13472

Изучение методов получения заготовок литьем

Лабораторная работа

Производство и промышленные технологии

Лабораторная работа №1 Изучение методов получения заготовок литьем Используя рисунки представленные в методических указаниях материалы лабораторных стендов а также рекомендуемую литературу изучить технологический процесс получения заготовок литьем и подготови...

Русский

2013-05-11

1.02 MB

9 чел.

Лабораторная работа №1

Изучение методов получения заготовок литьем

Используя рисунки, представленные в методических указаниях, материалы лабораторных стендов, а также рекомендуемую литературу, изучить технологический процесс получения заготовок литьем и подготовить ответы на следующие вопросы.

1.Изготовление отливок в песчано-глинистых формах.

1.1.В чем заключается сущность литья в песчано-глинистые формы?

1.2.Что входит в состав модельного комплекта? Назовите его основные элементы, представленные на рисунках.

1.3.Что входит в состав формовочных смесей?

1.4.Для чего предназначаются литинковые системы?

1.5.Назовите основные элементы формы (рис.1).

1.6.Объясните по рис.2 последовательность получения литейной формы.

1.7.Достоинства и недостатки метода литья в песчано-глинистые формы?

2.Литье в оболочковые формы.

2.1.В чем заключается сущность литья в оболочковые формы?

2.2.Чем отличается состав формовочной смеси?

2.3.Объясните по рис.3 последовательность получения оболочковой формы.

2.4.Достоинства и недостатки данного метода, область применения?

3.Изготовление отливок по выплавляемым моделям.

3.1.Объяснить  по рис.4 последовательность изготовления формы с использованием выплавляемых моделей.

3.2.Состав материала моделей и формовочных смесей?

3.3.Достоинства, недостатки и область применения метода литья по выплавляемым моделям?

4.Изготовление отливок под давлением.

4.1.В чем особенность изготовления отливок под давлением?

4.2.Какие используются способы  изготовления отливок  под регулируемым давлением?

4.3.Объясните по рис.5 способы получения отливок на машинах с горячей и холодной камерой прессования.

4.4.Достоинства, недостатки и область применения получения отливок под давлением?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18218. Загальні основи навчання рухових дій 126 KB
  Змістовий модуль 2 Тема 5. Загальні основи навчання рухових дій. Особливості навчання у фізичному вихованні. 1.1. Зміст спеціальних фізкультурноспортивних знань. 1.2. Класифікація рівнів засвоєння знань. Рухові уміння та навички. 2.1. Характеристика
18219. Загальна характеристика та основи методики розвитку рухових здібностей 262 KB
  Змістовий модуль 3 Тема 6. Загальна характеристика та основи методики розвитку рухових здібностей. Поняття про рухові здібності та основні форми їх прояву. 1.1. Визначення поняття рухові здібності потенціальні та актуальні рухові здібності конди
18220. Теорія і методика фізичного виховання, як наукова та навчальна дисципліна. Система фізичного виховання 122 KB
  Змістовий модуль 1 Тема 1. Теорія і методика фізичного виховання як наукова та навчальна дисципліна. Система фізичного виховання. Під терміном теорія в науці і зокрема в ТМФВ розуміють систему основних ідей форму наукового знання що дає цілісне уявлення про законо...
18221. Урок – основна форма фізичного виховання молодших школярів 308.5 KB
  Змістовий модуль 4 Тема 8. Урок основна форма фізичного виховання молодших школярів. Зміст навчального предмету Фізична культура. 1.1. Аналіз програми Основи здоровя і фізична культура Київ 2001 року програмовий матеріал години на проходження зміст к...
18222. Фізична культура в системі виховання дітей шкільного віку 106.5 KB
  Змістовий модуль 5 Тема 10. Фізична культура в системі виховання дітей шкільного віку. План. Соціальнопедагогічне значення фізичної культури дітей шкільного віку. 1.1. Мета завдання спрямованість фізичного виховання школярів. 1.2. Вікові особливості розвитк...
18223. Форми організації занять фізичними вправами в школі 174 KB
  Змістовий модуль 4 Тема 7. Форми організації занять фізичними вправами в школі. Форми фізичного виховання протягом навчального дня. 1.1. Гімнастика перед заняттями. 1.2. Фізкультурні хвилинки і фізкультурні паузи. 1.3. Години здоровя. 1.4. Спортивна година в групах подо...
18224. Математичні терміни 154.5 KB
  Математичні терміни. Твердження судження думка в якій виділяється певний об'єкт встановлюються його властивості або зв'язки з іншими об'єктами. Ознака думка про властивість об'єктів. Ознака істотна ознака без якої об'єкт існувати не може. Ознака неі...
18225. Поняття інформаційних системи, б/д - визначення, властивості, етапи розвитку, класифікація; інформаційна модель концептуального рівня 94.5 KB
  Поняття інформаційних системи б/д визначення властивості етапи розвитку класифікація; інформаційна модель концептуального рівня. 1.1. Поняття інформаційної системи. При самому загальному підході інформаційну систему ІС можна визначити як сукупність організац
18226. Реляційне числення. Мова Альфа 87.5 KB
  Реляційне числення. Мова Альфа Реляційне числення Кодда є одним із найважливіших наріжних каменів теорії реляційних моделей баз даних. У СУБД що існували до появи реляційного підходу було багато засобів для обробки даних і формулювання запитів. Основою для їх р