136

Анализ цен на металлопродукцию в среде Microsoft Excel

Лабораторная работа

Экономическая теория и математическое моделирование

Используя средства Microsoft Excel и статистические показатели, научиться оценивать динамику цен на продукцию металлургических предприятий. Индексы рассчитываются на основе данных, полученных в результате регистрации цен на товары-представители выборочных организаций всех форм собственности.

Русский

2012-11-14

33.37 KB

39 чел.

Отчет №6

По дисциплине "Финансы и кредит"

Студентки группы 35

Климанской А.С.

Тема: " Анализ цен на металлопродукцию "

Цель: Используя средства Microsoft Excel и статистические показатели, научиться оценивать динамику цен на продукцию металлургических предприятий.

Выполнение:

Продукция

Объемы производства, тыс. т.

Цены, долл.

i

p0q0

p1q1

p0q1

p1q0

9 мс. 2009 г.

9 мес. 2010 г.

9 мс. 2009 г.

9 мес. 2010 г.

 

 

 

 

 

ОАО «Мечел»

 

 

 

 

 

прокат

532

617

427

565

1,32

227164

348605

263459

300580

сталь

547

607

530

673

1,27

289910

408511

321710

368131

чугун

381

415

675

743

1,10

257175

308345

280125

283083

Итого

 

 

 

 

 

774249

1065461

865294

951794

Индекс Ласпейраса

1,10

Индекс Пааше

1,23

Индекс Фишера

1,16

ОАО «Северсталь»

 

 

 

 

 

прокат

591

596

438

789

1,80

258858

470244

261048

466299

сталь

269

335

1948

2 004

1,03

524012

671340

652580

539076

чугун

367

391

825

900

1,09

302775

351900

322575

330300

Итого

 

 

 

 

 

1085645

1493484

1236203

1335675

Индекс Ласпейраса

1,23

Индекс Пааше

1,23

Индекс Фишера

1,23

индекс цен переменного состава

Продукция

Цены, долл.

индекс

9 мс. 2009 г.

9 мес. 2010 г.

прокат

807,17

945,67

1,509937408

сталь

994,50

1080,00

1,189028042

чугун

750,00

821,50

1,056737019

индекс цен фиксированного состава

прокат

1,561178402

сталь

1,108346591

чугун

1,095478679

индекс структурных сдвигов

прокат

0,967178002

сталь

1,072794424

чугун

0,964634949


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65459. Цифрові системи керування намотувальними механізмами рулонних ротаційних машин 6.83 MB
  Типові системи регулювання загальнопромислового призначення не пристосовані до регулювання сил натягу і лінійних швидкостей руху смуг і стрічок друкарського матеріалу особливо при їх намотуванні на 2 4 і більше бобіни що розміщені на механічно незалежних валах НВ РРМ.
65460. Відтворювальні та продуктивні якості свиней породи дюрок внутрішньопорідного типу української селекції «Степовий» за різними методами розведення 278 KB
  В реалізації вищезазначених завдань чинне місце належить внутрішньопорідному типу свиней породи дюрок української селекції Степовий з поліпшеними відтворювальними якостями та рівнем продуктивності який був затверджений згідно...
65461. СИНТЕЗ ГВИНТОВИХ ЗАТИСКНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ТОНКОСТІННИХ ЗАГОТОВОК НА МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ 11.6 MB
  Окремо слід виділити гвинтові затискні пристрої ГЗП із пружними затискними елементами до яких відносяться затискні патрони та оправки із гвинтовими елементами затиску що в порівнянні із іншими є дешевшими у виготовленні та експлуатації.
65462. ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ І РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПОКРИТТЯ КОМПАКТНОЇ БАГАТОГРАННОЇ МНОЖИНИ НАБОРОМ ПРЯМИХ ПАРАЛЕЛЕПІПЕДІВ 3.26 MB
  Необхідність розробки такого наукового апарату виникає і для розвязання задач покриття що повязані з автоматизацією моделювання різних технічних систем. Задачі покриття виникають у різних галузях науки і техніки і полягають у пошуку покриття заданої області деякою множиною геометричних обєктів.
65463. N-фенілантранілати лужноземельних металів – інгібітори окиснення органічних сполук 3.05 MB
  При переробцi використаннi та зберіганнi нафтопродуктiв і біопалив їх експлуатаційні властивості погіршуються внаслідок окиснення киснем повітря. Накопичення продуктів окиснення знижує якість нафтопродуктів і біопалив що призводить до зменшення ресурсу двигунів та промислового обладнання.
65464. МАСООБМІННІ ПРОЦЕСИ В АНОДНО-МЕМБРАННОМУ БЛОЦІ ПАЛИВНОГО ЕЛЕМЕНТА 839 KB
  Мета дисертаційної роботи встановити вплив масообмінних процесів на швидкість електроокиснення водню в анодномембранному блоці АМБ паливного елемента. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання...
65465. Методика навчання інформаційних систем і технологій майбутніх учителів економіки 219.5 KB
  Особливо важливим є вирішення питання якісної професійної підготовки студентів економічних спеціальностей педагогічних університетів які повинні володіти не тільки сучасними інформаційними системами і технологіями ІСіТ в економіці а й методикою їх навчання...
65466. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОЦЕНОЗУ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПОЛІССЯ 1.36 MB
  Відповідно до мети було сформульовано наступні завдання: проаналізувати в умовах Полісся стан основних компонентів агроценозу пшениці озимої ґрунту мікробного ценозу фітоценозу за різних строків сівби культури та внесених норм мінеральних добрив...
65467. ПОЛЕЗАХИСНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ ЛІСОВИХ СМУГ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ 1.05 MB
  Зазначена кількість створених лісових насаджень є не тільки недостатньою але й в більшості випадків не відповідає сучасним науковим підходам і баченням даної проблеми в цілому.