13939

Батьки та діти. Outline for the lesson of English for 11th-graders

Конспект урока

Иностранные языки, филология и лингвистика

Outline for the lesson of English for 11thgraders. Lesson 4 Планконспект уроку з англійської мови для учнів 11х класів. Урок 4 Тема Повторення Я моя сімя і друзі Підтема: Батьки та діти. Мета: Організувати спілкування учнів за темою уроку з опорою на текст домашнього читання анкету

Украинкский

2013-05-19

69.5 KB

17 чел.

Outline for the lesson of English for 11th-graders. Lesson 4 

План-конспект уроку з англійської мови для учнів 11-х класів.

Урок 4

Тема     Повторення Я, моя сім’я і друзі

Підтема: Батьки та діти.

Мета: Організувати спілкування учнів за темою уроку з опорою на текст домашнього читання, анкету, проблемну ситуацію,

Обладнання: підручник, "Questionnaire: children and parents", лист "What am I to do?"

ХІД УРОКУ

I. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

Aim 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Т: The Bible says, "Honour thy father and thy mother". It is one of the Ten Commandments.

In the family mothers and fathers help their children in many ways, long before the children can understand about it or say. "Thank you". As children grow older, they do many things for their fathers and mothers. Parents and children help one another! Though parents sometimes make mistakes, the children should understand that their parents are wiser and they know what is best for their children. So sons and daughter; must show respect to their fathers and mothers and trust them, and obey them. At today's lesson we are going to discuss the problem of parents and children. We are going to discuss your home reading after some warm-up.

Grammar Review 2.

Актуалізація опорних знань учнів.

Для відпрацювання вміння вибирати потрібне допоміжне дієслово (do, does, ha\ haven't, hasn't) виконати впр. 32, 33 (стор. 11).

II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ

Pronunciation drill

1. Фонетична зарядка.

Відпрацювати читання букви Іі. Виконати впр. 27, 28 (стор. 10, 11).

Check on homework

2. Контроль розуміння та обговорення тексту для домашнього читання, завдання
(стор. 107-109).

Т: At home you did task 1 in your Reader, didn't you? How long did it take you і read the text? Was it difficult for you from the point of view of the vocabulary and grammar? Did you give it some thought as to the ideas in this story? One of the task was to give the text a heading. What are your headings to the story? (Possible variants: Mr. White and Mr. Brown; Like Father Like Son, It Is Better to Be Strict etc). Now let us answer the questions to discuss the text. Виконати впр. 2 (стор. 108). T: What is your summary of the text? Виконати впр. З (стор. 109).

3. Організація спілкування учнів у межах теми уроку з опорою на анкету (HOJ
1) Preparation. Підготовчий етап: робота з ключем.

Т: When you fully agree with something, you say: "Yes, definitely" (1) or "І сам
agree more. When you are not quite sure you say, "Yes, perhaps" (2) or "Well, thl
depends"
(3). When you disagree your reaction may be "No, not really" (4) or "їй
definitely not" (5).
Key:

 (1) Yes, definitely

  1.  Yes, perhaps
  2.  Well, that depends
  3.   No, not really
  4.   No, definitely not

Now read through the sentences below, then put a circle around the number which most closely coincides with your opinion. If you do not understand a word do not hesitate to ask me for help.

2) Presenting the Questionnaire. Читання учнями анкети та виконання завдання.

Questionnaire: Children and Parents

Children should obey their parents without question 

1

2

3

4

5

It is an advantage to be an only child. 

1

2

3

4

5

Girls and boys should be brought up in the same way without definite roles. 

1

2

3

4

5

Most men would prefer to have a son as their first child. 

1

2

3

4

5

You should never hit a child 

1

2

3

4

5

It is the child's duty to look after his or her parents when they are old. 

1

2

3

4

5

Parents should never quarrel in front of their children. 

1

2

3

4

5

The best way of punishing a child is to stop? his or her pocket money. 

1

2

3

4

5

Babies are boring 

1

2

3

4

5

It is wrong for both parents to go out to work if they have small children. 

1

2

3

4

5

No family should be allowed to have more than four children nowadays. 

1

2

3

4

5

Children under 18 should never be out later than 11 o'clock in the evening. 

1

2

3

4

5

3) Discussion. Робота в парах. Обговорення питань анкети.

Т: Now work in pairs, discuss your answers with student A. Remember to give reasons for your opinion and even to argue with what student A says if you disagree with him or her.

4) Speaking. Висловлювання учнів за анкетою із вживанням І think..., I don't
think..., To my mind..., In my opinion...
.

І solving    4. Підготовка учнів до виконання домашнього завдання. Розв'язання проблемної ситуації за темою уроку.

1) Reading. Читання листа ровесниці "What am I to do?"

What am I to do?

I am a young girl of 16 and I feel quite miserable. 

My parents do not understand me.

My problem is that I am not allowed to do things people at my age normally do such as to stay out late at night with friends, wear modem clothes, use make-up, go to the disco and so on. What am I to do? Please write t me.

 Anna

2) Discussing the letter. Обговорення листа.

T: Do you have the same problems with your parents?

Do your parents understand you?

Do you understand why your parents do not let you do certain things?

Why don't they, for example, let you stay out late at night with friends or use make-up?

Let us discuss what Anna should do.

III. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ

Homework 1. Домашнє завдання.

Написати відповідь Анні на її лист. Виконати впр. 34 (стор. 11).

Summarizing        2. Підбиття підсумків уроку.

Т: The lesson is almost over Before saying "Good bye" to you I'd like to say once against
"Honor thy father and thy mother", the dearest and nearest people for you.

 


PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64924. Вплив особливостей поличного бандажного зв’язку на напружений стан лопаткового апарату робочих коліс турбомашин 44.53 MB
  В практиці турбомашинобудування для підвищення надійності та роботоздатності робочих лопаток турбін використовуються різноманітні конструкції їх поличного бандажування. Однією з його основних функцій є обєднання лопаток у суцільне кільце або пакети з метою зменшення їх чутливості до збудження коливань.
64925. Визначення характеристик міцності конструкційних сталей методом індентування 21.48 MB
  Для проведення розрахунків на міцність при прогнозуванні залишкового ресурсу, визначення технічного стану і обґрунтування можливого продовження термінів експлуатації відповідальних елементів конструкцій, що працюють в умовах термосилового навантаження, необхідно визначати...
64926. Багатокритеріальний вибір найвигіднішого варіанту технологічного процесу обробки деталей типу тіл обертання 21.02 MB
  Згідно з типовими маршрутами обробки та в залежності від конструктивно-технологічних особливостей і величини виробничої партії тіла обертання можуть оброблятися на різних типах токарних фрезерних свердлильних та шліфувальних верстатів як з ручним керуванням так і з ЧПК що призводить...
64927. ОТКЛОНЕНИЯ ОТ КАНОНОВ ИСЛАМА В ЗОЛОТООРДЫНСКИХ ПОГРЕБЕНИЯХ 129.55 KB
  Для этоого мы сравним захоронения из могильников оставленных оседлым населением с территории Селитренного городища в Астраханской области раскопки разных лет Поволжской археологической экспедиции под руководством Г. Всего в базе данных находилось 637 погребений 494 погребения с могильников Селитренного городища...
64928. Мифологическая семантика в зачинах монгольского эпоса 145 KB
  Вот как выглядит этот зачин в наших записях восточно-монгольской джарутской традиции: Песнь о сражении Гесера с Гилбн Шар Когда мир нашей кальпы едва начинался Когда исполненная блаженства гора Сумеру была холмом Когда сандаловое дерево Кальпаврикша было кустом Когда Гангарека...
64931. Источниковедение Кыргызстана (с древности до конца XIX в.) 132.5 KB
  После установления военно-политического господства монголов в Центральной Азии империя Чингизхана была разделена между его сыновьями. Главная орда Угедея третьего сына Чингизхана находилась в Тарбагатае на берегах Эмиля и Кабука. Следует отметить что в Средней Азии дольше чем в других завоеванных монголами странах сохранилась система государственного...
64932. ХАНСКАЯ ВЛАСТЬ И УЛУСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ ЧАГАТАИДОВ 99 KB
  После установления военно-политического господства монголов в Центральной Азии империя Чингизхана была разделена между его сыновьями. Главная орда Угедеятретьего сына Чингизхана находилась в Тарбагатае на берегах Эмиля и Кабука. Следует отметить что в Средней Азии дольше чем в других завоеванных монголами странах сохранилась система государственного устройства...