13687

«Создает человека природа, но развивает и образует его общество» (В.Г. Белинский)

Эссе

Социология, социальная работа и статистика

Создает человека природа но развивает и образует его общество В.Г. Белинский.Человек это существо биологическое и социальное. Всю свою жизнь он проходит процесс социализации приобщению к традиционным ценностям устоям окружающего мира. Этот процесс ограничен двум

Русский

2013-05-13

14.28 KB

1 чел.

 «Создает человека природа, но развивает и образует его общество» (В.Г. Белинский).

Человек - это существо биологическое и социальное. Всю свою жизнь он проходит процесс социализации- приобщению к традиционным ценностям, устоям окружающего мира. Этот процесс ограничен двумя полюсами: рождением и смертью. С раннего детства человека окружают первичные агенты социализации: семья, детский сад, школа. Формирование характера и мировоззрений - вот главные задачи первичных агентов. Вторичные агенты социализации, такие как вузы, профессиональные учреждения, рабочее место, формируют картину огромного окружающего мира и места человека в нем. Благодаря агентам социализации человек становится личностью, проявляет свои индивидуальные особенности и способности во взаимодействии с людьми. Человек может определить кто он, сравнивая себя с другими людьми, прислушиваясь к мнению других. По теории Маслоу существует пирамида человеческих потребностей. Фундаментом пирамиды является биологические потребности (жажда, голод, сон, продолжение рода); в середине пирамиды находятся социальные потребности (труд, самореализация); и самыми верхними являются духовные потребности (познание, мировоззрение). Все потребности тесно связаны между собой. Человек не может жить без еды, воды, и воздуха, потом же он не может жить без общения с другими людьми. Истории известны факты о том, что без общения с людьми человек сходит с ума, а не развивая свои интеллектуальные способности, он перестает быть личностью и живет на природном уровне, удовлетворяя биологические потребности.

Таким образом, фундаментальной основой человека является его биологическая сущность, а стержневой основой — социальная. Я полностью согласна с мнением известного литератора В.Г.Белинского о том, что «создает человека природа, но развивает и образует его общество».


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65328. МІСТОБУДІВНІ ПРИНЦИПИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ ПРИМОРСЬКИХ МІСТ (В УМОВАХ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ) 182.5 KB
  Активізація урбанізаційних процесів суттєві зміни в соціальноекономічних відносинах посилення антропогенних навантажень на природні системи порушення екологічної рівноваги на територіях прибережної смуги...
65329. НАУКОВІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТРУКТУРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ МЕРЕЖ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК ВУГІЛЬНИХ ШАХТ 544 KB
  Мережа гірничих виробок вугільної шахти є важливим її елементом який визначає надійність функціонування й технікоекономічні показники роботи. Питома вага витрат пов'язаних зі спорудженням гірничих виробок під час будівництва...
65330. Визначення контрольованих параметрів арматури експлуатованих залізобетонних конструкцій методом локального руйнування 7.43 MB
  Завдання досліджень: узагальнити результати досліджень в області визначення контрольованих параметрів матеріалів конструкцій при різних впливах неруйнівними методами обґрунтувати необхідність проведення досліджень у цій області сформулювати передумови і припущення...
65331. ДІАГНОСТУВАННЯ РУЙНУВАННЯ КРИХКИХ ВКЛЮЧЕНЬ МЕТОДОМ АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ 5.45 MB
  Таким чином за початок руйнування матеріалу втрату його міцності можна вважати розтріскування у ньому крихких включень. Особливо актуальними вони є у випадку діагностування руйнування крихких включень оскільки останні...
65332. ОДНОФАЗНI ПЕРЕТВОРЮВАЧI ЗМIННОЇ НАПРУГИ НА ПОСТIЙНУ З КОРЕКЦIЄЮ КОЕФIЦIЄНТА ПОТУЖНОСТI ТА ГАЛЬВАНІЧНИМ ЗВ’ЯЗКОМ ВХОДУ З ВИХОДОМ 346 KB
  Останнім часом все більше електроенергії споживається за допомогою систем електроживлення СЕЖ з ланкою постійної напруги. Перспективним вирішенням зазначеної проблеми при якому також покращується комплекс техніко-економічних показників...
65333. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ 611 KB
  Україна проходить складний і незворотний шлях державного та громадянського становлення. Реалізується стратегія забезпечення прискореного та випереджального розвитку освіти і науки, створюються умови для самоствердження...
65334. Створення генетичних джерел групової расоспецифічної стійкості проса до сажки (Sorosporium destruens (Schlecht) Yanki) 329 KB
  Актуальність теми обумовлена обмеженістю в існуючому світовому генофонді проса генетичних джерел стійкості до окремих рас сажки та відсутністю джерел одночасної стійкості до різних груп патотипів збудника цього захворювання.
65335. Розвиток і реалізація технології, методів розрахунку й управління параметрами процесів виробництва холоднокатаних штаб із високою площинністю та якісною поверхнею 1.08 MB
  Інтенсифікація швидкісних режимів холодної прокатки й зменшення середньої товщини холоднокатаних штаб у сортаменті більшості станів посилили вплив динамічного і температурного факторів процесу на показники якості готових штаб.
65336. Обґрунтування параметрів транспортно-технологічних схем проведення дільничних виробок при розширенні меж шахтних полів 1.73 MB
  Проблема доробки запасів біля меж шахтних полів особливо актуальна для шахт Західного Донбасу, виробничі потужності яких обмежені порівняно низькою вугленосністю родовища, нерівномірним розповсюдженням робочої потужності пластів...