13469

Разработка информационного буклета в Microsoft Publisher

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лабораторная работа №7 Тема: Разработка информационного буклета в Microsoft Publisher Цель работы: научиться оформлять текстовую и графическую информацию в виде информационного буклета используя приложение Microsoft Publisher 2007. Запустите приложение Microsoft Publisher 2007 Пуск – Все ...

Русский

2013-05-11

715 KB

308 чел.

Лабораторная работа №7

Тема: Разработка информационного буклета в
Microsoft Publisher

Цель работы: научиться оформлять текстовую и графическую информацию в виде информационного буклета, используя приложение Microsoft Publisher 2007.

 1.  Запустите приложение Microsoft Publisher 2007 (ПускВсе программы – Micrsoft Office – Micrsoft Office Publisher 2007).
 2.  В окне «Приступая к работе» выберите тип публикации – Буклеты, в списке современных информационных буклетов выберите шаблон – «стрелки».
 3.  Оформите первую страницу буклета (см. ).

Рисунок . Первая страница буклета

Левая колонка: текст для левой колонки находится в файле Образовательный центр.doc, который находится в папке Материалы для буклета.

Для вставки рисунка из файла в буклет следует выполнить следующие операции:

 1.  Выбрать команду ВставкаРисунокИз файла.
 2.  В открывшемся окне «Вставка рисунка» выбрать нужный файл (все рисунки, необходимые для создания буклет находятся в папке Материалы для буклета).

Центральная колонка: ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»; 162600, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, д. 5; Телефон: (8202) 55-65-97;  Факс: (8202) 55-70-49;  Эл. почта: chsu@chsu.ru

Правая колонка: Современное образование в классическом университете;

Традиции, надежность, перспективы; девиз – Учись у нас!; телефон: (8202) 55-65-97.

 1.  Измените цвет полос в буклете на красный. Для этого:
  1.  Щелкните правой клавишей мыши по изменяемой полосе.
  2.  В раскрывшемся меню выберите команду «Формат автофигуры».
  3.  В открывшемся окне «Формат автофигуры» на вкладке «Цвета и линии» выберите нужный цвет.
 2.  Перейдите на вторую страницу буклета, щелкнув ярлычок страницы в правом нижнем углу окна (см. ).

Рисунок . Ярлычки страниц буклета

 1.  Оформите вторую страницу буклета (см. ). Текст для буклета находится в файле Вторая страница буклета.doc, изображения – в файлах Фото1.jpg, Фото2.jpg.

Рисунок . Вторая страница буклета

 1.  Сохраните буклет под именем ЧГУ_буклет.pub в своей папке.
 2.  Преобразуйте буклет в веб-публикацию. Для этого:
  1.  Выберите команду ФайлПреобразовать в веб-публикацию.
  2.  В окне «Преобразование в веб-публикацию» выберите команду «сохранить печатную публикацию и преобразовать ее в веб-страницу». Щелкните «Далее».
  3.  В окне «Добавление панели навигации» выберите команду «добавить панель навигации». Щелкните «Готово».
 3.  Введите названия страниц на созданной панели навигации (см. ), передвиньте панель навигации на каждой из страниц, так чтобы она не мешала просмотру текста.

Рисунок . Панель навигации

 1.  Откорректируйте страницы так, чтобы текст был читаем, и рисунки не мешали его просмотру.
 2.  Просмотрите публикацию (ФайлПросмотр веб-страницы).
 3.  Сохраните публикацию под именем ЧГУ_веб-страница в своей папке в формате .htm (Файл – Сохранить как…; выберите папку, введите имя файла, выберите формат файла; щелкните кнопку «Сохранить»).

Контрольные вопросы

 1.  Какие виды публикаций можно подготовить, используя Microsoft Publisher?
 2.  Какие информационные объекты могут быть размещены в буклете?
 3.  В каких форматах может быть сохранена публикация в Microsoft Publisher?
 4.  Как преобразовать публикацию, подготовленную в Microsoft Publisher, в веб-страницу?
 5.  Как сохранить публикацию в формате PDF?

PAGE   \* MERGEFORMAT 4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80951. Характеристика сучасної системи шкільної історичної освіти в Україні 36.25 KB
  Програма шкільних курсів історії. У програмі шкільних курсів історії закладено такі пріоритети. Вивчення історії України. Вивчення історії ХХ століття.
80952. Необхідність використання художньої літератури в навчанні історії України 35.92 KB
  Твори художньої літератури рекомендуються у всіх шкільних підручниках з кожного курсу історії художня література є для учнів одним з важливих джерел для ознайомлення з історичним минулим і одним з ефективних засобів їх морального і естетичного виховання. Чому слід використовувати художні твори Тому що Художній образ як правило відрізняється влучністю і переконливістю. Літературні памятники Звичайно це твори створені в ту епоху яку ми вивчаємо тобто твори написані сучасниками описуваних явищ і подій. Твори цієї групи є документами...
80953. Основні компоненти змісту історичної освіти 33.66 KB
  Зміст освіти його основні компоненти: Зміст шкільної історичної освіти один із компонентів процесу навчання історії певна система історичної інформації яка засвоюється у вигляді історичних знань умінь і навичок в яких особистість засвоює вже відомі способи діяльності досвід творчої пізнавальної діяльності у розв\'язанні проблем що вирішувались людством у минулому. Лернером 1 досвід пізнавальної діяльності що відображений у знаннях про природу суспільство техніку мислення і способи діяльності...
80954. План вивчення теми: «Українські землі наприкінці ХУІІ— у першій половині ХУІІІ ст.» (8 клас) 36.43 KB
  Першою темою Гетьманщина наприкінці XVII на початку XVIII ст. Метою цього уроку характеризувати політичне становище Гетьманщини наприкінці XVII на початку XVIIІ ст.№2 Правобережна Україна наприкінці XVII на початку XVIII ст.
80956. Теоретичний матеріал в історичних курсах 34.9 KB
  Пояснюючий виклад історичних даних теоретичного характеру орієнтує учнів на репродуктивний спосіб роботи на просте відтворення їх з допомогою прийомів якими при викладенні користувався вчитель. Перші навчають учнів засвоювати і відтворювати в образній формі зовнішні ознаки історичних подій. Другі сприяють формуванню уміння осмислювати сутність фактичного матеріалу засвоювати теоретичні дані у вигляді історичних понять різної складності.
80957. Проведення тематичного оцінювання знань учнів з історії України 35.46 KB
  Тема на вибір студента Основною навчальною метою уроку є проведення тематичного оцінювання рівня знаньумінь і навичок. При цьому оцінювані доцільно використовувати такі форми оцінюванняякі не вимагають від п’ятикласників довгих розгорнутих відповідей. Тематичне оцінювання розглядають як підсумкову роботу кожного учня.
80958. Емпіричний і теоретичний рівні засвоєння учнями навчального історичного матеріалу 35.82 KB
  Емпіричний (від гр. еmреіrіа – досвід) рівень знання – це знання, отримане безпосередньо з досвіду з деякою раціональною обробкою властивостей і відношень обєкта, що пізнається. На емпіричному рівні школярі працюють з фактами, представленими в підручниках