13892

Инфляция – золотое время для возврата долгов

Эссе

Обществознание

Экономика. Инфляция – золотое время для возврата долгов. К.Мелихан. Некоторые слои населения могут выиграть от инфляции. Инфляция – снижение покупательской способности денег в виду их чрезвычайного переполнения. Основными причинами инфляции могут являться внешние ...

Русский

2013-05-19

25 KB

114 чел.

Экономика. « Инфляция – золотое время для возврата долгов». К.Мелихан.

Некоторые слои населения могут выиграть от инфляции.

Инфляция – снижение покупательской способности денег в виду их чрезвычайного переполнения. Основными причинами инфляции могут являться внешние факторы, непродуманность экономических реформ государства, диспропорции в экономическом развитии страны, монополизм в экономике. Различают ползущую, галопирующую и гиперинфляцию. При инфляции спроса доходы населения растут быстрее, чем объем товаров и услуг. Для инфляции издержек характерно самопогашение. В случае инфляции растут цены на большинство товаров и услуг. Инфляционная спираль показывает соотношение повышения цен и роста заработной платы. К отрицательным последствиям инфляции относятся: обесценивание денежных накоплений населения, падение деловой активности, усиление социальной дифференциации, развитие теневой экономики. В данном высказывании автор поднимает проблему инфляции и дефляционной политики. Я согласна с автором. Способствуя повышению цен, небольшая инфляция выступает как фактор оживления конъюнктуры. Люди, хранящие сбережения в золоте, драгоценностях, вложившие деньги в недвижимость выигрывают от инфляции, так как их деньги не обесцениваются. Люди, взявшие кредит в банке, так же выигрывают от несбалансированной  инфляции, так как после обесценивания денег, отдать ту же сумму, взятую в долг,  гораздо легче.

Россия впервые столкнулась с гиперинфляцией в 90-е годы при переходе к рыночной экономике и проведении «шоковой терапии». Большая часть населения нашей страны пострадала во время «черного вторника» 1994 года и дефолта 1998 года. Сейчас, в годы мирового экономического кризиса, наша страна проводит активную дефляционную политику, заботясь о необеспеченных слоях населения.

Инфляция никогда сильно не отражалась на благосостоянии моей семьи, может быть потому, что мои родители умеют разумно распоряжаться деньгами.

При инфляции есть как победители, так и побежденные.

Исхакова Алсу, 11 А класс.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80612. Жива і нежива природа. Значення природи для людини 40.5 KB
  Мета: Розширити і уточнити знання учнів про різноманітність природи; формувати в учнів поняття природа жива і нежива природа; розвивати уміння спостерігати за об’єктами природи відрізняти предмети природи від предметів створених руками людини; виховувати дбайливе ставлення до природи.
80613. В осінні барви шати вдяглись ліси й поля 71 KB
  Мета. Формування у школярів уміння добирати твори, книги із заданої теми; вчити учнів бачити і розуміти прекрасне в природі, в музиці, поезії; розвивати образне мислення й мовлення; вчити визначати тему і мету твору, виразно читати поетичні твори, читати в особах...
80614. Океани Землі (прес-конференція) 38.5 KB
  Мета: Ознайомити учнів із поняттям «океани», їх розміщенням на карті півкуль і глобусі; продовжити навчати читати карту і працювати з нею; висвітлити значення океанів та використання їх багатств людиною; сприяти розвиткові памяті, спостережливості, вихованню бережливого ставлення до природних багатств.
80615. Осінь така мила 61 KB
  Мета: Продовжити знайомство учнів з творами українських поетів, які описували красу осені. Удосконалювати уміння виразно і правильно інтонаційно читати та розповідати текст. Активізувати словниковий запас учнів. Розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, мовлення дітей та їх творчу уяву.
80616. Використання засобів зворотнього зв’язку, як один з основних факторів розвитку комунікативних здібностей особистості 57.5 KB
  Розробка рекомендована вчителям початкових класів. У ній розкрито роль розвитку комунікативних здібностей для формува- ння людини, здатної творчо мислити, приймати рішення, адаптуватися до умов життя, мати свою позицію, бути комуні кабельною у спілкуванні.
80617. Осінь у лісі 59 KB
  Поглибити знання дітей про осінні зміни в природі; удосконалювати вміння правильно вимовляти та будувати висловлювання українською мовою, складати оповідання за малюнками; Формувати ключові компетентності. Розвивати мовлення, уяву, фантазію, спостережливість, працювати над збагаченням словникового запасу учнів.
80618. А осінь вже постукала у вікно 69 KB
  Мета уроку: Вчити дітей висловлювати свої думки на основі власних спостережень за картинами природи; мислити нестандартно. Удосконалювати навички виразного читання; стимулювати дітей висловлювати власні ідеї; формувати бережливе ставлення до слова.
80619. Закріплення звукового значення букви «е». Опрацювання тексту «Село Веселе». Кросворд 44.5 KB
  Мета. Закріпити звукове значення букви «е». Вчити учнів правильно, свідомо читати текст «Село Веселе». Формувати вміння давати відповіді на запитання тексту. Розвивати мислення, пам’ять, збагачувати словниковий запас. Виховувати любов до рідного краю.
80620. Україна — рідний край. Вступ до розділу 71.5 KB
  Мета: дати дітям загальне уявлення про розташування України на карті; ознайомити з різноманітністю форм земної поверхні України водоймами природними зонами населенням; розвивати вміння та навички пошукової роботи; виховувати дбайливе ставлення до природи.