13840

Всемирный банк оценил выгоды России от вступления в ВТО

Эссе

Политология и государственное регулирование

Всемирный банк оценил выгоды России от вступления в ВТО Выгоды ВВП от вступления России в ВТО в среднесрочной перспективе составят 33 процента от ВВП. В денежном выражении показатель составит 49 миллиардов долларов. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка опублико...

Русский

2013-05-14

13.01 KB

1 чел.

Всемирный банк оценил выгоды России от вступления в ВТО

Выгоды ВВП от вступления России в ВТО в среднесрочной перспективе составят 3,3 процента от ВВП. В денежном выражении показатель составит 49 миллиардов долларов. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка, опубликованном во вторник, 27 марта.

В долгосрочной перспективе Всемирный банк прогнозирует выгоды России от вступления в ВТО в 11 процентов от ВВП или 162 миллиарда долларов. Около 72 процентов этой выгоды будет получено за счет повышения качества услуг и снижения цен, а еще 28 процентов обеспечит снижение таможенных пошлин, в том числе и для российских экспортеров.

Доходы среднестатистического российского домохозяйства вырастут на 7,2 процента. Зарплаты квалифицированных специалистов и рабочих в краткосрочной перспективе вырастут на 5 и 4 процента соответственно, а в долгосрочной - на 17 и 13 процентов.

Во Всемирном банке прогнозируют, что жители городов и "белые воротнички" выиграют от вступления России в торговый клуб больше, чем остальное население страны. Это объясняется притоком иностранных инвестиций в сферу услуг. В докладе отмечается, что из регионов РФ максимальную выгоду получат Северо-Западный регион, Санкт-Петербург и Дальний Восток.

Во вторник, 27 марта, Всемирный банк также понизил прогноз роста российского ВВП в 2012 году до 3,5 процента с 3,8, ожидавшихся ранее. В 2013 году банк ожидает рост российской экономики на уровне в 3,9 процента. Одновременно организация снизила прогноз роста мирового ВВП с 3,2 до 2,5 процента. По прогнозам Министерства экономического развития России, в 2012 году российская экономика вырастет на 3,7 процента, в 2013 году - на четыре процента, а в 2014-м - 4,6 процента. В 2010 и 2011 годах ВВП России увеличился на 4,3 процента.

Протокол о вступлении России во Всемирную торговую организацию был подписан 16 декабря 2011 года. Страна войдет в торговый клуб после 18 лет переговоров. Россия оставалась крупнейшей экономикой мира, которая не входит в ВТО. Минэкономразвития оценило возможный ущерб для бюджета РФ от снижения таможенных пошлин после вхождения в клуб в 230-240 миллиардов рублей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47977. Статистична наука 554 KB
  Одиниця сукупності – це первинний елемент сукупності що створює відповідну сукупність і відображає її якісну однорідність. Одиниці сукупності повинні бути носіями певних властивостей або ознак тобто таких властивостей які можуть бути встановлені і вивчені виміряні. Тема 2 Статистичне спостереження Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення є цілком необхідним для виявлення сукупності відомостей пор явища та процеси суспільного життя. Суцільне спостереження передбачає охоплення обліком всіх без винятку одиниць...
47978. ЕКОЛОГІЯ. БІОСФЕРА – СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 331 KB
  Короткий нарис історії екології. Українська екологічна школа Історія розвитку екології як синтетичної наукової дисципліни порівняно нетривала. Протягом XIX та початку XX століття розвиток спеціальних аналітичних наук сприяв накопиченню фактичних даних без яких було б неможливим формування екології як сучасної синтетичної науки. У становленні екології помітну роль зіграли праці К.
47979. Економічна діагностика 263.5 KB
  Економічна діагностика підприємства оцінка економічних показників роботи підприємства на основі вивчення окремих результатів неповної інформації з метою виявлення можливих перспектив його розитку і наслідків ухвалення поточних управлінських рішень. На основі аналізу і дослідження складається прогноз щодо змін і оптимізації існуючої організаційноекономічної підсистеми підприємства. Системний аналіз поділяється на: аналіз організаційної підсистеми який містить: аналіз політики підприємства його завдань; Аналіз концепції тобто...
47981. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ 590 KB
  У процесі розвязування практичних завдань необхідно засвоїти що фінанси підприємств – це сукупність економічних відносин які пов’язані з рухом грошових коштів формуванням розподілом і використання доходів та грошових фондів суб’єктів підприємництва в процесі відтворення. Відповідаючи на контрольні питання і тести необхідно виходити з того що безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів...
47982. ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕКОСИСТЕМИ 2.26 MB
  Фітомеліорація екотопу та слабозмінених місцезростань. Фітомеліорація лісових ландшафтів. Фітомеліорація сильнозмінених місцезростань.
47983. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Рівномірний рух тіла по колу 167 KB
  Рівномірний рух тіла по колу. Прискорення Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного руху.Рівномірний рух тіла по колу. Прямолінійним рівноприскореним рухом називають рух у разі якого швидкість тіла за будьякі однакові проміжки часу змінюється на одну ту саму величину.
47984. Сонячні елементи 970 KB
  Після протилежно заряджені вільні носії заряду просторово розділяються переміщуючись в протилежних напрямках за рахунок дифузії або дрейфу в силововому полі. Щоб прорекомбінувати вони повинні пройти по зовнішньому колу де їх надлишкова потенціальна енергія яка отримана внаслідок поглинання світла перетворюється в кінетичну енергію рухомого заряду електричний струм. У приповерхневому шарі напівпровідника товщиною dn залишається нерухомий обємний заряд додатньо іонізованих донорів і цей шар буде збіднений на основні носії заряду тобто...
47985. Господарське право 4.01 MB
  Єдина транспортна система України. Поняття іноземних інвестицій і їх роль в економіці України. Інтеграція України до світової економічної системи стимулює розвиток міжнародних господарських звязків зовнішньоекономічної діяльності субєктів господарювання. Указ Президента України від 22 січня 2000 р.