13657

Налоги – это деньги, взимаемые властью с части общества в интересах целого

Эссе

Логика и философия

Налоги это деньги взимаемые властью с части общества в интересах целого.С. ДжонсонЯ полностью согласна с позицией автора т.к. налоги регулируют экономику и составляя значительную часть доходов госбюджета расходуются в интересах всего общества. Налоги это необход...

Русский

2013-05-13

14.44 KB

14 чел.

« Налоги – это деньги, взимаемые властью с части общества в интересах целого».
С. Джонсон

Я полностью согласна с позицией автора, т.к. налоги регулируют экономику и, составляя значительную часть доходов госбюджета, расходуются в интересах всего общества. Налоги – это необходимая плата общества для получения общественных благ.
Раскрывая данную тему, необходимо обратиться к понятию «налоги». Налоги – это принудительное изъятие государством у домашних хозяйств и фирм определённой денежной суммы. Возникают вопросы: для чего существуют налоги, на какие цели они идут?
Налоги являются одним из инструментов фискальной политики государства. В зависимости от характера этой политики изменение налогов наряду с изменением государственных закупок и выплатами трансфертов приводит к регулированию развития экономики в целом. Существование автоматической фискальной политики основано на действии встроенных стабилизаторов. К ним относятся, например, подоходный налог (для фирм налог на прибыль); косвенные налоги (например, НДС), а также пособие по безработице и пособие по бедности, изменение которых связано со спадом или бумом в экономике. Кроме того, налоги - одна из основных статей поступления средств в государственный бюджет.
Затем они перераспределяются на выплаты населению и финансирование таких статей, как образование, медицина, культура и т.д.
Однако со взиманием налогов связана проблема уклонения от них. Сокрытие доходов приводит к уменьшению поступлений в госбюджет. И не стоит после этого удивляться, что какие – то социальные программы плохо финансируются!
Такая ситуация складывается и в современной России. С целью вывода части доходов из тени был принят единый подоходный налог в размере 13%. А высокие налоги, в Швеции уплачиваются всеми гражданами государства, т.к. они реально видят, куда идут данные налоги, по уровню благосостояния общества.
Таким образом, налоги – это действительно важная составляющая регулирования экономики в интересах всего общества. Вследствие перераспределения поступающих налогов всё общество выигрывает, т.к. они идут на улучшение качества жизни людей. Главное, чтобы само общество это осознало!


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80524. Автоматизація процесів оцінювання нерухомості 124.9 KB
  Головні цілі впровадження ІС в оцінюванні. Головні цілі впровадження ІС в оцінюванні. Основними факторами які впливають на впровадження інформаційних систем є потреби організацій та користувачів а також наявність відповідних засобів для їх формування. Впровадження корпоративної ІС розробленої самостійно або придбаної у постачальника часто супроводжується ломкою перепроектувало існуючих на підприємстві процесів бізнесу...
80525. Автоматизація процесів оцінювання машин та обладнання 70.7 KB
  Автоматизація обліку матеріальних цінностей Матеріальні цінності це сировина і матеріали покупні напівфабрикати і комплектуючи вироби тара і тарні матеріали; паливо будівельні матеріали і обладнання для установки; малоцінні і швидкозношувані предмети спецодяг і спецвзуття. Основними задачами що вирішуються на цій ділянці є своєчасне повне і достовірне відображення в обліку а потім видання необхідних оброблених на ПЕОМ це настільна або портативна високопродуктивна обчислювальна система...
80526. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ XIV – I ПОЛ. XVII СТОЛІТТЯ 1.97 MB
  Існує думка, що період XIV – перш. пол. XVII ст. мало відображений у джерелах, так як був бідний подіями, які могли залишити помітний слід в історії. Ближче до істини інша точка зору: життя було значно багатшим, ніж це зафіксовано в документах і пам\'ятках культури, що до нас дійшли
80527. Українська культура в другій половині ХХ століття 39.07 KB
  Розвиток української культури в другій половині ХХ ст. У Донецькій та Кримській областях не залишалося жодної української школи. ЦК КПРС прийняв нову постанову що підсилило русифікацію української системи освіти. Серед них можна назвати Історію української літератури Історію української мови Радянську енциклопедію історії України Історію українського мистецтва.
80528. Витоки української культури. Матеріальна та духовна культура словянського світу 1тис. нашої ери 562 KB
  Термін «культура» вперше зустрічається в античному світі. Його початкове значення – обробка rрунту, внесення людиною змін у природу. Надалі термін «культура» отримав більш універсальне значення.Культура - це все, що створено людиною.
80529. Українська культура у другій половині ХХ століття 77 KB
  Розвиток української культури у другій половині ХХ ст. У Донецькій і Кримській областях не залишалося жодної української школи. ЦК КПРС прийняв нову постанову що підсилило русифікацію української системи освіти. Серед них можна назвати Історію української літератури Історію української мови Радянську енциклопедію історії України Історію українського мистецтва .
80530. Культура Україна на межі 20-21 століття 805.79 KB
  Відпали відкриті або приховані перешкоди на шляху розвитку національної культури. Товариство звільнилося від ідеологічних штампів попередньої епохи вперше отримало можливість відкритого доступу до досягнень світової духовності і культури. Активізувалася культурне життя в регіонах країни зросла увага до традиційної культури Україна.
80531. Національно-культурне відродження 1920-1930-х рр. Українська культура періоду тоталітаризму (1933 – 1953 рр.) 28.11 KB
  Коренізація була викликана прагненням більшовиків заручитися підтримкою місцевого (корінного) населення з тим, щоб зміцнити свою соціальну базу. У середині 20-х рр. 80% населення республіки складали українці, а 20% – представники інших національностей.
80532. Українська культура початку ХХ ст. (1900 – 1921 рр.) 547 KB
  Української наукової громадськості було надано сім професорських місць у Львівському університеті і три професорських місця в Чернівецькому університеті. Спроби української громадськості з інших регіонів надати закарпатцям допомогу також припинялися угорською владою. Зростання числа грамотних українців стимулював розвиток української літератури. Коцюбинського Цвіт яблуні Intermezzo Тіні забутих предків стали класикою золотим фондом української літератури.