13886

Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе

Эссе

Обществознание

Налоги – это цена которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе О.Холмс. Платить налоги обязаны все так как это плата за возможность существовать цивилизованно. Налоги – обязательные платежи государству которые в установленном законом порядке в

Русский

2013-05-19

25.5 KB

142 чел.

« Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе» О.Холмс.

Платить налоги обязаны все, так как это плата за возможность существовать цивилизованно.

Налоги – обязательные платежи государству, которые в установленном законом порядке выплачивают юридические и физические лица. Как правило, такие выплаты обязательны, справедливы и безвозмездны. Выделяют прямые и косвенные налоги. Прямые взимаются непосредственно с обладателя дохода, косвенные – с потребителя товара и услуги.  Основными косвенными налогами являются акциз, таможенные пошлины, НДС. В зависимости от ставки налога выделяются прогрессивный, регрессивный и пропорциональный налог. Прогрессивный налог способствует преодолению социального неравенства . Налоги выполняют важные функции в обществе: фискальную, учетную, регулирующую и социальную. Согласно кривой Лаффера,  увеличение налоговой ставки может привести к резкому снижению поступления денег в государственную казну. В данном высказывании автор поднимает проблему налогов и налоговой политики государства. Я согласна с автором. Во-первых, с помощью налогов государство воздействует на экономические процессы, например, поощряет или сдерживает занятие определенным видом предпринимательской деятельности. Во – вторых, налоги позволяют регулировать развитие той или иной отрасли промышленности. В- третьих, налоги оказывают влияние на формирование спроса и предложения.

Налогообложение в РФ регулируется специальным нормативно-правовым актом – Налоговым Кодексом, в который вносятся поправки в соответствие с изменениями в современном обществе. Сейчас в нашей стране активно обсуждаются преимущества и недостатки введения налога на роскошь.

Я не являюсь на данный момент налогоплательщиком, так как не занимаюсь предпринимательской деятельностью и не являюсь участником трудовых правоотношений.  Но у меня уже есть ИНН, необходимый мне для будущей трудовой деятельности.

Налоги – определяющий источник существования любой страны.

Золотова Дарья, 11 Б.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52805. EASTER 85.5 KB
  Jesus Christ, the Son of God, was resurrected (воскрес) and the Cross is a very important symbol. The egg is a symbol of a new life. Easter eggs are mostly red and are very beautiful. People decorate eggs in many ways.
52806. Використання методу проектів на уроках біології 2.75 MB
  Учитель повинен розвивати в учнів навички які потрібні людині ХХІ століття: відповідальність та адаптивність критичне та системне мислення вміння працювати з інформацією та медіазасобами ставити та вирішувати проблеми направленість на саморозвиток творчість і допитливість та інші. Сьогодні більшість учнів мотивована на стійке незалежне цілеспрямоване і самостійне навчання. Метод проектів вимагає ретельної підготовки вчителя оскільки від того наскільки він зможе зацікавити учнів темою проекту буде залежати і результативність роботи...
52807. Менеджмент у підприємницькій діяльності 2.44 MB
  Мета: познайомити з функціями менеджменту складанням бізнесплану; розвиватися вміння практикуватися в прийнятті управлінських рішень організаційній структурі підприємства. Знаючи сильні і слабкі боки свого підприємства економіст може запропонувати найефективнішу стратегію розвитку. Наприклад розпочати кар'єру з позиції рядового бухгалтера і поступово дорости до фінансового директора підприємства. Аналізуючи дані бухобліку економіст шукає шляхи оптимізації бізнесу вираховує слабкі місця у роботі підприємства: фонд...
52808. Education. Schools in Ukraine and Great Britain 1.63 MB
  Aims: To practise the pupils in using the topic words and expressions in speech; To develop the pupils’ skills in listening to the text ignoring unknown words; To develop reading skills; To do creative exercises connected with the texts of reading and listening;
52809. The System of Education in Great Britain 32.5 KB
  Good afternoon, pupils. I’m glad to see you again. How are you today? How is your day going? Great! We heard much about England, and we learn the language of this country, but we have never thought how pupils and students live there. So today we are going to discuss the system of education in Great Britain. I hope we will find out much new information for us. I think we can start.
52810. Єгипет – перлина стародавніх цивілізацій 39.5 KB
  Пояснювати структуру суспільства. Обладнання: роздавальний матеріал Структура єгипетського суспільства атлас контурні карти підручник. Структура суспільства. Опрацювати відповідний текст параграфа і дати відповіді на запитання: Як зрошувалися землі до яких не доходила вода Чому на роботах з осушення і зрошення долини Нілу брало участь усе доросле населення Хто організовував роботу людей давав їм завдання стежив за порядком Структура суспільства Поки шестикласники дають відповіді на поставлені запитання у класі починає...
52811. Розквіт та занепад Давньоєгипетської держави 97.5 KB
  Мета: Сформувати уявлення про передумови перетворення Єгипту в могутню державу; з'ясувати напрямки та наслідки військових походів фараонів; охарактеризувати релігійну реформу; розвивати вміння використовувати історичну карту та висловлювати думку щодо причин занепаду держави. Актуалізація опорних знань учнів Пригадайте коли утворилась Давньоєгипетська держава Хто очолював державу Якою була влада фараона ІІ. до нашої ери фараони дуже багато воювали. Але проводячи військові походи фараони втратили контроль над номархами...