13688

Только существо, обладающее разумом, может быть неразумным. Животные не совершают неразумных действий

Эссе

Социология, социальная работа и статистика

Только существо обладающее разумом может быть неразумным. Животные не совершают неразумных действий Т. Ойзерман В данном изречении Ойзерман поднимает проблему ответственного отношения человека к продуктам своей мыслительной деятельности.Эта проблема по моему мн

Русский

2013-05-13

14.24 KB

18 чел.

«Только существо, обладающее разумом, может быть неразумным. Животные не совершают неразумных действий" (Т. Ойзерман)

В данном изречении Ойзерман поднимает проблему ответственного отношения человека к продуктам своей мыслительной деятельности.
Эта проблема, по моему мнению, в современном мире актуальна. Ведь согласно антропосоциогенеза, человек как биопсихосоциальное существо имеет самую высокоорганизованную сущность, обладает развитым мышлением и сознанием. Он в силах создавать искусственную среду, использовать для создания чего-то нового силы природы. Например, известный ученый Д. Сахаров был одним из разработчиков атомного оружия, водородной бомбы. Теория расщепления ядра может принести благо, а может нанести непоправимый вред природе, обществу, человеку. Об этом затем и говорил Д.Сахаров в своих выступлениях.
И действительно, человек может достигать цели, выбирая средства и методы деятельности. И он может выбрать аморальный, приносящий зло метод. Ярким примером этого может служить отклоняющееся поведение, а именно правонарушения. Например, нож может служить и орудием убийства или обезболивающий морфин может служить наркотиком.
А вот поведение животных всегда предсказуемо, т.к. оно отражает заложенные природой инстинкты. Человек уже хорошо изучил животных и знает, что от них ожидать.
Таким образом, благодаря мышлению человек изобрел множество предметов, вещей, теорий, учений. Он может использовать все это во благо себе, обществу, природе., а может во вред. Все зависит от морально-нравственного состояния человека, какими ценностно-нравственными ориентирами он пользуется. Слова российского философа и историка Соловьева «Человек может быть определен как животное стыдящееся» подтверждают идею о том, что человек выбирает, как поступать и отвечает за свои поступки, в основе которых должны лежать нормы морали, но не всегда так бывает.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65230. Польські біженці в Росії (серпень 1914 р. – листопад 1917 р.) 238.5 KB
  Вивчення становища польських біженців у внутрішніх губерніях Росії пов’язано з їх важливим місцем у соціальній історії країни в роки Першої світової війни. Лише після розпаду СРСР на теренах колишніх союзних республік внаслідок цілої низки...
65231. КРИМІНАЛЬНЕ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ, ЗДІЙСНЮВАНЕ СЛІДЧИМ 177.5 KB
  Державна функція боротьби зі злочинністю у межах кримінального процесу трансформується у кримінальнопроцесуальний напрям діяльності яким є функція кримінального переслідування.
65232. Оптично-прозорі люмінесціюючі полімерні матеріали на основі меламіно-формальдегідних олігомерів 165 KB
  Отже проведення системних досліджень з отримання оптичнопрозорих люмінесціюючих полімерних матеріалів на основі МФ олігомерів є актуальним і викликає як теоретичний так і практичний інтерес. Розроблення оптичнопрозорих люмінесціюючих полімерних...
65233. Методи управління комп’ютерною мережею за наявності затримок управляючої інформації 668.5 KB
  Актуальність теми дисертаційної роботи визначається тим що вона відповідає пріоритетним напрямам розвитку науки техніки та критичних технологій в частині розвитку інформаційнотелекомунікаційних систем і розробки інтелектуальних систем управління СУ.
65234. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ 243.5 KB
  Зниження темпів нарощення обсягів виробництва яке спостерігається у кондитерській галузі України протягом останніх років викликано не лише загальноекономічними чинниками а й недоліками внутрішнього управління підприємств кондитерської галузі зокрема управління виробничими витратами.
65235. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти 483.5 KB
  У період інноваційних зрушень у галузі освіти особливо актуальною є проблема формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в закладах післядипломної освіти. Основні вимоги до педагогічних кадрів та рівня їхньої підготовки щодо реалізації стратегічних цілей...
65236. Розробка методів оцінювання технічного стану та залишкової довговічності тривало експлуатованих роликів машин безперервного лиття заготовок 279 KB
  Розливання сталі на машинах безперервного лиття МБЛЗ є основним способом одержання заготовок для виготовлення листового і сортового прокату. Основою роботоздатності МБЛЗ є конструктивна міцність роликів яку понижують поверхневі втомні тріщини...
65237. ЦІННІСНИЙ АСПЕКТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УСНІЙ НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНЦІВ 185.5 KB
  Актуальність дослідження. Фізична культура є результатом багатогранної творчої діяльності суспільства. Вона успадковує цінності, створені суспільством на попередніх етапах, і розвиває їх залежно від політичних, економічних...
65238. Пріоритети бюджетної політики в умовах економічних перетворень 198.5 KB
  Бюджетна політика є однією з основних складових державного регулювання економіки країни визначення бюджетної пріоритетності достатньо суттєво впливає на структурні перетворення у галузях економіки соціальній сфері рівень людського...