13641

Национализм – это не любовь к своей нации, а ненависть к чужой

Эссе

Логика и философия

Национализм это не любовь к своей нации а ненависть к чужой И.Н. ШевелевПрежде всего хочется характеризовать нацию как исторически высшую форму организации этносоциальных общностей. Для членов нации характерно национальное самосознание т.е. отражение в индивидуальн...

Русский

2013-05-13

14.16 KB

25 чел.

Национализм – это не любовь к своей нации, а ненависть к чужой (И.Н. Шевелев)
Прежде всего хочется характеризовать нацию как исторически высшую форму организации этносоциальных общностей. Для членов нации характерно нацио-нальное самосознание, т.е. отражение в индивидуальном сознании ее членов национальных интересов. Является ли национальным интересом национализм, как проявление нетерпимости к другим нациям? Конечно, нет. Проявление люб-ви к своей нации таким способом не только аморально и безнравственно, но и противоречит, собственно, национальным интересам. 
Известно, что на территории только одной России находится порядка 30 наций (помимо прочих этносов). И в данном случае нетерпимость одной нации к другой просто недопустима. Во всех демократических странах сейчас национализм воспринимается как очень негативное явление, которое мешает становлению и гражданского общества, и правового государства, и просто становлению порядка. Согласитесь, все это – цели развития многих наций. А национализм порой создает очень серьезные проблемы для их решения. 
Таким образом, мы видим, что национализм – не любовь к своей нации, а ненависть к чужой. Ведь дружба между народами способствует развитию и совершенствованию нации, а о национализме такого сказать нельзя. Я полностью согласен с Шевелевым и считаю, что национализм – крайне негативное явление. Не зря в нашей и других странах в законодательстве установлен ряд барьеров от национализма. Также я считаю, что можно любить свою нацию другими, более правильными методами. Мы должны стремиться к искоренению этого позорного явления в нашей жизни.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54224. Корекція знань, умінь, навичок. Масштаб 291.5 KB
  Організаційний момент Учні вітають гостей. Вчитель повідомляє про те що за роботу на відкритому уроці всі учні отримають оцінку. Учні користуються зошитами для контрольних робіт виставляють оцінки в щоденники. Вправа Мікрофон: учні формулюють основні правила на використання дій з десятковими дробами.
54225. Узагальнюючий урок по темі «Звичайні дроби» 273 KB
  А які знання ми з вами застосували при поділі цих цукерок Знання про звичайні дроби. Я думаю що ви ще раз переконалися що знати все про звичайні дроби корисно а інодіще й смачно Правда Тому на сьогоднішньому уроці ми з вами пригадаємо все що вивчили про звичайні дроби. Але він каже що теж дещо знає про дроби.
54226. Множення і ділення натуральних чисел, їх властивості 231 KB
  Вироблення навиків розвязування вправ на множення і ділення натуральних чисел. Розвязування рівнянь на основі залежностей між компонентами дій множення і ділення розвязувати текстові задачі що потребують використання залежностей між величинами зокрема розвязувати задачі за допомогою рівнянь Обладнання: Дидактичний матеріал із завданнями для різних етапів уроку. Сьогодні ми повинні повторити всі прийоми множення та ділення переконатися що ми навчилися виконувати вправи на множення та ділення натуральних чисел розвязувати...
54227. Практичне застосування відсотків 209.5 KB
  Мета: Поглибити знання з теми; Розвивати в учнів пізнавальний інтерес уміння використовувати набуті знання навички й уміння в нових ситуаціях; Формувати навички взаємоконтролю і самоконтролю уміння обєктивно оцінити результати індивідуальної роботи; Виховувати інтерес до математики почуття колективізму та вміння працювати в групах. Удосконалити практичні вміння та навички розвязувати задачі на відсотки. Оцінити рівень засвоєння учнями знань та вмінь розвязувати задачі на відсотки. Ви розвязували багато задач на відсотки.
54228. Решение задач с помощью уравнений 297 KB
  Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация, инидвидуальные карточки с дополнительными, тестовими заданиями, роздаточный матеріал «Алгоритм решения задач с помощью уравнений»
54229. Действия с натуральными числами 148.5 KB
  Цель: обобщить, систематизировать знания и умения учащихся по теме; закрепить навыки решения задач и упражнений на действия с натуральными числами; развивать четкость и логику мышления; воспитывать чувство патриотизма, гордости, любви к Украине, родному городу Луганску.
54230. Розвязування задач на додавання і віднімання натуральних чисел 106.5 KB
  Мета: Навчальна: удосконалити вміння застосовувати правила та властивості додавання і віднімання натуральних чисел до розвязування задач; Розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення обчислювальних навичок учнів культуру математичної мови і записів; формувати інтерес до математики; Виховна: виховувати самостійність наполегливість взаємодовіру навчити працювати за аналогією. Обладнання і наочність: плакати з короткими...
54231. Дії з натуральними числами 3.21 MB
  Мета: узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок; розвиток логічного мислення, обчислювальних навичок, інтересу до математики, культури математичного мовлення, самостійності; виховання віри в свої сили, уважності, наполегливості.
54232. Десятичная дробь. Чтение и запись десятичной дроби 194 KB
  Тип урока: урок усвоения знаний и умений Цели урока: повторить учебный материал по теме: Обыкновенные дроби сформировать у учащихся понятие о десятичной дроби; сформировать умение...