13641

Национализм – это не любовь к своей нации, а ненависть к чужой

Эссе

Логика и философия

Национализм – это не любовь к своей нации а ненависть к чужой И.Н. ШевелевПрежде всего хочется характеризовать нацию как исторически высшую форму организации этносоциальных общностей. Для членов нации характерно национальное самосознание т.е. отражение в индивидуальн...

Русский

2013-05-13

14.16 KB

25 чел.

Национализм – это не любовь к своей нации, а ненависть к чужой (И.Н. Шевелев)
Прежде всего хочется характеризовать нацию как исторически высшую форму организации этносоциальных общностей. Для членов нации характерно нацио-нальное самосознание, т.е. отражение в индивидуальном сознании ее членов национальных интересов. Является ли национальным интересом национализм, как проявление нетерпимости к другим нациям? Конечно, нет. Проявление люб-ви к своей нации таким способом не только аморально и безнравственно, но и противоречит, собственно, национальным интересам. 
Известно, что на территории только одной России находится порядка 30 наций (помимо прочих этносов). И в данном случае нетерпимость одной нации к другой просто недопустима. Во всех демократических странах сейчас национализм воспринимается как очень негативное явление, которое мешает становлению и гражданского общества, и правового государства, и просто становлению порядка. Согласитесь, все это – цели развития многих наций. А национализм порой создает очень серьезные проблемы для их решения. 
Таким образом, мы видим, что национализм – не любовь к своей нации, а ненависть к чужой. Ведь дружба между народами способствует развитию и совершенствованию нации, а о национализме такого сказать нельзя. Я полностью согласен с Шевелевым и считаю, что национализм – крайне негативное явление. Не зря в нашей и других странах в законодательстве установлен ряд барьеров от национализма. Также я считаю, что можно любить свою нацию другими, более правильными методами. Мы должны стремиться к искоренению этого позорного явления в нашей жизни.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58813. Використання інноваційних технологій навчання на уроках української літератури 218 KB
  Досвід переконує, що комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей учнів, його застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити урок більш наочним і цікавим.
58814. КУЛЬТУРА ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ V-XV СТОЛІТЬ. СПІВАНА ІСТОРІЯ 220 KB
  Вступне слово вчителя. Слово вчителя. Слово вчителя. Навчання ми почали з тривіуму або предметів про слово граматики риторики і діалектики.
58815. Кровообіг і лімфообіг 844.5 KB
  Кровообіг – це безперервний рух крові по кровоносних судинах зумовлений роботою серця. Повідомлення учня Еволюція кровоносної системи і серця хребетних†таблиця €œЕволюція кровоносної системи€ Відмітити що вперше кровоносна система з’явилась у Кільчастих червів а серце – у Молюсків. Розглянути особливості будови кровоносної системи і серця у риб земноводних плазунів птахів ссавців. Учні відзначають що з будовою серця пов’язана температура тіла.
58816. Давня Індія та Китай 111 KB
  Варто нагадати вихованцям щоб вони фіксували протягом уроку нову інформацію що відповідає на запитання поставлені на початку уроку. Закріплення вивченого матеріалу Повертаємося до таблиці яку складали на початку уроку.
58817. Фізико – географічне положення України. Крайні точки і розміри території. Розташування території України стосовно годинних поясів 354 KB
  Мета: визначити особливості положення України стосовно годинних поясів; показати різницю між поясним і місцевим часом на території України; закріпити вміння орієнтуватися в поняттях поясний місцевий літній декретний час...
58818. Розробка циклу уроків з теми «Системні утиліти» 539 KB
  Комп’ютерні віруси. Під час роботи з інформацією на комп’ютері можуть виникати такі проблеми: збій роботи під час читання або записування файлів на дискету; виникнення помилок у файловій структурі при некоректній роботі з технікою та програмами; уповільнення роботи комп’ютера через невпорядкованість даних на жорсткому диску. ВАМ ПОТРІБНО: дати визначення операції; розібратися що відбувається на диску під час виконання операції; з’ясувати як запустити потрібну програму; визначити які недоліки в роботі комп’ютера усуває задана...
58820. Українське відродження (кінець ХVIII – перша половина ХІХ ст.) 153.5 KB
  У межах цієї теми учні знайомляться з багатовіковими державотворчими традиціями українського народу. Але у процесі проведення уроку за темою у вчителя виникають певні труднощі: фрагментарність знань які учні отримують через брак часу...
58821. Урок ґендерної грамотності 92 KB
  Мета уроку: ознайомити учнів: з поняттями: ґендер ґендерна рівність ґендерна рівноправність; з міжнародними правовими документами про рівноправність жінок і чоловіків; з становищем жінок в різних державах та ставленням до ролі жінки...