13748

Тести до ЗНО. Географія

Тест

География, геология и геодезия

Тести підготовлені групою вчителів які проходили курсову підготовку з 13 червня по 30 червня 2006р Час виконання 120 хвилин Інструкція Екзаменаційний тест складається з 50 тестових завдань різних рівнів. Правила виконання містяться на початку кожно...

Украинкский

2013-05-13

4.98 MB

5 чел.

Тести

підготовлені групою вчителів,

які проходили курсову підготовку

з 13 червня по 30 червня 2006р

 Час виконання - 120 хвилин

Інструкція

 1.  Екзаменаційний тест складається з 50 тестових завдань різних рівнів.
 2.  Правила виконання містяться на початку кожного типу завдань
 3.  відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання і правила його виконання.
 4.  Використовуйте як чернетку місця, відведені у тестовому зошиті.
 5.  Відповіді до бланка відповідей вписуйте чітко, відповідно до інструкцій щодо кожного типу завдань.
 6.  До бланка відповідей записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.
 7.  Подвійні, неправильно записані, закреслені, підчищені та виправлені відповіді у бланку відповідей-ПОМИЛКА.
 8.  Якщо ви випадково записали неправильну відповідь, можете її виправити у відповідному розділі бланка відповідей.
 9.  Ваш результат залежить від загальної кількості правильних відповідей, записаних до бланка відповідей.
 10.  Відповіді на завдання з розгорнутою відповіддю записуйте у відведених місцях тестового зошита.
 11.  Постарайтеся відповісти на всі тестові завдання, незважаючи на невпевненість у правильності відповіді.
 12.  Ознайомившись з інструкцією, перевірте якість друку зошита та кількість помилок.

6 клас

Вступ. Земля на плані і карті

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робить інших позначок - комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

 1.  Складовими частинами географії є:

А) фізична;

Б) економічна;

В) соціальна;

Г) всі відповіді вірні.

2. Виберіть найповніше визначення: „Географія – наука про...”

а) природу Землі;

б) країни і народи;

в) охорону природи;

г) природу, населення і його господарську діяльність.

3. Нова галузь сучасної географії, яка швидко розвивається, це...

а) екологія;

б) астрономія;

в) космічне землезнавство;

г) інженерна географія.

4. На які запитання дає відповідь географія сьогодні?

А) Де? Коли? Чому?

Б) Що? Де? Коли?

В) Що? Де? Від чого?

Г) Чому? Від чого? Як?

5. Скільки мандрівок здійснив Христофор Колумб до берегів Америки?

А) 3;

Б) 4;

В) 5;

Г) 6.

6. Хто вперше опустився на дно Маріанської западини?

А) Жак ів Кусто;

Б) Жан Пікар;

В) Дональд Нош;

Г) Роберт Едвін Пірі?

7. У давнину знання європейців  обмежувалися Старим Світом. Це пояснюється тим, що тоді:

а) моряки плавали ріками і вздовж берегів;

б) не був відомий компас;

в) торгували з населенням сусідніх територій;

г) інші материки не були відомі європейцям.

8.  План місцевості – це...

а) зменшене й узагальнене зображення місцевості;

б) зменшене й узагальнене зображення земної поверхні, її частин, або окремих частин світу;

в) креслення невеликої ділянки земної поверхні, виконане у певному

г) креслення ділянки земної поверхні, її частин або окремих країн світу за допомогою умовних знаків.

9. Виберіть із зазначених величин середній діаметр Землі.

А) 12650 км;

Б) 12550 км;

В) 12710 км;

Г) 12750 км.

10. Яким кольором на фізичній карті півкуль позначені підводні хребти?

А) світло-синім;

Б) темно-синім;

В) світло-коричневим;

Г) темно - коричневим.

11. Ким була створена перша географічна карта?

А) Анаксімандром;

Б) Птоломеєм;

В) Ератосфеном;

Г) Бехаймом.

12. Яка із цих точок розташована найпівденніше?

А) 35º пн. ш;

Б) 10º пд. ш;

В) 12º пд. ш;

Г) 37º пн. ш.

13. Позначте рядок, у якому географічні об’єкти  знаходяться на одній паралелі.

А) Токіо, Тегеран, Бразіліа;

Б) Мадрид, Лісабон, Рим;

В) Луанда, Додома, Каїр;

Г) Гавана, Ер – Ріяд, Мумбаї.

14. Позначте, яке із міст розташоване найпівнічніше?

А) Стокгольм;

Б) Тіксі;

В) Харбін;

Г) Мапуту.

15. Який напрям вказує „полуденна лінія”

а) захід – схід;

б) північ –південь;

в) північний захід – південний схід;

г) північний схід – південний захід.

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідний, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі інші види Вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як помилку:

16. Встановіть відповідність  між назвами географічних об’єктів і видами умовних знаків.

А) значкові;              

Б) лінійні;                

В) контурні;            

Г) інформаційні.     

1. ліс;

    2. Черкаси;

    3. річка;

    4. вітряк;

    5. школа

А

Б

В

Г

17. Встановіть відповідність між азимутом та напрямками.

А) 90;              

Б) 270;                

В) 135;            

Г) 360.     

    1. північ;

    2. південь;

    3. захід;

    4. схід;

    5. півд.. схід

А

Б

В

Г

18. Встановіть відповідність між географами та географічними подіями.

А) Ератосфен;              

Б) Мартін Бехайм;                

В) Марко Поло;            

Г) Фернан Магелан.     

    1. Перша навколосвітня подорож;

    2. Відкриття Австралії;

    3. Ввів термін „географія”;

    4. Першим побував у Китаї;

    5. Створив перший глобус

А

Б

В

Г

19. Встановіть відповідність між датою та подією.

А) 1911;              

Б) 1497;                

В) 1522;            

Г) 1820.     

1. Відкриття Антарктиди;

    2. Відкриття Південного полюса;

    3.Відкриття шляху навколо  Африки;

    4. Перша навколосвітня подорож;

    5. Подорож Пржевальського до Азії

А

Б

В

Г

20. Встановіть відповідність між судном та експедицією.

А) „Пінта”;              

Б) „Восток”;                

В) „Вікторія”;            

Г) „Витязь”.     

1.Відкриття Маріанського жолоба;

    2. Перша навколосвітня подорож;

    3. Відкриття Америки;

    4. Експедиція навколо Африки до Індії;

    5. Відкриття Антарктиди

А

Б

В

Г

21. Встановіть, в якому напрямку розміщений даний географічний об’єкт відносно України.

А) на захід;              

Б) на схід;                

В) на північ;            

Г) на південь.     

1. Скандинавські гори;

    2. Атлантичний океан;

    3. Озеро Байкал;

    4. Великий Вододільний хребет;

    5. Мертве море

А

Б

В

Г

22. Розташуйте в логічній послідовності одиниці географічної сітки.

А) 0º  широти;              

Б) 90º пд.ш;                

В) 0º довготи;            

Г) 23º 30´ пн.ш.     

1. Північний тропік;

    2. Екватор;

    3. Південний полюс;

    4. Початковий меридіан;

    5. Північне полярне коло

А

Б

В

Г

23.Встановіть відповідність між географічним явищем та датою.

А) день зимового сонцестояння;              

Б) день весняного рівнодення;                

В) день літнього сонцестояння;            

Г) день осіннього рівнодення.     

1. 22 червня;

    2. 22 грудня;

    3. 23 вересня;

    4. 24 серпня;

    5. 21 березня

А

Б

В

Г

24. Поєднайте поняття з його ознаками.

А) Точне зображення  Землі;              

Б) Докладне зображення Землі;                

В) Спотворене зображення Землі;            

Г) Узагальнене зображення Землі.     

1. Глобус;

    2. План;

    3. Дрібний масштаб;

    4. Карта;

    5. Крупний масштаб

А

Б

В

Г

25. Знайдіть відповідність між географічним поняттям та його ознаками.

А) Полюс;            

Б) Горизонталь;                

В) екватор;            

Г) Репер.     

1. З’єднує точки з однаковою висотою;

    2. Вказує висоту даного місця над рівнем морем;

    3. Головна паралель;

    4. Має координати 0º довготи;

    5. Показує напрям схилу

А

Б

В

Г

26. Знайдіть відповідність між висотою рельєфу та кольором її позначення на карті.

А) 0-200 м;              

Б) 200-500 м;                

В) 500-1000 м ;            

Г) 1000м.     

1. Жовтий;

    2. Темно-зелений;

    3. Темно-коричневий;

    4. Світло-зелений;

    5. Світло-коричнева.

А

Б

В

Г

27. Встановіть приналежність географа до країни.

А) Арістотель;              

Б) Васко да Гама;                

В) Белінсгаузен;            

Г) Кук.     

1. Росія;

    2. Голандія;

    3. Португалія;

    4. Англія;

    5. Греція.

А

Б

В

Г

28. Встановіть відповідність між приладом та його призначенням.

А) Компас;              

Б) Курвіметр;                

В) Нівелір;            

Г) Секстант.     

1.Прилад для визначення висоти точок;

2.Прилад для визначення широти місцевості;

3.Прилад для визначення відстаней на карті;

4.Прилад для визначення довготи місцевості;

5. Прилад для визначення напрямку магнітного меридіана.

А

Б

В

Г

29. Встановіть відповідність між картографічним кресленням та його автором.

А) Перша карта Росії;              

Б) Перший глобус;                

В) Перша карта України;            

    Г) Перша карта півкуль.     

1.Меркатор;

    2. Федір Годунов;

    3. Бехаім;

    4. Гійом де Боплан;

    5. Ератосфен.

А

Б

В

Г

30. Встановіть відповідність між сторонами горизонту та їх градусними значеннями

А) Північ

Б) Південь

В) Схід

Г) Захід

1.  40°

2.  90°

3.  180°

4.  270°

5.  360°

А

Б

В

Г

Завдання 31-36 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок - комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ

31. Визначить чинник, який обумовив відкриття Антарктиди в останню чергу.

А) Відсутність інтересу до нових відкриттів;

Б) Віддаленість материка та суворість природних умов;

В) Недосконалість транспортних засобів;

Г) Відкриття материка не несло ніякої користі.

32. Визначте фактор, який призвів до широкого розвитку географічних карт у 16-17 століттях?

А) Удосконалення засобів подорожування;

Б) Зростання географічних подорожей;

В) Нові географічні відкриття та розвиток  географічної науки;

Г) Прагнення до розширення володінь.

33. Встановіть причину, яка призвела до відкриття Америки.

А) Знання про кулястість Землі;

Б) Випадковість;

В) Жадоба до збагачення;

Г) Пошук нового шляху до Індії.

 

34. Вкажіть чинник, який впливає на те, що більшість об’єктів земної поверхні  на географічних картах не позначається.

А) Значна кількість об’єктів;

Б) Відсутність умовних знаків;

В) Незначні розміри об’єктів;

Г) Дрібний масштаб карт.

35. Визначте чинник, від якого залежить масштаб карти.

А) Розмір карти;

Б) Розмір зображувальної території;

В) Зміст карти;

Г) Кількість географічних об’єктів.

 

У завданнях 36-40 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей. Слово записуйте ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ відповідно до зразка, починаючи з лівої клітинки відведеного поля, так

36. Прочитайте текст і запишіть термін.

„ Лінії, що з’єднують точки місцевості з однаковою абсолютною висотою”.

г

о

р

и

з

о

н

т

а

л

ь

37. Прочитайте текст і запишіть ім’я мореплавця епохи великих географічних відкриттів „ З 1476 р до 1485 р він жив у Португалії, а в 1485 р переїхав до Іспанії. 3 серпня 1492 р він відкрив Саргасове море, з його незвичайними водоростями.

38. Прочитайте текст і запишіть термін. „ Умовна міра, яка показує, у скільки разів відстані на місцевості зменшені при відображені їх на карті чи плані”.

39. Прочитайте текст і впишіть назву острова „ Герой Романа Жуль Верна „ Діти капітана Гранта” потерпілого від аварії корабля, все-таки дістався острова. Його координати 37º пд. ш, 153º  зх. д.”.

40. Прочитайте текст і запишіть давньогрецького вченого, який увів поняття „ Географічна широта” і „довгота”. Він уперше розділи в коло на 360 частин і дав визначення екватора як великого кола, що ділить земну кулю на дві частини”.

41. Прочитайте текст і запишіть назву приладу. „ Це східна іграшка, яка з’явилася у XIIIXIV ст. в Європі, завдяки якій створюються морські навігаційні карти – порто лани”.

42. Визначте правильність наведеного твердження: „ Маги лан чудово знався на навігаційних картах, ретельно і вдумливо готував проект майбутньої експедиції. Він твердо вірив, що у Південній Америці існує протока, через яку можна вийти в інший океан і досягнути їм Індії”.

 так

  ні

43. Визначте правильність наведеного твердження „  За допомогою плану місцевості можна визначити відстань від Азовського моря до столиці України”

 так

  ні

44. Визначте правильність наведеного твердження „ У 1505 – 1512 р.р. А. Тасман керував експедицією, яка замкнула великий , витягнутий за довготою еліпс – від острова Маврикія до острова Тонга”.

 так

  ні

45. Визначте правильність наведеного твердження:

„ У XVII столітті був створений атлас – гігант розміром 110 х 170 см. Він вміщує 35 настінних карт і важить 175 кг. Це найбільший атлас світу, який нині зберігається  у міській бібліотеці Берліна”

 так

  ні

У завданнях 41-45 необхідно позначити правильність або неправильність наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в табличці знаком Х та перенесіть її до бланку відповідей. Не робіть інших позначок, комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки.

46. Абсолютна висота точки В на 300м більша, ніж абсолютна висота точки А, а абсолютна висота точки С у 2 рази менша від абсолютної висоти точки В. Визначте абсолютні висоти точок А,В,С, якщо абсолютні висоти  точок А і В відносяться  як 1:3

Відповідь___________________________________________

47. Визначити відстані в градусах  і кілометрах від вулкану Фудзіяма (37º пн. ш. , 139º сх.. д.) до мису Рока (37º пн. ш., 9º зх. д)

Відповідь_____________________________________________

48. З пункту А одночасно вийшли два мандрівники: один –у пункт В із середньою швидкістю 5 км/год., другий – у пункт С із швидкістю 3 км/ год. Обчисліть, хто з мандрівників прийде першим, якщо на карті масштабом 1:500000 відстань АВ складає 9 см, а АС – 6 см.

Відповідь_____________________________________________________

49. Визначте абсолютну і відносну висоту влк. Кіліманджаро, якщо відомо, що його підніжжя лежить на висоті ≈2000м над рівнем моря.

Відповідь__________________________________________________

50. Яка площа саду, якщо на плані місцевості масштабом 1: 5000 він має довжину 3 см і ширину 2 см?

Відповідь_____________________________________________________   

Тема: Літосфера

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робить інших позначок - комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

1. Земна кора це:

А). тверда оболонка Землі;

Б). верхня тверда оболонка Землі, що складається з гірських порід і мінералів;

В). верхній осадовий шар Землі.

2, Найбільшою за об’ємом частиною планети є:

А. Ядро;

Б. Літосфера;

В. Мантія;

Г. Астеносфера.

3. Який прилад фіксує найменші коливання земної кори:

А. Барометр;

Б. Гігрометр;

В. Сейсмограф;

Г. Маятник.

4. Канал, по якому піднімається магма  при вулканічному виверженні називається:

А. Кратер;

Б. Жерло;

В. Конус;

Г. Тріщина.

5.Найбільші руйнування під час землетрусів відбуваються у:

А. Центрі;

Б. Гіпоцентрі;

В. Вогнищі;

Г. Епіцентрі.

6.Температура у центрі Землі сягає:

А. 1000 º С;

Б. 5000-6000º С;

В. 3000º С;

Г. 4000º С.

7. Внаслідок зіткнення літосферних плит  утворюються:

А. Гори;

Б. Низовини;

В. Височини;

Г. Серединно - океанічні хребти.

8. Цунамі – це:

А. Руйнівний вітер;

Б. Велетенські хвилі;

В. Сильні зливи;

Г. Морська течія.

9. Причиною загибелі міста Помпеї став вулкан:

А. Кракатау;

Б. Етна;

В. Везувій;

Г. Ключевська сопка.

10. Які гірські породи утворюються під дією вивітрювання:

А. Магматичні;

Б. Осадові;

В. Метаморфічні;

Г. Глибинні.

11. Сірка , як корисна копалина, належить до:

А. Паливної сировини

Б. Будівельної сировини

В. Хімічної сировини

Г. Рудної сировини.

12. Найтвердішим мінералом на Землі є:

А. Кальцит;

Б. Алмаз;

В. Корунд;

Г. Польовий шпат.

13. Абсолютна висота височин над рівнем моря не перевищує:

А. 1000 метрів;

Б. 200 метрів;

В. 500 метрів;

Г. 100 метрів.

14. Глибина шельфу Світового океану становить:

А. Від 200 до 1000 метрів;

Б. Від 0 до 200 метрів;

В. Від1000 до 2000 метрів;

Г. Від 100 до 200 метрів.

15. Проявом зовнішніх сил Землі є:

А. Рухи літосфери;

Б. Землетруси;

В. Вивітрювання;

Г. Вулканізм.

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідний, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі інші види Вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як помилку:

16. Встановіть відповідність між елементами внутрішньої будови Землі і їх характеристиками:

а. Мантія

б. Астеносфера.

в. Ядро.  

г. Земна кора

1.Наймасивніша внутрішня частина Землі.

2.Найбільша за об’ємом частина Землі

3.Оболонка Землі потужністю 5-80 кілометрів

4.Оболонка, яка складається переважно із сполук міді.

5.Верхній в’язкий шар мантії.

А

Б

В

Г

17. Встановіть відповідність між гірськими породами та їх походженням:

а. Граніт

б. Пісок.

в. Мармур

г. Крейда

 1.  органічного
 2.   метаморфічного
 3.  магматичного
 4.  антропогенного
 5.  осадового.

А

Б

В

Г

18. Встановіть відповідність між формами рельєфу, та їх  розташуванням:

 

а. Гімалаї

б. Амазонська низовина

в. Кордильєри

г. Маріанський жолоб

1.Австралія

2. Південна Америка

3. Тихий океан.

4. Північна Америка.

5. Євразія.

А

Б

В

Г

19. Встановіть відповідність між корисними копалинами України, та назвою їх родовищ:

а. Кам’яне вугілля

б. Залізна руда.

В. Ртуть

    г.  Газ

 1.  Микитівське
 2.  Донецький басейн
 3.  Штормове
 4.  Керченській басейн
 5.  Сиваш.

А

Б

В

Г

 

20. Встановіть відповідність між горами та материками, на яких вони розташовані

А). Анди

Б). Аппалачі

В). Альпи

Г). Вододільний хребет

1.Австралія

2.Євразія

3.Африка

4.Південна Америка

5.Північна Америка

А

Б

В

Г

21. Встановіть відповідність між формами рельєфу та їх висотою над рівнем моря:

а. Низовини

б. Гори.

В. Височини

Г. Плоскогір’я

 1.  від 500 до 1000 метрів
 2.  від 3000 до 8000 метрів
 3.  від 0 до 200 метрів
 4.  від 1000 метрів і вище
 5.  від 200 до 500 метрів.

А

Б

В

Г

22. Встановіть відповідність між термінами та їх визначеннями:

а. Сейсмічні хвилі

б. Органічне вивітрювання

в. Бархани

г. Гейзери

 1.  піщані горби серповидної форми
 2.  гарячі водні фонтани у місцях активного магматизму.
 3.  рух води в океані.
 4.  хвилі, що поширюються у земній корі під час землетрусів.
 5.  руйнування земної поверхні під впливом живих організмів.

А

Б

В

Г

23. Встановіть відповідність між термінами та наданими характеристиками:

а. Кратер.

б. Лава.

В. Конус.

Г. Жерло

1.магма, що вилилася на земну поверхню.

2.канал, по якому піднімається магма.

3.отвір на вершині вулкану.

4.речовина насичена газами.

5.утворюється під час багатьох вивержень вулкану.

А

Б

В

Г

24. Встановіть відповідність між формами рельєфу та кольором, яким вони зображаються на фізичних картах:

А. Високі гори.

Б. Низовини.

В. Височини.

Г. Плоскогір’я.

 1.  зелений.
 2.  темно-коричневий.
 3.  темно-зелений.
 4.  коричневий.
 5.  жовтий.

А

Б

В

Г

25.Встановіть відповідність між хімічними елементами та їх характеристиками:.

А. Алюміній.

Б. Тальк.

В. Ртуть

Г. Алмаз.

 1.  найм’якіший мінерал
 2.  найпоширеніший у земній корі.
 3.  розчиняється у воді.
 4.  найважча рідина на Землі.
 5.  найтвердіший мінерал.

А

Б

В

Г

 

26. Встановіть  відповідність між формами рельєфу та їх визначенням:

а. Гірська долина.

Б. Первинна рівнина.

В. Вторинна рівнина.

Г. Гірські хребти.

1.з’єднані між собою гори.

2.утворюються на місті колишніх гір чи внаслідок річних наносів.

3.глибокі гірські утворення.

4.утворюються внаслідок вертикальних рухів літосфери.

5.зниження між гірськими хребтами.

А

Б

В

Г

27. Встановіть відповідність між елементами рельєфу дна океану та їх характеристикою:

А. Серединно-океанічний хребет.

Б. Ложе океану.

В. Шельф.

Г. Материковий схил.

1. Затоплена прибережна частина материка.

2. Має максимальну глибину 11022 м.

3. Поверхня океанічного дна на глибині 200-2000 метрів, що стрімко обривається.

4. Глибинна нерівна частина дна.

5. Утворюються у межах розходження літосферних плит.

А

Б

В

Г

28. Встановіть відповідність між географічними науками та предметом їх вивчення:

а. Сейсмологія

б. Геологія

в. Мінералогія.

г. Геофізика.

1. Вивчає внутрішню будову Землі.

2. Вивчає процеси, що відбуваються у географічній оболонці.

3. Комплекс наук, що вивчають внутрішню будову Землі, а також процеси, що відбуваються у кожній з її оболонок.

4. Вивчає землетруси.

5. Вивчає утворення, поширення та хімічний склад мінералів

А

Б

В

Г

 

29. Встановіть відповідність між силою землетрусів у балах та їх зовнішніми проявами:

А. 12 балів.

Б. 1-3 бали.

В. 4-5 балів.

Г. 11 балів.

1. Добре відчутні в приміщеннях, надворі майже не відчутні.

2. Завалюються мости, з’являються широкі тріщини на земній поверхні.

3. Руйнуються старі будівлі, зміщуються важкі меблі.

4. Відчутні окремими тваринами, людиною майже не відчуваються.

5. Предмети підкидаються у повітря, на поверхні землі утворюються хвилі, змінюється рельєф.

А

Б

В

Г

30. Встановіть відповідність між формами рельєфу України та наданими характеристиками:

А. Кримські гори.

Б. Карпати.

В. Донецький кряж

Г. Причорноморська низовина.

1.находиться найвища точка України.

2.розташований найбільший за площею кам’яновугільний басейн.

3.висоти перевищують 2100 метрів над рівнем моря.

4.розташована найнижча точка України над рівнем моря.

5.йменше видобувається корисних копалин.

А

Б

В

Г

Завдання 31-40 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок - комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

31. Визначте фактор, який обумовлює відсутність землетрусів в Антарктиді на сучасному етапі.

А. відсутність високих гір. 

Б. Розташування материка на крайньому півдні планети.

В. Антарктична літосферна плита має найменшу швидкість переміщення.

Г. Материк вкритий потужним льодовиком.

32.Визначте фактор, який сприяє утворенню високої кількості діючих вулканів на заході Північної та Південної Америки:

а. Наявність високих гір.

Б. Утворення гірських областей на межі зіткнення літосферних плит.

В.Вулкани утворені на узбережжі океану.

Г. Процес розходження літосферних плит.

33. Встановіть основну причину, по якій щороку на Землі від землетрусів гине велика кількість людей.

А. Переважають катастрофічні землетруси

Б. Землетруси відбуваються у мало розвинутих країнах.

В. Неможливість своєчасно передбачати землетруси.

Г. Будівництво сейсмічно нестійких будинків.

34. Визначте, за якої умови утворюються метаморфічні породи:

а. наявність води.

Б. Наявність рудної породи.

В. Наявність мікроорганізмів.

Г. Наявність високої температури і тиску.

35. Визначте чинник, який обумовлює високу температуру у земному ядрі:

а. ядро складається з заліза.

Б. У ядрі відбуваються термоядерні реакції.

В. Речовина у ядрі активно рухається.

Г. Речовина розігрівається під дією високого тиску

\

У завданнях 36-40 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей. Слово записуйте ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ відповідно до зразка, починаючи з лівої клітинки відведеного поля, так

 Г   

 Е

 О

 Г

 Р

 А

 Ф

 І

 Я

 1.  Прочитайте текст і запишіть термін, який характеризує описане географічне явище:

„Зміна осадових чи магматичних гірських порід під дією тепла і тиску в глибинах земної кори , яке відбувається без її розплавлення чи розчинення.”

Відповідь:

М

Е

Т

А

М

О

Р

Ф

І

З

М

 1.  Прочитайте текст і визначте, який процес описано в ньому:

Це процес зміни гірських порід під дією механічного і хімічного впливу на них різних атмосферних агентів, тварин і рослин, що приводить до їх руйнування і розпаду”.

Відповідь:

В

И

В

І

Т

Р

Ю

В

А

Н

Н

Я

 1.  Визначте поняття, зміст якого розкриває наведений текст;

” Процес видування, обточування, шлифування гірських порід мінеральними частинками, що переносяться вітром ( пил, пісок, сніг).

Відповідь:

 1.  Прочитайте текст і визначте назву острова:

„ Царство згаслих і діючих вулканів, що нагрівають підземні води до температури 100 градусів. Тут налічується до сотні джерел гарячої води у тому числі і гейзерів. Їх енергія приводить у рух турбіни електростанцій, обігріває житлові будинки, оранжереї”

Відповідь:

 

 1.  Визначте поняття, зміст якого розкриває наведений текст:

” Це ультроосновна вивержена порода, що заповнює трубкообразний канал і містить у собі алмази”

        Відповідь:

У завданнях 41-45 необхідно позначити правильність або неправильність наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в табличці знаком Х та перенесіть її до бланку відповідей. Не робіть інших позначок, комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки.

 1.  Визначте правильність наведеного твердження:

” Земля має складну внутрішню будову. Про будову Землі дізнаються , переважно, на підставі сейсмічних даних по швидкості проходження хвиль, що виникають під час землетрусів”.

                             ТАК

                           НІ

42. Визначте правильність твердження німецького геофізика А. Вегенера:” ...Легкі гранітні материки плавають по більш щільному розігрітому базальтовому шарі.”

                              ТАК

                          НІ

 1.  Визначте правильність наведеного твердження:

” Більша частина паливних корисних копалин залягає близько до земної поверхні, тому їхній видобуток відбувається переважно відкритим способом”.

                                 ТАК

                            НІ

 1.  Визначте правильність наведеного твердження:

” Майже половина всіх вулканічних конусів земної кулі знаходиться на узбережжі Атлантичного океану та його островах (Атлантичне вулканічне кільце).

                               ТАК

                           НІ

45.Визначте правильність наведеного твердження:

„ Більша частина паливних корисних копалин –органічного походження”

                                ТАК

                              НІ

Завдання 46-50 передбачають певні обчислення (запис розв’язання при цьому не вимагається). Впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

46.Визначте, на скільки градусів буде відрізнятися температура у шахті від температури повітря на поверхні, якщо глибина шахти 900 метрів.

Відповідь:_________________________________________________

47. Визначте, через скільки років гори висотою 2000 метрів „підростуть” на 1000 метрів, якщо швидкість вертикальних рухів – 4см на рік, а  швидкість процесів вивітрювання – 1,5 см.

Відповідь:__________________________________________________

48. Визначте гіпотетичну швидкість росту Карпатських гір внаслідок якої  через 100000000 років Говерла зрівняється по висоті з Еверестом:

Відповідь:____________________________________________________

49. Визначте відносну висоту між найвищою горою світу Джомолунгмою та найнижчою западиною Світового океану Маріанським жолобом

Відповідь_____________________________________________________

50. Визначте в скільки разів гора Роман-Кош менше за висотою гори Говерла

Відповідь_____________________________________________________

                                    

ТЕМА:” Атмосфера”

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робить інших позначок - комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

 1.  Позначте твердження, яке розкриває поняття ” атмосфера” :

А) Тверда оболонка Землі;

Б) Повітряна оболонка Землі;

В) Водна оболонка Землі;

Г) Оболонка населена живими організмами.

2. Біля поверхні Землі в повітрі міститься азоту:

   А) 72%;

Б) 63%;

В) 78%;

Г) 82%.

3. Позначте ознаку погіршення погоди:

А) Вранці стелиться туман;

Б) Вранці випадає роса;

В) Зоряне небо вночі;

Г) Ластівки літають низько над землею.

4. Знайдіть правильне твердження:

А) Вітер – це вертикальне переміщення повітряних мас;

Б)  Прилад для вимірювання вологості повітря - флюгер;

В) Одиниці виміру температури – мілібари;

Г) Клімат – це багаторічний режим погоди в певній місцевості.

5. Позначте показник нормального атмосферного тиску на висоті 0 м на широті 45º:

А) 850 мм;

Б) 860 мм;

В) 700 мм;

Г) 760 мм.

6. Виберіть із зазначених висот верхню межу тропосфери:

А) 9-18 км;

Б) 21-29 км;

В) 50-56 км;

Г) 2000 км.

7. Позначте в якому шарі атмосфери міститься основна частина її маси:

А) Тропосфері;

Б) Стратосфері;

В) Іоносфері;
Г) У верхніх шарах атмосфери.

8. Вкажіть який шар атмосфери поглинає ультрафіолетові промені Сонця:

А) Стратосфера;

Б) Тропосфера;

В) Мезосфера;

Г) Озоновий.

9. Серед пронумерованих на карті областей, вкажіть область де випадає найбільша кількість опадів( на карті позначені точки 1- Харківська обл., 2 – Донецька обл., 3 – Київська обл., 4 – Закарпатська обл..)

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

10.Скількі разів на добу вимірюють температуру повітря:

А) 1;

Б) 7;

В) 8;

Г) 4.

11. Позначте від чого найбільше залежить величина сумарної сонячної радіації:

А) Від хмарності протягом року;

Б) Від висоти місцевості;

В) Від широти місцевості;

Г) Від запиленості атмосфери.

12. Визначте які хмари утворюються на висоті понад 6000 м:

А) Перисті;

Б) Шаруваті;

В) Купчасті;

Г) Купчасто – дощові.

13.  Позначте, що називають прямою сонячною радіацією:

А) усе тепло і світло, яке надходить до Землі;

Б) частина сонячної радіації, яка поглинається Землею;

В) тепло і світло, яке надходить на поверхню Землі  від освітленого неба;

Г) частка випромінювання Сонця у вигляді тепла і світла, яке надходить до поверхні Землі.

14. Позначте рядок, у якому вказані показники погоди:

а) вологість, роса, флюгер;

б) температура, атмосферний тиск,  напрям і сила вітру;

в) гігрометр, бриз, атмосферні опади;

г)  мусони, атмосфера, барометр.

15. На схемі літерою  Д позначено радіацію:

а) пряму;

б) увібрану;

в) розсіяну;

г) відбиту     

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідний, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі інші види Вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як помилку:

16. Встановіть відповідність між природними явищами та приладами:

А) вітер;              

Б) атмосферний тиск;                

В) температура;            

Г) вологість.     

1. барометр;

    2. термометр;

    3. гігрометр;

    4. флюгер;

    5. куб.

А

Б

В

Г

17. Встановіть відповідність між характеристиками погоди та одиницею її виміру.

А) вітер;              

Б) атмосферний тиск;                

В) температура;            

Г) вологість.     

1. мм. рт. ст;

    2. º С;

    3. г/м3;

    4. бал;

    5. %.

А

Б

В

Г

18. Встановіть відповідність між висотами та складовими атмосфери.

А) 16-18 км;              

Б) 80 км;                

В) 50 км;            

Г) 1000 км.     

1. стратосфера;

    2. тропосфера;

    3. термосфера;

    4. мезосфера;

    5. екзосфера.

А

Б

В

Г

19. Встановіть відповідність між положенням Землі щодо Сонця і датами.

А) 22 червня ;              

Б) 22 грудня;                

В) 23 вересня;            

Г) 21 березня.     

1. день зимового сонцестояння ;

    2. день осіннього рівнодення  ;

    3. день весняного рівнодення;

    4. день літнього сонцестояння;

    5. Найдовший день високосного року.

А

Б

В

Г

20. Установіть,  яка із перелічених оболонок знаходиться між :

А) екзосферою та мезосферою;              

Б) тропосферою і озоновим шаром;                

В) стратосферою і мезосферою;            

Г) термосферою і озоновим шаром.     

1. озон - шар;

    2. термосфера;

    3. стратосфера;

    4. тропосфера;

    5. мезосфера.

А

Б

В

Г

21. Установіть відповідність між поняттями та їх змістом:

А) атмосферний тиск;              

Б) абсолютна вологість;                

В) відносна вологість;            

Г) нормальний тиск

1. Кількість водяної пари у грамах, яка може міститися у 1 м3 повітря при даній t ;

2.  Сила, з якою повітря тисне на земну поверхню;

3. Тиск на висоті 0 м на широті 45º- 760 мм. рт. ст. ;

4. Відношення кількості вологи, що знаходиться в повітрі, до тієї кількості, яку воно може містити за даної температури ;

5.Відношення температури до вологості  

А

Б

В

Г

22. Розташуйте у потрібній логічній послідовності кліматичні пояси від екватора до північного полюса:

А) помірний ;              

Б) екваторіальний;                

В) субтропічний;            

Г) субарктичний.     

1.   1 ;

    2.   3;

    3.   2 ;

    4    5;

    5.   4

А

Б

В

Г

23. Установіть риси, характерні для сили вітру за  шкалою Бофорта.

А) шторм ;              

Б) штиль;                

В) помірний;            

Г) дуже міцний.     

    1. 4 бали ;

    2. 8 балів  ;

    3. 0 балів;

    4. 9 балів;

    5. 12 балів.

А

Б

В

Г

24. Установіть, яку частину займають складові повітря.

  А) вуглекислий газ ;              

  Б) азот;                

  В) кисень;            

  Г) інші гази.     

1. 0,03% ;

    2. 1%  ;

    3. 21%;

    4.  78%;

    5.  5,2.

А

Б

В

Г

 

25. Встановіть відповідність між атмосферними опадами та сезонами коли вони відбуваються.

А) дощ;              

Б) сніг;                

В) град;            

Г) туман.     

1. взимку ;

    2. весна, літо, осінь;

    3. літо;

    4.  літо, осінь;

    5.  зима, літо

А

Б

В

Г

26. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначенням.

А) погода ;              

Б) клімат;                

В) метеорологія;            

Г) тропік.     

1. Стан нижнього шару атмосфери в даний час і в даному місці  ;

    2. Багаторічний режим погоди в даній місцевості   ;

    3. Паралель, на якій Сонце  раз на рік буває в зеніті ;

    4. Вивчає погоду та її зміни ;

    5. Наука, яка вивчає кліматичні особливості.  

А

Б

В

Г

27. Встановіть відповідність між хмарами та їх характеристикою:

А) купчасті ;              

Б) шаруваті;                

В) хмари;            

Г) перисті.     

1.Скупчення дрібних крапель води і льоду високо над поверхнею Землі   ;

    2. Знаходяться на висоті 2-3 км над поверхнею Землі;

    3. Вкривають небо щільною сірою завісою ;

    4. Ніколи не приносять опадів ;

    5. Мають велику товщину.

А

Б

В

Г

28. Установіть відповідність між частинами материків та типами кліматів

А) Центр Азії ;              

Б) Північ Африки;                

В) Схід Північної Америки;            

Г) Південь Євразії.     

1. мусонний  ;

    2. морський   ;

    3. континентальний ;

    4. середземноморський ;

    5. помірно – континентальний

А

Б

В

Г

29. Установіть відповідність між умовними позначеннями та їх назвами.

 

А)   *               

Б)    ≈                

В)  

Г)        

1. туман

    2. сніг   

    3. роса

    4. ожеледь

    5. град

А

Б

В

Г

30. Встановіть відповідність між вітрами та їх характеристикою.

А) мусони ;              

Б) пасати;                

В) західні вітри;            

Г) бриз.     

1. Слабкий вітер, який вдень дме з моря на сушу, а вночі – з суші на море  ;

    2. Сезонний вітер, який влітку дме з моря на сушу, а взимку – з суші на море. ;

    3. Постійні вітри ;

    4. Вітри, які діють у помірних широтах ;

    5. Сильний вітер у горах.

А

Б

В

Г

Завдання 31-35 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок – комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки.

31. Визначте фактор, що перш за все впливає на утворення різних поясів атмосферного тиску біля поверхні Землі?

А) рельєф;

Б) нерівномірне нагрівання океану і суші;

В) нерівномірний розподіл сонячного тепла, залежно від широти;

Г) обертання Землі.

32. Визначте основні чинники формування клімату:

а) сонячна радіація, підстилаючи поверхня, зміна дня і ночі;

б) сонячна радіація, підстилаючи поверхня, атмосферна циркуляція;

в) сонячна радіація, внутрішні води;

г) сонячна радіація, обертання Землі, підстилаючи поверхня.

33. Визначте основну причину нерівномірного розподілу опадів на Землі.

А) різний кут падіння сонячного проміння;

Б) нерівномірність розміщення  різних форм рельєфу;

В) розміщення поясів високого і низького тиску;

Г) обертання Землі.

34.  Визначте кліматотворний чинник, який обумовив наявність на вершині гори Кіліманджаро льодовиків.

А) географічна широта;

Б) переміщення повітряних мас;

В) характер земної поверхні;

Г) кут падіння сонячних променів.

35. Визначте причину, чому з висотою повітря у тропосфері стає холоднішим.

      А) багато тепла випромінюється у космос;

 Б) віддаляється від джерела нагрівання (поверхні Землі);

 В) частину сонячних променів відбиває озоновий екран;

 Г) нагріванню повітря у верхній частині тропосфери заважають хмари, які там знаходяться.

У завданнях 36-40 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей. Слово записуйте ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ відповідно до зразка, починаючи з лівої клітинки відведеного поля, так:

36. Прочитайте текст і запишіть термін, який характеризує описане географічне явище: „ Здатність земної поверхні відбивати сонячну радіацію, яка визначається відношенням відбитої сонячної радіації до прямої сонячної радіації”.

37. Прочитайте текст і запишіть явище, зміст якого розкриває наведений нижче текст: „ Маломасштабний вихор, який утворюється над водною поверхнею і має вигляд хобота, що спускається з купчасто-дощової хмари”.

38. Прочитайте текст і визначте, що це є „ Утворюється в результаті охолодження повітря, насиченого парою. Складається він з дрібненьких, легеньких краплинок води, які вільно тримаються над поверхнею Землі”.

39.Прочитайте текст і визначте назву явища природи. „ Мало масштабний вихор, який утворюється над водною поверхнею і має вигляд хобота, що спускається з купчасто - дощової хмари. Причому з однієї може одночасно виникнути кілька їх, при цьому не обов’язково, щоб усі вони досягли землі.

40. Як називається прилад для вимірювання хмарності неба

У завданнях 41-45 необхідно позначити правильність або неправильність наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в табличці знаком Х та перенесіть її до бланку відповідей. Не робіть інших позначок, комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки.

41. Визначте правильність наведеного твердження: „ Чим вище піднімаємось вгору, тим температура повітря нижча”.

 

                     ТАК

                       НІ

42. Визначте правильність наведеного твердження:

« Південний вітер дме на північ»

                    ТАК

                     НІ

43. Визначте правильність наведеного твердження: „ Стратосфера – нижня повітряна оболонка Землі, розміщена на висоті 2000 метрів, захисною оболонкою стратосфери є озоновий шар, який захищає від прямого попадання ультрафіолетових променів Сонця” .

                    ТАК

                     НІ

44. Визначте правильність наведеного твердження: „ Ліси Амазонки називають „легенями планети” , вони забезпечують повітрям всю Південну півкулю” .

                    ТАК

                     НІ

45. Визначте правильність показників складових повітря: „ Повітря складається з азоту, який має 77%, кисню – 22%, інших газів у повітрі міститься 1% ( в тому числі 0,44% вуглекислий газ” .

                     ТАК                                                                                               

                       НІ

Завдання 46-50 передбачають певні обчислення (запис розв’язання при цьому не вимагається). Впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

46.  Який об’єм повітря міститься в класній кімнаті площею, якщо вона має таки розміри: ширина – 6 м, довжина – 8 м, висота – 3 м?

Відповідь___________________________________________

47. Якою буде температура повітря на висоті 6000м, якщо біля поверхні Землі вона становить 6º вище нуля ( повітря вологе).

Відповідь___________________________________________

48. Яка середня температура серпня в нижньому шарі атмосфери на висоті 1км, якщо сума позитивних температур становить 720º при місячній нормі опадів 230мм.

Відповідь___________________________________________

49. Визначте вміст кожної складової  повітря в 6580м³.

Відповідь___________________________________________

50. Сила ураганного вітру 230 м/с. Через який час цей вітер досягне берегів океану, якщо ураган знаходиться від берегової лінії на відстані 3200км?

Відповідь___________________________________________

Гідросфера

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робить інших позначок - комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

 1.   Гідросфера –це:

А) Повітряна оболонка Землі;

Б) Тверда оболонка Землі;
В) Водна оболонка Землі;

Г) Оболонка населена живими організмами.

2. Світовий океан вкриває більшу частину поверхні планети, а саме:

А) 60%;

Б) 70%;

В) 71%;
Г) 72%.

3. Який всесвітній процес пов’язує всі складові частини гідросфери:

А) Рухи води в океані;

Б) Кругообіг води в природі;

В) Кругообіг речовин у земній корі;

Г) Наявність течій.

4. Підкреслити правильне твердження:

А) Курильські, Гавайські острови – острови коралового походження;

Б) Басейном річки називають річку з усіма її притоками;

В) Найглибше озеро в світі – Байкал;

Г) Найбільше за площею озеро – Аральське море.

5. Яку солоність має Мертве море:

А) 37%;

Б) 33%;

В) 30%;

Г) 42%.

6. Яку глибину має Маріанський жолоб:

А) 11022м;

Б) 1038м;

В) 2061м;

Г) 8848м.

7. Позначте океан, який омиває найбільшу кількість материків:

А) Індійський;

Б) Північний Льодовитий;

В) Атлантичний;

Г) Тихий.

8. Вкажіть країну, яку омиває течія Гольфстрім:

А) США;

Б) Росія;
В) Бразилія
;

Г) Японія.

9. Завдання на карті:

Серед пронумерованих на карті пунктів вкажіть той, де знаходиться гирло

р. Дніпро( 1 – витік; 2 – гирло; 3 – р. дягина; 4 – водосхов.) :

А) 1;

Б) 2;

В) 3;

Г) 4.

10. Хто і коли здійснив першу кругосвітню подорож?

А) Афанасій Нікітін, 60 – 70- і роки XV ст.;

Б) Фернан Магеллан , 1519 – 1522 р.р.;

В) Христофор Колумб, 1492 р.;

Г) Джеймс Кук , 1768 р.

11. Позначте ту частину океану, де знаходиться Великий Бар’єрний риф:

А) Центральна частина Океанії;

Б) Східне узбережжя Австралії;

В) Західне узбережжя о. Мадагаскар;

Г) Біля узбережжя Чорного моря.

12. Болота використовуються людиною для:

А) Добування торфу;

Б) Добування сірки;

В) Добування соди;

Г) Розведення риби.

13. Визначте, чим в першу чергу , характеризують енергетичні ресурси Світового океану:

А) Використання енергії хвиль;

Б) Використання дейтерію в окремих морях;

В) Використання холодних глибинних вод;

Г) Використання енергії водних

14. Позначте рядок в якому вказані географічні об’єкти за певними категоріями ( острови):

А) Тасманія, Дніпро, Індостан, Лабрадор;

Б) Кергелен, Сомалі, Антананаріву, Нова Земля;

В) Мадагаскар, Великі Зонські, Пасхи, Шрі – Ланка;

Г) Гренландія, Таврія, Гольфстрім, Індокитай.

15. Позначте течію, яка характеризується найбільшим « най» :

А) Перуанська;

Б) течія Західних Вітрів;

В) Куросіо;

Г) Бенгальська.

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі інші види Вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКУ!

16. Встановіть відповідність між материками та географічними об’єктами, які на них знаходяться:

1.Євразія;

2.Африка;

3.Північна Америка;

4.Австралія.

А) р. Амазонка;

Б) Великі озера;

В) р. Муррей;

Г) р. Ніл;

Д) озеро Світязь.  

А

Б

В

Г

 17. Встановити співвідношення між озерами та походженням їх котловин:

А) Каспійське;

Б) Байкал;

В) Ялпуг;

Г) Сине вір.

1) Загатне;

2) Лиманне;

3) Залишкове;

4) Тектонічне;

5) Льодовикове.

А

Б

В

Г

18. Встановіть відповідність між затоками та материками,  які їх омивають:

А) Євразія;

Б) Африка;

В) Австралія;

Г) Пн. Америка.

1) Гвінейська;

2) Мексиканська;

3) Велика Австралійська;

4) Біскайська;

5) Ла – Плата.

А

Б

В

Г

19. Встановіть співвідношення між ресурсними багатствами океану та їх складовими:

А) Рослинний світ;

Б) Тваринний світ;

В) Мінеральні ресурси;

Г) Енергетичні ресурси.

1) Припливи і відливи;

2) Калани;

3) Діатомеї;

4) Сірководень;

5) Жирафи.

А

Б

В

Г

20. Встановіть з якою з перелічених країн річка Нігер межує переважно на :

А) Південному Сході;

Б) Заході;

В) Півночі;

Г) Півдні.

1) Нігерія;

2) Нігер;

3) Малі;

4) Бенін;

5) Гвінея.

А

Б

В

Г

21. Установіть відповідність між поняттями та їх змістом :

А) Річкова долина;

Б) Витік;

В) Гирло;

Г) Заплава.

1) Початок річки;

2) Територія, яка заповнена водою під час повені;

3) Падіння води річки з великого уступу;

4) Територія від витоку до гирла, по якій протікає річка;

5) Місце впадання річки в іншу водойму.

А

Б

В

Г

22. Установіть відповідність між складовими океанічної поверхні та її

глибинами:

А) Океанічні западини

Б) Шельф;

В) Материковий схил

Г) Ложе океану

1) 0-200м;

2) 200- 2000м;

3) До 2000м;

4) Понад 3000м;

5) Глибинна частина океану.

А

Б

В

Г

23. Установіть риси характерні для кожного з океанів:

А) Тихий;

Б) Індійський;

В) Північно - Льодовитий;

Г) Атлантичний.

1). Океан, якій омиває два материка

2). Другий за розмірами

3).  Найтепліший океан

4). Омиває Африку і Австралію

А

Б

В

Г

24. Яка частина Світового океану належить кожному з 4 океанів.

А) Тихий

Б) Індійський;

В) Атлантичний;

Г) Північно – Льодовитий;

1)   1/5;

2)   1/2;

3)   1/20;

4)   1/4;

5)   1/7.

А

Б

В

Г

25. Встановити співвідношення між островами та їх походженням:

А) Мадагаскар;

Б) Нова Гвінея;

В) Бар’єрний риф;

Г) Курильські острови.

1) Вулканічні;

2) Коралові;

3) Материкові;

4) Метаморфічні;

5) Осадові.

А

Б

В

Г

26. Встановити відповідність між океанами та їх найбільшими глибинами:

А) Тихий;

Б) Індійський;

В) Атлантичний;

Г) Північний Льодовитий

1) Зондський жолоб 7729;

2) Гренландське море 5527;

3) Маріанський жолоб 11022;

4) Жолоб Пуерто – Ріка 8742;

5)Філіппінський жолоб 10020.

А

Б

В

Г

27. Відгадайте з яких географічних художніх творів ці герої:

А) П’ятниця;

Б) Ассоль;

В) Паганель;

Г) Сільвер.

1) „ Робінзон Крузо”;

2) „ Діти капітана Гранта”;

3) „ П’ятнадцятирічний капітан”;

4) „ Острів скарбів”;

5) „ Червоні вітрила”.

А

Б

В

Г

28. Встановіть відповідність між островами та їх належністю до океанів

А). Кергелен

Б). Нова Земля

В). Гавайські

Г). Куба

1. Тихий;

2. Індійський;

3. Атлантичний;

4. Північний Льодовитий

А

Б

В

Г

29. Установіть відповідність між півостровами та океанами, які їх омивають

А). Аравійський

Б). Таймир

В). Камчатка

Г). Піренейський

1. Тихий;

2. Індійський;

3. Атлантичний;

4. Північний Льодовитий

А

Б

В

Г

30. Встановіть відповідність між географічними термінами і поняттями.

А) Цунамі;

Б) Акваторія;

В) Штиль;

Г) Океанічні течії.

1)  Горизонтальне переміщення величезної маси води в певному напрямі на великі відстані;

2)  Період, коли немає руху вітру на поверхні води;

3)  Гігантські хвилі, які виникли внаслідок дії землетрусу на дні океану;

4)  Ділянка водної поверхні;

5)  Періодичні коливання води в морі.

А

Б

В

Г

Завдання 31-36 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок - комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ

31. Установіть, які канали із перелічених знаходяться на території України.

А) Північно – Кримський;
Б) Суецький;

В) Панамський;

Г) Красноперекопський.

32. Визначте річку в межах басейну якої знаходиться крайня західна точка України.

А) Дунай;
Б) Дністер;
В) Дніпро;
Г) Західний Буг.

33. Визначте лиман, який через його замкнену форму часто відносять до категорії озер.

А) Дніпровський;

Б) Бузький;

В) Дністровський;

Г) Бережанський.

34. Визначте, які хвилі в океані утворюються під впливом внутрішніх сил:

А) Прибійні хвилі;

Б) Штормові хвилі;

В) Цунамі;
Г) Вітрові хвилі.

35. Визначте, які фактори впливають на природу Атлантичного океану:

А) Видовженість з півночі на південь;

Б) Материки;

В) Повітряні маси;

Г) Рельєф дна.

У завданнях 36-40 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей. Слово записуйте ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ відповідно до зразка, починаючи з лівої клітинки відведеного поля, так

36. Прочитайте текст і запишіть термін, який характеризує описане географічне явище:

„ Річка Оріноко в Південній Америці у своєму верхів’ї розгалужується на два рукави, котрі впадають у різні басейни. Один тече далі як власне Оріноко, а другий Касік’яре – впадає в Ріу – Негру – притоку Амазонки”.

37. Прочитайте текст і визначте, який процес в ньому описаний:

„ Безперервний процес переміщення води зі Світового океану через атмосферу на суходіл, і з суходолу – знову у Світовий океан”.

38. Визначте поняття, зміст якого розкриває наведений нижче текст:

„ Це першооснова всього сущого. З неї все народжується на самому початку і на неї перетворюється після остаточного знищення, причому першооснова залишається незмінною, а змінюється лише її стан. Це одна з найважливіших для людини речовин”.

39.Прочитайте текст і визначте назву течії:

„ Це своєрідна тепла морська річка без берегів. Температура води на поверхні течії коливається від +24˚С у лютому до +28˚С у серпні. Течія переносить у 20 разів більше води ніж усі річки земної кулі, разом узяті”.

40. Прочитайте текст і визначте назву острова:

„ Понад 80% поверхні острова вкрито потужнім шаром криги. Льоди острова поступово переміщаються від центру до берегів. Сповзаючи у воду, вони обламуються, утворюючи при цьому щорічно 13 – 15 тисяч айсбергів. Вздовж берегів простяглись ділянки суші не вкриті льодом. Остання частина острова – пустеля, позбавлена життя. Це володіння снігу та льоду”.

У завданнях 41-45 необхідно позначити правильність або неправильність наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в табличці знаком Х та перенесіть її до бланку відповідей. Не робіть інших позначок, комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки.

41. Визначте правильність твердження:

„ Солоність поверхневих вод у районі екватора нижча за середньо океанічну тому, що у цих місцях випадає багато опадів, які опріснюють морську воду”.

Так

Ні

42. Визначте правильні твердження І.В. Петрянова – Соколова:

„ Хіба вода – це тільки та безбарвна рідина, що налита в склянку? Океан, що вкриває майже всю нашу планету... Хмари, хмаринки, тумани, безкраї крижані пустелі полярних областей, сніговий покрив, що застеляє майже половину планети, - і це вода... Життя є тільки там де є вода”.

 

Так

Ні

43. Визначте правильність наведеного твердження мандрівника:

„ Тихий океан – це найменший з усіх океанів, його максимальна глибина – 5527 м. у Гренландському морі. Це дуже спокійний океан, та сприятливий для плавання”.

Так

Ні

44. Визначте правильність твердження:

„ Бентос являє собі живі організми, які активно пересуваються у воді в будь – якому напрямі”.

Так

Ні

45. Визначте правильність наведеного твердження:

„ Болота – це „ хворобливі лишаї” на тілі Землі”.

 

Так

Ні

Завдання 46-50 передбачають певні обчислення (запис розв’язання при цьому не вимагається). Впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

46. Обчисліть площу ставка „ Козацький ” у га., якщо на плані масштабу 1:5000 він має форму правильного трикутника, одна сторона якого на цьому плані 12 см.

Відповідь___________________________________________

47. Визначте, яка глибина Чорного моря поблизу узбережжя острова Зміїний, якщо вимірюючи ехолотом  звук повернувся через 3 сек.

Відповідь___________________________________________

48. На якій висоті в хмарах буде утворюватись дощ, сніг, град, якщо t в приземному шарі становить + 20˚С.

Відповідь___________________________________________

49. Скільки літрів води може міститися в повітрі класної кімнати об’ємом 60м3, якщо стою t становить 20ºС?

Відповідь___________________________________________

50. В 1 л води Червоного моря міститься близько 42 г солі, а в 1 л води Балтійського моря міститься від 2 до 8 г солі. Чому в Червоному морі велика солоність, а в Балтійському, навпаки, дуже низька?

Відповідь___________________________________________

      Біосфера . Географічна оболонка

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робить інших позначок - комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

 1.  Позначте твердження, яке розкриває поняття „ біосфера”.

А) Оболонка земної кулі, в якій зосереджені рослини і тварини;

Б) Оболонка  земної кулі, яка об’єднує взаємопов’язані  царства рослини, тварини, мікроорганізми;

В) Оболонка Землі, населена живими організмами;

Г) Оболонка Землі, що об’єднує гідросферу і атмосферу.

2. Позначте твердження, яке розкриває поняття „ географічна оболонка”:

А) Вся гідросфера і нижні шари атмосфери;

Б) Оболонка, в межах якої стискаються, проникають одна в одну і взаємодіють верхні шари земної кори, вся гідросфера і нижні шари атмосфери;

В) Вся гідросфера і літосфера;

Г) Вся атмосфера, гідросфера, літосфера.

3. Позначте твердження, яке розкриває поняття „ техносфера”.

А) Оболонка Землі населена живими організмами;

Б) Штучно розширені межі біосфери в результаті діяльності людини;

В) Оболонка, в межах якої існують створені людьми заводи, фабрики, водосховища;

Г) Оболонка, що об’єднує літосферу нижні шари атмосфери і всю гідросферу.

4. Із переліку прізвищ виберіть, хто є основоположником вчення про біосферу?

А) М. Ломоносов;

Б) М . Вовіков;

В) В. Докучаєв;

Г) В. Вернадський.

5. Із зазначеного переліку виберіть, коли виникла Земля як планета.

А) 4 млрд. років тому;

Б) 4, 5 млрд. років тому;

В) 5 млрд. років тому;

Г) 3,5 млрд. років тому.

6. Позначте нижню межу біосфери:

А) Верхні частини земної кори;

Б) Дно Світового океану;

В) Нижня межа земної кори;

Г) Верхня мантія.

7. Позначте, що утворилося в результаті взаємодії біосфери, літосфери та інших зовнішніх оболонок Землі:

А) Гірські породи;

Б) Вода;

В) Ґрунти;

Г) Повітря.

8. Позначте, коли виникло ґрунтознавство як наука:

А) XX ст.;   

Б) XIX ст.;

В) XVIII ст.;

Г) XVII ст.;

9. Позначте твердження, яке розкриває поняття „ природний комплекс”:

А) Природна зона;

Б) Природна країна;

В) Всі живі організми;

Г) Закономірне поєднання всіх компонентів природи в нерозривну систему.

10. Позначте, коли з’явилися перші живі істоти близько ... років тому:

А) 3,5 млрд.

Б) 3 млрд.

В) 4, 5 млрд.

Г) 5 млрд.

11. Позначте головний чинник формування ґрунтів:

А) Внесення органічних добрив;

Б) Діяльність живих організмів;

В) Зрошування;

Г) Внесення мінеральних добрив.

12. Позначте, в якому природному комплексі мешкають такі представники флори і фауни: конюшина, тимофіївка, джміль, коник – стрибунець, миша?

А) Ліс;

Б) Луки;

В) Річка;

Г) Болото.

13. Позначте, яку частину від площі суходолу займають природоохороні території?

А) 5%;

Б) 10%;

В) 2%;

Г) 3%.

14. Позначте, що записують у Червону книгу.

А) Всіх тварин, поширених на Землі;

Б) Всіх рослин поширених на Землі;

В) Зникаючі види тварин і рослин;

Г) Викопних тварин і рослин, що населяли Землю в давнину.

15. Позначте рядок, у якому зібрано представників однієї природної зони:

А) Пума, кондор, гриф, тушканчики, змії;

Б) Слон, носоріг, зубр, страус, вапіті;

В) Ведмідь, лось, рись, лев, буйвол;

Г) Лисиця, бабак, дрохва, ігуана, росомаха.

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідний, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі інші види Вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як помилку:

16. Встановіть відповідність між рослинами та природними зонами:

А) Гевея;

Б) Корковий дуб;

В) Карликова береза;

Г) Перекотиполе.

1. Вологі вічнозелені ліси;

2. Тундра;

3. Степ;

4. Лісотундра;

5. Вічнозелені жорстоко листі ліси і чагарники.

А

Б

В

Г

  

17. Встановіть відповідність між природними зонами та типами ґрунтів

А) Савани;

Б) Мішані ліси;

В) Тундра;

Г) Степ.

1. Червоні фералітні;

2. Глеєві;

3. Дерново - підзолисті;

4. Каштанові;

5. Чорноземи.

А

Б

В

Г

18. Встановіть відповідність між вченими та їх працями:

А) В. Докучаєв;

Б) М. Міклухо - Маклай;

В) В. Вернадський;

Г) Ч. Дарвін.

1. Теорія походження видів;

2. Вчення про біосферу;

3. Ґрунтознавство;

4. Походження культурних рослин;

5. Рівність людських рас.

А

Б

В

Г

19. Встановіть відповідність між природними зонами та тваринами:

А) Пустелі;

Б) Тундра;

В) Савани;

Г) Тайга.

1. Сніговий барс;

2. Гепард;

3. Соболь;

4. Вівцебик;

5. Скорпіон.

А

Б

В

Г

 20. Встановіть відповідність між поняттям та його визначенням:

А) Біосфера;

Б) Природна зона;

В) Географічна оболонка;

Г) Природний комплекс.

1. Поєднання компонентів природи на певній території;

2. Зональний природний комплекс;

3. Сукупність усіх живих організмів;

4. Азональний природній комплекс;

5. Найбільший природній комплекс Землі.

А

Б

В

Г

21. Встановіть відповідність між природними зонами та їх природними особливостями:

А) Арктичні пустелі

Б) Пустелі;

В) Тундра;

Г) Степи.

1. У рослинності переважають мохи та лишайники;

2. Природна зона най родючіших ґрунтів ;

3. Рослини мають довге коріння і листки у вигляді голок;

4. Вологе жарке літо і жарка посушлива зима;

5. Постійно холодна погода протягом усього року.

А

Б

В

Г

22. Встановіть відповідність між тваринами та їх природними особливостями :

А) Дрохва;

Б) Гепард;

В) Голіаф;

Г) Анаконда.

1. Найбільша жаба;

2. Найбільша змія;

3. Найбільший літаючий птах;

4. Найотрутніша тварина;

5. Найшвидша тварина.

А

Б

В

Г

23. Встановіть відповідність між рослинами та їх природними особливостями:

А) Евкаліпт;

Б) Бамбук;

В) Тополя;

Г) Рафлезія.

1. Чемпіон по очищенню повітря від пилу;

2. Найтовстіше дерево;

3. Найвища рослина;

4. Найбільша трав’яниста рослина;

5. Найбільша квітка.

А

Б

В

Г

24. Встановіть відповідність між причиною та наслідком:

А) Збільшення частки СО2 в атмосфері;

Б) Осушення болота;

В) Спорудження водосховища;

Г) Розорювання ґрунтів.

1. „ Цвітіння” води ;

2. Деградація;

3. Зміна клімату;

4. Зміна рівня підземних вод;

5. Зміна природного комплексу.

А

Б

В

Г

25. Встановіть відповідність між заповідником та його розташуванням:

А) Канівський;

Б) Асканія Нова;

В) Дунайські Плавні;

Г) Медобори.

1. Тернопільська;

2. Донецька;

3. Черкаська;

4. Одеська;

5. Херсонська.

А

Б

В

Г

26. Встановіть відповідність між деревом та його віком:

А) Баобаб;

Б) Австралійська Макроцалія;

В) Тис ягідний;

Г) Секвоя.

1. 15 тис. років;

2. 5,5 тис. років;

3. 3,5 тис. років;

4. 4 тис. років;

5. 3 – 4 тис. років.

А

Б

В

Г

27. Встановіть відповідність між морями та їх солоністю:

А) Чорне море;

Б) Мертве море;

В) Азовське море;

Г) Червоне море.

1. 260%

2. 11 – 13%;

3. 42%;

4. 17 – 18%;

5. 35%.

А

Б

В

Г

28. Встановіть відповідність між природоохоронною територією та її статусом:

А) Національний парк;

Б) Заказник;

В) Біосферний заповідник;

Г) Пам’ятка природи.

1. Охороняються всі компоненти природи;

2. Дозволено туристичне відвідування;

3. Дозволена обмежена господарська діяльність;

4. Охороняється ландшафтний комплекс;

5. Охороняється унікальний природній об’єкт.

А

Б

В

Г

29. Встановіть відповідність між природним комплексом та його синонімом:

А) Сельва;

Б) Прерія;

В) Скреб;

Г) Парамос.

1. Чагарникові зарості;

2. Високогірні луки;

3. Степ;

4. Лісостеп;

5. Екваторіальний ліс.

А

Б

В

Г

30. Встановіть відповідність між поняттям та його значенням:

А) Зооценоз;

Б) Біотоп;

В) Фітоценоз ;

Г) Біохор.

1. Ділянка поверхні однорідна за екологічними особливостями;

2. Найвища екологічна одиниця;

3. Поєднання тварин на певних ділянках;

4. Екологічна одиниця, яка Об’єднує ділянки поверхні з однорідними екологічними особливостями;

5. Поєднання рослин на певних територіях.

А

Б

В

Г

Завдання 31-36 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок - комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ

31. Визначте фактор, який сприяє поділу географічної оболонки на природні зони:

А) Різноманітність тваринного світу;

Б) Неоднорідність ґрунтового покриву;

В) Різноманітність рослинного світу;

Г) Співвідношення тепла і вологи.

32. Визначте фактор, який обумовив виникнення життя у воді, а не на суходолі:

А) Малий вміст кисню в атмосфері;

Б) Велика концентрація хімічних елементів у воді;

В) Відсутність озонового шару;

Г) Стала температура водного середовища.

33. Встановіть чинник, який визначає нерівномірність поширення живих організмів по поверхні планети:

А) Чисельність живих організмів;

Б) Боротьба за виживання;

В) Клімат;

Г) Вплив людини.

34. Встановіть, взаємодія яких  компонентів природи призвела до збагачення атмосфери киснем:

А) Рослини і атмосфера;

Б) Синьо – зелені водорості і океан;

В) Рослини і літосфера;

Г) Рослини і тварини.

35. Визначте причини втрати ґрунтами основної властивості – родючості:

А) Глобальна зміна клімату;

Б) Зменшення видового складу рослин;

В) Зміна природних комплексів;

Г)Сільськогосподарська діяльність.

У завданнях 36-40 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей. Слово записуйте ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ відповідно до зразка, починаючи з лівої клітинки відведеного поля, так

36. Прочитайте текст і запишіть термін, який характеризує природне утворення

„ Утворився внаслідок взаємодії живих організмів та їх залишків з пухкими гірськими породами за участю води та повітря”.

37. Прочитайте текст і визначте назву рослини:

„ Фургон в’їхав під шатро гігантських дерев. Усі були в захопленні від них. Їх гладенькі стовбури у двадцять футів в обхваті підносилися на сто п’ятдесят футів угору, причому ані сучки, ані гілки не порушували їх ідеальної стрункості”.

38. Прочитайте текст і визначте назву природної зони:

„ Цільність дерев дуже велика. Протягом багатьох кілометрів стоять вони з переплетеними гілками, утворюючи непрохідний бар’єр. Багато озер, трапляються торфовища, що утворюють щось схоже на зарослі озера”.

39.Прочитайте текст і визначте назву рослини:

„ В тропіках за два місяці вона виростає до 20 – 30 м. Цвіте раз у кілька десятиріч. Цвітіння – провісник загибелі, після нього гине весь гай, зв’язаний кореневищами в єдиний організм”.

40.Прочитайте текст і визначте назву тварини:

„ Живуть на острові Комодо ( Індонезія). Найбільші з них достягають 3 м. Живляться вони, як рослинною так і тваринною їжею. Є випадки полювання на оленів, коли вони збивали з ніг оленів ударом хвоста”.

  

У завданнях 41-45 необхідно позначити правильність або неправильність наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в табличці знаком Х та перенесіть її до бланку відповідей. Не робіть інших позначок, комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки.

41. Визначте правильність наведеного твердження:

„ Евкаліпт у перекладі з грецької означає „добре вкриті”. Насправді ж евкаліпт погано затінюють місцевість. Їхні вузькі листки завжди обернені до сонця ребром, тому сонячне проміння проходить крізь них, як крізь жалюзі”.

Так

Ні

42. Визначте правильність наведеного твердження:

„ Уперше рафлезію ( найбільша квітка на земній кулі) виявив і описав( 1818 ) німецький ботанік Ж. Арнольді під час своєї мандрівки Суматрою разом з губернатором Ост – Індської компанії Т. Рафлезом”.

Так

Ні

43. Визначте правильність наведеного твердження:  

„ Целакат – риба глибоководна, вона живе в підводних печерах вулканічних Коморських островів на 150 – 200 – метровій глибині. Саме тут уперше побачив їх німецький учений Хайс Фріке у січні 1978 р.”.

Так

Ні

44. Визначте правильність наведеного твердження:

„ В Тихому океані розташований острів Трінідад, на якому є невеличке кругле озеро Піч – Лейк, діаметром 2 км., площею 47 га. Та часто його називають просто „ смоляним” , бо воно заповнене рідким асфальтом. Щороку з озера видобувають близько 100 тис. асфальту, але озеро не міліє. Асфальт весь час надходить сюди з надр острова”.

Так

Ні

45. Визначте правильність наведеного твердження:

„ Тис ягідний – дерево – довгожитель. Вік його може досягти 4 тис. років, але росте він дуже повільно: збільшення діаметра стовбура за рік складає не більше ніж 1,2 мм. За 50 років життя, стовбур досягає товщини лише 6 см.”.

Так

Ні

Завдання 46-50 передбачають певні обчислення (запис розв’язання при цьому не вимагається). Впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

46. На двох ділянках посіяли яру пшеницю одного сорту. З ділянки площею 150 га. одержали врожай 3000ц., а з ділянки 100 га. – 280т. пшениці. Яка з двох ділянок урожайність.

Відповідь___________________________________________

47. Площа суходолу на Землі складає 149,4 млн. км² . Красно земні латеритні ґрунти складають 19 % площі суходолу. Обчисліть площу цих ґрунтів ( у млн. км² ).

Відповідь___________________________________________

48. Площа суходолу на Землі складає 149, 4 млн. км² . Ліси займають 35,3% площі суходолу. Обчисліть їхню площу ( млн. км² ).

Відповідь___________________________________________

49. Площа суходолу на Землі складає 149,4 млн. км² . Пустелі й напівпустелі складають площі суходолу. Обчисліть їхню площу ( у млн. км² ).

Відповідь___________________________________________

50. Площа суходолу на Землі складає 149, 4 млн. км² .  Пустельні ґрунти складають 17% площі суходолу. Обчисліть площу цих ґрунтів ( млн. км² ).

Відповідь___________________________________________

                                

                              ТЕМА: Людство на Землі.

 

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок – комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

 1.  Позначте правильне твердження:

А. На Землі налічується 7,5 млрд чоловік

Б. На Землі налічується 9 млрд чоловік

В. На Землі налічується 6,5 млрд чоловік.

Г. На Землі налічується 4 млрд чоловік.

2. Позначте причину утворення різних людських рас на Землі:

А. Наявність шести материків.

Б. Зміна пір року

В. Різні фізико-географічні умови.

Г. Наявність магнітного поля Землі.

3. Виберіть з зазначених країн острівну:

А. Китай.

Б. Японія.

В. Італія.

Г. Норвегія.

4. Людина сучасного типу з’явилася на Землі близько:

А. 60 тис. років тому.

Б. 1000 тис. років тому.

В. 50 тис. років тому.

Г. 20 тис. років тому.

5. Найбільше людей проживає на материку:

А. Африка.

Б. Південна Америка

В. Євразія

Г. Північна Америка.

6. Мешканці Нової Гвінеї називали дослідника М.М.  Міклухо- Маклая:

А. Білим братом.

Б. Волохатим велетнем.

В. Людиною з Місяця.

Г. Чужинцем.

7. Слово „діаспора” в перекладі з грецької мови означає:

А. „скупчення”.

Б. „розсіювання”.

В. „концентрація”.

Г. „мобілізація”.

8. Черкаська область знаходиться:

А. На заході України.

Б. На кордоні з Росією.

В. В центрі України.

Г. На півночі України.

9. На території Черкаської області відсутня така форма рельєфу:

А. Гори.

Б. Низовини.

В. Височини.

Г. Підняття.

10.Черкаська область відома родовищем корисної копалини:

А. Нафти.

Б. Кам’яної солі.

В. Графіту.

Г. Титанової руди.

11. Черкаська область знаходиться в межах:

А. Степової природної зони.

Б. Лісостепової природної зони.

В. Природної зони мішаних лісів.

Г. Висотної поясності.

12.Обласний центр Черкаської області знаходиться на березі:

А. Річки Дніпро.

Б. Кременчуцького водосховища.

В. Річки Супій.

Г. Річки Рось.

13. У Черкаській області проживає близько:

А. 3 млн. Жителів.

Б. 1 млн.100 тисяч жителів

В. 5 млн. Жителів.

Г. 2,5 млн жителів.

14.Більшу частину території Черкаської області займає:

А. Придніпровська низовина.

Б. Полтавська рівнина.

В. Придніпровська височина.

Г. Ірдино-Тясминська низовина.

15. Більшу частину населення України і Черкаської області складають:

А. Росіяни.

Б. Українці.

В. Білоруси

Г. Молдовани.

 

Завдання 16-30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка позначеного БУКВОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть її у таблицю. У відведені клітинки бланка впишіть цифри. Всі інші види Вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКУ!

16. Встановіть відповідність між країнами та материками:

А. США

Б. Бразилія.

В. Ефіопія

Г. Португалія.

1. Австралія.

2. Африка

3. Південна Америка

4. Євразія.

5. Північна Америка.

А

Б

В

Г

17. Встановіть відповідність між країнами і столицями:

А. Франція.

Б. Білорусь

В. Польща.

Г. Румунія.

1. Варшава.

2. Бухарест.

3. Париж

4. Мадрид.

5. Мінськ.

А

Б

В

Г

18. Встановіть відповідність між людськими расами та зовнішніми ознаками:

А.Негроїдна;

Б. Європеоїдна;

В. Австралоїдна;

Г. Монголоїдна.

1. Світла шкіра, волосся і очі різних відтінків.

2. Жовтуватий колір шкіри. Волосся пряме чорне. Очі темні вузькі.

3. Дуже темний колір шкіри. Волосся кучеряве темне, очі великі темні. Ніс широкий, губи товсті.

4. Темний колір шкіри, волосся і очі – світлі.

5. Темний колір шкіри, волосся темне кучеряве чи хвилясте, очі темні. Губі і ніс особливо не виділяються.

А

Б

В

Г

19. Встановіть відповідність між расами та частинами світу.

А. Монголоїдна

Б. Австралоїдна

В. Негроїдна.

Г. Європеоїдна

1. Африка;

2. Азія;

3. Європа;

4. Австралія;

5. Антарктида.

А

Б

В

Г

20. Встановіть відповідність між містами та країнами світу:

А. Хіросіма;

Б. Санкт-Петербург;

В. Сідней;

Г. Ріо-де-Жанейро.

1. Росія.

2. Австралія.

3. Японія.

4. Франція.

5. Бразилія.

А

Б

В

Г

21. Встановіть відповідність між країнами світу і наданими характеристиками:

А. Ватикан.

Б. Китай.

В. Україна.

Г. Японія.

1. Найбільша країна за кількістю людей.

2. Найбільша країна за площею території.

3. Країна розташована на території європейської столиці.

4. Найбільша країна за площею території у Європі.

5. Друга назва країни :”Країна , де сходить сонце”.

А

Б

В

Г

22. Встановіть відповідність між визначними місцями та країнами:

А. Колізей.

Б. Ейфелева вежа.

В. Статуя Свободи.

Г. Тадж Махал.

1. Індія.

2. США.

3. Італія.

4. Греція.

5. Франція.

А

Б

В

Г

23. Встановіть відповідність між народами та частинами світу:

А. Папуаси.

Б. Бушмени

В. Монголи.

Г. Італійці

1. Африка.

2. Азія.

3. Європа

4. Америка.

5. Австралія і Океанія.

А

Б

В

Г

24. Встановіть відповідність між країнами та їх розташуванням у півкулях:

А. Аргентина.

Б. Канада.

В. Австралія.

Г. Україна.

1. Південна і західна півкулі

2. Північна і східна півкулі.

3. Північна і західна півкулі.

4. Південна і північна півкулі.

5. Південна і східна півкулі.

А

Б

В

Г

25.  Встановіть відповідність між містами України та наданими характеристиками.

А. Хмельницький.

Б. Запоріжжя.

В. Харків.

Г. Ужгород

1. Місто-міліонер, колишня столиця України.

2. Центр найзахіднішої області України.

3. Центр українського козацтва.

4. Найбільший аеропорт України.

5. Місто назване на честь видатного українського гетьмана.

А

Б

В

Г

26. Встановіть відповідність політичних діячів і країн.

А. Володимир Путін.

Б. Віктор Ющенко

В. Фідель Кастро

Г. Сільвіо Берлусконі

1. Україна

2. Італія.

3. Португалія.

4. Куба.

5. Росія.

А

Б

В

Г

 

 

27. Встановіть відповідність між населеними пунктами та визначними місцями Черкащини:

А. Умань

Б. Канів

В. Чигирин.

Г. Корсунь-Шевченківський

1. Панорама битви часів Великої Вітчизняної війни.

2. Софіївський парк

3. Музей воскових фігур.

4. Тарасова гора.

5. Замкова гора Хмельницького.

А

Б

В

Г

28. Встановіть відповідність між населеними пунктами Черкаської області та річками, на яких вони розташовані:

А.Сміла.

Б. Золотоноша.

В. Тальне.

Г. Канів.

1. Тясмин.

2. Ірдинь.

3. Золотоношка.

4. Дніпро

5. Гірський Тікич.

А

Б

В

Г

29. Встановіть відповідність між народними українськими промислами та виробами:

А. Бондарство.

Б. Гончарство.

В. Гутництво.

Г. Стельмахство

1. Вози

2. Глиняний посуд.

3. Діжки.

4. Одяг

5. Скляні вироби.

А

Б

В

Г

30. Встановіть відповідність між корисними копалинами Черкаської області та місцями видобутку:

А. Титанові руди.

Б. Коштовне каміння

В. Бентонітові глини

Г. Мінеральна вода.

1. Мошни.

2. Носачів

3. Канів.

4. Чорнобай.

5. Дашуківка.

А

Б

В

Г

Завдання 31-35 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок – комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки.

31. Визначте фактор, який сприяв сучасному низькому рівню розвитку країн Африки:

А. Жаркий клімат;

Б. Більша частина території-пустелі;

В. Колоніальне минуле країн;

Г. Мала густота населення.

32. Визначте фактор, який сприяв великій концентрації міст на сході України:

А. Помірний клімат.

Б. Кордон з Росією.

В. Інтенсивний розвиток промисловості.

Г. Степова природна зона.

33.Встановіть основну соціальну проблему України:

А. Зменшення кількості населення.

Б. Погіршення якості вищої освіти.

В. Безробіття.

Г. Великий відсоток пенсіонерів.

34. Визначте, за якої умови на Землі з’явилися мішані раси:

А. Шлюби між представниками різних рас.

Б. Зростання рівня культури населення

В. Поява доказів рівності рас.

Г. Пристосування людей до кліматичних умов інших материків.

35. Визначте чинник, яким обумовлений інтенсивний розвиток онкологічних захворювань на Україні:

А. Низький рівень медичного обслуговування.

Б. Незбалансоване харчування населення.

В. Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС.

Г. Глобальне потепління клімату.

У завданнях 36-40 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей. Слово записуйте ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ відповідно до зразка, починаючи з лівої клітинки відведеного поля, так:

Г

Е

О

Г

Р

А

Ф

І

Я

36. Прочитайте текст і запишіть термін, який характеризує процес: „Виїзд людей на постійне місце проживання у іншу країну”.

37. Визначте поняття, зміст якого відкриває наведений нижче текст:

„ Його прибічники наполягають на нерівності і неповноцінності всіх рас, крім тієї, до якої вони самі відносяться”.

38.Прочитайте текст і визначте назву країни:

„ Ця країна  подарувала світу порох, папір, чавун, сталь, порцеляну, паперові гроші, компас тощо. Писемність цієї країни – одна з найскладніших у світі.”

39. Прочитайте текст і визначте назву столиці:

„ Візиткою цього міста є двоповерхові автобуси, Біг Бен, музей Шерлока Холмса”.

40. Прочитайте текст і визначте прізвище видатної людини України

„ Гетьман України, родом з Черкаської землі. Очолював боротьбу українського народу проти польської шляхти.  Підписав угоду про союз з Росією”

У завданнях 41-45 необхідно позначити правильність або неправильність наведеного твердження. Вибрану відповідь похначте у табличці знаком Х та перенесіть її до бланку відповідей. Не робіть інших позначок, комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

41. Визначте правильність наведеного твердження:

 „ Негроїдна раса є найпоширенішою в Південно-Західній Азії, Африці та островах Океанії”.

                          ТАК

                             НІ

42. Визначте  правильність наведеного твердження:

„ Наукові дослідження М.М. Міклухо-Маклая проводилися на острові Нова Гвінея, частина узбережжя якого названа його ім’ям.”

                              ТАК

                                НІ

 

43. Визначте правильність наведеного твердження:

„ Місто Черкаси довгий час було центром князівства, тому на його території збереглися старовинні фортеці та собори”.

                             ТАК

                                 НІ

 

44. Визначте правильність наведеного твердження:

„ З давних давен люди оселялися біля річок, на узбережжі морів та океанів. На місті цих стародавніх поселень виникла більша частина  сучасних столиць світу”.

                         ТАК

                                  НІ

45. Визначте правильність наведеного твердження:

„ Міжнародним олімпійським комітетом розглядається можливість проведення зимових олімпійських ігор 2012 року у Українських Карпатах”

                              ТАК

                                 НІ

Завдання 46-50 передбачають певні обчислення (запис розв’язання при цьому не вимагається). Впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

46.

Відповідь___________________________________________

47.

Відповідь___________________________________________

48.

Відповідь___________________________________________

49.

Відповідь___________________________________________

50.

Відповідь___________________________________________

                                     7 клас

Тема: Вступ. Земля як планета. Літосфера і рельєф Землі. Атмосфера і клімат Землі.

Завдання 1-15 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робить інших позначок - комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ.

 1.  Уперше назву „географія” до науки про Землю застосував давньогрецький вчений:

А. Піфагор;

Б. Ератосфен;

В. Аристотель;

Г. Птоломей.

2. Океан, що найменше виправдовує свою назву:

А. Тихий;

Б. Індійський;

В. Північний Льодовитий;

Г. Атлантичний.

3. На географічних картах і планах місцевості для зображення різних об’єктів використовуються:

А. Репери;

Б. Меридіани;

В. Умовні знаки;

Г. Паралелі.

4. Наймолодшою епохою горотворення є:

А. Альпійська;

Б. Герцинська;

В. Байкальська;

Г. Каледонська.

5. У 1969 р. на поверхні місяця вперше побували:

А. Космонавти СРСР;

Б. Космонавти Франції;

В. Астронавти США;

Г. Експедиція ООН.

6. Вісь Землі має постійний похил до площини орбіти під кутом:

А. 33º 66´

Б. 66º 33´

В. 63º 36´

Г. 36º 63´

7. Лінія зміни дат проходить за:

А. Екватором

Б. Нульовим  меридіаном

В. 180- м меридіаном

Г. 90- м меридіаном

8. Найбільших літосферних плит на земній поверхні виділяють:

А.  6 плит

Б.  7 плит

В.  8 плит

Г.  9 плит

9. Відповідно до теорії А. Вегепера  єдиний давній материк на Землі називається:

А. Гондвана

Б. Лавразія

В. Пангея

Г. Атлантида

10. Давнім платформам на поверхні Землі відповідають:

А. Рівнини

Б.  Гори

В.  Рівнини і гори

Г.  Глибоководні западини

 1.   Велика частина території України розташована в межах:

А. Західносибірської рівнини;

Б. Східноєвропейської рівнини;

В. Великої Китайської рівнини;

Г. Полтавської рівнини.

 1.   Постійні вітри, що дмуть від тропічних широт до екватора - це:

А. Західні вітри;

Б. Стокові вітри;

В. Пасати;

Г. Мусони.

 1.   Головною ознакою поділу кліматичних поясів на основні та перехідні є:

А. Атмосферний тиск;

Б. Кількість опадів;

В. Пануючий тип повітряних мас;

Г. Температура повітря.

 1.   Узимку під час проходження циклону температура повітря:

А. Знижується;

Б. Підвищується;

В. Не змінюється;

Г. Знижується і підвищується.

 1.   Найбільший показник альбедо має поверхня:

А. Води;

Б. Снігового покриву;

В. Зораного поля;

Г. Піску.

Завдання 16- 30 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного БУКВОЮ доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ і впишіть її в таблицю.  У відведені клітинки бланка впишіть цифри.

 1.  Встановіть відповідність між  материками та їх площею:

А. Євразія

Б. Пн. Америка

В. Антарктида

Г. Африка

1. 30,3 млн. км²

2. 14 млн. км²

3. 54 млн. км²

4. 24,2 млн. км²

5.  9 млн. км²

А

Б

В

Г

 

 1.  Встановіть відповідність між географічними картами та їх ознаками:

А. За охопленням території;

Б. За масштабом

В. За змістом

Г. За призначенням

1. Тематичні,    комплексні;

2. Дрібно, середньо – великомасштабні;

3. Світові, регіональні;

4. Навчальні, військові, туристичні;

5. Фізико – географічні, світові.

А

Б

В

Г

 1.   Встановить відповідність між тектонічними структурами та формами рельєфу:

А. Платформа

Б. Пояси складчастості

В. Щити

Г. Западини

1. гори, низовини

2. рівнини

3. низовини

4. височини

5. гори

А

Б

В

Г

 1.   Встановить відповідність між повітряними масами та їхніми характеристиками:

А. Екваторіальні ПМ

Б. Тропічні ПМ

В. Помірні ПМ

Г. Арктичні ПМ

1. низькі температури, сухі, прозорі.

2. високі температури, вологі.

3. різні температури, сухі.

4. високі температури, переважно сухі.

5. температури змінюються за сезонами, переважно вологі.

А

Б

В

Г

20. Встановить відповідність між вітрами та материками, де вони зустрічаються

А). Містраль

Б). Чинук

В). Хамсин

Г). Стоковий

1. Африка

2. Антарктида

3. Південна Америка

4. Північна Америка

5. Євразія

А

Б

В

Г

21. Встановить відповідність між півостровами та материками, на яких вони розташовані

А). Лабрадор

Б). Сомалі

В). Кейп-Йорк

Г). Скандинавський

1.Африка

2.Південна Америка

3.Північна Америка

4.Австралія

5.Євразія

А

Б

В

Г

22. Встановить відповідність між морями та океанами, в межах яких вони знаходяться

А). Біле

Б). Жовте

В). Червоне

Г). Чорне

1. Південний океан

2. Північний Льодовитий

3. Тихий океан

4. Індійський океан

5. Атлантичний океан

А

Б

В

Г

23. Встановить відповідність між частинами світу та походженням їх назв

А). Європа

Б). Азія

В). Австралія

Г). Антарктида

1. Проти Арктики

2. Південний

3. Схід

4. Захід

5. Північний

А

Б

В

Г

24. Встановить відповідність між платформними ділянками та великими рівнинами, які на них розташовані

А). Північноамериканська

Б). Індійська

В). Австралійська

Г). Південноамериканська

1.Центральна низовина

2.Бразильське плоскогір’я

3.Центральна рівнина

4.Плоскогір'я Декан

5.Східеоєвропейська рівнина

А

Б

В

Г

25. Встановить відповідність між океанами та частинами материків, які вони омивають

А). Захід Австралії

Б). Захід Африки

В). Північ Євразії

Г). Захід Америки

1. Атлантичний океан

2. Північний Льодовитий

3. Індійський океан

4. Тихій океан

5. Південний океан

А

Б

В

Г

26. Встановить відповідність між океанами та країнами, які розташовані на їх берегах

А). Північно-Льодовитий

Б). Тихій

В). Атлантичний

Г). Індійський

1. Танзанія

2. Норвегія

3. Чилі

4. Монголія

5. Венесуела

А

Б

В

Г

27. Встановить відповідність між материками та річками, які на них течуть

А). Євразія

Б). Північна Америка

В). Південна Америка

Г). Африка

1. Сан-Францисіску

2. Джубба

3. Нельсон

4. Алдан

5. Лаклан

А

Б

В

Г

28. Встановить відповідність між материками та озерами, які тут знаходяться

А). Північна Америка

Б). Африка

В). Австралія

Г). Південна Америка

1. Кері

2. Рудольф

3. Поопо

4. Ладозьке

5. Атабаска

А

Б

В

Г

29. Встановить відповідність між горами та материками, на яких вони знаходяться

А). Євразія

Б). Африка

В). Північна Америка

Г). Антарктида

1. Каскадні гори

2. Гори Елсуерта

3. Капскі гори

4. Саяни

5. Великий Вододільний хребет

А

Б

В

Г

30. Встановить відповідність між затоками та океанами, в яких вони розташовані

А). Лабрадор

Б). Карпентарія

В). Шеліхова

Г). Таранто

1. Тихій океан

2. Атлантичний океан

3. Індійський океан

4. Південний океан

5. Північний Льодовитий океан

А

Б

В

Г

Завдання 31-36 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні лише ОДНА ПРАВИЛЬНА  відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок - комп’ютерна  програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ

31. Назвіть вірну відповідь, де вказані материки «Нового світу»

А) Південна Америка, Австралія, Євразія

Б) Євразія, Австралія, Африка

В) Австралія, Південна Америка, Північна Америка

Г) Антарктида, Африка, Австралія

 

32. Назвіть вірну відповідь, де вказані властивості тропічних повітряних мас

А) Теплі, вологі, прозорі

Б)  Холодні, сухі, запилені

В) Теплі, запилені, вологі

Г) Теплі, сухі, запилені

33. Назвіть вірну відповідь, де вказані кліматичні пояси, у яких зустрічаються тропічні повітряні маси

А) Екваторіальний, тропічний, помірний

Б) Субекваторіальний, тропічний, субтропічний

В) Субтропічний, помірний, субарктичний

Г) Субтропічний, тропічний екваторіальний

34. Назвіть вірну відповідь, де вказані материки за площею від великого до меншого

А) Євразія, Північна Америка, Антарктида, Австралія

Б) Африка, Південна Америка, Північна Америка, Австралія

В) Австралія, Антарктида, Південна Америка, Євразія

Г) Північна Америка, Австралія, Антарктида, Євразія

35. Якщо коефіцієнт зволоження дорівнює одиниці, то зволоження називається

А) Надмірне зволоження

Б) Достатнє зволоження

В) Недостатнє зволоження

Г) Скудне зволоження

 

У завданнях 36-40 впишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей. Слово записуйте ВЕЛИКИМИ ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ відповідно до зразка, починаючи з лівої клітинки відведеного поля, так

36. Материк, якій був відкритий останнім серед всіх материків Земної кулі

 

37. Частина світу, яка розташована на захід від Уральських гір

 

38. Кліматичний пояс, в якому на протязі року панують тропічні і помірні повітряні маси

 

39. Стародавній материк, до складу якого ( після розпаду Пангеї ) входили Північна Америка і Євразія

 

40. Океан, назву якому дав великий мореплавець Ф. Магеллан

 

У завданнях 41-45 необхідно позначити правильність або неправильність наведеного твердження. Вибрану відповідь позначте в табличці знаком Х та перенесіть її до бланку відповідей. Не робіть інших позначок, комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки.

41. Материк Південна Америка найвологіший на Землі.

 Так

  ні

42. Площа Тихого океану значно перевищує площу всього суходолу Земної кулі

 Так

  Ні

43. В субекваторіальному кліматичному поясі влітку панують тропічні повітряні маси, а взимку - екваторіальні

 Так

  Ні

44. Платформа має двохярусну внутрішню будову

 Так

  ні

45. Теорія «Дрейфу материків» належить великому російському вченому О. Ю. Шмідту