13520

Браузеры

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Браузеры Браузерами называются программы которые считывают данные документы страницы с удаленных далеко расположенных компьютеровсерверов а затем демонстрируют их на компьютерахклиентах. Термин браузер происходит от английского слова browse означающего про...

Русский

2013-05-11

23.5 KB

2 чел.

Браузеры

Браузерами называются программы, которые считывают данные (документы, страницы) с удаленных (далеко расположенных) компьютеров-серверов, а затем демонстрируют их на компьютерах-клиентах.

Термин "браузер" происходит от английского слова browse, означающего "просматривать книгу". Русскими словами, которые могли бы заменить этот термин, являются: навигатор, просмотрщик, исследователь, средство доступа.

Первоначально браузеры предназначались для обработки информации по протоколу http - просмотр гипертекстовых документов во Всемирной Паутине (World Wide Web - WWW). Однако в настоящее время браузеры все больше становятся универсальными клиентами, берущими на себя роль программ, получающих файлы, почту, новости, ведущих видеоконференции, прием радиопередач, трансляцию телефонных разговоров и т. д.

Число различных типов браузеров велико. Наибольшее распространение имеют Internet Explorer (IE) и Netscape Navigator (NN). Большинство пользователей (90%) в настоящее время работают с IE. Однако еще в 1996 г. все было наоборот: 90% фирм использовали NN. Изменение соотношения в использовании браузеров происходило в условиях жесточайшей конкуренции, и процесс перераспределения рынка получил название "война браузеров". Тонкий коммерческий ход фирмы Microsoft (обязательное включение IE в состав операционной системы Windows) заставил многих пользователей автоматически перейти к работе с этим браузером.

Первым текстовым браузером был LineMode, выпущенный в 1991 г. По сравнению с современными навигаторами он чрезвычайно прост. Первым браузером, который позволял просматривать не только текстовые документы, но и графические, был Mosaic. Он создан в 1993 г. Национальным центром по суперкомпьютерным приложениям (NSCA). Разработчиком Mosaic был Марк Андреесен (Mark Andreesen

А нынче – как моя душа,

Волна светла, - и чуть дыша,

Легла у ног скалы отвесной;

И, в лунный свет погружена,

В ней земля отражена,

И задрожал весь хор небесный.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36937. ПОВІРКА МОСТА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ МО-62 ТА ПРЯМЕ ВИМІРЮВАННЯ ОПОРУ РЕЗИСТОРА 259.5 KB
  Крім того міст дозволяє: а визначити характер і місце ушкодження повітряних ліній або кабелю; б повіряти вимірювальні прилади й пристрої до термометрів опору за винятком деяких меж виміру; в підганяти опір сполучних ліній приладів що працюють із термометрами опору по 2 і 3провідній схемі включення; г вимірювати опори ізоляції в межах від 1 до 100 Мом; д використовувати плече зрівняння моста в якості магазину опорів; е використовувати внутрішній гальванометр у зовнішніх електричних ланцюгах. Резистори намотані бифилярно...
36938. Пошук інформації в Internet 99.5 KB
  Як трактуються слова Незалежно від того яка форма слова стоїть в запиті пошук враховує всі форми за правилами російської мови. Наприклад якщо задано запит “идти†те в результаті пошуку будуть знайдені посилання на документи що містять слова идет†шел†шла†тощо . Якщо в запиті слово набране з великої букви будуть знайдені тільки слова з великої літери у противному випадку будуть знайдені як слова з великої так і з маленької літери. Між словами можна поставити знак †або кому †щоб знайти документи що містять...
36939. Обмін даними з додатками 702 KB
  Щоб прочитати цей файл в Mthcd необхідно: В меню Insert Вставка виберіть команду Сomponent Компонент з’явиться діалогове вікно Сomponent Wizrd рис. Рис. З’явиться діалогове вікно File Options рис. Рис.
36941. Ознайомитись з програмною моделлю 32 розрядних процесорів Intel та оволодіти навиками створення програм, використовуючи 32 розрядний асемблер 122.49 KB
  model flt stdcll option csemp: none ; оголошення службових процедур макросів змінних констант include msm32 include windows.inc include msm32 include kernel32.inc include msm32 include msm32.inc include msm32 include debug.
36942. Оволодіти навиками створення програм, частини яких написані різними мовами програмування. Засвоїти правила взаємодії різних модулів 169.07 KB
  Звичайно доступ наприклад до двох параметрів переданих через стек здійснюється в такий спосіб: PUSH EBP MOV EBPESP MOV EX[EBP8] MOV EDX[EBP12] . POP EBP RET Деякі версії мови C розрізняють великі і малі букви тому ім'я асемблерного модуля повинне бути представлено в тому ж символьному регістрі який використовують для посилання Cпрограми.code _clc proc push ebp mov ebpesp mov ex[ebp16] shr ex01 mov ebx[ebp8] shl ebx02 sub ebxex sub ebx[ebp12] sub ebx[ebp8] mov ex[ebp20] dd exebx pop ebp ret _clc endp END ...
36943. Робота з масивами в СКМ Mathcad 24.73 KB
  Дано дві матриці А та В.7150 Транспонувати матриці А В С.1600 Знайти найменший елемент 3го стовпчику матриці С.1600 Вивести стовбець матриці С який містить максимальний елемент у виді окремого вектору.
36944. Побудова вибіркової функції розподілу засобами комп’ютерних технологій 363.5 KB
  Лабораторна робота №2 Тема: побудова вибіркової функції розподілу засобами комп’ютерних технологій. У MthCD існують дві функції що дозволяють зробити обробку вибірки для наступної побудови гістограм. Оскільки методика створення гістограм з використанням функції hist досить складна надамо її по пунктах: Для початку представимо експериментальні дані у вигляді вектора.
36945. Розрахувати найбільшу похибку відлікового пристрою і встановити раціональну точність виготовлення елементів багатооборотного індикатора 543.84 KB
  1 Функції перетворення синусного механізму: Для кулісного механізму Передаточне відношення від веденої ланкистрілки до кінцевої ланки кулісного механізму Вихідна функція з кулісного механізму враховуючи що вихід синусного є входом кулісного.