13657

Налоги – это деньги, взимаемые властью с части общества в интересах целого

Эссе

Логика и философия

Налоги это деньги взимаемые властью с части общества в интересах целого.С. ДжонсонЯ полностью согласна с позицией автора т.к. налоги регулируют экономику и составляя значительную часть доходов госбюджета расходуются в интересах всего общества. Налоги это необход...

Русский

2013-05-13

14.44 KB

14 чел.

« Налоги – это деньги, взимаемые властью с части общества в интересах целого».
С. Джонсон

Я полностью согласна с позицией автора, т.к. налоги регулируют экономику и, составляя значительную часть доходов госбюджета, расходуются в интересах всего общества. Налоги – это необходимая плата общества для получения общественных благ.
Раскрывая данную тему, необходимо обратиться к понятию «налоги». Налоги – это принудительное изъятие государством у домашних хозяйств и фирм определённой денежной суммы. Возникают вопросы: для чего существуют налоги, на какие цели они идут?
Налоги являются одним из инструментов фискальной политики государства. В зависимости от характера этой политики изменение налогов наряду с изменением государственных закупок и выплатами трансфертов приводит к регулированию развития экономики в целом. Существование автоматической фискальной политики основано на действии встроенных стабилизаторов. К ним относятся, например, подоходный налог (для фирм налог на прибыль); косвенные налоги (например, НДС), а также пособие по безработице и пособие по бедности, изменение которых связано со спадом или бумом в экономике. Кроме того, налоги - одна из основных статей поступления средств в государственный бюджет.
Затем они перераспределяются на выплаты населению и финансирование таких статей, как образование, медицина, культура и т.д.
Однако со взиманием налогов связана проблема уклонения от них. Сокрытие доходов приводит к уменьшению поступлений в госбюджет. И не стоит после этого удивляться, что какие – то социальные программы плохо финансируются!
Такая ситуация складывается и в современной России. С целью вывода части доходов из тени был принят единый подоходный налог в размере 13%. А высокие налоги, в Швеции уплачиваются всеми гражданами государства, т.к. они реально видят, куда идут данные налоги, по уровню благосостояния общества.
Таким образом, налоги – это действительно важная составляющая регулирования экономики в интересах всего общества. Вследствие перераспределения поступающих налогов всё общество выигрывает, т.к. они идут на улучшение качества жизни людей. Главное, чтобы само общество это осознало!


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65250. Розвиток наукових основ удосконалення технології доменної плавки з використанням стаціонарних систем контролю поверхні засипу шихти 401 KB
  Нині функції профілемірів обмежені контролем поверхні засипу шихти в доменній печі. Через малодоступність для експериментальної перевірки фізикохімічних процесів відновлення плавлення й інших перетворень залізорудних матеріалів флюсів і горючих вуглецевмісних матеріалів що протікають...
65251. Розвиток методу розрахунку параметрів процесу холодної періодичної роликової прокатки з регулюванням довжини куліси для збільшення виходу придатного особливотонкостінних труб 182.5 KB
  Холодна періодична роликова прокатка труб ХПТР застосовується в основному для виробництва високоякісних особливотонкостінних труб які використовуються в атомній енергетиці авіації приладобудуванні суднобудуванні тощо.
65252. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ КОМПЛЕКСОМ ВИРОБНИЦТВА ПИВА 1.08 MB
  Все це приводить до зниження ефективності управління пивоварним виробництвом в порівнянні з витратами на ресурси що використовуються. Дослідження обєктів управління пивоварного виробництва з позиції синергетики теорії хаосу теорії...
65253. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 196.5 KB
  Процес розбудови правової держави, визначений ст. 1 Конституції України, потребує ефективного захисту прав і свобод людини та громадянина, що передбачає підвищення ефективності правоохоронної діяльності, провідну роль у якій відіграють органи внутрішніх справ.
65254. Методи та засоби проектування технічних і програмних компонентів безпечних ПЛІС-контролерів з паралельною архітектурою 826 KB
  Запобігання техногенних катастроф є однією із глобальних проблем сучасності. Рішення даної проблеми в значній мірі залежить від досягнутого рівня функціональної безпеки технічних і програмних компонентів...
65255. УДОСКОНАЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУМИННИХ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ 3.68 MB
  Як підсилювачі-перетворювачі у сучасних системах найбільш простими і надійними зарекомендували себе електропневматичні клапани ЕПК на основі електромагніту соленоїдного типу з циліндровим сердечником.
65256. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ 190 KB
  Державне регулювання медичної діяльності в Україні є невід’ємною частиною державної політики та державного управління в галузі охорони здоров’я. Однак законодавство охорони здоров’я як важливий інструмент державного управління галуззю в нашій державі ще не виділено в окремий інститут права.
65257. Гуманітаризація вищої культурологічної освіти в Україні ХХ – ХХІ століття 157 KB
  Серед проблем без розвязання яких неможливий процес розбудови суверенної української держави важливе місце посідає створення сучасної системи культурологічної освіти яка б враховувала багатовіковий досвід...
65258. Раціональне формування багатошарового штабелю для стабілізації його хімічного складу та підвищення використання залізорудної сировини 6.24 MB
  Ефективність технологічного процесу агломерації шихтових матеріалів та доменного переділу металургійних підприємств визначається їх базою сировини і якістю підготовки залізорудних матеріалів на рудних дворах.