13432

ПОВЯЗУВАННЯ ТАБЛИЦЬ MICROSOFT EXCEL

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №2 ПОВЯЗУВАННЯ ТАБЛИЦЬ MICROSOFT EXCEL 1. Мета заняття Навчитись працювати і придбати практичні навички роботи з декількома пов'язаними таблицями. 2. Завдання роботи Оволодіти прийомами пов'язування електронних таблиц

Украинкский

2013-05-11

494 KB

5 чел.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №2

ПОВЯЗУВАННЯ ТАБЛИЦЬ MICROSOFT EXCEL

1. Мета заняття

Навчитись працювати і придбати практичні навички роботи з декількома пов'язаними  таблицями.

 

2. Завдання роботи 

Оволодіти прийомами пов'язування електронних таблиць в Microsoft Excel.

 

3. Зміст

3.1. Завантажити операційну систему ОС Windows, запустити додаток Microsoft Excel, завантажити файл з таблицею, створеною в лабораторній роботі №1.

3.2. Відкрити друге вікно для перегляду наступного аркуша,  впорядкувати розташування вікон на екрані.

3.3. На другому аркуші сформувати таблицю, зазначену викладачем  (див. Додатки), поєднану за змістом з таблицею, яка була створена раніше. Пов'язати дані цих таблиць за допомогою команд „Спеціальна вставка” і „Пряме пов’язування”.

3.4. Перейменувати обидва аркуші, задавши їм змістовні назви, видалити аркуші робочої книги, які не використовуються.

3.5. Зберегти свій  файл  на дискеті та  оформити  звіт.

 

4. Вимоги до звіту

Звіт повинен включати:

титульний лист з назвою і номером роботи, відомостями про виконавця;

постановку задачі і відомості про послідовність її  виконання;

відповіді на контрольні питання п.7 вказівок;

таблиці з розрахунками.

До звіту додається дискета з виконаним завданням.

 

5. Загальні положення

5.1. Аркуші робочої книги

Microsoft Excel надає можливість працювати одночасно з декількома таблицями, розташованими на робочих листах (аркушах), які поєднані в робочі книги. Використання робочих аркушів, розташованих в одній книзі (в одному файлі), полегшує роботу з декількома таблицями або діаграмами, пов'язаними за змістом загальними даними, і допомагає проводити наступний аналіз даних.

Робочі аркуші можуть мати власні імена. В новій робочій книзі, аркуші по умовчанню нумеруються робочими назвами від „Лист 1” до „Лист 16”. При запуску Microsoft Excel на екрані з'являється робоча книга з ім'ям по умовчанню „Книга 1”, з відкритим першим робочим аркушем.

У нижній частині екрана Microsoft Excel розташовані ярлички з іменами робочих аркушів та кнопки прокручування ярличків.

Для переходу в будь-який інший робочий аркуш книги, потрібно клацнути лівою кнопкою миші на його ярличку. Якщо ярличок аркушу не видний на екрані,  то можна використовуючи праву  кнопку миші, клацнути на кнопках прокручування ярличків і у списку аркушів, що відкриється, вибрати потрібний.

Клацання правою кнопкою миші на ярличку аркушу, відкриває його контекстно-залежне меню, яке складається з п'яти команд: „Додати...”, „Видалити”, „Перейменувати...”, „Перемістити/ скопіювати”, „Виділити усі аркуші”. За допомогою цих команд можна виконувати відповідні операції над робочими аркушами книги та міняти колір ярличка (рис. 2.1).

 

Рис. 2.1. Контекстне меню

5.2. Вставка, видалення і перейменування робочого аркуша

Після вибору команди „Додати” з контекстно-залежного меню аркушів, на екрані з'явиться діалогове вікно „Вставка” (рис.2.2), в якому можна вибрати тип аркушу котрий буде додаватись до робочої книги: аркуш, діаграма, макрос, вікно діалогу і т. ін.

Непотрібний або порожній аркуш, можна видалити командою „Видалити” за допомогою контекстно-залежного меню аркушів (рис. 2.1).

Рис. 2.2. Діалогове вікно „Вставка”

Видаляти можна відразу декілька робочих аркушів, попередньо їх виділивши. Виділення робочих аркушів здійснюється за допомогою лівої кнопки миші при натиснутій клавіші <Ctrl>. Після вибору команди, Microsoft Excel видасть запит (рис.2.3), на який користувач повинен відповісти, чи дійсно він бажає видалити позначені робочі аркуші.

Рис. 2.3. Діалогове вікно запиту на видалення робочих аркушів

Для більш ефективної роботи з робочою книгою, доцільно перейменувати робочі аркуші на більш змістовні, тому що значно зручніше звертатися до аркушів, що мають інформативні назви. Перейменування виконується командою „Перейменувати” з контекстно-залежного меню аркушів (рис. 2.1). При цьому виділяється ярличок аркушу, в якому потрібно увести нове ім'я для робочого аркуша.

 

5.3. Переміщення і копіювання робочих аркушів

Табличний процесор Microsoft Excel дозволяє легко переміщувати робочі аркуші усередині робочої книги, змінюючи порядок їх розташування. Також є можливість копіювання робочих аркушів, причому переміщувати і копіювати робочі аркуші можна і в інші книги. Для цього використовується команда „Перемістити Скопіювати” з контекстно-залежного меню аркушів (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Діалогове вікно „Перемістити або скопіювати”

В діалоговому вікні „Перемістити або скопіювати”, за допомогою кнопки-перемикача „Створити копію” (рис. 2.3) можна вибрати як переміщення, так і копіювання робочого аркуша. В полі „В книгу”, даного діалогового вікна можна визначити книгу, в яку потрібно перемістити або скопіювати робочий аркуш. По умовчанню, у цьому полі знаходиться назва поточної книги. В полі „Перед аркушем” вказується позиція, на яку потрібно перемістити або скопіювати аркуш.

Переміщувати або копіювати робочі аркуші можна також за допомогою миші, використовуючи прийом перетягування ярличка на потрібну позицію. Під час перетягування, покажчик миші приймає форму стрілки з листом паперу. Якщо ви хочете скопіювати робочий аркуш, то під час перетягування натисніть клавішу <CTRL>.

 

5.4. Поєднання робочих аркушів

Якщо на одному робочому аркуші Microsoft Excel використовуються дані з іншого аркушу, то ці аркуші вважаються поєднаними (пов’язаними). За допомогою поєднання даних, можна звести в одну таблицю (комірку) значення комірок з декількох різних таблиць.

Зміна змісту комірки на одному аркуші (аркуші-джерелу) робочої книги приводить до змін поєднаних з нею комірок в аркушах-приймачах. Цей принцип відрізняє поєднання аркушів від простого копіювання змісту комірок з одного аркушу в інший. В залежності від технології виконання, поєднання (пов’язування) буває „Пряме“ і через команду „Спеціальна вставка”.

Пряме поєднання аркушів використовується при уведенні формули в комірку одного аркушу, в котрій в якості одного з операндів, використовується посилання на комірку другого аркушу. Якщо в комірці таблиці (наприклад, в робочому „Лист2”) міститься формула, в якій використовується посилання на комірку іншого робочого аркушу (наприклад, на комірку А1 робочого „Лист1”) і обидва аркуші завантажені, то таке поєднання вказаних аркушів називається „прямим”. Термін „пряме поєднання” означає, що користувач сам безпосередньо при уведенні формули вказує ім’я аркушу і абсолютну адресу комірки, розділених знаком ” ! ”.

Приклади:

= C5*Лист1! A1

= Лист3! В2*100

= Лист1! A1- Лист2! A1

Для вказівки посилання на аркуші, що знаходяться в незавантажених робочих книгах, в формулі потрібно задати без пробілів повний шлях місцезнаходження файлу. Шлях задається в одинарних лапках, де вказується назва диска, каталогу, ім’я робочої книги в квадратних дужках та ім’я аркушу, на який йде посилання.

Наприклад:

= 'C:\ EXCEL\[ КНИГА1.XLS] Лист1'!A1*С5

Поєднання через команду Спеціальна вставка” проводиться, якщо будь-яка комірка таблиці на одному робочому аркуші повинна містити значення комірки з іншого робочого аркушу.

Щоб внести в „Лист2” значення комірки A1 з джерела Лист1”, потрібно виділити цю комірку і вибрати команду „Правка Копіювати”. На другому аркуші встановити курсор на ту комірку, куди потрібно копіювати, і виконати команду „Правка Спеціальна вставка  Вставити зв’язок”. На другому аркуші з’явиться вказівка на комірку вихідного аркуша, наприклад:

= Лист1!$A$1.

При такому поєднанні Microsoft Excel автоматично переводить відносну адресу в абсолютну, тому що, якщо адреса звернення буде не абсолютною, це може привести до помилок, особливо якщо звернення відбувається до незавантажених файлів.

 

5.6. Робота з декількома вікнами

Через команди пункту меню „Вікно” Microsoft Excel забезпечує усе різноманіття роботи з вікнами, які надаються середовищем  ОС Windows.

Командою Розділити”, робоче вікно Microsoft Excel можна „розділити” на чотири вікна (два горизонтальних і два вертикальних) (рис. 2.5).

Тоді в чотирьох вікнах будуть відображуватись різні частини одного робочого аркушу, причому точка перетину вікон пройде поруч з активною в момент розподілу коміркою таблиці. Переходячи з одного вікна в інше і переміщуючись в робочому просторі аркуша, можна встановити найбільш зручне для роботи розташування таблиці. Встановивши покажчик миші на перетин вертикальної і горизонтальної ліній, які поділяють аркуш (курсор при цьому перетвориться в хрестик) і переміщуючи його, можна маніпулювати розмірами і взаємним розташуванням вікон на екрані.

Щоб видалити розподіл робочого вікна на підвікна, потрібно двічі клацнути лівою кнопкою миші на лінії розподілу вікон. Можна також залишити тільки вертикальні або горизонтальні вікна.

Рис. 2.5. Поділ робочого вікна на чотири частини

Командою Нове вікно” на екрані можна „відкрити” декілька додаткових вікон. В цьому випадку в них можуть відображуватись різні частини одного аркушу, різні аркуші як однієї, так і різних книг.

Для закриття додаткового вікна в його системному меню потрібно викликати команду „Закрити”, або скористатися комбінацією клавіш <CTRL+F4>.

Максимальна кількість додаткових вікон обмежена тільки можливостями оперативної пам’яті вашого комп’ютера. Знову відкриті вікна Microsoft Excel автоматично нумерує. Номер проставляється через двокрапку після імені файлу, що виводиться у вікні. При збереженні файлу, інформація про додаткові вікна не знищується, і при наступних викликах програми вони завжди будуть у вашому розпорядженні.

Використовуючи сполучення додаткових відкритих і поділених на частини вікон, можна добитись максимальної зручності при роботі з таблицями.

КомандоюРозташувати організовують розташування великої кількості вікон на екрані. В діалоговому вікні „Розташування вікон” є чотири варіанти групування вікон: „Поруч”, „Зверху вниз”, „Зліва направо”, „Каскадом” (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Діалогове вікно „Розташування вікон”

Перша опція („Поруч”) рівномірно розподіляє відкриті вікна на робочому аркуші Microsoft Excel. Друга („Зверху вниз”) розмістить усі вікна одне над одним в повному обсязі. Третя )„Зліва направо”) - розподілить вікна поруч одне з одним. Четверта („Каскадом”) перенесе усі вікна робочого аркушу на передній план. Вікна інших документів Microsoft Excel розмістить на задньому  плані.

 

5.7. Зміна, приховування і згортання вікон

Як правило, є можливість перейти в інше вікно, активізувавши необхідне вікно клацанням лівою кнопкою миші. Для виклику вікна закритого іншими вікнами, потрібно звернутись до меню „Вікно”, де знаходиться список вікон, які в даний момент доступні. Уводячи з клавіатури цифру що стоїть перед ім’ям файлу, або клацнувши лівою кнопкою миші на потрібному рядку меню, можна перевести потрібне вікно на передній план.

Якщо в даний час робота з відкритим вікном не ведеться, то  його можна „приховати”. Це виконується за допомогою команди меню „Вікно Сховати”. Робочий аркуш, при цьому не видаляється, а робиться невидимим.

Вікно можна зменшити до розмірів значка одним із способів:

 за допомогою кнопки мінімізації вікна, що знаходиться в правому верхньому куті вікна;

 командою „Згорнути” з системного меню вікна;

 комбінацією клавіш <CTRL+F9>;

за допомогою команди меню „Вікно  Упорядкувати значки”. Ця команда з’явиться, коли вікна будуть зменшені вікна до значків. Це дає можливість оптимально розмістити значки усередині вікна табличного процесора Microsoft Excel.

 

5.8. Збільшення та зменшення розмірів зображення у вікнах

Для кожного вікна можна визначити необхідний розмір зображення, зручний для роботи з ним. Для цього у програмі передбачена команда „Вид Масштаб”, яка відкриває однойменне діалогове вікно, де можна збільшити або зменшити зображення в межах від 10 до 200% (рис. 2.7). Це діалогове вікно містить дві опції: „По виділенню і Довільний”. 

Перша з них автоматично вибирає масштаб збільшення, щоб на екрані були видні тільки виділені комірки, за допомогою другої опції, користувач може сам задати довільний процент збільшення або зменшення зображення.

Рис. 2.7. Діалогове вікно „Масштаб”

5.9. Зміна відносних посилань в абсолютні і навпаки

Іноді, в процесі роботи з таблицями, виникає необхідність зміни абсолютних посилань у змішані або відносні. Такі перетворення можна виконати автоматично за допомогою клавіші <F4>. Для цього виділяють потрібну комірку, на панелі формул, курсором вказують на посилання, яке потрібно змінити і декілька разів натискують клавішу <F4>.

При кожному натисненні, посилання модифікується з відносного в абсолютне, змішане і знову у відносне. В процесі модифікації посилання, можна зупинитись на потрібному варіанті і підтвердити його натисненням на клавішу введення (<Enter>).

 

6. Методичні рекомендації

6.1. Завантаження файлу з електронною таблицею

Щоб продовжити роботу з книгою, яка містить створену і збережену раніше створену таблицю, необхідно виконати команди головного меню: „Файл Відкрити”. У вікні що з’явиться, в полі „Ім'я файла” потрібно задати ім’я необхідного файлу (наприклад, „Вакцина.xls”) і натиснути кнопку <ОК>, або вибрати його подвійним клацання лівою кнопкою миші на запропонованому списку.

6.2. Відкриття і впорядкування вікон

Для одночасного перегляду двох таблиць на різних аркушах робочої книги потрібно розмістити обидва аркуші в двох вікнах. Це можна зробити шляхом виконання:

1) команди головного менюВікноНове вікно” і потім „Вікно Упорядкувати Мозаїка”;

2) у другому вікні клацанням на ярличку іншого аркушу.

 

6.3. Формування поєднаної таблиці

6.3.1. Перейдемо на „Лист2 у другому вікні і сформуємо там таблицю, яка представлена на рис.2.8. Заголовок таблиці уведемо звичайним способом.

Заголовки двох перших стовпців можна повністю скопіювати з таблиці на аркуші 1:

  1.  виділимо комірки А3:В3 у таблиці на першому аркуші (рис. 2.9);

2) виконаємо команду головного меню „ПравкаКопіювати”;

3) виділимо комірку A3 на другому аркуші;

4) виконаємо команду „Правка Вставити”.

Заголовки стовпців при копіюванні зберегли формат оформлення, тому в них використовується встановлене раніш перенесення слів. Заголовки третього і четвертого стовпців введемо з клавіатури, попередньо задавши для комірок  С3 і D3 дозвіл переносити текст по словам. Використаємо зміни ширини стовпця і висоти рядка для рівномірного розміщення тексту у всіх стовпцях.

6.3.2. Для заповнення першого стовпця номерами вагових груп тварин можна використати прийом копіювання даних.

 

Рис. 2.8.  Сформована таблиця на аркуші 2

 

Рис 2.9. Фрагмент вікна Microsoft Excel, що містить вихідну таблицю на Аркуші 1

6.3.3. Стовпець 2 заповнимо відповідними значеннями з таблиці на першому аркуші. Використаємо для цього прийом поєднання через команду „Спеціальна вставка”:

1)  виділимо комірки В4:В13 на першому аркуші;

2)  виконаємо команду „Правка  Копіювати”;

3)  виділимо комірку В4 на другому аркуші;

4)  виконаємо команду „Правка Спеціальна вставка Вставити зв’язок”;

В подальшому при зміні цих значень на першому аркуші комп’ютер автоматично змінить їх і на другому. Змінювати ці дані у другій таблиці не рекомендується, тому що це можна зробити, тільки встановивши між ними зв’язок. При спробі зміни залежних даних, з’являється попереджуюче діалогове вікно (рис. 2.9), змінити яке  можна клавішею <Esc>.

Рис. 2.9.  Попереджуюче вікно  при зміні залежних даних

 

6.3.4. Кількість тварин в групі в третій стовпець таблиці введемо з клавіатури.

 

6.3.5. Для знаходження Витрат вакцини на групу, потрібно Витрати вакцини на одну тварину з таблиці 1 помножити на кількість тварин у групі з другої таблиці, тобто використати формулу:

= С4*Лист1!C4.

При заповненні четвертого стовпця, застосуємо одночасно пряме поєднання таблиць і прийом дублювання формули. Для цього:

1) виділимо діапазон комірок D4:D13 у другій таблиці;

2) уведемо з клавіатури формулу для визначення витрат вакцини на групу тварин, і натиснемо <Сtrl + Enter>.

6.3.6. Для визначення загальної кількості тварин у господарстві і загальних витрат вакцини використаємо інструмент „Автопідсумовування”.

6.4. Перейменування  та видалення  робочих аркушів

клацніть правою кнопкою миші на ярличку першого аркушу;

виконайте команду „Перейменувати” у контекстному  меню аркуша;

уведіть нове ім’я, наприклад: „Вакцина на одну тварину”.  

Для перейменування другого аркушу виконайте ті ж пункти, задавши йому друге ім’я.

Усі невикористані аркуші робочої книги видаліть командою „Видалити” контекстного меню аркуша.        

7. Контрольні питання

1) Поясніть призначення команди Вікно Розділити.

2) Як  відкрити нове вікно?

3) Для чого використовується команда ВікноУпорядкувати?

4) Для чого використовується  комбінація клавіш <Ctrl+F4>?

5) Поясніть відмінність команд ПравкаВирізати і ПравкаКопіювати.

6) Якими способами можна поєднати два робочих аркуші?

7) Що відбувається при зміні поєднаних даних на аркуші - джерелі, на аркуші - приймачу?

8) Як позначаються абсолютні  посилання на комірки?

9) Як викликати контекстне меню аркуша?

10) Для чого перейменовують робочі аркуші?

8. Рекомендована література

8.1. Зацерковний В.І. Конспект лекцій по дисципліні „Інформатика і програмування”, Чернігів, ЧДЕІУ -2007, ч.ІІІ Microsoft Excel;

8.2. Наймершайм Джек „Exсel 5.0 for Windows”. -М.: Международные отношения 1995, -240 c.

8.3. Харвей Грег „Exсel 5.0 для „чайников””, -Киев: Диалектика, 1995. - 288 с.

8.4. Блаттнер П. „Использование Microsoft Excel 2002”.М.: Изд. Дом. «Вильямс» 2002 – 860 с.

8.5. Ларсен Р.У. „Инженерные расчеты в Excel” М. Изд. Дом. «Вильямс» 2002 –544 с.

8.6. Долдж М., Стинсон К. „Эффективная работа с Microsoft Excel 2000”. М.: „Питер” 2000 – 1052 с.

 

9 Додатки

Таблиця 1

Визначення витрат праці при силосуванні

Найменування силососховища

Кількість сховищ

Витрати праці на одне

сховище, люд.-час.

Загальні витрати праці

на силосування

Кургани

4

  

  

Траншеї

5

  

  

Цегляні вежі

2

  

  

Герметичні вежі

3

  

  

Всього

  

  

  

Таблиця 2

Собівартість сільськогосподарських культур

Культура

Витрати на 1га, грн

Врожайність,

ц/га

Собівартість, грн./ц

Ярові зернові

4500

  

  

Ячмінь

4300

  

  

Картопля

32700

  

  

Овочі

48000

  

  

Озимі зернові

4100

  

  

Всього

  

  

  

Таблиця 3

Розрахунок потреби  комбікормів

  Група корів по удійності, кг

Кількість тварин у групі

Необхідна кількість комбікорму, кг

Загальна потреба в комбікормі на групу

До 1999

20

  

  

2000-2999

15

  

  

3000-3999

35

  

  

4000-4999

23

  

  

5000-5999

15

  

  

6000-6999

10

  

  

Всього

  

  

  

Таблиця 4

Виконання плану  заготівлі  деревини

  Назва породи

Заготівля по плану

Деревини, м3 фактично

Процент виконання плану

Сосна

  

15000

  

Ялина

  

10000

  

Ялиця

  

11000

  

Береза

  

10000

  

Липа

  

5000

  

Всього

  

  

Таблиця 5

Прізвище, ім’я, по-батькові робітника

Заробітна плата, грн

Норма виробки, га

Фактична виробка, га

Премія, грн

Кульман С.А.

  

325

400

  

Доберман Ю.С.

  

425

526

  

Цукерман Є.Ф.

  

548

600

  

Губерман І.Г.

  

673

788

  

Ляпіс А.І.

  

234

300

  

Шлагбаум Н.У.

  

754

754

  

Ватман І.Ф.

  

544

630

  

Всього

  

  

  

  

Таблиця 5

Розрахунок премії меліораторів

При перевиконанні норми виробки до 10% (включно) премія нараховується в розмірі 5% від з/п, якщо >10% , то 15%.

PAGE  17


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43493. Информационная система Оценка оплаты отгруженного товара 2.45 MB
  В справочнике заказчиков хранятся данные о заказчиках: их наименованиях кодах адресах и датах заключения договоров. Условно постоянная информация Форма. Справочник готовой продукции Наименование изделия Код изделия Единица измерения Код единицы измерения Цена за единицу руб. 1 18 Форма 2 – Данные о заказчиках взяты из договоров Наименование заказчика Код заказчика Адрес Дата заключения договора Магазин В школу 501 Ул.2010 Оперативно учетная информация Форма 3 –Данные об отгрузке товаров из ТТН № ТТН Дата отгрузки Код заказчика...
43494. КРИМИНАЛИСТИКА. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ 51.5 KB
  Расследование преступных нарушений правил безопасности и охраны труда . Расследование преступных нарушений правил дорожного движения. Расследование преступлений скрытых инсценировками. Расследование преступлений совершенных в условиях неочевидности.
43495. Процесс управления организацией на основе анализа деятельности фирмы ЗАО «Комфорт» 338 KB
  Миссия организации и стратегическое видение Цели организации SWOTанализ Оценка и анализ внешней среды Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии Реализация стратегического плана Организация взаимодействия и полномочия Мотивация Контроль Выводы и рекомендации Далее описывается основное содержание глав курсовой работы. Рекомендации по выполнению курсовой работы Характеристика организации В настоящем разделе кратко излагаются основные характеристики...
43496. Исследование и программная реализация методов алгоритмов теории графов 115 KB
  Реализовать выбранный алгоритм на языке Pscl желательно использовать представление графа списками. Пояснительная записка включает в себя 23 страницы текста рисунок исходного графа рисунок МОД схему алгоритма 2 использованных источника. Данная программа позволяет: Ввести граф используя матрицу длин дуг; Получить матрицу задающую минимальное остовное дерево; Провести тестирование алгоритма; Введение Во многих прикладных задачах теории графов важно иметь возможность сопоставить ребрам графа определенные числа которые соответствуют...
43497. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РОССИИ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ 85.5 KB
  Развитие законодательства о местном самоуправлении в РФ. Государственный контроль и надзор за законностью местного самоуправления. Закон РФ Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ от 6 октября 2003 г. Закон РФ О милиции от 18 апреля 1991 г.
43498. Проектирование ленточного конвейера 781 KB
  Наиболее трудоемкими в пищевой промышленности являются погрузочно-разгрузочные работы, которые занимают существенный объем в производственной деятельности предприятий. Погрузочно-разгрузочные работы выполняются на всех этапах основных производственных процессов. Для механизации этих операций используется подъемно-транспортное оборудование.
43499. Состояние рынка ценных бумаг в Казахстане 528 KB
  При купонных платежах государство устанавливает фиксированную годовую процентную ставку (купон), который выплачивается кредиторам либо раз в год, либо раз в полгода. В этом случае та сумма, которую государство заимствует в начале периода, будет равняться той сумме, которую оно выплатит в конце периода. Этот метод используете правительствами для большинства государственных облигаций.
43500. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ 63 KB
  Объем курсовой работы устанавливается в пределах 30 машинописных страниц Темы курсовых работ по Теории государства и права Предмет и методология теории государства и права Развитие и современное состояние теории государства и права Происхождение государства и права Общая характеристика теорий происхождения государства и права Понятие и сущность государства Государственная власть: характерные признаки и формы осуществления Соотношение государства права и экономики Типология государства Социалистический тип государства:...
43501. Разработка технологического процесса изготовления детали зубчатого колеса цилиндрического горизонтального двухступенчатого с раздвоенной быстроходной ступенью редуктора 9.25 MB
  Целью данной курсовой работы является разработка технологического процесса изготовления детали заданного качества, вытекающего из служебного назначения изделия, типом производства и оптимальной производительности труда, в нашем случае зубчатого колеса цилиндрического горизонтального двухступенчатого с раздвоенной быстроходной ступенью редуктора.