13642

Наши взгляды как часы - все показывают разное время, но каждый верит только свои

Эссе

Логика и философия

Наши взгляды как часы все показывают разное время но каждый верит только свои. Я согласна с данным высказыванием. Действительно неотъемлемая черта каждого индивида приобретшего характерные черты и ставшего индивидуальностью – это свое собственное мировоззрение. Во

Русский

2013-05-13

14.18 KB

61 чел.

Наши взгляды как часы - все показывают разное время, но каждый верит только свои". 


Я согласна с данным высказыванием. Действительно, неотъемлемая черта каждого индивида, приобретшего характерные черты и ставшего индивидуальностью – это свое собственное мировоззрение. 

Вообще, мировоззрение – это одно из основных философских понятий, представляющее собой совокупность (систему) устойчивых взглядов, принципов, оценок и убеждений, определяющая отношение к окружающей действительности. У каждого это отношение свое. 

К сожалению, многие люди очень упрямы и им сложно понять взгляды другого человека. В современном мире опасно доверяться людям, поэтому, как сказал автор высказывания А.Поп, все взгляды «как наши часы, показывают разное время, но каждый верит только своим». И я считаю, что это правильно. Я сама лично не раз становилась свидетелем того, как люди по глупой доверчивости совершали большие ошибки и попадали в неприятные ситуации. 

В литературе можно увидеть немало примеров, когда взгляды людей расходились довольно серьезно. К примеру, известного поэта Маяковского поначалу отрицали многие современники, на их взгляд, этот поэт писал неправильные стихи. Однако Маяковский никого не слушал и писал такие стихи, какие он хотел. Итог мы знаем – знаменитые стихи этого поэта любят тысячи людей до сих пор. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что взгляды людей действительно отличаются – у каждого человека они свои. И нужно четко понимать, когда нужно прислушиваться к окружающим, а когда нужно прислушаться к себе и идти по своему пути.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69115. Записи. Запис та його оголошення. Доступ до компонентів та операцій над записами. Масиви записів. Записи з варіантами 100 KB
  Визначальною характеристикою масиву є однорідність, тобто однотипність його елементів. Проте реальний світ насичений неоднорідними структурами даних. Прикладами таких структур можуть стати: календарна дата, що скла-дається з номера дня, номера року та назви місяця...
69116. Множини. Поняття множин та множинного типу даних. Оголошення змінних множинного типу. Операції над множинами 96.5 KB
  Математичне поняття множини широко використовується в задачах, для яких існує ефективне програмне розв’язання. Так, у багатьох комбінаторних задач серед усіх підмножин деякої множини необхідно знайти ті, які задовольняють певну умову. При розв’язанні задач на графах користуються поняттями...
69117. Фізичний і логічний файли. Технологія роботи з файлами. Тинпи файлів і оголошення файлових змінних. Установка відповідності між фізичним і логічним файлами. Системні операції з файлами 141 KB
  Дані, що використовувались у задачах із попередніх розділів, існували протягом одного сеансу роботи певної програми. Такі дані зберігаються в оперативній пам’яті комп’ютера. Проте бльшість програм оперує із даними, що залишаються доступними як після завершення роботи програми, так і після перевантаження...
69118. Буферізація даних. Натипізовані файли 56 KB
  При зчитувані даних із файла зна чення його чергового компонента копіюється в поточний елемент буфера. У відповідь на цей запит операційна система виділяє буфер із буферного пула і в нього зчитується певна кількість блоків даних із фізичного файла.
69119. Динамічні змінні та динамічна пам’ять. Розподіл оперативної пам’яті. Поняття покажчика та його оголошення. Стандартні функції для роботи з адресами 93.5 KB
  Змінні величини, що розглядались у попередніх розділах, були статичними. Статичні змінні характеризуються тим, що їх значення зберігаютъся в ділянках оперативної пам’яті, які визначаються на етапі компіляції программ і не змінюються під час її виконання.
69120. Спискові структури даних. Визначення лінійного списку та його різновидів. Робота зі стеком, з чергою та лінійним списком 111 KB
  Визначення лінійного списку та його різновидів. Визначення лінійного списку та його різновидів 3. Визначення лінійного списку та його різновидів Як приклад розглянемо таку задачу. Кожен компонент списку крім останнього містить покажчик на наступний або на наступний попередній компонент.
69121. Дерева. Основні поняття. Алгоритм роботи з бінарними деревами 80 KB
  Розглянуті у розділі 10.2 списки, стеки та черги палежать до лінійних динамічних структур даних. Визначальною характеристикою лінійних структур є те, що зв’язок між іншими компонентами описується в терминах «попередній-наступний», тобто для кожного компонента лінійної структури...
69123. Масиви в динамічній пам’яті 37.5 KB
  Як уже зазначалось у розділі 10.2, зображення послідовностей однотипних у формі лінійних списків має і переваги, і недоліки. Основним недоліком є значна трудомісткістъ операції доступу до елемента лінійного списку за його номером. Цей недолік непритаманний масивам.