13431

ФОРМУВАННЯ ТАБЛИЦЬ В ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕССОРІ MICROSOFT EXCEL

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1 ФОРМУВАННЯ ТАБЛИЦЬ В ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕССОРІ MICROSOFT EXCEL 1. Мета заняття Оволодіти практичними навичками роботи в процесі формування електронних таблиць ЕТ та здійснення в них розрахунків. 2. Завдання роботи Оволо...

Украинкский

2013-05-11

1.81 MB

11 чел.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №1

ФОРМУВАННЯ ТАБЛИЦЬ В ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕССОРІ MICROSOFT EXCEL

 

1. Мета заняття

Оволодіти практичними навичками роботи в процесі формування електронних таблиць (ЕТ) та здійснення в них розрахунків.

2. Завдання роботи

Оволодіти прийомами переміщення по ЕТ, введення  даних та виконання розрахунків.

3. Зміст роботи

3.1. Завантажити табличний процесор Microsoft Excel. 

3.2. Ознайомитися з областями екрана; освоїти переміщення по екрану за допомогою миші і кнопок прокрутки; ознайомитися з меню інструментів. По черзі включити декілька пунктів головного меню, ознайомитися з  принципом розташування і виклику їх опцій.

3.3. Сформувати таблиці  з п.9 вказівок або запропонованих викладачем.

3.4. Заповнити стовпці таблиці даними; використовуючи автопідсумовування обчислити підсумкові значення стовпців; оформити таблицю за допомогою команди „Автоформат”.

3.5. Зберегти таблицю у файлі та оформити звіт.

4. Вимоги до звіту 

Звіт повинен включати:

 назву і номер роботи, відомості про виконавця;

постановку задачі і відомості про послідовність її  виконання;

відповіді на контрольні питання п.7 вказівок;

таблиці з розрахунками.

До звіту додається дискета з виконаним завданням.

5. Загальні положення

5.1. Поняття про електронні таблиці

Інформаційні технології обробки даних часто вимагають представлення відомостей, звітів і т.ін. поданих у табличній формі і які зазвичай, потребують певних розрахунків. Для табличних розрахунків, як правило, характерні відносно прості формули і великі об'єми вихідних даних. Універсальним засобом для автоматизації розрахунків над табличними даними стали пакети прикладних програм (ППП), які називаються табличними процесорами або електронними таблицями (ЕТ).

Електронна таблиця – основа будь-якого табличного процесора. За термінологією, прийнятою в середовищі Microsoft Exсel, вона називається робочим аркушем, або просто аркушем.

Сукупність аркушів, розміщених в одному файлі, прийнято називати робочою книгою.

ЕТ створюються в оперативній пам'яті комп'ютера і зберігаються на магнітних дисках у папках і підпапках, котрі за своєю суттю, є каталогами та підкаталогами.

Послідовність папок, яка вказує, де знаходиться книга, називається шляхом до книги.

Зміст аркушів та книг можна редагувати, упорядковувати та виводити на друк. ЕТ можуть бути використані для як для побудови діаграм так і для нескладної бази даних. Усі книги-файли Microsoft Exсel мають розширення .xls.

5.2. Екран Microsoft Exсel

Основний формат ЕТ - екран з сіткою, яка поділяє його на стовпці і рядки. Стовпці таблиці позначаються латинськими буквами та їх комбінаціями від A до IV (256 стовпців). Рядки пронумеровані від 1 до 65536. Комірки, отримані на перетинанні стовпців і рядків, мають свою адресу, яка складається з букви, що позначає стовпець та цифри, що позначає рядок. Наприклад, комірка що знаходиться на перетинанні стовпця B і рядка 5, має адресу B5.

Адресу комірки також називають посиланням. На екрані монітора, зазвичай, видно не більш18 повних рядків робочої таблиці і 9 повних стовпців зі стандартною шириною 9 позицій, назву відкритої книги, а також висвітлюються основні елементи вікон Windows: „КНОПКА СИСТЕМНОГО МЕНЮ”, ПАНЕЛЬ ГОЛОВНОГО МЕНЮ”, „ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ”, ПАНЕЛЬ ФОРМУЛ” і т. ін. (рис. 1.1)

1. Поле назви робочого вікна.

2. Рядок меню.

3. Кнопки управління

4. Панелі інструментів.

5. Поле імені.

6. Рядок формули.

7. Рядок стану

8. Поле назви вікна робочої книги (дочірнє вікно Excel).

9. Активний аркуш робочої книги.

10. Кнопка виділення всього аркушу.

11. Активна (поточна) комірка.

12. Ім’я стовпця.

Рис. 1.1.  Робочий аркуш Microsoft Exсel
Для переміщення по робочому аркушу на значні відстані, використовуються смуги прокрутки. Часто доводиться виконувати дії з декількома комірками одночасно, такими як блок, або діапазон комірок.

Блок - це множина комірок, які утворюють область прямокутної форми. Блок позначається адресою верхньої лівої і правої нижньої комірок прямокутника, розділених двокрапкою, наприклад: B4:D6 (рис. 1.2), A5:A10, C3:E3.

Рис. 1.2.  Екран Microsoft Exсel з виділеним блоком комірок B4: D6

5.3. Головне меню Microsoft Exсel

На верхній панелі знаходиться головне меню Microsoft Exсel, яке має у своєму складі дев’ять спадних меню: „Файл”, „Правка”, „Вид”, Вставка”, „Формат”, „Сервіс”, „Дані”, „Вікно” і „Довідка”. Кожне з них виконує певні функції, має декілька команд керування табличним процесором і активізується за допомогою миші, або натисненням на клавішу <Alt> разом з клавішею літери, підкресленою в його імені, наприклад <Alt+Ф> і т. ін.

Вибір будь-якого пункту меню, розкриває список його команд. Вибір команди, після якої вказані крапки, наприклад команди „Зберегти як...” в меню „Файл”, призводить до появи діалогового вікна. Діалогові вікна можуть містити багато додаткових опцій, назви яких розташовані один за одним у вигляді карток. Наприклад, при виборі команди „Параметри сторінки...” пункту меню „Файл”, відкривається діалогове вікно, яке містить чотири опції: „Сторінка”, „Поля”, „Колонтитул”, Лист”, одна з яких є активною в даний момент (рис. 1.3).

    Рис. 1.3.  Діалогове вікно „Параметри сторінки”

Дане діалогове вікно дозволяє маніпулювати при друці представленими у вікні параметрами сторінки, такими як орієнтація аркушу, масштаб, розмір і т. ін.

Для вибору іншої опції вікна потрібно клацнути лівою кнопкою миші по її заголовку.

Команди в головному меню не завжди доступні. Недоступна в даний момент команда зафарбована тьмяним сірим кольором. Вона залишається тьмяною до того часу, поки не з'являться умови для її роботи.

Виконання деяких команд також може здійснюватись через клавіші швидкого доступу, які позначені праворуч від назви команди.

5.4. Панелі інструментів

Більшості команд в рядку меню, відповідають кнопки („іконки”) на панелі інструментів, за допомогою яких здійснюються швидкий і наочний вибір та здійснюється виконання команд. Наприклад, кнопка з зображенням ножиців, виконує команду „Вирізати”, а кнопка з зображенням друкарської машинки, виконує команду „Друк”. При запуску програми, на екрані автоматично з'являються дві панелі  інструментів: стандартна і форматування, тому що вони містять найбільш використовувані інструменти. Однак, Microsoft Excel має в своєму арсеналі багато інших панелей інструментів, які також можна висвітити у вікні Microsoft Excel за допомогою команди „ВидПанелі інструментів”  (рис.1.4).

Рис. 1.4 Вікно меню „Панель інструментів”

При переміщенні покажчика миші на будь-яку кнопку панелі інструментів, під нею висвітлюється невелика підказка про призначення кнопки.

5.5. Контекстно-залежне меню

Для зручності виконання задач, пов'язаних з окремими об'єктами екрана (такими як панель інструментів, вікно документа або комірка робочої таблиці), табличний процесор Microsoft Еxcel в доповнення до головного меню, також пропонує вторинну систему контекстних меню. Вони містять лише команди, які стосуються даного об'єкту.

 

Рис. 1.5. Контекстно-залежне меню комірки

Для виклику контекстно-залежного меню, використовується права кнопка миші, котра натискається в момент наведення покажчика миші на потрібний об'єкт. Наприклад, наведення покажчика на комірку і натиснення на праву кнопку  миші, викликає контекстне меню комірки, яке містить пункти „Вирізати”, Копіювати”, Вставити” і т. ін. (рис.1.5).

 

5.6. Типи даних

В Microsoft Excel розрізняються три типи даних: числові значення, текстові значення і формули.

Числові  значення  - це числа, котрі представляють кількісні величини, і числа, які розглядаються як дати і час. Будь-які числові значення можуть бути використані в якості аргументів  для формул. Цей тип даних, по умовчанню вирівнюється по правому краю комірки.

Щоб програма сприймала уведені час і дату як числа, потрібно використовувати стандартний формат уведення. При цьому Microsoft Excel не робить різниці між рядковими і прописними літерами і при уведенні дат дозволяє використовувати крапку (.), похилу рису (/), або дефіс (-).

Якщо при введенні часу після цифр уведені літери АМ чи А (позначає до полудня), або РМ чи Р (після полудня), то час на екрані буде відображуватись у 12-часовому форматі.

Приклади завдання часу і дати в Microsoft Excel наведені в дужках після вказівки відповідного формату: Д.М.ГГ (10/25/94 або 10-25-94), Д.МММ.ГГ (25-Окт-94), Д.МММ (10-Окт), МММ.ГГ (Окт-94), Ч.ММ М/РМ (3:21  РМ), ЧЧ.ММ (15:21), ЧЧ.ММ.СС (15:21:04) і т. ін. Можна увести дату і час в одну комірку,  розділивши їх пробілами (25-Окт-94 15:21).

Текст - узагальнена категорія даних, до якої можна віднести все те, що не відноситься до чисел і обчислень. Текстові дані можуть складатися з букв, цифр, знаків пунктуації, пробілів. Текстові величини, по умовчанню автоматично вирівнюються по лівому краю комірки. Також можна увести число у вигляді тексту, поставивши перед ним знак апострофа (‘).

Формули в ЕТ починаються зі знака дорівнює (=), який відрізняє уведення тексту від уведення формули. Наприклад

:=b5*c5*d5.

Після впровадження формули в комірку, вона з’являється в рядку формул, а в самій комірці висвітлюється результат обчислень.

Формули можуть складатися з чисел, посилань на комірки і вбудованих функцій, таких як СУММ, СРЗНАЧ і ін., розділених операторами додавання (+), віднімання (-), множення (*), ділення (/), зведення у ступінь(^).

5.7. Одержання допомоги

Одержати довідку Microsoft Excel можна у будь-який час, використовуючи: 

 команду “?” головного меню;

 інструмент (на стандартній панелі інструментів);

При виборі команди “?” з'являється список термінів  і вибирається потрібний.

5.8. Відносні і абсолютні посилання

При виконанні операцій копіювання і дублювання формульних даних, які містять посилання на комірки, Microsoft Excel автоматично корегує їх, змінюючи номер рядка або найменування стовпця, в залежності від напрямку руху. Наприклад, формула =A1+B1, котра знаходиться в комірці С1 і яка містить посилання на A1 і B1, при копіюванні в комірку С2 (вниз на рядок) перетвориться в  =A2+B2. Змінювані посилання називаються відносними. Таке корегування у багатьох випадках дуже зручне, однак в ряді інших - іноді зовсім не потрібне по суті виконуваної задачі, або структури таблиці. Щоб посилання в процесі копіювання не змінювались, їх роблять абсолютними, встановивши знак долара перед літерою стовпця і перед  номером рядка, наприклад $A$1. Допускається конструювання змішаних посилань, наприклад $A1. Адреса стовпця даної комірки є постійною, а адреса рядка - відносною.

На рис. 1.6 зображені два фрагмента таблиць з прикладом копіювання формули з комірки A5 в комірки A6, B5 і B6 таблиці. У верхньому фрагменту, зміст комірок представлено у вигляді формул, а в нижньому - результат обчислення по цим формулам. У формулах використані абсолютні і змішані посилання.

Рис. 1.6. Приклади копіювання формули з використанням абсолютних і змішаних посилань

5.9. Уведення і редагування вмісту комірки

Зазвичай, при запуску Microsoft Exсel, на екрані товстою рамкою виділена комірка з номером A1, яка готова до прийому даних. Щоб увести дані в іншу комірку, її виділяють за допомогою миші або клавіш управління курсором (клавіш зі стрілками). Уведення здійснюється по правилам, зазначеним в п.5.6 для різних типів даних. По мірі набору даних з клавіатури, Microsoft Exсel показує усі уведені символи як на панелі формул, що знаходиться зверху, так і в активній комірці на робочому аркуші. На панелі формул активізуються кнопки: „Скасування” (позначена хрестом Х); „Уведення”, (позначена галочкою) і „Майстер функцій” (позначена fx).

Щоб набрана інформація була внесена в поточну комірку робочого аркуша, вона повинна бути підтверджена однією з наступних дій з використанням клавіш або миші:

натисненням клавіші уведення (<Enter>), або виходом з поточної комірки за допомогою клавіш управління курсором;

клацанням лівою кнопкою миші по інший комірці, або по кнопці уведення, позначеною галочкою;

Для виправлення помилок під час заповнення комірки, до того як уведення інформації було підтверджено, можна скористатися клавішами <Backspace> або <Delete>. Для видалення усього набраного тексту, потрібно за допомогою миші натиснути кнопку з хрестом (х).

Виправити уже підтверджений зміст комірки можна як в рядку формул, так і безпосередньо в комірці. Для цього потрібно:

вибрати потрібну комірку;

двічі клацнути лівою кнопкою миші або натиснути клавішу <F2>;

відредагувати зміст;

За допомогою клавіші <Insert> можна змінити режим вставки символів на режим заміни.

Щоб здійснити очищення комірки, при якому знищується вміст комірки без її видалення з робочої таблиці, потрібно: або натиснути клавіші <Del>, а потім <Enter>, або вибрати з контекстного меню комірки команду „Очистити вміст”, або виконати команду  головного меню „Правка  Очистити вміст”.

Для видалення комірки з її змістом і атрибутами форматування, потрібно вибрати команду „Видалити” з контекстного меню комірок, або „Правка Видалити” з головного меню. Microsoft Excel відобразить діалогове вікно, в якому потрібно зазначити, яким чином зсунути сусідні комірки для заповнення місця що звільнилося, після їх видалення на робочому аркуші.

5.10. Маніпуляції з інтервалом комірок

Виділення інтервалу комірок. Для деяких видів перетворень таблиці, потрібно попередньо  виділити декілька комірок, які складають діапазон (інтервал) рядків, стовпців і т. ін. Можна виділити:

 рядок або стовпець, клацнувши лівою кнопкою миші по номеру рядка чи стовпця;

декілька рядків чи стовпців, клацнувши лівою кнопкою миші на першому номеру рядка і протягнувши покажчик миші по рядкам (стовпцям) які потрібно видалити;

 весь робочий аркуш, клацнувши лівою кнопкою миші по кнопці, що знаходиться перед заголовком стовпців і над заголовком рядків у лівому куті робочої книги;

блок комірок, встановивши курсор у верхній лівий кут блоку і протягнувши покажчик миші до правого нижнього кута блоку, або, встановивши курсор в лівий верхній кут, натиснути клавішу <Shift>, і не відпускаючи її, рухатися за допомогою клавіш керування курсором до правої нижньої комірки.

Переміщення і копіювання змісту комірок. Microsoft Excel  підтримує стандартні прийоми використання буфера обміну для копіювання і переміщення інформації усередині відкритої книги, в іншу книгу або навіть в інші програми, запущені в ОС Windows.

Для копіювання (переміщення) змісту комірок потрібно:

виділити комірки що копіюються  або переміщуються (див. п.5.10.1);

виконати команду „Правка  Копіювати („Правка  Вирізати”);

перемістити покажчик миші на нову позицію і виділити першу комірку майбутнього блока;

виконати команду „Правка Вставити”.

Копіювання дозволяє розмножити вміст однієї комірки в інших комірках електронної таблиці. Для цього, при указівці позиції вставки, виділяють не одну, а декілька комірок, де повинна з'явитися копія.

Для переміщення блоку комірок усередині відкритої книги можна також застосувати „мишу”, для цього потрібно:

виділити блок комірок;

встановити покажчик миші на одній з границь відзначеного блоку (покажчик прийме вигляд стрілки);

протягти виділену область комірок до потрібного місця робочої таблиці.

Потрібно пам'ятати, що якщо в комірці, котра підлягає копіюванню або переміщенню, знаходиться формула, то в ній відбувається корегування відносних посилань.

Вставка і видалення інтервалу комірок. Вставка нової  комірки, стовпця або рядка, здійснюється за допомогою пункту „Вставка” головного меню. Попередньо комірка, рядок чи стовпець перед якими повинна поміститися вставка, повинні бути виділені, як зазначено в п.5.10.1. Для вставки декількох рядків або стовпців, потрібно виділити стільки рядків або стовпців, скільки їх потрібно вставити. Тоді перед першим виділеним стовпцем або першим рядком вставиться стільки нових стовпців або рядків, скільки їх було виділено. Пункт меню „Правка  Видалити видаляє виділений діапазон.

5.11. Зміна розмірів стовпця і рядка

Якщо текст, уведений в комірку, довше ширини стовпця, то він буде показаний в наступних стовпцях, при умові, що вони порожні. В протилежному випадку, текст на екрані буде обрізаний границею наступного стовпця.

У випадках, коли стандартна ширина стовпця не влаштовує Вас, її змінюють одним з наступних способів, попередньо виділивши стовпець:

командою „Формат  Стовпець Ширина” головного меню;

 командою „Ширина стовпця” контекстного меню стовпця;

 за допомогою миші, пересуваючи границю стовпця в полі заголовків стовпців;

 автоматично встановлюючи ширину стовпця по самому довгому запису в  комірці виділеного стовпця, командою „Формат СтовпецьАвто підбір ширини” головного меню.

Для зміни висоти виділеного рядка використовують два прийоми:

командою „ФорматРядок Висота” головного меню, викликати поле „Висота”, де задати необхідну висоту рядка;

за допомогою миші встановити курсор на нижню лінію сітки потрібного рядка або в поле заголовків рядків. При цьому курсор перетвориться в перехрестя. Протягнувши цю лінію вгору або вниз, можна відповідно зменшити або збільшити висоту рядка.

 

5.12. Автоматичні операції підсумовування, дублювання

та заповнення  суміжних комірок

Для обчислення підсумкової суми по числовим значенням в суміжному інтервалі комірок, використовується інструмент „Автопідсумовування”, позначений математичним символом суми å, котрий знаходиться на панелі стандартних інструментів.

Технологія виконання автопідсумовування наступна:

встановити курсор в комірку, де повинна з'явитися підсумкова сума;

клацнути по кнопці å, при цьому в самій комірці і на панелі формул з'являється функція „СУММ”, з обраним комп'ютером діапазоном комірок, що знаходиться над зазначеною коміркою, або ліворуч від неї;

натиснути клавішу <Enter>, якщо діапазон, зазначений комп'ютером влаштовує користувача, в протилежному випадку його попередньо редагують (див. п.5.9.2).

Дублювання даних використовується для уведення формул і провадиться в наступній послідовності:

виділяється  блок комірок, куди потрібно помістити формулу (див. п.5.10.1);

набирається за допомогою клавіатури формула і натискуються одночасно клавіші <Ctrl+Enter>, щоб внести запис у всі позначені комірки.

Багато робочих таблиць потребують уведення послідовних дат, часу та інших типів рядів (наприклад, стовпці, що позначають послідовність місяців з січня по грудень або рядки, пронумеровані від 1 до 100). Для створення таких послідовностей використовують автоматичне заповнення. Воно може бути використано і для уведення формул в суміжні комірки таблиці, при цьому посилання в формулах автоматично  змінюються.

Автозаповнення виконується за допомогою маркера заповнення, що знаходиться в правому нижньому куті виділеної комірки або блока комірок.

Спочатку в комірки електронної таблиці уводять початкові значення послідовності. Для послідовності з  кроком зміни 1 (один місяць, один день, один квартал і ін.) достатньо одного першого значення в одній комірці.

Увага! Будь-яка одна цифра не породжує послідовність.

Для одержання ряду з довільним кроком зміни або послідовного числового ряду,  уводять  два значення – зразка (еталона) в сусідні комірки, які показують зміни між елементами послідовності (рис.1.7, комірки G1:G2; H1:H2 і т. ін.).

Комірки (одну або дві, в залежності від типу послідовності) з початковими значеннями виділяють, встановлюють курсор на маркері заповнення (курсор перетворюється в тонкий чорний хрестик) і протягують по усім заповнюваним коміркам.

При цьому, Microsoft Excel або створює послідовність (якщо є упевненість, що початкове значення породжує послідовність) у всіх відзначених Вами комірках, або заповнює інтервал початковими значеннями.

 

Рис. 1.7 Фрагмент електронної таблиці з різними значеннями в комірках 

 

Рис. 1.8 Фрагменти рядів, отриманих шляхом автозаповнення

На рис. 1.8 в стовпцях А:Е показані приклади рядів з кроком зміни 1. Стовпець А містить послідовні позначення місяців з січня по червень, в стовпці В – дати від 04.01.91 до 09.01.91, в стовпці С - нумерація кварталів  (причому після 4 кварталу в комірці С5 знову з'являється квартал 1) і т. ін. В стовпцях G:K показані фрагменти рядів, отриманих по двом першим значенням. Стовпець І містить  позначення днів тижня через один (Пон, Сер, Пт, Нд, Вт і т. ін.), в стовпці J – час змінюється не тільки по годинам, але й по хвилинам (після 24 годин або 60 хвилин, нумерація знову починається з початку) і т. ін.

5.13. Збереження таблиці на диску

Для збереження створеної таблиці на диску Microsoft Excel пропонує інструмент „Зберегти”, представлений кнопкою з зображенням дискети, або команду „Файл  Зберегти” головного меню. При першому натисненні на інструмент „Зберегти”, програма видає діалогове вікно „Зберегти як...”, яке  використовують для вказівки більш змістовного імені, нового диска або вибору нового каталогу перед збереженням.

6. Методичні рекомендації

6.1. Завантаження програми MS Excel

Після вмикання ПК і уведення відповідного пароля автоматично завантажується ОС Windows. Є декілька способів завантаження Microsoft Excel:

клацанням лівою кнопкою миші на кнопці Пуск” викликається головне меню системи, в якому вибирається каскадне меню Програми”, а потім - „Місrosoft Excel”.

за допомогою піктограми-ярлика . Табличний процесор завантажують подвійним клацанням на ньому лівою кнопкою миші. Як наслідок виконаних дій - на екрані монітора з'явиться основне вікно Microsoft Excel.

Примітка. Ярлик створюють, якщо Microsoft Excel використовують повсякдень. Для цього необхідно послідовно відкрити вікно програми Провідник” і його папки - „Windows”, Головне меню та Програми”. В останній є ярлик Microsoft Excel, який „буксирується” на вільне місце робочого стола Windows при натисненні клавіші <Сtrl>.

Очищують робочий стіл командою Згорнути все” спеціального контекстного меню, що викликається на екран клацанням правою кнопкою миші.

6.2. Робота з головним меню Microsoft Exсel

Вибрати будь-який пункт меню можна за допомогою миші, або клавіші <F10>. Будь-яку команду списку що відкриється,  вибирають аналогічними способами. 

6.3. Формування  таблиці

Розглянемо основні прийоми створення таблиць на прикладі таблиці, представленої на рисунку 1.9.

Рис. 1.9.  Приклад сформованої таблиці

Оформлення заголовка таблиці і назв стовпців. Для оформлення заголовка таблиці необхідно встановити курсор в комірку A1 і увести текст, наприклад „Визначення витрат вакцини для профілактики”. Уведення тексту закінчується натисненням  клавіші <Enter>, або іншим способом, зазначеним в п.5.9.1.

В комірку A2 увести текст: ...ящуру в господарстві на одну тварину у ваговій групі. Набраний текст поширюється на сусідні комірки, тому що в них відсутня будь-яка інформація.

Для уведення в 3 рядок таблиці триповерхових заголовків потрібно дозволити переносити текст по словам. Для цього необхідно:

 виділити 3 рядок (див. п.5.10.1);

виконати команду „ФОРМАТ  КОМІРКИ”;

 на вкладці „ВИРІВНЮВАННЯ” включити прапорець „ПЕРЕНОСИТИ ПО СЛОВАМ”.

Форматування заголовків  стовпців. Встановіть курсор по черзі в комірки A3, В3, С3 і уведіть заголовки  стовпців. Щоб текст заголовків розташовувався рівномірно, як показано на рис. 1.9, потрібно збільшити ширину стовпців В і С, за допомогою миші. Для зміни висоти рядка необхідно скористатися прийомом автоматичного встановлення висоти.

6.4. Введення даних і редагування таблиці

Використання прийому автозаповнення  для введення номерів вагової групи і середньої ваги тварин.

1) увести в комірку A4 цифру 1;

2) увести в комірку A5 цифру 2;

3) виділіть інтервал комірок A4: A5 (див. п.5.10.1);

4) встановіть курсор на маркері заповнення комірки A5;

5) протягніть маркер до комірки A13.

Щоб заповнити стовпець B значеннями середньої ваги тварин у ваговій групі від 50 до 200 і від 200 до 350,  використайте прийом автозаповнення, вказавши у кожному випадку новий крок зміни.

Заповнення таблиці формулами для обчислення. Витрата вакцини на одну тварину розраховується по формулі Y=0,05+0,001*Х, де Х- вага тварини. Для автоматичного розрахунку значень третього стовпця таблиці по даній формулі, потрібно увести її в комірку С4 у вигляді =0,05+0,001*B4 і потім виконати автозаповнення (або копіювання, як вказано в п.5.10.2).  В результаті в комірках С4:С13 з'являться числа 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,225; 0,25; 0,275; 0,35; 0,4.

Підрахунок підсумкових значень. Заповніть четвертий стовпець таблиці даними про кількість тварин по кожній групі. Обчисліть загальну кількість тварин в господарстві, використовуючи інструмент „Автопідсумовування (див.п.5.12.1).

Оформлення рамок таблиці. Для більш наглядного представлення даних у створеній таблиці, її розділяють на область заголовка, підніжжя і т. ін., використовуючи прийом автоформатування.

1) виділіть діапазон A1: D14;

2) виконайте команду „Формат  Автоформат  Простий”.

Збереження створеної  таблиці  на диску.

1) виконайте команду „Файл Зберегти як”;

2) в діалоговому вікні що з'явиться уведіть інформативне по змісту таблиці ім'я файла, наприклад ВAKЦИНА, залишивши розширення файлу .XLS без зміни;

3) клацніть по кнопці <OK>.

7. Контрольні питання

 1.  Що розуміють під терміном „робочий аркуш”?
 2.  Що розуміють під терміном „робоча книга”?
 3.  Що розуміють під терміном „шлях до книги”?
 4.  Для чого використовується головне меню Excel?
 5.  Поясніть призначення  контекстно-залежного меню.
 6.  Як здійснити введення формули в комірку?
 7.  Коли застосовується прийом автозаповнення?
 8.  Що таке абсолютне посилання на комірку?
 9.  Для чого використовується інструмент „Авто підсумовування”?
 10.  Які існують способи зміни ширини стовпця?
 11.  Якими способами можна відредагувати вміст комірки?
 12.  Як видалити або добавить рядок, стовпець?

8. Рекомендована література

8.1. Зацерковний В.І. Конспект лекцій по дисципліні „Інформатика і програмування” Чернігів ЧДЕІУ -2007, ч.III Microsoft Excel;

8.2 Наймершайм Джек „Exсel 5.0 for Windows”. -М.: Международные отношения 1995, -240 c.

8.3 Харвей Грег „Exсel 5.0 для „чайников””, -Киев: Диалектика, 1995. - 288 с.

8.4. Блаттнер П. Использование Microsoft Excel 2002.М.: Изд. Дом. «Вильямс» 2002 – 860 с.

8.5. Ларсен Р.У. Инженерные расчеты в Excel М. Изд. Дом. «Вильямс» 2002 –544 с.

8.6. Долдж М., Стинсон К. Эффективная работа с Microsoft Excel 2000. М.:Питер» 2000–1052с.

9 Додатки

Таблиця 1

Витрати праці при силосуванні

 Найменування силососховища 

Місткість, тонн

Витрати праці на 1 т,

люд.-час.

Витрати праці на одне сховище, люд.-час

Кургани

480

0,74

  

Траншеї

520

0,86

  

Цегельні вежі 

500

0,96

  

Герметичні вежі 

630

0,64

  

Всього

  

  

  

 

Таблиця 2

Врожайність  сільськогосподарських   культур

  Культура

Площа, га

Валова продукція, ц

Врожайність ц/га

Ярові зернові 

650

12350

  

Ячмінь

320

7360

  

Картопля

208

16640

  

Овочі

180

23400

  

Озимі зернові 

550

8635

  

Всього

  

  

  

  

Таблиця 3

Визначення   витрат   комбікормів

  Група корів по надою, кг

Усереднений показник надоїв, кг

Витрачено кормових одиниць на 1 кг молока

Необхідна кількість комбікорму, кг

До 1999

1546

1,857

  

2000-2999

2654

1,31

  

3000-3999

3671

1,098

  

4000-4999

4477

0,971

  

5000-5999

5312

0,89

  

6000-6999

6268

0,779

  

Всього

  

  

  

 Вміст кормових одиниць в 1 кг комбікорму - 1,32

Таблиця 4

 Валовий об'єм заготівель деревини

Назва породи 

Загальна площа, га

Середній вихід деревини, м3. га

Плановий валовий об'єм заготовок, м3 

Сосна

15

1000

  

Ялина

12

800

  

Ялиця

11

1200

  

Береза

11

700

  

Липа

10

600

  

Всього

  

  

  

Таблиця 5

Розрахунок основної заробітної плати  меліораторів

  П.І.Б.

Площа обробки, га

Розцінки грн./га

Заробітна плата, грн.

Дурепа А.С.

35,8

11,4

  

Шльончик П.С.

28,3

12,5

  

Перчик О.Ф.

41,5

11,1

  

Прищик М.Г.

38,5

10,5

  

Хрущик О.І.

45,5

11,4

  

Вареник Н.У.

43,3

12,5

  

Ченчик І.Ф.

30,9

10,1

  

Всього

  

  

  

PAGE  5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

27625. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК) и лжепредпринимательство (ст. 173 УК) как преступления против установленного порядка предпринимательской и банковской деятельности 31.5 KB
  173 УК как преступления против установленного порядка предпринимательской и банковской деятельности. Объектом незаконного предпринимательства являются установленные НПА правила государственного надзора за осуществлением законной предпринимательской деятельности то есть принцип законности экономической деятельности. Объективная сторона 3 признака: 1 осуществление именно предпринимательской деятельности 2 а в отсутствии соответствующей регистрации; б с нарушением правил регистрации а равно предоставление в орган осуществляющий...
27626. Объект преступления - общественная безопасность в сфере обращения указанных в ст.222 УК предметов (оружие, боеприпасы, взрывчатые вещ-ва, взрывчатые устройства) 81.5 KB
  Сбыте хранении перевозке либо ношении огнестрельного оружия боеприпасов взрывчатых веществ или взрывных устройств. Основные части оружия это ствол затвор барабан рамка и стальная коробка. Нёзаконность заключается в нарушении норм Закона об оружии хранение и ношение оружия без лицензии. Хранение нахождение оружия и предметов в помещениях тайниках а также в иных местах обеспечивающих их сохранность.
27628. Объект преступления - здоровье населения. Предмет преступления - наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги 117.5 KB
  Предмет преступления наркотические средства психотропные вещества или их аналоги. Наркотические средства это вещества природного или синтетического происхождения которые способны оказывать специфическое воздействие на нервную систему человека в результате чего наступает полная зависимость от них а в дальнейшем разрушение и гибель организма. Психотропные вещества это природные или синтетические вещества способные оказывать стимулирующее и иное воздействие на психику и поведение человека. Перечень веществ относящихся к наркотическим...
27630. Необходимая оборона, условия её правомерности и значение в борьбе с преступностью 32.5 KB
  Превышение пределов необходимой обороны и его уголовноправовое значение. Необходимая оборона это правомерная защита лицом своих прав и интересов других лиц общества или государства от общественно опасного посягательства путем вынужденного причинения вреда нападающему если при этом не было допущено превышение пределов необходимой обороны. Уголовный закон устанавливает условия правомерности необходимой обороны которые делятся на условия относящиеся к посягательству и на условия относящиеся к защите. Нельзя ссылаться на состояние...
27631. Обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения, а также физическое и психическое принуждение, как обстоятельства, исключающие преступность деяния. Общие и частные признаки этих обстоятельств 41 KB
  Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. Риск признается обоснованным при наличии совокупности нескольких условий: общественно полезная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями бездействием; лицо допустившее риск предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам. Принятие достаточных мер для предотвращения вреда означает что совершаемые действия должны основываться...