13921

Технические средства мультимедиа

Конспект урока

Информатика, кибернетика и программирование

Тема урока: Технические средства мультимедиа. Цели урока: способствовать формированию у обучающихся устойчивых представлений по основным понятиям темы. развивать навыки работы учащихся на компьютере. Оборудование: мультимедийная презентация интерактивная ...

Русский

2013-05-19

226 KB

61 чел.

Тема урока: Технические средства мультимедиа.

Цели урока: - способствовать формированию у обучающихся устойчивых представлений по основным понятиям темы.

- развивать навыки работы учащихся на компьютере.

Оборудование: мультимедийная презентация, интерактивная доска, индивидуальные карточки проверки.

Ход урока.

1. Оргмомент. (1 мин)

Здравствуйте, садитесь.

2. Сообщение темы и целей урока. (2 мин.)

Мы на этом уроке познакомимся с основными понятиями темы:

  •  система ввода/вывода звука;
  •  устройства для работы с видеокадрами;
  •  устройства хранения мультимедийной информации.

3. Актуализация знаний и проверка ранее изученного материала.(10 мин)

В ходе работы заполните карточки проверки.

1) Ответить на вопрос:  «Что такое мультимедиа?» в тестовой форме. На доске отметить правильные варианты ответа (интерактивная доска сл. 1) и выполнить проверку, пользуясь ссылками. .(интерактивная доска сл. 7,8,9)

2) Составьте предложение, формулирующее определение "мультимедиа" .(интерактивная доска сл. 2),

(ученики записывают предложение на карточке, затем один показывает на доске)

3) Впишите необходимые слова и сокращения по темам: «Форма представления звука», «Преобразование звука» .(интерактивная доска сл. 3)

Проверка производится по мере выполнения заданий. В карточках за правильный ответ сосед ученика ставит «плюс», за неправильный – «минус».

4.Изучение нового материала. (12 мин)

Перейдём к изучению  средств мультимедиа. Для работы с мультимедиа приложениями на компьютере необходимые специальные аппаратные и программные средства.

(презентация к уроку сл. 3)

1) Изучив предлагаемый вам материал: презентацию к уроку сл. 4 и ссылки в ней, а так же материал учебника § 25, в тетрадях необходимо заполнить блок-схему:

Проверить заполнение на интерактивной доске сл. 4 и (презентация к уроку сл. 5)

Физкультминутка (для глаз)

2) Программные средства мультимедиа изучим в при выполнении компьютерного практикума. (презентация к уроку сл. 6,7)

Компьютерный практикум (12 мин)

(презентация к уроку сл. 8,9)

Задание 1 Записать в программе Microsoft Windows Звукозапись краткий рассказ о себе.

Задание 2 Преобразовать в программе  Wave Studio в стерео, записанный звуковой файл, добавить эффектов и сохранить в формате mp3.

Задание 3 В программе Windows Movie Maker составить видео рад из фотографий, оцифрованных ранее, добавить видеопереходы и спецэффекты, наложить подготовленные аудиофайлы, и сохранить фильм в предложенном формате.

5. Выводы урока.(5 мин)

Что нового вы узнали сегодня на уроке?

- Какие  средства необходимы для работы с мультимедиа приложениями на компьютере? Расставьте рисунки по смыслу. .(интерактивная доска сл. 4)

Проверка .(интерактивная доска сл. 5)

- Какие действия должен выполнить пользователь перед обработкой аудио – и видеозаписей на компьютере?

- коротко  о главном. (презентация к уроку сл. 10)

6. Итоги урока. (1 мин)

Проверка индивидуальных карточек. Выставление оценок.

7.Домашнее задание. (2 мин) § 25, вопр. 1 - 4 стр. 137. (презентация к уроку сл. 11)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64886. МЕТОД І ПРИСТРІЙ ДІАГНОСТУВАННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЗАГЛИБНИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ 522.5 KB
  Дослідити режими роботи заглибного електродвигуна під впливом зовнішніх факторів. Розробити математичну модель діагностування витрати ресурсу ізоляції заглибного електродвигуна в процесі його роботи й обґрунтувати параметри діагностування.
64887. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ СТАНДАРТІВ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ В МІГРАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ УКРАЇНИ 142.5 KB
  Інтегрування України в європейські та світові інституційні структури вимагає приведення її чинного законодавства з питань міграції до європейських та міжнародних стандартів. Із часу становлення України як суверенної держави...
64888. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОГО ВІДТВОРЕННЯ КОРІННИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У ГРАБОВИХ ДІБРОВАХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 514 KB
  Висока цінність деревини дуба приуроченість дубових лісостанів до високопродуктивних ґрунтів зумовили суттєве зменшення їх площі. Значної актуальності ця проблема набуває в період сучасного поступового потепління зростання сухості клімату та динамічного розширення площ...
64889. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ БУРИЛЬНИХ ТРУБ В ПРОЦЕСІ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 625.5 KB
  Технічне діагностування ТД труб нафтогазового сортаменту як один із ефективних засобів забезпечення їх експлуатаційної надійності є невід’ємною складовою частиною технології спорудження й експлуатації глибоких свердловин на нафту і газ.
64890. Теоретичні основи та агроекологічне обґрунтування заходів оптимізації продукційних процесів рослин у зрошуваних агрофітоценозах Південного Степу України 1.72 MB
  Формування продуктивності зрошуваних агрофітоценозів є складним багатофакторним процесом, оскільки залежить від природних (температура і вологість повітря, кількість атмосферних опадів, фотосинтетично активна радіація та ін.) й агротехнологічних...
64891. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРОТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 168 KB
  Це неможливо без змін у формуванні пізнавальної самостійності студентів без суттєвих змін змістового організаційного і методичного забезпечення навчального процесу. Проведений аналіз наукової літератури засвідчив що дослідження різних аспектів самостійної навчальної...
64892. МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ОРДИНАЛЬНИХ ОЦІНОК З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ 383 KB
  Експертне оцінювання об’єктів альтернатив застосовується в найрізноманітніших галузях людської діяльності. Потреба у експертному відборі найкращого за низкою критеріїв об’єкту альтернативи виникає у випадках коли задача прийняття рішення є слабко структурованою...
64893. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗУМІННЯ ІНШОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ СТУДЕНТАМИ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 212.5 KB
  Особлива увага приділяється інтерпретації символів іншомовного наукового тексту як складника професійного становлення спеціалістів. Зміст тексту може бути передано як у усній так і письмовій формах. Для подальшого розуміння проблеми інтерпретації наукового іншомовного тексту вагомим є вивчення питання...
64894. МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ РІЗНИХ ПОРІД В УМОВАХ ПРИАЗОВ’Я 10.02 MB
  Для проведення науково-господарського досліду сформували три дослідні групи першу з яких укомплектували тваринами місцевої селекції – червоної степової породи; а другу і третю – імпортними тваринами: червоної литовської породи та чорнорябої литовської породи.