13516

Глобальные сети и управление ими

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Глобальные сети Для реализации каждой сетевой услуги требуются своя программасервер и своя программаклиент. Например существуют почтовые серверы и клиенты. В то же время современные браузеры программынавигаторы исследователи обозреватели постепенно берут на...

Русский

2013-05-11

23 KB

1 чел.

Глобальные сети

Для реализации каждой сетевой услуги требуются своя программа-сервер и своя программа-клиент. Например, существуют почтовые серверы и клиенты.

В то же время современные браузеры (программы-навигаторы, исследователи, обозреватели) постепенно берут на себя функции нескольких отдельных служб глобальной сети и становятся "универсальными" клиентами. Термин "сервер" имеет второе значение.

Сервером называют также и компьютер, на котором установлены программы-серверы. На одном компьютере-сервере могут работать сразу несколько программ-серверов. Чаще всего мы будем понимать под термином "сервер" некий компьютер.

Глобальная сеть Интернет представляет собой совокупность узлов, содержащих коммутационное оборудование и серверы. Узлы объединяются между собой каналами связи. Каждый узел содержит один или несколько мощных компьютеров-серверов, которые работают чаще всего под управлением операционной системы UNIX. Такой узел порой называют хостом. Управляет узлом его собственник - организация, которая называется провайдером (от англ. provide - обеспечивать) или поставщиком услуг Интернета. К узлам подключаются пользователи - локальные вычислительные сети и отдельные компьютеры-клиенты. Среди наиболее известных провайдеров России можно выделить: GlasNet, "Relcom", "Демос", Sovam Teleport, Sprint-Россия. В США крупнейшими провайдерами считаются CompuServe и AmericaOnLine (AOL). Провайдеров можно условно разделить на международных, национальных и региональных. В России национальными провайдерами (их иногда называют первичными провайдерами) являются, например, GlasNet, "Relcom", "Демос". К первичным провайдерам подключаются региональные (вторичные) провайдеры.

Пронеслась гроза седая,

Разлетевшись по лазури.

Только дышит зыбь морская,

Не опомнится от бури.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69327. Збіжність і точність процесу інтерполяції. Середньоквадратичне наближення 297 KB
  Похибки інтерполяційної формули Лагранжа Різницю між функцією fx і її інтерполяційним наближенням Lnx називають залишковим членом інтерполяційноїформули або похибкою інтерполяції. 8 зрозуміло що у вузлах інтерполяції ця похибка дорівнює нулю тому похибку...
69328. Методи розв’язування нелінійних рівнянь. Збіжність методів розв’язування нелінійних рівнянь 806 KB
  Оскільки оточуючий нас світ нелінійний, математичні моделі його об'єктів і процесів визначаються переважно через нелінійні рівняння: алгебраїчні і трансцендентні для аналізу сталих станів, і диференційні для аналізу динамічних процесів. Розв’язок нелінійних алгебраїчних рівнянь...
69329. Типові ланки систем автоматичного керування 180.5 KB
  Типові ланки є ланками направленої дії: сигнали передаються ланкою в одному напрямі зі входу на вихід. Типові ланки ділять на пропорційні підсилюючі аперіодичні інерційні коливальні інтегруючі астатичні диференціюючі і форсуючі.
69330. Часові та частотні характеристики ланок САК 92.5 KB
  Для оцінювання динамічних властивостей ланок використовують часові та частотні характеристики. До часових характеристик належать перехідна функція та імпульсна перехідна функція.
69331. Передаточні функції типових з’єднань ланок. Перетворення структурних схем САК 404.5 KB
  Жорсткий зворотний зв’язок це такий зв’язок дія якого залежить тільки від відхилення величини на його вході і не є функцією часу. Гнучкий зворотний зв’язок це такий зв’язок дія якого проявляється лише в перехідних режимах.
69332. Багатовимірні системи та метод змінних стану 528 KB
  Загальні відомості про багатовимірні системи Метод змінних стану Методика розв’язання рівнянь стану В САК в загальному випадку можна одночасно виконувати керування декількома величинами. Розенброком було закладено основи методу автоматизованого проектування...
69333. Стійкість лінійних безперервних САК 319.5 KB
  Поняття види і загальна умова стійкості Дослідження і аналіз стійкості за коренями характеристичного рівняння Алгебраїчні критерії стійкості САК Частотні критерії стійкості САК Дослідження стійкості за допомогою побудови зон стійкості Синтез САК виходячи з умов стійкості...
69334. Якість лінійних неперервних САК та методи її оцінки 97 KB
  Стійкість системи є необхідною але недостатньою умовою робото спроможністю САК. Точність системи в перехідних процесах оцінюють за допомогою прямих та непрямих показників. Непрямі показники визначають за розташуванням коренів характеристичного рівняння або за частотними характеристиками системи.
69335. Точність САК 94 KB
  Помилки в САК Точність статичних та астатичних САК при типових діях Точність САК при гармонійних діях 1. Чим меншим є миттєве значення сигналу помилки тим кращою є точність системи. Сигнал помилки в типовій системі керування містить складову що характеризує точність виконання...