136

Анализ цен на металлопродукцию в среде Microsoft Excel

Лабораторная работа

Экономическая теория и математическое моделирование

Используя средства Microsoft Excel и статистические показатели, научиться оценивать динамику цен на продукцию металлургических предприятий. Индексы рассчитываются на основе данных, полученных в результате регистрации цен на товары-представители выборочных организаций всех форм собственности.

Русский

2012-11-14

33.37 KB

39 чел.

Отчет №6

По дисциплине "Финансы и кредит"

Студентки группы 35

Климанской А.С.

Тема: " Анализ цен на металлопродукцию "

Цель: Используя средства Microsoft Excel и статистические показатели, научиться оценивать динамику цен на продукцию металлургических предприятий.

Выполнение:

Продукция

Объемы производства, тыс. т.

Цены, долл.

i

p0q0

p1q1

p0q1

p1q0

9 мс. 2009 г.

9 мес. 2010 г.

9 мс. 2009 г.

9 мес. 2010 г.

 

 

 

 

 

ОАО «Мечел»

 

 

 

 

 

прокат

532

617

427

565

1,32

227164

348605

263459

300580

сталь

547

607

530

673

1,27

289910

408511

321710

368131

чугун

381

415

675

743

1,10

257175

308345

280125

283083

Итого

 

 

 

 

 

774249

1065461

865294

951794

Индекс Ласпейраса

1,10

Индекс Пааше

1,23

Индекс Фишера

1,16

ОАО «Северсталь»

 

 

 

 

 

прокат

591

596

438

789

1,80

258858

470244

261048

466299

сталь

269

335

1948

2 004

1,03

524012

671340

652580

539076

чугун

367

391

825

900

1,09

302775

351900

322575

330300

Итого

 

 

 

 

 

1085645

1493484

1236203

1335675

Индекс Ласпейраса

1,23

Индекс Пааше

1,23

Индекс Фишера

1,23

индекс цен переменного состава

Продукция

Цены, долл.

индекс

9 мс. 2009 г.

9 мес. 2010 г.

прокат

807,17

945,67

1,509937408

сталь

994,50

1080,00

1,189028042

чугун

750,00

821,50

1,056737019

индекс цен фиксированного состава

прокат

1,561178402

сталь

1,108346591

чугун

1,095478679

индекс структурных сдвигов

прокат

0,967178002

сталь

1,072794424

чугун

0,964634949


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48245. Українська мова за професійним спрямуванням. Класифікація стилів сучасної української мови 145 KB
  Місце української мови серед інших мов світу. Норми літературної мови. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Місце української мови серед інших мов світу Мова це величне надбання людства.
48246. Специфіка ділової української мови (офіційно-ділового стилю) 57.91 KB
  Офіційно-діловий стиль є одним із соціально значущих різновидів літературної мови, оскільки відіграє важливу роль у державно-політичному, громадському й суспільно-виробничому житті країни.
48247. Основи статистики 1.15 MB
  Вона має свої поняття і категорії такі як: статистична сукупність одиниця сукупності ознаки одиниць сукупності та їх класифікація; шкали вимірювання варіація ознак тощо. Успіх групування в основному залежить від умілого вибору групувальної ознаки яка головним чином визначається завданнями даного дослідження а групування можна проводити як за однією так і за двома і більше ознаками причому групувальні ознаки можуть бути якісними номінальними або кількісними. Величину рівних інтервалів визначають за формулою: де h величина інтервалу;...
48248. ПРАВОВА СТАТИСТИКА 1.32 MB
  Статистика вивчає масові суспільні явища і процеси тому що статистичні закономірності виявляються тільки при вивченні великого числа одиниць сукупності закон великих чисел тобто статистична сукупність має бути репрезентативною. Для масового явища характерним є те що поведінка кожного елемента при цьому носить випадковий характер а поведінка всієї сукупності незважаючи на це є достатньо визначеною. В разі підсумовування значної кількості одиничних явищ обовязково проявляться порядок і закономірність у їх руху і розвитку які не...
48249. Мовні норми офіційно-ділового стилю 62.5 KB
  У наукових технічних ділових текстах не допустимі розмовнопросторічні слова діалектизми жаргонізми вульгаризми тощо. У мові документів наприклад не вживаються слова авто фото електричка заліковка аскорбінка файно бос комп бабки та ін. До неї належать слова що виступають назвами осіб за родинною спорідненістю батько мати брат сестра син дочка; осіб за професійною або службовою належністю інженер менеджер лікар секретар директор декан; різних предметів побуту будинок телефон стіл книга; ознак малий великий...
48250. Морфологічні особливості офіційно-ділового стилю 172.5 KB
  Морфологічні особливості офіційноділового стилю Морфологічні форми офіційноділового стилю як і наукового є суворо нормативними а відступи від норм вважаються порушенням стильової однорідності. Із морфологічних засобів офіційноділового стилю найхарактернішими є: перевага іменників над дієсловами; широке використання віддієслівних іменників у певних жанрах зумовлене прагненням до узагальнення; перевага наказового способу дієслова над іншими категоріями дієслова; широке використання відіменних прийменників у реалізації стандарту;...
48251. Університетська освіта. Опорний конспект лекцій 595.5 KB
  030505 Управління персоналом та економіка праці Дніпропетровськ 2011 Університетська освіта: Опорний конспект лекцій для студентів всіх форми навчання які навчаються за галуззю знань 0305 Економіка та підприємництво за напрямами підготовки 6. ECTS базується на трьох ключових елементах: на інформації стосовно навчальних програм і здобутків студентів на взаємній угоді між закладамипартнерами і студентом і використанні кридитів ECTS визначають навчальне навантаження для студентів. Перелік оцінок з предметів який показує...
48252. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 539 KB
  Поняття менеджменту персоналу та його особливості. Рівень розвитку персоналу визначає конкурентні переваги організацій за умов ринкових трансформацій. У звязку з цим особливої актуальності для організацій набуває управління персоналом менеджмент персоналу щоб забезпечити ефективне та своєчасне виконання організаційних цілей та завдань. Менеджмент персоналу як складова загальної теорії управління спирається на різні наукові теорії які умовно можна поділити на : економічні ринок праці міжнародні відносини економічна інформація...
48253. УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 4.07 MB
  Основи інженерного устаткування будівель у готельному та ресторанному господарстві Устаткування підприємств ресторанного господарства і торгівлі у готельному комплексі Механічне устаткування