13627

Искусство - диалог, в котором собеседник молчит

Эссе

Логика и философия

Искусство диалог в котором собеседник молчит. Г.Ландау В данном выражении имеется сочетание искусство диалог. Диалог является одной из форм общения Таким образом получается что искусство это общение. То есть автор хотел указать что произведения искусства на

Русский

2013-05-13

14.23 KB

36 чел.

«Искусство - диалог, в котором собеседник молчит».

(Г.Ландау)

В данном выражении имеется сочетание «искусство -диалог». Диалог является одной из форм общения Таким образом получается, что искусство - это общение. То есть автор хотел указать, что произведения искусства наталкивают нас на разговор с автором, на выражение своих чувств, эмоций, мыслей. Действительно ли это так? Искусство - это специфическая форма общественного сознания и человеческой деятельности. Рисуя картину или рассматривая ее в картинной галерее, мы общаемся с воображаемым партнером. И это общение может нас утешить, дать нам какие-то знания, воспитать нас, принести нам наслаждение. Мы видим, что функции искусства во многом схожи с функциями общения. Например, в стрессовой ситуации человек может позвонить другу и рассказать ему о всех своих проблемах. А может просто послушать успокаивающую музыку или выплеснуть весь свой гнев, как это делают многие художники, на бумагу,

нарисовав что-либо. В обоих случаях эффект будет одним и тем же. Искусство подобно умному, понимающему человеку, с которым приятно пообщаться, потому что это несет человеку наслаждение. Ведь не просто так люди едут за границу, чтоб посетить Лувр или проходят сотни комнат Эрмитажа. Творчество является неотъемлемой частью искусства, позволяет человеку создать свой вымышленный мир, где происходит его общение с созданным художественным образом. Этот художественный образ станет участником диалога с другими людьми, которые будут оценивать эту картину. Использование произведений искусства на разных уроках в школе делает обучение более легким, т.к. ученик получает знания не только в ходе общения с учителем, но и в ходе общения с художественными образами. Поэтому я считаю, что автор прав. Истинные произведения вызывают зрителя на мысленный диалог с автором.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52869. Розвиток комунікативних здібностей школярів на уроках англійської мови 188.5 KB
  Наприклад якщо учні познайомилися один з одним на початку нового шкільного року в них ніколи потім не виникає потреби знову це робити. Учні в класі як правило не мають потреби ставити запитання про те як пройти чи проїхати кудись у певному напрямку але вони мусять знати як це робити в реальних життєвих ситуаціях. Наприклад спочатку учні відпрацьовують команди напрямку.
52870. План-конспект уроку для 4 класу за темою „Christmas” 161 KB
  Тhis day people usually visit their friends. There is a lot of dancing and eating. People bring a piece of coal for good luck. People decorate trees with toys, send greeting cards and find presents in their stockings. People send cards to people they love. They don`t write their names.
52871. СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО СУПРОВОДУ УРОКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 319.5 KB
  Важливого значення з огляду на це набуває питання використання у педагогічному процесі мультимедійних засобів навчання МЗН. Іноземна мова це навчальний предмет який в силу своєї специфічності створення для учнів штучного мовного середовища передбачає найбільш гнучке і широке використання різних технічних засобів навчання. Головною метою навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах є надбання учнями вмінь та навичок грамотного використання іноземної мови у реальних життєвих ситуаціях не тільки повсякденного але й...
52872. ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 123 KB
  Музика, а саме пісня іноземною мовою, має великі можливості для реалізації навчально-виховних завдань на уроках англійської мови. Важлива роль полягає саме в методично правильному доборі пісенного матеріалу та методики його використання.
52874. ШЛЯХИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПІСЕННОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 164.5 KB
  У структуру гри як процесу входять: а ролі узяті на собі граючи; б ігрові дії як засіб реалізації цих ролей; в ігрове вживання предметів тобто заміщення реальних речей ігровими умовними; г реальні відносини між граючи; д сюжет зміст область дійсності умовно відтворена в грі. Рольові ігри Ідея використання рольової поведінки на уроці одержала підкріплення з боку теорії ролей розробленої соціологами і соціопсіхологамі. Ігри позитивно впливають на формування пізнавальних інтересів школярів сприяють усвідомленому освоєнню іноземної...
52875. Особливості навчання англійської мови молодших школярів 216 KB
  У сучасних умовах іноземна мова розглядається як засіб спілкування і залучення до культури іншого народу. Це поступово стає домінуючою стратегією викладання іноземної мови в початковій школі. Особлива увага приділяється навчанню іноземної мови школярів в початкових класах, бо в дитинстві схильність до вивчення мов набагато більша.
52876. «В чарівній країні англійської мови» «In the Magic Land of English» Сценарій позакласного заходу з англійської мови (7 клас) 138 KB
  Every season is beautiful in its own way but Autumn is a wonderful season. It's like an old woman who is still beautiful and comes to breakfast in her diamonds. Who lights a million candles over the gabled roof and never looks back to see them black, The trees are beautiful in their fantastic yellow, red, golden and brown dresses. The ground is like a carpet of many colours.And everybody feels happy.
52877. The Week of English 1.46 MB
  Аfter World War II Pablo Picasso, was responsible for the decisive use of the dove of peace: his lithograph designed for the international peace congress in Paris, 1949, features the white ancestor of a new family of doves. Since then, graphic artists have produced an endless series of doves of peace in different shapes.