13446

Спостереження та вимірювання параметрів електричних сигналів за допомогою універсального Електронного Осцилографа

Лабораторная работа

Физика

Лабораторна робота 10 Спостереження та вимірювання параметрів електричних сигналів за допомогою універсального Електронного Осцилографа. Мета роботи: вивчити структурну схему та принцип дії універсального електронного осцилографа ЕО; навчитись користувати

Украинкский

2013-05-11

2.58 MB

14 чел.

Лабораторна робота 10

Спостереження та вимірювання параметрів електричних сигналів за допомогою  універсального Електронного Осцилографа.

Мета роботи: вивчити структурну схему та принцип дії універсального  електронного осцилографа (ЕО); навчитись користуватись усіма органами управління ЕО та знати їх місце  структурній схемі; вимірювати різними методами амплітудні та часові параметри електричних cuгналів - напругу,струм, період, частоту струму, параметри імпульсів, фазовий зсув періодичних сигналів.

При підготовці до виконання роботи  необхідно:

I. Опрацювати опис даної роботи та відповідні розділи рекомендованої літератури [4], [5].

II. Уміти відповідати на наступні запитання:

  1.  1.Нарисуйте схему ЕПТ та поясніть призначення   її елементів.            

2. Нарисуйте структурну схему ЕО та поясніть         призначення та взаємодію усіх її елементів.

  3.Поясніть призначення та дію лінійної розгортки.

  1.   Як вимірювати амплітудні параметри ектричних сигналів

        за допомогою  ЕО?

5. Як вимірювати часові параметри електричних сигналів за допомогою ЕО?

6. Як вимірювати часові параметри електричних сигналів за допомогою ЕО з використанням калібратора часу?

7. Як вимірювати частоту синусоїдальної напруги з використанням фігур Ліссажу?

8. Як вимірювати частоту за допомогою ЕО методом кругової розгортки?

9. Як вимірювати фазовий кут між cинусоїдальними напругами за допомогою ЕО?

10. Які переваги та недоліки має ЕО перед іншими засобами вимірювання?

Вивчення будови, дії та основних органів управління ЕО

Основа ЕО - електронно-променева трубка (ЕПТ). Це скляний вакуумний балон, схожий на колбу з плоским дном, яке покрите з середини шаромлюмінофору, що світиться від .бомбардування пучком електронів. Цей пучок формується групою електродів, які називають електронним прожектором або гарматою (рис. 10.1):

НР - нитка розжарення, яка живиться змінним струмом низької напруги і розігріває катод;

К - катод, вкритий оксидним шаром, що випромінює eлеkтрони.

М - модулятор, циліндричний електрод із отвором у торці, розташований навколо катода.

Змінюючи негативний потенціал М відносно К, регулюють інтенсивність пучка електронів, що вилітають із розжареного катода (ручка"Яскравість") на передній панелі ЕО);

А1, А2 - аноди, електроди з позитивним відносно К потенціалом, призначені для прискорення eлектронів і формування їх у вузький пучок (ручка "фокус" на передній панелі ЕО регулює потенціал А1);

ВВП - вертикально відхиляючі пластини, змінюючи напругу між ними здійснюють електростатичне керування відхиленням електронного променя у  вертикальному напрямку (ручка "Вгору - Униз" на передній панелі, або напруга досліджуваного сигналу ,подана на вхід У);

ГВП - горизонтально відхиляючі пластини, змінюючи напругу між якими здійснюють електростатичне керування відхиленням електронного променя у горизонтальному напрямку (ручка "Праворуч " ліворуч" на передній панелі.,напруга керуючого сигналу, подана на вхід X,   або напруга  генератора розгортки (ГР);

Аквадаг - графітове покриття внутрішньої поверхні  ЕПТ. Високий позитивний потенціал цього електрода відводить вторинні електрони,

                                          вибиті з люмінофору екрана, що забезпечує хорошу чіткість зображення. Саме використання для спостереження та реєстрації швидкоплинних процесів практично безінерційного електронного променя забезпечує EO  високу чутливість, великий вхідний опір, широкий частотний діапазон та універсальність застосування;

Вх. У - вхід каналу, що керує вертикальним відхиленням променя (гніздо на передній    панелі ЕО);

Вх. Х - вхід каналу, що керує горизонтальним відхиленням променя(гніздо на передній панелі ЕО);

Вх.Z - вхід каналу, що керує яскравістю променя  (гніздо на задній або боковій стінці ЕО)

            

ВДУ та ВДХ - вхідні подільники каналів Yта X, відповідно, за допомогою яких обирають   масштаб відповідного каналу (ручка 1:1,1:10,1:100) передньої панелі ЕО);у багатьох ЕО ВДХ відсутній.

ПВВ та ПГВ - підсилювачі вертикального та горизонтального відхилення  променя(ручка   ”ПідсиленняY” та ПідсиленняX” відповідно ;

ГР- генератор розгортки –джерело пилкоподібно  ї напруги   яка  подається  на  ГВП, забезпечуючи  періодичний   рівномірний   рух  променя по осі часу(X) ;керується ручками “Діапазон частот” ,”Частота плавно” або “Тривалість розгортки” передньої панелі ЕО.       

БС-блок синхронізації,  який  забезпечує  узгодження  частоти розгортки з   частотою   досліджуваного   процесу ,  що   необхідно  для спостереження   на  екрані  нерухомого  зображення  (ручка ”Амплітуда синхронізації передньої панелі ЕО”, “Стаб.”, ”Рівень” та ін.);

КА- калібратор амплітуди , який виробляє точно відому стабільну напругу, що використовується для градуювання каналу вертикального відхилення(цей блок є не в усіх типах ЕО);

КЧ- калібратор часу (тривалості),що виробляє сигнали стабільних частот (періодів)для градуювання каналу горизонтального відхилення(цей блок є не в усіх типах ЕО).

Вивчити дію ЕО та користування його основними органами керування треба на практиці в такій послідовності:

1.Включити  ЕО ,про що повинен засвідчити відповідний індикатор включення живлення. Через декілька секунд на екрані повинна засвітитись горизонтальна лінія розгортки. Якщо її нема ,повернути ручку ”Яскравість” за годинниковою стрілкою до упору, ручку ”Діапазон частот “ поставити в середнє положення ,ручками “Стаб.”, ”Рівень”, ”Вгору-вниз” .”Праворуч-ліворуч” знайти лінію розгортки та встановити її на середину екрану ЕПТ. Зменшити яскравість до зручної для вас(занадто яскраве зображення псує зір і значно скорочує строк служби ЕПТ).Ручкою “фокус” зробити лінію розгортки

якнайтоншою.

2.Підкючити до гнізда Вх. У  спеціальний кабель із комплекту ЕО. Кабель закінчується двома виводами, один з яких  називають земляним ,а другий-активним або сигнальним. Щоб знайти активний вивід, треба торкнутися пальцем по черзі обох кінців кабеля. Той кінець ,при торканні якого горизонтальна лінія розгортки на екрані залишиться тонкою, або стане ще тоншою, є земляним. При торканні активного кінця лінія розгортки відхиляється у вертикальному напрямку.     

  

3.Утримуючи контакт вашої руки з активним вивідом , можна спостерігати на екрані ЕО сигнал ,що наводиться на вашому тілі зовнішнім електромагнітним полем. Як правило, це дещо спотворена синусоїда напруги мережі живленя частотою 50 Hz. Щоб мати хороше її зображення слід відрегулювати чутливість каналу Y ручкою “Підсилення Y”,а при необхідності і перемикачем “Послаблення

1:1;1:10;1:100”, так щоб розмах зображення на екрані займав близько половини розміру останнього.Перемикач Синхронізація”поставити в позицію “Внутрішня”,а перемикач “Діапазон частот”-в таке положення , при якому на екрані буде зображення одного-трьох періодів досліджуваного сигналу.Якщо зображення рухається по горизонталі ,треба зупинити його ручками “Амплітуда синхронізації”  та  “Частота плавно” або”Стаб.”і

“Рівень”.

 4.Вимірювання напруги за допомогою ЕО. ЕО може виконувати функції вольтметра.До його позитивних якостей у цьому застосуванні слід віднести дуже високий вхідний опір (до кількох мегаомів) та широкий частотний діапазон(до гігагерців у спеціальних ЕО).Правда,похибки вимірювання можуть досягати(5...10)%,що в декілька разів гірше ,ніж у вольтметра.Але зате до позитивних якостей можна віднести ще й те ,що крім вимірювання ,можна спостерігати форму досліджуваного сигналу.

 На відміну від вольтметра,ЕО не має градуйованої шкали,але на екрані нанесена сітка вертикальних та горизонтальних ліній.

Відстань між найближчими лініями називають поділкою шкали  ЕО.Напругу,що нас цікавить,спочатку вимірюють у поділках сітки ліній екрану,а потім відраховану кількість поділок множать на коефіцієнт,розмірність якого вольт/поділка,мілівольт/поділка

і т.п.  

У більшості сучасних ЕО ці маштабні коефіцієнти (МК) нанесені на ступінчастий регулятор чутливості каналу Y.Якщо у ЕО,крім ступінчастого,дискретного,є ще й плавний регулятор чутливості,то перед вимірюванням його треба поставити у фіксоване положення найбільшої чутливості.Якщо є ще один регулятор чутливості наприклад, :1,1:10,1:100,то обов’язково врахувати і його.

    В тих ЕО,  де на регулятор чутливості не нанесені фіксовані  значення МК, визначати їх доводиться самому перед вимірюванням.

   Розглянемо на практиці ,як виконується це градуювання ЕО ,тобто визначення масштабного коефіцієнта .З генератора ,обладнаного вольтметром та регулятором вихідної напруги ,на вхід Y ЕО подають синусоїдальну напругу розміром ,наприклад 1V(враховуючи, що вольтметр про градуйовано в середньоквадратичних(діючих)значеннях). При цьому розмах зображення по вертикалі на екрані від найнищої до найвищої точки буде 2Um, тобто

                                  

   1V=2,8V.

    

  Користуючись органами керування ЕО ,треба одержати на екрані  зображення синусоїди розмахом ,наприклад,2,8 поділки від його найнижчої до найвищої точки. Щоб визначити МК треба розділити 2,8 Vна 2,8 поділки ; матимемо значення масштабного коефіцієнта 1V/поділку. Після цього градуювання не можна змінювати положення регуляторів чутливості ЕО.

Тепер на той же вхід Y подають невідому напругу (від того ж генератора, або іншого джерела) Для йщго вимірювпння.на екрані відмічають відстань у поділках між найнищою та найвищою точками зображення. Помноживши одержане число на відомий МК, мають значення вимірюваної напруги у вольтах.

Якщо на екрані ідеальна синусоїда, для якої відомий коефіцієнт амплітуди ,то можна розділити результат вимірювання на  і взнати  середньоквадратичне  (діюче) значення  вимірюваної

напруги.

    Буває, що зображення вимірюваної напруги має надто малий розмах, або ж виходить за межі екрану. Тоді можна cкористатись ступінчастим регулятором чутливості 1:1;1:10;1:100, врахувавши це при обчисленнях, або знову проградуювати ЕО, подавши на його вхід не 1V, а іншу відому напругу, близьку до вимірюваної, та визначити нове значення МК.

 

Для вимірювання напруги змінного струму досліджуваний сигнал

подають на так званий закритий вхід каналу Y, позначений - (див.рис.10.1),перемикач П1. При цьому він проходить через роздільний вхідний конденсатор С. Постійна напруга, або постійна складова змінної напруги через конденсатор не проходить, і на результат вимірювання не впливає. Для вимірювання напруги постійного струму, або змінної напруги з постійною складовою її подають на відкритий вхід ЕО без роздільного конденсатора (перемикач П1 на рис.10.1 у верхньому положенні).

    5. Вимірювання часових параметрів електричних сигналів (періоду, частоти, тривалості імпульсів).

   На відміну від вимірювань напруги, що виконувались по осі Y,   усі   вимірювання п.5 виконуються   в  поділках   масштабної   сітки  ЕО  по  осі  X  (по горизонталі).  Рух  променя  ЕПТ  по   горизонталі     забезпечується  подаванням  на   ГВП   X1-X2   пилкоподібної напруги   Ux   з   внутрішнього   ГР   (рис.10.2а). При  цьому   напруга   розгортки   Ux    зростає за   лінійним   законом,  (тому розгортка зветься лінійною)  і   рухає     промінь із постійною швидкістю  зліва   направо  по   екрану.

Миттєвий спад    напруги   розгортки    (коротка лінія “пилки”)   негайно   повертає   промінь  на вихідну позицію ліворуч.

Цей цикл періодично повторюється, і на екрані ЕО видно горизонтальну   яскраву   лінію  навіть без подачі досліджуваного сигналу. Період “пилки” можна змінювати перемикачем “Діапазон частот” на передній панелі ЕО. В багатьох осцилографах, окрім цього дискретного регулювання, є ще й плавне ручкою “частота плавно”.

 На ВВП Y1-Y2 подається напруга досліджуваного процесу, яка відхиляє промінь ще й у вертикальному напрямку (рис.10.2б). Внаслідок цього світла лінія розгортки згинається  за  формою досліджуваного сигналу. Завдяки цьому на екрані бачимо часовий графік досліджуваного процесу.

   Якщо періоди досліджуваного сигналу та пилкоподібної напруги розгортки точно однакові, маємо нерухоме зображення одного періоду досліджуваного сигналу. 

Тр- період пилкоподібної напруги розгортки.

Тс- період досліджуваного сигналує.

Рис.10.2.Утворення пилкоподібної напруги розгортки за допомогою  лінійної розгортки (а) та нерухомого зображення досліджуваного періодичного сигналу.

Неоднаковість указаних періодів призводить до руху зображення по горизонталі. Зупинити зображення для зручності його спостереження можна плавним регулюванням частоти(тривалості) розгортки або включенням режиму внутрішньої синхронізації, коли частота розгортки автоматично узгоджується з частотою досліджуваного сигналу. 

Для вимірювання часових інтервалів у сучасних ЕО користуються масштабними коефіцієнтами в одиницях час/поділка, нанесеними на перемикач “Діапазон частот” (“Тривалість розгортки”). При цьому регулятор “Частота плавно” повертають у максимальне за годинниковою стрілкою фіксоване положення .Якщо у ЕО не передбачені такі фіксовані МК по осі X, то для вимірювання часових інтервалів доводиться щоразу градуювати вісь X, визначаючи МК. Для цього з генератора регульованої частоти подають на вхід Y ЕО, наприклад, синусоїдальний сигнал частотою 1kHz, тобто періодом 1 ms. Користуючись органами управління ЕО, встановлюють на екрані стійке зображення синусоїди, період якої займає по осі X,наприклад 5 поділок. Обчислюють МК, який в цьому випадку дорівнює 1 ms на 5 поділок, тобто 0,2 ms/поділку. Після цього градуювання до вимірювання не можна змінювати положення регуляторів частоти розгортки. Далі подають на той же вхід Y ЕО досліджуваний сигнал частотою, наприклад, 2 kHz від того ж самого або іншого генератора. Для його зручного спостереження на екрані можна виконувати всі регулювання розмаху зображення по осі Y, зміщення праворуч, ліворуч, уверх, униз, окрім регулювання частоти розгортки. Відрахувавши по осі X період досліджуваного сигналу, в даному прикладі це буде 2,5 поділки, обчислюють його значення в одиницях часу :      2,5 x 0,2ms/поділку = 0,5 ms.

 

Звичайно, частота при цьому дорівнює одиниці, поділеній на період, тобто 2 kHz.Так само можна вимірювати і часові  параметри імпульсів.

Якщо після “градуювання” осі X досліджуваний сигнал має надто малі, незручні для спостереження інтервали зображення по осі X, або ж виходить за межі екрану, то необхідно “градуювання” виконати знову, подавши на ЕО сигнал відомої, близької до досліджуваного сигналу частоти. У деяких ЕО для вимірювання часових інтервалів використовують внутрішні калібратори часу. Це генератори стабільної ступінчасто регульованої частоти, синхронізованої з частотою розгортки,  сигнал якої подається на модулятор ЕПТ. При цьому яскравість зображення на екрані досліджуваного сигналу через проміжки часу, що визначаються періодом коливань калібратора, збільшується. Зображення складається з послідовності яскравих рисок, часова відстань між якими вказана на перемикачі калібратора часу. Для визначення тривалості досліджуваного інтервалу треба підрахувати кількість проміжків між яскравими мітками на його зображенні та помножити її на масштабний коефіцієнт перемикача калібратора часу. Похибки вимірювання цим методом, як і раніше розглянутим, біля 10%.

 

6.Вимірювання частоти синусоїдальних сигналів методом порівняння з використанням фігур Ліссажу.                                                                                                                Цим методом можна виміряти частоту синусоїдального сигналу набагато точніше порівняно  з  раніше  розглянутими   методами   без  посередньої

             оцінки.

Для цього на один вхід ЕО, наприкладY,подають досліджуваний синусоїдальний сигнал, а на інший, тобто X- синусоїдальну напругу з генератора регульованої частоти. При цьому внутрішній ГР осцилографа   треба   вимкнути   (перемикачем   “Діапазон частот”  або іншим).   Ручками   “Ліворуч-праворуч”   та   “Вгору-вниз”  розташувати   одержане   зображення   приблизно   в  центрі екрану.

 Ручками “Підсилення Y” та “Підсилення X” для зручності спостереження домогтись приблизно однакового розмаху зображення по вертикалі та горизонталі.

Тепер треба плавно регулювати частоту генератора, доки на екрані зявиться нерухоме зображення еліпса або кола.

У цьому випадку частоти синусоїдальних сигналів на входах Yта X однакові, тобто частоту досліджуваного сигналу можна відлічити за шкалою частоти генератора.

Якщо частоти синусоїдальних сигналів на входах Y та X не однакові, але точно кратні, на екрані буде нерухоме зображення не еліпса або кола, а інших фігур Ліссажу. Будемо спостерігати їх і зарисуємо у звіт. Для цього слід збільшити                   частоту генератора (він підключений до входуX) точно вдвічі відносно знайденої раніше частоти fy, доки на екрані буде нерухоме зображення фігури, що нагадує цифру 8.

Тепер можна зменшити частоту генератора вдвічі, тобто встановити fx = fy 1/2. На екрані повинна зявитись нерухома фігура, яка теж схожа на “вісімку”, але “покладену набік” на вісь X, тобто повернуту на .

Зарисувавши ці фігури, треба зменшити частоту генератора до значення fx =fy 1/3. Зарисуйте цю фігуру Ліссажу.

Необхідно запамятати та перевірити на зарисовках правило, за яким визначають співвідношення частот синусоїдальних сигналів на входах X таY. Для цього перетніть фігуру Ліссажу двома прямими лініями, що не проходять через її центри симетрії ,- одна лінія повинна бути паралельною осі X, а друга – Y. Підрахуйте число перетинів фігури першою лінією- n x ,та другою- ny  . Наприклад, коли fx = 2fy, тобто на вході X частота вдвічі вища, ніж на вході Y, на екрані зображення “вісімки”. Лінія  паралельна  осі  X  перетинає  фігуру  Ліссажу   двічі, тобто nx  = 2, а лінія, паралельна  осі Y – чотири рази, тобто  ny  = 4.

Маємо:

                 

fy/fx = 2/4,  тобто fx = 2 fy.

Точність вимірювання визначається точністю встановлення, відліку та стабільністю частоти вимірювального генератора і може бути досить високою. Але такі вимірювання на практиці можливі лише при співвідношенні частот fx  та fy, що не перевищує кількох разів. Якщо воно більше 4...5, то розібрати зображення фігури та й зупинити її регулюванням частоти генератора  дуже важко.

 7.Вимірювання частоти методом кругової розгортки.                                                          Цей метод доводиться застосовувати тоді, коли співвідношення вимірюваної частоти та частоти генератора , що виконує функцію регульованої міри частоти, надто велике, і фігура Ліссажу така складна та важкозупинна, що скористатись нею практично неможливо. Тоді треба скласти схему кругової розгортки з послідовно включених резистора та конденсатора (рис. 10.3). Бажано, щоб їх опори, відповідно активний та реактивний, були близькими на вимірюваній частоті та досить великими, щоб не перевантажувати схему, частоту струму в якій будемо вимірювати. Для цього подають на цей RC – ланцюг напругу невідомої вимірюваної частоти. Середню точку з’єднання R та C підключають до “земляної” клеми ЕО (вона спільна для каналів X,Y та інших блоків).

Рис. 10.3 Вимірювання частоти методом кругової розгортки.

Протилежні точки резистора та конденсатора підключають до входів X таY відповідно. Внутрішній генератор лінійної розгортки ЕО, як і раніше, вимикають. Одержане зображення еліпса або круга регулюють органами управління ЕО так, щоб воно займало більшу частину екрану, не виходячи за його межі. Тепер подають на вхід Z(розташований на задній стінці ЕО) напругу, частоту і амплітуду якої можна регулювати, з вимірювального генератора. Ручками ”частота” та “Вихід” генератора, а також “Яскравість”   ЕО домагаються, щоб теж саме зображення стало не суцільним , а складеним із яскравих рисок або точок і було нерухомим. Ці риски або точки виникають при збільшенні напруги на модуляторі ЕПТ спричиненої поданим на вхід Z сигналом відомої частоти генератора. Якщо врахувати, що промінь ЕО проходить зображений на екрані круг або еліпс за час, рівний періоду досліджуваного сигналу, то кількість темних проміжків між яскравими рисками або точками показує, у скільки разів частота генератора вища за вимірювану.

 

8.Вимірювання фазового кута між двома синусоїдальними напругами за допомогою ЕО.

Розглянемо, як це робиться на прикладі ланцюга з послідовно з’єднаних резистора та конденсатора, як на рис.10.3. Як і у попередньому досліді, бажано, щоб їхні опори на частоті струму живлення не набагато відрізнялись. Подають напругу на цей ланцюг із генератора. Точку з’єднання R та С підключають до “земляної” клеми ЕО, а інші дві точки – відповідно до входів X та Y ЕО. На вхід Z у цьому випадку, звичайно, ніякого сигналу подавати не треба. Як і раніше, ГР осцилографа вимикають. Органами керування ЕО треба  поставити одержаний еліпс у центр екрану та “вписати” його у квадрат з масштабної сітки, тобто домогтися, щоб відстань між крайніми точками зображення по вертикалі та по горизонталі була однаковою. Якщо позначити сторону цього квадрата А, а відрізок між точками перетину еліпсом, наприклад, осі абсцис а то:                                     

                         A                                               

                                                

                                                                                                              

                                                    Рис. 10.4. Вимірювання фазового

        A                                            кута за допомогою ЕО

                                                             

                        

                              

                         а

де  - фазовий кут між синусоїдальними напругами на резисторі та конденсаторі.

Змінивши частоту генератора, можна спостерігати зміну фазового кута.

                                     

Вимоги до звіту.

                          Звіт  про  виконання  лабораторної  роботи  повинен

містити:

                 1.    Структурну схему універсального ЕО.

          2.      Структурну схему і результати калібрування та вимірювання амплітудних параметрів  електричних сигналів.

   3.        Структурну схему та результати калібрування за допомогою вимірювального  генератора та вимірювання часових параметрів електричних сигналів.

      4.        Структурну схему та результати вимірювання частоти за допомогою фігур Ліссажу (нарисувати фігури при співвідношеннях частот: 1:1, 1:2, 2:1, 1:3 та 3:1).

   5.        Структурну схему та результати вимірювання частоти зі застосуванням  кругової розгортки ( зробити рисунок з екрану ЕПТ).

      6.        Структурну схему вимірювання фазового кута між синусоїдальними напругами та відповідний рисунок з екрану ЕПТ.

       7.       Висновки про результати вимірювань, переваги та недоліки ЕО порівняно з іншими засобами вимірювання.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

76366. МПД-контроль 300.19 KB
  Технологическая схема МПД контроля. Дефектоскопические средства: приборы средства контроля материалы. Размагничивание изделий после контроля. Паспортизация результатов МПДконтроля.
76367. Акустические методы НК 277.5 KB
  Природа и свойства ультразвуковых колебаний. Распространение упругих колебаний в сплошной среде представляет собой волнообразный процесс. Диапазоны упругих колебаний в материальных средах Физическая природа упругих колебаний одинакова во всем диапазоне частот. Свойства упругих колебаний...
76368. Базисная теория таможенного тарифа 82.5 KB
  Базисная теория таможенного тарифа Несмотря на то что свободная торговля приводит к возрастанию экономического благосостояния всех стран как экспортеров так и импортеров на практике международная торговля практически нигде и никогда не развивалась действительно свободно без вмешательства государства. Инструменты используемые государством для регулирования международной торговли можно разделить на тарифные основанные на использовании таможенного тарифа и нетарифные квоты лицензии субсидии демпинг и т. При введении тарифа...
76369. Нетарифные методы торговой политики 90 KB
  Если правительство хочет ограничить объем импорта и устанавливает квоту размером Q то общее предложение зерна на внутреннем рынке с учетом импорта может быть представлено в виде кривой Sd Q. Таким образом в результате введения импортной квоты возникают чистые потери для страны в целом равные области b с то есть результаты воздействия квоты и тарифа на уровень благосостояние идентичны конечно это справедливо если объем лицензированного импорта меньше чем спрос на импорт на внутреннем рынке. Почему же в этом случае государство часто...
76370. Международная экономическая интеграция. Формы (уровни) международной экономической интеграции 260.5 KB
  Борьба за упрочение своего экономического положения побуждает страны к образованию различных интеграционных объединений. Партнеры по объединению получают определенные преференции по сравнению с другими странами но платят за это ответными обязательствами по отношению к партнерам. Международная экономическая интеграция это процесс хозяйственнополитического объединения стран на основе глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами. На микроуровне этот процесс идет через взаимодействие отдельных фирм...
76371. Международное движение капитала. Сущность и формы движения капитала 121 KB
  Международное движение капитала Сущность и формы движения капитала Вывоз капитала зарубежное инвестирование представляет собой процесс изъятия части капитала из национального оборота в данной стране и перемещение его в товарной или денежной форме в производственный процесс и обращение другой страны. Важнейшими причинами вывоза капитала являются: 1. Более низкие экологические стандарты в принимающей стране чем в странедоноре капитала. В зависимости от собственника вывоз капитала делится на 3 вида: 1 частный вывоз капитала крупные...
76372. Международная миграция трудовых ресурсов. Проблемы оптимального размещения трудовых ресурсов в мировой экономике 106.5 KB
  Проблемы оптимального размещения трудовых ресурсов в мировой экономике Миграция рабочей силы переселение трудоспособного населения из одних государств в другие сроком более чем на год вызванное причинами экономического и иного характера. Различают внутреннюю миграцию рабочей силы происходящую между регионами одного государства и внешнюю миграцию затрагивающую несколько стран. силы утечка мускулов перемещение высококвалифицированной раб. силы утечка умов Первая форма получила свое развитие еще при рабовладельческом строе...
76373. Международные валютно-финансовые и кредитные отношения 87 KB
  Цена единицы национальной валюты выраженная в единицах иностранной валюты называется валютный обменный курс exchnge rte. Валютный курс играет важную роль в развитии международной торговли и движении капитала. Таким образом с помощью валютных курсов производители и потребители приводят цены на товары в сопоставимый вид и формируют на этой основе международные потоки товаров. Фиксирование курса национальной денежной единицы по отношению к иностранным денежным единицам принято называть валютной котировкой currency quottion.
76374. Платежный баланс. Понятие и структура платежного баланса 75.5 KB
  В этом случае итальянская фирма осуществила продажу а Сбербанк покупку российских активов банковского депозита на сумму в 1000 долл и эта сделка будет отражена в российских счетах движения капитала. Такая операция создает две компенсирующие бухгалтерские записи в платежном балансе РФ: Кредит Дебет Покупка принтера текущий счет российский импорт 1000 долл Продажа банковского депозита осуществляемая Сбербанком счет движения капитала экспорт российских активов 1000 долл 2. Поэтому когда вы расплачиваетесь за свой обед за...