13658

Монтень. Н. Не быть жадным - уже есть богатство, не расточительным - доход

Эссе

Логика и философия

Не быть жадным уже есть богатство не расточительным доход. М. Монтень На мой взгляд это высказывание сродни поговорке: Не тот богат у кого много денег а тот у кого меньше потребностей. О чем же эти высказывания в чем их суть Каждый человек сам для себя определяет бог...

Русский

2013-06-06

14.26 KB

6 чел.

Не быть жадным - уже есть богатство, не расточительным - доход.
(М. Монтень)

На мой взгляд, это высказывание сродни поговорке: «Не тот богат, у кого много денег, а тот, у кого меньше потребностей». О чем же эти высказывания, в чем их суть? Каждый человек сам для себя определяет, богат он или нет, хотя порой его оценка складывается в результате сравнения с другими людьми. Жадному человеку всегда чего-то не хватает. Очень яркий пример подобного, можно встретить у Гоголя в «Мертвых душах», где Плюшкину всего мало. Его сундуки полны богатства, а сам он одевается и питается как нищий. В современной жизни все также, кому-то не хватает денег на двухуровневую квартиру, и он считает себя бедным, а кто-то считает себя богатым, т.к. у него на столе каждый день есть хлеб. Однако здесь есть и другая грань. Богатство — это не только отсутствие жадности, но и бережливость, рационализм и прагматизм. Разберем вторую половину фразы М. Монтеня «не быть расточительным - доход». Доход - это совокупность всех получаемых человеком финансовых средств, необходимых для оплаты материальной стороны своей жизни. Расходы населения называются потреблением. Рациональный потребитель должен руководствоваться рациональной организацией своей жизни, эффективной производственной деятельностью, оптимизацией потребления. Если не быть рациональным потребителем, может сложиться ситуация, что расходы будут превышать доходы. И здесь зависит не от количества богатства у человека, а от умения им распоряжаться. В истории немало было случаев, когда богатые дворяне свое состояние доводили до банкротства, но немало было крестьян, которые благодаря своему труду стали зажиточными. Или другой пример: Форд начал свою карьеру с первого автомобиля. Если бы деньги, полученные за него, он потратил только на текущие нужды, он никогда бы не смог основать компанию по выпуску автомобилей. Вложение первоначального капитала в дело стало основой его богатства. Поэтому я согласна с высказыванием М. Монтеня.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65481. ТЕАТРАЛЬНІСТЬ ЯК ТВОРЧИЙ ПРИНЦИП МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ФОРТЕПІАННОГО ВИКОНАВСТВА) 146.5 KB
  Якщо в таких галузях як літературознавство теорія театру та образотворчих мистецтв поняття театральність і повязане з ним коло проблем осмислене достатньо глибоко і ґрунтовно розглянуто в ряді спеціальних досліджень в теорії музичного виконавства досі бракує...
65482. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОРНОГО АГРЕГАТУ ПРИ НЕСТІЙКОМУ РУСІ 201.5 KB
  При цьому недостатньо приділяється уваги дослідженням орного агрегату як механічної системи а динамічна взаємодія трактора та начіпногоплуга суттєво впливає на ефективність агрегату і позначається на якісних показниках обробітку ґрунту.
65483. ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 255.5 KB
  Важливою передумовою стійкого економічного зростання в Україні є активізація інвестиційної діяльності. Сучасний стан розвитку економіки характеризується певним пожвавленням інвестиційного процесу та зростанням валового внутрішнього продукту країни.
65484. ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 356 KB
  Збалансований і налагоджений фінансовий механізм дозволяє формувати і використовувати активи страхової компанії з метою забезпечення максимального рівня її платоспроможності. Однак аналіз наукових праць свідчить що питання формування фінансового механізму...
65485. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА 432 KB
  Фінансова політика держави у сучасних умовах ринкових перетворень виступає визначальною для розвитку національної економіки. Ускладнення процесів економічних трансформацій, посилення їх динамізму, фінансова криза та її негативні наслідки виявили...
65486. БЕЛЬГІЯ ТА КОЛОНІАЛЬНИЙ ПОДІЛ АФРИКИ 172 KB
  ХХ століття стало свідком краху колоніальних імперій, проте інтерес дослідників до різних аспектів історії колоніальної політики не слабшає. У сучасному світі в істориків з'являються все нові можливості для вивчення історичних явищ і розширення проблематики своїх досліджень...
65487. Метод розрахунку довговічності елементів авіаційних конструкцій, навантажених розтягом-стиском та згином 3.54 MB
  Метод розрахунку довговічності конструкцій за номінальними напруженнями ґрунтується на використанні понять ефективного коефіцієнта концентрації напружень і коефіцієнта якості конструкції. Такий підхід дозволяє на етапі проектування уникнути значної частини тривалих і коштовних втомних...
65488. Окупаційний режим та єврейське населення Дніпропетровщини 1941-1943 роки 218.5 KB
  Трагедія єврейського населення Дніпропетровській області не знайшла ще повномасштабного відпрацьовування хоча її фактична сторона може являти собою вагомий додаток до характеристики окупаційної політики нацистів стосовно представників даної національності.
65489. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ З КЕРОВАНИМ ПРОФІЛЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 648 KB
  Тому підвищення точності вимірювання температури актуальна та важлива наукова і практична задача вирішення якої може дати значний економічний ефект. Аналіз показує що точність приладів вимірювання температури росте однак похибка вимірювання температури зменшується мало бо у вимірювальному...