13644

Объявить себя гением легче всего по радио

Эссе

Логика и философия

Объявить себя гением легче всего по радио.Дон АминадоРадио в 19 веке стало первым шагом к появлению массовой культуры.Радио телевидение пресса Интернет продукты информационной эпохи которые состоят на службе массовой культуры сегодня. Именно в постиндустриальном общ...

Русский

2013-05-13

14.01 KB

2 чел.

Объявить себя гением легче всего по радио.
Дон Аминадо
Радио в 19 веке стало первым шагом к появлению массовой культуры.
Радио, телевидение, пресса, Интернет – продукты информационной эпохи, которые состоят на службе массовой культуры сегодня. Именно в постиндустриальном обществе возможно искусственное создание кумиров литературы, поп-музыки, кино и т.д., так называемые «фабрики звезд». Зачастую звездами подобного рода становятся люди, не обладающие должными способностями в реальности. Об их мнимой талантливости трезвонят радио, телевидение, пресса, Интернет. Так, за короткий промежуток времени огромные массы людей вдруг узнают имена и фамилии людей, находившихся ранее в неизвестности. В таких случаях говорят: «Он проснулся знаменитым». Вот более позитивный пример влияния СМИ на сознание общества: чтобы Александра Исаевича Солженицына признали классиком русской литературы, ему пришлось пройти длинный путь непризнания и гонений равный почти 90 годам жизни, а о талантливом писателе Евгении Гришковце сообщили СМИ, и его имя стало широко известным в короткий строк. Через сколько лет мы бы узнали поэта и барда Владимира Высоцкого, если бы не «магнитофонная революция» в СССР 70-х годов.

Согласимся с мнением русского поэта 20 века Д.Аминадо, что сообщить человечеству, что кто-то гений легче всего по радио, но является ли человек гением на самом деле, выяснится через много-много лет, когда будет осмыслен вклад данной личности в развитие общества.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67829. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЛІСІВ 101.5 KB
  Ліс є невід’ємною та незамінною частиною світової екосистеми. Значення лісів для навколишнього природного середовища проявляється в корисних властивостях лісів. Корисними властивостями лісів є їх здатність зменшувати вплив негативних природних явищ, захищати ґрунти від ерозії, регулювати стік води...
67830. СИСТЕМА ТРАНСПОРТНИХ І НАКОПИЧУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ РТС. НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ЗАСОБИ РТС 1.82 MB
  В загальному випадку транспортна система складається з складів 12 заготівок, оброблених деталей і зібраних виробів, складів 24 напівфабрикатів, інструментів і технологічного оснащення, а також транспортних засобів їхньої доставки і завантажувально-розвантажувальних пристроїв, що забезпечують...
67831. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТВАРИННОГО СВІТУ 86.5 KB
  Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, об’єкти якого перебувають у стані природної волі, у напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, ґрунті та повітрі, постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до природних багатств її континентального...
67832. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 125 KB
  Планета Земля, яка є нашим спільним домом, для сучасної людини перестала бути безмежною, в зв’язку з чим, всі природні та інші процеси, які відбуваються в сучасному світі, стали взаємозалежними та взаємопов’язаними. Так, наприклад, пестициди (ДДТ), що використовувалися...
67833. ТРАНСПОРТНІ ТА СКЛАДСЬКІ ЗАСОБИ РТС 418.5 KB
  Конвейєром називають машину для безперервного транспортування виробів. Відмітною особливістю багатьох конструкцій конвейєрів, разом з виконанням функцій по переміщенню заготівок, є можливість утворення невеликих міжопераційних заділів, що забезпечують незалежну роботу складних верстатів в складі РТС.
67834. ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ РТС. СИЛОМОМЕНТНІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЧУТЛИВОСТІ РТС 208 KB
  Якщо при великосерійному виробництві з невеликими змінами продукції що випускається сумарні витрати на створення жорсткопрограмованого робототехнологічного комплексу складаються з трьох приблизно рівних частин одна з яких вартість сучасного високоточного промислового...
67835. ТАКТИЛЬНІ СИСТЕМИ НАДАННЯ ЧУТЛИВОСТІ РТС 172 KB
  Тактильними називають такі системи надання чутливості які дозволяють роботу зареєструвати факт дотику з обєктом визначити положення точок дотику і виміряти контактні сили в кожній з них. Прообразом тактильних систем надання чутливості послужило відчуття дотику яким наділені багато живих істот.
67837. Додаткові розділи числових методів. Конспект лекцій 1.19 MB
  Стійкість методів розвязування задачі Коші. Розглянемо кілька аспектів проблеми в розумінні числового розвязання звичайних диференціальних рівнянь. Після побудови методу перед його програмуванням на ЕОМ доцільно визначити як сітковий розрахунок передає основні властивості точного розвязку деяких модельних задач.