13655

Главная цель капитала – не добыть как можно больше денег, а добиться, чтобы деньги вели к улучшению жизни

Эссе

Логика и философия

Эссе на тему: €œГлавная цель капитала не добыть как можно больше денег а добиться чтобы деньги вели к улучшению жизни€ Генри ФордВ своем высказывании создатель первого в мире автомобиля Генри Форд затрагивает проблему главной задачи экономической сферы жизни общес

Русский

2013-05-13

14.62 KB

47 чел.

Эссе на тему: “Главная цель капитала – не добыть как можно больше денег, а добиться, чтобы деньги вели к улучшению жизни” – Генри Форд
В своем высказывании создатель первого в мире автомобиля Генри Форд затрагивает проблему главной задачи экономической сферы жизни общества – улучшение качества жизни людей. Раскрывая данную тему, обратимся к понятию экономической сферы. Экономическая сфера – это одна из основных сфер жизни общества, благодаря которой люди могут удовлетворить свои потребности, материально обеспечить свое существование, эта сфера представляет собой производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг.
В связи с затронутой проблемой возникает вопрос: как можно улучшить качество жизни человека? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к самому высказыванию автора. Генри Форд считает, что этого можно добиться благодаря правильному пониманию главной цели капитала – денежных и материальных ресурсов, которые используются в производстве и приносят доход. Согласно позиции автора, деньги, вырученные от продажи товаров населению, должны становится не предметом наживы и безграничного накопления, а должны быть использованы для производства новой продукции, повышающей качество жизни людей, - в этом и состоит главная цель капитала. В то же время производство качественных товаров, полезных и нужных людям, является залогом длительного существования фирмы, что соответствует интересам всего общества, так как население получит еще больше товаров и услуг от такого предприятия. 
Я не могу не согласиться с позицией Генри Форда по затронутой проблеме, поскольку деньги не должны являться самоцелью деятельности фирмы, так как они лишь средство для достижения главной цели – удовлетворения потребностей всего общества и повышения качества его жизни. Сама деятельность Генри Форда наглядно воплотила в жизнь его же афоризм: используя свой собственный капитал (как умственный, так и материальный), он создал первый в мире автомобиль, его машины были самыми первыми доступными по цене для населения; именно он ввел понятие конвейера и изобрел его, тем самым увеличив производство автомобилей и сделав их еще более дешевыми. 
Подводя общую черту, хочется отметить, что высказывание Генри Форда характеризует не просто полезную для потребителей деятельность отдельно взятой фирмы, использующей свой капитал на благо общества, но главную задачу всей экономической сферы общества – улучшение качества жизни населения, которого можно добиться только производством качественной и недорогой продукции.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15032. Әдеби шығарма, көркем мәтінді проблемалық талдай оқыту жолдары 42 KB
  Қазіргі педагогтың кәсіби біліктілігі. Қарағанды қалалық білім басқармасы Білім дамыту Орталығы V қалалық ғылымиәдістемелік конференциясының жадығаттары 28 сәуір 2003ж.Қарағанды 2003ж. 35 бет Әдеби шығарма көркем мәтінді проблемалық талдай оқыту жолдары Ахано...
15033. Әдебиет пен сынның биік белесі 49.5 KB
  ӘДЕБИЕТ ПЕН СЫННЫҢ БИІК БЕЛЕСІ Nov 202006 00:00 by oljas Қазіргі қазақ әдебиеті сынының тарихына оның жүріп өткен жолына көркемдік сапа деңгейі тұрғысынан қарағанда бірнеше айтулы кезеңдерді атап өтуге болар еді. ХХ ғасырдың 2030 жылдарында алаш арыстары негізін қалаған осылар...
15034. Әлем әдебиетіндегі сентиментализм 54 KB
  Әлем әдебиетіндегі сентиментализм ...Өткен ғасырлар үлесіндегі әлем әдебиетінде көптеген әдеби ағымдардың болғаны баршаға аян. Сол ағымдардың ішіндегі 18ғасыр дың екінші жартысы мен 19ғасырдың басында дамыған ағым сентиментализм. Сентиментализм французша сезім с
15035. Жүрегі жүз жыл жырлаған (Жамбыл) 85 KB
  Жүрегі жүз жыл жырлаған Менің пірім Сүйінбай... Қазақ халқы табиғатынан ақын халық. Есте жоқ ескі замандардан бергі ел тарихының көркем шежіресін жасаушылар да оның сақтаушылары да сөз зергерлері ақындар. Ғасырдан ғасырға жалғасып атадан ұрпаққа мирас ...
15036. Жүсіп Баласағұн шығармаларының Қазақ ақындарымен сабақтастығы 56.5 KB
  Жүсіп Баласағұнның және ХІХХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті өкілдерінің шығармашылығындағы замана бейнесі Түркі әлеміне есімі мәшһүр болып қайта өрлеу дәуірінің аса көрнекті ақыны данышпанойшылы Жүсіп Баласағұн өнегелі ойтолғамдарын өзінің Құтадғу білік
15037. Жыр жампозы - Жамбыл 47 KB
  ӘОЖ 801: 894.342 ЖЫР ЖАМПОЗЫ К.Ж. Демеш Жамбыл облысы әкімияты Тараз қ. Қашанда халық арасынан өнерімен елді сүйсіндірген адамдар шығып отырған. Олар елді қиынқыстау шағында қиыншылықтан шығуға қол ұшын берумен қатар рухани тірегі бола білді. Ел мақтанышына айна
15038. Жырау мен жыршылдық дәстүрдің Қазақ әдебиетіндегі қалыптасуы 52.5 KB
  ӘОЖ 378.147:8.0 ЖЫРАУ МЕН ЖЫРШЫЛЫҚ ДӘСТҮРДІҢ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ҚАЛЫПТАСУЫ А.Мұқашева Г.Мейірбекова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Тарих қашан да өз перзенттерінің құнды мұраларымен қымбат әрі барлық кезеңдердің сарапшысы.Ерлігі м...
15039. Зар заман ақындарының (Дулат, Шортанбай, Мұрат) шығармаларындағы идеялық ерекшеліктер 42.5 KB
  ӘОЖ 323 001 574 ХІХ ҒАСЫРДЫҢ ІІ ЖАРТЫСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ЗАР ЗАМАН ӨКІЛДЕРІ Қ.С. Қожабекова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Қазақ әдебиетіндегі байырлық рух ХVІІІ ғасырда жоңғарлар мен қарсы күресте ХІХ ұлт азаттық күресте Мах...
15040. Ілияс Есенберлиннің тарихи романдары 63 KB
  ІЛИЯС ЕСЕНБЕРЛИН 1915-1983 Ілияс Есенберлин 1915 жылы Ақмола облысындағы Атбасар қаласында туған. 1940 жылы Қазақ таукен институтын бітірген. Ұлы Отан соғысына қатысқан. Соғыстан кейінгі жылдарда филармонияны Жазушы баспасын басқарады т.б. жұмыстар атқарады. Жазушы ...