючи довідку, ознайомтеся з призначенням опцій вікна цієї вкладки. Після ознайомлення закрийте вікно довідки.
 •  Закрийте вікно настроювань параметрів.

5.5.5. Видалення файлів із архіву

Для видалення файлів з архіву, виділить 1-2 файла і клацніть на кнопці „Видалити” на Панелі інструментів.

5.5.6. Розархівація файлів

Файли можна витягувати з архіву як в поточну папку, так і в будь-яку іншу, вказану користувачем. Для розархівації в поточну папку (де знаходиться і сам архів) призначена кнопка Витягти в”, що знаходиться на „Панелі інструментів”.

Розглянемо інший, більш цікавий спосіб розархівації – розархівація в іншу папку.

У вікні, що розкриється, (рис. 6.6) можна встановити параметри розархівації файлів.

 •  Виділіть файли, які Ви хочете витягнути з архіву, і клацніть на кнопці „Витягти в” на „Панелі інструментів”.

Рис. 6.6 Вікно завдання параметрів розархівації

У верхній частині вікна вказується шлях, куди будуть скопійовані розархівірувані файли. Помітьте, що по умовчанню, Вам пропонується у поточній папці (Вашій папці) створити вкладену папку з ім'ям, що співпадає з ім'ям архівного файлу. Причому, якщо такої папки не існує, то вона буде створена. Такі пропозиції по умовчанню установлюються в діалоговому  вікні  настроювань  параметрів  „WinRAR”  („ПараметриУстановки... ” Витяг”).

У правій частині вікна, із структурою системи, можна вибрати іншу папку, куди будуть скопійовані файли, що витягаються з архіву.

В області Режим відновлення” знаходяться наступні селективні кнопки, які регулюють розархівацію файлів:

 Витягти із заміною файлів” (дія по умовчанню) - буде виконана розархівація усіх вибраних файлів. Якщо в папці призначення вже є аналогічні файли, вони будуть замінені файлами з архіву.

 Витягти з відновленням файлів” – буде виконана розархівація тільки тих файлів з обраних, аналогів котрих немає в папці призначення, або версії яких в архіві більш нові, ніж існуючі файли.

 Обновити  існуючі  файли” – буде виконана розархівація тільки тих файлів із списку обраних, аналоги яких є в папці призначення, але їх версії в архіві більш свіжі, ніж існуючі файли. Файли, аналогів яких нема на диску, витягатися не будуть.

В області Режим перезапису” можна встановити варіанти перезапису тих файлів, які вже існують в папці призначення.

 •  Залишіть всі параметри без зміни і клацніть на кнопці „ОК”.
 •  Вийдіть з режиму управління архівами, двічі клацнувши лівою кнопкою миші в робочій області вікна на кнопці "..". Як бачите, у Вашій папці була створена вкладена папка з ім'ям „ПРОСТИЙ” і в ній розташовані розархівовані файли.
 •  Поверніться в режим управління архівами, двічі клацнувши лівою кнопкою миші на архівному файлі „ПРОСТИЙ.rar.

Розглянемо настроювання „WinRAR”, що встановлюються по умовчанню для розархівації файлів.

Розкрийте вікно настроювань параметрів „WinRAR”: „Параметри  Установки... Витяг”).

У вікні цієї вкладки можна встановити шлях до папок, куди за умовчання будуть витягатися файли з архіву.  

Використовуючи довідку, ознайомтеся з настройками параметрів розархівації файлів.

5.5.7. Блокування архівів

Формат архівів RAR підтримує блокування архівів. Заблокований архів неможливо змінити за допомогою „WinRAR”. Ви можете заблокувати важливі дані для запобігання їх випадкової зміни.

 •  Заблокуйте архів, клацнувши на кнопці Заборона на „Панелі інструментів”.

Як видно з „Панелі інструментів”, яка змінилася, Ви тепер позбавлені можливості вносити будь-які зміни в архівний файл в режимі управління архівами.

Спробуємо додати новий файл в архів „ПРОСТИЙ.rar.

Вийдіть з режиму управління архівами, двічі клацнувши лівою кнопкою миші в робочій області вікна на значку „...”.

У режимі управління файлами, виберіть будь-який файл і клацніть на кнопці „Додати”, що знаходиться на Панелі інструментів.

У вікні завдання параметрів архіву, клацніть лівою кнопкою миші на кнопці „ОК”. Як бачите, Ви позбавлені можливості вносити зміни в заблокований архів і в режимі управління файлами.

Закрийте вікно повідомлень.

5.6. Архів із збереженою структурою папок

У Вашій папці зараз знаходяться поміщені Вами файли і вкладена папка з ім'ям „ПРОСТИЙ”, у якій також знаходяться файли. При архівації було б непогано, якби в архіві зберігалася вся структура вкладених папок. Іншими словами, враховувалися б шляхи до файлів, розташованих в різних папках.

При архівації,  „WinRAR” автоматично запам'ятовує шляхи до розташування файлів в папках. І якщо Ви хочете відновити запам’ятовану структуру папок, то це необхідно враховувати лише при розархівації архіву.

 В робочій області вікна „WinRAR” виділіть декілька файлів і папку з ім'ям „ПРОСТИЙ”.

Для виділених файлів і папки створіть архівний файл „СТРУКТУРА.rar.

Перейдіть в режим управління архівами, клацнувши двічі на архіві ”СТРУКТУРА.rar .

Як бачите, в архіві Ваша папка з ім'ям „ПРОСТИЙ” також представлена у вигляді вкладеної папки.

Розпакуємо цей архів з відновленням усіх шляхів до розміщення файлів в папках.

Поверніться в режим управління файлами.

 •  Виділіть архів „СТРУКТУРА.rar” і клацніть на кнопці Витягти” на „Панелі інструментів”.
 •  У вікні встановлення параметрів розархівації, що розкриється, у полі „Шлях витягу”, наберіть „Структура”. Це означає, що у Вашій папці буде створена вкладена папка „СТРУКТУРА”.
 •  В області Різне” подивіться, чи знятий прапорець Витяг без шляхів”. По умовчанню, прапорець повинний бути знятий, щоб „WinRAR” автоматично відновлював збережені шляхи до файлів. Якщо прапорець встановлений, то зніміть його.
 •  Клацніть лівою кнопкою миші на кнопці ОК” для запуску процесу розархівації.

В робочій області вікна „WinRAR” у Вас повинна з'явитися вкладена папка „СТРУКТУРА”.

Увійдіть в папку „СТРУКТУРА” і переконайтесь, що схема розміщення файлів по папкам відновлена.

Поверніться у Вашу папку.

5.7. Створення безперервного архіву

Безперервний архів  це архів RAR, упакований спеціальним способом, при якому всі стиснуті файли розглядаються як один послідовний потік даних. Безперервні архіви підтримуються тільки в форматі RAR, для формату ZІР такого типу архіву не існує.

Безперервна архівація значно збільшує ступінь стиснення, особливо при додаванні великої кількості маленьких схожих файлів. Однак, при цьому існують і деякі недоліки: існуючі безперервні архіви обновляються повільніше, на відміну від звичайних; зашифровані безперервні архіви неможливо змінювати;

для розархівації одного файлу з безперервного архіву, програмі необхідно проаналізувати усі попередні зархівовані файли, тому витяг окремих файлів з середини безперервного архіву відбувається повільніше, чим витяг із звичайного архіву. Однак, якщо з безперервного архіву витягаються всі, або декілька перших файлів, то в цьому випадку швидкість розархівації практично така ж, як і у звичайних архівів;

якщо у безперервному архіві будь-який файл виявиться пошкодженим, то не вдасться також витягнути і всі файли, що розташовані в архіві після нього. Тому при збереженні безперервного архіву на ненадійному носієві (наприклад, на дискеті) рекомендується додавати інформацію для відновлення;

  безперервні архіви краще використовувати у тих випадках, коли архів рідко обновляється, немає необхідності часто витягати з архіву один або декілька файлів, а також ступінь стиснення важливіше швидкості стиснення.

В робочій області вікна „WinRAR” виділіть декілька файлів і клацніть на кнопці Додати” на Панелі інструментів.

    У вікні завдання параметрів архіву у полі Архів” наберіть ім'я архіву „БЕЗПЕРЕРВНИЙ.rar”.

В області Параметри архівації” встановіть прапорець Створити безперервний архів” і клацніть лівою кнопкою миші на кнопці „ОК”.  

Перейдіть в режим управління архівами, двічі клацнувши лівою кнопкою миші на створеному архіві „БЕЗПЕРЕРВНИЙ.rar”.

   Робота з цим архівом нічим не відрізняється від роботи з іншими архівами. Однак спробуйте видалити який-небудь файл з середини списку. Час, витрачений на видалення, буде більше, чим при роботі з простим архівом.

Поверніться в режим управління файлами.

5.8. Створення саморозпаковуючого архіву

Архів, що сам розпаковується (SFX, від англ. SelFХtracting), – це архів, до якого приєднаний модуль виконання програми. Цей модуль дозволяє витягнути файли з архіву, просто запустивши архів як звичайну програму. Таким чином, для розархівації SFX-архіву не потрібно додаткових зовнішніх програм. При цьому „WinRAR” може працювати з SFX-архівом як і з будь-яким іншим, тому, якщо Ви не хочете запускати SFХ-архів для розархівації (наприклад, через побоювання присутності вірусів), то для перегляду або розархівації його вмісту можна використовувати „WinRAR”.

SFX-архіви, як і будь-які інші файли, призначені для самостійного виконання, мають розширення .ехе.

В робочій області вікна „WinRAR” виділіть декілька файлів і клацніть лівою кнопкою миші на кнопці „Додати” на „Панелі інструментів”.

 •  У вікні завдання параметрів архіву в полі „Архів” наберіть ім'я архіву „САМ.rar”.
 •  В області Параметри архівації” встановіть прапорець Создать SFX-архів”. В полі „Архів” розширення архівного файлу автоматично поміняється на .ехе.
 •  Клацніть на кнопці ОК” для запуску процесу архівації.
 •  

Перейдіть в режим управління архівами, двічі клацнувши лівою кнопкою миші на архіві „САМ.ехе”. Як бачите, робота з таким типом архіву аналогічна роботі з іншими архівами. Тепер спробуємо розпакувати архів.

Запустіть програму „Провідник”.

У вікні цієї програми знайдіть файл „САМ.ехе” і запустить його як звичайну програму. На екрані з'явиться вікно діалогу (рис. 6.7).

Рис. 6.6. Вікно діалогу саморозпаковуючого архіву

Ознайомтеся з інформацією у цьому вікні, і можете задати ту папку, куди будете витягати файли; або просто клацніть на кнопці „Витягти” для розархівації файлів в поточну папку (однак тоді Вам прийдеться відповідати на запити по перезапису файлів).

Коли завершите розпаковувати архів, переключіться на програму „WinRAR”.

Примітка. Будь-який архів можна перетворити в саморозпаковуючий архів.

5.9. Створення багатотомних архівів

Частенько трапляється така ситуація, коли необхідно зберегти архівний файл на дискеті, а розмір архіву перевищує розмір стандартної дискети. В такому випадку, доцільно створювати багатотомний архів. Томи - це фрагменти архіву, що складаються з декількох частин.

Перший том в послідовності має розширення .rar, а розширення наступних томів нумеруються як .r00, .r01, .r02 і т. ін. На томи можуть бути розділені також безперервні архіви і архіви, що самі розпаковуються. Перший том архіву, що сам розпаковується має інше (тобто не .rar) розширення - .ехе.

Файли в існуючих томах неможливо додавати, обновляти або видаляти.

В робочій області вікна „WinRAR” виділіть 10 файлів і клацніть на кнопці „Додати” на „Панелі інструментів”. 

 •  У вікні „Задача параметрів архіву” у полі Архів” наберіть ім'я архіву „БАГАТОТОМНИЙ.rar”.
 •  У полі зі списком Розмір тому”, виберіть значення 362 400 Байт.

У цьому полі, можна увести і своє значення розміру тому. По умовчанню вважається, що вводиться значення в байтах. Однак можна ввести число в кілобайтах, якщо після числа поставити маленьку латинську букву k.

Якщо ж Ви хочете вказати розмір в тисячах байт, необхідно використовувати велику латинську букву K. Можна також використовувати ідентифікатори m (мегабайти) або М (мільйони байтів).

Якщо архівація даних ведеться відразу на змінний диск, то краще вибрати пункт списку „Автовизначення”. У цьому випадку „WinRAR” буде автоматично підбирати розмір кожного нового тому для максимального заповнення відповідного диска.

 •  Клацніть на кнопці „ОК” для запуску процесу архівації.

У Вашій папці, повинні з'явитися декілька архівних файлів з однаковим ім'ям „БАГАТОТОМНИЙ” і з розширеннями .rar, .r01, .r02 і т. ін.

Увага! В багатотомних архівах частини різних файлів можуть розташовуватися в різних томах. Майте на увазі цей факт при виконанні різноманітних операцій з архівом. Наприклад, при обробці файлу в архіві, краще всього пошукати том архіву, де розташовується "перша" частина необхідного файлу, інакше в деяких випадках „WinRAR” буде видавати повідомлення про помилку.

5.10. Архівація з парольним захистом

У „WinRAR” можна виконувати архівацію з парольним захистом стиснутих файлів. Причому різні стиснуті файли одного архіву можуть мати різні паролі. Вміст архівного файлу можна вільно переглядати, однак спроба розпакувати ті стиснуті файли, які захищені паролем, змінити їх або видалити буде невдалою, якщо Ви не знаєте пароля.

В рядку меню виберіть „Файл  Пароль”.

У вікні, яке розкриється, наберіть пароль, підтвердження пароля і клацніть лівою кнопкою миші на кнопці „ОК”.

У подальшому, протягом поточного сеансу роботи з програмою архівації, при виконанні дій з архівними файлами (архівації, розархівації тощо) цей пароль буде використовуватися по умовчанню.

 •  Створіть архів „ЗАХИСТ.rar” для одного з файлів Вашої папки. При встановленні параметрів архівації, подивіться на заголовок вікна діалогу.
 •  Поміняйте пароль по умовчанню, оскільки старий пароль буде автоматично використовуватися у всіх операціях.
 •  Додайте в архів „ЗАХИСТ.rar” ще який-небудь інший файл. Таким чином, два файла одного і того ж архіву мають різні паролі доступу.
 •  Розкрийте вміст архіву „ЗАХИСТ.rar” (перейдіть в режим управління архівами).
 •  Спробуйте розпакувати по черзі один і другий файли з архіву „ЗАХИСТ.rar”. Проаналізуйте результат, пам'ятаючи, який пароль використовується зараз по умовчанню.
 •   Поверніться в режим управління файлами.

5.11. Відновлення пошкоджених архівів

Якщо Ваш архівний файл ушкоджений, то можна спробувати відновити його. У „WinRAR” можна відновлювати тільки архіви RAR і ZІР. Тип архіву, програма „WinRAR” автоматично намагається визначити по даним у файлі архіву та по його розширенню. Іноді це неможливо, і в цьому випадку тип архіву буде запропоновано обрати користувачу.

В робочій області вікна „WinRAR” виберіть файл „СТРУКТУРА.rar” і клацніть на кнопці Виправити” на „Панелі інструментів”.

Буде зроблена спроба відновлення архіву, а результати будуть висвітлені у вікні відновлення архіву (рис. 6.8).

Рис. 6.8. Вікно відновлення архіву

Вихідний архів змінюватися не буде. Отриманий в результаті виконання операції відновлений архів буде записаний під ім'ям „_RECOVER.rar”, або „_RECONST.rar”. Шанси на вдале відновлення архіву RAR значно вище, якщо в ньому є інформація для відновлення. Безперервний архів, котрий не містить інформації для відновлення, зазвичай, відновити неможливо.

Закрийте це вікно.

5.12. Інтеграція і вбудовування WinRAR у  WINDOWS 2000

Розкрийте вікно настроювання параметрів „WinRAR” („ПараметриУстановки... ”).

Виберіть вкладку Інтеграція” (рис. 6.9).

Рис. 6.9 Вікно настроювання інтеграції і вбудовування WinRAR

Розглянемо такі параметри настроювання „WinRAR”:

Область „Зв'язати WinRAR з” - тут можна вибрати, для яких типів архівів (RAR, ZІР, САВ, ARJ, LZH) WinRAR буде встановлено у Windows 2000 стандартний спосіб перегляду. Краще всього залишити ці опції включеними, тому що це дозволяє розкривати архіви у вікні „WinRAR” простим натисканням клавіші <Enter> або подвійним клацанням лівою кнопкою миші на назві архіву в програмі „Провідник” або на „Робочому столі”. В особливості це стосується форматів RAR і ZIP, тому що „WinRAR” надає повну підтримку архівів цих форматів вбудованими функціями.

Прапорець Вмонтувати WinRAR в оболонку” - дозволяє використовувати у програмі Провідник” контекстні меню і технологію drag and drop для обробки архівів, які підтримуються „WinRAR”.

Розглянемо, які можливості дає вбудовування „WinRAR” у Windows 2000.

Перевірте, чи встановлений прапорець „Умонтувати WinRAR в оболонку” і закрийте вікно настроювання параметрів „WinRAR”.

 •  Закрийте програму „WinRAR”.
 •  Розкрийте вікно Провідник” і виведіть в ньому вміст Вашої папки.
 •  Клацніть правою кнопкою миші на значку якого-небудь Вашого архіву. Як бачите, в контекстному меню існують команди для роботи з архівами. Спробуйте розпакувати архів.
 •  Перетягніть будь-який файл на значок архівного файла. Як бачите, ця операція дозволяє додавати файли в архів.
 •  Виконаєте подвійне клацання мишею на тільки що зміненому  архівному файлі. Автоматично повинен запуститися „WinRAR”.

Перевірте, чи з'явився в архіві тільки що доданий Вами файл.

5.13. Завершення роботи

Видалить з диску D Вашу папку і все файли, які в ній знаходяться. Закрийте усі відкриті програми.

6. Контрольні питання

1)   Для чого призначена програма WinRAR?

2)   Що таке архівний файл?

3)   Як запустити WinRAR?

4)   Які режими управління WinRAR Ви знаєте?

5)   Яким чином можна переходити в ці режими?

6)   Як вивести вміст потрібної папки в Робочій області вікна WinRAR?

7)   Як виділити файли і папки в WinRAR?

8)   Як створити простий архів?

9)   Як створити безперервний архів?

10) Як створити багатотомний архів?

11) Як створити архів, який сам розпаковується?

12) Як встановити парольний захист стиснутих файлів архіву?

13) Як можна розпакувати архівний файл?

14) Які дії можна виконувати в режимі управління архівами?

15) Як можна оцінити ступінь стиснення файлів різноманітними методами архівації?

16) Як можна відновити ушкоджений архів?

16) Які можливості надає вбудований в оболонку режим роботи WinRAR?

18) Яким чином можна виконати настроювання параметрів WinRAR?

7. Література

1. Зацерковний В.І. Конспект лекцій по дисципліні „Інформатика і програмування”. ч.ІІ. Чернігів, ЧДІЕУ-2007р.

2. Информатика. Базовый курс/Под  ред.Симоновича С.В. - СПб.:Питер. - 2000. - 640 с.

3. Информатика. Учебный курс/Под ред.Макаровой Н.В. - М.:Финансы и статистика. - 1997.-67с.

4. Шафрин Ю. Информатика. Информационные технологии. - М.: Лаборатория  Базовых Знаний.

- 1997. - 700 с.

PAGE  55


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53212. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА “НАЙРОЗУМНІШИЙ” 244 KB
  На роздуми вам дається 15 секунд за які ви повинні вибрати правильну відповідь. Правильна відповідь: в пташка Спеціальність лікаря Айболита: а хірург; б ветеринар; в санітар; г окуліст. Правильна відповідь: б ветеринар 3. Правильна відповідь: в33 4.
53213. ГРА-МАНДРІВКА «СВІТ ПРОФЕССІЙ» 985 KB
  На дошці записані слова Вольтера: Жити значить працювати Праця є життя людини. Життя ― це праця і бережливість. Хліб ― праця багатьох людей. І їхня праця потрібна завжди і скрізь.
53214. Ділова гра для педагогічних працівників «Вплив сюжетно-рольової гри на формування партнерських взаємин дошкільників» 60 KB
  Час відведений для гри заповнюється читанням книг підготовкою до свят організаційними видами діяльності. Виникає питання: чому вихователі і батьки спокійно жертвують часом для гри на користь будьякої іншої діяльності Чому дорослі позбавляють малюків можливості грати з однолітками Педагогічна дискусія. Вихователь зобов'язаний направляти гру не руйнуючи її зберігаючи самостійний і творчий характер ігрової діяльності дітей безпосередність переживань віру в правду гри.
53216. ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІКІВ З МОДУЛЕМ ДО РОЗВЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ І НЕРІВНОСТЕЙ З МОДУЛЕМ 132.5 KB
  Цього можна досягти якщо попередньо над даним рівнянням виконати деякі перетворення які приводять до рівняння еквівалентного початковому: такі перетворення інколи зводяться до перенесення деяких членів рівняння з однієї його частини в другу.
53217. Розв’язування систем рівнянь графічним способом 220.5 KB
  Мета уроку: закріпити та вдосконалити вміння розвязувати системи рівнянь з двома невідомими графічним способом; розвивати вміння аналізувати; виховувати бажання працювати в групі культуру спілкування. Обладнання і методичний матеріал: компютери програмний педагогічний засіб GRN1 роздатковий матеріал: а аркуші завдань для роботи на уроці тестові завдання картки консультації з прикладами розвязування систем рівнянь у GRN1. Перевірити правильність виконання домашнього завдання звіренням...
53218. Линейная функция и её график 101 KB
  Дать учащимся представление о линейной функции вида у=kх в рассмотреть частный случай у= kх; формировать умение строить график линейной функции и выяснять отдельные характеристики линейной по её графику; развивать логическое мышление вычислительные навыки по табличным значениям находить соответствующие точки на координатной плоскости; развивать самообразовательную и информационную компетентность. Выполнение математического диктанта Вариант 1...
53219. Простейшие преобразования графиков функций 54.5 KB
  І красные Графики функций y=fxn n 0 Каждый учасник получает задание построить график функции: №1. х Каждый ученик построил график своей функции дома. Группа делает вывод преобразования графика своей функции. 15 минут работы каждый ученик рассказывает построение графика своей функции.