13633

Поэт бесконечно уступает художнику в изображении видимого, и музыканту - в изображении невидимого

Эссе

Логика и философия

Поэт бесконечно уступает художнику в изображении видимого и музыканту в изображении невидимого. Леонардо да Винчи И поэт и художник и музыкант являются творцами искусства. Мы знаем что искусство особый способ познания и отражения действительности посредством ...

Русский

2013-05-13

14.72 KB

1 чел.

«Поэт бесконечно уступает художнику в изображении видимого, и музыканту -в изображении невидимого».

(Леонардо да Винчи)

И поэт, и художник, и музыкант являются творцами искусства. Мы знаем, что искусство - особый способ познания и отражения действительности посредством художественных образов. Оно представлено в художественной деятельности человека, призванной удовлетворять потребности людей в наслаждении красотой. В качестве объектов эстетической реакции человека на отражающую действительность выступают произведение искусства литературы, музыки, живописи и т. д. Однако Леонардо да Винчи считает, что искусство поэзии ниже живописи и музыки. Возможно, он так думал, потому что сам был живописцем. И ему менее понятны были принципы литературного искусства. Но я с ним не согласна.

Создание совершенного, высокохудожественного произведения искусства в большей мере зависит от творческих дарований его автора. Поэты, художники, музыканты посредством создания произведений искусства реализуют такой вид познавательной деятельности людей, как художественное познание. Но каждое из произведений передано по-своему: своим языком искусства, своим способом. Поэт передает при помощи слова те события, чувства, переживания, размышления, которые имели место в его жизни, в природе, в мире. Поэт может допустить художественный вымысел. Например, такие поэты как А.С. Пушкин, Тютчев, Бунин и другие многие свои произведения посвятили описанию природы.

Что касается художника, он действительно передает при помощи красок и цвета видимые явления, может их копировать, восстанавливать по памяти. Например, известные пейзажисты И.Левитан, В. Шишкин, И. Репин посвятили свои картины изображению действительности природы.

Музыкант при помощи звуков выражает также и видимые, и невидимые явления. Например, услышав великолепное пение птиц, журчание воды, шелест листьев, Чайковский сразу же воспроизвел эти явления в своем музыкальном произведении «Времена года».

Но все они воспроизводили действительную картину окружающего нас мира. Огромную роль в процессе познания мира с помощью искусства играют воображение и фантазия познающего.

Язык искусства доступен каждому, но каждому близко то, что он больше понимает. Что касается меня, мне по душе произведения художественной литературы. Все дело в том, что каждому виду искусства присущ свой специфический способ воспроизведения действительности. У каждого человека свои способности к восприятию разных видов искусств.

26

Но и поэт, и художник, и музыкант позволяют нам лучше познать мир - и видимый и невидимый.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65730. ЦІННІСНИЙ ДИСКУРС СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПЕРІОД РИНКОВИХ ТА ДЕМОКРАТИЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 178 KB
  Актуальність дослідження проблеми ціннісного дискурсу студентської молоді обумовлена необхідністю формування відповідей на виклики які сьогодні делегує студентській молоді дійсність економічні політичні та соціокультурні зміни як всередині країни так і на міжнародному рівні.
65731. Моделі та методи аналізу сервіс-орієнтованих інформаційно-обчислювальних систем 289.5 KB
  Математичне моделювання є одним з найбільш поширених методів що дозволяє вирішити цю задачу. Використання ж методів імітаційного моделювання не дозволяє отримати формалізовані залежності між показниками якості та параметрами системи.
65732. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 170.5 KB
  У сучасному постіндустріальному суспільстві ідеал гармонійно розвинутої особистості також набуває нового змісту тому система художньоестетичного виховання потребує появи вчителя нової формації особливо вчителя мистецьких дисциплін який має вирішувати ряд основних завдань...
65733. ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 182 KB
  У науці кримінального процесу концепція щодо визначення кримінальнопроцесуальних функцій має більш як сторічну історію. Це пояснюється насамперед тим що правильне визначення кримінально-процесуальних функцій та їх...
65734. Активізація залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України в умовах глобальної конкуренції 265.5 KB
  В умовах глобальної конкуренції роль прямих іноземних інвестицій ПІІ полягає в залученні не лише необхідних обсягів капіталу а й сучасних технологій методів управління та висококваліфікованих менеджерів. Разом з тим глобалізація світогосподарських взаємин за участю прямих іноземних інвестицій...
65735. Удосконалення розрахунку напружено-деформованого стану мостових конструкцій з урахуванням динамічного впливу вантажних поїздів 697.5 KB
  Штучні споруди є невід’ємною та важливою складовою транспортної системи країни однак до цього часу в Україні відсутні рекомендації з визначення швидкісних режимів руху поїздів мостами. Більш ніж 10 залізничних мостів в Україні внаслідок наявності дефектів є бар’єрними об’єктами що призводить...
65736. ЖАНРОВІ МОДИФІКАЦІЇ В ПОЕЗІЇ В. СКОТТА ТА ПОЕТІВ-«ЛЕЙКІСТІВ» 139.5 KB
  Скотта і поетів лейкістів яких об’єднували схожі світоглядні позиції та напрямки естетичних пошуків ще недостатньо повно висвітлені в науці особливо в аспекті засвоєння народних традицій що вплинули на картину світу британського романтизму на його ранньому етапі й зумовили подальші художні відкриття.
65737. МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЇ НЮХОВОГО НАНОБІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ МОЛЕКУЛИ БІЛКА ТИПУ GPCR 481.5 KB
  Причинами цього є поперше те що сучасна кремнієва електроніка досягає межі мініатюризації і для виведення її на якісно новий рівень розвитку створення так званого квантового комп'ютера необхідна нова фізична елементна база з елементами розміру порядку нанометра тобто розміру молекули.
65738. Робота та розрахунок сталевих нагельних з’єднань дерев’яних конструкцій за повторних навантажень 1.33 MB
  Велике значення мають дослідження міцнісних і деформативних характеристик нагельних з'єднань дерев'яних елементів при одноразових та повторних навантаженнях оскільки при експлуатації значна кількість дерев'яних конструкцій знаходяться саме в таких умовах.