13666

Дарендорф. Кто умеет справиться с конфликтами путем их признания, берет под свой контроль ритм истории

Эссе

Социология, социальная работа и статистика

Кто умеет справиться с конфликтами путем их признания берет под свой контроль ритм истории. Р.Дарендорф. Зададимся вопросом: А что значит конфликт Ученые дают такие варианты определений Конфликты представляют собой особый тип социального взаимодействия субъе...

Русский

2013-06-06

14.32 KB

36 чел.

«Кто умеет справиться с конфликтами путем их признания, берет под свой контроль ритм истории».

(Р.Дарендорф).

Зададимся вопросом: «А что значит конфликт?» Ученые дают такие варианты определений «Конфликты представляют собой особый тип социального взаимодействия, субъектами которого являются общности, организации и отдельные личности с реально или предположительно несовместимыми целями; «Социальный конфликт - столкновение противоположных интересов, взглядов, идеологий между индивидами, социальными группами, классами». Я считаю, что Р.Дарендорф прав. Почему? Любой конфликт начинается с социальной напряженности, для начала конфликтных действий необходим лишь повод, затем разворачиваются либо наступательные, либо оборонительные действия, хотя порой возможен вообще отказ от действий. Если же не признавать конфликта, не замечать, что он существует, то он может продолжаться долго. А значит, его исход, результат будет не прогнозируем. Примеры, подтверждающие данное умозаключение, можно привести как из прошлого, нашей страны, так и из настоящего. События 9 января 1905 года -«Кровавого воскресенья» показали, что русский царь Николай II не воспринял выступление рабочих с мирной петицией как нарастание социальной напряженности в стране. Он расстрелял мирное шествие, не попытался выяснить причины, побудившие рабочих пойти к царю, тем самым дал повод к развязыванию превой русской революции 1905-1907 годов. Такой же вариант развития, на наш взгляд, имела история Чеченской войны. Российское правительство вначале не отреагировало на провозглашение суверенитета Чеченской Республикой, что затем привело к первой и второй Чеченским войнам. Итак, действительно, прав Р. Дарендорф и история свидетельствует, что если не видеть, не замечать появления, разрастания конфликта, то мы не сможем прогнозировать его завершения и результата.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69678. ОБРОБКА ПОМИЛОК 24 KB
  Інтерпретатор PHP дозволяє програмістові визначити, які повідомлення про помилки потрібно виводити, а які — ні. Поки ви відладжуєте програму, я рекомендую виводити всі повідомлення про помилки і всі попередження, а потім, коли програма нормально працює, виводити тільки повідомлення про помилки.
69679. ГІПЕРТЕКСТОВІ ПОСИЛАННЯ 119 KB
  Гіпертекстове посилання складається з двох частин: вказівника і адресної частини (URL). Вказівник - текст (або графічне зображення), на якому користувач повинен клацнути для того, щоб перейти в інше місце. URL - вказує адресу, з якої броузер буде завантажувати документ...
69680. ТЕГ TEXTAREA 113 KB
  Ми переходимо до розгляду багаторядкового поля введення. У HTML ця можливість реалізується за допомогою тега TEXTAREA. Поле, що створюється цим тегом, дозволяє вводити і відправляти не один рядок, а відразу декілька.
69681. Графіка Web-сторінок 101.5 KB
  Графіка Web-сторінок може містити як прості зображення, так і складні. Важливим у використанні графіки є не міра її складності, а ефективність у питаннях передавання тієї інформації, яку необхідно надати користувачам.
69682. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ МОВИ HTML 33.5 KB
  HTML (Hypertext Markup Language — Мова гіпертекстової розмітки) — це мова опису структури сторінок документів, яка дозволяє звичайний текст форматувати в абзаци, заголовки, списки та інші структури, створювати посилання на інші сторінки.
69683. РНР-СЦЕНАРІЇ В ТІЛІ HTML-ДОКУМЕНТІВ 28.5 KB
  Ми тільки що розглянули структуру РНР-програми, і можна було б перейти до розгляду змінних. Проте РНР-сценарії можна записувати і по-іншому. Щоб ви зайвий раз не перегортали книгу, нагадаю текст сценарію first.php:...
69684. КОНСТАНТИ 36 KB
  Константи містять постійні значення. На відміну від змінних, ви не можете змінити значення константи, яке було їй привласнено при її оголошенні. Константи зручно використовувати для зберігання значень, які не повинні змінювати під час роботи програми, наприклад, ім’я розробника програми.
69685. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ HTML-ДОКУМЕНТА 49.5 KB
  Створення HTML-документа відбувається розташуванням тегів (tags) мови HTML всередині звичайного неформатованого тексту. Теги HTML — це послідовності символів, які починаються знаком «менше» і закінчуються знаком «більше». Теги можуть мати атрибути, які, в свою чергу, можуть приймати певні значення.
69686. ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ 107.5 KB
  Розмітка, яка створюється за допомогою мови HTML, дозволяє організовувати текст у логічні, легко зрозумілі розділи або застосовувати до нього специфічний формат. Теги форматування дозволяють визначити такі елементи: початок абзацу і кінець рядка; стилі заголовків; фізичні стилі...